Ytje Annes van Oudemirdum, geboren rond 1675.

algemene vragen over genealogisch onderzoek bij Tresoar
Plaats reactie
Gebruikersavatar
Andries Koornstra
Berichten: 3911
Lid geworden op: zaterdag 22 apr 2006 10:20 am
Locatie: Heerenveen

Ytje Annes van Oudemirdum, geboren rond 1675.

Bericht door Andries Koornstra » zondag 28 feb 2010 9:02 pm

Beste allemaal.

Eeltje Annes trouwt twee maal (met dank aan Sible Hettinga voor zijn gegevens):
Eelke Annes Rooklif ook genaamd Rokliff, Rookliff en Eelco, zoon van Anne (I), wonende te Scharl, is geboren rond 1670.
Eelke trouwt op woensdag 17 oktober 1696 in Hemelumer Oldeferd (derde proclamatie Gaasterland op 7 oktober 1696) op ongeveer 26-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 21-jarige Ytje Annes. Ytje, wonende te Oudemirdum, is geboren rond 1675.
Van Eelke en Ytje zijn twee kinderen bekend:
1 Grietje Eelkes is geboren rond 1700.
2 Gooitske Eelkes is geboren rond 1705.

Eelke trouwt in 1711 (derde proclamatie Gaasterland op 11 februari 1711) op ongeveer 41-jarige leeftijd (2) met Korneliske Gelkes. Van hen is een kind bekend:
3 Gelke Eelkes is geboren rond 1712
De afkomst van Ytje is nog niet bekend. Nu vond ik Grietje en Gooitske in 1755 elk de helft van een zate en landen te Nijemirdum bezitten. Ze delen die dus niet met hun halfbroer Gelke. Daarom denk ik haast dat het bezit afkomstig is van hun moeder, de mysterieuze Ytje Annes. Ik laat hier een uittreksel van de acte volgen. Ik kan hem niet terugvoeren naar het stemcohier van 1728. Misschien is iemand zo handig met HISGIS dat hij of zij daaruit iets voor me tevoorschijn kan toveren (ik kan er helemaal niets mee!):
GAA S12, folio 439, 24 dec 1755. Secretaris Jan Galtema, en bijzitter Johan Eekringa, beiden te Koudum, bbc op de koop van de helft van een stemdragende zate en landen te Nijemirdum, gebruikt bij Symen Bockes, de wederhelft Claas Jolles nomine uxoris toebehorende. Grietman Wijckel als naastligger ten W en O. Belast met 11 floreen 18 st, waarvan 7 floreen 8 st. te Nijemirdum, 27 st. te Oudemirdum, 14 st. te Sondel en 2 floreen 25 st. te Eesterga. Verkocht door Goytj Eelkes weduwe Frans Froukes, in leven mr.schoenmaker te Koudum, voor 550 cgl. Niaarkoop op Claas Jolles, als man en voogd over zijn vrouw Grietie Eelkes, die namens haar het niaar verzoekt “ratione sanguinis et communionis”.
bij voorbaat mijn dank, en vast ook die van een aantal anderen!

Andries.

jacqueline
Berichten: 1706
Lid geworden op: maandag 21 jul 2008 11:08 pm
Locatie: 's-Hertogenbosch

Re: Ytje Annes van Oudemirdum, geboren rond 1675.

Bericht door jacqueline » zondag 28 feb 2010 10:40 pm

Hoi Andries,

Helaas zijn de gegeven uit de stemkohieren van Gaasterland niet via hisgis in te zien. Van de website:
Het stemkohier wordt op basis van vergelijking van namen van eigenaren en gebruikers in 1698 gekoppeld aan het floreenkohier van 1700, en wordt dus via het floreenkohier van 1700 gekoppeld aan de kadastrale percelen. Waar het floreenkohier van 1700 ontbreekt of niet compleet is, bijvoorbeeld voor het Bildt, Gaasterland, Hemelumer Oldeferd en Haskerland, is de koppeling naar de kadastrale kaart helaas niet mogelijk. De eigenaar- en gebruikergegevens zitten dan wel in de database, en kunnen via een zoekopdracht wel gevonden worden, maar kunnen niet op de kadastrale kaart worden gelokaliseerd.
Het lukte me destijds niet om de gegevens van Haskerland te vinden. Ik heb toen de volgende verklaring (plus de gevraagde gegevens) gekregen:
Voor Haskerland kan het stemkohier niet aan de kaart gekoppeld worden. De eigenaar- en gebruikersgegevens zitten wel in de database. Via 'zoeken' zou het mogelijk moeten zijn deze gegevens op te vragen, maar vanwege een fout in de software lukt dat nu niet.
Ws geldt hetzelfde voor Gaasterland.

Iets anders.
Is dit Gelske Eelkes?
Hemelumer Oldeferd, huwelijken 1741
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 12 maart 1741 in Hemelum
Man : Gelke Eelkes
Vrouw : Geertje Sijbolts
Trouwregister Hervormde gemeente Hemelum Mirns Bakhuizen 1706-1810
Inventarisnr.: DTB 371
doopt twee dochters: Elke 1742; Jacobje 1744.

Daarna vind ik niets meer over vader of dochters. Kan het zijn, dat zij in 1755 geen van drieën meer in leven waren? Waarmee het bezit ook van vaders kant kan komen?

groetjes, Jacqueline

Gebruikersavatar
Andries Koornstra
Berichten: 3911
Lid geworden op: zaterdag 22 apr 2006 10:20 am
Locatie: Heerenveen

Re: Ytje Annes van Oudemirdum, geboren rond 1675.

Bericht door Andries Koornstra » zondag 28 feb 2010 10:51 pm

ach en wee, zo wordt het dus niet duidelijk. Ik denk dat sommige dorpen van Gaasterland compleet zijn opgekocht door adellijke hanzen, tenminste in 1728 staan er voor Nijemirdum zo goed als geen eigenaars van "gewone" afkomst op het cohier.
Via de mail stuur ik je even een bestandje

groetjes, Andries.

Gebruikersavatar
Andries Koornstra
Berichten: 3911
Lid geworden op: zaterdag 22 apr 2006 10:20 am
Locatie: Heerenveen

Re: Ytje Annes van Oudemirdum, geboren rond 1675.

Bericht door Andries Koornstra » zondag 28 feb 2010 11:15 pm

Ik had je antwoord niet aandachtig genoeg gelezen. Maar al doordenkende vrees ik hetzelfde als jij: kan ook vaders bezit zijn. Maar dan nog: dan zou de oude Rooklif in 1728 of 1698 te vinden moeten zijn. Ik denk dat ik eerst maar door ga modderen met mijn koopactes, zo nu en dan rolt er iets leuks uit, misschien vind ik binnenkort iets van deze lieden.

groetjes, Andries.

Gebruikersavatar
Andries Koornstra
Berichten: 3911
Lid geworden op: zaterdag 22 apr 2006 10:20 am
Locatie: Heerenveen

Re: Ytje Annes van Oudemirdum, geboren rond 1675.

Bericht door Andries Koornstra » maandag 1 mar 2010 9:42 am

Hallo allen,

dit kreeg ik van een informante per e-mail:
Gaasterland, huwelijken 1696

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 1 oktober 1696

Man : Hidde Rommerts Krasburgh afkomstig van Balk

Vrouw : Trijn Annis Rookliff afkomstig van Stavoren

Bron:

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)

Trouwregister Gerecht Gaasterland 1664-1700

Inventarisnr.: 289

En nav jouw vraag over Rookliff op het forum vond ik nog deze:

Stemkohier 1728 Warns (Hemelumer Oldeferd)

Stem nr. 139, aantal stemmen: 1Zakelijk gerechtigden:

Frans Froukes, uit naam van zijn vrouw, eigenaar

Wybrig (WIEBRICHJE) Piers, gebruiker

In 1698:

Stemkohier 1698 Warns (Hemelumer Oldeferd en Noordwolde)Stem nr. 139, een huis, aantal stemmen: 1 Zakelijk gerechtigden:Adriaen (ARJEN) Hendrix (HENDRIKS) Corf (KORF), uit naam van zijn twee onmondige kinderen bij wijlen Sibbeltje Hendriks / Sibbel Hendrix, eigenaarHere Abes, gebruikerNies (NIESKE) Willems, gebruiker

Groetjes,

margo
En dat lijkt wel te wijzen op een verdeling van de erfenis van de oude Roklif, zodat het exclusieve eigendom van de voorkinderen van de zate in Nijemirdum niet veel meer zal zeggen over de herkomst van het goed.

groetjes, Andries.

Margreet Huisman
Berichten: 5279
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 1:02 am

Re: Ytje Annes van Oudemirdum, geboren rond 1675.

Bericht door Margreet Huisman » vrijdag 19 jun 2020 8:39 pm

Hoi Andries,

Ik stroffel hier over een weesboek inschrijving,
van 5 ! minderjarige kinderen bij Ytje Annes.
Ik kan de helft niet lezen, maar misschien kom je met die namen verder?

https://allefriezen.nl/zoeken/persons?s ... %7D&page=2
Oude inventaris: L1
Gemeente Hemelumer Oldeferd
Inventarisnummer 022
Naam Weesrekeningboeken
Periode 1703-1728
scan 166

Groet, Margreet

Gebruikersavatar
Andries Koornstra
Berichten: 3911
Lid geworden op: zaterdag 22 apr 2006 10:20 am
Locatie: Heerenveen

Re: Ytje Annes van Oudemirdum, geboren rond 1675.

Bericht door Andries Koornstra » maandag 29 jun 2020 11:14 am

Hoi,

Dat is een oud item! Ik wist niet eens meer dat ik ooit die vraag stelde. Een nuttige akte, kijk maar:
HEM L1, dia 166, folio 165 vso, 14 feb 1711. Eelco Annes Rokliff, huisman te Scharl, hertrouwd met Cornelissien Gelckes, maakt scheiding van de moederlijke goederen van en met zijn vijf voorkinderen bij wijlen Ydt Annes, met namen Grytie, Age, Goytj, Symen en Lyckle Eelckes, welk kinderen worden gesterkt met hun grootvader moeders zijde Anne Lyckles. De afkoopsom bedraagt 1400 cgl, het bedrijf met onroererend goed wordt aan Eelke toegewaardeerd, en hij zal de kinderen opvoeden, etc.
Ik had al gevonden dat er meer kinderen zijn. Onder andere hierdoor:
GAA S11, folio 212, 11 nov 1711. Eelcke Annes Roodclif, als vader over zijn zes minderjarige kinderen bij wijlen Yd Annes, met namen Griettien, Age, Goycke, Symmen, ... [niet ongevuld], en Lyckle Eelckes, bbc op de koop van een zathe en landen, met huis en schuur cum omnibus annexis, in de gebuyrte van Bakhuizen, afkomstig van Reyn Hyllema, begerechtigd met een stem, Cornelis Auckes met het hornleger ten O, De Wildts erven, Yck Cornelis van der Sluys, Jan Dircks en Gerryt Fransen ten W, Z en N, bezwaard met 10-7-14 floreen en drie vuyrharsten à 3 st. en een jaar huur aan Rykholt Pytters voor 91 cgl boven de lasten. Gekocht van Anne Edes Bruynsma, mr timmerman te Sloten en Tieerd Pytters Epema, koopman en bakker te Wirdum, elk voor 1/3, en Waebe Pytters, in zijn qlt en Ede Goittiens, voor de resterende 1/3, voor 1525 cgl, met twee ducatons voor de vrouwen van Anne en Tieerd.
Daar wordt zelfs gesproken van zes kinderen, maar het lijkt er wel op dat dat zesde omstreeks die tijd al is overleden. In 1723 zijn er nog drie, en ook het nakind is dan in leven (Gelke Eelkes, trouwt Hemelum 12 mrt 1741 Geertje Siebouts):
GAA S11, folio 455, 22 dec 1723. Jan Meinderts, te Staveren, bbc op de redemptiekoop van (1e) een zate, huisinge, hovinge en landen cum annexis, te Bakhuizen, door Ynte Piers als meier bewoond. Huis en hovinge Cornelis Aukes vrouw en erven ten O, de Heer de Wildt,Yck Cornelis en Jan Dirks ten N; (2e) 2,75 hoofden landen van de provincie gekocht, eveneens te Bakhuizen. Gekocht van Grietie Eelkes Roodcliff, gesterkt met haar man Claas Jollis, Age Eelkes, Goik Eelkes Roecliff, sampt Knelissie Gelkes, als moeder en wettige voorstanderse van haar kind, voor 1200 cgl.
Maar... Anne Lykles had ik nog niet als vader van Ytje. Is deze Anne Lykles degene die op 4 feb 1669 trouwt voor het Gerecht van Gaasterland met Rigt Gerrits? De naam Rigt komt zo 123 niet terug, maar ze wonen in 1710 nog te Oudemirdum, waar Ydt Annes bij huwelijk in 1696 ook woont.
GAA S11, folio 166, 12 mrt 1710. Anne Lyckles en Right Gerryts, echtelieden te Oudemirdum bbc op de koop van een huis, hovinge en stede cum omnibus annexis aan de Harichsterzijde van Balk, strekkende van de Luts aan de Binge, de algemene vrije Harichster opgang en de erfgenamen van Rinck Rinckedr ten O, de weduwe van Bouwe Douwes ten W, vrij van floreen en grondpacht. Gekocht van Tiette Claeses, schoenmaker te Balk, voor 400 cgl.
Met andere woorden: hartelijk dank voor deze akte!

Groet, Andries.

Margreet Huisman
Berichten: 5279
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 1:02 am

Re: Ytje Annes van Oudemirdum, geboren rond 1675.

Bericht door Margreet Huisman » dinsdag 30 jun 2020 6:33 pm

Heel mooi, Andries !!
en het is ook maar goed dat jij beter kunt lezen dan ik, want ik had de grootvader niet gezien.

Rigt kan het overleden 6e kind geweest zijn en ze komt hier terug:
30-08-1739 Plaats: Bakhuizen
Dopeling Richt geboren te Scharl
Vader Klaas Jolles
Moeder Grietje Eelkes
scan 32 - m Goijts Elkes loco stetit Aaltje Gerrits

en dat is dan na:
Ietje Klases < 1723- x 1754 Sipke Gerrits - bij dochter Hilk 1757 susc. Grietje Elkes [scan 54]
Anna 1725, m Cornelia Gelkes [scan 8]
Hijltje 1737, m Ydt Cornelis ( = Ydt Jouckes x Cornelis Jolles) [scan 28]

Simon Eelkes wordt op 8-1-1724 bij de doop van Eelcke Klases nog genoemd:
scan 6 : dh Broer Jollies nomine Simon Elckes

Age Eelkes trouwt nog: 
11-03-1725 Plaats: Warns Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom Age Elkes wonende te Scharl
Bruid Ids Saskers wonende te Warns

1744 Plaats: Scharl en Laaksum
Gemeente: Hemelumer Oldeferd
Vermeld  Age Eelkes
Diversen: Aantal personen: 5 Toegezegd bedrag £ 8:0:0

1749 Plaats: Hemelumer Oldeferd
Locatie: het dorp Warns
Aantal volwassenen: 4
Aanslag: £ 55:9:-
Bewoner  Age Eelkes
Diversen: welgesteld huysman
Kinderen wrsch:
Yet Ages x 1748 Atse Wietses, doopsgezind leraar. > Wietse Ages van der Zijp.
Ids Ages x Jarich Annes 1755  > Anne Jarichs Klifstra.

Dan Nijemirdum. 
1728 Plaats: Gaasterland
Locatie: Nijemirdum
Stemnr.: 26 - Aantal stemmen: 1
Eigenaar en gebruiker  - Gerryt Annes
Ook eigenaar en gebruiker stem 5 Oudemirdum in 1728.

Wordt dat in 1755 verkocht?
Ik neem maar aan dat hij een broer van Ytje Annes is, geen huwelijk van te vinden. 
Misschien heeft hij het per testament nagelaten, want Age Eelkes verkoopt niet mee,
of Age heeft tussentijds zijn deel aan de meisjes verkocht ? 

Gerrit Annes zal het zelf ook gekocht hebben:
1698 Plaats: Gaasterland
Locatie: Nijemirdum
Stemnr.: 26 - Aantal stemmen: 1
Eigenaar; uit naam van zijn vrouw  Pyter Cornelis
Gebruiker  Martjen Jacobs
Locatie: Oudemirdum
Stemnr.: 5 Aantal stemmen: 1
Gebruiker  Anne Lyckles
Eigenaar; uit naam van zijn vrouw  Hans Folckerts
Grappig he, dat Anne daar opduikt. Dat doet hij meer, hij gebruikt ook stem 4, 
maar hierdoor kun je nog verder terug:
1698 Plaats: Gaasterland
Locatie: Oudemirdum
Stemnr.: 7 Aantal stemmen: 1
Eigenaar voor 1/5  Doed Lyckles
Eigenaar voor 1/5  Hylcke Lyckles
Eigenaar voor 1/5  Anne Lyckles
Eigenaar voor 1/5, gebruiker voor 't geheel; uit naam van zijn vrouw  Claes Eppes
Eigenaar voor 1/5  Joucke Lyckles

1728 Plaats: Gaasterland
Locatie: Oudemirdum
Stemnr.: 7 - Aantal stemmen: 1
Eigenaar voor 1/5 Doed Lyckles
Eigenaar voor 1/5  Idts Lyckles erfgenamen
Eigenaar voor 1/5 Joucke Lyckles erfgenamen
Eigenaar voor 2/5, en gebruiker voor 't geheel Lyckle Lyckles
Heeft Anne zijn deel verkocht? 
Gaasterland gerecht
4-05-1675 Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom Claes Eppis wonende te Ellebarghen bij Oudemirdum
Bruid Idts Lijckledr wonende te Oudemirdum

Gerecht Hemelumer Oldeferd10-01-1681 Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom Joucke Gerrits wonende te Hemelum
Bruid Doed Lijckles wonende te Oudemirdum
Rigts broer, neem ik aan.
knd: Ydt Joukes x Cornelis Jolles 1712 
An Jouckes x 1723 Jan Geerts - dopen Bakhuizen rk  

Maar al met al kom ik dan hier uit:
Gerecht Hemelumer Oldeferd
03-1641 Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom Lijckle Lijckles wonende te Oudemirdum
Bruid Ulck Annedr wonende te Balk
Heb je misschien meteen ook wat meer namen van de Rookliff kant. 
Groet, Margreet

Margreet Huisman
Berichten: 5279
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 1:02 am

Re: Ytje Annes van Oudemirdum, geboren rond 1675.

Bericht door Margreet Huisman » woensdag 1 jul 2020 1:24 am

Ik vergat deze nog:
1698 Plaats: Hemelumer Oldeferd
Locatie: Hemelum
Stemnr.: 23 Aantal stemmen: 1
Eigenaar voor 1/2 - Jouke Gerryts
Eigenaar en gebruiker voor 1/2; papist; uit naam van zijn vrouw Rixt Gerrits - Anne Lyckles
Gebruiker Uylke Ottes
Joucke Gerrits is in 1698 ook gebruiker van stemmen 30, 31, 32 en 33 Hemelum -
op 32 na allemaal een huissteed.

En als voorouders Rookliff heb ik inmiddels dezen op het oog:
Trouwregister Gerecht Hemelumer Oldeferd en Noordwolde
Bron: DTB Trouwen Soort registratie: DTB Trouwen inschrijving (Akte)datum: 25-04-1668 Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom Anne Sijmenszn
Bruid Griet Meinersdr
Mee door curator Jan Meinerts over Arrien Annes Rookliff in 1698.

Groet, Margreet

Gebruikersavatar
Andries Koornstra
Berichten: 3911
Lid geworden op: zaterdag 22 apr 2006 10:20 am
Locatie: Heerenveen

Re: Ytje Annes van Oudemirdum, geboren rond 1675.

Bericht door Andries Koornstra » vrijdag 3 jul 2020 11:15 am

Hoi Margreet.

Ik heb bij Age Eelkes dezelfde twee dochters staan, met een vraagteken vanwege de geloofswissel.

Ytje Annes heb ik nu toch maar aan Anne Lykles en Richt Gerrits gekoppeld, met een klein vraagtekentje. Anne en Richt had ik al, nog kinderloos.

De andere vier Lykles-en:
Lykle Lykles, zonder vrouw, maar met drie kinderen, Jouke (x Maryke Harmens), Cornelia (x Jan Jans Schaper) en Lykle (x Dieuwke Piers), die allen een Jantje laten dopen;
Jouke Lykles, x Hank Gatties;
Ids Lyklesdr, x Claas Eppes Bilboer. Vier kinderen:
GAA S11, folio 325, 23 nov 1718. Jacob Symens cum uxore bbc op de koop van de helft van een huis, schuyre en hieminge, met onderhorige zaad-, gras- en maedlanden, in Waeterliesen onder Mirns en Bakhuizen, de wederhelft in bezit van de proclamant, belast met 4 florenen en dijkslasten aldaar. Gekocht van Yck, Uylck, Tryntie en Anne Claeses, met respectieve mannen gesterkt, voor 488 cgl.
Doed Lykles, x Jouke Gerrits. Zou inderdaad heel goed de broer van Richt kunnen zijn, het is allemaal familie: kleine wereld, klein geloof.

groet, Andries.

Margreet Huisman
Berichten: 5279
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 1:02 am

Re: Ytje Annes van Oudemirdum, geboren rond 1675.

Bericht door Margreet Huisman » vrijdag 3 jul 2020 2:44 pm

Ik heb deze vrouw/vrouwen nog bij Lykle Lykles:
Trouwregister Gerecht Hindeloopen
09-02-1690 Plaats: Hindeloopen Soort akte: proclamatie
Bruidegom Lyckle Lyckles wonende te Oudemirdum
Bruid Foockel Abbes wonende te Hindeloopen

Trouwregister Gerecht Gaasterland
26-03-1690 Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom Lijckle Lijckles wonende te Oudemirdum
Bruid Fokel Abes wonende te Hindeloopen
Maar dan denk ik dat dit een zoon is, en de eigenaar in 1728 - of zou hij nog hertrouwen?
Trouwregister Gerecht Lemsterland
09-10-1708 Soort akte: derde proclamatie
Bruidegom Lyckle Lyckles wonende te Oude Mirdum
Bruid Jantien Martens wonende te Follega

Trouwregister Gerecht Gaasterland
30-01-1709 Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom Lijckle Lijckles wonende te Oudemirdum
Bruid Jantien Martens wonende te Follega
"een" Lykle Lykles is in 1698 en 1728 ook eig en gebr. stem 8 Oudemirdum,
kan vader en zoon zijn, of 2 keer dezelfde.
Hylcke Lykles 1698 1/5 stem 7 zal dan een hoor/lees/schrijffout zijn voor Lykle Lykles die er ontbreekt.

Groet, Margreet

Plaats reactie