Goris Gorrits Gordels Gerrolts Gerrits

algemene vragen over genealogisch onderzoek bij Tresoar
Plaats reactie
Gebruikersavatar
embe
Berichten: 3207
Lid geworden op: dinsdag 11 jul 2006 10:37 am
Locatie: Huizen

Goris Gorrits Gordels Gerrolts Gerrits

Bericht door embe » dinsdag 29 jul 2008 7:16 pm

Er zijn 3 Doeke Meinerts die overlijden in Winsum, maar wie is wie?:
Menaldumadeel overlijden/begraven 1728
Overleden: Doecke Meynerts
Datum : 3 december 1728
Plaats : Winsum
Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
R.K. Parochie Dronrijp, register van overledenen 1715-1812
Inventarisnr.: 524

Menaldumadeel overlijden/begraven 1734
Overleden: Doeke Meynerts
Datum : 11 april 1734
Plaats : Winsum
Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
R.K. Parochie Dronrijp, register van overledenen 1715-1812
Inventarisnr.: 524

Menaldumadeel overlijden/begraven 1746
Overleden: Doecke Meynaerts
Datum : 17 maart 1746
Plaats : Winsum
Opm. : Overleden zonder bediend te zijn
Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
R.K. Parochie Dronrijp, register van overledenen 1715-1812
Inventarisnr.: 524
2 huwelijken:
1697/8 x Gerbrigje Klases
1707 x Anskje Hiddes

Doeke en Gerbrigje dopen 2x zoon Goris (1700 en 1702) en krijgen waarschijnlijk ook nog zoon Klaas (x1726 Lolkje Andries).
[en een Gerrit (of Goris?) Doekes x1729 Corneliske Douwes]
Stemkohieren 1698 en 1728
Stemkohier 1728 Winsum (Baarderadeel)
Stem nr. 26, groot 29 pondematen, aantal stemmen: 1
Zakelijk gerechtigden:
Bauke Jans, eigenaar van ruim 8 einsen
Sjoerd Jans, eigenaar van ruim 8 einsen
Gerben Sybrens (SIEBRENS) erven, eigenaar van 4 pondematen
en ruim 4 einsen
Claas (KLAAS) Doekes, eigenaar van 8 pondematen en bijna 9
einsen

Andries Jans, eigenaar van ruim 8 einsen
Lolk (LOLKJE) Jans, eigenaar van 5 pondematen en bijna 2
einsen
Pyter (PIETER) Clasen (KLASES), eigenaar van 8 pondematen
en bijna 9 einsen

Frans Ulbes, gebruiker
Ik denk dat Metje Meinerts (x1720 Lykle Heeres; zij laten dochter Sijke dopen in 1720) zus is van Doeke x Gerbrigje
En hun ouders:
Baarderadeel, huwelijken 1665
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 2 april 1665 in Winsum
Man : Meinert Gorrelts afkomstig van Baijum
Vrouw : Sijke Sjoerds afkomstig van Winsum
Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Winsum Baard 1662-1770,
Tot 1720 ook Huins
Inventarisnr.: 89
Meinert overlijdt:
Menaldumadeel overlijden/begraven 1719
Overleden: Meynerdt Gordels
Datum : 24 juli 1719
Plaats : Winsum
Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
R.K. Parochie Dronrijp, register van overledenen 1715-1812
Inventarisnr.: 524
Gerbrigje overlijdt:
Menaldumadeel overlijden/begraven 1735
Overleden: Gerbrigh Doekes
Datum : 9 januari 1735
Plaats : Winsum
Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
R.K. Parochie Dronrijp, register van overledenen 1715-1812
Inventarisnr.: 524

Bovendien heb ik ook nog deze Gerrolt:
I. Gerrolt,
Kinderen:
1. Trijntje Gerrolts, volgt IIa.
2. Hans Gerrolts, volgt IIb.
3. Willem Gerrolts, overleden te Menaldum op 4 jan 1729 (di), volgt IIc.

Generatie II


IIa. Trijntje Gerrolts, (dr. van I), doopgetuige van Janke Hanses (zie IIb) te Dronrijp op 14 mrt 1727 (vr), (tante (zus vader)), afkomstig van Oosterlittens op 28 okt 1708 (zo), trouwt te Winsum op 28 okt 1708 (zo) met Jacob Rienks, afkomstig van Winsum op 28 okt 1708 (zo).
Uit dit huwelijk:
1. Jacobje Jacobs, gedoopt RK te Dronrijp op 14 apr 1716 (di) (getuige: Tietje Gordels, moeders zuster).
2. Rienk Jacobs, gedoopt RK te Dronrijp op 25 dec 1720 (wo) (getuige: Hans Gerrolts (IIb), (oom (broer moeder))).
3. Elbrigje Jacobs, gedoopt RK te Dronrijp op 18 sep 1722 (vr) (getuige: Grietje Willems, vaders verwante).

IIb. Hans Gerrolts, (zn. van I), doopgetuige van Rienk Jacobs (zie IIa) te Dronrijp op 25 dec 1720 (wo), (oom (broer moeder)), afkomstig van Winsum op 7 sep 1721 (zo), Bediend te Winsum op 2 sep 1727 (di), mr. wolkammer, wel te Winsum in 1749,
trouwt te Winsum op 7 sep 1721 (zo) met Sjoukje Sybrens, dr. van Sybren Lieuwes en Jetske Yntes, afkomstig van Kubaard op 7 sep 1721 (zo).
Uit dit huwelijk:
1. Gerrolt Hanses, gedoopt RK te Dronrijp op 11 sep 1722 (vr) (getuige: Idtske Sybrans, moeders moeder).
2. Jetske Hanses, gedoopt RK te Dronrijp op 15 nov 1724 (wo) (getuige: Yetske Piters, moeders tante).
3. Janke Hanses, gedoopt RK te Dronrijp op 14 mrt 1727 (vr) (getuige: Trijntje Gerrolts (IIa), (tante (zus vader))).
[hier zou ook Japcke kunnen staan?????]
4. Sybren Hanses, gedoopt RK te Dronrijp op 16 nov 1729 (wo) (getuige: Sybren Lieuwes, (grootvader)).
5. Willem Hanses, gedoopt RK te Dronrijp op 24 sep 1732 (wo) (getuige: Sybren Lieuwes, (grootvader)).
6. Tiete Hanses, gedoopt RK te Dronrijp op 14 dec 1735 (wo) (getuige: Ietske Sibrens, moeders moeder).
7. Tjitske Hanses, gedoopt te Dronrijp op 5 mrt 1739 (do) (getuige: Focke Sybrens, moeders broer).
[margreet, volgens mij is deze Focke Sybrens jouw nr. 178 en 236]
8. Jacoba Hanses, gedoopt RK te Dronrijp op 9 jul 1746 (za) (getuige: Tiedtje Gerrits).

IIc. Willem Gerrolts, (zn. van I), Bediend te Menaldum op 3 jan 1729 (ma), overleden te Menaldum op 4 jan 1729 (di), trouwt met Grietje Dirks?.
Uit dit huwelijk:
1. Jacobje Willems, gedoopt RK te Dronrijp op 30 sep 1717 (do) (getuige: Trintje Jacobs, moeders zuster).
2. Riemkje Willems, gedoopt RK te Dronrijp op 1 okt 1721 (wo) (getuigen: Ariaantje Heeres, moeders zuster
3. Doodgeboren kind, geboren op 5 mrt 1724 (zo).
4. Riemkje Willems, gedoopt RK te Dronrijp op 24 aug 1725 (vr) (getuige: Yetske Piters, moeders zuster).
Riemkje (IIc-4) trouwt 1747 Jan Oeges --> ~1750 Grietje: get. Hans Goris (zie IIb).

Ouders van deze Gerrolt?
Baarderadeel, huwelijken 1685
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 5 april 1685 in Beers
Man : Gerrit Sybes
Vrouw : Japke Harmens afkomstig van Oosterlittens
Gestandaardiseerde namen: GERRIT SIEBES en JAKOBJE HARMENS
Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Beers Jellum 1653-1808
Inventarisnr.: 61
Staat er iets in de authorisatieboeken????

groetjes,
margo

Margreet Huisman
Berichten: 5253
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 3:02 am

Bericht door Margreet Huisman » woensdag 30 jul 2008 11:35 am

Het is een hopeloze naam, en de ene parochie schrijft het ook wat anders als de andere.
er bestaan echte Gorrits, ook na 1811,
en echte Gorrelt, en Gerrolt, en dan weer soms bedoelen ze toch Gerrit.

Dat was mijn Hannema ja. dank voor de zus die ik nog niet had.

Ik weet niet recht welke kant je uitwilt, (Gerrit Meyntes wellicht....)
maar als je je overzicht even afmaakt, dan daagt het wel iets meer, Margo.
(Los van dat ovl soms enkel bediend was, dingen als Gerbrich bediend 10, overleden 9 en zo - en dat de begraafboeken ook nog gecontroleerd moeten).


wrsch Klaas... wordt dan zeker:
Menaldumadeel, dopen, doopjaar 1731
Dopeling: Doecke
Gedoopt op 11 april 1731 in Dronrijp
Kind van Klaas Doekes en Lolkje Andries
Peter: Doecke Meiners, vaders vader
Dat is dus tegelijk niet de Doeke ovl 1728,
Franeker, dopen, geboortejaar 1736, doopjaar 1736
Dopeling: Gerberigh
Geboren op 25 april 1736 in Franeker
Gedoopt op 25 april 1736 in Franeker
Dochter van Gorrit Doeckes en Corneliske Dauwes
Doopheffer: Doecke Meynders
en ook niet de ovl 11-4-april 1736. Blijft over 1746 voor hem.
Broer Claas petert ook vaak, hoewel die zelf geen Gerbrich krijgt. Niet aan toekomt lijkt me met al die Andries-ke.

Geen enkele Doekes-persoon vernoemt trouwens een Anske, dus dat huwelijk is wrsch kinderloos.

Hier zit ook nog een aanwijzing:
Menaldumadeel, dopen, doopjaar 1735
Dopeling: Feyke
Gedoopt op 20 januari 1735 in Dronrijp
Kind van Klaas Doekes en Lolkje Andries
Meter: Metje Meynerts, vaders verwante

Burgerboek Franeker 1727
Vermeld: Gorrelt Doeckes
Datum: 21 juli 1727
Geboren te Winsum

2 aparte ovl sluit dan wel een hertrouwende Doeke uit.

Die Gerrolt-mensjes zouden kinderen kunnen zijn van een Gerrolt Meinerts,
Tietje Gerrolts/Gordels metert 1716 bij Trijntje Gor..
1746 bij Hans Gor..
en 1732 Franeker bij Gerrit Doekes.
Tietje zou nog x Gerrolt kunnen zijn, moeder ipv zus.

Ze vernoemen dan hun ovl zusje, ipv dat dit de vrouw van Gerrit Sybes is:
Menaldumadeel overlijden/begraven 1716
Overleden: Japke Gordels
Datum : 24 januari 1716
Plaats : Winsum
Want Gerrit Sybes doopt gewoon geref in Beers, een Titie en een Aucke.

Ingewikkeld.

mvg Margreet

Gebruikersavatar
Andries Koornstra
Berichten: 3911
Lid geworden op: zaterdag 22 apr 2006 11:20 am
Locatie: Heerenveen

Bericht door Andries Koornstra » woensdag 30 jul 2008 3:01 pm

Hallo,

ik krijg niet veel grip op deze vraag, en weet net als Margreet niet zo goed wat de bedoeling is.
Die genoemde stem 26 te Winsum komt van Lolkje Andries' familie. Dat wordt wel duidelijk als dat deel wordt verkocht:
BAA P8, folio 82 vso, 20 maart 1729. Pyter Claasen, huisman te Tzum, bbc op de koop van 9 pondematen in een zate te Winsum van 30,5 pm (dus anderhalve pondemaat groter dan het cohier vermeldt), gebruikt door Frans Ulbes. Gekocht van Lolkje Andries, vrouw van Claas Doekes te Winsum, voor 1050 cgl met een zilveren ducaton.
Weinig weeszaken. Alleen de genoemde Claas Doekes als curator over de kinderen van Willem Doekes te Menaldum. Daar heb je volgens mij ook niet zo veel aan.

groeten, Andries

Gebruikersavatar
embe
Berichten: 3207
Lid geworden op: dinsdag 11 jul 2006 10:37 am
Locatie: Huizen

Bericht door embe » donderdag 31 jul 2008 9:59 am

ok. thnx.
ik kan weer even verder... :D
groetjes,
margo

Plaats reactie