Wie was de eerste vrouw van Yede Lieuwes X N.N. circa 1679?

algemene vragen over genealogisch onderzoek bij Tresoar
Plaats reactie
Gebruikersavatar
Everardus Rollema
Berichten: 1434
Lid geworden op: dinsdag 6 dec 2005 10:02 pm
Locatie: Zoetermeer

Wie was de eerste vrouw van Yede Lieuwes X N.N. circa 1679?

Bericht door Everardus Rollema » maandag 31 dec 2007 4:41 pm

Beste lezers,

Op de laatste dag van het jaar 2007 wil ik gaarne een vraag op jullie loslaten, wie weet komt er een knallende oplossing.

Mijn vraag gaat over IJede Lieuwes:

Wie was zijn eerste vrouw?

Hij (IJede Lieuwes) is de stamvader van Waling Gerrits Dijkstra, schrijver en dichter (1821-1914) en o.a. geslacht Leystra/van der Ley.

Hij tr. 1) circa 1679 met N.N. (Trijntje?)
Kinderen:
1. Lieuwe ged. St. Annaparochie 23 januari 1681.
2. Waling, geb. tussen 1683/1689.
3. Antie, geb. circa 1689.
4. Andries/Anders, ged. Vrouwenparochie 19 febr. 1693
5. Pytter, ged. Vrouwenparochie 2 mei 1695.

tr. 2) Vrouwenparochie 24 augustus 1700
Jetske Douwes, geb circa 1657 (jan. 1675 in haar 18e jaar author. Het Bildt), overl. Vrouwenparochie voor 6 febr. 1731 (hyp.boek Het Bildt), zij was ook weduwe van Dirck Jans, hospes (kastelein).
(Jetske heeft uit haar 1ste huw. 2 kinderen, beiden ged. te Vr. Parochie resp. Houckien 1684 en Trijntje 1686)

Waling, Antie en Pytter Yedes/Iedes/IJedes/ hebben allen uit hun huwelijk een kind Trijntje laten dopen.

Het lidmaatregister van St. Annaparochie geeft aan: Yede Lieuwes lidmaat naar St. Jacobiparochie 1682. Helaas zijn geen DTB en lidmaten van deze periode van St. Jacobiparochie bewaard gebleven.
Het lidmaatregister van Vrouwenparochie geeft als inschrijving aan: Aangenomen als lidmaat 25 april 1684 Yede Lieuwes met daarachter geschreven Jetske Douwes. De indruk wordt gewekt of zij op die datum al bij elkaar hoorden.
M.i. is de naam Jetske Douwes later toegevoegd, daar zij in 1686 nog een kind van Dirk Jans, hosper liet dopen in Vrouwenparochie.
Echtelieden Jetske Douwes en Dirk Jans zijn in 1683 te Vr. parochie gehuwd.

Blijkens een hypotheekakte uit Het Bildt 1731 was na het overlijden van Jetske de erfgenamen haar 2 kinderen gewonnen bij Dirck Jans en liep er nog een zaak bij het Hof van Friesland omtrent de erfgenamen van haar wijlen man Yede Lieuwes. Deze akte kan ik helaas nergens terug vinden.
Yede Liewes is overleden tussen 1722 en 1727. Hij was eigen en meijer van de plaats nummer 10 in 1698 en in 1728 zijn erven en in 1738 in het bezit van Lieuwe Yedes.

Te Sint Annaparochie werd op 28 augustus 1653 Ede Lieuwes gedoopt als zoon van Lieuwe Hayes.
Verder o.a. van Lieuwe Hayes gedoopt te Vrouwenparochie 6 okt. 1650 Andries Lieuwes.
Daar Yede Lieuwes een zoon Andries heeft (ver)(ge)noemd zou Ede heel misschien stamvader Yede Lieuwes kunnen zijn.

Wie zorgt er voor vuurwerk, wel voorzichtig er mee omgaan.

Gr. en een goed 2008
Everardus

Litsehimmel
Berichten: 864
Lid geworden op: dinsdag 17 jan 2006 1:51 am
Locatie: Lioessens, Frysl

Bericht door Litsehimmel » dinsdag 1 jan 2008 2:41 pm

Hallo Everardus.

Helaas kan ik je geen vuurwerk beloven (mist was te dicht :wink: ) maar ik vroeg me af of je mogelijk iets aan de volgende info had
In een rij kamers aan de Westzijde van 't kerkhof zit een steentje, waarop staat :
1739 / LEUWE YEDES EN / IAN FOPPES / KERCKVOOGDEN / VAN FROUBUERT/
Lieuwe Iedes, kerk- en armvoogd 1738-'40, X Vrp. 8 Febr. 1711 Trijntie Johannes.
Jan Foppes, kerk- en armvoogd 1739-'41,1745-'47,1767-'69, volmacht van Vrp. 1743-'45, 1755-'61, 1771-'77, 1781-'82, mederechter v.h. Bildt 1762-'82, †18 Febr. 1782, X Vrp. 11 Aug. 1747 Dirkie Martens. Hij en de zijnen noemden zich later Siderius. Dit huis is waarsch. het oude kosters- of schoolmeestershuis.
En dit komt uit het Grote Boek van Hessel
St. Jacobiparochie

[6068]
Ma(?)ry ... W...in... wed. van Aerien Symens out 63 jaren
grafsteen op het kerkhof; bron DVF XXXIII)
Arjen Siemens (1567-1631) gehuwd met Trijntje Walings (1569-1632)
Van dat echtpaar heb ik huwelijk noch kinderen kunnen vinden, maar wél een latere Trijntje
Bildt, het, huwelijken 1635
Vermelding: Eerste proclamatie op 12 augustus 1635 in
Vrouwenparochie
Man : Bartout Cornelis afkomstig van St. Jacobiparochie
Vrouw : Trynke Walingsdr afkomstig van Vrouwenparochie
Gestandaardiseerde namen: BARTELD KORNELIS en TRIJNTJE WALINGS
Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Vrouwenparochie 1597-1725

NB - geen dopen van kinderen gevonden

en deze

Bildt, het, huwelijken 1660
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 2 december 1660 in
Vrouwenparochie
Man : Jan Ewerts Kuyck afkomstig van Vrouwenparochie
Vrouw : Trijntie Walings afkomstig van St. Jacobiparochie
Gestandaardiseerde namen: JAN EVERTS en TRIJNTJE WALINGS
Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Vrouwenparochie 1597-1725

NB - geen dopen van kinderen met opvallende namen gevonden
Hopelijk kan iemand het Nieuwe Jaar met grotere knallen voor je inluiden.
Welsh/Fries/Franse voorouders; geen wonder dat ik in de war ben!

Gebruikersavatar
Everardus Rollema
Berichten: 1434
Lid geworden op: dinsdag 6 dec 2005 10:02 pm
Locatie: Zoetermeer

Bericht door Everardus Rollema » dinsdag 1 jan 2008 5:55 pm

Litsehimmel,

Op de eerste plaats wens ik je een goed jaar toe en uiteraard ook de andere geachte forumleden.

Bedankt voor het meedenken en je proefballonnetje.
Het nageslacht van Yede Lieuwes 1) circa 1679 X N.N is mij bekend.
De vrouw van Yede zal in 1695 een aanvaarbare leeftijd moeten hebben gehad om een kind te kunnen baren.
De Trijntje's (ik weet helaas niet of de eerste vrouw van Yede daadwerkelijk Trijntje is geweest) voldoen m.i. niet aan het profiel gezien de leeftijd in 1695. Niets is natuurlijk uitgesloten.
Trijntje Walings gehuwd in 1660 zou dan zeer jong geweest moeten zijn.
Inderdaad komen in het nageslacht van Yede de voornamen Trijntje en Waling voor.
Het boek van Hessel heb ik ook doorgespit, maar helaas daarin geen aanknopingspunten gevonden.
Destijds hebben de bekende friese genealogen: De heren R.S. Roorda, Hessel Bierma, Douwe van der Meer en S.van Gelder zich met dit thema bezig gehouden.
In de jaren 1982-1987 heb ik diverse gegevens aan de heer S. van Gelder kunnen aanleveren.
Volgens een schrijven van de heer van Gelder aan mij gericht februari 1987 (hij was toen 79 jaar) had hij veel documentatie (vier klappers vol) die sedert 1980 renteloos zijn blijven liggen.
Misschien dat een van de forumleden weet of deze gegevens aan Tresoar zijn geschonken?
Jammer genoeg zijn in de kwartierstaat van Waling Dijkstra in het kwartierstatenboek FA uitgave 1996 diverse gegevens verkeerd gecombineerd, mogelijk gehaald uit oude aantekeningen en niet vanuit de gecorrigeerde versie van 1987.

Gr.
Everardus

Gebruikersavatar
Andries Koornstra
Berichten: 3906
Lid geworden op: zaterdag 22 apr 2006 11:20 am
Locatie: Heerenveen

Bericht door Andries Koornstra » woensdag 2 jan 2008 2:48 pm

Hallo Everardus,

omdat dit mijn eerste bericht van 2008 is wil ik beginnen iedereen een goed, gezond en succesvol nieuw jaar te wensen.

Ook van mij helaas geen vuurwerk met betrekking tot Yede Lieuwes en zijn eerste vrouw. Over de collectie Van Gelder kan ik mij uit mijn bestuurstijd van de Freonen fan de Argiven nog wel iets herinneren. Van Gelder was erg bezorgd over de "toekomst" van zijn collectie. Hij heeft het archief/FAF wel benaderd om de aantekeningen geschonken te krijgen. Er heeft toen iemand gekeken en die heeft het advies gegeven de schenking niet te accepteren. Het is natuurlijk erg moeilijk vanuit de missie van het archief beredeneerd om een verzameling "gecomponeerde" getranscribeerde archiefbronnen op te nemen. Aan de ene kant worden dan precedenten geschapen (en er zijn veel mensen een collectie aan het vormen, en die gaan alle een keer dood), en aan de andere kant was het moeilijk Van Gelders aantekeningen te bewerken/om te vormen tot iets raadpleegbaars. Er staat me iets van bij dat de naam Friedoc op een gegeven moment is gevallen. Misschien weten ze daar meer?

groeten, Andries

Gebruikersavatar
Everardus Rollema
Berichten: 1434
Lid geworden op: dinsdag 6 dec 2005 10:02 pm
Locatie: Zoetermeer

Bericht door Everardus Rollema » woensdag 2 jan 2008 3:32 pm

Hoi Andries,

Bedankt voor je antwoord en je wensen.
Ik ben destijds diverse malen thuis geweest bij de heer van Gelder, hij woonde aan de Westerplantage te Leeuwarden.
Inderdaad was hij erg bezorgd omtrent het vele werk wat hij had gedaan en wat er met zijn mappen zou gaan gebeuren. Hij schreef mij, dat hij er al honderden guldens in het project had gestoken.
Hij had gehoopt, dat ik een gedeelte op me zou nemen, maar gezien de afstand Den Haag - Leeuwarden leek mij dat geen goed plan. Ik had natuurlijk ook nog een zeer drukke baan bij het Ministerie van Justitie en een jong gezin. Wel zegde ik hem toe mee te werken aan gegevens omtrent de kwartierstaat van Waling Dijkstra, daar hij van grootvaderszijde de zelfde kwartieren had. Alle aantekeningen van de heer van Gelder liepen zoals bij Roorda veel door elkaar en de handicap was destijds voor mij dat veel door Roorda in het fries was geschreven.

Ik zal, zoals door jou is aangegeven, bij Friedoc informeren, je weet maar nooit.
De door mij eerder genoemde genealogen, niets dan lof voor hun, kunnen iets over het hoofd hebben gezien?

Gr.
Everardus

Litsehimmel
Berichten: 864
Lid geworden op: dinsdag 17 jan 2006 1:51 am
Locatie: Lioessens, Frysl

Bericht door Litsehimmel » woensdag 2 jan 2008 4:46 pm

Hallo Everardus.

Natuurlijk is het mogelijk dat je de zaak al van alle kanten hebt bekeken, maar soms kan een buitenstaander zaken vinden waar je zelf niet aan hebt gedacht. Daarom even de volgende aktes c.q. aantekeningen in de hoop dat er iets tussenzit wat je misschien is ontgaan.

Als je uitgaat van de vernoemingsregels in Fryslân (1ste zoon grootvader vader's zijde, 2de zoon grootvader moeder's zijde, 1ste dochter grootmoeder moeder's zijde, 2de dochter grootmoeder vader's zijde, etc) dan zou je de voorzichtige conclusie kunnen trekken dat (als alle kinderen inderdaad bekend zijn) de 1ste echtgenote van IJede Lieuwes een dochter moet zijn geweest van een Waling en Antje. A.d.h.v. die gegevens vond ik de volgende aktes
Bildt, het, huwelijken 1655
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 21 januari 1655 in St.
Jacobiparochie
Man : Walingh Bouwes afkomstig van St. Jacobiparochie
Vrouw : Antie Piters afkomstig van St. Jacobiparochie
Opmerking : hij is woonachtig bij zijn vader
Gestandaardiseerde namen: WALING BOUWES en ANTJE PIETERS
Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente St. Jacobiparochie 1650-1772

Bildt, het, huwelijken 1657
Vermelding: Derde proclamatie op 28 juni 1657 in St. Annaparochie
Man : Waling Walings afkomstig van St. Annaparochie
Vrouw : Antie Lammerts afkomstig van Oudebildtzijl
Opmerking : na de derde proclamatie gehuwd te St. Annaparochie
Gestandaardiseerde namen: WALING WALINGS en ANTJE LAMMERTS
Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente St. Annaparochie 1600-1811
Uit het eerste huwelijk geen dopen gevonden, uit het tweede huwelijk helaas slechts één dochter Maertie (vermoedelijk genoemd naar een zuster) in 1659. Gevoelsmatig zou ik zeggen dat huwelijk #1 de beste kandidaten zijn, zeker gezien de naam van de moeder. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of dit echtpaar inderdaad een dochter genaamd Trijntje op de wereld heeft gezet.
Welsh/Fries/Franse voorouders; geen wonder dat ik in de war ben!

Gebruikersavatar
Everardus Rollema
Berichten: 1434
Lid geworden op: dinsdag 6 dec 2005 10:02 pm
Locatie: Zoetermeer

Bericht door Everardus Rollema » woensdag 2 jan 2008 6:39 pm

Hoi Litsehimmel,

Zelf heb ik alle klappers van Het Bildt. DTB en lidmaten op microfiches. De doop/trouwboekenboeken van Vrouwenparochie (van het origeneel)eveneens op microfiches voor een groot gedeelte, zodat ik deze thuis op de reader op mijn gemak heb kunnen bekijken.
Jammer genoeg zijn er van de 17e eeuw geen doopboeken van St. Jacobiparochie.
De door jou aangedragen huwelijken heb ik inderdaad jaren geleden al genoteerd, maar het is goed van je om ze weer eens onder de aandacht te brengen.
Ik zal bij het CBG nog maar eens opnieuw wat bronnen doornemen zoals sententieboeken, stemkohieren, hypotheek en procl. boeken.
Jammer genoeg is de kwaliteit van deze boeken slecht en daardoor moeilijk te lezen op de fiches.
Jaren geleden waren diverse boeken zwart gemaakt. Met andere woorden, niet raadpleegbaar voor bezoekers, alleen de toen bekende genealogen o.a. Roorda, Bierma hadden een streepje voor op de toen nog jongeman uit het westen des lands.
Andries,
Vandaag een email gestuurd naar Friedoc, daar ik op hun site de namen ben tegengekomen van: Dijkstra, Koopmans, van Gelder en Rollema. Goed dat je me hierop geattendeerd hebt. Het zou niet onmogelijk zijn.

Gr.
Everardus

Litsehimmel
Berichten: 864
Lid geworden op: dinsdag 17 jan 2006 1:51 am
Locatie: Lioessens, Frysl

Bericht door Litsehimmel » woensdag 2 jan 2008 7:24 pm

Hallo Everardus.

Tja, en als daar dan niets uitkomt is het misschien zaak eens in de wijdere omtrek te gaan kijken. Het is al vaker voorgekomen dat families waarvan men dacht dat ze 'inheems' waren uit een totaal andere streek (lees: Friese gemeente) kwamen. Ik zal ook eens hier en daar gaan kijken, en ook op internet zijn soms interessante aanknopingspunten te vinden. Mocht ik iets vinden dan ben je de eerste die het weet.

Groetjes, LH
Welsh/Fries/Franse voorouders; geen wonder dat ik in de war ben!

Gebruikersavatar
Everardus Rollema
Berichten: 1434
Lid geworden op: dinsdag 6 dec 2005 10:02 pm
Locatie: Zoetermeer

Bericht door Everardus Rollema » woensdag 2 jan 2008 8:36 pm

Inderdaad Litsehimmel je weet maar nooit.
Alvast bedankt.

Gr.
Everardus

Plaats reactie