Harmen Atses (Dokkum - Harlingen)

algemene vragen over genealogisch onderzoek bij Tresoar
Plaats reactie
Tjeerd P. Inia
Berichten: 176
Lid geworden op: woensdag 7 dec 2005 12:30 pm
Contacteer:

Harmen Atses (Dokkum - Harlingen)

Bericht door Tjeerd P. Inia » maandag 28 nov 2011 1:43 am

Beste Medesneupers,

Wie heeft een aanvulling op de navolgende gegevens, graag hoor ik of er iemand is die iets meer kan vertellen over de 4 hieronder vermelde personen met de naam Harmen Atses en evt. voor-, en/of nageslacht.

Harmen Atses (nr. 1) is vader van Atse Harmens, is vader van Harmen Atses (nr.3). Ik heb geen harde bewijzen of de nummers 3 en 4 of de nummers 2 en 4 identiek zijn.

Ben erg benieuwd of iemand nog aanvullende inzichten heeft!?!

Met vriendelijke groet,

Tjeerd P. Inia
http://home.12move.nl/tp.inia
 • 1. Harmen Atses (*<=1587) wordt vermeld in een koopacte, genoemd als bestevader/grootvader van Anneke Atsedr. (de vrouw van Tjerk Hiddes de Vries)
  • * Harmen Atses heeft een zoon Atse Harmens (de vader van Anneke Atses, zie volgend punt)
   * In een koopacte uit het archief van Bolsward staat vermeld dat de weduwe Anneke Atses een kleindochter is van Harmen Atses. (Bron: Vrije Fries 1895, blz. 539,544, 545: http://www.friesgenootschap.nl/artikele ... 895-18.pdf
  2. Harmen Atses (* rond 1625?) (van Dokkum) en Magdalena Jurians (van Harlingen) trouwen te Harlingen op 19 maart 1647.
  • * Harmen Atses is waarschijnlijk zoon van Atze Harmens, mr. wagenmaker. Atze Harmens wordt op 27 april 1618 burger te Dokkum, hij is dan afkomstig van Wierum. (http://www.angelfire.com/vt/sneuper/dok ... erboek.htm)
   * Opvallend is dat Harmen Atses bij mijn weten niet de naam Inia voerde! En verder kom ik hem evenals zijn vader Atse vrijwel niet tegen buiten de DTB
   * Zij laten te Harlingen een zoon Atse dopen op 18 januari 1648. (dit is naar alle waarschijnlijkheid de latere dominee Atso Hermanus Inia)
   * Lange tijd heb ik getwijfeld of Atso Hermanus Inia zoon is van Harmen Dirks Inia, mr. brouwer en mouter, olderman etc. te Dokkum, echter uit geschriften bleek eigenlijk altijd al dat dit niet kon kloppen: b.v. op 14 juni 1676 wordt gemeld, dat Dirk Harmens Inia enigst kind van Harmen Dirks Inia en Eelckien Jacobs onder curatele is van mr. Levinus Roelants van Anjum, Jacob Tonis (neef van Anjum) wordt als curatele dan ontslagen.
  3. Harmen Atses wordt op 20 augustus 1643 te Harlingen gedoopt als zoon van Atse Harmens (*<=1607) en Antie Beerns.
  • * Atse Harmens (van Bolsward) en Antie Beerns (van Harlingen) trouwen te Harlingen op 10 februari 1627, zij krijgen als kinderen: Nan (1628), Geertje (1632), Claes (1635), Beerndt (1639), Harmen (1643).
   * Atse Harmens komt verschillende malen voor in de proclamatieboeken van Harlingen (http://www.kleinekerkstraat.nl/frames.p ... roclamatie); alle keren als koper: (1635, boek 234 folio 1v); (1639, boek 234 folio 88v); (1643, boek 235 folio 69v, genoemd samen met Antie Beerns); (1645, boek 235 folio 173r)
   * Nan (Nanneke, Anneke) wordt op 13 maart 1628 gedooprt te Harlingen, zij trouwt op 2 juli 1648 met Luitenant Admiraal van de Friese Admiraliteit Tjerk Hiddes de Vries (van Sexbierum).
   * Verder valt op te merken tav het huis dat werd verkocht na het overlijden van zowel Anneke Atses als haar man Tjerk Hiddes de Vries (beiden in 1666): Het huis stond te Bolsward, op de Campen, kooper van het pand, werd bij aangehaalde acte d.d. 13 april 1670 Harmen Dircx, voor 185 goudguldens. Het kan natuurlijk toeval zijn, maar Harmen Dirks is ook een naarm die in de familie Inia weer voorkomt. Nu wil het geval echter dat de naam Harmen Dirks wel zeer veel voorkomt dus hieromtrent geen enkele zekerheid of dit een link naar de familie Inia zou kunnen zijn.
  4. Harmen Atses (van Dokkum) en Antje Jacobs (van Harlingen) trouwen te Harlingen op 11 januari 1663 te Harlingen
  • * Harmen en Antje laten in Harlingen de volgende kinderen dopen: Gerrit (1663), Jacob (1665)
Genealogie: Inia / Ynia / IJnia / Inja / Inea

Tjeerd P. Inia
Berichten: 176
Lid geworden op: woensdag 7 dec 2005 12:30 pm
Contacteer:

Re: Harmen Atses (Dokkum - Harlingen)

Bericht door Tjeerd P. Inia » vrijdag 2 dec 2011 10:05 am

Zoeken op Harmen Atses en diverse spellingsvarianten levert mij in elk geval niet heel veel aanvullende info, maar zoeken op Atse Harmens geeft toch nog het volgende:
 • In de DTB’s:
  Vermelding: Bevestiging huwelijk op 31 juli 1622
  Man : Adie Harmens afkomstig van Kollum & Vrouw : Antie Aebes afkomstig van Leeuwarden (Gestandaardiseerde namen: ATSE HARMENS en ANTJE EEBES)
  Opmerking : hij is kleermakersgezel
 • In het stadsarchief van Leeuwarden:
  L849-192 1625-07-06; Certificaatboeken: Atse Harmens. Betreft: verklaring van de mr schirurgijn Wessel Doedis, dat voornoemde Atse twee jaren bij hem het chirurgijns-handwerck heeft geleerd en zich vroom, cloeck en neerstich heeft gedragen.
Dit roept bij mij de volgende aanvullende vragen op:
1. Is Atse Harmens als kleermakersgezel vanuit Kollum naar Leeuwarden vertrokken rond 1622?
2. Is Atse in 1623 in de leer gegaan bij de mr. Chirurgijn Wessel Doedes?
3. Kan het zo zijn dat Atse Harmens vanuit Leeuwarden naar Bolsward is vertrokken?
4. Is het bekend of er in Bolsward een chirurgijn of kleermaker Atse Harmens actief is geweest in de jaren 1620-1630?
5. Is Atse Harmens in 1627 getrouwd met Antie Beerns (van Harlingen), en is wellicht zijn eerste vrouw Antie Aebes in de periode 1622-1627 overleden?
6. Wie kan meer vertellen over de beroepen van de onder de oorspronkelijke vraag gemelde verschillende personen Harmen Atses?
Genealogie: Inia / Ynia / IJnia / Inja / Inea

Tjeerd P. Inia
Berichten: 176
Lid geworden op: woensdag 7 dec 2005 12:30 pm
Contacteer:

Re: Harmen Atses (Dokkum - Harlingen)

Bericht door Tjeerd P. Inia » maandag 5 dec 2011 2:08 pm

Bij de stemkohieren kom ik ook nog een Harmen Atses tegen, of het de zwager van Tjerk Hiddes de Vries betreft weet ik niet. Het plaatsje Schettens ligt wel dicht aan tegen Bolsward, dus denk wel dat de conclusie terrecht is dat hier mogelijkerwijs een relatie bestaat tussen hieronder vermelde Harmen Atses en de zwager van Tjerk Hiddes. Het betreft de volgende vermelding:
Stemkohier 1698 Schettens (Wonseradeel)
Stem nr. 6, aantal stemmen: 1
Zakelijk gerechtigden:
De weduwe van kapitein de Vries cum socio te Leeuwarden, eigenaar; papist
Harmen Atses, gebruiker
Er vallen hierbij een aantal zaken op:
 • • Het handelt hier over het jaar 1698, dus ruim 33 jaar na het overlijden van zowel Tjerk Hiddes de Vries als zijn vrouw Nanneke Atses
  • Er wordt gesproken over kapitein de Vries, Tjerk Hiddes de Vries (sr.) had echter de rang bereikt van luitenant-admiraal.
  • De Admiraliteit van Friesland zorgde ervoor dat jongste zoon van Tjerk Hiddes, die geboren werd na Tjerk zijn dood, ook als Tjerk gedoopt werd, kende de wees een jaargeld toe gelijk aan een kapiteinswedde en benoemde het joch in de eerst openvallende kapiteinspositie. Tjerk Hiddes jr. zou later ook werkelijk de functie van kapitein uitoefenen. (http://nl.wikipedia.org/wiki/Tjerk_Hiddes_de_Vries)
  • Meer info m.b.t. T.H. Jr. vind ik op de site van Simon Wierstra (http://www.simonwierstra.nl/vries.htm) en bij Van der Aa (http://www.historici.nl/retroboeken/vda ... letter%3Dv): Hieruit blijkt dat: Tjerk Hiddes jr. het bevel voer over een schip van oorlog, “de Brak”, maar dat hij overleed op den 30e december 1689 in Engeland, op de leeftijd van slechts 23 jaar. Hij werd begraven bij zijn vader in het koor der Groote Kerk te Harlingen. Hij was gehuwd met Anna Margaretha van Idsinga. (zie verder: J.C. de Jonge, t.a.p.D. IVb, bl. 416; Kok; Ferwerda, Geslacht v. Idsinga.)
  • In het stemkohier wordt melding gemaakt van “papist”, maar volgens mij stammen zowel Tjerk Hiddes de Vries sr. en jr. als Anna Margaretha van Idsinga uit niet katholieke families? Bovendien wordt de term papist ook niet gebruikt bij de kohiers in Wijnaldum, maar wel weer bij de stemkohiers in Oostdongeradeel:
  Stemkohier 1698 Wijnaldum (Barradeel)
  Stem nr. 21, Jisma, aantal stemmen: 1
  Zakelijk gerechtigden:
  Lijsbet Clases (KLASES), weduwe van Hidde de Vries, uit naam van haar kinderen, eigenaar voor 1/2
  Anna (ANTJE) van Idsinga, weduwe van kapitein Tjerk de Vries, uit naam van haar kinderen, eig. voor 1/2
  Louw Freerks, gebruiker
  Stemkohier 1698 Oosternijkerk (Oostdongeradeel)
  Stem nr. 5, groot 88 pondematen, aantal stemmen: 1
  Zakelijk gerechtigden: De weduwe van kapitein de Vries weduwe te Leeuwarden, eigenaar; papist
  Johannes Taeckes (TEEKES), gebruiker
  • Hoewel er zijn wellicht meer weduwen die gehuwd zijn geweest met een kapitein de Vries en woonachtig zijn te Leeuwarden.
Genealogie: Inia / Ynia / IJnia / Inja / Inea

Tjeerd P. Inia
Berichten: 176
Lid geworden op: woensdag 7 dec 2005 12:30 pm
Contacteer:

Re: Harmen Atses (Dokkum - Harlingen)

Bericht door Tjeerd P. Inia » dinsdag 27 dec 2011 1:47 pm

Nog iemand enig aanknopingspunt(je) ?

alle toevoegingen zijn welkom!
Genealogie: Inia / Ynia / IJnia / Inja / Inea

jacqueline
Berichten: 1710
Lid geworden op: maandag 21 jul 2008 11:08 pm
Locatie: 's-Hertogenbosch

Re: Harmen Atses (Dokkum - Harlingen)

Bericht door jacqueline » dinsdag 27 dec 2011 4:48 pm

Hallo Tjeerd,

Ik heb me vorige maand wel in deze vraag verdiept en ook een aantal zaken gevonden, maar omdat ik niet zag hoe ze iets met jouw Harmens te maken hebben heb ik ze niet verder uitgewerkt en ook maar niet geplaatst. Gelukkig had ik het wel opgeslagen, dus hierbij dan toch mijn gegevens – of ze wellicht toch een aanknopingspuntje bieden moet je zelf maar bepalen! Ik heb er nu niet meer verder naar gekeken, aangezien ik me er dan eerst weer helemaal in zou moeten verdiepen, maar voor zover ik zo snel kan zien is het een min of meer logisch opgezet document.
Stemkohier 1698 Schettens (Wonseradeel)
Stem nr. 6, aantal stemmen: 1
Zakelijk gerechtigden:
De weduwe van kapitein de Vries cum socio te Leeuwarden, eigenaar; papist
Harmen Atses, gebruiker
Hoort hier bij
Stemkohier 1698 Schettens (Wonseradeel)
Stem nr. 1, aantal stemmen: 1
Zakelijk gerechtigden:
Dirck (DIRK) Lammerts weduwe en erfgenamen te Franeker,
eigenaar; papist
Opm. Op redemptie gekocht
Kapitein de Vries weduwe te Leeuwarden, eigenaar voor 1/2;
(papist, zie nr. 6)
Vrouw Aysma, gebruiker
En dan de volgende gegevens, geen van onderstaande personen is papist en ik weet ook niet in hoeverre het allemaal nog iets met de oorspronkelijke vraag van doen heeft:

Is dit de in 1698 al overleden Dirk Lammerts?
Dokkum, huwelijken 1686
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 12 september 1686
Man : Dirck Lammerts Jensma afkomstig van Augustinusga
Vrouw : Fockien Harmens Nieumands afkomstig van Bolsward
Ondertrouwregister Gerecht Dokkum 1667-1686
Inventarisnr.: DTB 174

Dokkum, huwelijken 1686
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 12 september 1686
Man : Dirck Lammerts Jensma afkomstig van Augustinusga
Vrouw : Fockien Harmens Nieumands afkomstig van Bolsward
Trouwregister Hervormde gemeente Dokkum 1681-1700
Inventarisnr.: DTB 194
Hier is hij curator
Index diverse bestanden stadsarchief Leeuwarden tot 1811
w009-40a 1690-01-29; Autorisatieboeken
Datum akte:1690-01-29
Aktenummer:w009-40a
Soort bron:Autorisatieboeken
Samenvatting:Lijsbeth Claeses, weduwe van Thomas Gerrijts. Hun dochter: Tomascke Thomas. Curator: Dirck Lammerts Jensma.
Het genoemde echtpaar
Leeuwarden, huwelijken 1680
Vermelding: Ondertrouw op 14 februari 1680
Man : Thomas Gerryts afkomstig van Kollum
Vrouw : Lijsbeth Clases afkomstig van Leeuwarden
Opmerking : hij is mr. pottebakker
Trouwregister Gerecht Leeuwarden 1672-1682
Inventarisnr.: DTB 904
En Lijsbeth Klases hertrouwt met de curator, en zou daarmee de weduwe uit 1690 zijn?:
Dokkum, huwelijken 1688
Vermelding: Derde proclamatie op 17 november 1688
Man : Dirck Lamberts Jensma afkomstig van Augustinusga
Vrouw : Lijsbet Claessen afkomstig van Leeuwarden
Ondertrouwregister Gerecht Dokkum 1686-1707
Inventarisnr.: DTB 175

Dokkum, huwelijken 1688
Vermelding: Derde proclamatie op 17 november 1688
Man : Dirck Lamberts Jensma afkomstig van Augustinusga
Vrouw : Lijsbet Claessen afkomstig van Leeuwarden
Trouwregister Hervormde gemeente Dokkum 1681-1700
Inventarisnr.: DTB 194

Leeuwarden, huwelijken 1688
Vermelding: Ondertrouw op 27 oktober 1688
Man : Dirck Lamberts afkomstig van Dokkum
Vrouw : Lijsbeth Clasen afkomstig van Leeuwarden
Opmerking : hij is brouwersgezel
Trouwregister Gerecht Leeuwarden 1682-1692
Inventarisnr.: DTB 905

Leeuwarden, huwelijken 1688
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 18 november 1688
Man : Dirck Lamberts afkomstig van Dokkum
Vrouw : Lijsbeth Clasen afkomstig van Leeuwarden
Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden 1688-1693
Inventarisnr.: DTB 982
Er is nog een kapitein De Vries, een broer van Tjerk, zie ook Simon Wierstra.

Dit is zijn vierde huwelijk:
Bolsward, huwelijken 1671
Vermelding: Ondertrouw op 1 juli 1671
Man : Barent Hiddes de Vries afkomstig van Harlingen
Vrouw : Anna Jensma afkomstig van Bolsward
Opmerking : hij is weduwnaar, ordinaris kapitein van de Heren Raden ter
admiraliteit in Frl., zij is jongedochter
Ondertrouwregister Gerecht Bolsward 1656-1696
Inventarisnr.: DTB 131

Bolsward, huwelijken 1671
Vermelding: Attestatie afgegeven op 14 juli 1671
Man : Barent Hiddes de Vries afkomstig van Harlingen
Vrouw : Anna Jensma afkomstig van Bolsward
Opmerking : weduwnaar, attestatie naar Harlingen, ordinaris capitein
Trouwregister Hervormde gemeente Bolsward 1666-1695
Inventarisnr.: DTB 142

Harlingen, huwelijken 1671
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 16 juli 1671
Man : Baernt Hyddes de Vries afkomstig van Harlingen
Vrouw : Anne Jansma afkomstig van Bolsward
Opmerking : capitein Admiraliteit
Trouwregister Hervormde gemeente Harlingen 1656-1708
Inventarisnr.: DTB 332
Doop en ouders Antje?
Bolsward, dopen, doopjaar 1633
Dopeling: Antje
Gedoopt op 21 oktober 1633 in Bolsward
Kind van Lolcke Jensma en niet genoemde moeder
Herv. gem. Bolsward, doop 1621-1707
Inventarisnr. : DTB 138

Bolsward, huwelijken 1622
Vermelding: Derde proclamatie op 11 augustus 1622
Man : Lolcke Jensma afkomstig van Bolsward
Vrouw : Bauck Claesses Allinga afkomstig van Bolsward
Trouwregister Hervormde gemeente Bolsward 1607-1666
Inventarisnr.: DTB 141
Vrouw Aysma,tenslotte- kan zij een dochter zijn van dit echtpaar?
Datum akte: 1606-05-01
Aktenummer: gg003-94
Soort bron: Hypotheekboeken
Samenvatting: Gerbrandt Aijsma - en Grietke Jensma, echtelieden alhier. 1600 Novembris 1. Geldgever (f 100,--)
(substituut procureur generaal in den hove van Frieslandt)

groet, Jacqueline

Litsehimmel
Berichten: 864
Lid geworden op: maandag 16 jan 2006 11:51 pm
Locatie: Lioessens, Frysl

Re: Harmen Atses (Dokkum - Harlingen)

Bericht door Litsehimmel » dinsdag 27 dec 2011 5:05 pm

Hoi Tjeerd,

Misschien is het handiger om het niet te hebben over Tjerk Hiddes de Vries sr en Tjerk Hiddes de Vries jr maar de laatste gewoon bij zijn correcte patroniem te benoemen, nl Tjerk Tjerks de Vries.

Dan nog wat info van de Kleine Kerkstraat:
NAUTA, HARMEN SIJVES Vermeld in het weesrekeningboek van Barend Hiddes de Vries van 3 dec 1679: 1 maij 1668 Betalt aen de heer H. S. N. ter saecke een jaer costpenningen voor Hidde Tjercks de Vries 140-0-0. Zie verder bij Tjerk Hiddes de Vries. Bron: Harlinger Courant dd 9mt1984; NAUTA, INTE
Verder wat betreft stem nr. 6 te Schettens, volgens http://www.andrebuwalda.nl/ghtout/gp9795.htm#head2:
Woonde te Hichtum, Burgwerd, Schettens, onder Allingawier. Huurde van de Schetttenser kerk een dijk van 1695-1698.

Dit betrof de volgende persoon:

Wonseradeel, huwelijken 1689
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 3 februari 1689
Man : Hermen Atzes afkomstig van Hichtum
Vrouw : Antie Sjoerds afkomstig van Hichtum

Wonseradeel, huwelijken 1700
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 31 maart 1700
Man : Harmen Atzes afkomstig van Schettens
Vrouw : Aukjen Klaases afkomstig van Schettens
Even verder sneupend zal het deze moeten zijn:
Wonseradeel, dopen, doopjaar 1668
Dopeling: Harmen
Gedoopt op 6 september 1668 in Burgwerd/Hichtum/Hartwerd
Zoon van Atze Harmens en niet genoemde moeder

Met als ouders:

Wonseradeel, huwelijken 1665
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 7 mei 1665
Man : Atze Harmens afkomstig van Burgwerd
Vrouw : Griet Gerrits afkomstig van Wolsum

Hier vader Atse:

Wonseradeel, dopen, doopjaar 1640
Dopeling: Atse
Gedoopt op 1 november 1640 in Burgwerd/Hichtum/Hartwerd
Zoon van Harmen, "loper" en niet genoemde moeder

En diens ouders:

Wonseradeel, huwelijken 1628
Vermelding: Bevestiging huwelijk in 1628
Man : Harmen Wouters afkomstig van Hijmert onder Burgwerd
Vrouw : Jildu Atzes afkomstig van Nijland
groetjes, LH
Welsh/Fries/Franse voorouders; geen wonder dat ik in de war ben!

Litsehimmel
Berichten: 864
Lid geworden op: maandag 16 jan 2006 11:51 pm
Locatie: Lioessens, Frysl

Re: Harmen Atses (Dokkum - Harlingen)

Bericht door Litsehimmel » dinsdag 27 dec 2011 6:58 pm

Even een tegenvraag: waarom wordt de eerste zoon van Atse Harmens en Antie Beerns niet Harmen of Berend gedoopt, maar Claes?! Is dat mogelijk een aanknopingspunt naar verdere familiebanden?

Groetjes, LH
Welsh/Fries/Franse voorouders; geen wonder dat ik in de war ben!

Jeanine Otten
Berichten: 5
Lid geworden op: woensdag 10 nov 2010 9:43 pm

Re: Harmen Atses (Dokkum - Harlingen)

Bericht door Jeanine Otten » zondag 8 sep 2019 6:04 pm

Tresoar, toegang 13-16, Nedergerecht Harlingen, Inventarisatieboeken, invnr 198, fol 145v-fol 147r: (www.allefriezen.nl > Nedergerecht Harlingen 198, scans 198_00149 tm 198_00150):
Boedelinventaris dd 09-03-1650 van wln mr Atse Harmens chirurgijn op Catterugh (St Jacobsstraat), op verzoek van Harmen Atses en Imck Melis echtelieden vader en moeder van mr Atse ; Tierck Hiddes als man en voogd van Nanneke Atses ; Annius Theodori conrector alhier wegens de minderjarige kinderen van mr Atse voorschr nadat deselve de huisraden en inboelen vercogt en de ronck schuiren (?) hadden laten waarderen.
In de boedelinventaris worden genoemd: gereed geld, zilverwerk, obligaties, koopbrief van dit huis in de Katrug, koopbrief vant achterhuis van dit huis, akte vd koop van een grafstede op het kerkhof alhier, parten scheeps.

Jeanine Otten
Berichten: 5
Lid geworden op: woensdag 10 nov 2010 9:43 pm

Re: Harmen Atses (Dokkum - Harlingen)

Bericht door Jeanine Otten » zondag 8 sep 2019 6:07 pm

Genoemd in de inleiding van de boedel:
- wln Atse Harmens, zv Harmen Atses en Imck Melis.
- Tjerk Hiddes X Nanneke Atses
- Annius Theodori curator over minderjarige kinderen van wln Atse Harmens (echtgenote wordt niet genoemd, wrsch ook al overleden)

Opmerking:
Atse Harmens, afk Bolsward, tr Herv. gem. Harlingen 10-02-1627 Antie Beerns, afk Harlingen.
kinderen:
- Nan, ged Herv. gem. Grote Kerk Harlingen 13-03-1628, vader Atse Harmens, moeder Antie Berens.
- Claes, ged Herv. gem. Grote Kerk Harlingen 21-11-1635, vader Attse Harmens, moeder Anke Beernts.
- Beerndt, ged Herv. gem. Grote Kerk Harlingen 10-03-1639, vader Atse Harmens (mr.) ; moeder Antye Beerndts.
- Harmen, ged Herv. gem. Grote Kerk Harlingen 20-08-1643, vader Attse Harmens, moeder Antie Berens.

Tjeerd P. Inia
Berichten: 176
Lid geworden op: woensdag 7 dec 2005 12:30 pm
Contacteer:

Re: Harmen Atses (Dokkum - Harlingen)

Bericht door Tjeerd P. Inia » zondag 8 sep 2019 8:41 pm

Dank je Jeanine,

weer enkele nieuwe gegevens, waarmee we waarschijnlijk de leerling chirurgijn uit Leeuwarden uit 1625 ook aan deze tak kunnen toevoegen, ook een nieuwe naam (voor mij) is die van Imck Melis.

Volgens www.allefriezen.nl trouwen Harmen Attes (hij dan soldaat) en Imck Meles te Bolsward op 8 februari 1607. Harmen Atties wordt in 1610 als droogscheerder ingeschreven als burger te Bolsward.

met vriendelijke groet,

Tjeerd
Genealogie: Inia / Ynia / IJnia / Inja / Inea

Plaats reactie