Predikant Sierd Coerts

algemene vragen over genealogisch onderzoek bij Tresoar
Plaats reactie
Tjeerd P. Inia
Berichten: 170
Lid geworden op: woensdag 7 dec 2005 12:30 pm
Contacteer:

Predikant Sierd Coerts

Bericht door Tjeerd P. Inia » maandag 15 jul 2019 9:53 pm

Beste medesneupers,

Is er meer informatie bekend over de predikant Sierd Coerts en zijn vrouw Auck?

Sierd Coerts was gehuwd met Auck, Sierd is waarschijnlijk in of kort voor 1617 overleden. Auck hertrouwde als weduwe in 1617 voor het gerecht met de wagenmaker Atse Harmens uit Dokkum. Atse is in 1618 ingeschreven in de burgerboeken van Dokkum, van Atse Harmens wordt aangetekend dat hij afkomstig is uit Wierum.

Ik heb zelf kort gezocht op varianten van de naam van Sierd (Suffridus, Sjoerd) en voor Coerts (Konradus, Coenraads etc) maar ik kom hem verder nergens tegen wel wordt er in 1610 te Leeuwarden Riempke gedoopt, dochter van ene Sioerdt Corts. Maar in de Predikantenlijst of in de boeken van Romein kom ik in Leeuwarden en in Oostrum of de rest van Friesland hem niet tegen.

met vriendelijke groet,

Tjeerd P. Inia
Genealogie: Inia / Ynia / IJnia / Inja / Inea

jacqueline
Berichten: 1706
Lid geworden op: maandag 21 jul 2008 11:08 pm
Locatie: 's-Hertogenbosch

Re: Predikant Sierd Coerts

Bericht door jacqueline » dinsdag 16 jul 2019 12:23 am

Hallo Tjeerd,

Uit De schoolmeesters van Ferwerderadeel in de loop der tijden:
In aug. 1609 verzocht mr. Sijrd Coerts, schoolmeester te Blija, de classis Dokkum om predikantsexamen te mogen doen.
met als bron: Classis Acta Dokkum.

Groeten van Jacqueline

jacqueline
Berichten: 1706
Lid geworden op: maandag 21 jul 2008 11:08 pm
Locatie: 's-Hertogenbosch

Re: Predikant Sierd Coerts

Bericht door jacqueline » dinsdag 16 jul 2019 12:08 pm

En deze, bij een eerste doorzoeken, uit de Quaclappen 1600-1612:

29 mrt 1603.
Syurd Coerts voor hem en als last en procuratie hebbend van Hid zijn moeder, voor haar en haar minderjarige kinderen bij wln mr. Coert Harkes.en mede last hebbend van Dirck en Tseetse Coerts zijn broeders. CONTRA Ruurd van Roorda als voogd van Deytzen Heringa zijn huisvrouw. in conv en reconventie. In Factis.
12 nov 1606.
Hid, Mr. Coerts weduwe, voor haar en haar kinderen bij wln Mr. Coert Harckes, in echte getogen; als erfg. Van Jan Coerts haar zoon; Apellant, CONTRA Ebel Bents (?) dochter. Het HOF verklaart de Apellant bij het vonnis van de Nederrechter niet bezwaard. En condemneert haar in de kosten.
19 nov 1606.
Sytse Fockes burger binnen Dockum voor hem en als erfgenaam van Douw Hendriks zijn moeder, aldaar gewoond hebbende; vor zijn mede erfg.; CONTRA Sioerd Coerts tot Blija; voor hem zelf en als mede erfg. Van wln Coert Harckes; en conj. persona voor de andere erfg. en mede voor Hid Sioerds zijn moeder. Het HOFF cond de impt de ged. te betalen de somma van 50 g.gld met schade en interessen, tot allerheiligen 1579 verschenen; door het ontberen .. etc....
13 okt 1608.
HET HOFF cond. vanwegen Hid, mr Coert Harckes wed en Soerd Coerts, zijn oppositie kosteloos en schadeloos af te doen, mitsgaders in de kosten ten respecte van dezen gevallen. En ontzegt de impt. de vordere zaken.....
Titus Conradi, Dienaar des Godd Woords in Nes in Dongeradeel, en op Scheremuniskoge (!) voor hem en voor Sioerd, Dirck, Andries en Horatius , sampt Lolck Coerts zonen, resp dochter, mede in de Name van Hid Coert Harckes wed. CONTRA Ebel Bouts ...... niet ontvangbaar; en in de kosten..........
Ebel Beerts (Bouts), Triumph; impt van brieven van executien; CONTRA Titus Conradi, pred te Nes in Do-dl; en op Schemm,,,berge (=Schiermonnikoog !), en als conjuncta persona voor Sierd (Sioerd) Dirk, Andries en Horatius, sampt Holck Coerts zonen, en resp twee dochters, en mede last hebbende van Hid, Mr Coert Harckes zonen, zie volgende op 281.die juister gesteld is. HET HOFF cond. vanwegen Hid, mr Coert Harckes wed en Soerd Coerts, zijn oppositie kosteloos en schadeloos af te doen, mitsgaders in de kosten ten respecte van dezen gevallen. En ontzegt de impt. de vordere zaken.....
29 juli 1612.
Titus Conradi D.V.M. te Nes voor hem en zijn broeders en zusters tesamen erfgenamen van Mr Coert Harckes, hun vader en Titus vs. mede curator over Janneke Hans, zijn stiefdochter. CONTRA Eebel Bants. HET HOFF condemneert de ged. de kooppeningen te adsigneren in
hande van Hillema, Rd Ord. En te gedogen dat er over preferentie niet gesproken wordt, en de penningen onder Hid Sierds werden gedistribueerd. En dat Dirck Coerts de huizinge al ontwijken en
aan de gedaagde te relaxeren. Onverkort gedaagde haar recht tegens Sierd Coerts. Volgens de sententie van 27 okt 1608.
Quaclappen 1613 - 1620:
12 mei 1613.
Titus Conradi voor hem en zijn mede erfg. van mr. Coert Harckes zijn vader, als cred. van wln. Hid Siurds dr. wed.van mr. Coerts vs. Contra Ebel Bouts. Het HOFF ord ged. het sterfhuis in handen te laten van de commisaris... slecht leesbaar.....
In de Quaclappen tot 1590 staat Coert Harckes gebruiker van Eelingha saete te Hantumhuizen 4 maal vermeld. Hij komt ook voor in het Register Geestelijke Opkomsten Oostergo 1580/1581.
En, in De schoolmeesters van West-Dongeradeel in de loop der tijden:
In 1580 was Gosse Claesz "schoelmester" in Hantum. In 1590 was hier mr. Coert Harckes; hij was in 1581 te Sijbrandahuis geweest.
bron: Leeuwarderadeel E 9 (1590); Reitsma, Register, p. 165 (1581).

Titus Conradi met ouders ook vermeld op http://www.mpaginae.nl/At/FrieseStudC.htm
Hij is geboren rond 1575.
Bron: Inscripties en grafschriften
Soort registratie: Inscripties en grafschriften inschrijving
Plaats: Hantumhuizen
Soort akte: Inscriptie
Bijzonderheden:
Worp van Peima Eesck van Harckema Hilcke van Peima Dirck Jans Tialma Kerkfoegd dorprechter Buve Artszoon Hantumhuisen Titus Conradi pastor loci 1616
Bron: Noordelijk Oostergo, Dongeradelen. De monumenten van geschiedenis en kunst
Object: klok

Genoemd
Titus Koerts Conradi 67 jaar oud, overleden op 08-04-1642
Diversen: dominee Religie: N.H.

Bronvermelding
Verzameling Hessel de Walle, archiefnummer 0001, Inscripties en grafschriften - Hessel de Walle, aktenummer 2304
Periode: 1341-1901
Diversen: dominee Religie: N.H.
Groeten van Jacqueline
Laatst gewijzigd door jacqueline op dinsdag 16 jul 2019 8:10 pm, 1 keer totaal gewijzigd.

jacqueline
Berichten: 1706
Lid geworden op: maandag 21 jul 2008 11:08 pm
Locatie: 's-Hertogenbosch

Re: Predikant Sierd Coerts

Bericht door jacqueline » dinsdag 16 jul 2019 8:10 pm

En betreft dit een zoon?
Bron: DTB Lidmaten
Soort registratie: DTB Lidmaten inschrijving
(Akte)datum: 11-1726
Plaats: Dokkum
Bijzonderheden: In november 1726 zij belijdenis
Man: Coerd Sierds
Vrouw: Antie Fockes
Bronvermelding
Lidmatenregister Herv. Gemeente Dokkum, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 201, aktenummer 1272
Gemeente: Dokkum
Periode: 1692-1795

Bron: Nedergerechten
Soort registratie: Nedergerechten inschrijving
(Akte)datum: 07-11-1739
Bijzonderheden: Coert Siers vader, requirant, staat administratie en opvoeding van zijn zoon af Sierk Coerts weeskind A. van Warven curator neemt administratie en opvoeding over tegen 2 x 40 carolieguldens per jaar
Vader Coert Siers
Weeskind Sierk Coerts
Curator A. van Warven
Bronvermelding
Autorisatieboeken, archiefnummer 13-10, Nedergerecht Dokkum - Tresoar, inventarisnummer 103, aktenummer 300
Gemeente: Dokkum
Periode: 1696-1808

Tjeerd P. Inia
Berichten: 170
Lid geworden op: woensdag 7 dec 2005 12:30 pm
Contacteer:

Re: Predikant Sierd Coerts

Bericht door Tjeerd P. Inia » dinsdag 16 jul 2019 10:20 pm

Dank je Jacqueline!

Je hebt voor mij veel aanvullende gegevens gevonden, ik ga er dit weekend even goed voor zitten,

met vriendelijke groet,

Tjeerd
Genealogie: Inia / Ynia / IJnia / Inja / Inea

Tjeerd P. Inia
Berichten: 170
Lid geworden op: woensdag 7 dec 2005 12:30 pm
Contacteer:

Re: Predikant Sierd Coerts

Bericht door Tjeerd P. Inia » zaterdag 27 jul 2019 2:04 am

Beste Jacqueline,

op grond van jou info en wat aanvullend sneupwerk kom ik dan tot het volgende overzicht van het gezin van Coert Harkes en Hid Siurds.

Coert Harkes, (* voor 1555, + voor 29-3-1603) wonende te Sijbrandahuis, Hantumhuizen en Hantum, was in 1590 schoolmeester te Hantum, Coert was gebruiker van Eelingha sate te Hantumhuizen. Hij heeft een relatie met Hid Siurds, hieruit in ieder geval de volgende 7 kinderen:
  • Titus Conradi, ook Tseetse / Tyetze Coerts (* ong. 1575, + 8-4-1642 Hantum), Predikant te Nes, Wierum, Schiermonnikoog, Hantumhuizen, student te Franeker (Theol.). Titus en zijn broer Horatius starten tegelijk aan de Universiteit van Franeker. Titus trouwde 31-12-1601 te Leeuwarden met Syds Jansdr., Syds was eerder gehuwd met hellebaardier Hans Reiners. Uit dit echtpaar stamt o.a. minister Ds. A.S. Talma en Commissaris van de Koningin voor Groningen Edzard Tjarda van Starkenborch Stachouwer
  • Horatius Conradi, ook Hotse / Hotze Coerts (* voor 1585, + rond 1630), Mr. in de rechten, medeburgemeester van Dokkum, brouwer te Dokkum (Diepswal), trouwde 26 juli 1606 te Dokkum met Sjiouck Tiaerds Hobbema (ook Hobma). Sjiouck is dochter van Kapitein ter Marine Tjaard Tjebbes (Tjaard kocht in 1589 het oude Raadhuis van Dokkum welke later de Admiraliteit werd).
  • Sierd Coerts, ook Syurd / Soerd / Sioerd (* ?, + tussen 1609 en 1617), Schoolmeester te Blija, Predikant, gehuwd met Auck. UIt het huwelijk van Sierd en Coert volgt waarschijnlijk geen nageslacht. Auck hetrouwde op 1 maart 1617 voor het Gerecht te Dokkum met Atse Harmens. Auck is in 1617 afkomstig uit Oostrum, Atse is wagenmaker en afkomstig uit Wierum/Dokkum. Atse schrijft zich in 1617 in in het burgerboek van Dokkum. Atse is waarschijnlijk zoon van Harmen Dirks en Eeft Ewes. Atse en Auck zijn vermoed ik de grootouders van Atso Hermanus Inia, dominee te Suwâld/Tytsjerk.
  • Dirck Coerts, overleden na 29-7-1612
  • Jan Coerts, waarschijnlijk op 14-1-1592 als burger ingeschreven van Dokkum, overleden voor 29-3-1603
  • Lolck Coerts, (of Holck?), overleden na 13-10-1608
  • Andries Coerts, mogelijk ook Andreas Conradi?, overleden na 13-10-1608


Mocht iemand in voorgaande nog onjuistheden vinden of aanvullingen hebben dan hoor ik dat graag. Ik ben met name benieuwd naar evt. aanvullende info over Auck, de echtgenote van Sierd Coerts. Ik heb geen familienaam of patroniem van Auck gevonden.

Met vriendelijke groet,

Tjeerd P. Inia
Genealogie: Inia / Ynia / IJnia / Inja / Inea

Gebruikersavatar
tabepap
Berichten: 249
Lid geworden op: donderdag 12 jan 2006 5:50 am
Locatie: Wageningen
Contacteer:

Re: Predikant Sierd Coerts

Bericht door tabepap » zondag 28 jul 2019 2:09 pm

Beste Tjeerd,

Je schrijft:
Atse Harmens is waarschijnlijk een zoon van Harmen Dirks en Eeft Ewes.
Waar heb je dit op gebaseerd?

M vr gr,
Egbert Lantinga
Wageningen

Tjeerd P. Inia
Berichten: 170
Lid geworden op: woensdag 7 dec 2005 12:30 pm
Contacteer:

Re: Predikant Sierd Coerts

Bericht door Tjeerd P. Inia » zondag 28 jul 2019 9:41 pm

Hallo Egbert,

Goede vraag en ik weet ook niet zeker of mijn aanname juist is, maar ik vermoed het om het volgende:

Opvallend is dat Atzo Hermanus Inia (Ds. te Suwald-Tytsjerk) de naam Inia gebruikt terwijl zijn (vermoedelijke) vader Harmen Atzes en Magdaleentje Jurians (Gakenholt) deze naam niet gebruiken.
  • Eeft Ewes (ook Eva Eeuwes/Eeffs) overleden tussen 10-12-1616 en 25-4-1620. Is eerst gehuwd (voor 6-7-1604) met Harmen Dirks, en vervolgens (tussen 12-1607 en 10-12-1616) met Ritske Rienks (die zich ook Inia noemt). Zou Eeft mogelijk op Inia Sate te Wierum zijn blijven wonen na het overlijden van haar man Harmen en vervolgens gehuwd met Ritske Rienks waarna ook Ritske de naam Inia is gaan voeren?
Een eventuele link van Atso Hermanus Inia naar Eeft ewes vind ik hier (in de quaclappen):
1
82 (vlak voor 10-12-1616)
Ritske Rienks te Wierum als m.e.v. van Eva Eeuwe dr; zijn e.h en reassumerende de proc. bij Harmen Dirks haar gewezene man gesustineerd. Contra Hil Louwma, wed. Eede Allema als leg tutr. van de knn. bij Eede vs .geprocreerd. HET HOFF cond. de ged. haar oppositie kosteloos en schadeloos af te doen. Onverkort de rekening bij haar wln. mans administratie als triumphant overlegd, en het reliquia hetgeen bij de respectieve slotten zal worden bevonden, en mag haar behelpen met de specificatien en verificatie daartoe overlegd; en om redenen compenseert de proceduren.
Uit de aantekeningen van Reinder Sierks Roarda vond ik nog dit:
ODdeel Q2, blz. 101 a, Ritske Rienks wonende te Anjum (22/6/1615)
Een jaar later woont Ritske in Wierum, mogelijk door zijn huwelijk met Eeft Ewes, want b.v.
WDdeel Q4, blz. 127 op 6 oktober 1617 is Ritske Riencx to Ingie onder Wierum.
Het staat er niet met zoveel woorden, maar ik vermoed dat op grond hiervan redelijk aannemelijk is dat Atze Harmens (de wagenmaker uit Wierum) zoon is van Harmen Dirks. Verder en nu volgt een volgende aanname:
  • Atze Harmens is mogelijk een broer van Gerrit Harmens Inia en Dirk Harmens Inia. Dirk is rond 1623 getrouwd met Auck Keimpes (is zij misschien de weduwe van Atze Harmens?) . Van Dirk is bekend dat hij curator was over Jacob en Ritske Inia (W2b WDdeel op 8-3-1651)
Mocht je het anders zien of aanvullingen hebben dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

Tjeerd P. Inia
Genealogie: Inia / Ynia / IJnia / Inja / Inea

jacqueline
Berichten: 1706
Lid geworden op: maandag 21 jul 2008 11:08 pm
Locatie: 's-Hertogenbosch

Re: Predikant Sierd Coerts

Bericht door jacqueline » zondag 28 jul 2019 10:32 pm

Hallo Tjeerd en Egbert,

Er is wel een Eefke Atses die een Auck doopt en dus een dochter van Ayte Harmens X Auck zou kunnen zijn. Zij trouwt hier
Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB Trouwen inschrijving
(Akte)datum: 05-02-1654
Soort akte: bevestiging huwelijk
BruidegomHobbe Reins wonende te Harlingen
BruidIefke Atses wonende te Dokkum
Bronvermelding
Trouwregister Hervormde gemeente Harlingen, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 331, aktenummer 1981
Gemeente: Harlingen
Periode: 1613-1656
De ondertrouw geeft een andere bruidegom?
Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB Trouwen inschrijving
(Akte)datum: 17-01-1654
Soort akte: ondertrouw
BruidegomObbe Rinties
BruidEeffke Atses wonende te Dokkum
Bronvermelding
Ondertrouwregister Gerecht Dokkum, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 173, aktenummer 1114
Gemeente: Dokkum
Periode: 1646-1667
Iig, Hobbe en Eefke dopen te Harlingen Hervormde gemeente Auckien (1654), Rinske (1657), Rein (1659), Aefke (1661) en Reyn (1662).

De ouders van Eeft Ewes heb je ws ook al gevonden?
Quaclappen 1600-1612
5 juli 1604
Gabbe Joukes secr. van W. Dongeradeel; als volm en proc. hebbende van Harmen Dirks voormond over Eva Eeffs; het nagel. weeskind van Ewe Lyuwes bij Beits Aitse dr.in echte getogen
Groeten van Jacqueline

jacqueline
Berichten: 1706
Lid geworden op: maandag 21 jul 2008 11:08 pm
Locatie: 's-Hertogenbosch

Re: Predikant Sierd Coerts

Bericht door jacqueline » zondag 28 jul 2019 11:08 pm

Ritske heet al eerder Rinia?
Bron: Quaclappen
Soort registratie: Quaclappen inschrijving
(Akte)datum: 12-05-1589
Vermeld Ritscke Ringie
Diversen: dijkgraaf en grietman van Oostdongeradeel
Bronvermelding
Quaclappen, archiefnummer 14, Hof van Friesland - Tresoar, inventarisnummer 16703, blad 262, aktenummer 2563
Gemeente: Leeuwarden
Periode: 1588-1590
Op dezelfde blz. als
Bron: Quaclappen
Soort registratie: Quaclappen inschrijving
(Akte)datum: 12-05-1589
Vermeld Coert Harckes
Diversen: bewoner van Eelingha zathe te Hantumhuizen
Bronvermelding
Quaclappen, archiefnummer 14, Hof van Friesland - Tresoar, inventarisnummer 16703, blad 262, aktenummer 2561
Gemeente: Leeuwarden
Periode: 1588-1590
en, via Delpher
Resolutiën der Staten-Generaal van 1576 tot 1609
1606, Lijst der gedeputeerden (blz 526)
5. FRIESLAND.
*Epe Juckema. — *Wytze of Vitus van Kammingha "). — Ritske Rinia (of Ringia), grietman van Westdongeradeel ").

Tjeerd P. Inia
Berichten: 170
Lid geworden op: woensdag 7 dec 2005 12:30 pm
Contacteer:

Re: Predikant Sierd Coerts

Bericht door Tjeerd P. Inia » maandag 29 jul 2019 1:09 am

Hi Jacqueline,

Ritske van Rinia is vermoed ik toch een ander hoor, Dijkgraaf Rinia is een zoon van Saecke van Rinia. (www.simonwierstra.nl/RINIA.htm)
Hobbe Reints & Yfke Atses lijken ook goed te passen, qua namen en plaatsen.

Ewe Lyuwes blijkt een Alma/Allema te zijn (zie ook https://www.fryske-akademy.nl/fileadmin ... J_1970.pdf, vrouw Beitske Atses staat daar echter niet vermeld, de hieronder genoemde Hil Louma wel, kijk onder gen. I.5 Eesck Allema - Thee Brongersma en onder III.2 Eeuwe/Iwo Allema), de Quaclappen leken hier overigens ook al een aanwijzing voor te geven:
466.
Herman Dirks als voormomber ove Ewe Ewes dr. , nagelaten weeskind van Ewe Lyuwes, bij Beits Arents dr. in echte getogen. Contra Hil Louma wed. van Ede Allema voor haar en de knn. ged. en gecondemneerde. POINCTEN.... 1. Oft er geen inventaris of beschrijvinge van de originale triumphants goederen is gemaakt geweest. 2. Indien ja, hetselve nog te recouvreren met de date .... 3. Oft ook des gedoemdes man en resp. vader enige van de triumphants goederen meer het zij van vaders of moeders zijde ingekomen onder hem gehad of geadministreerd heeft, en wat percelen die geweest zijn ende hoe veel opgekomen jaarlijks ? 4. Oft wanneer, uit wat oorzaken en aan wien de 324 ½ gld in den instrument met A getekend, ende den gecond. emneerde als hem voormond en curator van de originaal triumphant te betalen opgelegd zijn ge.... en opgebracht. 5. Indien sulks is, de acten en quitantien daarvan te tonen. 6. Oft enige en hoe veel schulden hier tegens mede gedragen heeft Jan Lyeuwes? 7. Vorders te recouvreren de authorisatie van Ebe Allema als voormomber over Lyuwe Ewes kinderen, bij Trijn Jans getogen. 8. Oft doen ook geen inventaris is gemaakt? 9. Indien Ja, hetselve te recouvreren. 10. Ofte samen oft aan iemand deselve kinderen uit in het particulieren vandien administratie en rekeninge is gedaan? 11. Indien nee, waarom zulks is nagelaten. 12. Oft de 20 gld in de acte met B getekend Ewe Lyuwes de orig impt' s vader wien als voor een vierde deel heeft kunnen raken? 13. De brief van de voornoemde Alma (!) aan Lyeuwe Jans te recouvreren, 14. de rekeninge alsnoch zo veel nood van de instrumenten en administratie te sluiten.
met vriendelijke groet,

Tjeerd P. Inia
Genealogie: Inia / Ynia / IJnia / Inja / Inea

Margreet Huisman
Berichten: 5262
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 1:02 am

Re: Predikant Sierd Coerts

Bericht door Margreet Huisman » maandag 29 jul 2019 1:45 pm

Wel heel interessant, die Beitske Aitse dr/Arents.
Dokkum autorisatie boeken 02-09-1679
Bijzonderheden:
Tietske Pyters van Schieringa oud 16 jaar weeskind
Gerrardus Pyters van Schieringa oud 13 jaar weeskind
Beitske van Inia moeder
Weduwe van Pyter van Schieringa vader
Claes Douwes Houterus burgemeester curator ad actum divisionis vaderlijke goederen
Ze zou een dochter van Gerrit Harmens Inia kunnen zijn, en onderstaande Pieter Gerrijts haar broer.
14-04-1659
Ritske Rienx Inia oud 19 jaar weeskind
Jacob Rienx Inia oud 16 jaar weeskind
Pieter Gerrijts Inia curator over personen en goederen niet gehouden om over ontvangst meer dan 5% per jaar rente te betalen
groet Margreet

jacqueline
Berichten: 1706
Lid geworden op: maandag 21 jul 2008 11:08 pm
Locatie: 's-Hertogenbosch

Re: Predikant Sierd Coerts

Bericht door jacqueline » maandag 29 jul 2019 10:11 pm

Hallo Tjeerd en Margreet,
Ritske van Rinia is vermoed ik toch een ander hoor, Dijkgraaf Rinia is een zoon van Saecke van Rinia
Ja, ik zag na plaatsen dat ik te snel was en Ritske Inia geen Rienks maar een Saeckes, gezien het tijdstip leek het me echter beter de pannen erop te gooien en verdere dwalingen te voorkomen!
Nog een vraag over
82 (vlak voor 10-12-1616)
Ritske Rienks te Wierum als m.e.v. van Eva Eeuwe dr; zijn e.h en reassumerende de proc. bij Harmen Dirks haar gewezene man gesustineerd. Contra Hil Louwma, wed. Eede Allema als leg tutr. van de knn. bij Eede vs .geprocreerd. HET HOFF cond. de ged. haar oppositie kosteloos en schadeloos af te doen. Onverkort de rekening bij haar wln. mans administratie als triumphant overlegd, en het reliquia hetgeen bij de respectieve slotten zal worden bevonden, en mag haar behelpen met de specificatien en verificatie daartoe overlegd; en om redenen compenseert de proceduren.
Hoe is dit een link link van Atso Hermanus Inia naar Eeft Ewes? Ik zie het even niet?

Wat betreft
Zou Eeft mogelijk op Inia Sate te Wierum zijn blijven wonen na het overlijden van haar man Harmen en vervolgens gehuwd met Ritske Rienks waarna ook Ritske de naam Inia is gaan voeren?
Is het de vraag of Eeft daar na het ovl van haar man is blijven wonen? Of dat zij daar samen überhaupt woonden?

Wat is er bekend over Ritse Rienks? Is uitgesloten dat hij zelf een Rinia zou kunnen zijn?

Hoe dan ook blijft het vreemd dat Atse Harmens noch zijn kinderen de naam Inia gebruiken?

Je oppert de mogelijkheid dat Auck ,de weduwe van Atse Harmens, de Auck Keimpes is die rond 1623 met Dirk Harmens Inia trouwt. Is het ook een optie dat de naam Rinia van Auck komt?

Margreet, Beitske Aitse dr/Arents – bedoel je dat haar patroniem ook Arents kan zijn? Ik dacht eigenlijk meer in de richting van Atses?

Groeten van Jacqueline

Margreet Huisman
Berichten: 5262
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 1:02 am

Re: Predikant Sierd Coerts

Bericht door Margreet Huisman » dinsdag 30 jul 2019 12:04 am

Ja, ik geef ook de voorkeur ook aan Atse (Aitse dr)
dat zou ook mooi de Atse later bij de Inia's verklaren -
maar in de quaclap heet ze ook even Arents.
Herman Dirks als voormomber ove Ewe Ewes dr. , nagelaten weeskind van Ewe Lyuwes, bij Beits Arents dr. in echte getogen.
'
Waarbij ik in die Ewe gewoon Eeft zie.
En quaclappen en schrijfwijzen ....
Of sowieso schrijfwijzen en/of hoorfouten ... Hobbe Reins wordt ook gewoon Obbe Rinties.

Harmen Dirks x Eeft Ewes, zij xx Ritske Rienks
> Atze Harmens x Auck
>> Harmen Atses x Magdalena Jurjens
>>> Atzo Harmanus Inia x Cornelia van Riskinga

Hier waarschijnlijk een zoon van Ritske Riencx ( x Eeft)
Dokkum 03-04-1630 Soort akte: ondertrouw
Bruidegom Rienck Ritskes wonende te Wierum
Bruid Hilke Jacobs wonende te Dokkum
En Hessel heeft deze inscriptie:
Plaats: Wierum Soort akte: Inscriptie
Ao 1649 den 19 iuny sterf d eersame Rienck Ritskes Inia in leven kerckfoochd en diaken tot Wierum out int 48 iaer en leit hier begraven

Adieu myn frienden al gelyck myn wyf en 2 kinderen dergelyck bidt godt omt evich leven fyn het moet doch eens gescheiden syn
En Tjeerd heeft daarbij dan weer deze autorisatie:
Dirk Harmens Inia cur over Jacob en Ritske Inia. (W2b WDdeel op 8-3-1651) [Jacob en Ritske Rienks Inia - Westdongeradeel].
In het opzetje is Dirk in elk geval familie van vader Rienck,
halfbroer kan niet, als Harmen Dirks in 1604 nog leefde, (quaclap) - en Rienck al in 1602 geboren was.
Een kalfbroer noemde Sible dat, staat me bij.
Ritske Rienks is dan ook eerder gehuwd geweest.

NB. Hobbe Reins kan deze zijn:
13-04-1620 Plaats: Harlingen
Dopeling Hobbe
Vader Reyn Hobbes
Moeder Auck Ritskes
Wat een beetje vreemd is met ziin doop op belijdenis in 1652.
Hij was eerder gehuwd met Aefke Doues in 1652, en later gehuwd met Sibbrigh Eygberts in 1667.
Met Eefke doopte hij nog een zoon Rein op 28-10-1666, zij dan Gatses.
En ze kunnen natuurlijk 2 moeders in 1 Auck vernoemen.

groet Margreet

Plaats reactie