Akte mbt Tyedts Alberts, 2ev Dirck Nannes te S'goutum

algemene vragen over genealogisch onderzoek bij Tresoar
Plaats reactie
Litsehimmel
Berichten: 864
Lid geworden op: dinsdag 17 jan 2006 1:51 am
Locatie: Lioessens, Frysl

Akte mbt Tyedts Alberts, 2ev Dirck Nannes te S'goutum

Bericht door Litsehimmel » zondag 8 apr 2018 2:22 pm

L.S.

Ik duik weer even kortstondig op ivm het (wederom) verlies van genealogische gegevens tgv een falende computer.

Bovenstaande Dirck Nannes en diens 1e echtgenote Richtje Pyters zijn al uitvoerig besproken in dit onderwerp viewtopic.php?f=3&t=1959&p=17784
maar nu richt ik de pijlen op echtgenote #2, Tyedts (Tjitske) Alberts, welke ik ook tot mjn voorouders mag rekenen.

Ik heb een hypotheekakte gevonden waarin zij wordt genoemd, maar helaas lukt het me momenteel niet deze te ontcijferen.
Zou iemand zo vriendelijk willen zijn er (letterlijk) een blik op te werpen om te zien of er mogelijk nog meer aanknopingspunten mbt eventuele ouders etc in staan?

Het gaat om deze: http://images.tresoar.nl/nedergerechten ... _0090_0012

Bij voorbaat dank!

LH
Welsh/Fries/Franse voorouders; geen wonder dat ik in de war ben!

Kiek
Berichten: 169
Lid geworden op: maandag 16 sep 2013 5:00 pm

Re: Akte mbt Tyedts Alberts, 2ev Dirck Nannes te S'goutum

Bericht door Kiek » zondag 8 apr 2018 4:08 pm

Hallo LH,

Hieronder een samenvatting.

Dirck Agges is de gewezen curator van Tietske Alberts, echtgenote van Dirck Nannes te Schernegoutum omtrent Sneek.
Dirck Agges, in zijn kwaliteit als curator, heeft een schuld bij Tietske uit de verkoop van een sate te Wijns,"beneffens andere curatoren over d' mede erfgenamen als eygenaren van voornoemde sate".
Op 9 juni 1634 is deze akte ondertekend.
Met merk van Dirck Agges en H.J. (Hans Jansen Not. Publ.) Langweer met 'eenige toogen'
Dus helaas geen namen.

Hoewel ik niet zo georganiseerd ben, heb ik op de een of andere manier ook linken naar deze familie.
Misschien heb je ook wat aan de volgende samenvattingen:

RAUwb1652-1665:
118.
5 mei 1656
Dirck Nannes te Goutum - wijlen Pyter Oeges.
Liquidatie reversaal brief holden tot laste van gedaegde wijlen Pyter Oeges, waer aff de meede comparant Dirck Nannes zijn quotile aenpart is competerende als mede wegens eenige andere pretenses bij hem voorgewent.... etc. ......heeft Dirck Nannes verklaard ... alleen zijn kinderen bij wijlen Rixt Pyters in echte getogen..
Getekend : Dirck Nannes- Pyter Jelles - Dirck Aesges - Grietke Folperts - Sioucke Ieppes Jeppes .

RAUauth1663-1713:
8.
19 december 1668
Wijlen Hotse Gerbens x Trijntje Nannes
. Grietie 18
Curator Gerben Outgers te Poppingawier.

14.
Maart 1670
Wijlen Hotse Gerbens x Trijntje Nannes
. Grietie 20
Curator Dirck Nannes te Deersum.
Grietje is mede-erfgenaam van Gerben Outgers en wijlen Gats Hotses sijn huisvrouw.

Vriendelijke groet,
Kiek

Litsehimmel
Berichten: 864
Lid geworden op: dinsdag 17 jan 2006 1:51 am
Locatie: Lioessens, Frysl

Re: Akte mbt Tyedts Alberts, 2ev Dirck Nannes te S'goutum

Bericht door Litsehimmel » zondag 8 apr 2018 6:34 pm

Hoi Kiek, dank je voor de snelle reactie :D

Jammer dat er niet meer in die akte staat. Het enige dat ik nu weet is dat Tyedts dus banden met Wijns had.

Wat je verder schrijft was in eerste instantie wel errug interessant!
In bovenvermelde discussie mbt Dirck Nannes waren we tot de conclusie gekomen dat er twee groepen families waren in Scharnegoutum en Heeg die, hoewel gebruik makend van dezelfde namen (Nanne, Dirck, Ieme, etc), vooralsnog niet aan elkaar gerelateerd leken te zijn. Maar dan schrijf je:
Maart 1670
Wijlen Hotse Gerbens x Trijntje Nannes
. Grietie 20
Curator Dirck Nannes te Deersum.
Grietje is mede-erfgenaam van Gerben Outgers en wijlen Gats Hotses sijn huisvrouw.
Dirck Nannes te Deersum! Dat is wel heel erg dicht in de buurt bij Scharnegoutum. En de in de akte aangehaalde Trijntje Nannes is er dus eentje van de Heeg club.
Nou zou het wel erg mooi zijn als deze Dirck bij de Scharnegoutum club hoorde, mogelijk een (vernoemde) kleinzoon van Dirck met een van diens vrouwen.

Alleen.. er is ook een Dirck Nannes die in 1674 vanuit Wieuwerd te Welsrijp trouwt (vrouw Trijntje Upkes overlijdt in 1679 samen met een kindje) en dan in 1683 weer te Oosterend.
Dus helaas waarschijnlijk toch een uitgezworven lid van de Heeg club.

Hoop dat je daar zelf overigens ook rekening mee houdt, die twee gelijkluidende maar nog steeds ongerelateerde families.

Groet, LH
Welsh/Fries/Franse voorouders; geen wonder dat ik in de war ben!

Kiek
Berichten: 169
Lid geworden op: maandag 16 sep 2013 5:00 pm

Re: Akte mbt Tyedts Alberts, 2ev Dirck Nannes te S'goutum

Bericht door Kiek » zondag 8 apr 2018 8:38 pm

Dank voor de waarschuwing, LH!
Ik had de Deersummer Dirck nog niet in gebruik.

Nog steeds verblijf ik in het stadium van het verzamelen van gegevens.
De Friese archieven vind ik zo boeiend en leerzaam.
Ik zwerf van de ene familie naar de andere, vooral in de omgeving van de zuidwesthoek.
En altijd blij met toevallige verbindingen.
Dus wel grove structuren van lijnen naar het verleden, maar nog niets vasts.

Wat de naam Dirck Nannes betreft heb ik voor een 'vreemde Dirck Nannes-'verzameling ook nog een jongere:

WONwb1646-1647/429:
Het is 1647. Tierne Bauckes te Parrega als aenbehoude oom van vaderswege van de 2 kinderen van wijlen Nanne Dircks x Gats Martens. Weduwe Gats huwt nu Jelle Sybrens, iongman aldaar. Inventarisatie en liquidatie goederen eerste huwelijk ten profijte van voorkinderen van Gats.
Johan Martens is de broer van Gats.
Kinderen:
- Dirck Nannesz, olt int 5de jaer
- Fock Nanneszn, olt 2.25 jaer
Onroerend goed: 1 pm saedlant te Workum, tegenwoordig bij Lieuwe Martens, d'kinderen oudt oom gebruijckt.
$ Namen: Jicke Redles te Parrega obli 100 gg - Jicke Redles x Jel Ulckes echteluiden te Parrega 200 gg - Sicke Tijssen x Trijn Gatse echteluiden te Greonterp 150 gg- Hidde Romckes te Idsega 50 gg -
Schulden van het sterfhuis: Sirck Backer te Bolsward 1 gg - Dirck schoenmaker te Bolsward 0-11-0.
Op 14 april 1669:
Dirck en Fock Nanneszonen te Allingawier beide maior annis verklaren dat Gat Martens, weduwe van Jelle Sybrens, 100 gg heeft betaald.

Voor de liefhebber.

Prettige avond!
Kiek

Plaats reactie