Jarig Sipkes (Seldenthuis/Poelman)

algemene vragen over genealogisch onderzoek bij Tresoar
Plaats reactie
Dirk Feenstra
Berichten: 134
Lid geworden op: vrijdag 10 mar 2006 1:07 pm
Locatie: Ommen

Jarig Sipkes (Seldenthuis/Poelman)

Bericht door Dirk Feenstra » zondag 30 sep 2012 3:44 pm

Beste allen,

Ik ben op zoek naar de ouders van Jarig Sipkes, geboren ca. 1720, getrouwd op 5-8-1753 te Koudum met Jeltje Sijbrens.
Jeltje is gedoopt op 12-12-1722 te Harich als dochter van Siebren Foppes en Oeds Jans.
Uit het huwelijk van Jarig Sipkes en Jeltje Sijbrens zijn de volgende kinderen geboren:
1 Sipke, gedoopt 28-5-1755 in Workum, ovl. 10-09-1831
2 Oed, gedoopt 3-7-1757 in Koudum, ovl. 13-11-1828
3 Sybren, gedoopt 9-9-1759 in Koudum, ovl. 15-3-1824
4 Roelof, gedoopt 25-12-1762 in Koudum, ovl. 16-1-1823
5 Trijntje, gedoopt 28-4-1765 in Koudum, ovl. 13-5-1849

Sipke neemt in 1811 de naam Seldenthuis aan, Sijbren neemt de naam Poelman aan. De zussen Oed en Trijntje nemen de naam Jarigs aan. Oed, Trijntje en Roelof heten bij hun overlijden echter ook Poelman.

Het gezin wordt o.a. genoemd in deze akte:
Kantoor Lemmer, overl. jaar 1825

Overledene : Fopje Feikes Feikema
Overleden op: 1 december 1825
Wonende te : Balk
Tekst:
testamentair erfgenamen krachtens testament dd 8/3/1800 van wijlen Durk Ages
zijn Oed Jarings Poelman (vrouw van Kerst Peekes Hogeboom, boer Nijega),
Trijntje Jarings Poelman (vrouw van Walter Reins Zuiderveld, huisman Elahuizen)
en Sipke Jarings Seldenthuis, te Koudum (elk 1/3). Saldo fl. 1.252,95.
Ik heb nog geen relatie kunnen vinden tussen de overledene of Durk Ages en de erfgenamen. Durk Ages trouwt met Bauke Feikes, een halfzus van de ongehuwde Fopje Feikes (dv. Feyke Jans en Lits/Sids/Lutske Nolles).

De volgende gegevens zijn bekend maar bieden nog geen echt aanknopingspunt:
Hemelumer Oldeferd, dopen, doopjaar 1686
Dopeling: Sipke
Gedoopt op 5 maart 1686 in Nijega en Elahuizen
Kind van Jaerich Sipkes en Tryn Andrys
Hemelumer Oldeferd, huwelijken 1688
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 8 januari 1688 in Molkwerum
Bruidegom: Sipke Jarighs afkomstig van Molkwerum
Bruid: Fedt Jans afkomstig van Molkwerum
Hemelumer Oldeferd, huwelijken 1701
Vermelding: Attestatie afgegeven op 6 februari 1701
Bruidegom: Sipke Jaarigs afkomstig van Molkwerum
Bruid: Aalk Jotties afkomstig van Laaxum
Burgerboek Workum 1754
Ingeschreven als burger: Jarig Sipkes
Datum: 31 december 1754
Groet, Dirk

Gebruikersavatar
catharina
Berichten: 861
Lid geworden op: vrijdag 20 jan 2006 11:45 pm
Locatie: Lelystad

Re: Jarig Sipkes (Seldenthuis/Poelman)

Bericht door catharina » zaterdag 10 feb 2018 4:48 pm

Dirk
Intussen al vele jaren verder, maar ook ik kom geen steek verder en zie geen aanknopingspunten met de Poelman familie.
Hier op een rijtje wat er intussen gevonden is
Carla


Ouders van Fopje Feikes Feikema:
Feike Jans.
(1) trouwde op 24-09-1724 in Nijega/Elahuizen met Tjam Jacobs. Tjam is overleden vóór 1741. Tjam is weduwe van Cornelis Meinses (ovl. vóór 1723), met wie zij trouwde op 13-02-1718 in OudegaKolderwolde.
(2) trouwde op 01-01-1741 in Nijega/Elahuizen met Lutske Nolles.
Kinderen van Feike en Tjam:
1 Bauke Feikes, dochter van Feike Jans en Tjam Jacobs. Zij is gedoopt op 07-04-1726 in Nijega/Elahuizen. Bauke ging in ondertrouw, 20 jaar oud, op 14-01-1747 in Balk met Durk Ages. Diaconierekeningboek Balk
Bron: DTB
BegravenSoort registratie: DTB inschrijving begraven Aktedatum: 03-05-1802
Bijzonderheden: Ontvangen wegens erfenis, legaat £ 200:-:-
Citaat: nog op dato van de bovengenoemde ontfangen gelijke zom(m)a die van de coopm(an) Dirk Ages aan sijn neef Dirk Dirks bij testament waaren gelegateert en ons in handen heeft overgedraagen. Overledene Dirk Ages (Koopman)

Kinderen van Bauke en Durk:
1. Age Durks. Hij is gedoopt op 12-05-1748 in Balk. Age is overleden vóór 1749, ten hoogste 1 jaar oud.
2 Joltje Dirks. Zij is gedoopt op 25-01-1750 in Balk.
3 Tjamke Durks. Zij is gedoopt op 11-04-1751 in Balk. Tjamke is overleden vóór 1759, ten hoogste 8 jaar oud.
4 Age Durks, geboren op 30-10-1755 in Balk. Zij is gedoopt op 02-11-1755 in Balk. Age is overleden vóór 1763, ten hoogste 8 jaar oud.
5 Tjamke Durks, geboren op 19-04-1759. Zij is gedoopt op 22-04-1759 in Balk.
6 Age Durks, geboren op 13-04-1763 in Balk. Hij is gedoopt op 17-04-1763 in Balk.
2 Geertje Feikes. Zij is gedoopt op 04-09-1729 in Nijega/Elahuizen. Geertje is overleden omstreeks 1729, ongeveer een jaar oud.
Kinderen van Feike en Lutske:
3 Fokje Feikes. Zij is gedoopt op 14-02-1742 in Nijega/Elahuizen.
4 Fopje Feikes Feikema. Zij is gedoopt op 11-08-1743 in Nijega/Elahuizen. Fopje is overleden op 01-12-1825, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-12-1825. Fopje trouwde, 33 jaar oud, op 12-01-1777 in Balk met Haye Jacobs de Vries. Haye is overleden op 18-06-1802 in Balk. Geen kinderen `
Zou Durk Ages hertrouwd ziin met Stijntje Foppes??Trouwregister Hervormde gemeente Balk
Bron: DTB TrouwenSoort registratie: DTB inschrijving trouwenAktedatum: 12-01-1777Plaats: BalkSoort akte: bevestiging huwelijk
BruidegomDurk Ages wonende te Balk
BruidStijntje Poppes wonende te Balk
Trouwregister Hervormde gemeente Balk, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 294, aktenummer 962
Diaconierekeningboek Balk
Bron: DTB BegravenSoort registratie: DTB inschrijving begravenAktedatum: 10-06-1796
Bijzonderheden: Ontvangen wegens huur laken £ 1:8:-
Citaat: voor gebruijk van 't doodlaken ten dienste van Durk Ages vrou
Diaconierekeningboek Balk
Bron: DTB BegravenSoort registratie: DTB inschrijving begravenAktedatum: 16-06-1797
Bijzonderheden: Ontvangen wegens huur laken £ 1:8:-
Citaat: ontf(angen) van Dirk Ages voor dienst van het doodlaken
Recesboeken 235v
Oude inventaris: C28
Bron: Nedergerechten Soort registratie: Inschrijving nedergerechten Aktedatum: 04-06-1798
Bijzonderheden:
Wijlen Aaltje Thees, woonachtig te Balk erflater, overleden op 27 april 1798, gerepudieerde boedel
Wijlen Emilius Edgers genoemd
Meinert Hendriks, woonachtig te Lemmer genoemd, crediteur
Idske Poppeszn koopman , woonachtig te Balk genoemd, crediteur
Durk Ages huisman, woonachtig te Balk genoemd, crediteur
B J Scrinerius secretaris Gaasterland curator,
Hendrik Jans, woonachtig te Balk curator,
Diaconierekeningboek Balk
Bron: DTB Begraven Soort registratie: DTB inschrijving begraven Aktedatum: 23-04-1799
Bijzonderheden:
Ontvangen wegens huur laken £ 1:8:-
Citaat:
van Durk Ages ontvangen voor gebruik van het doodkleed voor sijn soon
Overledene de zoon van Durk Ages
Diaconierekeningboek Balk
Bron: DTB BegravenSoort registratie: DTB inschrijving begravenAktedatum: 18-06-1802
Bijzonderheden:
Betaald wegens begrafeniskosten £ 3:16:-
Citaat: en voor Dirk Dirks een broek, een baitje en een paar kousen van de vrou van Haye Jacob van de overleedene Dirk Ages
Opm: zie ink 3-5-1802
Overledene Dirk Ages

Margreet Huisman
Berichten: 5214
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 3:02 am

Re: Jarig Sipkes (Seldenthuis/Poelman)

Bericht door Margreet Huisman » zaterdag 10 feb 2018 6:05 pm

Kan Feike Jans een broer zijn van Oeds Jans?
Poelman/Seldenthuis zijn dan achterneef en -nichten.
Weliswaar van Durk Ages' vrouw - en misschien moest het daarom ook per testament geregeld worden.
Misschien had dit 3-tal hun oudoom en -tante veel geholpen en bijgestaan.

Groet Margreet

Gebruikersavatar
catharina
Berichten: 861
Lid geworden op: vrijdag 20 jan 2006 11:45 pm
Locatie: Lelystad

Re: Jarig Sipkes (Seldenthuis/Poelman)

Bericht door catharina » zondag 11 feb 2018 6:12 pm

Margreet,
Dank voor de tip, ik denk dat dit de oplossing is.
we zoeken nog even verder.
Carla

Plaats reactie