Familie Hermanides

algemene vragen over genealogisch onderzoek bij Tresoar
Plaats reactie
Gebruikersavatar
Admin
Site Admin
Berichten: 396
Lid geworden op: maandag 28 nov 2005 1:27 pm
Contacteer:

Familie Hermanides

Bericht door Admin » maandag 9 mei 2016 9:53 am

Een vraag van Auke Gerben Hermanides:

Sedert enige tijd ben ik op zoek naar de herkomst/ auteur en datum van het genealogisch werkstuk „ de familie Hermanides”. Het is in mijn bezit gekomen na het overlijden van mijn vader in 2013. Het betreft een 16 bladig werk en handelt over een deelbeschrijving van de familiegeschiedenis vanaf „ Suffridus Hermanides” chirurgijn in 1790 tot aan de stam vader Rutgers Hermanides, 1618-1687, hoogleraar, rector gymnasium Harderwijk. In deze tussenliggende periode wordt een boeiend relaas gegeven van de levenswijze van de familie vrnl. in de bekende Friese dorpen zoals Hindeloopen, Workum, Dokkum en Stavoren, welke in het stuk „heuse Hermanides” dorpen worden genoemd (in de 17e en 18e eeuw). Ook voornaam verheldering van de typische voornamen zoals „Renicus” en „Suffridus” worden uit de doeken gedaan. De familie's Hempenius en Kramer worden in dit kader aangehaald.
Diverse „gegadigden” raadpleegde ik al, maar deze bleken niet de auteur van het geschrift. Mogelijk gaat het om een werkstuk van een student of verder genealogisch geschoolde met lokaal Friese interesse en kennis. Het stuk is humoristisch, levendig en spannend geschreven, zit goed in elkaar en met kennis van zaken geschreven, maar het stuk lijkt niet af, want het stopt bij bovenvermelde „Suffridus” 1790-1824. Een nog interessantere periode volgt dan nog, maar hier stopt het relaas helaas. Omdat er een aantal voor de familie bekende historische namen in voor komen en omdat het stuk bijna de kennis van een insider moet hebben, heb ik de belangrijkste familieleden hierover gepolst maar herkenden het stuk niet.
Door het machine schrift schat ik het uit ca. 2004.
Mogelijk herkent u of een uwer het stuk en kan ik het voor verder nageslacht correct verwerken.

EllenBijlsma
Berichten: 1
Lid geworden op: zaterdag 20 aug 2016 7:45 pm

Re: Familie Hermanides

Bericht door EllenBijlsma » woensdag 24 aug 2016 7:01 pm

Beste Auke,

Met belangstelling heb ik je bericht gelezen. Helaas kan ik je niet helpen met je verzoek. Ik mail je eigenlijk met een eigen verzoek ; hopelijk vind je dat niet erg.

Ik ben er afgelopen week achtergekomen dat de Hermanidesfamilie ook tot mijn voorouders behoort, namelijk via de moederlijn van mijn overgrootouders. De familiegeschiedenis interesseert me zeer. Toen ik las dat jij in het bezit bent van een werkstuk waarin een deel van ook mijn voorouders gedetailleerd beschreven is, werd ik erg nieuwsgierig. Ik zou het heel graag lezen. Daarom dit verzoek aan jou: zou je mij een kopie willen zenden (uiteraard op mijn kosten)?

Ik zie dat je ruim 300 reacties hebt gekregen, dus ik hoop maar dat je -na de ongetwijfeld vele andere identieke verzoeken- het nog niet beu bent om het werkstuk op te sturen.

Graag hoop ik een reactie van je te mogen ontvangen.

Hartelijke groet,

Ellen Bijlsma (ellenbijlsma1969@gmail.com / tel: 0657554410)

mpol
Berichten: 37
Lid geworden op: zondag 16 okt 2016 1:17 pm
Locatie: Groningen
Contacteer:

Re: Familie Hermanides

Bericht door mpol » maandag 17 okt 2016 10:42 am

Hallo Auke en Ellen,

Ik ben ook erg geïnteresseerd in de familie Hermanides. Mijn betovergrootmoeder was Maria Hermanides (geb. Harlingen 1862- overl. Bloemendaal 1954). Ik heb zelf ook al veel proberen uit te zoeken. Maar het lukt mij maar niet het verband tussen Age Hermanides (geb. Riga, Letland (?) ca. 1655- overl. Hindeloopen 1700) en diens vermeende vader Rutgerus Hermanides (Wilda, Polen ca. 1618- Harderwijk 1687) te vinden.

Ik heb steeds meer het vermoeden dat deze connectie door iemand verzonnen is...

1) Volgens het biografisch woordenboek van van der Aa, liet Rutgerus Hermanides bij zijn vrouw Basilia ter Beeck 3 (!) zonen na, te weten Theodorus, Johannes en Rutgerus.

2) Volgens de kwartierstaat van Basilia ter Beeck (https://odeeby.wordpress.com/kwartierst ... der-beeck/) zou Age ook een zoon zijn. Zijn enige bron hiervoor is echter een stamboom op Myheritage...

3) Er bestaat volgens odeeby een testament dat zegt: – 17-2-1696: Anna Helena, Maria Elisabeth en Sara Catharina Hermannides zijn erfgenamen van prof. Hermannides en juffr. Basilia Terbeeck ([REC] inv. nr. 150, fol. 48v).

4) De naam Age past hier mijns inziens helemaal niet tussen Theodorus, Johannes, Rutgerus, Anna Helena etc..

5) Van Age zelf heb ik slechts 1 zoon gevonden, genaamd Harmen Ages.

6) Age Hermanides wordt bovendien nergens Hermanides genoemd. Bij zijn huwelijken met (1) Yck Jurjens en met (2) Lieuwke Hielkes wordt hij gewoon Age Harmens genoemd...:

Huwelijken Yck JURJENS
16 januari 1676: "daer te boven van Aghe Harmens van Hindeloopen de swagher (schoonzoon) van dorpsrechter Jurjen Jurjens wegens het proclameren van sijn houwlijck over onse kercke met Yck Jurjens tot een vereeringe voor onse armen drie carolus guldens drie stuivers"

Huwelijken Lieuwke HIELKES:
Hadden samen meerdere kinderen. Doop niet gevonden: Cohieren van Westergoo, deel 2 Bron: Stemkohieren Soort registratie: Inschrijving Stemkohieren Datum: 1698 Plaats: Hemelumer Oldeferd Bijzonderheden: Locatie: Koudum Stemnr.: 75 Ligging: een huis Aantal stemmen: 1 Gebruiker  Burde Ellerts Eigenaar voor 1/2; uit naam van zijn kinderen bij zijn wijlen vrouw Lieuwe Hylkes  Age Harmens Eigenaar voor 1/2; uit naam van zijn vrouw  Hartman Douwes

Huwelijken Lieuwke HIELKES
gemeente KoudumBron: DTB TrouwenSoort registratie: DTB inschrijving trouwenDatum: 26-02-1682Soort akte: bevestiging huwelijk
Bijzonderheden: Hij is burgemeester
Bruidegom Age Harmens wonende te Hindelopen
Bruid Lieuweke Hijlkes
Bronvermelding Trouwregister Hervormde gemeente Koudum, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar,inventarisnummer 374, aktenummer 52
Gemeente: Hemelumer Oldeferd
Periode: 1594-1811

Kortom ik ben erg benieuwd wat er in het werkstuk over de familie Hermanides staat!

Tenslotte: Heeft iemand misschien de beschikking over het Genealogysk Jierboekje 1977, waarin "De kwartieren van Beitj Tiemens uit Hindeloopen" van T.E.A. Douwes? Hierin zou ook een stukje staan over Age Hermanides als zijnde de stamvader van het geslacht Hermanides.

Zie mijn bevindingen op mijn website op Geneanet (alle namen zijn aanklikbaar):
http://gw.geneanet.org/margreetp?lang=n ... hermanides

Met vr. gr.,
Margreet

Gebruikersavatar
hans
Berichten: 333
Lid geworden op: maandag 12 feb 2007 1:34 pm
Locatie: Amsterdam
Contacteer:

Re: Familie Hermanides

Bericht door hans » vrijdag 2 dec 2016 9:39 am

Van de Dokkumer familie Hermanides staan oude foto's in De Sneuper nummer 113. O.a. een foto uit 1873 van Johannes Reinicus Hermanides (1798-1888) en gezin Berend Hermanides en Sytske Stavorinus.

Kiek
Berichten: 176
Lid geworden op: maandag 16 sep 2013 4:00 pm

Re: Familie Hermanides

Bericht door Kiek » vrijdag 2 dec 2016 11:02 am

'k Heb ook wat voorouders in deze contreien.
Maar nog te kort gespeurd om iets zinnigs te kunnen oplepelen.
Wel kan ik iets korts overtikken uit GJ 1977, bladzijde 119, het boekje waarover Margreet hierboven schrijft.

Het artikel : 'Kwartieren van Beitj Tymens uit Hindeloopen' van T.E.A. Douwes, begint op bladzijde 114 met een "Ter Gedagtenis"; Waarde Huys Vrouw MARI LUIKES; Op't overlyden van haar waarde Lieste Moeder Beitj Tiemens.
En op viewtopic.php?f=3&t=6585 beschrijft Jacqueline de inhoud van de kwartierstaat.
Het artikel eindigt op bladzijde 119, waarna enkele bladzijden met bronnen.

Good luck!
Kiek
Verkorte kwartierstaat van Luike Broers met daarin de echtparen Symen Jappes en Tzaling Aukes, en Sipcke Symens en Jay Alberts (de nummers 42, 43, 76 en 77 uit de kwartierstaat van Beitj Tymens).

1. Luike Broers
2. Broer Ages, geb. Hindeloopen 1688, grootschipper op het fluitschip "De Stat Santen", dat hij in 1716 in de vaart bracht, ouderling van de Geref.gem. te Koudum, overl. na 9 maart 1745; tr. Koudum 15 maart 1711
3. Mary Reins, ged. Koudum 13 aug. 1682, overl. na 1755.
4. Age Harmens, vroedsman 1676/1680 en burgemeester van Hindeloopen 1681-1687, stamvader van een geslacht Hermanides, overl. ald. jan. 1700; tr. eerst jan. 1676 Yck Jurgens, van Koudum, daarna Koudum 26 febr. 1682 met Lieuwke Hylkes en tr. dec. 1687
5. Heye Wiebes, weduwe van Broer Symens met wie zij op 7 dec. 1668 was getrouwd en bij wie zij een zoon Symen had, overl. Hindeloopen kort voor 16 jan. 1708.
6. Rein Jurjens; tr.
7. Doed Luyckes.
10. Wiebe Pieters; tr.
11. Heye Hiddes.
20. Pieter Jelles; tr.
21. Beyts Tiebbes.
22. Hidde Sipkes; tr.
23. Haye Symens.
44. Sipcke Symens; tr.
45. Jay Alberts.
46. Symen Jappes; tr.
47. Tzaling Aukes.

mpol
Berichten: 37
Lid geworden op: zondag 16 okt 2016 1:17 pm
Locatie: Groningen
Contacteer:

Re: Familie Hermanides

Bericht door mpol » vrijdag 2 dec 2016 6:41 pm

Bedankt voor jullie reactie Hans en Kiek, weer nieuwe info! Broer Ages was mij nog niet bekend!
M.v.g.,
Margreet Pol

Gebruikersavatar
Alice Schippers
Berichten: 142
Lid geworden op: dinsdag 7 jul 2015 4:09 pm
Locatie: Amsterdam
Contacteer:

Re: Familie Hermanides

Bericht door Alice Schippers » zaterdag 3 dec 2016 1:55 pm

Hoi Kiek, Hans en Margreet,

De kwartieren van Beitj Tiemens waren al eerder in een bijdrage van Jacqueline aan de orde:
viewtopic.php?f=3&t=4184&p=43236&hilit=driesman#p43223

Fijn weekend, groet, Alice

mpol
Berichten: 37
Lid geworden op: zondag 16 okt 2016 1:17 pm
Locatie: Groningen
Contacteer:

Re: Familie Hermanides

Bericht door mpol » zaterdag 3 dec 2016 7:48 pm

Dank je wel Alice, de link van Kiek naar een ander bericht van Jacqueline had me al goed op weg geholpen! Ik heb alles inmiddels ingevoerd op Geneanet.
Groet,
Margreet Pol

hesseldewalle
Berichten: 1478
Lid geworden op: dinsdag 5 sep 2006 11:44 am
Locatie: Eelde
Contacteer:

Re: Familie Hermanides

Bericht door hesseldewalle » zondag 4 dec 2016 9:11 am

Hallo,

Op het kerkhof van Boornbergum ligt een oude grafzerk van Hans Hermanides:

... [H]anso Harmanides not. publicus procureur postulant out ... iaer en hier begrave

... not. publicus is den 8en iuly 1666 van een doot kint befallen en dito snachs in den heere gerus[t] ...


Naar ik dacht afkomstig uit Dokkum. Hij trouwt in ieder geval te Dokkum met Maria Uma.

Groet

Hessel de Walle
Geïnteresseerd in grafschriften en andere opschriften van voor 1811

mpol
Berichten: 37
Lid geworden op: zondag 16 okt 2016 1:17 pm
Locatie: Groningen
Contacteer:

Re: Familie Hermanides

Bericht door mpol » zondag 4 dec 2016 11:17 am

Hallo Hessel,

Interessant! Ik vraag me nl. al een tijde af hoe (en of) deze Hans(o) Hermanides (geb. ca.1640, X 14 mei 1692 Maria Willems Uma te Dokkum, was notaris te Dachten) verwant is aan mijn voorouders Hermanides. Heb nog geen verwantschap kunnen vinden...

M.v.g.
Margreet Pol

hesseldewalle
Berichten: 1478
Lid geworden op: dinsdag 5 sep 2006 11:44 am
Locatie: Eelde
Contacteer:

Re: Familie Hermanides

Bericht door hesseldewalle » zondag 4 dec 2016 4:18 pm

Hallo Margreet,

Hij trouwde voor of in 1663 met Baukje Halbes (eerste vermelding). De meeste mannen trouwden volgens mijn database rond de 25 jaar oud. Ik heb zijn geboortejaar daarom geschat op 1637.

Groet

Hessel de Walle
Geïnteresseerd in grafschriften en andere opschriften van voor 1811

Plaats reactie