Echtgenotes van Gosen Terwisga en Doekele Hielkes (zusters)

algemene vragen over genealogisch onderzoek bij Tresoar
Plaats reactie
Gebruikersavatar
tabepap
Berichten: 241
Lid geworden op: donderdag 12 jan 2006 7:50 am
Locatie: Wageningen
Contacteer:

Echtgenotes van Gosen Terwisga en Doekele Hielkes (zusters)

Bericht door tabepap » dinsdag 4 mar 2014 9:20 pm

In de Hypotheekboeken van Schoterland uit begin 18de eeuw staan ook enige aangiften voor het recht van collaterale successie vermeld.
Mijn aandacht gaat uit naar die van Martien Clases (Nedergerecht Schoterland inv. nr. 172, d.d. 1-6-1726)
Erfgenamen:
1/2 Dirck Gosses namens zijn vrouw en Bets Wiegers in de Knijpe
1/2 Goosen Terwisscha in 't Meer namens zijn vrouw, Doeckle Hylckes namens zijn vrouw [tr. voor 1708 Lol Feddes] in 't Meer, Meints Minties namens zijn vrouw in 't Meer, Aef Feddes in de Knijpe, Jacob Feddes te Heerenveen en Pier Feddes in 't Meer [tr. 1675 Dickien Pieters]
Op diverse websites valt zonder bronvermelding te lezen dat Goosen Marcus Terwisscha getrouwd was met Romkje Feddes Roukes. Haar vader zou dan de bijzitter Fedde Roukes uit Heerenveen kunnen zijn. Hij trouwde in 1642 met Ancke Wybes uit Joure en was in 1689 nog lidmaat te Heerenveen (in 1665 deden zij samen belijdenis).
Wie weet meer van Fedde NN?
Doeckle Hylckes en Lol Feddes behoren tot mijn voorouders.
Met vriendelijke groet,
Egbert Lantinga
Laatst gewijzigd door tabepap op zondag 9 mar 2014 4:04 pm, 1 keer totaal gewijzigd.

van der Honing
Berichten: 201
Lid geworden op: donderdag 11 mei 2006 10:04 am

Re: Echtgenotes van Gosen Terwisga en Doekele Hielkes (zuste

Bericht door van der Honing » woensdag 5 mar 2014 9:20 am

Op diverse websites valt zonder bronvermelding te lezen dat Goosen Marcus Terwisscha getrouwd was met Romkje Feddes Roukes. Haar vader zou dan de bijzitter Fedde Roukes uit Heerenveen kunnen zijn. Hij trouwde in 1642 met Ancke Wybes uit Joure en was in 1689 nog lidmaat te Heerenveen (in 1665 deden zij samen belijdenis).
Voor zover ik mij herinner, hadden bijzitter Fedde Rouckes (1621-1690) en Antien Wybes uit Heerenveen geen kinderen.

De bron van het genoemde echtpaar Goosen Marcus Terwisscha en Romkje Fedde_Rouckes (?) ken ik niet, maar de familie Terwisscha is vast al lang en breed uitgezocht, dus misschien heeft iemand de naam van die echtgenote toch ergens zo gevonden.

Ik vond op de website van Tresoar nog:
Sneek, huwelijken 1678
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 11 augustus 1678
Bruidegom: Fedde Rouckes afkomstig van Sneek
Bruid: Doedtie Marcus afkomstig van Sneek
Misschien is er in Sneek een verwijzing naar Doniawerstal, Haskerland of Schoterland te vinden.

Ik ben in Schoterland in de 17de eeuw, behalve dan de grootouders Fedde Rouckes en Sipck Mercks rond 1600, verder geen personen met de naam Fedde Rouckes tegengekomen, dus misschien heb je meer geluk in Aengwirden, Haskerland of Doniawerstal.

Mocht ik hierover zelf nog iets vinden, dan laat ik het wel weten.

Yntze

Gebruikersavatar
tabepap
Berichten: 241
Lid geworden op: donderdag 12 jan 2006 7:50 am
Locatie: Wageningen
Contacteer:

Re: Echtgenotes van Gosen Terwisga en Doekele Hielkes (zuste

Bericht door tabepap » woensdag 5 mar 2014 9:02 pm

Het klopt dat Fedde Roukes en Antje Wybes te Heerenveen geen kinderen hadden. Erfgenamen waren Yntse en Rouke Wybes, kinderen van Wybe Yntses en Hendrickien Hendriks (Weesboeken Nedergerecht Schoterland, inv. nr. 81, fol. 296 e.v. / 1702). Andere namen die genoemd worden zijn Fedde Roukes, mr. houtkoper te Joure & Sophia Nappius, de gebroeders Fedde en Yntse Roukes (koopbrief land Rotsterhaule 1657) en Jouck Yntses huisvrouw van Claes Jelles. Er is dus inderdaad een tweede Fedde Roukes. In 1697 verkopen de gebroeders Inse & Fedde Roukes land op de Zestienroeden (AEN 25-1, fiche 1).
Weesboeken Nedergerecht Schoterland, inv. nr. 82, fol. 8 e.v. / 1706: overleden Jouck Wybes, weduwe van Yntse Roukes (aanwezig Claes Jelles, Fedde Rouckes en Merck Yntses).
M vr gr,
Egbert

anne
Berichten: 240
Lid geworden op: maandag 8 jul 2013 5:00 pm
Locatie: Groningen

Re: Echtgenotes van Gosen Terwisga en Doekele Hielkes (zuste

Bericht door anne » vrijdag 7 mar 2014 2:18 pm

L.s.

In het Genealogysk Jierboek 2010 heeft Leo van der Hoff "het nageslacht van Jurrien en Peter Albertsz"uitgewerkt
Goosen Marcks Terwischa, geb. 1661, boer in Het Meer en later 1729 in De Knijpe, overl. tussen 1738 en 1750, tr. 1. Sneek 8 aug. 1686 Auckje Mathei Bauckema, overl. 1698, dochter vands. Matheus Bauckema, predikant te Oppenhuizen, en Lysbet Ferraris; tr. 2. voor 1698 Romckje Fedde Rouckes, overl. na 1750
in dit artikel geen aanwijzingen betreffende de ouders van Romckje, maar dit artikel zal wel de bron zijn waaruit de diverse websites putten.
Vriendelijke groet
Anne

Gebruikersavatar
tabepap
Berichten: 241
Lid geworden op: donderdag 12 jan 2006 7:50 am
Locatie: Wageningen
Contacteer:

Re: Echtgenotes van Gosen Terwisga en Doekele Hielkes (zuste

Bericht door tabepap » maandag 10 mar 2014 8:32 pm

De akte uit 1657 betreft de koop van enig land te Rotsterhaule door de bijzitter Fedde Rouckes en Yntse Rouckes, gebroeders.
Alleen Yntse Rouckes kreeg kinderen en dat waren dus in de eerste plaats de bovenstaande Wybe Yntses, Jouck Yntses en Merck Yntses.
Daarnaast vond ik ook nog als kinderen: Waeb Yntses tr. Sipke Wisses (Luxwoude) en Geijs Yntses.
In 1640 was er ook nog een broer Merck Rouckes van Fedde en Yntse Rouckes (Stemkohieren Rohel SC4).
Gosse van der Plaats uit Dokkum wees me verder op Roucke Inties te Joure die in 1667 trouwde met Jantsen Abels.
Zij zouden de ouders kunnen zijn van Fedde Rouckes die voor 1694 trouwde met Sophia Napius.
Deze Fedde R. erfde namelijk ook van de bijzitter Fedde Rouckes (fl. 800).
Na lang wikken en wegen denk ik nu helemaal dat we op zoek moeten gaan naar een Fedde NN uit een ander geslacht.
M vr gr,
Egbert

Margreet Huisman
Berichten: 5239
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 3:02 am

Re: Echtgenotes van Gosen Terwisga en Doekele Hielkes (zusters)

Bericht door Margreet Huisman » maandag 7 jan 2019 8:19 pm

Hallo,

Ik vond ook nog deze aktes, betreffende Intien/Intse Roukes:
Schoterland oude inventaris I1: Autor. - 69, blad 30 vso, aktenummer 173
Aktedatum: 03-06-1676
Curator Ruyrdt Rouckes Diversen: ad hunc divisionem
Oud curator Douwe Rouckes
Vader Intien Rouckes
Diversen: Er zijn kinderen.
Aktedatum: 11-12-1667 Plaats: Joure Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom Intse Rouckes wonende te Sintjohannesga
Bruid Andris Sipkes wonende te Joure
Zijn dat nog broers of halfbroers? Of zijn er 2 Yntse Roukes? Of 1, maar 2 keer getrouwd?

Ruurd Roukes woont in Terhorne
Sneek gerecht 02-09-1665 Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom Ruyrd Rouckes wonende te Terhorne
Bruid Johanneske Sioerdts wonende te Sneek
Van Douwe kan ik niets vinden.

Intse heeft nog meer vermeldingen:
Haskerland autorisatieboeken oude inventaris G1 01-04-1674
Bijzonderheden:
wijlen Intse Reuckes vader
wijlen Andriesien Gerbens moeder
Intse Intses kind
Ige Jacobs curator ad actum divisionis , aangetrouwde oom moederszijde
Potte Wilckes curator ad actum divisionis , aangetrouwde oom vaderszijde, verdeling met het kind van
Lourens Igens vader en
wijlen Andriesien Gerbens moeder ook van dit kind

Haskerland autorisatieboeken oude inventaris G1: 02-04-1674
Bijzonderheden:
wijlen Intse Reuckes vader
wijlen Andriesien Gerbens moeder
Intse Intses kind
Peter Lieuwes curator ad actum divisionis , aangehuwde neef, wordt na de scheiding ontslagen
Ige Jacobs curator ad actum divisionis , aangehuwde oom, scheiding met de tante van
Eetske Reuckedr kind , getrouwd met Potte Wilckes
23-06-1661 Plaats: Harich Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom Potte Ulkes wonende te Harich
Bruid Trijntie Willems Buma wonende te Oosthem

09-1668 Plaats: Harich Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom Potte Uilkes
Bruid Eytsche Roukes wonende te Sintjohannesga
Er is nog een Rouke Intses, behalve die in Joure - of ook misschien dezelfde:
Trouwregister Hervormde gemeente Langezwaag Kortezwaag Luxwoude
09-04-1665 Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom Roucke Intses wonende te Het Meer
Bruid Geyske Auckes wonende te Langezwaag
groet Margreet

Gebruikersavatar
tabepap
Berichten: 241
Lid geworden op: donderdag 12 jan 2006 7:50 am
Locatie: Wageningen
Contacteer:

Re: Echtgenotes van Gosen Terwisga en Doekele Hielkes (zusters)

Bericht door tabepap » woensdag 24 apr 2019 6:21 pm

In de Hypotheekboeken van Schoterland wordt op 19 april 1751 Romkjen Feddes vermeld als weduwe van Gozen van Terwisscha met twee zonen (Merk en Fedde van Terwisscha).
M vr gr,
Egbert

Plaats reactie