Jelte Lieuwes en Aeff Poppes, daughter of Poppe Jeltes of 16th/17 century Kubaard

algemene vragen over genealogisch onderzoek bij Tresoar
Plaats reactie
sbarnhoorn
Berichten: 38
Lid geworden op: woensdag 4 aug 2021 5:17 pm

Jelte Lieuwes en Aeff Poppes, daughter of Poppe Jeltes of 16th/17 century Kubaard

Bericht door sbarnhoorn » woensdag 27 okt 2021 11:11 am

Hi:

Several months ago, there was a post which showed Idske Jeltes, vrouw van Pouwels Claeses, as the daughter of Jelte Lieuwes en Aeff Poppes. In turn, Aeff Poppes was mentioned as the daughter of Poppe Jeltes.

So far, the following information has been posted in some online publications as well as the forum:

1635 HEN I 8 blz 315: Boedelbeschrijving [ inventarisation] w[ijlen = late] Idske Jeltes, vrouw van Pouwels Claeses te Kubaard. Kinderen [children] : Geert Pouwels, 27 years old, married to Tiepcke Foeckez te Huns (Huins).

1654 HEN I 10 blz 1111: Boedelbeschrijving sterfhuis w. Pouwels Claeses en Idske Jeltes e.l. op Cleyn Lopenser sate te Kubaard. Kinderen: Geert Pouwels old 45 year, married to Tiepke Foeckez te Menaldum.

HEN 45 25: In 1617 kopen Martinus Reen en Beatris Elckama te Bolsward goed 20 pm in Klein Lopens te Kubaard en 4/9 van 5 pm 4 eins te Lollum van Jelte Lyeuwez met zijn kinderen bij Aaff Poppedr voor 5000 goudg. Er komt protest van diezelfde Martinus vanwege zijn vrouw en mede voor dr. Haeye Eelckama als erfgenamen van dr. Gerryt Elckema

RA HEN K9 213v: Op 25 mei 1614 kopen Jelte Lyuuez en Aaff Poppedr te Kubaard 4 pm in Cleyn Lopenser saate aldaar van Ricxt Goslicxdr, vrouw van Evert Fedrickz, Jouwer Goslixdr, vrouw van Heere Epez, en Abbe Goslicxz, allen te Lollum, voor 209 goudg. 7 st.; hun vader Goslick had dit bezit bij testament geërfd van lmpck Mentzedr, vrouw van Ryuerdt Saacklis.

Vermeld: Poppe Jeltes, Bron: Quaclappen Soort registratie: Quaclappen inschrijving (Akte)datum: 1576.
(Quaclappen, archiefnummer 14, Hof van Friesland - Tresoar, inventarisnummer 16696, blad 218, aktenummer 925. Gemeente: Leeuwarden)

Vermeld: Poppe Jeltes Diversen: volmacht van Douwe en Tyerck Jeltes, Bron: Quaclappen Soort registratie: Quaclappen inschrijving (Akte)datum: 1585 (Quaclappen, archiefnummer 14, Hof van Friesland - Tresoar, inventarisnummer 16701, blad 93, aktenummer 1146)

Wûnseradiel Ynv. nr. 721
Den Anbreng van den personelen Impositie vanden gritenie van Wonseradeel gemaeckt anno 1578

(fol. 3r)
2851. Gerrit backer 1 cg
2852. Epe backer 1 cg
2853. Sipke Anes 1 cg
2854. Botte Wybrenz 1 cg
2855. Mr. Poppe Jelles 3 cg
2856. Schelte scroer 7 st
2857. Bauke Epes 7 st
2858. Liuue wielmaker 12 st
2859. Pieter Gerbens 10 st
Lateris 8 cg 16 st
Totalis summa huius pagii. 194 cg 16 st 3

So far, these are the only records I have located. However, I am interested in locating the document that specifically identifies Idske Jeltes, vrouw van Pouwels Claeses, as the daughter of Jelte Lieuwes en Aeff Poppes. In turn, Aeff Poppes was mentioned as the daughter of Poppe Jeltes.

Also, could this be the father of Poppe Jeltes?

Vermeld: Jelte Poppes, Bron: Quaclappen Soort registratie: Quaclappen inschrijving (Akte)datum: 1534 (Quaclappen, archiefnummer 14, Hof van Friesland - Tresoar, inventarisnummer 16688, blad 58, aktenummer 218)

Vermeld: Jelte Poppes, Bron: Quaclappen Soort registratie: Quaclappen inschrijving (Akte)datum: 1556 (Quaclappen, archiefnummer 14, Hof van Friesland - Tresoar, inventarisnummer 16691, blad 155, aktenummer 3491)

1565 (HEN I 1, 731) Boedebeschrijving in het sterfhuis van wijlen Jelte Poppez. en Bauck, echtelieden te Kubaard. De kinderen worden niet met name genoemd. Voogden: Pier Poppez. en Lyuwe Poppez., beiden omen. Bezit: een huis "tot Lopens".

Any assistance would be greatly appreciated.

Thanks!

Margreet Huisman
Berichten: 5326
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 1:02 am

Re: Jelte Lieuwes en Aeff Poppes, daughter of Poppe Jeltes of 16th/17 century Kubaard

Bericht door Margreet Huisman » woensdag 27 okt 2021 4:35 pm

Hi,

I guess the clou lies here:
HEN 45 25: In 1617 kopen Martinus Reen en Beatris Elckama te Bolsward goed 20 pm in Klein Lopens te Kubaard en 4/9 van 5 pm 4 eins te Lollum van Jelte Lyeuwez met zijn kinderen bij Aaff Poppedr voor 5000 goudg. Er komt protest van diezelfde Martinus vanwege zijn vrouw en mede voor dr. Haeye Eelckama als erfgenamen van dr. Gerryt Elckema
This sate is 74 pm.
You have the follow al their byings - but I guess they bought less then 20 pm.
So a part should be inhereted - by Aeff Poppes - from her father Poppe Jeltes, who himself inhereted from his mother Anna Martens.
1560: HEN K 3 blz 77 [seller Poppe Jeltez who inherited this from his mother]
1559 HEN K 3 blz 55 [seller Marten Jeltez who inherited this from Anna Martens]

The hypothese is:
Marten Douwes x Riemeth:
> Anna Martens x Jelte Poppes [he remarried Bauck N.]
>> Poppe Jeltes x N. N. [ he remarried His Wabbes]
>>> Aeff Poppes x Jelte Lieuwes

Jelte Poppes himself is son of Poppe Piers x Jets, I guess from here:
Quaclappen
Bron: Quaclappen Soort registratie: Quaclappen inschrijving (Akte)datum: 1552
Vermeld Poppe Piers erflater
Diversen: in leven gehuwd met Jets
Quaclappen, archiefnummer 14, Hof van Friesland - Tresoar, inventarisnummer 16693, blad 354, aktenummer 1519
and because of guardians and uncles Pier Poppez and Lyuwe Poppez.
https://www.ysa.nl/stam/47026851.htm

Simon Wierstra has this on Riemeth:
21509 Riemeth Douwes, overleden te Kubaard na 1538 , voor 21-2-1543
Voor de inhoud en de transcripties van het volgende verwijs ik naar www.hennaerderadeel.nl door Paul Borghaerts.
HEN 36 d.d.2-12-1528 en 3-2-1529: Rieme toe Lopens
HEN 36 d.d.1-2-1530: Rieme Maertens weduwe.

HEN 36 d.d.13-12-1531: Riemet Maertens wed toe Lopens

HEN 36 d.d.11-2-1534: Riemet te Lopens en Jarich Martens.

HEN 36 d.d.9-6-1535: Reeme Martens salige gedachten achterlaten weduwe toe Loepens.

HEN 36 d.d. jan.1538:Rieme Dooue dochter en Heere Doeke zoon verkopen het deel van het goed genaamd Cubaert dat Rieme van haar moeder Ansck had geërfd aan Epe Haringh zoon en Foeckel Douue dochter.

HEN 36 d.d.27-3-1538: Rieme toe Lopens met hoir kinderen.

Uit dit huwelijk (vermoedelijk 7 kinderen, 5 ervan volgen):
Anna-Douwe-Eets-Jarich-
It's a bit confusing between stem 23 Klein Lopens and stem 24 Groot Lopens.

Greetings, Margreet


Plaats reactie