onderzoekje oude boerderij

algemene vragen over genealogisch onderzoek bij Tresoar
Plaats reactie
Nyckle
Berichten: 4
Lid geworden op: woensdag 18 aug 2021 4:59 pm

onderzoekje oude boerderij

Bericht door Nyckle » vrijdag 15 okt 2021 10:35 am

Ik ben al enige tijd bezig met een onderzoekje naar de oudste boerderij van Opeinde (SM). Via Hisgis ben ik al een aardig eind gekomen.
Tot mijn geluk zijn er al meerdere mensen mee bezig geweest. ( Ik denk dat ik nooit uit het handschrift uit die tijd was gekomen). Het betreft een testament uit 1694.
Alles goederen staan beschreven. Tot de muizenval aan toe.
Was alles maar zo makkelijk in deze wereld...Er staan heel veel gebruiksvoorwerpen die wij niet meer kennen of die een andere naam hebben gekregen. Ook zitten er veel verbasterde woorden tussen (zoals 3 halve barge coppen)
Graag zou ik hulp willen hebben deze woorden zoveel mogelijk te vertalen, of war ik kan zoeken.

Bij voorbaat mijn dank,

Nyckle

tulipano
Berichten: 7
Lid geworden op: woensdag 4 feb 2015 4:23 pm

Re: onderzoekje oude boerderij

Bericht door tulipano » vrijdag 15 okt 2021 1:15 pm

Hallo Nyckle,

3 halve barge coppen : vermoed : 3 halve varkenskoppen

abe
Berichten: 83
Lid geworden op: zondag 24 feb 2013 7:58 pm

Re: onderzoekje oude boerderij

Bericht door abe » vrijdag 15 okt 2021 4:23 pm

beste nyckle,
geschiedenis vinden de meeste mensen op deze site leuk. puzzelen ook.
dus gooi het op de site, ik doe mee.
abe botes is mijn oudste voorvader in mannelijke lijn.

Nyckle
Berichten: 4
Lid geworden op: woensdag 18 aug 2021 4:59 pm

Re: onderzoekje oude boerderij

Bericht door Nyckle » vrijdag 15 okt 2021 4:39 pm

Voor de puzzelaars, hier het testament:


Smallingerland 18 Maij 1694
[voor zover leesbaar uit de microfiches; van sommige paginas zijn de delen bovenaan onderbelicht. Onleesbare
delen of niet ontcijferbare delen zijn met .... aangegeven.]
... de Bijsitter Meyndert Cornelis als Commissaris beneffens Johannes Duijff Sects van Smallingerlandt ten
sterffhuijse van Aeltie Harckes, in t levene wed wijlen Ritserd Wijtses ter instantie van Abe Diewes als
geauthoriseerd Curator ad actum divisionis over de ses nagelatene minderjarige weeskinderen van Aeltie
Harckes voornmt bij Ritserd Wijtses in echte verweckt. ... dat van de levende have, huijsmanne reeuw, cooper
tin ijser werck, bedde bedslinnen linnen en wollen, samt huijsgerat gemaeckt silver leggend geldt vastigheden
brieren en instrumenten uyt en inschulden, en wat wijders van Aeltie Harckes nagelaten is tot dato bij ons selffs
kinderen pro indiviso qepo, ideert mach sijn al-les op aengeven van de oudste zn Harcke Ritsers die om sulx
alles wel en getrouwelijck te doen fan der ietswel willens en wetens ... verswiegen ofte achter de hand te houden
den behoorlijcken boel-eed daer teffens de aenhand van welgedachtige Bijsitter als Commissaris heeft
gepresenteert dat den 18 Maij 1694.

Levendige Have
4 peerden, 12 koeijen, 2 ossen, 1 driejarigh rier, 2 bonte rieren, 4 hocklingen, 6 kalvers, 2 freische schapen met
den ooi, 12 langhfante schapen met 12 lammen, 10 varken met 9 biggen, 5 korven met bijen, 9 hennen met 1
haen.

Huysmanne Reeuw
3 wagens, 1 wagenhiste, 3 sittelhaecken, 2 a 3 swiepen, 1 teervat, ..... ..... ..... 1 bargetrogh, 1 paer halstooppen,
3 paar bijtens, 2 wagentomen, 1 peerd toom, 1 lijne van leer, 3 hibdene lijnen, 1 poffhussen, 3 jaegh lijnen, 1
dubbelde jaeghlijne, 2 paer ysere zijlen, 2 paer zijlen, 3 zijlbayen, 2 halsjocken, 2 paer sporen, 1 roscam, 1
capperson, 2 peerde decken, 2 peerde bongels, 1 halve ield, 1 tieme, 12 lijnstocken, 3 achterlijnen, 2 voorlijnen,
2 hoekeppelstocken, 1 koppelstock, 3 a 6 bijekorven met 5 a 6 opsetters, 2 hroodwagens, 2 dongbretten, 1
kloetie, 2 zeynen, 3 reckers, 2 schraeghysers, 3 hoyforcken, 3 zaetforcken, 1 donghforcke, 3 grijpen, 1 sticker, 1
bride, 2 hoypluckers, 1 vieuwen, 1 schoppe, 1 baggelscheppe, 1 veen grijpe, 1 loete, 1 schoffel, 3
leppen, ..... ..... ...... 2 a 3 plancken, 1 oudt tiege onbadyckbaer, 2 a 3 lebbenocki, 1 keespans, 3 keesvatten, 1
keesschuttel, 1 butterschuttel, 1 buttercop, 4 tynen, 2 suijpvarndels, 7 molkvatten, 1 halffkijntie, 1 dranckvat, 1
houten molkeimer, 5 bornemmers, 2 keesplancken, 2 roomschuttels, 2 suijpschuttels, 1 butterlaedt, 2 suijpvatties,
2 molchjoecken waeraff 1 met hettens, 1 teemse, 1 sorwe, 2 haringen en den spit, 4 flalien, een partij pisleer, 1
haplmes, 1 vlasbinder, 3 heeckels, 1 spijckerheekel, 1 wijpel, 1 vlasboecker, 3 wannen, 2 a 3 wanveilen, 1
varudelsmaet, 2 gaffels, 27 nieuw gemaeckte hoosen, een partij gedorschen haver, een partij rogge doch is
verkocht aen Andries Molenaar in Rottevalle, yder lopen tot 1 Cargls 15 Strs, ontrent 10 lopen Aalrogge in t landt,
noch 2 lopen stal somer rogge in t landt, 4 achers haver uijtgesaeijt, negenachers boechwijt uijtgesaeijt, ongeveer
een lopen boechwijt gedorschen, een partijhe sloen, een varndel lijnsaedt in t landt, 1 wadneth.

Coper Tin en Yserwerck
1 keesketel, 2 ketels, 4 eernemmers, 3 coperen potten, 1 ijseren pot, 1 coperen hoeckpanne, 1 vlaphamie, 1
mingelen, 1 half mingelen, 10 tinnen pannen, 2 commen, 2 tafelborden, 2 melken pannen, 1 tin:cop, 4 beeckers,
1 tin:soutvat, 20 lepels met 2 stuckene, 4 brandewijns croeskes, 2 vuijrbeckers, 2 tin:candelabers, 1 ijseren
candelaber, 1 bierhahn, 2 haenscheeren, 1 decknaeld, 1 aschscheppe, 1 tange, 2 roosters, 1 strijckijser, 1 hael, 1
potseel, 1 hangijser, 1 eynster, 2 bryvoeten, 1 ijseren ellen, 3 sketon, 2 beijtels, 2 bijlen, 3 boren, een partij
spijckers, 1 kort mes, 1 hackmes, 1 scheermes bij Tiebbe Rinnes be-rustende, 2 moeren, 1 slaege, 1 tiugel, 1
slaij, 1 deegen, ...... , ... schamels, 2 ysporen, enige yseren instapels, 1 gatpriem, 1 knijptang, 1 buijgtang, 1
ijseren boutie, 1 ijseren lampe, 1 brandijser, 2 a 3 schapebollen.

Bed en Bedscleeren Linnen en Wollen
5 bedden, 5 peulen, 13 oorkussens, 1 spaense deecken, 1 gebont gevoerde deecken, 5 gevoerde deeckens, 1
ongevoerde deecken, 2 paer groene gordijnen & 2 ra-batten, 2 paer blauwe gordijnen en 2 rabatten, 1
schorsteens kleed, 1 stuck blaue selfredoeck, een partij grouw lijnen geern, 2 stucken linnen bij de weven, 26
lackens, 6 peuldoecken, 8 vrouwenhemden, 19 slopen, 2 bontslopen, 1 tafellaecken, 3 blauwe schortdoecken, 2
grauwe schortdoecken, 5 friesche linnen mutsen, 12 duytse mutsen, 9 wittenen doecken, 3 witte ondersten, 3
hoofddoecken, een partij hemdengoet, een swa..aiijen schorldoeck, een swart laeckens..ueyck, 1 paer
kroonsaijen crayemouwen, 1 fildt overlijff, 1 paer sarsier halffmouwen, 1 rood laeckens rock, 1 blauw doeckens
rock, 1 rood buffels rock,
.... ..... 1 paer syden mouwen, 1 paer swarte gebreyden hofen, 1 friesche mutse tromps, 8 agsacken, 1 paer
leersen, 1 partij creydgeern, 1 cleerlijne.
Huysgeraedt
1 kast, 1 schuttelbanck, 2 voetbanken, 1 setbanck, 1 tuijnbanck, 1 kiste, 1 backtrogh, 2 tafels, 10 stoelen, 2
stooven, 1 schabel, 2 tobben,
.... ...vat, 1 schilderye,1 spegel, 1 lanteern, 1 candelaber, 2 spijnties, 2 bijbels,

2 testamenten, 1 psalmboeck,
eenige oude boecken, 1 boeckkastie, 1 mangelbord en stock, 1 opsetter, 1 hroone, 1 wielen, 2 gladsteenen
ensvel, eenige kammen, 7 houten tafelborden, 2 lepelborden, 1 handvat, 2 dosen, 1 lepel, 1 stooff, 1
cleenbesene, 1 wiegestoel,
6 .... ..... ......, 1 houten reck, 1 ley, 1 heerslaedt, 1 suypbord, 1 schemlie, 1 haspel, 1 muysevalle, 1 paer schalien,
12 1/2 pondt loden en yseren wichten, een partij piepen, een partij brandnige, 2 1/2 sijde speck, noch 2 stuckies
speck, 3 halve barge coppen, 1 tonge, 5 a 6 worsten, 5 a 6 keersen, 1 hoechmiver.
Stien Werck
10 schaelen, 5 pannen - noch 2, 2 a 3 potten, 4 rood coppen, 18 set coppen, 2 startpannen, 1 gattiepanne, 2
lampen, 1 seerppot, 2 butterpanties, 2 cannen met hun lepels, 1 slijpstien.
Glasen
2 glasen vlessen.

Gemaeckt Silver
1 silveren onderriem, 1 silveren kettings met een silveren hoocker, 1 silveren sleuteltie, 1 spaense kluyt met
eenige ringchies daer aen. silveren knopen, ...., 24 bloed knoopen.
Leggend Geldt
-- in Harcke Ritserds ..... gevonden
7 lichte schellingen a 5 1/2 Strs, 1 halve schellingh, 1 dubbeltie, 1 stuyver, 8 duyten.
-- een leeren buydel
8 golt.gls waer onder 1 ongemerckte, 2 Car.gls, 1 rygoort, 10 schellingen, 26 lichte schellingen a 5 1/2 Strs.
-- een blauw bont doeck met
179 lichte schellingen a 5 1/2 Strs.
-- een witte doeck met
31 ducatons, 2 halve ducatons, 1 driegulden, 1 goutgulden,
-- een linnen sackjen daerin
5 ducatons, 13 drieguldens, 20 daelders noch, 30 goutguldens, 1 halve rijgdaelder, 1 Cargls, 166 schellingen oud
a 6 Strs, 1 ieverse schellingh, noch uyt selfs sack genomen om uyt te geven. 7 placaet schellinge dus langh a 6
Strs.
-- een wit linnen sack daerin
204 lichte schellingen a 5 1/2 Strs, 2 vlabben, 3 halve schellingen, 7 dubbelties, 1 stuyver, 8 duyten, 19 elderse
schellingen van 1681.
-- een bont sackie
een ongemaerckt goldgld, 1 Cargld.
-- noch een bont sackie met
5 slichte schellingen a 5 1/2 Strs, 5 duyten.
-- een doeck daerin
4 schellingen a 6 Strs, 2 schellingen a 5 1/2 Strs, 6 dr...., 2 Strs, 1 duyt.
-- een toutie daerin
1 schellinge a 6 Strs, 2 placaet schellinge a 6 Strs, 1 schellinge a 5 1/2 Strs, 6 dubbelties, 1 stuyver.
-- een gordel daerin
343 lichte schellingen a 5 1/2 Strs.
-- noch in de kast
1 ongemerckte goltgulden, 1 schellingh a 5 1/2 Strs.
-- in Wytse Ritsers buydel
1 ducaton, 10 lichte schellingen a 5 1/2 Strs, 1 deventer stuyver, 4 duyten.

[Omstreeks 1694 werd het muntwezen in de Nederlanden hervormd. Er bestonden steeds vele munten van
dezelfde naam maar met verschillende waarde naast elkar (zoals de schellingen a 5 1/2 stuivers of a 6 stuivers

[Strs]) en geslagen op verschillende plaatsen in de Nederlanden, ook daarbuiten.
Het totaal aan beschreven geld is ongeveer 500 Cargld (Carolus guldens, 1 Cargld = 20 schelling).]Vastigheden
Seekere Sate landts met de huysinge en schuyr hovinge bomen en plantagie in Opeynde by Ritsert Wytses ende
Aeltie Harckes intijden echteluyden metter doodt ontruymt.
Een vierdepart van seeckere Sate landts gelegen op Egbergeesten met bomen en plantagies cum annexis onder
de clockslagh van Nyega by Wyts Jans cum uxore bewoont, met Foeke Beerns erfgen cum sociis mandeligh.
[De Egbertgeesten zijn lage landen ten zuiden, in de richting van Smalle Ee.]
Seeckere a en part en gerechtig=heijt in de Sate en landen met de huijsinge bomen en plantagie cum annexis
pro quota tot Bergum by Wopke Sijmons als mede eygenaer, bewoont ende gebruyckt.
Sevende halff madmaden gelegen tot Tzietierck waervan Goele Wijtses erfen van de vijff madden daervan part
toebehoort.
..... ....madden inde stoecher...gelegen met ... ... ... Melle Wimmelts .... mandeligh.

Brieven en Instrumenten
Een Coopbrieff en ingeloste Reversael bijde gedateert den 27 November 1680 wegens Jelle Wiegers en Marten
Wiegers a en parten ende gerechtigheden van de Sate en landen in
Opeijnde, en met Ritsert Wytses mandeligh
toebehoort hebbende, ende aen Ritsert Wytses cum uxore voor 1000 ggls verkocht ende aen Jelle Wiegers voor
de helfte oock voldaan quot met Litt A.
[De gebroeders Wiegers hadden een deel van het bezit van de plaats in Opeinde van hun ouders (vader was
Wyger Roelfs) geerfd, die SC21 in 1640 gebruikten; Ritsert Wytses bezat al het andere deel.]
Een scheydinge tusschen de erffgen van Tzies Sioerds in dato den 27 November 1680 wegens des selffs
naegelatene goederen te weten inboelen, levendige have ende huysmannereeuw by hun wylen moeder voorrn
nagelaten ende by hun onderlighe ... ende wedersydts naeh..genomen quittantie; met B
[Tzieds Sioerds is Ritsert Wytses moeder. Overleed zij November 1680?]
Een scheydelbrief in dato den 29 May 1668 tusschen Jelle Wytses ende Ritsert Wytses cum uxore wegens de
goederen by hun tot dato & mandeligh gepossideert gemaeckt ende wedersydts genoten quoteert, met C.
[Is Jelle een broer van Ritsert? Ritsert trouwt in 1668, daarom opsplitsing van bezit?]
Contract tusschen Gerben Aesers ter eene ende Ritsert Wytses ter andere syde in dato den 21 December,
volgens welke geblijckt Ritsert Wytses cum sociis by beschreyvinge te deele gevallen te zijn ses mad maden in
een stuck van 12 mad tot Rijperkerck met Alle Rommerts erven mandeligh toebehorend als mede dat voornde
Ritsert aen Gerben Adsers 315 en a en Reynsch Sytses wed: 30 goltguldens heeft betaelt in uyt gelieert quot;
met D. [Rijperkerk ligt iets ten noorden van de weg Bergum Leeuwarden.]
Een Coopbrieff in dato 14 November 16?3 wegens seeckere gedeelte van een mad maden op de
Noordthemmen in wijlen Ritsert Sioerdt camp gelegen by ....Sibers cum sociis van ... voor 15 ggls .... ... E
[Is Ritsert Sioerd een broer van Tiets Sioerd? Helaas is er een dikke inktvlek op een cijfer in het jaartal.]
Een scheydinge ofte wandelbrieff in dato den 15 April 1637 tusschen Tiets Sioerds en haer broeder Henne
Sioerds opgerecht volgens welken onder anderen geblijckt Tiets Sioerds tegen haer vierde part Sate met haer
broeder mandeligh in eygendom becomen te hebben ses mad op de hogewarren beneffens anderhalff honderd
goutguldens toe ... ... met een peerd en bestemoers maden langhs huys, quot met F.
[Hinne Sioerds bezat en gebruikt in 1640 SC24 in Opeijnde, 3 kavels oostelijk van SC21.]
Scheydinge tusschen erffgen van Tiebbe Hinnes in dato 18 may 1658 volgens welcken Michiel ende Tiets
Sioerds te deele gevallen is acht mad maden hoylandt in Minnecamp alsoo genaemt met .... toehaecke die oock
by hen is genoten; quoteert met G.
[Tiebbe Hinnes is waarschijnlijk de broer van Geb Hinnes, dus oom van Tiets en Hinne Sioerds.]
Een oblie dato den 20 Martii 1659 ter somma van 25 ggls tot laste van Taaecke Wybes en ten profyte van Ritsert
Wytses waer ... den Debiteur heeft laten stellen, dat de Crediteur voornde intussen di..sonde mogen gebruycken
en als eygen vindiceren een mad maden in de woldwarren gelegen quot met Lit: H.
blijckene ende anderkant noch 10 gglds meerdere by Taaecke Wybes genotene zijn.
[Taaecke Wybes kan een kleinzoon zijn van van Taacke Beerns en dus volle neef van Ritsert.]
Een obligatie van den 27 May 1688 ten profyte van Ritsert Wytses cum uxore ende laste van Wierd Hyles ten
somma van vijfftig ggls Capitael met de intresten tegens 4 per cento zedert May 169- verschenen quateert met J.
Acte van infinnatie in dato den 11 Martii 1692 uyt de naem van Aeltie Harckes en Claes Alles gedaan aen Jannes
Jelles ende Lottie Alberts wegens het aentafelen ende gebruycken van seecker legerstede op Opeynder
kerckhoff ... infimanten toe behorede quoteert met: K.
Noch veele en verschydene quitancies, oude brieven ende notulen welcke vermits haer oudheyt als
andere .... .... .... .... .... .... ....
Een Coopbrieff in dato den 3 Januari 1628 van seeckere Sate landts in Opeynde door Michiel Ritsers aen Jan
Hessels cum uxore voor 350 ggls verkost end ook Wytse Taaeckes en Tiets Sioerds echteluyden den 20
Februarii 1628 geinaert vermogens de ad indicatie achter de Coopbrieff staende, quot met Litt. L.
[Michiel Ritsers is waarschijnlijk een aangetrouwde oom van Ritsert Wytses; zie rh9583.html.]
Een Coopbrieff in dato den 31 October 1643 van seeckere dardepart ofte gerechtigheyt in seeckere Sate in
Opeynde door Albert en Minnert Andries aen Michiel Sioerds voor 380 ggls vercogt quoteert met Litt: M.
Uijt en Inschulden
Profyteliyck ƒ
Sytse Hayes wegens geldt hem geleent debet 4 -10 -0
Wijste Jans debet van huyr May 1694 verschenen 7 - 0 -0
Jan Claes debet van mad huyr 4 -13 -0
Bootes Jans debet wegens den vierendeel van een bolle 3 -10 -0
Taest Jans debet van een bigge 2 -10 -0
Schadelyck
Jan Rienks compt van dongh 38 - 0 -0
Martsen Wiegers echtehuysvrouw van Abe Douwes compt als refte
van meerdere somma wegens hem verkoste aenpart van de Sate in
Opeynde by Ritsert Wytses met ter doodt ontruymt de somma van
drie hondert ggls dus aen ƒ 420 - 0 -0
Wybren Saeckes compt wegens het doodtvat 10 - 0 -0
Tiebbe Hinnes compt van een halff jaer schattingespecien in goedt:
schattinge.
Mr Fabir compt van bier 9 - 0 -0
Mr Jetso Magema compt van meesterloon 1 -18-11
Aldus gedaen, aengegeven, geinventariseert en beschreven byde ten overstaen van de voornde Bijsitter ende Sects van
Smallingelandt solemni mijn Sects handt, Actum als voornde
Duijff 1694
Overgenomen uit de archieven van de Provincie Friesland op de Kanselarij en uitgeschreven
Juni 2012, KSdB (verbeterd Nov 2014)

abe
Berichten: 83
Lid geworden op: zondag 24 feb 2013 7:58 pm

Re: onderzoekje oude boerderij

Bericht door abe » maandag 3 jan 2022 8:09 pm

beste nyckle,
nu ik in (vrijwillige) quarentaine zit, heb ik wat tijd aan de oude text besteedt.
zo heeft ieder nadeel een voordeel :lol:
Door mijn afkomst van een friese boerderij ken ik nog diverse begrippen. maar lang niet alles....
als er woorden en begrippen niet duidelijk zijn, dan is het slim een lijstje te maken.....

Smallingerland 18 Maij 1694
[voor zover leesbaar uit de microfiches; van sommige paginas zijn de delen bovenaan onderbelicht. Onleesbare delen of niet ontcijferbare delen zijn met .... aangegeven.]
... de Bijsitter (een bijzitter is een belangrijk man, die de grietman/burgemeeste bijstaat bij het nemen van beslissingen en dorpsrechtspraak) Meyndert Cornelis als Commissaris beneffens Johannes Duijff Sects van Smallingerlandt ten sterffhuijse van Aeltie Harckes, in t levene wed wijlen Ritserd Wijtses ter instantie van Abe Diewes als geauthoriseerd Curator ad actum divisionis over de ses nagelatene minderjarige weeskinderen van Aeltie Harckes voornmt bij Ritserd Wijtses in echte verweckt. ... dat van de levende have, huijsmanne reeuw, cooper tin ijser werck, bedde bedslinnen linnen en wollen, samt (gezamelijk) huijsgerat gemaeckt silver leggend geldt vastigheden brieren en instrumenten uyt en inschulden, en wat wijders van Aeltie Harckes nagelaten is tot dato bij ons selffs kinderen pro indiviso qepo, ideert mach sijn alles op aengeven van de oudste zn Harcke Ritsers die om sulx alles wel en getrouwelijck te doen fan der ietswel willens en wetens ... verswiegen ofte achter de hand te houden den behoorlijcken boel-eed daer teffens de aenhand van welgedachtige Bijsitter als Commissaris heeft gepresenteert dat den 18 Maij 1694.
dit is de aanhef. Volgens mij duidelijk, of hieronder nogmaaals genoemd.
Levendige Have
4 peerden, 12 koeijen, 2 ossen, 1 driejarigh rier, 2 bonte rieren, 4 hocklingen, 6 kalvers, 2 freische schapen met den ooi, 12 langhfante schapen met 12 lammen, 10 varken met 9 biggen, 5 korven met bijen, 9 hennen met 1 haen.
( 4 paaarden en 5 bijenkorven: dit was een rijk en belangrijke boer)
Diverse gereedschappen zoals emmers en vorken waren meestal nog van hout.
Huysmanne Reeuw
3 wagens, 1 wagenhiste, 3 sittelhaecken, 2 a 3 swiepen, 1 teervat, ..... ..... ..... 1 bargetrogh, 1 paer halstooppen, (??)
3 paar bijtens, 2 wagentomen, 1 peerd toom, 1 lijne van leer, 3 hibdene (??) lijnen, 1 poffhussen, 3 jaegh lijnen, 1 dubbelde jaeghlijne, 2 paer ysere zijlen, 2 paer zijlen, 3 zijlbayen, 2 halsjocken( jukken), 2 paer sporen, 1 roscam, 1 (tuigage en materiaal voor paaarden en ossen)
capperson, 2 peerde decken, 2 peerde bongels, 1 halve ield, 1 tieme (om hooi op een bult te schuiven), 12 lijnstocken, 3 achterlijnen, 2 voorlijnen,
2 hoekeppelstocken, 1 koppelstock (mogelijk stokken om ruiters te maken. Ruiters zijn raamwerken waar hooi of bonem op werd gelegd te drogen) (, 3 a 6 bijekorven met 5 a 6 opsetters, 2 hroodwagens, 2 dongbretten (schotten die op de hooiwagens werden gezet in de winter, als er mest mee werd gerden), 1 kloetie (??), 2 zeynen (zeis), 3 reckers, 2 schraeghysers, 3 hoyforcken, 3 zaetforcken (zaadvorken, mogelijk dorsvlegels), 1 donghforcke, 3 grijpen, 1 sticker, 1 bride, 2 hoypluckers, 1 vieuwen, 1 schoppe, 1 baggelscheppe (??bagggerschop = emmer aan houten stok voor veen werk), 1 veen grijpe, 1 loete (??), 1 schoffel, 3 leppen, ..... ..... ...... 2 a 3 plancken, 1 oudt tiege onbadyckbaer (??), 2 a 3 lebbenocki (??), 1 keespans, 3 keesvatten, 1
keesschuttel, 1 butterschuttel, 1 buttercop, 4 tynen, 2 suijpvarndels, 7 molkvatten, 1 halffkijntie, 1 dranckvat, 1 houten molkeimer, 5 bornemmers, 2 keesplancken, 2 roomschuttels, 2 suijpschuttels, 1 butterlaedt, 2 suijpvatties, (kees = kaas, butter =boter, suijp = karnemelk,
2 molchjoecken waeraff 1 met hettens(??), 1 teemse (grote trechter met zeef voor de melk), 1 sorwe, 2 haringen en den spit, 4 flalien (??), een partij pisleer (mogelijk 2e kwaliteit leer, gebleekt in urine) , 1 haplmes, 1 vlasbinder, 3 heeckels, 1 spijckerheekel (een hekel is een plank met veel pinnen/spijkers om vlas te splitsen) , 1 wijpel, 1 vlasboecker, 3 wannen, 2 a 3 wanveilen, 1 varudelsmaet (meetlat, een varndel is ??) , 2 gaffels, 27 nieuw gemaeckte hoosen, een partij gedorschen haver, een partij rogge doch is verkocht aen Andries Molenaar in Rottevalle, yder lopen tot 1 Cargls 15 Strs (caroligulden itt goudgulden, stuivers), ontrent 10 lopen Aalrogge in t landt,
noch 2 lopen stal(lopen is een inhoudsmaat voor graan van 21,6 liter.) somer rogge in t landt, 4 achers haver uijtgesaeijt, negenachers boechwijt uijtgesaeijt, ongeveer
een lopen boechwijt gedorschen, een partijhe sloen(??), een varndel lijnsaedt in t landt, 1 wadneth (??).

Coper Tin en Yserwerck
1 keesketel, 2 ketels, 4 eernemmers, 3 coperen potten, 1 ijseren pot, 1 coperen hoeckpanne, 1 vlaphamie, 1 mingelen, 1 half mingelen (maatbekers, een mingel = 1,125 liter), 10 tinnen pannen, 2 commen, 2 tafelborden, 2 melken pannen, 1 tin:cop, 4 beeckers,
1 tin:soutvat, 20 lepels met 2 stuckene, 4 brandewijns croeskes, 2 vuijrbeckers, 2 tin:candelabers, 1 ijseren candelaber, 1 bierhahn, 2 haenscheeren, 1 decknaeld, 1 aschscheppe, 1 tange, 2 roosters, 1 strijckijser, 1 hael, 1 potseel (driepoot waaraan en pot boven het vuur hing), 1 hangijser, 1 eynster, 2 bryvoeten, 1 ijseren ellen, 3 sketon (??), 2 beijtels, 2 bijlen, 3 boren, een partij spijckers, 1 kort mes, 1 hackmes, 1 scheermes bij Tiebbe Rinnes be-ustende, 2 moeren, 1 slaege (voorhamer), 1 tiugel, 1 slaij (sleg), 1 deegen, ...... , ... schamels (schragen), 2 ysporen, enige yseren instapels ( mogelijk prikstokken voor de sle, en primitieve schaatsen), 1 gatpriem, 1 knijptang, 1 buijgtang, 1 ijseren boutie, 1 ijseren lampe, 1 brandijser, 2 a 3 schapebollen.

Bed en Bedscleeren Linnen en Wollen
5 bedden, 5 peulen (primitieve matrassen gevuld met doppen van gedroogde bonen, 13 oorkussens, 1 spaense deecken, 1 gebont gevoerde deecken, 5 gevoerde deeckens, 1
ongevoerde deecken, 2 paer groene gordijnen & 2 ra-batten (??), 2 paer blauwe gordijnen en 2 rabatten, 1 schorsteens kleed, 1 stuck blaue selfredoeck, een partij grouw lijnen geern, 2 stucken linnen bij de weven, 26 lackens, 6 peuldoecken, 8 vrouwenhemden, 19 slopen, 2 bontslopen, 1 tafellaecken, 3 blauwe schortdoecken, 2 grauwe schortdoecken, 5 friesche linnen mutsen, 12 duytse mutsen, 9 wittenen doecken, 3 witte ondersten, 3
hoofddoecken, een partij hemdengoet, een swa..aiijen schorldoeck, een swart laeckens..ueyck, 1 paer kroonsaijen crayemouwen, 1 fildt overlijff, 1 paer sarsier halffmouwen, 1 rood laeckens rock, 1 blauw doeckens rock, 1 rood buffels rock,
.... ..... 1 paer syden mouwen, 1 paer swarte gebreyden hofen, 1 friesche mutse tromps, 8 agsacken (??), 1 paer leersen, 1 partij creydgeern, 1 cleerlijne.
Erg veel beddegoed en kleren, geen aarmoedzaaiers…..
Huysgeraedt
1 kast, 1 schuttelbanck (rek voor borden enz), 2 voetbanken, 1 setbanck, 1 tuijnbanck, 1 kiste, 1 backtrogh, 2 tafels, 10 stoelen, 2 stooven, 1 schabel (??), 2 tobben,
.... ...vat, 1 schilderye,1 spegel, 1 lanteern, 1 candelaber, 2 spijnties (??), 2 bijbels,
2 testamenten, 1 psalmboeck, eenige oude boecken, 1 boeckkastie, (ze konden lezen!!) 1 mangelbord en stock, 1 opsetter, 1 hroone, 1 wielen, 2 gladsteenen ensvel,(enkele onduidelijke namen) eenige kammen, 7 houten tafelborden, 2 lepelborden, 1 handvat, 2 dosen, 1 lepel, 1 stooff, 1
cleenbesene (?? kledingborstel??), 1 wiegestoel (schommelstoel),
6 .... ..... ......, 1 houten reck, 1 ley, 1 heerslaedt, 1 suypbord, 1 schemlie, 1 haspel, 1 muysevalle, 1 paer schalien,
12 1/2 pondt loden en yseren wichten, een partij piepen, een partij brandnige, 2 1/2 sijde speck, noch 2 stuckies speck, 3 halve barge coppen, 1 tonge, 5 a 6 worsten, 5 a 6 keersen, 1 hoechmiver.
Stien Werck
10 schaelen, 5 pannen - noch 2, 2 a 3 potten, 4 rood coppen, 18 set coppen, 2 startpannen, 1 gattiepanne, 2 lampen, 1 seerppot (strooppot), 2 butterpanties, 2 cannen met hun lepels, 1 slijpstien.
Glasen: 2 glasen vlessen.

Gemaeckt Silver
1 silveren onderriem, 1 silveren kettings met een silveren hoocker, 1 silveren sleuteltie, 1 spaense kluyt met
eenige ringchies daer aen. silveren knopen, ...., 24 bloed knoopen.
Leggend Geldt
-- in Harcke Ritserds ..... gevonden
7 lichte schellingen a 5 1/2 Strs, 1 halve schellingh, 1 dubbeltie, 1 stuyver, 8 duyten.
-- een leeren buydel
8 golt.gls waer onder 1 ongemerckte, 2 Car.gls, 1 rygoort, 10 schellingen, 26 lichte schellingen a 5 1/2 Strs.
-- een blauw bont doeck met
179 lichte schellingen a 5 1/2 Strs.
-- een witte doeck met
31 ducatons, 2 halve ducatons, 1 driegulden, 1 goutgulden, (gg = goudgulden, cg = carolusgulden. Een gg was ongeveer 1,3 cg)
-- een linnen sackjen daerin
5 ducatons, 13 drieguldens, 20 daelders noch, 30 goutguldens, 1 halve rijgdaelder, 1 Cargls, 166 schellingen oud
a 6 Strs, 1 ieverse schellingh, noch uyt selfs sack genomen om uyt te geven. 7 placaet schellinge dus langh a 6
Strs.
-- een wit linnen sack daerin
204 lichte schellingen a 5 1/2 Strs, 2 vlabben, 3 halve schellingen, 7 dubbelties, 1 stuyver, 8 duyten, 19 elderse
schellingen van 1681.
-- een bont sackie
een ongemaerckt goldgld, 1 Cargld.
-- noch een bont sackie met
5 slichte schellingen a 5 1/2 Strs, 5 duyten.
-- een doeck daerin
4 schellingen a 6 Strs, 2 schellingen a 5 1/2 Strs, 6 dr...., 2 Strs, 1 duyt.
-- een toutie daerin
1 schellinge a 6 Strs, 2 placaet schellinge a 6 Strs, 1 schellinge a 5 1/2 Strs, 6 dubbelties, 1 stuyver.
-- een gordel daerin
343 lichte schellingen a 5 1/2 Strs.
-- noch in de kast
1 ongemerckte goltgulden, 1 schellingh a 5 1/2 Strs.
-- in Wytse Ritsers buydel
1 ducaton, 10 lichte schellingen a 5 1/2 Strs, 1 deventer stuyver, 4 duyten.

[Omstreeks 1694 werd het muntwezen in de Nederlanden hervormd. Er bestonden steeds vele munten van dezelfde naam maar met verschillende waarde naast elkaar (zoals de schellingen a 5 1/2 stuivers of a 6 stuivers
[Strs]) en geslagen op verschillende plaatsen in de Nederlanden, ook daarbuiten.
Het totaal aan beschreven geld is ongeveer 500 Cargld (Carolus guldens, 1 Cargld = 20 schelling).]

Vastigheden
Seekere Sate landts met de huysinge en schuyr hovinge bomen en plantagie (boomgaaard en (moes)tuin) in Opeynde by Ritsert Wytses ende
Aeltie Harckes intijden echteluyden metter doodt ontruymt.
Een vierdepart van seeckere Sate landts gelegen op Egbergeesten met bomen en plantagies cum annexis onder de clockslagh van Nyega by Wyts Jans cum uxore bewoont, met Foeke Beerns erfgen cum sociis mandeligh (gedeeld eigendom).
[De Egbertgeesten zijn lage landen ten zuiden, in de richting van Smalle Ee.]
Seeckere a en part en gerechtigheijt in de Sate en landen met de huijsinge bomen en plantagie cum annexis pro quota tot Bergum by Wopke Sijmons als mede eygenaer, bewoont ende gebruyckt.
Sevende halff madmaden gelegen tot Tzietierck waervan Goele Wijtses erfen van de vijff madden daervan part toebehoort. Madlanden zijn hooilanden. Een mad of mat is de oppervlakte die een man met een zeis in een dag kan maaien, =ca. 2/3 hectare.
..... ....madden inde stoecher...gelegen met ... ... ... Melle Wimmelts .... mandeligh.
succes
bonny
abe botes is mijn oudste voorvader in mannelijke lijn.

Nyckle
Berichten: 4
Lid geworden op: woensdag 18 aug 2021 4:59 pm

Re: onderzoekje oude boerderij

Bericht door Nyckle » dinsdag 4 jan 2022 9:29 am

Hartelijk bedankt voor je werk.
Ik zal tzt een aanvulling geven.

Nyckle
Berichten: 4
Lid geworden op: woensdag 18 aug 2021 4:59 pm

Re: onderzoekje oude boerderij

Bericht door Nyckle » zaterdag 8 jan 2022 12:14 pm

vanmiddag aan plakken geweest.
waar een vraagteken achter staat is nog niet bekend of niet zeker.

Huysmanne Reeuw : boeren gereedschap
​​
wagenhiste. Huif ?? hist betekend weefsel

sittelhaeken:??

Swiepen: zwepen

bargetrogh varkenstrog

1 paer halstooppen, halsers??

bijtens: bitten


2 peerde bongels. Een bongel werd een paard aan het been gebonden zodat het slechts langzaam kon lopen.

1 koppelstock (mogelijk stokken om ruiters te maken. Ruiters zijn raamwerken waar hooi of bonen op werd gelegd te drogen) ??

3 hibdene (??)

3 a 6 bijekorven met 5 a 6 opsetters : een opzetter is een afgezwermd bijenvolk dat in een nieuwe korf is gezet.
Dit stuk is getekend op 18 mei. Mei is de zwermtijd. De eerste oude koninginnen zijn al op gezet (Voorzwerm). Een 14 dagen na de voorzwerm komen er nog nazwermen. Dit zijn de jonge koninginnen.


2 hroodwagens, ​​??

2 dongbretten (schotten die op de hooiwagens werden gezet in de winter, als er mest mee werd gereden)

1 kloetie (??) doet me denken aan het friese woord kloet. Stok om een boot mee voort te drukken.

zeynen (zeisen)

3 reckers ??

2 schraeghysers ??


3 hoyforcken: hooivorken

saedforcken: vork om zaden/granen te scheppen

donghforcke: mestvork

grijpen: spitvorken

1 sticker: plantstok /schoffel??

Plaats reactie