Parentage of Magdalena Douwes, wife of Wopke Riencx Andringa (17th century Roordahuizum)

algemene vragen over genealogisch onderzoek bij Tresoar
Plaats reactie
sbarnhoorn
Berichten: 38
Lid geworden op: woensdag 4 aug 2021 5:17 pm

Parentage of Magdalena Douwes, wife of Wopke Riencx Andringa (17th century Roordahuizum)

Bericht door sbarnhoorn » maandag 16 aug 2021 11:18 pm

Recently, I learned I was a descendant of Magdalena Douwes who married Wopke Riencx Andringa on 10 September 1663 at Leeuwarderadeel. Their marriage record revealed Magdalena Douwes was from Roordahuizum and her husband resided in Wirdum. In an effort to locate Magdalena's parents, I had some difficulty finding a baptismal entry for her (using 1640 through 1645 search parameters). Performing a Google search, I turned this Internet posting: https://www.genealogieonline.nl/stamboo ... r/I865.php

Op 28 mei 1662 wordt notaris P. Hamconis Seta aangesteld tot voogd over Eede, in zijn 23ste, en Mirck, in zijn 20ste, de weeskinderen van Sybren Wlckes, en wordt Wlcke Douwes te Roordahuizum aangesteld tot voogd over zijn zuster Magdalena Douwesdr om met Gerryt Hotses de nalatenschap van Elant Jans Mollema, te Boornzwaag overleden, te scheiden.

In 1662 (RA DON O10 nr 13) wordt ten huize van Gerryt Hotses, dorprechter en ontvanger van Boornzwaag, de nalatenschap beschreven van diens vrouw Elant Jans Mollema, kort tevoren overleden. Bij codicil van 29 augustus 1660 legateerde Elant het vee, schip en praam aan haar man mits hij 250 goudgulden uitkeerde aan de andere erfgenamen. Van het beddegoed en dergelijke komt haar man hooguit ¼ deel toe. De beschrijving wordt met name vastgelegd ten behoeve van de twee minderjarige kinderen van Sybren Nolckes, met de notaris Seta als voogd, en de minderjarige dochters Magdalena en Catarina van Marij Wlckes, met Wlcke Douwes als voogd. De laatste twee komt elk 21 carg. toe van de nalatenschap. Staande echt hadden Gerryt en Elant 4 pm maden in Wniewerren gekocht voor 264 goudg. Noolcke Wlckes was erfgenaam van zijn broer Eelcke Wlckes en zal vanwege het kleine huis 50 goudg. aan het sterfhuis inbrengen.

In 1662 (RA DON O10 nr 14) regelen Noolcke Wlckes te Goëngarijp voor 1/3, Hanconis Seta, notaris te Joure, als voogd over Eede, in zijn 23ste, en Mirck, in zijn 20ste, Sybrens voor 1/3 en Wlcke en Jacob Douwes te Roordahuizum, Griet Douwes, vrouw van Claes Pyters, te Scharnegoutum, Tyetsch Douwes, vrouw van Roucke Willems, te Langweer, Claeske Douwes, vrijgezellin te Roordahuizum, en Wlcke Douwes als voogd over Catarina en Magdalena Douwes, de kinderen van Marij Wlckedr, voor 1/3 erfgenamen van Elant Jans Mollema, laatstelijk vrouw van Gerryt Hotses, dorpsrechter en ontvanger van Boornzwaag, een scheiding van bezit met laatstgenoemde. Profijtelijke staat bedroeg 8570 goudg. De huisraad wordt onder de vier partijen verdeeld. Inbreng van Elant bij huwelijk bedroeg 2151 goudg., die van Gerryt 999 goudg.

The Magdalena Douwes named in these proceedings was a daughter of Marij Wlckedr, living at Roordahuizum. Further digging revealed Marij Wlckedr married Douwe Jacobs 14 June 1628 at Doniawersta. Douwe was from Roordahuizum, while Marij was from Boornzwaag.

The following is concerning Magdalena Douwes's parents:

Op 14 juni 1628 (RA DON O3) overlegt Tarquinius Swaga een rekening van zijn voogdij over zijn halfbroers en -zuster sedert 14 december 1621 in presentie van Douwe Jacobs, man van Mari Wlckes, en van Sybren Wlckesz, meerderjarig, bijgestaan door zijn moeder Elant Jansdr en stiefvader Gerryt Hotses. Er zijn inkomsten van 7 jaar landhuur van 1609 goudg., de voogd heeft huizen te St. Nicolaasga en Sneek (voor 400 goudg.) en een watermolen verkocht. Er zijn uitgaven tot een totaal van 1060 goudg. zodat elk van de kinderen 135 goudg. toekomt. De voogd had nog 4 koegangen in hun sate te St. Nicolaasga gekocht voor 350 goudg. Sybren en Mari worden uitgeboedeld en zullen de jongste twee kinderen verder onderhouden.

In 1647 (RA IDA N1 89) kopen Douwe Jacobs en Marij Ulckes te Roordahuizum 10 pm 3 eins nieuwland aldaar van Jacob Pitters te Jellum voor 1731 goudg.

In 1652 (RA IDA N1 174) kopen Wibrant Tyallis en Doed Harmens te Wirdum 4/7 van 3 eins land aan de Zwette van Douwe Jacobs en May Ulckes voor 26 goudg.

Chronologically, it makes sense the Magdalena Douwes mentioned as "minderjarige dochter" in 1662 could turn around a year later and get married. By then, she would have been of age (or close to it) to have married. A point in favor of Magdalena Douwes, who married Wopke Riencx Andringa in 1663, as the daughter of Douwe Jacobs and Marij Wlckedr, was Magdalena said in her marriage record she was from Roordahuizum.

In closing, I would be interested in any feedback anyone may have on the proposed identification.

Thanks.

sbarnhoorn
Berichten: 38
Lid geworden op: woensdag 4 aug 2021 5:17 pm

Re: Parentage of Magdalena Douwes, wife of Wopke Riencx Andringa (17th century Roordahuizum)

Bericht door sbarnhoorn » maandag 16 aug 2021 11:26 pm

As a side note, and to put this family into a meaningful context:

Trouwregister Gerecht Doniawerstal
Bron: DTB TrouwenSoort registratie: DTB Trouwen inschrijving(Akte)datum: 14 June 1628

Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom
Douue Jacobszn
wonende te Roordahuizum
Bruid
Mari Ulckedr
wonende te Boornzwaag

Idaarderadeel, huwelijken 1659
Vermelding: Derde proclamatie op 19 december 1659
Bruidegom: Roucke Willems
Bruid: Tiesck Doues
Opmerking : hij is geboren te Langweer; zij is geboren te Roordahuizum

Doniawerstal, huwelijken 1662
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 18 september 1662
Bruidegom: Roucke Willemszn afkomstig van Langweer
Bruid: Tijsch Douwedr afkomstig van Roordahuizum
Opmerking : derde proclamatie 8 oktober 1659

Trouwregister Gerecht Idaarderadeel

Bron: DTB TrouwenSoort registratie: DTB Trouwen inschrijving(Akte)datum: 30 January 1660
Soort akte: derde proclamatie
Bijzonderheden:

hij is geboren te Scharnegoutum; zij is geboren te Roordahuizum

Bruidegom
Claes Pyterszn
Bruid
Griettie Douues

Trouwregister Gerecht Idaarderadeel
Bron: DTB TrouwenSoort registratie: DTB Trouwen inschrijving(Akte)datum: 02 February1663

Soort akte: derde proclamatie
Bijzonderheden:

hij is weduwnaar

Bruidegom
Feycke Foppes
wonende te Menaldum
Bruid
Claescke Douwes
wonende te Roordahuizum

Trouwregister Gerecht Idaarderadeel
Bron: DTB TrouwenSoort registratie: DTB Trouwen inschrijving(Akte)datum: 25 May 1663

Soort akte: derde proclamatie
Bijzonderheden:

hij is geboren te Wirdum

Bruidegom
Wopke Riencx
Bruid
Machdeleen Douwes
wonende te Roordahuizum

Trouwregister Gerecht Leeuwarderadeel

Bron: DTB TrouwenSoort registratie: DTB Trouwen inschrijving(Akte)datum: 10 September 1663
Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom
Wopke Riencx Andringa
wonende te Wirdum
Bruid
Magdalena Douwes
wonende te Roordahuizum

Trouwregister Gerecht Idaarderadeel
Bron: DTB TrouwenSoort registratie: DTB Trouwen inschrijving(Akte)datum: 26 October 1663

Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom
Ulcke Douwezn
wonende te Roordahuizum
Bruid
Jeltie Heeresdr
wonende te Friens

Trouwregister Gerecht Idaarderadeel
Bron: DTB Trouwen Soort registratie: DTB Trouwen inschrijving(Akte)datum: 01 October 1666
Soort akte: derde proclamatie
Bijzonderheden:

hij is geboren te Loënga; zij is geboren te Roordahuizum

Bruidegom
Hidde Nannes
Bruid
Catrina Douwes

Margreet Huisman
Berichten: 5325
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 1:02 am

Re: Parentage of Magdalena Douwes, wife of Wopke Riencx Andringa (17th century Roordahuizum)

Bericht door Margreet Huisman » zondag 22 aug 2021 4:48 pm

Hi,

Since I am a descendant of Nolcke Ulckes, the brother of your Marij Ulckes - I have the same information.

Here is more concerning the ancestors of Elant Mollema - with documents.
https://www.ysa.nl/stam/59288990.htm

You can find more around Mollema in "Boerderijenboek Hennaarderadeel" by D. J. van der Meer
- archivalische gegevens over de stemdragende boerderijen, hun eigenaars en gebruikers in de twaalf dorpen van de grietenij Hennaarderadeel

Greetings, Margreet

sbarnhoorn
Berichten: 38
Lid geworden op: woensdag 4 aug 2021 5:17 pm

Re: Parentage of Magdalena Douwes, wife of Wopke Riencx Andringa (17th century Roordahuizum)

Bericht door sbarnhoorn » maandag 23 aug 2021 8:07 pm

Hi Margreet:

Thanks for your helpful reply. I very much appreciate it.

One question I have, and maybe you can help me, as I scrolling through the documents, the page devoted to Djurre Meiles (https://www.ysa.nl/stam/48180991.htm), I couldn't find the document that mentions Hilgont Sierks Mollema by name. Would you happen to know the record that documents Hilgont by name?

Thanks and kind regards,

Steve

Margreet Huisman
Berichten: 5325
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 1:02 am

Re: Parentage of Magdalena Douwes, wife of Wopke Riencx Andringa (17th century Roordahuizum)

Bericht door Margreet Huisman » maandag 23 aug 2021 9:57 pm

Hi,

Ysa.stam has not yet typed over all the names and documents D.J.van der Meer mentions in the Boerderijenboek Hennaarderadeel.
1573 HvF YY 9 blz 88
HEN K 5 blz 177 en 1570 HEN K 4 blz 36

In short: descendants want to sell their shares, and other relatives protest. So there is s court session.
Hillegont Gerbens has no possession in this estate, she is an inheritant of her mother - [Sytse Dyorredr x Gerben Klases].
Somehow it mentions there: Hilgont (Syrcksdr) married to Douwe [=Djurre] Melckez is a daughter of "olde Syrck Sirckz".

Greetings, Margreet

sbarnhoorn
Berichten: 38
Lid geworden op: woensdag 4 aug 2021 5:17 pm

Re: Parentage of Magdalena Douwes, wife of Wopke Riencx Andringa (17th century Roordahuizum)

Bericht door sbarnhoorn » maandag 23 aug 2021 11:32 pm

Hi:

Through FamilySearch (not the best quality), I looked the two court records up for Hennaarderadeel. Do you see Hilgont mentioned in any of them?

HEN K 5 blz 177:
https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... cat=607311

1570 HEN K 4 blz 36:
https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... cat=607311

Thanks.

Steve

Margreet Huisman
Berichten: 5325
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 1:02 am

Re: Parentage of Magdalena Douwes, wife of Wopke Riencx Andringa (17th century Roordahuizum)

Bericht door Margreet Huisman » dinsdag 24 aug 2021 12:27 am

It seems you found this book:
Oude inventaris: K5

Bron: Nedergerechten Soort registratie: Nedergerechten inschrijving (Akte)datum: 1574
Vermeld Nedergerecht Hennaarderadeel invnr. 040 Proclamatieboeken 1574-1579
In those "proclamatie"-books people tell what they want to sell, or buy - or that they will get married. They announce = proclame.
It's a kind of notary - solicitor.

I guess the real court-session with judges, which mentions Hilgont is the HvF - document - "Hof van Friesland". "Court of Frisia".
1573 HvF YY 9 blz 88
They are not online as far as I know.

Greetings, Margreet

Margreet Huisman
Berichten: 5325
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 1:02 am

Re: Parentage of Magdalena Douwes, wife of Wopke Riencx Andringa (17th century Roordahuizum)

Bericht door Margreet Huisman » dinsdag 24 aug 2021 12:39 am

Correction, summaries are online.
You can find them at www.allefriezen.nl - Quaclappen.
or type : mollema quaclappen

Hilgont is not mentioned in those summaries, however.

Plaats reactie