Dopen and begraven for Wopke Rienks Andringa and Uike (Oeke) Annes

algemene vragen over genealogisch onderzoek bij Tresoar
Plaats reactie
sbarnhoorn
Berichten: 38
Lid geworden op: woensdag 4 aug 2021 5:17 pm

Dopen and begraven for Wopke Rienks Andringa and Uike (Oeke) Annes

Bericht door sbarnhoorn » vrijdag 6 aug 2021 6:43 am

Hi:

I am attempting to find the baptisms and burial dates for Wopke Rienks Andringa and Uike (Oeke) Annes, who were married on 8 September 1737 at Suawoude Tietjerk, as seen here:

https://www.familysearch.org/ark:/61903 ... cat=118777

According to their marriage record, Wopke was residing in Huijsum and Uike (Oeke) was a resident of Roodahuizum. Their children’s baptisms were recorded at Leeuwarden and Wijtgaard.

Any assistance would be sincerely appreciated.

Margreet Huisman
Berichten: 5326
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 1:02 am

Re: Dopen and begraven for Wopke Rienks Andringa and Uike (Oeke) Annes

Bericht door Margreet Huisman » zondag 22 aug 2021 4:10 pm

Hi,

You will not find those baptisms, since the books have gone lost.
Catholic books in those surroundings have been preserved:
Irnsum since 1714 (residents of Roordahuizum)
Wijtgaard some 1736, mainly since ca. 1744 (residents of Wirdum)
And the parochies in Leeuwarden starts divers:
Breedstraat 1692 - Nieuwstad 1693 - Oudrooms 1699 - Het Klooster1744 -

His parents are:
Leeuwarderadeel Gerecht
Datum: 12-11-1692 Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom Rienck Wopkes Andringa wonende te Wirdum
Bruid Geertie Joannes wonende te Menaldum
Her parents are:
Trouwregister Hervormde gemeente Grouw
Bron: DTB Trouwen Soort registratie: DTB Trouwen inschrijving (Akte)datum: 19-09-1706 Plaats: Grouw Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom Anne Jacobs wonende te Grouw
Bruid Akke Oenes wonende te Grouw

Doopboek R.K. par. Irnsum 06-1715 Plaats: Irnsum
Dopeling Jetske
Vader Anne Jacobs
Moeder Ael Oenes
Meter Sij Itzes
Ael here should be Acke, daughter of:
Grouw hv
Datum: 22-10-1671Soort akte: derde proclamatie
Bruidegom Oene Freerx wonende te Grouw
Bruid Frouk Jans wonende te Irnsum, daughter of Jan Gerryts x Wlck Birdes 1645 Gerecht Rauwerderhem, beiden Irnsum
Brothers and sisters of Acke Oenes are:
Freerck Oenes x Eelck Wobbes 1698 - baptisms in Warga where Akke Onnes is mentioned as meter in 1707.
Birde Oenes x Jeltje Jelles 1694
Namme Oenes x Trijntje Everts 1718 - baptisms Irnsum and Warga

Anne Jacobs, Jetske Annes, Wopke Rienks and Oecke Annis appear also in Franeker
where the children of Jan Andries x Trijntje Annes are baptised, x 1732 Franeker rk,
so I guess Trijntje is a sister of Oeke.

Geertje Johannes is daughter of:
Trouwregister Gerecht Menaldumadeel
Bron: DTB Trouwen Soort registratie: DTB Trouwen inschrijving (Akte)datum: 23-10-1666 Soort akte: bevestiging huwelijk
Bijzonderheden: met consent van de ouders
Bruidegom Johannes Tiepckes wonende te Menaldum
Bruid Ibeltie Jacobs wonende te Itens
Autorisatieboeken:
Johannes Johannes 2-10-1713 te Goutum, cur over Frans Sints, dr zus Gatske Johannes,
met Rienck Wopkes te Wirdum, aangehuwde oom.
Greetings, Margreet

Mark55
Berichten: 4
Lid geworden op: zondag 2 okt 2016 6:06 pm

Re: Dopen and begraven for Wopke Rienks Andringa and Uike (Oeke) Annes

Bericht door Mark55 » maandag 23 aug 2021 5:39 pm

Hi,

I'm sure that Rienck Wopkes Andringa his father was Wopke Rienks Andringa, who married Magdalena Douwes:
Trouwregister Gerecht Leeuwarderadeel, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 0457, aktenummer 174
Bron: DTB TrouwenSoort registratie: DTB Trouwen inschrijving(Akte)datum: 10-09-1663Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom
Wopke Riencx Andringa
wonende te Wirdum
Bruid
Magdalena Douwes
wonende te Roordahuizum
Once more Wopke Rienks his father was Rienk Wopkes Andringa, who married Sibbel Lieuwes:
Ondertrouwregister Leeuwarden, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 916A, aktenummer 2083
Bron: DTB TrouwenSoort registratie: DTB Trouwen inschrijving(Akte)datum: 15-10-1631Soort akte: ondertrouw
Bruidegom
Rienck Wopckes Andringa
wonende te Wirdum
Bruid
Sibbel Lieuwis
wonende te Leeuwarden
And Rienk Wopkes father was again Wopke Rienks Andringa (Wirdum born ca 1567, died 1640) and married ca 1590 Tiam Sijbrens Adama (Scharnegoutum, died ca 1617). Wopke Rienks married again in 1625 Hotscke Hotses.

The parents of this Wopke Rienks were Rienck Tyaerts Andringa and Bauck Sjoerds, living in Goutum.

Greetings, Mark

sbarnhoorn
Berichten: 38
Lid geworden op: woensdag 4 aug 2021 5:17 pm

Re: Dopen and begraven for Wopke Rienks Andringa and Uike (Oeke) Annes

Bericht door sbarnhoorn » dinsdag 24 aug 2021 5:28 am

Thank you all for the great replies. I found one item.

Bron: DTB BegravenSoort registratie: DTB begraven inschrijving(Akte)datum: 06-09-1761
Overledene
Anne Jacobs
overleden te Wartena.

sbarnhoorn
Berichten: 38
Lid geworden op: woensdag 4 aug 2021 5:17 pm

Re: Dopen and begraven for Wopke Rienks Andringa and Uike (Oeke) Annes

Bericht door sbarnhoorn » dinsdag 24 aug 2021 9:20 pm

Incidentally, I found this thread from many years ago:

Bericht door Margreet Huisman » woensdag 3 sep 2008 6:17 pm

Margo, ik denk dat ik snap waar je heen wou -
Ids Birdes x 1642 van Birde Idses, 1640 stemcohier, geen verdere voorvader bekend.
en Hil Itses 1636 dus niet van een plotse Ids Birdes, maar van ...

Wat zou kunnen:
Idtzie Taebes - Pers. Imp 1578 Nes - naast Akkrum Utingeradeel / mog. broer Douwe Tabes x 1592 omgeving Grouw-Irnsum
kinderen:
Birde Ydses - x wrsch < 1620, in 1640 Akkrum SC 43,
Tabe Ytses - x ca. 1620, xx 1642 - Aegum, meeste kinderen trouwen Leeuwarden, maar zoon Ytse Tabes Grouw, 1652.
Ruurd Idses - in 1640 Akkrum SC 47 (bij de hisgis, SC 37 in het onderzoek)
Otte Idses - idem // x ca. 1630 of eerder, zonen: Tabe Ottes, bij huwelijk van Aalsumer Klooster, in 1698 SC 46 Akkrum, en Ids Ottes - (dr Petrijck Ottes? x 1670)
Hil Itses x 1636, van Aalsumer Klooster
Tiaelling Itses x 1656, geboren Aalsumer Klooster.
Johaen Jitsses x 1656, hij Terzool.

Tevens bij de hisgis: Jan Ydses 1640 SC 37 Akkrum
Idtzie paar keer getrouwd? of de kinderen trouwen laat. Komt op zich meer voor, met 50 nog en zo.
In de buurt wel Ids Clases, Ids Sytses en mogelijk meer Idsen.
Schrijfwijzen niet bij iedereen gelijk - standarisatie maakt er navenant Idses of Jetses van.

Birde Ydses:
knd:
*Ids Birdes x Sij Botes Nijdam
*Siebren Birdes x Aafke Botes Nijdam: 3 zn 5 dr: Reinu, Nieske, Gertie, Suike, Frouck
*Wlck Birdes x Jan Gerryts x 1645, beiden Irnsum
> Frouk Jans x Oene Frericks x 1671, zij Irnsum hij Grouw - 1698 gebr stem 18 en met zoon eig. stem 19 Grouw - Peen
>>> Birde Oenes x Jeltje Jelles 1694 - wed. in 1728 gebr SC 19 Grouw, eig. Nieske Idzes
>>>>> Ibel Birdes x Oene Frericks 1738

Freerck Nannes - in 1640 uit naam van zijn vrouw samen met Gerben Oenes op stem 18 Grouw - Peen
dus x N. Oenes?
Knd: Oene Frericks x Frouk Jans 1671

groet margreet

sbarnhoorn
Berichten: 38
Lid geworden op: woensdag 4 aug 2021 5:17 pm

Re: Dopen and begraven for Wopke Rienks Andringa and Uike (Oeke) Annes

Bericht door sbarnhoorn » woensdag 25 aug 2021 3:41 am

Hi Margreet:
A few days ago, you found the following:

Trouwregister Hervormde gemeente Grouw
Bron: DTB Trouwen Soort registratie: DTB Trouwen inschrijving (Akte)datum: 19-09-1706 Plaats: Grouw Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom Anne Jacobs wonende te Grouw
Bruid Akke Oenes wonende te Grouw

A question I have is: could these be the parents of Anne Jacobs?

Bron: DTB Trouwen Soort registratie: DTB Trouwen inschrijving(Akte)datum: 26-06-1659 Plaats: Vrouwenparochie Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom Jacob Symens
wonende te Vrouwenparochie
Bruid Janke Thijssen
wonende te Vrouwenparochie

I ask because I found the following:

Autorisatieboeken
Oude inventaris: F2

Bron: NedergerechtenSoort registratie: Nedergerechten inschrijving(Akte)datum: 12-02-1694
Bijzonderheden:
Jan Jacobs oud 23 jaar weeskind
Maartie Jacobs oud 23 jaar weeskind
Anne Jacobs oud 18 jaar weeskind
Wijlen Jacob Simens, woonachtig te Vrouwenparochie vader
Wijlen Jannichie Tijssen, woonachtig te Vrouwenparochie moeder
Cornelis Jacobs curator ad lites, broer
Jacob Cornelis Gelder tegenpartij, bezitter van grootvaderlijke goederen
Job Henrix tegenpartij, bezitter van grootvaderlijke goederen
Jancke Jans tegenpartij, bezitter van grootvaderlijke goederen

This Anne Jacobs would have been born about 1676. My Anne got married in 1706, which means if the person found in the guardianship record as the same person in the 1706 Grouw marriage record, Anne would have been about 30. I am unsure if this is the correct person, so I thought it was worth asking.

Margreet Huisman
Berichten: 5326
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 1:02 am

Re: Dopen and begraven for Wopke Rienks Andringa and Uike (Oeke) Annes

Bericht door Margreet Huisman » zondag 29 aug 2021 3:21 pm

Somehow I do not think these are the right parents.
They are not catholic, and there is no daughter Jannigje or Jantje.
Doopboek Herv. gem. Vrouwenparochie
Bron: DTB Geboortes / dopen Soort registratie: DTB geboortes / dopen inschrijving (Akte)datum: 30-08-1674Plaats: Vrouwenparochie
Dopeling Anne
Vader Jacob Sijmens (dorprechter)
I have been looking at this couple:
Trouwregister Hervormde gemeente Grouw
Bron: DTB Trouwen Soort registratie: DTB Trouwen inschrijving (Akte)datum: 11-03-1666 Plaats: Grouw Soort akte: derde proclamatie
Bruidegom Jacob Ewerts wonende te Goëngahuizen
Bruid Jets Annes wonende te Goëngahuizen
Anne Jacobs may have been 40 when he married,
but also his mother could give birth from het 20-s till her ca. 46th

Widower?
Trouwregister Gerecht Idaarderadeel
Bron: DTB Trouwen Soort registratie: DTB Trouwen inschrijving (Akte)datum: 16-08-1650 Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom Jacob Ewerts wonende te Grouw
Bruid Trijn Wytsedr wonende te Grouw
Zoon?
Overlijdensboek Irnsum
Bron: DTB Begraven Soort registratie: DTB begraven inschrijving (Akte)datum: 15-10-1726
Overledene Evert Jacobs overleden te Peen.
Kleinzoon?
Trouwregister Hervormde gemeente Grouw
Bron: DTB Trouwen Soort registratie: DTB Trouwen inschrijving (Akte)datum: 13-02-1724 Plaats: Grouw Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom Jacob Everts wonende te Grouw
Bruid Hiltie Tjallings wonende te Grouw
Doopboek Herv. gem. Grouw
Bron: DTB Geboortes / dopen Soort registratie: DTB geboortes / dopen inschrijving (Akte)datum: 05-06-1693 Plaats: Grouw
Dopeling Hiltie
Vader Tjalling Lidmatenregister Herv. Gemeente Grouw
Bron: DTB Lidmaten Soort registratie: DTB Lidmaten inschrijving (Akte)datum: 22-02-1715 Plaats: Idaarderadeel
Bijzonderheden: Op 22 februari 1715 belijdenis
In 1719 afgesneden
Op 23 februari 1725 weer aangenomen
Lidmaat Hiltje Tjallinghs
Mixed marriage? Converted?
Doopboek R.K. par. Irnsum
Bron: DTB Geboortes / dopen Soort registratie: DTB geboortes / dopen inschrijving (Akte)datum: 11-03-1725 Plaats: Irnsum
Bijzonderheden: De ouders zijn gereformeerd
Dopeling Sije geboren te Grouw
Vader Jacob Evers
Moeder Hille Tiallings
Meter Lisabeth Evers
overlijdensboek Irnsum
Bron: DTB Begraven Soort registratie: DTB begraven inschrijving (Akte)datum: 02-04-1720
Overledene Zy Evers

overlijdensboek Irnsum
Bron: DTB Begraven Soort registratie: DTB begraven inschrijving (Akte)datum: 1738
Overledene Jacob Evers
overleden te Grouw.
Greetings, Margreet

sbarnhoorn
Berichten: 38
Lid geworden op: woensdag 4 aug 2021 5:17 pm

Re: Dopen and begraven for Wopke Rienks Andringa and Uike (Oeke) Annes

Bericht door sbarnhoorn » zondag 29 aug 2021 7:52 pm

Trouwregister Hervormde gemeente Grouw
Bron: DTB Trouwen Soort registratie: DTB Trouwen inschrijving (Akte)datum: 11-03-1666
Plaats: Grouw Soort akte: derde proclamatie
Bruidegom Jacob Ewerts wonende te Goëngahuizen
Bruid Jets Annes wonende te Goëngahuizen
This identification as the parents of Anne Jacobs makes complete sense. Here's why:
Doopboek R.K. par. Irnsum 06-1715 Plaats: Irnsum
Dopeling Jetske
Vader Anne Jacobs
Moeder Ael Oenes
Meter Sij Itzes
Jetske could very well have been named in honor of Anne Jacobs' mother.

Plaats reactie