Idzerda 17e eeuw

algemene vragen over genealogisch onderzoek bij Tresoar
Plaats reactie
FliptenCate
Berichten: 5
Lid geworden op: vrijdag 5 feb 2021 10:42 am

Idzerda 17e eeuw

Bericht door FliptenCate » vrijdag 5 feb 2021 2:40 pm

Als oudste voorouder van de familie Idzerda staat in mijn kwartierstaat
Bartel Aelderts, lakenkoper en mr. snijder te Ter Idzard. Hij trouwt twee maal: voor december 1706 met Hendrickje Jans en rond 1726 met Grietje Roelofsdr. Terpstra. Zijn kinderen noemen zich Idzerda (of een spellingsvariant daarvan).
In 1702 worden Jannes Alerds, Barthel Alerds en Evert Alerds ingeschreven als lidmaten in de kerk van Ter Idzard.

Er zijn nogal wat secundaire bronnen die suggereren dat Bartel Aelderts de zoon zou zijn van Aeldert Hendriks Idsaerda en Aaltien Everts Dekker. Ik heb geprobeerd dat echtpaar op te sporen, maar dat is niet simpel. Er is in Paaslo (Overijssel) een echtpaar Aeldert Hendriks X Aele Deckers, mogelijk identiek aan een Aeldert Hendriks die later (als "papist") in Weststellingwerf voorkomt.

De Aeldert Hendriks Idsaerda X Aaltje Dekker zou de zoon zijn van Hendrik Idzarda X NN Bennema, en Hendrik zou weer afstammen van de befaamde Meinardus Idsaerda en zijn vader Baerthe (van) Idsaerda die het smeekschrift der edelen heeft ondertekend.

Ik zou die secundaire bronnen natuurlijk graag geloven, maar ik zoek wat steviger bewijs. Wie helpt?
(NB: wat ik tot nu toe heb gevonden staat op m'n site: https://sites.google.com/site/geneabiog ... a-bartel-a )

Gebruikersavatar
tabepap
Berichten: 249
Lid geworden op: donderdag 12 jan 2006 5:50 am
Locatie: Wageningen
Contacteer:

Re: Idzerda 17e eeuw

Bericht door tabepap » zaterdag 6 feb 2021 8:41 am

Ik heb dit zo'n 10 jaar geleden uitgezocht en op internet geplaatst:

Evert Wijchers Decker (Evert Dekker), won. Paaslo bij Oldemarkt, overl. voor 1675 (Vuurstedenregister Paaslo 1675: Evert Wichers wed. “is aerm”)

Kinderen:

i. Wijcher Everts, won. Oldemarkt en Blesdijke, eignr. Blesdijke SC 26 in 1698, overl. 1710 (WSW 89-206), tr. (2) Marrichien Anders (nagelaten weduwe in 1710), tr. (1) Jacobien Volckens (Jacobje Folkerts), uit dit huwelijk:

(i) Marrichien Wijchers, tr. (1) ca. 1694 Roelof Oetsen, dr. (a) Gretjen Roelofs, geb. ca 1695, zn. (a) Bauke Roelofs, geb. ca 1697, dr. (b) Barber Roelofs, geb. ca 1699, zn. (b) Folkert Roelofs Kok, ged. Wolvega 1704, schoolmeester te Oldelamer, tr. Oldelamer 1730 Grietje Goses, tr. (2) Wolvega 1705 Yde Sioeckes, overl. Wolvega 1721 (zie nrs. 2812/2813), zn. (i) Sijmen Ydes, geb. Wolvega 1708, overl. Wolvega 1736 (kind. Yde Sijmens en Sijmen Sijmens), dr. (i) Antjen Ydes, geb. Wolvega 1711, jong overl. zn. (ii) Sioecke Ydes, geb. Wolvega 1717, bakker te Heerenveen, gezin 4 volw. en 3 kind. in 1749, tr. (1) Heerenveen 1738 Sibbeltje Gerrits (kind. Yde Sioeckes en Marrigjen Sioeckes), tr. (2) Heerenveen 1744 Joukjen Meinderts uit Haskerschans, dr. Trijntje Sioeckes Bakker, geb. Heerenveen ca 1749, overl. Heerenveen 1825, tr. Heerenveen 1775 Kornelis Ruurds, dr. Joukjen Kornelis Bakker, geb. Heerenveen 1778, dr. Hiltje Kornelis Bakker, geb. Heerenveen 1780, zn. Ruurd Kornelis Bakker, geb. Heerenveen 1784

(ii) Wijtse Wijchers, ged. Blesdijke 1676, tr. Claes Prinsen

(iii) Barber Wijchers, ged. Blesdijke 1676, tr. Roelof Jacobs, dr. Barbar Roelofs, geb. Blesdijke 1720

(iv) Jantje Wijchers, tr. Jannes Harmens, gebr. Blesdijke SC 21 en Blesdijke 61 in 1698, eignr. Blesdijke 1/2 SC 26 in 1728 (n.u. zijn vrouw Jantje Wijchers)

(v) Folkert Wijchers, ged. Oldemarkt 1688, tr. Lammegien Alberts, eignr. 1/2 Blesdijke SC 26 in 1728 (gekocht in 1712 van Roelof Jacobs en Barber Wijchers; zie hierboven)

ii. Harmen Everts, gebr. Blesdijke SC 61 in 1700, dakdekker, overl. Blesdijke voor 16-11-1707, tr. (1) Aaltje Jacobs, overl. voor 1702, dr van Jacob Roelofs en kl.dr van Roelof Reinties (eignr Steggerda SC48 in 1640); zn Evert Harms tr. Aeltje Jans, beiden overl. Blesdijke voor 24-12-1732, zn Claas Harmens, geb. ca 1686, overl. Blesdijke ca 1745, tr. (2) Egbertjen Folkerts, lidmaat Wolvega 1694, overl. Blesdijke voor 11-6-1716

Uit dit huwelijk:

i. Aeltjen Harms, geb. Blesdijke ca 1702, overl. Oldetrijne 1729/1730, tr. Hendrik Clasen, overl. Oldetrijne 1729/1730, dr Jantjen Hendrix, geb. Oldetrijne 1729

ii. Lammigje Harmens

iii. Aaltje Everts, tr. (3) voor 1698 Jannes Ates Hof, won. te Donkerbroek en Nijeberkoop (WSW 150-775; 1709), tr. (2) ca 1692 Jochem Egberts te Blesdijke, tr. (1) voor 1667 Aeldert Hendricks (decker), uit dit huwelijk:

(i) Geertje Aelderts, geb. Paaslo, ged. Oldemarkt 1667

(ii) Jannis Aelderts, ged. Oldemarkt 1671, bel. Ter Idzard 1702, tr. Trijntje Hendriks

(iii) Evert Aelderts, ged. Blesdijke 1675, bel. Ter Idzard 1702, tr. Meintien Everts

(iv) Berbertien Aelderts, ged. Blesdijke 1676/1680

(v) Barteld Aelderts, bel. Ter Idzard 1702, mr. snijder, tr. (1) voor 1706 Hendrikje Jans, zn. Aeldert Bartels, geb. Ter Idzard 1708, jong overl., tr. (2) voor 1725 Grietje Roelofs Terpstra, zn. (i) Aeldert Bartels Idzerda, geb. Ter Idzard 1725, won. Heeg en Woudsend, schoolmeester en organist, overl. Woudsend 1797, tr. (1) Ger. Franeker 1747 Fokeltje Ottes IJzendoorn, tr. (2) Woudsend 1771 Janneke Freerks van de Wilde, tr. (3) Woudsend 1779 Catharina van Soest, tr. (4) Woudsend 1786 Foekjen Hendrikus Reneman, zn. (ii) Hendrik Bartels Idzerda, geb. Ter Idzard 1729, bel. Ter Idzard 1750, won. Heeg 1752, schooldienaar en organist te Wanswerd en Grouw, overl. Grouw 1814, tr. (1) Warga 1752 Trijntje Minnes Steenstra, tr. (2) Wanswerd 1761 Antje Doekes Hellema

iv. Barteld Everts, tr. Meintje Jans, won. Oldemarkt 1675

v. Geesien Everts, ged. Oldemarkt 1661, jong overl.

FliptenCate
Berichten: 5
Lid geworden op: vrijdag 5 feb 2021 10:42 am

Re: Idzerda 17e eeuw

Bericht door FliptenCate » zaterdag 6 feb 2021 3:40 pm

Ha dank,
Ik had die connectie met Paasloo en Aaltien Everts al gevonden, en dus aan jou te danken.
Dat klinkt heel plausibel. En het bevestigt dus ook het patroniem van Aeldert. In de stemkohieren van 1698 wordt Aeldert Hendriks steeds 'papist' genoemd. Het feit dat Aeldert opduikt in Paasloo is niet zo verrassend: dat is nog geen drie uur wandelen van Ter Idzard.
Als hij inderdaad de afstammeling is van de beroemde Idsaerda's, dan moeten er nog wel twee generaties overbrugd worden. En dan is ook dat 'papist' wel merkwaardig, want die 'oudere' Idzerda's waren pertinent Ned Hervormd.

Gebruikersavatar
tabepap
Berichten: 249
Lid geworden op: donderdag 12 jan 2006 5:50 am
Locatie: Wageningen
Contacteer:

Re: Idzerda 17e eeuw

Bericht door tabepap » zaterdag 6 feb 2021 5:57 pm

Beste Flip ten Cate,

In de Stemcohieren van 1698 wordt ene Alert Hendriks vermeld als (deel)eigenaar van Oldelamer SC 8, Nijelamer SC 39, Nijelamer SC 40 en Nijelamer SC 41. De Aeldert Hendriks die in Blesdijke woonde was echter geen papist en zijn voornaam was niet dezelfde.
In het kwartaalblad De Stelling (Vereniging Historie Weststellingwerf e.o.) heb ik in juli 2015 aangetoond dat Pieter van Idzerda de laatste telg van het adellijke geslacht Van Idzerda was. Hij overleed kort voor oktober 1642. Dit blijkt uit een verkoopacte waarin de crediteuren van wijlen Pieter Idzerda een sate van 63 roeden te Oldeholtpade verkocht hebben voor maar liefst fl. 7400,-. De kopers waren Assuerus van Viersen te Leeuwarden en Trijntje Avercamp, de weduwe van Bartholt Wentholt. Het ging hier om de soolstede nummer 6 aan de westkant van het dorp Oldeholtpade. Er is in deze acte geen sprake van erfgenamen. Met andere woorden, Pieter Idzerda heeft bij zijn overlijden geen vrouw en kinderen nagelaten.

M vr gr,
Egbert Lantinga

FliptenCate
Berichten: 5
Lid geworden op: vrijdag 5 feb 2021 10:42 am

Re: Idzerda 17e eeuw

Bericht door FliptenCate » zaterdag 6 feb 2021 9:11 pm

Beste Egbert Lantinga,

Hartelijk dank. Een illusie armer, maar het leek me ook al sterk dat de adelijke Idsaerda's zo in rook opgegaan waren en dan via de achterdeur van Paasloo weer teruggekeerd zouden zijn.

Dan zit ik overigens nog wel in m'n maag met de vaandrig Esaias Idserda die vanaf 1684 in de lidmatenregisters van Ter Idzard voorkomt, aanvankelijk (kennelijk) als echtgenoot van Grietje Gerbrands, later (in 1698) als man van Lipke Kleis Oltholt. In het oudste lidmatenregister (1676) tref ik ook een Rinktien Idzarda op der Idzart, die later naar elders is vertrokken.

Groet,

Flip ten Cate

Gebruikersavatar
tabepap
Berichten: 249
Lid geworden op: donderdag 12 jan 2006 5:50 am
Locatie: Wageningen
Contacteer:

Re: Idzerda 17e eeuw

Bericht door tabepap » zondag 7 feb 2021 1:04 pm

Beste Flip ten Cate,

In de tweede helft van de 17de eeuw wordt de achternaam Idzerda door meer en meer inwoners van onder meer Weststellingwerf en Schoterland gebruikt. Hieronder twee voorbeelden. Rinkjen Peters Idzerda komt hier ook in voor.

I. Claes Alts, overl. voor 1640, tr. voor 1612 Griete Sybbedr, won. Sonnega en Wolvega, kind. (i) Sibbe Claes, zn Wolter Sibbes tr. Ger. WSW 1645 Hendrickjen Remmelts, zn Alt Sibbes tr. Ger. WSW 1647 Aefjen Wiebes, (ii) Jochem Claes (nr. II), (iii) Rencke Claes (stelling; eignr Ter Idzard SC17 in 1640) tr. Wobbechien Lycklama (beiden overl. voor 1675, zn Claes Renckes), (iv) Peter Claesen Idzerda tr. (i) 1639 Jebbechien (Ibe) Jochums uit Mildam, kind. Jochum Peters, geb. ca 1637; Jetske Peters, geb. ca 1647 (overl. voor 1674); Antie Peters; Rinkjen Peters Idzerda (won. Mildam 1674), tr. Workum 1674 Kornelis Jelles de Moye (burgemeester), kind. Pieter Kornelis, ged. Workum 1675 en Ymkjen Kornelis, ged. Workum 1676, tr. (ii) Jeltje Jelles, één dochter

II. Jochem Claes (eignr Sonnega SC2, SC3, SC4 en SC7 in 1640) tr. Annechien Claes (beiden overl. voor 1655; WSW 24-245); kind. (i) Renckien Jochums, geb. ca 1638, tr. Matthys Holthusius, won. Oldemarkt, dr. Helena Holthusius tr. ca 1700 Cornelis Jansen Smit te Wolvega, dr. Anna Holthusius, dr. Gepke Holthusius (beiden wonen tot Haarlem in 1702) en zn. Jochum Holthusius, (ii) Claes Jochums Idzerda, geb. ca 1643, won. Beetsterzwaag, tr. Swaantje Jans, dr van Jan Stevens en Auckje Jans Lauswolt, (iii) Claesjen Jochums, tr. Baucke Roelofs, zn van Roelof Kiers, (iv) Grietje Jochums Idzerda, geb. ca 1647, tr. (1) Wolvega 1671 Hessel Brandenburg uit Leeuwarden; zn Sijtse Hessels Brandenburg, geb. ca 1672, tr. (2) Leeuwarden 1683 Wilhelmus Hogenheim, (v) Lammegien Jochums, overl. 1711

Eignrs Sonnega SC2, SC3 en SC4 in 1698: Lammegien Jochums; Anna, Gepke, Helena en Jochum Holthusius; Claes Jochums Idzerda

M vr gr,
Egbert Lantinga

Plaats reactie