voorouder(s) van Hendrik Cornelis?

algemene vragen over genealogisch onderzoek bij Tresoar
Plaats reactie
MBou
Berichten: 8
Lid geworden op: woensdag 11 nov 2020 7:02 pm

voorouder(s) van Hendrik Cornelis?

Bericht door MBou » dinsdag 26 jan 2021 11:12 am

Beste mensen,
Ik ben op zoek naar een of meer voorouders van Hendrik Cornelis. In AlleFriezen vond ik deze informatie:

"Hendrik Cornelis; overl. Garijp voor 1772, tr. Veenwouden 22 juni 1752 Wypkje Gerbens (bdn v Veenw.); TIE M17 d.d. 4 feb. 1772 (akkoord), S24 199; ki. (ged. Veenw.): Bouwe, geb. 1753, ged. 2 nov. 1755, Uilkje, 7 maart 1756, Cornelis, 5 maart 1758, Gerben, geb. 19 nov. 1761; Tietje, geb. 26 dec. 1765 (beiden ged. Garijp 9 feb. 1766), Dirk, ged. Garijp 12 juni 1768 (overl.); TIE L d.d. 20 dec. 1771, cur.: Oebele Egberts, Rones Reitse(Bron: Tietjerksteradeel e.o., archiefnummer 1730, Bevolking Tietjerksteradeel, verzameling Nieuwland - Tresoar, inventarisnummer 1, aktenummer 24674).

Daar is dus geen geboortejaar vermeld en alleen de indicatie dat hij voor 1772 zal zijn overleden. Hij komt misschien uit Veenwouden (maar ik heb zijn naam niet kunnen vinden in het doopboek van Veenwouden). Als zijn vader inderdaad als voornaam Cornelis had en in Veenwouden woonde - ook zo zoeken kan ik zoon Hendrik in combinatie met vader Cornelis niet vinden.

Heeft iemand een idee hoe verder te gaan terug in de tijd? Alvast veel dank voor een reactie!

Margreet Bouma

Margreet Huisman
Berichten: 5279
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 1:02 am

Re: voorouder(s) van Hendrik Cornelis?

Bericht door Margreet Huisman » dinsdag 26 jan 2021 12:31 pm

Hoi,

Bij mensen die ca. 1752 trouwen, kijk ik altijd even in Quotisatie 1749, (en/of Volkstelling1744)
omdat ze dan hopelijk nog als kind meetellen in het gezin van hun vader.

Cornelis Veenwouden levert dan dit op:
1744 Plaats: Veenwouden
Bijzonderheden:
Gemeente: Dantumadeel
Vermeld Cornelis Bouwes
Diversen: Aantal personen: 2 Toegezegd bedrag £ 2:-:-

1749 Plaats: Dantumadeel
Bijzonderheden: Locatie: het dorp Veenwouden
Aantal volwassenen: 4
Aanslag: £ 45:17:-
Bewoner Cornelis Bouwes
Diversen: welgestelde boer
Geen passend huwelijk of lidmaatschap in Veenwouden of omstreken van te vinden, wel dit:
12-11-1723 Plaats: Twijzel/Kooten
Dopeling Hendrik
Vader Cornelis Bouwes

01-03-1726 Plaats: Twijzel/Kooten
Dopeling Baukje
Vader Cornelis Bouwes
Even gekeken of Baukje blijft leven, mee verhuisd is - en ergens trouwt - en warempel:
Trouwregister Hervormde gemeente Oostermeer Eestrum
02-02-1748 Plaats: Oostermeer Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom Oeble Egberts wonende te Oostermeer
Bruid Baukje Cornelis wonende te Veenwouden
Oebele is je curator in 1772.

Beetje lastig dat er nog een Cornelis Bouwes is, x Wytske Jans - Oostermeer
maar ze zijn uiteindelijk wel uit elkaar te houden.
Omdat Oostermeer in Tietjerksteradeel ligt, en Veenwouden niet -
is er over die Cornelis veel bekend bij Pieter Nieuwland en zijn Tietjerksteradeel boeken.
Oebele Egberts; mr. smid te O'meer bij de Wal, tr. O'meer 2 feb. 1748 Baukje Cornelis, v Veenwouden, belijd. O'meer 7 maart 1762,
1771 cur. v Froukje Jacobs, erfg. v Antje Cornelis,
1772 cur. ki. v Hendrik Cornelis en Wypkje Gerbens,
1775 cur. bon. boedel Lijsbeth Johannes, quot.: een smit die zijn cost wel kan winnen, 2+1, 21-15,
person. koh. 1768 £ 500 en nog £ 134, 1774 gebracht op £ 1200 (nog 1793); TIE S23 68 285, 337, S24 199, S26 354;
ki. (ged. O'meer): Cornelis, 28 dec. 1749, Egbert, 16 juli 1752, Dirk, 25 juni 1758

Vermeld Oebele Egberts
Diversen: Gedoopt Oostermeer 24 okt. 1723
Vader Egbert Oebeles
Moeder Fokje Roels
Het zou kunnen dat Antje Cornelis nog een extra zusje van Hendrik en Baukje is,
en dat je daar nog iets wijzer van kan worden -
verder dopen ze allebei een Dirk, maar zijn er helaas geen extra vrouwennamen die kunnen helpen.

Ik heb ook nog even gekeken of er nog onbekende broers/zussen opduiken, met patroniem: Cornelis - Veenwouden
toen kwam wel dit tevoorschijn:
Doopboek Herv. gem. Akkerwoude en Murmerwoude 12-12-1706 Plaats: Veenwouden
Dopeling Titie
Vader Hendrik Cornelis
Dat zou de vrouw van Cornelis Bouwes kunnen worden ....
Lidmatenregister Herv. Gemeente Oostermeer en Eestrum
Bron: DTB Lidmaten Soort registratie: DTB Lidmaten inschrijving (Akte)datum: 14-08-1707 Plaats: Tietjerksteradeel
Bijzonderheden:
Op 14 augustus 1707 ingekomen van Veenwouden
Man: Hindrik Cornelis wonende te Witveen
Vrouw: Dieuwke Sipkes
Hendrik Cornelis; te Veenwouden, well. a/d Wal, mog. onder Hardegarijp, tr. Dieuwke Sipkes,
komt 14 aug. 1707 te Oostermeer met att. v Veenw., op lidm. lijst 1709 (Witveen);
ki.: Sipke; TIEtje / Titia, ged. Veenw. 12 dec. 1706 (ged. O'meer): Trijntje, 7 okt. 1708, Cornelis, 11 jan. 1711, Sytse / Sydse 29 jan. 1713
(ged. Veenw.): Rein, 22 april 1715, Aaltje, 2 mei 1717
Vermeld Hendrik Cornelis
Groet, Margreet
Laatst gewijzigd door Margreet Huisman op dinsdag 26 jan 2021 12:41 pm, 2 keer totaal gewijzigd.

Margreet Huisman
Berichten: 5279
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 1:02 am

Re: voorouder(s) van Hendrik Cornelis?

Bericht door Margreet Huisman » dinsdag 26 jan 2021 12:36 pm

aanvulling:
Ik dacht dat die Dieuwke misschien hertrouwd was met een Dirk, zodat Hendrik en Baukje dan hun (stief-opa natuurlijk, geen stiefvader .. ) vernoemen, maar nee.
Wel dit:
Dieuwke Sipkes; tr. 1. Hendrik Cornelis, tr. 2. Veenwouden 4 april 1734 Frans Alberts (bdn v Veenw.),
komt 14 aug. 1707 te Oostermeer met att. v Veenw., op lidm. lijst O'meer 1709 (Witveen), op lidm. lijst Veenw. 1721, idem 1743 (op de Wal, nr. 105, obiit)
Vermeld Dieuwke Sipkes
Diversen: Geboren onder Bergum a.d.k.v. Veenwouden 1682
Vader Sipke Gabes
Moeder Trijntje Alberts
Groet Margreet

Margreet Huisman
Berichten: 5279
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 1:02 am

Re: voorouder(s) van Hendrik Cornelis?

Bericht door Margreet Huisman » dinsdag 26 jan 2021 12:51 pm

Nog wat aanvulling:
Ik had maar aangenomen dat Uilkje naar Wypkjes moeder vernoemd was, en dan Tietje naar Hendriks
maar dat ligt anders:
Wypkje Gerbens; overl. Suameer 6 april 1808 (78 jr, 4 ki. en 3 kleinki. uit 1e huw., 1 ki. uit 2e huw.),
tr. 1. Veenw. 22 juni 1752 Hendrik Cornelis (bdn v Veenw.),
tr. 2. Garijp 22 dec. 1771 Melle Wouters,
is 1777 erfg. v Folke Melles, woont dan te Garijp; TIE S24 199

Vermeld Wypkje Gerbens
Diversen: Gedoopt Veenwouden 4 jan. 1733
Vader Gerben Bouwes
Moeder Tietje Melles

Tjeerd P. Inia
Berichten: 173
Lid geworden op: woensdag 7 dec 2005 12:30 pm
Contacteer:

Re: voorouder(s) van Hendrik Cornelis?

Bericht door Tjeerd P. Inia » woensdag 27 jan 2021 10:49 pm

Beste Margreet en Margreet,

Veel van de familie wordt ook beschreven in de Genealogyske Jierboekjes van 1986 en 1990: https://www.fryske-akademy.nl/nl/genjierboek/

Cornelis Bouwes komt ek foar op de lidmatelist fan Ikkerwâld c.a. fan 1721, ek wenjend ûnder Burgumerfean. Hy troude te Ljouwert op 5 oktober 1721 yn de Grutte Tsjerke mei Uylkjen Hendriks, hy fan Feanwâlden, hja fan Langsweagen, doopt 13 novimber 1687 te Koartsweagen as dochter fan Hendrik Lenses; de heit wie op 14 novimber 1675 te Lang- en Koartsweagen troud mei Wyts Sierds.
 • Volgens de verzameling van Hessel de Walle staat Cornelis ook genoemd op de klok van Langezwagen
  Pieter Seest Amstelodami me fecit
  L.S. Lycklama a Nyeholt grytman over Opsterland
  H. Jongbloed predikant in de Langezwagen
  C. Bouwens kerkvoogd Anno 1763
  Bron: Grafschriften Opsterland
  Object: klok
Gerben Bouwes Gerben Bouwes tr. Tyttje Melles Op 27 jannewaris 1726 wie te Feanwâlden de earste proklamaasje fan it houlik fan har beiden, hy fan Feanwâlden, hja fan Garyp. Hy wie widner; op 10 jannewaris 1717 wie hy te Feanwâlden troud mei Dieuke Ysbrands, fan Rinsumageast. Mei syn earste frou komt hy yn 1721 foar op de lidmatelist fan Ikkerwâld c.a., wenjend op it Burgumerfean. Op 18 jannewaris 1725* testamintsje hja, wenjend ûnder Feanwâlden, op de langstlibbende. Bern ha ik net fûn. Tyttje Meilis komt 31 oktober 1728 mei attestaasje fan Garyp te Feanwâlden (Ikkerwâld ca.). Hja wie doopt 9 febrewaris 1696 te Garyp as dochter fan Melle Bartels en Wypck Douwes.

Ik ga ervan uit dat in jullie bijdrage genoemde Cornelis Bouwes dezelfde is als degene die ik hierboven noem, dan kan nog steeds Cornelis eerst zijn gehuwd met Titie Hendriks (dr. van Hendrik Cornelis) en vervolgens zijn getrouwd (in 1721) met Uylkjen Hendriks (dr. van Hendrik Lenses) maar gelet op de doopdata van Hendrik (1723) en Baukje (1726) denk ik niet dat Titie hun moeder is?

Het is best een puzzel met alle Bouwes, Melles en Cornelissen, ik verwacht dat de eerste drie kwartieren van de kwartierstaat van Hendrik als volgt zijn:
1. Hendrik Cornelis
2. Cornelis Bouwes
3. Uylkjen Hendriks
4. Bouwe Symons
5. Bauckje Ruyrds
6. Hendrik Lenses
7. Wyts Sierds
8. Symen Douwes
9. Neelje Bouwes
10. Ruurd Freerks
11.
12. Lense Hendriks
13. Trijntje Berends
14. Sierd Siebrens
15.


met vriendelijke groet,

Tjeerd P. Inia
Genealogie: Inia / Ynia / IJnia / Inja / Inea

Margreet Huisman
Berichten: 5279
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 1:02 am

Re: voorouder(s) van Hendrik Cornelis?

Bericht door Margreet Huisman » woensdag 27 jan 2021 11:20 pm

Mooi Tjeerd!

Apart dat ik Cornelis' huwelijk met Uilkje niet tevoorschijn getoverd kreeg. Wrsch een plaatsnaam of regio er bij opgegeven.

Titie Hendriks is van 1706, dus die kan dan niet voor 1721 trouwen.
Maar ik had haar ook alleen maar op het oog, wegens die vernoeming, die echter naar vrouws moeder bleek te zijn.
Dus ze kan gewoon vervallen.

Groet, Margreet

MBou
Berichten: 8
Lid geworden op: woensdag 11 nov 2020 7:02 pm

Re: voorouder(s) van Hendrik Cornelis?

Bericht door MBou » donderdag 28 jan 2021 12:05 pm

Beste Margreet en Tjeerd,
Heel hartelijk dank voor jullie suggesties. Daarmee ben ik gisteren en vandaag heel druk geweest om het verder uit te puzzelen; inderdaad is het best complex! In plaats van 'geen vader te vinden' dacht ik eerst dat er zelfs twee vaders in aanmerking kwamen (een Cornelis Hendriks of een Cornelis Bouwes).
Alles afwegend denk ik dat de vader Cornelis Bouwes is. Bewijsvoering lijkt me redelijk sterk, omdat er een zus Baukje was gevonden, getrouwd met een Oebele Egberts die curator werd na overlijden van Hendrik Cornelis; hij was ook een leeftijdgenoot van hem. Bovendien: de eerste kinderen van Hendrik Cornelis heetten Bouwe en Uilkje, dus hoogstwaarschijnlijk vernoemd naar de ouders aan vaders kant van Hendrik Cornelis.
Intussen vond ik ook in het Friese Jaarboek 1990 die tekst, en het opschrift op de klok.
Heb ook gedacht dat Tietje niet de moeder zou zijn. Ik heb geen Antje Cornelis gevonden.
Het enige aspect wat ik wel lastig vind, is dat Cornelis Bouwes wel in Veenwouden zal hebben gewoond, maar waarom werden zijn kinderen Hendrik en Baukje in Twijzel/Kooten gedoopt? Had dat te maken met zijn status als kerkvoogd op de een of andere manier? Of beviel de predikant in Twijzel/Kooten beter dan die in Veenwouden? Was er misschien een soort kerkscheuring gaande, of althans sterk verschillende geloofsstromingen? Maar deze vragen laat ik beter eerst even liggen.
Nu ga ik graag eerst verder met de voorgestelde kwartierstaat.
Nogmaals heel hartelijk dank voor jullie reacties op mijn vraag; ik ben er enorm mee geholpen!
Met vriendelijke groet,
Margreet Bouma

Margreet Huisman
Berichten: 5279
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 1:02 am

Re: voorouder(s) van Hendrik Cornelis?

Bericht door Margreet Huisman » donderdag 28 jan 2021 12:28 pm

Cornelis kerkvoogd op de kerkklok is een naamgenoot.
Hij trouwt 1732 Langezwaag, doopt een stel kinders, is een paar keer curator,
en staat in 1749 te boek als boer - met kinderen - te Langezwaag.

Misschien woonde Cornelis wel gewoon een paar jaar in Twijzel, toen hij daar de kinderen doopte.

Groet, Margreet

MBou
Berichten: 8
Lid geworden op: woensdag 11 nov 2020 7:02 pm

vader Symen en zoon Bouwe? Re: voorouder(s) van Hendrik Cornelis?

Bericht door MBou » vrijdag 5 feb 2021 2:50 pm

Beste Margreet en Tjeerd, nogmaals hartelijk dank voor jullie input. Ik schrap kerkvoogd Cornelis Bouwes; hij was kennelijk iemand anders.
Ik ben verder gegaan met de kwartierstaat die Tjeerd verwachtte te zien.

Ik kom een eind verder, maar blijf haken op de relatie vader Symen Douwes - zoon Bouwe Symons. In Family Search Tree zie ik die mensen wel genoemd, maar ik kan in Alle Friezen geen bevestiging vinden van een doop.
Via Family Search Tree deze gegevens:
Simen Douwes, geb. 1630, getrouwd in 1655 met Neel Bouwes, geb. 1633-1680.
Drie kinderen: Bouwe (crica 1660), Tyeets (via AlleFriezen ged. 4-4-1675, Suawoude), Frans (via AlleFriezen ged. 14-8-1681, Suawoude).
Via AlleFriezen: er was ook een Douwe (via AlleFriezen ged. 25-1-1681, Suawoude).

Maar ik vind geen doop van Bouwe. En er is eigenlijk een te grote afstand tussen Bouwes doopjaar en dat van de volgende kinderen Tyeets, Frans en met name Douwe, de jongste. Kwam Bouwe misschien uit een eerste huwelijk van Symen? Maar ook zoeken op vader Symen en dopeling Bouwe/Buwe levert niets op.

Als iemand nog een manier weet om die relatie vader-zoon bevestigd te krijgen, zou dat fijn zijn.

Alvast dank voor een reactie!

Margreet Bouma

MBou
Berichten: 8
Lid geworden op: woensdag 11 nov 2020 7:02 pm

Re: voorouder(s) van Hendrik Cornelis?

Bericht door MBou » zaterdag 6 feb 2021 4:42 pm

Beste Tjeerd, mijn vraag over de vader-zoon relatie Symen Douwes - Bouwe Symons is ineens opgelost. Het antwoord staat in het Genealogysk Jierboek 1990, pag. 19-20. Heel leuk!
Vriendelijke groet,
Margreet Bouma

Plaats reactie