Boerderij Riedstra in Rijperkerk

algemene vragen over genealogisch onderzoek bij Tresoar
Plaats reactie
Gebruikersavatar
Andrys
Berichten: 71
Lid geworden op: maandag 28 nov 2005 3:24 pm
Locatie: Burgum
Contacteer:

Boerderij Riedstra in Rijperkerk

Bericht door Andrys » zondag 13 dec 2020 11:20 pm

In 1957 verscheen er in het Fries Landbouwblad een artikel over de boerderij van de familie Riedstra in Rijperkerk onder de titel 'Riedsta's wenje al fan 1818 op de pleats to Ryptsjerk. Deze boerderij (Slachtedyk 3) is ook anno 2020 nog steeds in gebruik door de zevende/achtste generatie Riedstra's.
Volgens de schrijver van het artikel komt deze boerderij voor in de Floreenkohieren onder nummer 17 en 22. Eigenaren en gebruikers worden genoemd:
1640 - Claes Sickes, de pastoor als landheer
1698 - De pastorie van Rijperkerk
1708 - nr. 17 Pastorie eigenaar, Foocke Luytius gebruiker; nr. 23 Pastorie eigenaar, Keimpe Sjoerds gebruiker
1718 - gelijk aan 1708
1728 - zelfde eigenaars, Foocke Luytius gebruiker van 17 en Wybren Ruurdrix van 23
1738 - zelfde eigenaars, Jacob Jurjens gebruiker van 17 en Wybren Hendriks van 23
1748-1769 - zelfde eigenaars, Sjoerd Jans gebruiker van 17 en A. Oudkerk van 23
1778 - zelfde eigenaars, Atse Sjoerds gebruiker van 17 en Willem Floris van 23
1788-1798 - zelfde eigenaars, Johannes Jans gebruiker van beide nummers
1818-1838 - zelfde eigenaar, Sjoerd Riemers Riedstra gebruiker van beide nummers
1850-1858 - zelfde eigenaar, Andries Sjoerds Riedstra gebruiker van beide nummers
1878-1904 - Pieter Jans Riedstra en Trijntje Gerbens Veenstra
1904-1842 - Jan Pieters Riedstra en Richtje Koopmans
1942-1957 - Roelof Riedstra en Trijntje van der Vegt
In 1957 was de Ypey-stichting eigenaar.

Andries Sjoerds en zijn vader Sjoerd Riemers Riedstra zijn voorouders van ondergetekende. In het artikel in het Landbouwblad wordt betwijfeld of 'mijn' Riedstra's wel familie waren van de daarop volgende Riedstra's. Dat is echter wel het geval: Pieter Jans Riedstra (1850-1936) was een achterneef van Andries Sjoerds Riedstra (1812-1888). Hun overgrootouders waren Uike Rymmers en Janke Aukes.

Op 11 mei 1850 wordt er een uitgebreide inventaris opgemaakt bij Sjoerd Riemers Riedstra in Rijperkerk. In de akte wordt het huisnummer genoemd: no. 29. Sjoerd Riemers wordt in die akte landbouwer genoemd, Andries Sjoerds is zonder beroep, bij hem (met vrouw en kinderen) inwonend.

Mijn vraag op dit moment is, is nummer 29 de boerderij van de Slachtedijk 3?

Ik heb zelf de neiging om te denken dat Sjoerd Riemers op dat moment (1850) boer is op de boerderij aan de Binnendijk, kadastraal Hdg A469 (anno 2020: Binnendijk 53). Dan zou Andries Sjoerds later naar de Slachtedijk gegaan zijn.

Ik baseer deze twijfel op de volgende argumenten:
- ik heb gezocht naar huisnummers in Rijperkerk. De beide huisjes schuin tegenover die boerderij, op HisGis te vinden, kadastraal Hfg A513 en Hdg A514 hebben de huisnummers 31 en 32. Verder naar het noorden is Hdg A395 met huisnummer 25. Daar past het nummer 29 prima tussen. Het huisnummer van de beide boerderijen, zowel aan de Binnendijk als aan de Slachtedyk heb ik nog niet kunnen vinden. De huisnummers langs de vaart in Rijperkerk zijn nummers boven de 40.
- in de genoemde inventaris wordt huurschuld genoemd, die Sjoerd Riemers nog heeft aan de Pastorie van de kerk van Rijperkerk. De boerderij Hdg A469 is eigendom van de Pastorie van Rijperkerk. De boerderij aan de Slachtedijk is in de OAT eigendom van de erven Oene Hogenbrug en later (volgens het artikel in het Landbouwblad van de Ypey Stichting.

Ik bin benijd oft jimme my fierder helpe kinne.
Vriendelijke groeten / Freonlike groetnis,

Andrys Stienstra
Burgum

Tjeerd P. Inia
Berichten: 173
Lid geworden op: woensdag 7 dec 2005 12:30 pm
Contacteer:

Re: Boerderij Riedstra in Rijperkerk

Bericht door Tjeerd P. Inia » zaterdag 19 dec 2020 1:39 am

Beste Andrys,

Ik vond in mijn aantekeningen de volgende gegevens, niet direct antwoord op je vraag maar misschien helpen de namen en relaties je weer verder, hoewel ik denk dat je mogelijk de meeste gegevens al hebt.

Als je denkt dat Slachtedyk 3 te Ryptsjerk niet nummer 29 is, welk nummer is het dan wel? Als ik kijk naar de speciekohieren dan lijkt nummer 31 (of evt. nr. 23) hiermee overeen te komen, maar dit klopt dan weer niet met het door jou gevonden nummer behorende bij Hdg513 en Hdg514. De namen genoemd in jou opsomming (uit de Floreenkohieren) komen overeen met de namen uit de speciekohierenhttps://allefriezen.nl/zoeken/persons?s ... %7D&page=2 bij locatie: 31, de verwantschap tussen de verschillende gebruikers is redelijk eenvoudig af te leiden:
  • Atse Sjoerds (Atsma) is overleden voor 25-10-1772, dit valt namelijk te lezen bij de doopaantekening van zijn zoon Atze Atzes Atsma, zijn weduwe Rinske staat vervolgens geregistreerd als bewoner van locatie: 31.
  • Rinske Scheltes (*1738-+1821 huis nr. 23), Rinske trouwde na het overlijden van Atze op 40 jarige leeftijd in 1778 met de dan 28 jarige Johannes Jans. Het overlijden van Rinske wordt aangegeven door de geburen Douwe Willems Tiesema en Gauke Sytzes Kootstra
  • Johannes Jans de Boer, (*1750 Rottevalle-1823 Rijperkerk – huis nr. 23) gehuwd met Rinske Scheltes, weduwe van Atze Sjoerds Atsma, <1772), volgens de speciekohieren woont Rinske Scheltes in 1779 op locatie 31, in 1789 woont haar schoonzoon Sybe Tjeerds Veninga aldaar (*1759-+1827). Sybe overlijdt echter in 1827 te Oentsjerk, zijn vrouw Sjoerdtje in 1816 te Tytsjerk. In 1817 verkoopt Johannes Jans de Boer de helft van huis nr. 23 aan Minke Jacobs SIkma (https://allefriezen.nl/zoeken/persons?s ... 2asc%22%7D). Johannes komt te overlijden in 1823 en woont dan nog in huis nr. 23. Het overlijden van Johannes wordt aangegeven door de geburen Hylke Atzes Postma, huisman en Geert Jans Duursma, schoolmeester.
  • Minke Jacobs Sikma (1767-1838 Hurdegaryp) is in 1798 gehuwd met Sjoerd Atzes Atsma (1767-1813 Hurdegaryp), hun dochter Antje Sjoerds Atsma (1803-1872) was gehuwd met Uilke Riemers Riedstra (1793-1858) Uilke is een broer van Sjoerd Riemers Riedstra. In de periode 1828 - 1855 komen Uilke en Sjoerd vaak samen voor aan en verkopen in Ryptsjerk en omgeving. (https://allefriezen.nl/zoeken/persons?s ... 2asc%22%7D). Oene Hogenbrug wordt vaak vermeld als eigenaar van nr. 24 te Rijperkerk.
  • Sjoerd Riemers Riedstra (1783-1862) (kleinzoon van Tjitske Sybes en Fokke Jacobus Ynia. Sjoerd is verwant aan de eerder genoemde Sybe Tjeerds, dit loopt via hun gemeenschappelijke voorouder Sybe Jacobus, (welgesteld boer en diaken o.a. in Ryptsjerk, Burgum en Buitenpost) en Dieuke Harkes, geen idee of dit hier relevant is.
    Sjoerd is getrouwd met Grietje Andries van der Meulen, bij haar overlijden in 1831 staat aangetekend dat ze overleden is in haar huis te Rijperkerk nummer 29. Grietjes overlijden is aangegeven door haar geburen Klaas Jans Vlieger en Feitie Minnes Westra, beiden veerschipper.
    In het boek Veenstra’s uit Rijperkerk en Tietjerk (dhr. J. Vogelzang, 1999) schrijft Vogelzang “De Riedstra’s wonen vanaf 1818 tot op de huidige dag op de Pastorieplaats achter de kerk. Haar broer Sjoerd woonde er van 1818-1838 en daana zijn zoon Andries Sjoerds en verder nageslacht.
Verder zoekende in de speciekohieren op locatie 29 levert denk ik geen link:
Volgens de Speciekohieren van Tietjerksteradeel woonde op locatie 29 (Zoeken (allefriezen.nl)) Dieuwke Keimpes Veenstra (*10-7-1782 Ryptsjerk, dr. van Keimpe Reinders Veenstra en Trijntje Keimpes, de vader en stiefmoeder (Ynskje Jeltes) van Dieuwke sterven in resp. 1819 en 1832 in huis nr. 20 te Ryptsjerk)

met vriendelijke groet,

Tjeerd P. Inia
Genealogie: Inia / Ynia / IJnia / Inja / Inea

Gebruikersavatar
Andrys
Berichten: 71
Lid geworden op: maandag 28 nov 2005 3:24 pm
Locatie: Burgum
Contacteer:

Re: Boerderij Riedstra in Rijperkerk

Bericht door Andrys » dinsdag 5 jan 2021 3:30 pm

Tjeerd, bedankt voor je reactie. Het meeste wat je noemt was me inderdaad wel bekend, maar het is goed om het weer even op een rijtje te zien.

Mijn belangrijkste vraag was eigenlijk waar vader en zoon Sjoerd Riemers en Andries Sjoerds Riedstra boerden. Ik heb daar ondertussen zelf wel wat meer duidelijkheid over gekregen. Daarvoor heb ik nu een serie gegevens uit het bevolkingsregister bijelkaar gezet.

1849-1859
Andries Sjoerds Riedstra (1812-1888) woont volgens het bevolkingsregister 1849-1859 nog bij zijn vader op de boerderij. Hij is getrouwd in 1849 met Jeltje Wytzes Keizer en ook zij en de beide dochters wonen daar. Als huisnummer wordt vermeld 29, later doorgestreept en vervangen door 43.

1860-1869
Blad 43: De rollen zijn omgedraaid: Andries is nu de boer, zijn vader woont bij het gezin is en overlijdt in 1862. Als huisnummer wordt vermeld 43, later doorgestreept en vervangen door 51.
Blad 80: Bovenaan de bladzijde staat het gezin van Sjouke Hendriks Buruma (overleden 1861) en Melletje Sytzes Reitsma (in mei 1865 vertrokken naar Bergum. Daaronder staat het gezin van Andries Sjoerds Riedstra. Als huisnummers worden vermeld 80, later doorgestreept en vervangen door 92.

1870-1879
Blad 97: Andries Sjoerds Riedstra woont met zijn gezin op nummer 92k
Blad 66: Andries S.R. woont op nummer 62k. Bovenaan de bladzijde worden de gezinnen van smid Hubertus Rekker en daar nog boven van smid Ane Annes Veeman genoemd.
Blad 97: Hier wordt het gezin van Pieter Jans Riedstra genoemd, die dan de nieuwe boer op nummer 92k geworden is.

Mijn interpretatie is dat vader Sjoerd Riemers Riedstra op de Pastorie-plaats aan de Binnendijk boerde: nummer 29, kadastraal Hdg A469 (anno 2020: Binnendijk 53). Deze boerderij was eigendom van de Pastorie van Rijperkerk en hoorde bij de Florenen 17 en 23.
Zoon Andries hielp hem op de boerderij en nam de boerderij later over. Na het overlijden van Sjoerd (1861) was hij er nog enige jaren boer. In mei 1865 wordt hij boer op de 'Riedstra-pleats' achter het kerkhof (anno 2020: Slachtedyk 3).
In 1878 verlaat hij de Riedstra-pleats en gaat wonen in de smids-woning die hij een paar jaar eerder aangekocht heeft (nr.62k). Achterneef Pieter Jans Riedstra volgt hem op op de Riedstra-pleats.
In de inventaris van de nalatenschap van Sjouke Buruma wordt vermeld dat er nog huurpenningen voor de zathe schuldig zijn aan Nicolaas Ypey. Later is hij eigendom van de Ypey-stichting.
Het verhaal dat er al Riedstra's vanaf 1818 op de boerderij aan de Slachtedyk zouden boeren klopt volgens mij dus niet. Dat is 'pas' sinds 1865, nog maar 155 jaar.

Groetnis,
Andrys
Vriendelijke groeten / Freonlike groetnis,

Andrys Stienstra
Burgum

Plaats reactie