Hobbema/Hobma te Kollum

algemene vragen over genealogisch onderzoek bij Tresoar
Plaats reactie
nico van der woude
Berichten: 137
Lid geworden op: zondag 1 jan 2006 1:54 pm
Locatie: Ternaard
Contacteer:

Hobbema/Hobma te Kollum

Bericht door nico van der woude » donderdag 2 mei 2019 12:28 pm

Willem van Heteren, van Dokkum, ondertrouwt Leeuwarden 12 maart 1606 Romckien Sakema, afkomstig van Kollum en weduwe van Tiebbe Hobbema. Ik ben op zoek naar nadere gegevens over deze Tiebbe Hobbema.

De vraag is natuurlijk of Kollum ook de plek van herkomst is - mogelijk is hij van elders afkomstig. Te Kollum ligt in de kerk een grafsteen met daarop: 'Anno 1605 den 26 july sterf de eerbare Doetke Hobma d'huisvrou van Georgius IJtsima notarius publicus tot Collum (http://www.walmar.nl/inscripties.asp?partner=1784, boeknummer: 3405, daarbij zonder bron aangetekend: geboortejaar 1582). Mogelijk is er een relatie tussen Tjebbe en Doetke Hob(be)ma.

Wie weet er meer van Tjebbe Hobbema?
Kijk voor meer (Friese) voorouders op: www.nicovanderwoude.nl

Tjeerd P. Inia
Berichten: 173
Lid geworden op: woensdag 7 dec 2005 12:30 pm
Contacteer:

Re: Hobbema/Hobma te Kollum/Dokkum

Bericht door Tjeerd P. Inia » woensdag 24 mar 2021 4:48 pm

Beste Nico,

ik kwam de volgende zaken nog tegen, in de "Quaclappen" (gezocht op Hobbema, Hebbema, Hobma en Hebma) vond ik:

Quaclappen: 1600 - 1612: http://images.tresoar.nl/download/quacl ... 0-1612.pdf
 • 11 oktober 1603: Georgius Itsma postulant voor het gerecht van Kollumerland; vanwege Doedke Hebbema zijn vrouw; CONTRA Bennerd Sapma voor hem en als volm van de andere erfgenamen van Rein Sappema. Het HOFF cond de geappelleerde om de requirant te doen hebben de rekening van Pieter Coerts; in de req. requeste gementio
 • 2 maart 1605 (?): Georgien Itsma als voogt van Doed Hobbema zijn huisvrouw, en c.d.r.; Triumphant, CONTRA Auck Coerts dr. wed. Rein Sappema voor haar sampt Bennerd Sappema en Saes Sappema tesamen erfg van de vs. Reijn. IN factis.
 • 27 april 1608: Georgien Itsma vanwege zijn kinderen bij wijlen Doed Hobbema zijn huisvrouw, en in die qual. Erfg en resumerende de proceduren CONTRA Auck Sents dr. wed. Rein Sappema; en Bennerd Sappema mede gedeputeerde der Staten van Frld. En Saes Sappema tesamen erfg. van de vs. Rein hun vader. ... ontsegt de req. zijn verzoek.
Quaclappen: 1613 - 1620: http://images.tresoar.nl/download/quacl ... 3-1620.pdf
 • 7 dec. 1619 Anne Melis als m.e.v Gilt (?) Pope dr. en c.d.r.Contra Aucke Tijebbes als cur. over Otte Hobbema; en Horatius Conradij als man een voogd van Siouck Hobbema, en c.d.r appeleerden; HET HOFF verklaart de appellanten niet bezwaard bij het vonnis van de Nederrechter.
 • 1620 (?): Anne Melis applt. Contra Aucke Tijebbes te Dokkum als cur. over Otte Hebbema, en (mr?) Horatius Conradij als man en voogd van Siouck Hobbema ( Hebbema?) aan het Bild. ....... niet bezwaard..... bij het vonnis van de Nederrechter .......
Willem van Heteren was eigenaar van het huis aan het Janskerkhof 24 te Utrecht: https://www.huizenaanhetjanskerkhof.nl/ ... erkhof-24/

Romkjen Saeckma is de zus van Johannes Saeckma
 • https://www.archieven.nl/nl/zoeken?miva ... &milang=nl Betreft: "Akte waarbij Johannes Saeckma wordt geauthoriseerd om op te treden als "tutor" over de weeskinderen van Willem van Heteren en Romckjen Saeckma".Mogelijk dat je in dit stuk namen vindt van de weeskinderen van Willem en Romkjen Saeckma?


Tiebbe Hobbema is een zoon van de kapitein ter Marine Tjaard Tjebbes Hobbema, zee-kapitein in het Friese Nassause Regiment, Tjaard woonde te Dokkum, zie o.a. de volgende aantekeningen van André Buwalda: bron: http://buwalda.blogspot.com/2020/04/fri ... ebbes.html
 • Met dit huwelijk was Tjaerd in de bestuurlijke bovenlaag terecht gekomen van Dokkum. Zijn vrouw Tjal van Siercksma was vermoedelijk een volle nicht van Rombertus Siercksma, welke op 20 mei 1600 werd benoemd als secretaris van de admiraliteit. De voorganger van deze Rombertus was echter Johannes Saeckma, die in 1597 secretaris was geworden als opvolger van Albert Evertszn. Boner. Deze Johannes was weer gehuwd met de dochter van Albert, Hylck Boner! Waarschijnlijk woonden Tjaerd en Tjal na hun trouwen in Oosternijkerk.
 • Buwalda schrijft hier niet over, maar het lijkt er op dat zoon Tjebbe vervolgens trouwt met de zus van genoemde Johannes Saeckma
 • Tjaart Tjebbes en zijn echtgenoot Tjall (dr. van Doede van Syrxma) krijgen meerdere kinderen: Tiebbe Hobbema, Sjouck Hobbema (x Horatius Conradi) en Otte Hobbema (x Margarita van Boymer), Doetke en Nicolaus
 • De hierboven Horatius Conradi ook wel bekend als Hotse Coerts was mr. brouwer en medeburgemeester van Dokkum, zijn broer Sierd, predikant te Blija is aanverwant aan mijn familie: viewtopic.php?f=3&t=6952&hilit=sierd+coerts
 • De door jou genoemde Doetke lijkt hiermee de zus van Tiebbe.
Hessel de Walle noemt Doetje overigens in zijn verzameling grafschriften Doetje Douwes Hobbema, dochter van Douwe Hessels Hobbema, dit lijkt mij niet te kloppen, maar dit weet ik niet zeker.

met vriendelijke groet,

Tjeerd P. Inia
Genealogie: Inia / Ynia / IJnia / Inja / Inea

Plaats reactie