7e part van Johannes Joes [ca. 1550-ca.1635] x Geertie Dirx

algemene vragen over genealogisch onderzoek bij Tresoar
Plaats reactie
Kiek
Berichten: 181
Lid geworden op: maandag 16 sep 2013 4:00 pm

7e part van Johannes Joes [ca. 1550-ca.1635] x Geertie Dirx

Bericht door Kiek » vrijdag 29 dec 2017 12:06 pm

Hallo allen,

Johannes Joes/Jans [ca. 1550-ca.1635] uit Poppingawier huwt Geertie Dircks.
Huwt Johannes Joes als weduwnaar Geertie Dircks?
Ik ken 4 kinderen van Johannes Joes: Andtke, Agge, Claes en Jisk.

Een HENwb-akte uit 1638 beschrijft het sterfhuis van wijlen Jan Dircks, broer van Geertie, waarin 3 kinderen genoemd worden van wijlen Geertie Dircx bij Johannes N.: Agge, Claes en Jisk.

Het 4de kind is Andtke Johannes. Zij huwt Krijn Keimpes, krijgt een dochter en overlijdt.
In HENwb1617 is dochter Antje Krijns inmiddels in haar 5de jaar, en haar bestevader is Johannes Jans uit Poppingawier, zijn handtekening overduidelijk. Geertie Dircks wordt niet genoemd.

In de beschrijving 26 jaar later in HENwb1643 van de inventaris van het sterfhuis van Abbe Boyens -Antje Krijns is zijn weduwe- wordt geciteerd uit een akte van ontscheydinge van wijlen Johannes Jans en zal. Geertie Dircx uit 1633 (of 1631) waarin sprake is van 7 parten.
Hierin worden Johannes Joes en Geertje Dirks beschreven als bestevader en bestemoeder. Zie volgende tekst.
'....copie van sekere ontscheydinge den 11 Augusti 1633 gemaeckt tusschen de erfgenamen van w. Johannes Jans en zal. Geert Dircx dr in tijts echtel gewoont hebbende en versturven sijnde tot Poppingawier, waer uyt gebleken is haer van haer w. Bestevaders en Bestemoeders goederen aen gelt te competeren drie duysent acht hondert dertig gg en drie strs boven de 7e part van vijftien pm landts gelegen tot Raerdt, en de 7e part van vijftien pm lants tot Wanswert leggende de welcke naderhandt vercoght aen Agge Johannis de pm voor een hondert en twee hondert gg respective opgebracht hebben int geheel drie duijsent een hondert gg en alsoo voor des regrds 7e part alhier in staet van inbreng tot vier hondert twee en veertigh gg 24 strs, Eijntelijck is mede bij de regrde verthoont met sekere ontscheydinge voor den Gerechte van hennaerderadeel gevallen den 15 augustus 1617 dat haer van haer wijlen moeders goederen competeerde een duysent seven hondert gg de welcke posten aen des regrdes sijde 't samen bedragende 5955 gg 27 strs '.. etc. etc. [HENwb1643/322e.v.]
Ik vermoed dat Johannes Jans een zus heeft die ik de fictieve naam 'Metje Jans' gaf.
'Metje' huwt Cornelis, waaruit 5 kinderen met vele nakomelingen.
Na 'Metjes' dood is Johannes Joes meerdere malen curator in het gezin van 'Metje' en Cornelis, zowel van kinderen als van kleinkinderen.

De 4 mij bekende kinderen van Johannes Joes x Geertie Dirks (?):
- Andtke (x Krijn Keimpes ->k: Antje (x Abbe Boyens ->k: Johannes- Aet- Tiebbe- Abbe- Antie)
- Agge (x Tiets Goslycx k: Goslycx - Rixt - Antie - Geertie - Pyter - Aefke)
- Claes, koopman te Bolsward, koopt kaas en boter bij Abbe Boyens in Easterein.
- Jisk, 3 huwelijken en 5 kinderen

Betekenen de 7 parten dat er 7 erfgenamen zijn?
Weet iemand meer over de geschiedenis van het gezin van Johannes Joes?

Met vriendelijke groet,
Kiek

Gebruikersavatar
Andries Koornstra
Berichten: 3911
Lid geworden op: zaterdag 22 apr 2006 10:20 am
Locatie: Heerenveen

Re: 7e part van Johannes Joes [ca. 1550-ca.1635] x Geertie D

Bericht door Andries Koornstra » vrijdag 29 dec 2017 6:57 pm

Hallo.

De akte uit RAU A8, datum inderdaad 11 aug 1633:
Scheiding en deling tussen kinderen en kindskinderen van wijlen Johannes Jans en wijlen Geert Dircxdr, in leven te Poppingawier, te weten: (1) Agge en (2) Jisk Joannes (te P'wier); (3) Claes Johannes (Bolsward); Cryn Kempes (Lutkwierum), weduwnaar van (4) Antje Johannes, hun dochter Antke Crijns, vrouw van Abbe Boyes; Minne Jies (Beetsterzwaag) man van Tietske Sipcke, tevens curator over de drie minderjarige wezen van wijlen (5) Sipcke Johannes bij Aelcke Roelefs; Ipe Jansz (Goutum), als curator over de twee minderjarige kinderen van wijlen (6)Jan Johannes bij Ipck Ipedr; Pieter Pieters en Metke Pieters, vrouw van Feyke Heres, beiden kinderen van (7) Pieter Johannes.
Zeven staken dus, hetgeen tot tevredenheid zou moeten stemmen! En dan komen de vier kinderen die je al kent ook nog terug!

groet, Andries.

Kiek
Berichten: 181
Lid geworden op: maandag 16 sep 2013 4:00 pm

Re: 7e part van Johannes Joes [ca. 1550-ca.1635] x Geertie D

Bericht door Kiek » vrijdag 29 dec 2017 7:59 pm

Wat fantastisch, Andries, veel meer dan tevreden!
En wat een herkenning!
Wel gelezen in de RAU-weesboeken, maar niet meer in de recesboeken.
Ik dacht dat ik naar Leeuwarden zou moeten.
Dit is een enorme hoeveelheid puzzelstukken en zekerheden.
Ik zie nu ook de vele dwarsverbanden van deze familie met de familie Cornelis.

Hartelijk dank!
Kiek

Aanv.: Waarom slechts drie erfgenamen (Agge, Claes en Jisk) van oom Jan Dirks?

Gebruikersavatar
Andries Koornstra
Berichten: 3911
Lid geworden op: zaterdag 22 apr 2006 10:20 am
Locatie: Heerenveen

Re: 7e part van Johannes Joes [ca. 1550-ca.1635] x Geertie D

Bericht door Andries Koornstra » vrijdag 29 dec 2017 9:38 pm

Hoi,

Het was wel even zoeken/bladeren in zo’n dik boek. Er staat in de akte een aantal maal codicil en testament. Ik denk dat hij deze drie wel een deel van de koek gunde en de andere vier niet.

Groet, Andries.

Zijn het voorouders van je, deze lieden? Zo ja, dan ben je een aardig eind terug!

Kiek
Berichten: 181
Lid geworden op: maandag 16 sep 2013 4:00 pm

Re: 7e part van Johannes Joes [ca. 1550-ca.1635] x Geertie D

Bericht door Kiek » zaterdag 30 dec 2017 4:37 pm

Hallo Andries,

De familie van Johannes Jans lijkt een kruispunt.
De naam Metje komt dus inderdaad uit zijn familie.
De hand van de handtekeningen van Johannes Jans en kleinzoon Ipe Jansz lijkt sprekend.
Dat zit genetisch wel goed.

Mijn 'belangen' liggen met name bij de voor- en nakomelingen van Marten Cornelis.
Zus Jantsen is tot zover zowel tante als aangetrouwde tante in de zoveelste graad.
En misschien voorouder. Dat moet nog blijken.
't Begon bij Hinne Jeltes x 1700 Trijntje Martens, dochter van Marten Pieters.
En bij de grootouders van Hinne Jeltes: Hinne Jeltes x Neeltje Martens (Adema).

Via Marten Baukes (Adema) heb ik zijdelings iets met de familie Dirks te maken.
Hij huwt Tiets, dochter van Eme Dirks.
Marten Baukes dochter Neeltje huwt Hinne Jeltes (* Lutkew.)k: Hinne-Sipke-.-.
Via Martens zus Jesel Baukes (Adema) is er ook een link naar haar kleindochter Antje Joukes, en zo naar het achterkleinkind van Marten Cornelis. Via Joucke Scheltes en dochter Rixt van Jesel x Jan Jans, laeckencoper te Sneek, huwt Antje Joukes Pyter Annes k: 4x, achterkleinzoon van Marten Cornelis, en zoon van Anne Jelmers en Metje Pieters. Weduwe Antje Joukes trouwt in 1725 Jan Aesges [HENauth125].

'k Ben erg blij met je informatie!

Vriendelijke groet,
Kiek

Kiek
Berichten: 181
Lid geworden op: maandag 16 sep 2013 4:00 pm

Re: 7e part van Johannes Joes [ca. 1550-ca.1635] x Geertie D

Bericht door Kiek » maandag 22 jan 2018 8:26 pm

Hallo,

Nog steeds onder de indruk van Ipe Jans.

Woont deze Ipe als meijer in 1640 in (Sch-)Goutum op stem 7? [Prekadastrale]
In 1644 is Ipe Jans uit Goutum aanwezig in Poppingawier bij een rekening-bewijs van de curatoren over de kinderen van wijlen Mirk Olpherts x Antje Allerts.
Ipe sterkt Antje.
Weduwe Antje huwt Nardus Rienks, een achterneef van Ype Ynses.
Is deze achterneef de connectie van Ipe met weduwe Antje?

Vriendelijke groet,
Kiek

Kiek
Berichten: 181
Lid geworden op: maandag 16 sep 2013 4:00 pm

Re: 7e part van Johannes Joes [ca. 1550-ca.1635] x Geertie Dirx

Bericht door Kiek » zaterdag 12 okt 2019 6:34 pm

Een antwoord gevonden over de nakomelingen van Johannes Joes x Geertje Dirks in WYMwb1666-1669/231.
Zoon Jan Johannes x Ipck Ipedr hebben 3 zonen: Ipe - Johannes - Dirk.
Ipe huwt Sijke Harckes.
Dochter Yke Ippes huwt Rintje Runia.

Over de naam Metje: heel misschien van toepassing.
BAApro1578-1595/265.
In 1593 kopen Cornelis Pieters x Metke Martens te Britswerd 9.5 pm land te Bozum.
Mogelijke ouders van Jantsen * ca. 1575, Antie, Pieter, Marten * ca. 1585 en Sipke?
Dan ook een relatie met Joh. Joes x Geertje Dirks.

Met vriendelijke groet,
Kiek

Plaats reactie