Sjouke Sjoerds Cornwerd

algemene vragen over genealogisch onderzoek bij Tresoar
Jos
Berichten: 35
Lid geworden op: vrijdag 21 okt 2016 12:55 pm

Sjouke Sjoerds Cornwerd

Bericht door Jos » zaterdag 7 okt 2017 6:49 pm

Dag dag, al lange tijd ben ik op zoek naar de echtgenote van Sjouke Sjoerds, waarschijnlijk geboren 1612 te Cornwerd.
Zijn ouders zijn Sjoerd Doekes (1578-1664) en Mirck of Merck Sjoukes, beiden van Laakwerd onder Tzum en getrouwd 13-11-1606 (gerecht Franekeradeel). De ouders boerden in Cornwerd, naast Sjouke werden nog twee kinderen geboren :

Doeke Sjoerds (*1610 ), getrouwd met 1.Hets Jarigs (1645) en 2.Sijcke Minx (1666) van De Hijmert onder Burgwerd en

His Sjoerds (*1615) getrouwd met Ippe (Epe) Goyckes) (1649). In de kerkboeken van Makkum/Cornwerd niets gevonden. Zo ook niets in de trouwregisters gerecht Wonseradeel. Mennisten.

Sjouke en zijn onbekende echtgenote hadden twee kinderen : Jarig Sjoukes (1654-1720) en Jurjen Sjoukes (*1655)
Sjouke Sjoerds en zijn voorouders zijn afstammelingen van de Walperts uit Wommels, waarover Ype Brouwers veel geschreven heeft in GJB 2013, parenteel Walpert.
Laatst gewijzigd door Jos op maandag 15 mei 2023 6:23 pm, 2 keer totaal gewijzigd.

Kiek
Berichten: 203
Lid geworden op: maandag 16 sep 2013 4:00 pm

Re: Sjouke Sjoerds Cornwerd

Bericht door Kiek » zondag 8 okt 2017 11:42 am

Hallo Jos,

Nog geen echtgenoot gevonden.

In 1609 verkoopt Syeurdt Dueckisz te Kornwerd 13 pm en 3 einsen land in Kleyn Walperte sate te Wommels aan Peter Claesz.
Zo staat in BBH blz 215.

Uit de Prekadastrale van Mol & Noomen haal ik het volgende:
In 1640 is Sioerd Doeckes eigenaar en gebruiker van stem 9 in Kornwerd.
In 1700 is Jarich Siouckes eigenaar, met Jurrien Siouckes als gebruiker van hetzelfde stuk land.
En Jurrien Siouckes Poole is op zijn beurt weer eigenaar van een stuk Kornwerder land, waar Baucke Hessels op boert.
Vervolgens bewerkt Jarich Siouckes in 1700 nog een stuk land van Janneken Bastiaens.

Zo lijken ze een honkvaste familie.

Vriendelijke groet,
Kiek

Jos
Berichten: 35
Lid geworden op: vrijdag 21 okt 2016 12:55 pm

Re: Sjouke Sjoerds Cornwerd

Bericht door Jos » zondag 8 okt 2017 12:21 pm

Dag Kiek, het zou wel heel leuk zijn als de echtgenote gevonden wordt. Mijn bronnen waren uitgeput, maar anderen hebben soms nieuwe, betere bronnen, waarvan ik het bestaan nog niet ken. De gegevens die je aangeeft was ik al tegen gekomen. Nieuw is de naam Poole van Jurrien Siouckes. De nakomelingen van Jarig Sjoukes noemden zich Westra. (Kimswerd).
Groet...Jos

Jos
Berichten: 35
Lid geworden op: vrijdag 21 okt 2016 12:55 pm

Re: Sjouke Sjoerds Cornwerd

Bericht door Jos » maandag 9 okt 2017 7:28 pm

dag dag, heb vandaag ontdekt dat nakomelingen van Jarig Sjoukes als volwassenen zijn gedoopt (op belijdenis) na 1770. Geen wonder dat in kerkboeken (NH) niets te vinden is. Misschien zijn het lang papisten gebleven of niet kerkelijk.....ook bij de doopsgezinden niet.....

alhoewel...Sierck Lieves toe Douma en Siebres Doeckes Walpart. kerckvoeghden in den dorfe Cornvart
Bron: Hessel de Walle Friesche Klokke-opschriften, met andere van elders vergeleken, en met aanteekeningen, vertaling, registers en platen voorzien
Object: klok

Genoemd
Siebe Doekes Walpert
Diversen: kerkvoogd Religie: N.H.

groet
Jos
Laatst gewijzigd door Jos op maandag 15 mei 2023 6:07 pm, 1 keer totaal gewijzigd.

Jos
Berichten: 35
Lid geworden op: vrijdag 21 okt 2016 12:55 pm

Re: Sjouke Sjoerds Cornwerd

Bericht door Jos » donderdag 12 okt 2017 12:32 pm

fullsizeoutput_3e9.jpeg

Dag dag, Kan iemand bevestigen, dan wel ontkennen dat hier de naam Sioucke Siourdts wordt genoemd ? . Uit lidmaten NH kerk Makkum/Cornwerd 1633.

Groet
Jos

Kiek
Berichten: 203
Lid geworden op: maandag 16 sep 2013 4:00 pm

Re: Sjouke Sjoerds Cornwerd

Bericht door Kiek » donderdag 12 okt 2017 2:20 pm

Volgens mij staat er:
Siouck Sioerds huijsvrouw van Lammert Gerrijts
Siouck Wibrens huijsvrouw van Feije Hylckes

Jos
Berichten: 35
Lid geworden op: vrijdag 21 okt 2016 12:55 pm

Re: Sjouke Sjoerds Cornwerd

Bericht door Jos » donderdag 12 okt 2017 3:30 pm

Dag Kiek, dank voor je inbreng....was er al bang voor....blij met een dooie muis dus....

Groet
Jos

Jos
Berichten: 35
Lid geworden op: vrijdag 21 okt 2016 12:55 pm

Re: Sjouke Sjoerds Cornwerd

Bericht door Jos » donderdag 19 okt 2017 11:34 am

Dag dag, in een enkele kwartierstaat kom ik de naam van Hets Jarichs tegen als zijnde de echtgenote van Sjouke Sjoerds, maar daar zet ik toch grote vraagtekens bij.........de naam Hets Jarichs (? Quaclappen inventarisnummer 16693, blad 301, aktenummer 1296 van 18-6-1567) past naar mijn bescheiden mening eerder in de schoonfamilie van Sjouke's broer Doeke Sjoerds x Sijcke Mincks (De Hijmert). Hun zoon, Sjoerd Doekes x Rinske Gerlofs (Schettens) waren de ouders van Hetsch Sjoerds...geboren 18 september 1701.

groet
Jos

lieuwe durksz
Berichten: 13
Lid geworden op: dinsdag 3 jan 2006 1:52 pm
Locatie: Apeldoorn

Re: Sjouke Sjoerds Cornwerd

Bericht door lieuwe durksz » zondag 1 jan 2023 6:21 pm

Kiek schreef:
zondag 8 okt 2017 11:42 am
Hallo Jos,

Nog geen echtgenoot gevonden.

In 1609 verkoopt Syeurdt Dueckisz te Kornwerd 13 pm en 3 einsen land in Kleyn Walperte sate te Wommels aan Peter Claesz.
Zo staat in BBH blz 215.

Uit de Prekadastrale van Mol & Noomen haal ik het volgende:
In 1640 is Sioerd Doeckes eigenaar en gebruiker van stem 9 in Kornwerd.
In 1700 is Jarich Siouckes eigenaar, met Jurrien Siouckes als gebruiker van hetzelfde stuk land.
En Jurrien Siouckes Poole is op zijn beurt weer eigenaar van een stuk Kornwerder land, waar Baucke Hessels op boert.
Vervolgens bewerkt Jarich Siouckes in 1700 nog een stuk land van Janneken Bastiaens.

Zo lijken ze een honkvaste familie.

Vriendelijke groet,
Kiek
Hallo Kiek,

Zou Jarig Sioukes uit Cornwerd dezelfde zijn als deze in de Proclamatieboeken?

Op 9 april 1687 wordt op de coper gewesen voor recht de koop door Harmen Jans, mr. chirurgijn en leeraer der Mennonite gemeente tot Maccum, van een huijs loots en hof sampt back cum annexis (= wat er bij hoort) staende en gelegen tot Maccum op de Bleekrijge, hebbende Ate Lolckes huijsinge ten noorden, Ruierd Martens met een mande steeg ten zuijden en het gemene diept ten westen naesten, beswaert met een oord zuijder lasten schietende tot Idsegahusum en een reaal noorder lasten tot Maccum in de gemene aenbreng te schattinge dijcken en dammmen, sampt onderholdinge van straten en bruggen naer older gewoonte, voorts soo groot en quaet met wijders lasten profijten en geregtigheden daar toe en aen behoirende. Alsoo in cope becomen van Bauke Douwes hamburgervaerder en Rintje Sijbes beide tot Maccum voorschreven als armevoogden van de Mennonite gemeente aldaer waervan Jarig Sioukes cum socio (= met zijn medestanders) leeraers sijn in dier qualiteit voor de soma van 352 goud guldens 14 stuivers te betalen op drie termijnen als maij 1687, 1688 en 1689 ’t elkens een dardendeel. Breder de coopbrief.
Bron: proclamatieboeken Wonseradeel inventarisnummer 231 folio 33
Lieuwe Durksz

Kiek
Berichten: 203
Lid geworden op: maandag 16 sep 2013 4:00 pm

Re: Sjouke Sjoerds Cornwerd

Bericht door Kiek » maandag 2 jan 2023 4:00 pm

Hallo Lieuwe,

In die periode was ik aan het wroeten in de omgeving van Kornwerd (Bonjacamp) en Pingjum om meer te weten te komen over de link van een dg-familie in Sneek en Deersum (Joucke Riencks) met een dg-familie in Kornwerd/Pingjum. Vooral de wees(-rek.) boeken.
De vraag van Jos gaf me motief/gelegenheid om in dezelfde omgeving andere bronnen te lezen.
Zo trof ik Jarich Siouckes en (mogelijk broer?) Jurien Siouckes (Poole).

In mijn Wonseradiel-transcripties tref ik Jarich helaas (nog) niet aan.

Succes!
Kiek

lieuwe durksz
Berichten: 13
Lid geworden op: dinsdag 3 jan 2006 1:52 pm
Locatie: Apeldoorn

Re: Sjouke Sjoerds Cornwerd

Bericht door lieuwe durksz » maandag 2 jan 2023 4:15 pm

Dank voor het bericht.
Ik ga verder speuren.

Lieuwe
Lieuwe Durksz

Jos
Berichten: 35
Lid geworden op: vrijdag 21 okt 2016 12:55 pm

Re: Sjouke Sjoerds Cornwerd

Bericht door Jos » donderdag 16 feb 2023 5:31 pm

Hallo Kiek en lieuwe,

Leuk om na lange tijd weer iets van mijn voorouders in Cornwerd te horen. Jullie speurwerk zal ik met belangstelling volgen.
De Koopbrief uit 1687, waarin Jarich Sioukes als leraer der Mennonieten genoemd wordt is verrassend.Het zou zomaar kunnen......
groet Jos

Kiek
Berichten: 203
Lid geworden op: maandag 16 sep 2013 4:00 pm

Re: Sjouke Sjoerds Cornwerd

Bericht door Kiek » vrijdag 24 feb 2023 8:30 pm

Hallo Jos, en Lieuwe,

Vanmiddag trof ik wederom enkele malen de naam Sioucke Sioerds in m'n verzameling.
Hieronder plaats ik losse overgeschreven stukken uit verschillende weesboeken van Wonseradeel.
Ik hoop dat je ergens een aanknopingspunt vindt.
Komende dag zal ik vader Sioerd proberen te vinden.


WONwb1667/341: Ook op 15 mei 1667 is geïnventariseerd n.a.v. het overlijden van Hets Jarichs. Hets was gehuwd met Doeke Sjoerds.
Het blijkt dat Hets een broer heeft: Ids Jarichs te Elahuysen en ook aenbehoude oom Focke Haytses te Makkum is van moederswegen. Zij zijn de curatoren over Tialling 20, Tiets 15, Jarich 13 en Sioerd 7 Doekes.
Het gezin heeft als onroerend goed de helft van 50 pm land met half huis en schuur cum annexis te Kornwerd, die door Sioucke Sioerts als meijer gebruikt wordt.
Doeke Sioerds bewoont nu e.e.a., gekocht in mei 1667 van Fonger Alberts c.s. voor 2600 cg.
Van Hets Jarichs kant zijn de kinderen eigenaren van de helft van 35 pm te Niga in Noordwolde met half huis en hooiberg met Repke Willems als meijer - en de helft van 11.5 pm land aldaar gebruikt door Willem Gerrits Hollander. Ook nog de helft van 20 pm land (ergens anders..).
Te innen schulden bij Diorre Provana obli 1644 175 + 104 - Willem Gerrits te Nyger landhuur 14 cg - Jan Romckes, Pyter jans te Hymert en Lieuwe Rommerts zijn ook wat schuldig.
Te betalen aan Sjoerd Doytses obli 420 - Sioucke Sioerts te Cornwerd obli 500 + 140 - Meijnert Wypkes 380 - Jacob Aenes 100 cg - Sioucke Sioerts 980 cg - Fonger Alberts c.s. komen nog van de afkoop te Schettens, door Doeckez zelf bewoond 1820 - en Sijke Minx (2de vrouw van Doeke) heeft 300 cg ingebracht. Zij zal na het overlijden van Doeke Sjoerds huwen met Rienck Wyntius.

WONauthorisaties 1670-1730/2
Het is 27 september 1670.
Wijlen Doede Sioerdts x wijlen Hilk Jarigs
k: Tjalling int 24 jaar - Tiets 18 - Jarig 16 - Sioerdt 10 jaar.
Curatoren: Sioucke Sjoerds te Kornwerd, volle oom vaderszijde en Focke Haytes te Makkum, aanbehuwde oom moederszijde.
Mennonieten.

1670: Taets Lieuwes Jansen, weduwe te Makkum, Sioucke Sioerdts, Meynert Wypckes weduwe (verderop: te Burgwerd) en Fonger Albarts, sampt Seyke Mincks.
[Iets meer over Fonger Albarts: Zie WONwb1667/20: Op 4 jan. 1667 wordt in Schettens geïnventariseerd in het sterfhuis van wijlen Jeltie Sybrens x 1ste Ate Fongers. Fonger Albarts is bestevader en curator over de 3 voorkinderen: Frouck dr 15 - Jacob zn 13- Sipck dr 9. En Rienck Sybrens, oom moederswege, is curator over Aene Jacobs, 2 jaar, het jongste weeskind van wijlen Jeltie Sybrens x 2de Jacob Aenes]


WONweesboek1676:
blad/scan 105.
12 april 1676.
Wijlen Doecke Sioerds x 1ste Hets Jarichsdr - x 2de Sijcke Minx
kinderen van Doecke en Hets:
- Tjalling Doeckes te Schettens
- Jarich Doeckes
- Sioerd Doeckes
Curator over Jarich en Sioerd: Sioucke Sioerts te Kornwerd.
- wijlen Tiets Doeckes (x Upcke Jacobs te Schettens)

WONweesboek 1676:
107.
Op 11 maart (of mei?) 1673 komt de curator Sioucke Sioerds te Kornwerd beneffens Focke Haytses (109: gehuwd met Aet Jarichs) te Makkum welcke sedert de laetste liquidatie van 22 december 1670 is komen te overlijden wiens plaets op heden wederomme tot curator bonorum is geauthoriseerd over Tiets Doeckes olt in haer 22 jaar, Jarich Doeckes 19 jaar, en Sioerd Doeckes 14 jaar, de drie jongste naegelatene weeskinderen van wijlen Doecke Sioerds ende Hets Jaerichs, en Epe Goyckes te Kornwerd, de weeskinderen aenbehoude oom.

WONauthorisaries1670-1730
blad/scan 2
Het is 27 september 1670.
Wijlen Doede Sioerdts x wijlen Hilk Jarigs
k: Tjalling int 24 jaar - Tiets 18 - Jarig 16 - Sioerdt 10 jaar.
Curatoren: Sioucke Sjoerds te Kornwerd, volle oom vaderszijde en Focke Haytes te Makkum, aanbehuwde oom moederszijde.
Mennonieten.

110.
22 april 1680
Tjalling en Jarich Doeckes, voljarig en Sjoerdt Doeckes, bijna voljarig om zijn eigen goed te regeren in die qualiteit kinderen en erfgenamen van wijlen Doecke Sioerdts x Hets Jarichs dr, en Jarich Siouckes te Kornwerd, als enige erfgenaam van Sioucke Sioerdts.... wijlen sijn vader, etc.
111. Bovenaan links: .... verclaart dat de cooppenningen van de halve sate en landen bij wijlen Sioucke Sioerdts gecocht en metten doot ontruijnpt sijn geconterteert en belast tot betalinge van de requiranteren olders schuldig in anne. e. liquidatie van de 11 maart 1673 geannoteert en gespecificeert soo dat ..... niet wijders staet te eisschen heeft en ontfangen .......OPZOEKEN ->
Gevonden in WONprocl1670-1675/141: In april en mei 1673. Men laat een yder weten dat Tyalling Doeckes te Schettens voor hem selffs en Epe Goyckes (fam. Hiske Midlum?ja) te Cornwert als geauthoriseerde curator over de minderjarige weeskinderen van wijlen Doecke Syoerts in leven gewoont hebben en versturven sijnde tot Schettens etc., ter verkopen 25 pm in de zate en landen tot Cornwerd bij Syoucke Syoerts bewoont en gebruikt werdende met de quotelijcke huysinge en schuyre c.a. etc. waarvan de voornoemde Sjoucke Syoerts het verdere van alles eijgen competeert en toebehoort met belasting van floreen etc. etc. aan Syoucke Syoerts tot Cornwerd voor de somma van vierduizend een hondert cg etc.

Info: Prekadastrale Koarnwert 1640 stem9 : eigenaar Sioerd Doeckes - gebruiker Sioerd Doeckes. 1700: eig. Jarich Sjoukes, en gebruiker Jarich en Jurrien Sjoukes/ Siouckes.

Prettige avond,
Kiek
Laatst gewijzigd door Kiek op maandag 15 mei 2023 2:06 pm, 3 keer totaal gewijzigd.

Jos
Berichten: 35
Lid geworden op: vrijdag 21 okt 2016 12:55 pm

Re: Sjouke Sjoerds Cornwerd

Bericht door Jos » vrijdag 3 mar 2023 11:50 am

Dag Kiek, wat een geweldige hoeveelheid transcripties! Ik ben je zeer dankbaar.....Eindelijk wordt Hets Jarigs als echtegote van Doeke Sioerdts aangetoond en niet van broer Sjoucke Sjoerdts, waarvan de echtgenote nog steeds niet boven water is....
Hartelijke groet
Jos

Kiek
Berichten: 203
Lid geworden op: maandag 16 sep 2013 4:00 pm

Re: Sjouke Sjoerds Cornwerd

Bericht door Kiek » vrijdag 3 mar 2023 10:05 pm

Hallo Jos,

Misschien een kleine verwijzing naar de echtgenote van Siouck Sioerds: zijn zoon Jarich is zijn enige erfgenaam. Zou vader Sioucke ook een meisje Jarichs gehuwd hebben?
Hieronder een poging om de tekst te ontcijferen.

WONwb1676/110
22 april 1680: Tjalling en Jarich Doeckes, voljarig en Sjoerdt Doeckes, bijna voljarig om zijn eigen goed te regeren in die qualiteit kinderen en erfgenamen van wijlen Doecke Sioerdts x Hets Jarichs dr, en Jarich Siouckes te Kornwerd, als enige erfgenaam van Sioucke Sioerdts hun request gewesen curator indier qlt regrde ten andere sijden ten fine de regrde wegens sijn wijlen vader solde doen rekeninge bewijs ende reliqua vande ontfangh en uitgave die des reqrde vader bij sijn leven bedient heeft gestelt bij carol gld van 20 p tstuck in manieren etcetera...etc.


WONwb1676/105
12 april 1676
.. Tialling Doeckes tot Schettens voor hemzelve, Siouck Sioerts t'Cornwerd als curator over Jarich en Sioerd Doeckes kinderen en erfgenamen van wijlen Doeckle Sioerts hun vader req.t ter eenre en Upcke Jacobs te Schettens nagelaten wedenaer van wijlen Tiets Doeckes Reqrde ter andere sijden etc.

WONwb1676/107
11 maart 1673 (kopie?)

Aanwezig:
Tyallingh Doeckes major annis voor hem selve, Siouck Sioerdts te Cornwerd als geauthoriseerde curator benevens Focke Haytses te Makkum welcke sedert de laeste liquidatie van den 22 oktober 1670 is comen te overlijden, in wiens plaatse op heden wederomme tot curator bonorum is geauthoriseert over Tiets Doeckes olt in haer 22 iaer, Jarich Doeckes olt int 19 en Sioert Doeckes olt int 14 jaer, de drie iongste naegelatene weeskinderen van w. Doecke Sioerdts ende Hets Jaerichs in tijden echteluijden, Epe Goyckes te Cornwerd de weeskinderen aengehoude oom naerdat hij onder hantahtinge als menonijt sijnde aen mij commissaris beloofd hadde omme de weeskinderen profijt te soecken haer schade te mijden en getrouwe curator naerecht geholden te doen... enzovoorts.
Er is ook een inventarisatie geweest op 15 mei 1667 naar aanleiding van het overlijden van wijlen Hets Jarichs.
De datum 22 december 1670 wordt eveneens genoemd. Toen kwamen bijeen: Taets Lieuwes Jansen weduwe, Siouck Sioerts, Meinert Wypckes weduwe (uit Burgwerd) en Fonger Albarts, sampt Seijcke Mincx weduwe.

Succes!
Kiek

Plaats reactie