Cornelis Brinksma

algemene vragen over genealogisch onderzoek bij Tresoar
Plaats reactie
Annedou
Berichten: 87
Lid geworden op: zondag 2 nov 2014 8:00 pm

Cornelis Brinksma

Bericht door Annedou » woensdag 30 mar 2016 12:10 pm

In de begraafregisters van Gorredijk komt Corneeles Brinksma voor: 18-4-1775.
In de diaconierekeningen van Gorredijk staan Kornelis Bringsma en Lyske Jacobus Hamonis: ontfangen bij het laken van het overlyden van Kornelis Bringsma van zijn vrou Lyske Jacobus Hamonis, 17-4-1775.
Ik ga ervan uit dat het om dezelfde Cornelis Brinksma gaat.
Mogelijk gaat het hier om Cornelis, zoon van Hendrik Cornelis Brinksma en Trijntje Gerkes. Dit echtpaar trouwde op 7-12-1690 te Oostermeer.

In mijn pogingen om meer over Cornelis Brinksma te weten te komen ben ik verder gaan zoeken naar zijn vrouw. De naam Hamonis kwam ik nergens tegen.
Mogelijk is zij Lijsbert Homans die in de begraafregisters van Gorredijk voorkomt op 18-11-1776.

Er is in Gorredijk sprake van Jacobus Homans, chirurgijn, getrouwd met Grietje Lammerts. Zij laten in Gorredijk dopen: Elisabeth op 29-3-1750 geboren op 25-3-1750, Martjen op 26-3-1752 geboren op 21-3-1752 en Kornelis op 20-10-1754 geboren op 14-10-1754.
Maar deze Elisabeth lijkt van een latere generatie te zijn.

Kan iemand mij verder helpen?
Groet, Annedou

Annedou
Berichten: 87
Lid geworden op: zondag 2 nov 2014 8:00 pm

Re: Cornelis Brinksma

Bericht door Annedou » donderdag 31 mar 2016 7:58 am

Bij het overdenken van mijn vraag stuitte ik op een storende fout:
7-12-1790 is de doopdatum van Trijntje Gerkes, de huwelijksdatum van Hendrik Cornelis is Trijntje Gerkes is 20-1-1715 Oostermeer!
Dan voeg ik de doopdatum van Cornelis ook nog maar even toe: 17-3-1720 Ook in Oostermeer.

Groeten,
Annedou

Gebruikersavatar
Andries Koornstra
Berichten: 3911
Lid geworden op: zaterdag 22 apr 2006 10:20 am
Locatie: Heerenveen

Re: Cornelis Brinksma

Bericht door Andries Koornstra » donderdag 31 mar 2016 11:02 am

Hoi Annedou,

Ik stam af van een Anne Hendriks Brinksma, schoolmeester in Idskenhuizen. Ik ben zo'n 35 jaar geleden druk bezig geweest om zijn herkomst te achterhalen, en kwam toen op hetzelfde echtpaar uit als jij: Hendrik Cornelis en Trijntje Gerkes. Dat ze in Oostermeer getrouwd waren, en daar aanvankelijk ook woonden heb ik toen niet gevonden omdat de indexering destijds nog in de kinderschoenen stond.
Helaas kan ik niet meer achterhalen waarom ik bij hen uitkwam. Er is in ieder geval geen doop van Anne te vinden in Oostermeer, en aangezien zijn vrouw Froukje Gerbens van 1713 is, zou ik hem al snel na Hendrik en Trijntjes huwelijk in 1715 verwachten! Deze Hendrik Cornelis en Trijntje Gerkes worden niet lidmaat in Nijehaske (Oudehaske c.a.), maar laten er wel nog een kind dopen: Jan, op 17 september 1724 te Nijehaske.
Ik heb altijd gedacht dat er een huis werd gekocht door deze Hendrik:
HAS K9, folio 189, (p3) 17 mrt 1732. Hendrik Cornelis koopt een huis cum annexis in de Nijehaskerschans, door de koper zelf bewoond. Naastliggers: de diaconie van Haskerhorne ten Z, de gebuirte van de Schans ten N. Gekocht van Klaas Hertsens voor de somma van 120 cgl.
En vervolgens dat het er op leek dat zoon Cornelis dit huis overnam of erfde, want:
HAS K12, folio 271 vso, 10 okt 1768. Geeltje Ritskes, weduwe Cornelis Hendriks, wonende in de Schans, verkoopt het door haar gebruikte huis aldaar gelegen. Verkocht voor 240 ggl 5 st.
Maar met jouw gegevens omtrent het overlijden van Hendrik Cornelis pas in 1775 (in Gorredijk) ga ik dat eerst in de ijskast plaatsen!
Er is ook nog een Johannes Brinksma, schoolmeester in Langweer. De voorlopige conclusie lijkt nu te zijn dat Anne en Johannes Hendriks Brinksma niet in het gezin van Hendrik Cornelis en Trijntje Gerkes onder te brengen zijn. Maar die naam Brinksma, er zijn drie Hendrikszonen Brinksma! Dat moeten toch wel gebroeders zijn denk je dan. Is dan Cornelis Hendriks Bringsma ook niet zoon van Hendrik en Trijntje? Dat wil ik je niet aan doen!

groet, Andries.

Margreet Huisman
Berichten: 5278
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 1:02 am

Re: Cornelis Brinksma

Bericht door Margreet Huisman » donderdag 31 mar 2016 5:04 pm

Lyske is toch een koosnaam voor Elisabeth?
Een Lyske/Lijske Jacobs overlijdt Gorredijk 1802.

Verder had Oostermeer dit op Homan*
Trouwregister Gerecht Leeuwarden
Bron: DTB Trouwen Soort registratie: DTB inschrijving trouwen Datum: 12-01-1667 Soort akte: ondertrouw
Bijzonderheden: zij is weduwe van de predikant Tassema
Bruidegom Meynardus Homan wonende te Oostermeer
Bruid Lijsbeth Gerryts van der Werf

Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden
Bron: DTB Trouwen Soort registratie: DTB inschrijving trouwen Datum: 19-01-1667 Soort akte: attestatie afgegeven
Bijzonderheden: hij is predikant
Bruidegom Meynardus Homan wonende te Oostermeer
Bruid Lijsbeth Gerryts van der Werf
dopen Ansk en Bernarrdus.

Bernardus Homan - doop 1672 Oostermeer - x 1691 Margarita Harmaniddes Zuiderhoff van Drachten
doopt ook een Lysbettie - 1704 Harlingen.
ovl 5-2-1714 Harlingen (kleinekerkstraat) - commies.
Testament Margaretha Suiderhoff 1731 te Dokkum in de nedergerechten.

Een Meinardus Homans, trouwt Harlingen 1715 Lysbeth Jacobs Donker - doopt 3 Elisabeth=en, Jacob en Bernardus.
Zal een zoon van Bernardus zijn - doop Harlingen 1696.

Verder dit in Gorredijk nog:
Lidmatenregister Herv. Gemeente Gorredijk
Bron: DTB Lidmaten Soort registratie: DTB inschrijving lidmaten Datum: 31-01-1743 Plaats: Opsterland
Bijzonderheden: Op 31 januari 1743 ingekomen van Lippenhuizen
Op 1 mei 1772 lidmaat
Op 29 oktober 1775 vertrokken naar Aengwirden
Lidmaat Grietje Lammerts
Weduwe van Jakobus Homans

Lidmatenregister Herv. Gemeente Terband, Tjalleberd, Luinjeberd en Gersloot
Bron: DTB Lidmaten Soort registratie: DTB inschrijving lidmaten Datum: 12-11-1775 Plaats: Aengwirden
Bijzonderheden:
Op 12 november 1775 ingekomen van Gorredijk
Lidmaat Grytje Lammerts
Weduwe van Jacobes Hoomans
Jakob ovl 1771 Gorredijk,
Hij doopte verder. Lammert 1745, Cristophel 1747.
Omschrijvinge van familiën in Friesland ("Volkstelling"); Zevenwouden
Bron: Volkstelling 1744 Soort registratie: Inschrijving Volkstelling 1744 Datum: 1744 Plaats: Gorredijk
Bijzonderheden: Locatie: De dorp
Gemeente: Opsterland
Vermeld Jacob Hoofmans
Diversen: Aantal personen: 4 Toegezegd bedrag £ 4:-:-

Bron: Quotisatie kohieren Soort registratie: Inschrijving Quotisatie kohieren Datum: 1749 Plaats: Opsterland
Bijzonderheden: Locatie: het dorp Gorredijk
Aantal volwassenen: 2
Aantal kinderen: 4
Aanslag: £ 39:3:-
Bewoner Jacobus Hoofmans
Diversen: chirurgijn
Een Meinardus Homans chirurgijn trouwt Lippenhuizen 1766 Akke Pyters, en doopt daar: Grietje 1767,Jakobus 1768, Barbertje 1770, Johanna 1773
Verder heeft Gorredijk een Goitsen Hendriks x 1764 Trijntje Homans, doopt met Tryntje Jakobs Homans oa Kornelis Gooitsens Homans, x 1812 Gorredijk.
Zij zal dan net als Meinardus een kind uit 1744 en 1749 zijn.

Lysbert Ho(o)mans trouwt Aengwirden Sybrand Melis 1774 executeur van Aengwirden - zn Melis Berents en Lysbert Tymens - doop Oldelamer 1749.
Ze dopen (geboren de Fok) : Grietje - Jacobus - Christoffel - Tymen - Maartjen - Beerent en "Antje Sybrens Fokstra" x 1823 Schoterland.
Elizabeth Jakobus Homans ev Sybrand Melis doet belijdenis 1797 Haskerland
en komt op 1798 te Aengwirden vanuit Nijehaske.

Misschien is Lijsbet Jacobs Homans gewoon hertrouwd na Cornelis Bringsma?
En is Lijsbet Homans ovl 1776 de dochter van Meinardus of Bernardus Homans uit Harlingen.

Hellas kan ik de dtbl-inventaris van vroeger niet terugvinden,
maar doop- en trouw van Lippenhuizen zou laat kunnen beginnen.
Het ligt naast Gorredijk op de kaart.

Groet Margreet

joke andriessen
Berichten: 941
Lid geworden op: dinsdag 20 jun 2006 10:49 pm
Locatie: groningen

Re: Cornelis Brinksma

Bericht door joke andriessen » donderdag 31 mar 2016 9:22 pm

DTBL
http://www.tresoar.nl/help/Pages/DTBL-inventaris.aspx
DTB-InventarisOpsterland - Hervormde gemeente - Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik

566. Doopboek, 1747-1811.
Index: DTB nr. 574d.

567. Trouw- en lidmatenboek, 1747-1850.
Index huwelijken: DTB nrs. 574a en 574b.
Index lidmaten: DTB nr. 574h.
N.B. Huwelijken van 1747-1811 en lidmaten van 1772-1850.
Groet, Joke

Annedou
Berichten: 87
Lid geworden op: zondag 2 nov 2014 8:00 pm

Re: Cornelis Brinksma

Bericht door Annedou » zondag 3 apr 2016 9:36 pm

Andries, Margreet en Joke, bedankt voor jullie antwoorden!

Het is niet Hendrik Cornelis die in 1775 in Gorredijk overleed, maar Cornelis Brinksma, Andries.

Hendrik Cornelis en Trijntje Gerkes laten na hun huwelijk in Oostermeer in 1715, kinderen dopen in 1715, 1717, 1720 en op 11-5-1721: resp. Cornelius, Gerke, Cornelis en Gercke. Geen Anne en geen Johannes.
Op 17-12-1724 laten zij dus Jan dopen in Nijehaske.
Johannes en Anne zouden tussen Gercke in 1721 en Jan in 1724 ergens geboren moeten zijn, maar Johannes trouwt 1-6-1738 in IJlst. Dat is wel heel krap.
In Oostermeer wordt nog een Hendrik Cornelis genoemd die eerder trouwt, maar ook daar zijn Johannes en Anne niet te vinden.

Op 14-2-1748 doet Hendrik Cornelis Brinxma belijdenis in Nijehaske en dat is de eerste keer dat Hendrik Cornelis met deze achternaam wordt genoemd.
De vraag is dus of de genoemde Hendrik Cornelis wel deze Brinxma is en ook of zoon Jan wel Jan Hendriks Brinxma is.
En ja, er is ook nog een Hendrik Brinxma in Leeuwarden, gortmaker van beroep, maar of hij ook familie is? Er zullen wel meer families met deze naam zijn.
Ik stam af van Johannes Hendriks Brinksma, schoolmeester o.a. in Langweer.

Lyske Jacobus Hamonis moet in ieder geval afstammen van een Jacobus, maar waarschijnlijk is zij toch niet de Elisabeth die in 1750 werd gedoopt. Ik ben er nog niet uit om wie het dan wel gaat.

Groeten, Annedou

Gebruikersavatar
Andries Koornstra
Berichten: 3911
Lid geworden op: zaterdag 22 apr 2006 10:20 am
Locatie: Heerenveen

Re: Cornelis Brinksma

Bericht door Andries Koornstra » maandag 4 apr 2016 9:44 am

Aha, dan laat ik het huis in en uit de familie gaan. Mogelijk is Hendrik eerder getrouwd in een oord waar geen DTB's uit die tijd bewaard zijn gebleven.

Groet, Andries.

EmmaJane
Berichten: 3
Lid geworden op: zaterdag 23 feb 2019 2:20 pm

Re: Cornelis Brinksma

Bericht door EmmaJane » donderdag 12 nov 2020 7:19 pm

Dat Hendrik eerder getrouwd is geweest (en dat moet dan voor 1715 zijn geweest) was een gedachte die ik ook had. Daaraan ging ik weer twijfelen toen bleek dat Anne tot in 1792 werkzaam was als schoolmeester. Dan zou hij op heel hoge leeftijd nog schoolmeester zijn geweest. Vooralsnog denk ik dat Hendrik en Trijntje niet de ouders zijn van Hendrik (en waarschijnlijk dan ook niet van Johannes). Anne en Johannes maken een mooi broederpaar met beide schoolmeester als beroep.

simkos
Berichten: 125
Lid geworden op: woensdag 19 nov 2008 3:05 pm

Re: Cornelis Brinksma

Bericht door simkos » zondag 15 nov 2020 10:06 am

Beste Allemaal,

Raadpleeg eens de registraties van de schoolmeesters in Friesland, 1600 - 1950 -online ter inzage.

Filter daaruit alle gegevens betreffende de familienaam Brinksma.

Misschien krijg dan reeds een beter overzicht. Bij vele ggevens staan de bronnen vermeld.

Groeten van Simkos

Plaats reactie