Stamreeks Leyenaer - Leijenaar - gaarne aanvullingen

algemene vragen over genealogisch onderzoek bij Tresoar
Hielke Leijenaar
Berichten: 55
Lid geworden op: zaterdag 11 apr 2015 2:33 pm

Re: Stamreeks Leyenaer - Leijenaar - gaarne aanvullingen

Bericht door Hielke Leijenaar » zaterdag 15 apr 2017 9:56 pm

Beste Magreet,

Volgens je toegezonden genealogie omtrent Schellinger zou Jelmer overleden zijn na 1680 i.v.m. de doop van Douwe Jolmerdts op 28 maart 1680. Dit is gebaseerd op deze;
Doopboek Herv. gem. Stavoren, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 682, aktenummer 3377
Gemeente: Stavoren, Periode: 1640-1699, Bron: DTB Dopen Soort registratie: DTB inschrijving doop Datum: 28-03-1680 Plaats: Stavoren
Dopeling
Douwe Jolmerdts
Evenwel twijfel ik of deze Douwe Jolmerdts daadwerkelijk een 6e kind is van Jelmer Schellinger i.v.m. jaartal 1680. Kan het zijn dat het 5e kind, Douwe Jolmers nogmaals is gedoopt? Of was er een andere Jelmer te Stavoren die een Douwe doopte?

In Alle friezen kwam ik ene Kaatje Jolmers tegen
Doopboek Herv. gem. Warns en Scharl, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 383, aktenummer 311
Gemeente: Hemelumer Oldeferd, Periode: 1659-1811, Bron: DTB Dopen Soort registratie: DTB inschrijving doop Datum: 11-11-1683 Plaats: Warns en Scharl
Dopeling Eelke
Vader
Kaatje Jolmers (schellinger)
Moeder
Schellinger
Kaatje Jolmers zal dan Catryne Schellinger zijn. Doop datum is 11-11-1683 dit is evenwel niet gelijkwaardig als beschrevene in je toegezonden genealogie. Daar spreekt men van trouwdatum 14 december 1687. Men doelt op deze:
Doopboek Herv. gem. Warns en Scharl, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 383, aktenummer 373
Gemeente: Hemelumer Oldeferd, Periode: 1659-1811, Bron: DTB Dopen Soort registratie: DTB inschrijving doop Datum: 14-12-1687 Plaats: Warns en Scharl
Dopeling
Maaike
Vader
Jacobus Haarsma
Moeder
Catharina Schellinger
Dan huwt men diezelfde dag;
Trouwregister Hervormde gemeente Warns Scharl, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 383, aktenummer 389
Gemeente: Hemelumer Oldeferd, Periode: 1659-1811, Bron: DTB Trouwen Soort registratie: DTB inschrijving trouwen Datum: 14-12-1687 Plaats: Warns Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom
Jacobus Haarsma wonende te Workum
Bruid
Catharina Schellinger wonende te Staveren
Frappant om te lezen dat Maaike de doopnaam is. De ouders van Jacobus zijn blijkbaar niet vernoemd namelijk Yme Jacobs Haersma en Trijntje Johannes Hansma. Blijkbaar is dus gekozen voor haar moeder? Maria = Maaike?

Of er woonde een Maeycke Reen en een Maria (Marija) Rheen te Stavoren

Evenwel dit is mijn bron omtrent mijn hypothese Maria Rheen = Maeycke Reen

13 - Familieaantekeningen van Kornelis Leyenaar en Maria Rheen, datering 1671-1673, 1 deel, bron Tresoar archief 327 Familie Van Sminia ,2 inventaris, 2.3 stukken waarschijnlijk afkomstig van leden van de families waarvan sprake onder A t/mP, 1901-B

M.a.w. wellicht dat dit dossier omtrent familieaantekeningen van Kornelis Leyenaar en Maria Rheen uitsluitsel kan bieden. Zal bij Tresoar het archief moeten lichten. Wordt vervolgd

dank Margreet en Anton

Margreet Huisman
Berichten: 5278
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 1:02 am

Re: Stamreeks Leyenaer - Leijenaar - gaarne aanvullingen

Bericht door Margreet Huisman » zaterdag 15 apr 2017 11:33 pm

Je bedoelt dezen?
Datum: 26-06-1677 Plaats: Stavoren
Dopeling Douwe Jolmers

Datum: 28-03-1680 Plaats: Stavoren
Dopeling Douwe Jolmerdts
De eerste kon jong zijn overleden, en dan worden hervernoemd.
Maar toen zag ik deze:
Stavoren Datum: 08-10-1676 Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom Jolmer Douwes
Bruid Trijn Claes
De genealogie spreekt over een mogelijk onecht kind van Kaatje/Catharina in 1683, voor het huwelijk met Jacobus.
Blijft dat er eigenlijk geen 2 Catharina's hoeven te zijn, Schellinger en Leyenaar.

Anton
Berichten: 51
Lid geworden op: zondag 28 jan 2007 7:57 pm

Re: Stamreeks Leyenaer - Leijenaar - gaarne aanvullingen

Bericht door Anton » zondag 16 apr 2017 12:56 am

Decennia onderzoek in m.n. primaire bronnen.
Een verschil met bijv. het gerespecteerde werk van S. Wierstra is een intensieve bewerking van nedergerechten. Zie Wierstra's toelichting in zijn internetpublicatie over de "Friese adel" onder het kopje [b]Verantwoording[/b]: enerzijds zelf geen/beperkt onderzoek in de archieven van de nedergerechten en relevante literatuur gedaan én anderzijds de aansporing aan bezoekers van zijn website om vooral zelf aanvullend onderzoek te doen en te verifiëren. Internet[i]informatie[/i] getuigt er volop van dat deze "disclaimer" niet is begrepen.

Hielke Leijenaar
Berichten: 55
Lid geworden op: zaterdag 11 apr 2015 2:33 pm

Re: Stamreeks Leyenaer - Leijenaar - gaarne aanvullingen

Bericht door Hielke Leijenaar » maandag 1 mei 2017 8:59 pm

Beste Medespeurder,

Op dit moment heb ik Cornelis Leyenaar en Jan Pyters Leyenaer nog niet kunnen verbinden met iemand uit de stamreeks van de familie Leyenaar. Nadere gegevens volgen nog.....

Evenwel intrigeerde mij onderstaande genoemde Neeltje Jans. Op deze grafsteen staan namelijk personen uit de stamreeks van de familie Leyenaar benoemd. Enkel Neeltje Jans en Meynte Poppes heb/had ik nog niet middels een familiare verbinding kunnen verbinden.
Grafsteen via site/boek "Friezen uit vroeger eeuwen" auteur Hessel de Walle

naam: Leijenaar, Pieter Jans
sterfdatum: 5/22/1605
geboortejaar: 1553
aant.: gehuwd Neeltje Jaspers de Kok;

vindplaats: grote kerk
type: Grafstenen
bron: Grafschriften Harlingen
plaats: Harlingen
boeknummer: 2418
1605 den 22 may is overleden Pytter Jans Leyenaar oud omtrent 52 jaaren

1611 den 24 maart is in den heere gerust Neeltje Jaspers de Kok huisvrou van Pytter Jans Leyenaar oud 50 jaar

1631 starf de koopman Jan P. Leyenaar oud 47 jaar

1640 de 3 february styrf Neeltje Jans, huisvrou van Meynte Poppes oud 21 jaar

1721 den 2 january is overleden Janke Feddriks oud 76 jaar en ruim 7 maanden
Indien dit een familiegraf is geweest….., Hypothese als Neeltje Jans (1619 – 1640 obv tekst grafsteen) nu eens de dochter zou zijn van genoemde Jan P Leyenaar (1583 – 1631 obv tekst grafsteen). Hierop gezocht in alle friezen en kwam de volgende akte tegen;
Recesboeken, archiefnummer 13-23, Nedergerecht Kollumerland, Tresoar, inventarisnummer 16, aktenummer 1363, Gemeente: Kollumerland c.a.
Periode: 1635-1647, Bron: Nedergerechten, Soort registratie: Inschrijving, nedergerechten,Datum: 02-04-1644
Bijzonderheden:
Jucke Hylckes curator
Jan Mients weeskind
Neeltie Jans moeder
Mient Poppes vader
Genoemde akte intrigeerde mij omtrent genoemde moeder en vader maar eveneens omtrent de curator Jucke Hylckes. Namelijk;
Opmerking bij grafsteen via site/boek "Friezen uit vroeger eeuwen" auteur Hessel de Walle

naam: Leijenaar, Trijntje Jans
sterfjaar: 1680
aant.: gehuwd 1 Jouke Hielkes; gehuwd 2 1654 Willem Jans Bockeblaet; gehuwd3 1659 Wietse Willems;

vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Kollum
boeknummer: 3417
Anno 1680 ... gerust die ee[rbare] Tryntje Jans L... [huis]vrou van den e... Wijt[z]e Wi[llems] binnen Leeu... op Doccum
Jouke Hielkes wordt hier genoemd bij de aantekening als partner van Trijntje Jans (via boek "Friezen uit vroeger eeuwen" geen verwijzing gevonden voor dit gegeven). Evenwel is Trijntje Jans genoemd als Sioerdsma en Leyenaar.... zie volgende aktes
- Index op huwelijken in Dokkum 1605-1660, G. Helder/ FAF
24-11-1654
Willem Jansen Bockebloedt – Trijntie Jans Sioerdtsma zij wed.v.Jouucke Hijlckes
Ondertrouwregister Gerecht Dokkum, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 173, aktenummer 445, Gemeente: Dokkum
Periode: 1646-1667, Ondertrouwregister Gerecht Dokkum, Bron: DTB Trouwen, Soort registratie: DTB inschrijving trouwen, Datum: 24-11-1654, Soort akte: derde proclamatie,
Bijzonderheden:
weduwe van Jouucke Hylckes

Bruidegom
Willem Jansen Bockebloedt
Bruid
Trijntie Jans Sioerdtsma
Recesboeken, archiefnummer 13-23, Nedergerecht Kollumerland - Tresoar, inventarisnummer 17, aktenummer 1594, Gemeente: Kollumerland c.a.
Periode: 1647-1659, Bron: Nedergerechten, Soort registratie: Inschrijving nedergerechten
Datum: 24-12-1654
Bijzonderheden:
Bouue Lubberts, woonachtig te Ee curator ad actum divisionis
Lourens Jans, woonachtig te Kollum curator ad actum divisionis
Wijlen Joucke Hijlckes vader
Op verzoek van Trijntie Jansdr moeder
- Ondertrouwregister Gerecht Dokkum, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 173, aktenummer 1008, Gemeente: Dokkum
Periode: 1646-1667, Bron: DTB Trouwen, Soort registratie: DTB inschrijving trouwen, Datum: 04-07-1659, Soort akte: ondertrouw
Bijzonderheden:
weduwe van Willem Jansen Bockeblaet

Bruidegom
Wytse Willems wonende te Leeuwarden
Bruid
Trijntie Jans Leyenaer
- Index op huwelijken in Dokkum 1605-1660, G. Helder/ FAF
4-7-1659
Wijtse Willems Leeuwarden – Trijntie Jans Leijenaer zij wed.v.Willem Jansen Bockeblaet
Wellicht een verschrijving van medewerker van het Nedergerecht i.v.m. Sioerdtsma en Leyenaar. Of dat ze eerder heeft gehuwelijkt met ene Sioerdtsma... Evenwel is Jucke Hylckes curator bij Neeltje Jans en Mient Poppes die zijn gelegen in een graf met Jan P Leyenaar

In volgende akte neem ik vooralsnog aan dat ze hier eveneens samen staan genoemd.
Recesboeken, archiefnummer 13-23, Nedergerecht Kollumerland, Tresoar, inventarisnummer 17, aktenummer 1594, Gemeente: Kollumerland c.a.
Periode: 1647-1659, Bron: Nedergerechten, Soort registratie: Inschrijving nedergerechten
Datum: 24-12-1654
Bijzonderheden:
Bouue Lubberts, woonachtig te Ee curator ad actum divisionis
Lourens Jans, woonachtig te Kollum curator ad actum divisionis
Wijlen Joucke Hijlckes vader
Op verzoek van Trijntie Jansdr moeder
Op basis van mijn huidige gegevens uit de stamreeks zou dan, hypothetisch, Jouke Hielkes als aangehuwd achteroomzegger de belangen van Neeltje moeten behartigen. Getuige mijn ervaringen met de nedergerechten is die kans minimaal. Eerder zou een oom of zwager het curatorschap gaan oppakken.

Dit betekent dat Trijntje Jans, in mijn stamreeks ondergebracht onder generatie 5, zeer waarschijnlijk niet de dochter van Jan Claases is. Maar van Jan Pytters, zie generatie 3 van de stamreeks. Zodoende zijn Neeltje en Trijntje dan zussen van elkaar. Jouke Hielkes is dan de zwager van Neeltje. Deze hypothese klinkt een stuk plausibeler.

Op basis van grafschriften en gevonden aktes zal Jan Pytters Leyenaar (1583 – 1631) rond zijn 35ste levensjaar Neeltje hebben gekregen.

Hieruit dan de volgende reconstructie.

Generatie 3
Pytter Jans Leyenaar, geb. ca.1553, overl. 22 mei. 1605 te Harlingen, tr. omstr 1580 met Neeltje Jaspers de Cock van Harlingen aldaar, geb. 1561 overl. 24 maart 1611 te Harlingen.
Uit dit huwelijk (volgorde onzeker):
1. Claas Pieters, volgt

2. Martje Pieters huwt Hubert Claassen
(Bron Martje Pieters kind van Pytter Jans en huwt met Hubert Claasen is via voormalige site "priesters van de Harlinger rijkdom". De bron van deze info is eertijds niet door mij vastgelegd)

3. Jan Pytters, geb. ca. 1584 overl. ca. 1631, koopman te Harlingen. Gehuwd met N.N
vermoedelijk kinderen Neeltje en Trijntje. Neeltje is gelegen in het graf van Jan Pytters en het curatorschap van Jucke Hylckes partner van Trijntje Jans Leyenaer.
uit dit huwelijk: volgorde onbekend:

3.3.1 Neeltje Jans (Leyenaer), geb c.a. 1619 overl. 3 februari 1640. Huwt met Meynte (Mient) Poppes ze krijgen samen één zoon Jan Mients. Op 2 april 1644 wordt Jucke Hylckes als curator aangesteld over Jan Mients. Vader Mient en en zoon Jan wonen dan nabij Kollum in de gemeente Kollumerland. Neeltje is in 1640 begraven in de grote kerk te Harlingen.

3.3.2 Trijntje Jans Leyenaer, overl. 1680. Huwt met Jouucke Hijlckes. Op 2 april 1644 wordt Jouke als curator aangesteld over Jan Mients. Jouuucke overlijdt voor 1654. Trijntje huwt op 24 november 1654 als weduwe met Willem Jansen Bockeblaet (Bockebloedt). Willem komt voor 4 juli 1659 te overlijden getuige Trijntje haar derde huwelijk met Wijtse Willems. Wijtse is dan afkomstig van Leeuwarden. Trijntje wordt in 1680 begraven in de kerk te Kollum.

Groet,
Hielke

Hielke Leijenaar
Berichten: 55
Lid geworden op: zaterdag 11 apr 2015 2:33 pm

Re: Stamreeks Leyenaer - Leijenaar - gaarne aanvullingen

Bericht door Hielke Leijenaar » maandag 19 nov 2018 3:16 pm

Beste medespeurder,


In aanvulling van mijn vorige bericht kwam ik het volgende tegen In het Genealogysk jierboek 1996, uitgifte Fryske Akademy te Ljouwert 1996 , van het Genealogysk Wurkverban. Familie De Gavere op pagina 7. Op pagina 11 staat Jan Pieters Leijenaar vermeld als partner van Leentje de Gavere.
3. Leentje de Gavere leefde nog in 1641,42 zij huwde vóór februari 1624 Jan Pieters
Leijenaar ook genaamd Jan Pieters Meut. Deze koopt in 1625 voor 1665 g.g. een
huis en mouterie op het Noordees.43
Leentje wordt weduwe en hertrouwt vóór april 1633 Michiel Heerts,44 kleinreder
en linnenreder.
Hij koopt grote hoeveelheden Vlaams vlas van Jan Bardoul te Haarlem en heeft
een "mengschap" met hem.45 In 1639 verkoopt Leentje haar 6/17 deel van onroerende
goederen en parten scheeps uit haar eerste mans erfenis aan haar twee
kinderen en zij verhuist naar Kollum.46


Bronnen
42 RA KOL P12 131. 43 RA HART436v.44RAHARVil 127.45RAHARV1283.46RAHARN2d.d. 13-5-1639, 11-9-1639.
Ze staat genoemd als 3e kind van Eme (Yeme) Rogiersz. en Lutske Wijerds Popta. Over hen staat het volgende vermeld:
IIa. Eme (Yeme) Rogiersz, geboren ± 1570 en overleden midden 1635 te Harlingen,
trouwt Lutske Wijerds Popta. Zij is in 1604 reeds overleden en hij hertrouwt dat jaar 29
met Lutske Joostes, vermoedelijk een dochter van Joost Bonefacij; zij leeft nog op 18 december 1641.
In 1595 wordt Eme genoemd als lakenkoper en hij heeft in die jaren een "Com- 30
pagnie" met zijn zwager Adriaan Wijerds Popta. In 1598 komt hij voor als land-
31 meten In 1609 zit hij in de hophandel en samen met Jan Haenckes Lamcama in de
32 tichelwerken. Deze Jan was gehuwd met Antie Werstra, zij was een dochter van
33 Tjerk Werstra en Lutske Joostes, Eme's toenmalige echtgenote. Op 6 februari 1627 wordt Eme benoemd tot keurmeester van "de Rollen ofte Seijldoeck" der stad Harlingen.
Wanneer we het leven van Eme overzien kunnen we stellen, dat hij een actief man was die in vele zaken zat, waarbij grote sommen gelds rondgingen. Belangrijke zakenrelaties te Amsterdam waren de kooplieden Marten Codde en Frans Jacobs de Vries.

Bronnen
29 RA HAR R2 1196. 30 RA HAR J4 d.d. 13-4-1611. 31 RA HAR Tl d.d. 25-6-1598. 32 RA HAR V6 78 (1621). 33 HvF EEE1 63. 34 Gem. arch. Harlingen, resolutieboek d.d. 4-8-1635. 35 RA HAR T3 d.d. 21-2-1624.


Ik zal haar toevoegen aan de genealogie Leijenaar.

Met vriendelijke groet,
Hielke Leijenaar

Hielke Leijenaar
Berichten: 55
Lid geworden op: zaterdag 11 apr 2015 2:33 pm

Re: Stamreeks Leyenaer - Leijenaar - gaarne aanvullingen

Bericht door Hielke Leijenaar » zondag 15 mar 2020 4:20 pm

Beste medespeurder,

Via de site erfgoed Leiden en omstreken de volgende akte in de lijfrenteregisters gevonden.
Lijfrenteregisters, aktenummer 1736, Gemeente: Leiden, Periode: 1402-1609
Soort registratie: Lijfrente, (Akte)datum: 1587, Plaats: Leiden
Bijzonderheden:
Rente: f. 23 (4 x f. 5.15) Hernieuwde rente: 1588: f. 11.10 Rentepercentage: 6e penning Betaaldatum: 5 jan. + 5 april + 5 juli + 5 okt. Kapitaal: f. 138 Bronnen: 1590: Geconverteerde lijfrente. Toegang 0501A, invent. nr. 7459, f. 71v; Toegang 0501A, invent. nr. 7460, f. 284+380; Toegang 0501A, invent. nr. 7461, f. 320; Toegang 0501A, invent. nr. 7462, f. 314; Toegang 0501A, invent. nr. 7463, f. 373v; Toegang 0501A, invent. nr. 7464, f. 336v; Toegang 0501A, invent. nr. 7465, f. 294v; Toegang 0501A, invent. nr. 7466, f. 292v; Toegang 0501A, invent. nr. 7467, f. 314v; Toegang 0501A, invent. nr. 7468, f. 352; Toegang 0501A, invent. nr. 7469, f. 404; Toegang 0501A, invent. nr. 7471, f. 394; Toegang 0501A, invent. nr. 7473, f. 375; Toegang 0501A, invent. nr. 7474 (1605), f. 648;
Moeder: Claertgen Dirck Ottenszdr wonende te Leiden
Vader: Cornelis Claesz (houtkoper) wonende te Leiden
Heffer: Dirck Cornelisz wonende te Leiden
Begunstigde: Claertgen Cornelisdr leeftijd 31 jaar, wonende te Leiden
Hieruit blijkt dat Cornelis Claesz gehuwd was met Claertgen Dirck Ottenszdr. Uit dit huwelijk de volgende kinderen:
- Dirck Cornelisz
- Claertgen Cornelisdr, geb. omstreeks het jaar 1556.

In de volgende akte komt Claertgen Dirck Ottenszdr nogmaals voor:
Blaffart van ontvangsten en uitgaven, inventarisnummer302, Gemeente: Leiden, Periode: 1500-1600, Toegang nummer: 0504, Toegang naam: Archieven Gasthuizen
Bron: Legaten gasthuizen register, Soort registratie: Legaten gasthuizen, (Akte)datum: 07-1555, Plaats: Leiden
Genoemd: Claertgen Dircksdr
Vader: Dirck Ottensz
Legataris: St. Catharinagasthuis
Claertgen Dirck Ottenszdr is toegevoegd aan de genealogie Leijenaar.

Met vriendelijke groet,
Hielke Leijenaar

Hielke Leijenaar
Berichten: 55
Lid geworden op: zaterdag 11 apr 2015 2:33 pm

Re: Stamreeks Leyenaer - Leijenaar - gaarne aanvullingen

Bericht door Hielke Leijenaar » maandag 16 mar 2020 9:50 pm

Beste medespeurders,
Om aanvullingen toe te kunnen voegen aan de genealogie van de familie Leijenaar, en dan met name Welmoed Haenties, weer eens een zoektocht gestart op de site kleinekerkstraat.nl. De site om in de historie van Harlingen te duiken.
Hier viel mij het volgende op:
Rozemarijnstraat 1 te Harlingen
1606 – proclamatieboek, Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0516v van 8 jun 1606 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 2, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als, naastligger ten zuiden, Bartel Jans
1616 – proclamatieboek, Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0030r van 17 mrt 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 2, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als naastligger ten zuiden, Haancke Hessels
1649 – proclamatieboek, Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0093v van 6 okt 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 2, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als naastligger ten zuiden, Hessel Haenties
1657 - proclamatieboek
Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0134v van 5 sep 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 2, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als naastligger ten zuiden, de erfgenamen van Hessel Haentie.
1659 – proclamatieboek, Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0002ra van 23 dec 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 4, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als naastligger ten zuiden, N. N.
1660 – proclamatieboek, Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0016r van 1 jan 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 4, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als naastligger ten zuiden, N. N.
1682 – proclamatieboek, Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0048ra van 8 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozemarijnstraat 3, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als naastligger ten noorden, Amelyke Haenties
1696 – proclamatieboek, Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0203r van 19 jan 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Adres Rozemarijnstraat 1, Rozemarijnstraat OZ [staat: bij het nieuwe vallaat achter het huis van de koopman Symen Fransen]
gebruik: huis, koper, Homme Tiebbes, gehuwd met Jancke Pieters , mr. huistimmerman
bedrag, 81-04-00 GG, huurder, Pieter Fransen c.u., verkoper, de kinderen en erfgenamen van Gerrit Gouckes koopman, gehuwd met Hylkjen Sybrands
Ofwel ervanuit gaande dat dit een familiare verbinding is omtrent de eigendom en verkoop van de woning gelegen aan de Rozemarijnstraat 1. Hypothetisch het volgende Haancke Hessels ofwel de vader van Hessel Haenties in 1649 en de erfgenamen in 1657 ofwel Amelyke Haenties in 1682.
Hierop gezocht naar Haancke Hessels via de site van kleinekerkstraat.nl.
Het volgende:
Haencke Hessels verkoper q.q. Rozengracht ZZ in 1614, beroep Hinxtevanger (Hengstevanger)
Bron, anno 1614, boek 229, folio 237

Haancke Hessels , koper huis, pothuis en plaats en alles wat daarop is gebouwd en de pottenbakkers gereed, Droogstraat NZ, beroep Hengstenvanger.
Bron, anno 1611, boek 229, folio 2r
Wat opvalt is dat in dezelfde periode te Harlingen meerdere hengstenvangers werkzaam zijn?
Fridts Hessels , voor hemzelf en als vader voor zijn kinderen, weduwnaar van Sytske Wybes, beroep hengstenvanger, verkoper Zoutsloot 42
bedrag 850-00-00 GG, anno 1611, boek 229, folio 50r

Fridtz Hessels , voor zich en zijn kinderen, weduwnaar van Sytske Wybes, beroep hengstenvanger, koper huis met onbelaste grond Rommelhaven 18, verkoper Gerryt Auckes gehuwt met Lampcke Wybes, bedrag 1350-00-00 GG, anno 1611, boek 229, folio 51r

Jacob Hessels, beroep hengstenvanger, naastligger ten westen Lanen 46, Bron, anno 1625, boek 231, folio 61v
De hengstenvangers als beroep zijn oververtegenwoordigd in Harlingen en toeval wil dat allen als patronymica Hessels hanteren. Wellicht dat men hier niet aan een beroep refereert enkel een achternaam?

Hierop gezocht en het volgende een circa 50 jaar later, het volgende:

1668 – proclamatieboek, Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0168v van 26 jul 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Adres, Kruisstraat 6, Kruisstraat ZZ [staat: achter de brouwerij van de vroedsman Jacob van der Voorda]
Gebruik, schuur, westelijk gedeelte van een
Koper, Willem Pytters
Bedrag: 291-00-00 GG
Huurder: Hessel Hingst
verpachter grond, burgemeester Lantingh
Bedrag, 2-16-00 CG

1670 – proclamatieboek, Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0007v van 13 feb 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Adres, Kruisstraat 6, Kruisstraat Z [staat: achter de vroedsman Jacob Voorda]
Gebruik, schuur
koper, Hessel Jacobs Hinxt, beroep gortmaker
Bedrag, 276-20-00 GG
verpachter grond, oud burgemeester Bartle Lanting
Bedrag, 2-16-00 CG
verkoper van ½, oud burgemeester Bartle Lanting, en
verkoper van ½, Antie Fransen
eerdere samenvatting door Yde Elsinga
Hessel Jacobs Hingst, gortmaker, koopt een schuur achter het huis van vroedsman Jacob Voorda. Ten O. Sicke Scheltes, ten Z. koordewerker Jouke, ten W. Sicke Syties, ten N. de straat. Gekocht van oud-burgemeester Bartel Lantingh voor 1/2, en van Antie Fransen voor 1/2, voor 276 gg.

1671 – proclamatieboek, Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0072r van 10 dec 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Adres, Kruisstraat 6, achter de brouwerij van burgemeester Jacobus Voorda
Gebruik, schuur
koper, Doede Hendrix beroep mr. bakker , gehuwd met Baukjen Seerps
Bedrag, 200-00-00 GG
verkoper, Hessel Jacobs Hinxt
eerdere samenvatting door Yde Elsinga
Doede Hendrix, mr. bakker x Bauckjen Seerps koopt een schuur achter de brouwerij van burgemeester Jacobus Voorda. Ten O. Sicke Scheltes, ten W.
Sicke Syties?, ten Z. koordewerker Jouke, ten N. de straat. Gekocht van Hessel Jacobs Hingst voor 200 g
Zodoende geen familienaam Hengstenvanger enkel ingekort tot Hinxt. ofwel Hingst of Hengst
Hierop gezocht naar de genealogie Hingst ofwel Hinxtevanger via google de volgende website:

https://archief.amsterdam/inventarissen ... 52.nl.html Archief van Amsterdam het geslacht Hingst uit Harlingen, Friesland november 1962,
het volgende,
Blad 4 “drie broers: Frids Hessels, (1566/67-1650/56) Haeucke Hessels en Jacob Hessels Hingst, worden als de eersten van onze familie genoemd”

Blad 31 hier wordt ene Hauecke Hessels Hynxtevanger genoemd welke huwt met Amely Bartels. Uit dit huwelijk een drietal kinderen Hessel Haenties Hingst, Amely Haenties, en Welmoed Haenties. Laatstgenoemde huwt in 1625 met Jan Claasen Leijenaar. Jan Claasen is volgens de gegevens mr. Brouwer van beroep en een kind van Claas Pieters Leijenaar en Trijntje Freeks Scheltinga.
Via de site allefriezen.nl komen de volgende achternamen met “Hingst” naar voren:
Autorisatieboeken, Oude inventaris: O1, Bron: Nedergerechten, Soort registratie: Nedergerechten inschrijving, Autorisatieboeken, archiefnummer 13-16, Nedergerecht Harlingen - Tresoar, inventarisnummer 113, aktenummer 210, Gemeente: Harlingen, Periode: 1654-1665, (Akte)datum: 31-08-1659
Bijzonderheden:
Sicke Hettes requirant, Getrouwd met Geertie Everts onder curatele, Freerck Jacobs requirant, Getrouwd met Lysbeth Everts onder curatele, Antie Everts requirant, Jacob Jacobs Hingst curator, curator ad actum divisionis Geertie en Lysbeth Terquinius Theodory notaris publicus curator, diversen Antie Everts
Requirant
Sicke Hettes
Relatie
gehuwd met Geertie Everts
Requirant
Freerck Jacobs
Relatie
gehuwd met Lysbeth Everts
Requirant
Antie Everts
Curator
Jacob Jacobs Hingst
Curator
Terquinius Theodory
Als we de gevonden gegevens reconstrueren ontstaat de volgende genealogie Hynxtevanger ofwel Hingst:

1.0 Hessel Hynxtevanger huwt met N.N.
Uit dit huwelijk, volgorde onzeker:

1.1 Haencke Hessels Hynxtevanger huwt met Amely Bartels
Uit dit huwelijk, volgorde onzeker
1.1.1 Hessel Haenties Hingst
1.1.2 Amelyke Haenties (Hynxtevanger)
1.1.3 Welmoed Haenties (Hynxtevanger)

1.2 Fridtz Hessels Hynxtevanger, grootschipper en koopman huwt met Sytske Wybes

1.3 Jacob Hessels Hinxtevanger (Hingst)
Uit dit huwelijke, volgorde onzeker
1.3.1 Hessel Jacobs Hingst, beroep gortmaker
1.3.2 Jacob Jacobs Hingst huwt 1 februari 1629 met Sytske Freercks Braam
….1.3.2.1 Freerck Jacobs Hinghst huwt 4 april 1659 te Harlingen met Lysbeth Everts.
….1.3.2.2 Meinte Jacobs Hinghst huwt 2 juli 1664 met Antje Sytzes. Zijn tweede huwelijk is op 1 april 1671 met Trijntje Hendriks Schotanus. Trijntje dan afkomstig van Franeker. Meynte zijn derde huwelijk op 14 februari 1685 voor het gerecht te Harlingen met Jeltje Foppes de Bay.

Middels de gevonden gegevens ontstaat een ruimer familiair beeld omtrent Welmoed Haenties en mr. brouwer Jan Claesz Leyenaar.

Met vriendelijke groet,
Hielke Leijenaar

KleineKerkstraat
Berichten: 10
Lid geworden op: zondag 4 jan 2015 11:45 am
Contacteer:

Re: Stamreeks Leyenaer - Leijenaar - gaarne aanvullingen

Bericht door KleineKerkstraat » maandag 4 mei 2020 4:41 pm

Leuk om te zien dat een draad in het forum zo lang actief is. Hoera voor hobby's die nooit af komen.

Ik heb vrijwel de hele draad gelezen, maar volgens mij wordt niet verwezen naar de achternaam R(h)eenstra, alleen R(h)een. Een (geproclameerde) verkoop in de proclamatieboeken van Harlingen van 1647 geeft als beoogde kopers Annius Reenstra en zijn broer Harmannus Reen. Een jaar eerder wordt Annius opgevoerd als Rienstra. Verder komt in 1671 een verkoper ds. Regnerus Reen uit Franeker voor, en dan denk ik opeens aan andere predikanten nl. Daniël en Henricus Reneman. Ik zeg hiermee niet dat iedereen familie is van iedereen, maar het zijn net iets anders dan spellingsvarianten van R(h)een. Misschien levert het iets nieuws op.

Overigens, over de paardenvangers (hinxtevanger) gesproken, die is zijn de proclamatieboeken van Harlingen ook vertegenwoordigd. O.a.:
1611 - verkoper: Fridts Hessels hinxtevanger wed. van Sytske Wybes (Zoutsloot 42)
1611 - koper: Fridz Hessels hinxtevanger voor zich en zijn kinderen, wed. van Sydtske Wybes (Rommelhaven 18)
1626 - kopers: Hessel Fridses x Pytie Sibrants (Noorderhaven 29)
1635 - kopers: Fridts Hessels, Seerp Sybrandts (Zuiderhaven 22), hun onderlinge relatie is niet beschreven
1638 - kopers: Fridts Hessels, Griettie Fridses, Seerp Sybrants, Hessel Fridses (Zuiderhaven 24), hun onderlinge relatie is niet beschreven
1640 - verkopers: Fridts Hessels x Siouck Jans (Rommelhaven 18)
1652 - verkopers: de erfgenamen van Frids Hessels (Rommelhaven 18)
1653 - naastligger: de erfgenamen van Hessel Fridses (ergens op Zuiderhaven zuidzijde)
1655 - verkoper: Pyttie Hessels [verschrijving?] wed. van Hessel Fridses (idem Zuiderhaven zuidzijde)

Het beroep hinxtevanger komt in de proclamatieboeken van Harlingen (tot nu toe gevonden) vijf keer voor:
1611 en 1614 Haancke Hessels
1611 Fridts Hessels 2x
1625 Jacob Hessels (Lanen 46)

Ik heb de adressen vermeld zodat de juiste bronnen terug te vinden zijn via mijn website. Mogelijk blijken daar ook weer andere verbanden met eerdere of latere (ver)kopers of naastliggers.

Rond de Kerst zijn de gegevens van de Harlinger proclamatieboeken op kleinekerkstraat.nl ververst en uitgebreid. We zijn bezig met de laatste zeven procent, het boek van 1597-1606.

Margreet Huisman
Berichten: 5278
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 1:02 am

Re: Stamreeks Leyenaer - Leijenaar - gaarne aanvullingen

Bericht door Margreet Huisman » zaterdag 13 mar 2021 3:09 pm

Hoi,

Ik weet niet waarom die nieuwe reactie van van de week weer weggehaald is,
toevallig was ik net bezig geweest met Martsen Nannes x Hessel Sybrens, nageslacht Leijenaar/Leyenaar.
Ze blijkt de dochter van Nanne Andries Smeeding, 1721-1815 mairie Wirdum, 1749 te Gauw - moeder nog onbekend.

Groet, Margreet

Plaats reactie