Stamreeks Leyenaer - Leijenaar - gaarne aanvullingen

algemene vragen over genealogisch onderzoek bij Tresoar
Hielke Leijenaar
Berichten: 55
Lid geworden op: zaterdag 11 apr 2015 2:33 pm

Re: Stamreeks Leyenaer - Leijenaar - gaarne aanvullingen

Bericht door Hielke Leijenaar » donderdag 23 feb 2017 1:13 pm

Beste medespeurders,

Groot aantal toevoeging aangebracht, zie eerste bericht, in generatie 5 inclusief de vermelding bronnen.

Evenwel kan ik deze niet plaatsen:
Trouwregister Gerecht Harlingen, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 315, aktenummer 152
Gemeente: Harlingen Periode: 1645-1661 Trouwregister Gerecht Harlingen Bron: DTB Trouwen Soort registratie: DTB inschrijving trouwen Datum: 04-01-1651 Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom Claes Douwes de Boer wonende te Franeker Bruid Ameli Jans Leyener wonende te Harlingen.
Volgens bronnen is Syke Jans eerder gehuwd met ene Claas Douues (authorisatieboek Harlingen). Na te hebben gezocht in Allefriezen.nl kom ik enkel bovengenoemde Ameli tegen. Dit binnen het kader van tijdsperiode, locatie en naam. Ameli en Syke lijkt me niet te vallen onder een "verschrijving". Echter volgens nedergerecht en gegevens doopsgezinde gemeente huwt ene Lyke Jans op 27-08-1659 te Harlingen en op 04-09-1660 ene Leuycke Jansdr met ene Dirck Olpherts. E.e.a. omtrent Dirck Olpherts genoemd in authorisatieboek nedergerecht Harlingen.

Op dit moment is het me nog niet geheel duidelijk of de Syke Jans vanuit een verschrijving is genoteerd als Lyke Jans en Leuycke Jans. Tevens is het me nog niet geheel duidelijk of Ameli Jans een zuster is van Syke of eveneens een verschrijving is.

Overigens is de volgende persoon wellicht een zus van hun/haar moeder Welmoed Haenties, o.a. patronymica:
Trouwregister Gerecht Harlingen, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 314, aktenummer 136
Gemeente: HarlingenvPeriode: 1632-1645vTrouwregister Gerecht Harlingen Bron: DTB TrouwenSoort registratie: DTB inschrijving trouwen Datum: 16-03-1633Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom Sibrant Tiaerdts Suyrich wonende te Harlingen, Bruid Ammely Haenties wonende te Harlingen

Margreet Huisman
Berichten: 5278
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 1:02 am

Re: Stamreeks Leyenaer - Leijenaar - gaarne aanvullingen

Bericht door Margreet Huisman » donderdag 23 feb 2017 3:41 pm

Dag,

Misschien is het toch wel Ameli-Lieke-Lyke geweest. ame-lieke, zeg maar.

Deze is er ook nog:
Bron: Harlingen Nedergerechten Soort registratie: Inschrijving nedergerechten Datum: 18-02-1681
Claes Jansen oud hopman, brouwer curator, curator over personen en goederen, volle oom van de kinderen
Broer van Syke Jans requirant, tante
Weduwe van Dirck Olpherts genoemd,
Welmoed Haenties Leyenaer oud 12 jaar weeskind,
Hessel Haenties Leyenaer oud 9 jaar weeskind,
Hendrick Haenties Leyenaer oud 8 jaar weeskind,
Wijlen Haentie Jans Leyenaer vader,
Hier heb je Claes, Syke en Haentie Leyenaar. Jans ook nog.
Misschien is de L heel zwierig geschreven, en aangezien voor een S - in het autorisatieboek?
L-yke / S-yke verwarring.

Lyke x Claes Douwes 1651
hertrouwt 1659 Dirck Olpherts
In maart 1660 is ze al hertrouwd volgens het autorisatieboek, en in 1681 leeft ze nog.

Misschien is die trouwinschrijving 4-9-1660 Vlaams Doopsgezind dan meer een soort lidmatenboek?
of ze zijn toen pas voor de kerk getrouwd,
nadat ze dat in 1659 al voor het Gerecht hadden gedaan.

In de trouwboeken heb je dan 3 keer L - Ameli, Lyke en Lyeucke. Gerecht Gerecht en DG.
en in de autor.boeken 2 x S = 1660 en 1681.
Misschien moet je toch zelf de originele inschrijvingen gaan bekijken,
of het je een S of een L lijkt.

Ik dacht even dat ze kinderen waren van deze:
3. Jan Pytters, geb. ca. 1584 overl. ca. 1631, koopman te Harlingen.
Jan Pyters Leyenaer wonende te Harlingen x Reinuke Gerryts Zuyrger wonende te Harlingen

Maar je bedoelt deze:
Trouwregister Gerecht Harlingen
Bron: DTB Trouwen Soort registratie: DTB inschrijving trouwen Datum: 20-03-1625 Soort akte: bevestiging huwelijk
Bijzonderheden: was getekend J.C. Leyenaer
Bruidegom Jan Claases wonende te Harlingen
Bruid Welmoed Haanties wonende te Harlingen
groet Margreet

Margreet Huisman
Berichten: 5278
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 1:02 am

Re: Stamreeks Leyenaer - Leijenaar - gaarne aanvullingen

Bericht door Margreet Huisman » donderdag 23 feb 2017 4:05 pm

-vervolg- Hier je Ammelie Haenties lijkt me:
1674 - proclamatieboek Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 164v van dec 1674 (exacte ligging vrij zeker)
adres samenvatting
Noorderhaven 44 Claes Fransen Visscher koopt een mooi huis c.a. zz. Noorderhaven, door Reiner Huiberts, mr. bakker, bewoond. Ten O. het achterhuis van Johan Ammema, ten W. Claes Willems Burger, ten Z. Amelyke Suringer, ten N. die straat. Vrij mede-gebruik van de steeg ten O., voorzover dit huis strekt. Gekocht van Bauckien Fransen Visscher x Hendrik Mouts, voor 1280 gg. Er is geniaard door Jan Dirx Roorda, mr. goudsmid. Zie ook de acte.
Waar is www.harlingerrijkdom.nl gebleven?

Hielke Leijenaar
Berichten: 55
Lid geworden op: zaterdag 11 apr 2015 2:33 pm

Benaming: Syke (Lyke, Leuycke of Ameli) Jans Leyenaer

Bericht door Hielke Leijenaar » donderdag 2 mar 2017 4:13 pm

Benaming: Syke (Lyke, Leuycke of Ameli) Jans Leyenaer in generatie 5 van familie Leijenaar

Dank voor je reactie Margreet.
Middels je informatie hierbij mijn hypothese met mijn stelling omtrent Ameli, Syke, Lyke of Lieucke Jans Leyenaer.

Omtrent:

Generatie 5
Jan Claases Leyenaer, ged bevestiging huwelijk op 20 maart 1625 met Welmoed Haenties van Harlingen aldaar.
Uit dit huwelijk (volgorde onzeker):
1. Claes Jansen Valckenburgh, geb. overl. voor 6 juni 1681.
Hopman en Mr. brouwer te Harlingen. Bevestiging huwelijk
op 19 juli 1652 te Harlingen met Jancke Hessels. Hij is
tijdens huwelijk woonachtig te Harlingen met als beroep
brouwer zij dan woonachtig tot Tzummarum. Bevestiging van
zijn tweede huwelijk op 13 juli 1672 te Harlingen
met Grietie Lieuwes.
Ze zijn dan beiden afkomstig van Harlingen
2. Haentie Jans Leyenaer, volgt
3. Syke (Lyke, Leuycke) Jans, huwt met Claas Douues.
Bevestiging van haar tweede huwelijk, als weduwe,
voor het nedergerecht van gemeente Harlingen op
27 augustus 1659 met Dirck Olpherts. Het huwelijk
met Dyrck is op 4 september 1660 bevestigd voor de
Doopsgezinde Vlaamse gemeente van Harlingen.
4. Trijntie Jans Leyenaer, ged. onder tr. 4 juli 1659 te Dokkum
Wytse Willems van Leeuwarden. Ze is weduwe van Willem
Jansen Bockeblaet (Bockebloedt)

De volgende gevonden akte
Trouwregister Gerecht Harlingen, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 314, aktenummer 136
Gemeente: Harlingen, Periode: 1632-1645, Trouwregister Gerecht Harlingen Bron: DTB Trouwen Soort registratie: DTB inschrijving trouwen Datum: 16-03-1633 Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom Sibrant Tiaerdts Suyrich wonende te Harlingen, Bruid Ammely Haenties wonende te Harlingen
Mijn hypothese:
Is wellicht Ammely Haenties een zus van Welmoed Haenties?
Zodoende is dan Claes Jansen Valckenburgh, zie bovenstaande generatie 5, een tantezegger van Ammely Haenties en een oomzegger van Sibrant Tiaerdts Suyrich.

Wellicht dat Sibrant Tiaerdts Suyrich en en Ammely Haenties samen de volgende zoon krijgen:

Tjeerd Sybrandts Suyrger, (inschatting auteur is niet bevestigd middels aktes)

Zodoende is dan Claes Jansen Valckenburgh een neef van Tjeerd Sybrandts Suyrger. Beiden via hun moeders.
Met dit gegeven de volgende akte:
Autorisatieboeken, archiefnummer 13-16, Nedergerecht Harlingen Tresoar, inventarisnummer 114, aktenummer 911 Gemeente: Harlingen
Periode: 1665-1681 Autorisatieboeken Bron: Nedergerechten Soort registratie: Inschrijving nedergerechten Datum: 23-02-1681
Bijzonderheden:
Amelyke Tjeerdts Suyrger oud 12 jaar weeskind, Dieucke Jans moeder, Weduwe van Tjeerd Sybrandts Suyrger vader, Yebeltie Tjeerdts Suyrger oud 8 jaar weeskind, Grietie Tjeerdts Suyrger oud 5 jaar weeskind, Claes Jansen Valckenburgh oud hopman curator, curator ad actum divisionis vaderlijke goederen met moeder

Weeskind Amelyke Tjeerdts Suyrger
Moeder Dieucke Jans
Vader Weduwe van Tjeerd Sybrandts Suyrger
Weeskind Yebeltie Tjeerdts Suyrger
Weeskind Grietie Tjeerdts Suyrger
Curator Claes Jansen Valckenburgh
Bijkomend in dit gegeven is dan in generatie 5 de zus van Claes Jansen, die in diverse aktes anders wordt anders wordt geschreven. Namelijk als Syke, Lyke, Leuycke en Ameli. Wellicht dat dit een verbastering/verschrijvingen is/zijn van Ammelyke of Ammely.
Trouwregister Gerecht Harlingen, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 315, aktenummer 152
Gemeente: Harlingen Periode: 1645-1661 Trouwregister Gerecht Harlingen Bron: DTB Trouwen Soort registratie: DTB inschrijving trouwen Datum: 04-01-1651 Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom Claes Douwes de Boer wonende te Franeker Bruid Ameli Jans Leyener wonende te Harlingen.
In bovenstaande akte haar naam geschreven als Ameli Jans Leyener

Deze naam zou dan via vernoeming komen uit de familie van hun moeder Welmoed Haenties (hypothese zus van Ammely Haenties).

Beste medespeurder:
Kan iemand aantonen of Tjeerd Sybrandts Suyrger een zoon is van Sibrant Tiaerdts Suyrich en Ammely Haenties?
Of kan iemand wellicht op een andere manier aantonen of Ammly Haenties een zus is van welmoed Haenties?
Wellicht dat iemand een andere visie is toebedeeld?

Alvast bedankt.

Omtrent de site van de harlingerrijkdom.nl is het jammer dat deze niet meer online te raadplegen is getuige de eertijds vele aanwezige informatie over generatie 4 van de familie Leijenaar. Daarbij is een groot deel van de familie Leyenaer doopsgezind ten tijde van dat ze in Harlingen woonden.

Omtrent:
Trouwregister Gerecht Harlingen, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 316, aktenummer 116
Gemeente: Harlingen, Periode: 1661-1680, Bron: DTB TrouwenSoort, registratie: DTB inschrijving trouwen, Datum: 12-04-1679, Soort akte: bevestiging huwelijk
Bijzonderheden:
was getekend R.G. Suriger

Bruidegom Jan Pyters Leyenaer wonende te Harlingen
Bruid Reinuke Gerryts Zuyrger wonende te Harlingen
Getuige de huwelijksdatum van Jan Pyters en de genoemde personen in opgenomen generatie 5 heb ik het vermoeden dat hij een nazaat is via generatie 4 Pieter Clases Leyenaar. Jan Pyters zou dan een neef zijn van Claes Jansen Valckenburgh. Beiden via hun vaders. Dit is een hypothese mijner zijde en derhalve (nog) niet middels aktes gestaafd.

Margreet Huisman
Berichten: 5278
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 1:02 am

Re: Stamreeks Leyenaer - Leijenaar - gaarne aanvullingen

Bericht door Margreet Huisman » vrijdag 3 mar 2017 5:26 pm

Hoi,

Sibrant Tieerds Suyrger was meermalen getrouwd-
x1 N.N. > Inske Sybrands
x2 Ybeltje Jelles
x3 Ammelie Haenties.

Omdat Tjeerd zowel een Ybeltje als een Amelyke krijgt is het lastig,
en extra omdat Ybeltjes grafsteen Arum haar 32 jaar geeft, ovl 1701 - dus van ca. 1669.
Dan is ze in het autorisatieboek mogelijk verwisseld met Amelyke?
Als Ybeltje de oudste was lijkt met me logisch dat Tjeerd zijn moeder vernoemde, en Ammelie de stiefmoeder was.

Mensen vernoemen meestal eerst hun eigen (overleden) moeder, en dan pas de stiefmoeder.
Maar je weet hier ook niet of eerdere kinderen zijn geweest, die overleden - en later hervernoemd werden.
Als vader Sibrant zijn eerdere vrouw Ybeltje vernoemde, wat ook vaak gebeurde, vernoemt Tjeerd misschien ook nog een jong overleden zusje ipv een moeder.

Ik heb dus maar Amalyke uitgevolgd,
gezien de Debora Isabella (Dieuwke Ybeltje) 1706 Buitenpost,
zou ik dan toch denken dat Tjeerd van Ybeltje Jelles is, en niet van Amelia Haenties.

Groet Margreet

Hielke Leijenaar
Berichten: 55
Lid geworden op: zaterdag 11 apr 2015 2:33 pm

Re: Stamreeks Leyenaer - Leijenaar - gaarne aanvullingen

Bericht door Hielke Leijenaar » vrijdag 14 apr 2017 12:36 pm

Beste Margreet en medespeurders,

In navolging van mijn vorige bericht eens gestart met Cornelis Leyenaar van Stavoren. Hierbij mijn bevindingen:

Cornelis Leyenaer geb. omstr 1640, overl. 21 oktober 1700, Schoolmeester(*1) te Stavoren en bijzitter (*7). Op 17 augustus 1664 ingeschreven als burger te Stavoren (*5,6). Oprichter van de kostschool te Stavoren (*2,3). Huwt met N.N.
Uit dit huwelijk:
1. Joannis Leyenaar, inschr. doop. voor hervormde gemeente Stavoren op 25 oktober 1665 (*8).

Cornelis huwt voor de hervormde gemeente te Stavoren op 12 juni 1671 met Maeycke (Maria) Reen (Rheen) (*9, 13).
Uit dit huwelijk:
2. Catryna Leyenaar (of Reen), inschr. doop. voor hervormde gemeente Stavoren op 14 februari 1672 (*10).
3. Hermanus Leyenaar (of Reen), inschr. doop. voor hervormde gemeente Stavoren op 15 augustus 1675 (*11).
4. Maechdalena Leyenaar (of Reen), inschr. doop. voor hervormde gemeente Stavoren op 27 september 1676 (*12).
Bronnen
1 - Lijkdicht op het overlijden van Cornelis Leyenaar onderwijzer te Stavoren. Bron fries scheepvaart museum, objectnr. FSM-E-370, periode 1700.
2 - Verzoekschriften van Cornelis Leyenaar aan het stadsbestuur van Stavoren in verband met een door hem opgerichte kostschool. Met beschikking, datering 1664-1667, 1 charter en 3 stukken, bron Tresoar archief 327 Familie Van Sminia ,2 inventaris, 2.3 stukken waarschijnlijk afkomstig van leden van de families waarvan sprake onder A t/mP, 1900-D
3 - Obligatie ten laste Cornelis Leyenaar, datering 1667- 1671. Afgelost na zijn dood 1689 en 1694, 2 stukken, bron Tresoar archief 327 Familie Van Sminia ,2 inventaris, 2.3 stukken waarschijnlijk afkomstig van leden van de families waarvan sprake onder A t/mP, 1900-A
4 - 7 april 1686 het kint van Stoffel Stoffels van Bruijn en Arentie Pieters, genamt Pieternellen, getuijgen Cornelis Leijenaar, Pieterneltie Maetens. Bron Doopboek Nederduits Gereformeerde Gemeente 1678-1690, Oude Tonge, ‎Transcripties Doop-, Trouw- en Begraafboeken Goeree en Overflakkee‎
Opm. auteur; is een eind van Harlingen evenwel wel opgenomen i.v.m. wellicht verre familie- vriendenbanden.
5 - Datum: 17-08-1664, Vermeld Cornelis Leyenaar, Diversen: Ingeschreven als burger.
Bronvermelding, Burgerboek Stavoren, archiefnummer 348, Verzameling copieën van elders berustende stukken - Tresoar, inventarisnummer 4100, aktenummer 177, Gemeente: Stavoren, Periode: 1661-1806
6 - Stellen eerst d’nagelatene goederen soo vaste als Oblie brieven van Thomas Thijs & Tryentien Heyemens, Item een vierde part van seeckeren huysinge staande & gelegen in’t Suyd-OosterQuartier der Stede Stavoren, tegenwoordig bij Mr. Cornelis Leyenaar bewoont, geastineert op ses hondert vijftig Car. Gls 650-0-0.
7 - Bronvermelding Cohieren van Westergoo, deel 2, archiefnummer 72, Stemkohieren 1698 - Tresoar, inventarisnummer F2690 Gemeente: Hemelumer Oldeferd, Periode: 1698, Datum: 1698, Plaats: Hemelumer Oldeferd. Bijzonderheden: locatie: Laaksum, Stemnr.: 32, Ligging: een huissteed, Aantal stemmen: 1. Eigenaar voor 1/2 Grietman Jacob Wayen, Eigenaar voor 1/2 Bijzitter Cornelis Leyenaar, Gebruiker Friessche Romkes
8 - Doopboek Herv. gem. Stavoren, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 682, aktenummer 2135, Gemeente: Stavoren, Periode: 1640-1699,Soort registratie: DTB inschrijving doop, Datum: 25-10-1665, Plaats: Stavoren,
Dopeling Joannis, Vader Cornelis Leyenaer
9 - Trouwregister Hervormde gemeente Stavoren, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 685, aktenummer 1215, Gemeente: Stavoren, Periode: 1640-1738, Soort registratie: DTB inschrijving trouwen, Datum: 12-06-1671, Soort akte: bevestiging huwelijk, Bruidegom Cornelis Leyenaar, Bruid Maeycke Reen
10 - Doopboek Herv. gem. Stavoren, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 682, aktenummer 2683, Gemeente: Stavoren, Periode: 1640-1699 Doopboek Herv. gem. Stavoren, Bron: DTB Dopen, Soort registratie: DTB inschrijving doop, Datum: 14-02-1672, Plaats: Stavoren, Dopeling Catryna, Vader Cornelis Leyenaer
11 - Doopboek Herv. gem. Stavoren, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 682, aktenummer 3003, Gemeente: Stavoren, Periode: 1640-1699, Doopboek Herv. gem. Stavoren, Bron: DTB Dopen, Soort registratie: DTB inschrijving doop, Datum: 15-08-1675, Plaats: Stavoren, Dopeling Hermanus, Vader Cornelis Leyenaer
12 - Doopboek Herv. gem. Stavoren, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 682, aktenummer 3106, Gemeente: Stavoren, Periode: 1640-1699, Doopboek Herv. gem. Stavoren, Bron: DTB Dopen, Soort registratie: DTB inschrijving doop, Datum: 27-09-1676, Plaats: Stavoren, Dopeling Maechdalena, Vader Cornelis Leyenaer
13 - Familieaantekeningen van Kornelis Leyenaar en Maria Rheen, datering 1671-1673, 1 deel, bron Tresoar archief 327 Familie Van Sminia ,2 inventaris, 2.3 stukken waarschijnlijk afkomstig van leden van de families waarvan sprake onder A t/mP, 1901-B
Hypothese t.b.v. zoektocht:
Zoektocht ouders van Maeycke Reen;
Getuige de relatie van de Leyenaer met Harlingen, naamsvernoeming Hermanus, tijdsbestek Maeycke waarschijnlijk geb omstr. 1650 en de familienaam Reen kwam ik de volgende akte tegen.
Trouwregister Gerecht Leeuwarden, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 899, aktenummer 123, Gemeente: Leeuwarden, Periode: 1631-1638, Datum: 02-12-1637, Soort akte: ondertrouw, Bijzonderheden: hij is schrijver
Bruidegom Hermanus Reen wonende te Harlingen Bruid Rixtie Willems wonende te Leeuwarden.
Hierop via Simon Wierstra, familie Rheen
III-a Harmen Reen, geboren Harlingen rond 1604, overleden 29 juli 1652, ongeveer 48 jaar, begraven Harlingen, grafschrift, zoon van Pier Annes Reen (II-a) en Aaltje Gerritsdr Pheltens.

In 1637 is hij compagnies-schrijver te Harlingen.
Hij wordt met zijn vrouw vermeld te Harlingen in 1640 en 1648.

Harmen is in ondertrouw gegaan Harlingen 17 dec 1637 ,en op 2-12-1637 te Leeuwarden, en getrouwd aldaar 31 dec 1637 met Rixt Willems, afkomstig uit Leeuwarden in 1637, overleden n 1655.

Rixt is later getrouwd Leeuwarden 12 okt 1655 met Jacobus Jouwersma, afkomstig uit Leeuwarden.

Uit het huwelijk van Harmen en Rixt:

1 Pier Reen, gedoopt Harlingen 28 mei 1648.

Als student uit Harlingen te Franeker ingeschreven op 29-10-1667.
Dr.Pierius Rheen was in 1674 advocaat bij het Hof van Friesland.
Hyp.boek Leeuwarden d.d.20-5-1700:Margareta Gellius en Dr.Pierius Rheen,echtelieden binnen Leeuwarden.


Pier is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 27 mrt 1674 met Grietje Gellius.

2 Sibilla Reen, gedoopt Harlingen 16 mrt 1651.

Sibilla trouwde met L.Schellingen.
Wellicht Maeycke een zus(je) van Pier en Sibilia of een andere tak van familie Rheen?
Laatst gewijzigd door Hielke Leijenaar op vrijdag 14 apr 2017 11:57 pm, 2 keer totaal gewijzigd.

Anton
Berichten: 51
Lid geworden op: zondag 28 jan 2007 7:57 pm

Re: Stamreeks Leyenaer - Leijenaar - gaarne aanvullingen

Bericht door Anton » vrijdag 14 apr 2017 8:17 pm

Maycke Hettesdr. R(h)een, geb. vermdl. te Rien omstreeks 1626, overl. na 1673, tr. (2?) 1671 Cornelis Leyenaar, etc.
Zij was een dochter van Hette Gerckesz. (van) R(h)een en zijn eerste echtgenote His Aeltiensdr., e.l. te Rien (o.m. 1626/1632), Baard en Lutkewierum.
Groet, Anton

Hielke Leijenaar
Berichten: 55
Lid geworden op: zaterdag 11 apr 2015 2:33 pm

Re: Stamreeks Leyenaer - Leijenaar - gaarne aanvullingen

Bericht door Hielke Leijenaar » vrijdag 14 apr 2017 11:38 pm

Beste Anton,

Zie mijn bron 4 van vorig bericht. Dit is nu beter te plaatsen met de volgende bron Simon Wierstra.
VI-c Hector van Rheen, ,ook Hette, geboren Wirdum ± 1575, overleden 10 sep 1612, begraven Goutum ,grafschrift, zoon van Lolcke van Rheen (V-b) en Jelcke van Sytzama.
Student te Franeker 29-4-1592 en te Orleans in 1599. Bij huwelijk in 1603 uit Wirdum. Vanaf 1600 was hij advocaat bij het Hof van Friesland.

Hector is in ondertrouw gegaan Leeuwarden 2 dec 1603 ,gerecht en getrouwd Sneek 9 mrt 1604 met Maria Broersdr van Hoytema, overleden n 20 apr 1642, dochter van Broer van Hoytema en Claer van Sickinga.

Zij kwam in 1603 uit Sneek;bij de derde proclamatie van haar eerste huwelijk op 16-12-1603 in Leeuwarden werd het huwelijk "gespierd".
Zij trouwde alsnog in 1604 te Sneek.
SNE 152 d.d.30-9-1619: Maria is hertrouwd met Hector Johannes Albada;als curator voor de kinderen wordt benoemd Dr.Hector Meinsma;de kinderen zijn Ambrosius,Fredericus/Lolcke en Claercke resp.13,11 en 9 jaar;op 28-10-1619 wordt haar tweede man Hector van Albada hun curator.
HvF 16793 d.d.20-4-1642: Maria van Hoytema als weduwe van Hector van Albada.

Maria is later in ondertrouw gegaan Sneek 15 jan 1619 en getrouwd aldaar 30 jan 1619 met Hector van Albada, geboren ± 1587, overleden 2 dec 1640 ,53 jaar, zoon van Pieter van Albada en Sophia van Essen.
Uit het huwelijk van Hector van Rheen en Maria:

1 Ambrosius van Rheen, geboren Sneek ± 1606. Hij werd priester en stichtte op Goeree/Overflakkee in 1647 een statie die tot 1705 daar heeft bestaan.
2 Lolcke van Rheen, geboren Sneek ± 1608. Lodewijk Rheen werd op 10-12-1634 ingeschreven als student te Leuven en werd opgeleid tot priester.
3 Claercke van Rheen, geboren Sneek ± 1610.
Frapant te lezen dat Cornelis Leijenaar, zie mijn bron nr 4, op bezoek gaat naar Goeree Overflakkee waar dan een familielid Ambrosius van Rheen een statie heeft gesticht. Een kind van Cornelis en Maeycke is genaamd Machdalena. In relatie tot Ambrosius en Lolcke m.a.w. priesters denk ik dan aan de bijbelse Maria Magdalena wellicht een vernoeming....

Ik begrijp dat Maeycke Reen dan een nicht is van Ambrosius en Lolcke.

Hielke Leijenaar
Berichten: 55
Lid geworden op: zaterdag 11 apr 2015 2:33 pm

Re: Stamreeks Leyenaer - Leijenaar - gaarne aanvullingen

Bericht door Hielke Leijenaar » zaterdag 15 apr 2017 12:14 pm

Beste Anton,

Zoals je aangaf wellicht een dochter van Hette Gerckesz. evenwel twijfelde ik getuige dan de relatief hoge leeftijd van haar om kinderen te krijgen. E.e.a. in relatie tot mijn opmerking tot Bijbelse Maria Magdalena en gelijkenis tussen Maeycke en Maria en de opmerking zoals opgenomen in het dossier van Sminia, zie bron 13 van mijn eerdere bericht eens gezocht onder Maria Rheen. Hierbij mijn bevindingen:
Autorisatieboeken, archiefnummer 13-16, Nedergerecht Harlingen - Tresoar, inventarisnummer 113, aktenummer 268 Gemeente: Harlingen, Periode: 1654-1665, Soort registratie: Inschrijving nedergerechten,
Datum: 29-10-1660
Bijzonderheden:
Pierius Reen oud 12 jaar weeskind,
Jan Knyff burgemeester curator, curator over personen en goederen
Maria Reen requirant, zuster van Pierius
Gehuwd met Jelmer Schellinger requirant, zwager van Pierius
Deze stond niet in de bronnen van Simon Wierstra.... Dus Pier en Sibilius hebben wel een zus Maria, zoals in mijn vorig gestelde vraag.
Ondertrouwregister Gerecht Bolsward, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 131, aktenummer 16
Gemeente: Bolsward, Periode: 1656-1696, Bron: DTB Trouwen, Soort registratie: DTB inschrijving trouwen, Datum: 26-12-1657, Soort akte: ondertrouw
Bijzonderheden:
jongeman en jongedochter, hij is afkomstig uit Amsterdam, thans in garnizoen te Bolsward
Bruidegom Jelmer Everts Schellinger wonende te Bolsward Bruid Maria Rheen wonende te Harlingen
Zij dopen eenmaal (volgens site alle friezen)
Doopboek Herv. gem. Grote Kerk Harlingen, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 323, aktenummer 2691
Gemeente: Harlingen, Periode: 1651-1675, Bron: DTB Dopen, Soort registratie: DTB inschrijving doop, Datum: 23-01-1661, Plaats: Harlingen
Dopeling
Catryna
Vader
Jelmer Everts Schellinger
Moeder
Marya Reen
De eerste dochter van Cornelis en Maeycke Reen is eveneens Catryna.

Bovengenoemde is voor mij voldoende om te kunnen concluderen dat Maria Rheen de zus is van Pierius (Pier) Rheen en dat zij dezelfde is als Maeycke (maria) Reen de tweede vrouw van Cornelis Leyenaer. Zodoende dan Harmen Reen de vader van Maeycke en haar moeder Rixt Willems.

Tevens gezocht naar genoemde Sibilla Reen evenwel kon ik die niet vinden. Deze lijkt me interessant ivm dat zij gehuwd is met enen L. Schellingen dit in relatie tot Schellinger.

Dank Anton voor je gegeven antwoord. Zodoende weer een puzzeltje van de historie.

Nu Cornelis en Jan Pieters nog koppelen als loten aan de spreekwoordelijk boom Leyenaar

Hielke Leijenaar
Berichten: 55
Lid geworden op: zaterdag 11 apr 2015 2:33 pm

Re: Stamreeks Leyenaer - Leijenaar - gaarne aanvullingen

Bericht door Hielke Leijenaar » zaterdag 15 apr 2017 12:27 pm

Beste medepeurders,

Aanvulling toegevoegd aan generatie 7.

Zie mijn eerste bericht toevoeging
- Grietje Hessels en Aaltje Hessels

groet, Hielke

Hielke Leijenaar
Berichten: 55
Lid geworden op: zaterdag 11 apr 2015 2:33 pm

Re: Stamreeks Leyenaer - Leijenaar - gaarne aanvullingen

Bericht door Hielke Leijenaar » zaterdag 15 apr 2017 2:01 pm

Beste Medespeurders,

Hierbij de puzzelstukjes omtrent Jan Pyters Leyenaer en Reinuke Gerryts Zuyrger
Trouwregister Gerecht Harlingen, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 316, aktenummer 116, Gemeente: Harlingen, Periode: 1661-1680, Trouwregister Gerecht Harlingen, Bron: DTB Trouwen, Soort registratie: DTB inschrijving trouwen, Datum: 12-04-1679, Soort akte: bevestiging huwelijk
Bijzonderheden:
was getekend R.G. Suriger
Bruidegom Jan Pyters Leyenaer wonende te Harlingen Bruid Reinuke Gerryts Zuyrger wonende te Harlingen
Hij heeft een houthandel
Hennaarderadeel T 13-19, inv.nr. 64 Hypotheekboeken 1681-1706
[168 vo.] 9-1-1691 registratie van obligatie d.d. 16-1-1688. Geroyeerd 15-4-1693.
Claes Hotses, mr cuiper te Rien, x Siouck Meinderts, e.l., zijn schuldig 480 cg. aan Jan Pijters Leijenaer, burger en houtcoper te Harlingen, x Reinu Gerrits t.z.v. geleverde houtwaren.
hij koopt te Harlingen ruimte voor zijn houthandel
1688 – proclamatieboek
Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 229v van 22 jan 1688 (exacte ligging niet zeker)
Adres Rommelhaven 13 te Harlingen
samenvatting
Jan Pytters Leyenaar koopt een huis zz. Hoogstraat, 'de Blauwe Bijl'. Ten O. Jan Jansen Reyer, ten W. Willem Claesen, ten Z. de verkoper, ten N. de Hoogstraat. Gekocht van houtkoper Jelte Ynses
Overigens is de Rommelhaven gelegen ten Noorden aan het einde van het Noordijs te Harlingen. Daar woonde eertijds Pieter Clases Leyenaer, wellicht zijn vader?

Zijn vrouw Reinuke Gerryts Zuyrger is wellicht dochter van
Trouwregister Gerecht Harlingen, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 315, aktenummer 98, Gemeente: Harlingen
Periode: 1645-1661, Trouwregister Gerecht Harlingen, Bron: DTB Trouwen, Soort registratie: DTB inschrijving trouwen, Datum: 20-01-1655
Soort akte: bevestiging huwelijk

Bruidegom Gerryt Gouckes wonende te Harlingen Bruid Hylckien Sybrens Suyriger wonende te Harlingen
Vader van Reinuke is dan zoutzieder

1
687 - proclamatieboek Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 214r van 18 dec 1687 (exacte ligging vrij zeker)
adres zoutsloot 121 te Harlingen
Samenvatting
Jan Taedes, mr. timmerman, koopt een huis op de Keysersgracht. Ten O. de Achterzoutsloot, ten Z. het huis waarvan Hendrick Ellerts c.u. zojuist eigenaar van zijn geworden, ten W. de straat en diept, ten N. de zoutkeet van Gerryt Gouckes [Suringar]. Grondpacht 30 st. Gekocht van juffrouw Elisabeth Steensma wv Ewout Jetses Stiensma [Steensma], voor 400 gg.
Dan wellicht deze een broer en zus van Reinuke
Trouwregister Gerecht Harlingen, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 317, aktenummer 229 Gemeente: Harlingen, Periode: 1680-1701, Trouwregister Gerecht Harlingen, Bron: DTB Trouwen, Soort registratie: DTB inschrijving trouwen Datum: 09-08-1684, Soort akte: bevestiging huwelijk

Bruidegom Goucke Gerryts Suringar wonende te Harlingen Bruid Antie Eelckes Eelcoma wonende te Harlingen

Trouwregister Gerecht Harlingen, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 317, aktenummer 25, Gemeente: Harlingen
Periode: 1680-1701, Trouwregister Gerecht Harlingen, Bron: DTB Trouwen, Soort registratie: DTB inschrijving trouwen, Datum: 27-11-1697, Soort akte: bevestiging huwelijk

Bruidegom Jacobus Cornelis Bonck Bruid Anna Gerrits Suriger
Weer een aantal puzzelstukjes met overigens dank aan de site kleinekerkstraat te Harlingen en de leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.

groet,
Hielke

Hielke Leijenaar
Berichten: 55
Lid geworden op: zaterdag 11 apr 2015 2:33 pm

Re: Stamreeks Leyenaer - Leijenaar - gaarne aanvullingen

Bericht door Hielke Leijenaar » zaterdag 15 apr 2017 2:44 pm

Beste medespeurder,

In navolging van mijn eerdere bericht omtrent dat Reinuke Gerryts Zuyrger een dochter kan zijn van
Trouwregister Gerecht Harlingen, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 315, aktenummer 98, Gemeente: Harlingen
Periode: 1645-1661, Trouwregister Gerecht Harlingen, Bron: DTB Trouwen, Soort registratie: DTB inschrijving trouwen, Datum: 20-01-1655
Soort akte: bevestiging huwelijk

Bruidegom Gerryt Gouckes wonende te Harlingen Bruid Hylckien Sybrens Suyriger wonende te Harlingen
Is frappant/toevallig dat wellicht Hylckien Sybrens Suyriger een dochter is van Sibrant Tiaerdts Suyrich?
Trouwregister Gerecht Harlingen, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 314, aktenummer 136
Gemeente: Harlingen, Periode: 1632-1645, Bron: DTB Trouwen Soort registratie: DTB inschrijving trouwen Datum: 16-03-1633 Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom Sibrant Tiaerdts Suyrich wonende te Harlingen Bruid Ammely Haenties wonende te Harlingen
Genoemde ammely eens in een eerder bericht besproken namelijk in relatie tot deze
Autorisatieboeken, archiefnummer 13-16, Nedergerecht Harlingen Tresoar, inventarisnummer 114, aktenummer 911 Gemeente: Harlingen
Periode: 1665-1681 Autorisatieboeken Bron: Nedergerechten Soort registratie: Inschrijving nedergerechten Datum: 23-02-1681
Bijzonderheden:
Amelyke Tjeerdts Suyrger oud 12 jaar weeskind, Dieucke Jans moeder, Weduwe van Tjeerd Sybrandts Suyrger vader, Yebeltie Tjeerdts Suyrger oud 8 jaar weeskind, Grietie Tjeerdts Suyrger oud 5 jaar weeskind, Claes Jansen Valckenburgh oud hopman curator, curator ad actum divisionis vaderlijke goederen met moeder

Weeskind Amelyke Tjeerdts Suyrger
Moeder Dieucke Jans
Vader Weduwe van Tjeerd Sybrandts Suyrger
Weeskind Yebeltie Tjeerdts Suyrger
Weeskind Grietie Tjeerdts Suyrger
Curator Claes Jansen Valckenburgh
toen aangegeven door Margreet dat Sibrant Tiaerdts Suyrich als volgt heeft gehuwelijkt
Sibrant Tieerds Suyrger was meermalen getrouwd-
x1 N.N. > Inske Sybrands
x2 Ybeltje Jelles
x3 Ammelie Haenties.
Dus dan Hylckien Sybrens Suyriger dochter wellicht van Sibrant Tieerds Suyrger en van een bovengenoemde huwelijkspartners.

Overigens bestaat er te Harlingen een Tjeerd Sybrens Suyrger deze bezit rond de jaren 80 van de 17e eeuw meerdere panden te Harlingen. Hij koopt/bezit/woont te Harlingen in 1674/1675 o.a. een pand aan Scheffersplein nz. (via site kleine kerkstraat Harlingen, proclamatieboek 1597-1811) dit is wellicht een zoon van Sibrant Tieerds Suyrger en broer van Hylckien Sybrens Suyriger.
Trouwregister Gerecht Harlingen, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 316, aktenummer 239, Gemeente: Harlingen
Periode: 1661-1680 Bron: DTB TrouwenSoort registratie: DTB inschrijving trouwenDatum: 08-01-1665Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom Tjeerdt Sybrens Suyrger wonende te Harlingen Bruid Dyncke Jans wonende te Harlingen

1692 - proclamatieboek Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 401r van apr 1692 (exacte ligging vrij zeker)
adres voorstraat 24 te Halingen
samenvatting
De kinderen van Tjeerd Sybrens Suyrger (Suringar) kopen 1/2 grondpacht uit een huis Voorstraat zz, waarvan ze de andere 1/2 van de grondpacht al bezitten. Ten O. de zgn. Duizenddeurensteeg, ten W. mr. glazenmaker Jan Wybrens [Wijngaarden?], ten N. de Voorstraat. De eigenaar was Mathijs van Idsinga, die het kocht van Dominicus Wringer. Gekocht van Sytske Laeses x Claes Theunis voor 80 cg.
Wellicht dat Dieucke Jans een dochter is van Jan Claases Leyenaer en Welmoed Haenties. E.e.a. in relatie tot curatorschap van Claes Jansen Valckenburgh. Of een nicht van Claes Jansen Valckenburgh.

Ondanks vele puzzelstukjes vallen deze nog niet op zijn plaatsen ondanks de blijkbaar aanwezige familiare banden tussen de familie Suringar en Leyenaer.
Laatst gewijzigd door Hielke Leijenaar op zaterdag 15 apr 2017 3:41 pm, 2 keer totaal gewijzigd.

Hielke Leijenaar
Berichten: 55
Lid geworden op: zaterdag 11 apr 2015 2:33 pm

Re: Stamreeks Leyenaer - Leijenaar - gaarne aanvullingen

Bericht door Hielke Leijenaar » zaterdag 15 apr 2017 3:21 pm

Mede speurder,

Zie relatie tussen Gerrit Goukes in eerder genoemde hypothese dus een zwager van Tjeerd Sybrands Zuiriger via Hylckien Sybrens Suyriger
archiefnummer 13-16, Nedergerecht Harlingen - Tresoar, inventarisnummer 114, aktenummer 611, Gemeente: Harlingen, Periode: 1665-1681Bron: Nedergerechten, Soort registratie: Inschrijving nedergerechten, Datum: 29-08-1670

Bijzonderheden:
Andries Jans vader,
Wijlen Warner Jans vader,
Gerrit Goukes koopman curator, curator over personen en goederen over kinderen en eventueel nog komende kinderen van Andries Jans
Tjeerd Sybrands Zuiriger koopman curator, curator over personen en goederen over kinderen van Warner Jans
Wijlen Sjoerd Tjeerds Zuiriger genoemd,
Wijlen Aaltje Hotzes erflater, oud tante, testamentaire dispositie 12 juli 1670
Aaltje Hotzes kan ik nog niet plaatsen, wellicht deze
Trouwregister Gerecht Harlingen, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 313, aktenummer 141
Gemeente: Harlingen Periode: 1625-1632, Bron: DTB TrouwenSoort registratie: DTB inschrijving trouwen Datum: 26-03-1626 Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom Sioerd Tiaerds Bruid Aaltie Hotses

Anton
Berichten: 51
Lid geworden op: zondag 28 jan 2007 7:57 pm

Re: Stamreeks Leyenaer - Leijenaar - gaarne aanvullingen

Bericht door Anton » zaterdag 15 apr 2017 4:31 pm

Maycke was "gewoon" een dr. van Hette Reen, volgens onderzoek. Geb.jaar ca. 1626 is speculatief, want afgeleid van wel bekende geb.jaren van oudere broers/zusters.
De Jezuïet Ambrosius Rheen, die de statie Oude Tonge stichtte, was een zoon van Hette Rheen en de zeer religieuze Maycke Hoytema en was dus, hoe zeg je dat, een achter(achter)neef.
Maycke Schellinger-R(h)een was een dr. van Pier Annisz. R(h)een.

Margreet Huisman
Berichten: 5278
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 1:02 am

Re: Stamreeks Leyenaer - Leijenaar - gaarne aanvullingen

Bericht door Margreet Huisman » zaterdag 15 apr 2017 6:21 pm

Een Mayke bij Hette is nieuw voor me, Anton. Ik zie haar ook niet bij Simon Wierstra.
Uit wel onderzoek blijkt dat dan? en wie is de 2e vrouw?

Een Maria lijkt me ook geen Maaike, Hielke.
Jelmer Schellinger ovl na 1680 volgens deze site.
dus kan ze niet in 1671 met Cornelis Leyenaar trouwen.

http://www.oudstaveren.nl/Genealogie/Ge ... linger.pdf

Catharina Schellinger trouwt Warns 1687,
dus is er ook geen reden 'alweer' een Catharina Leyenaar te dopen.

Groet Margreet

Plaats reactie