Stamreeks Leyenaer - Leijenaar - gaarne aanvullingen

algemene vragen over genealogisch onderzoek bij Tresoar
Hielke Leijenaar
Berichten: 55
Lid geworden op: zaterdag 11 apr 2015 2:33 pm

Stamreeks Leyenaer - Leijenaar - gaarne aanvullingen

Bericht door Hielke Leijenaar » vrijdag 13 nov 2015 11:24 pm

Beste medespeurder(s),

In 1811 heeft mijn voorouder Benedictus Jacobs eertijds woonachtig op een sathe te Trijehuzen, nabij Oosterend/Easterein, gekozen voor de achternaam Leijenaar. Naar nu blijkt heeft hij de familienaam aangenomen van zijn moeder Sipkjen Sybrens (Leyenaar).

Mijn vraag, Wie kan onderstaande aanvullen? Voor elke aanvulling ben ik je/jullie/u zeer erkentelijk.

Stamreeks (Houtcoper) - Leyenaer - Leijenaar


Generatie 1
Claes, geb. ca. 1475, overl.... gehuwd met N.N
Uit dit huwelijk:
1. Jan Claesz Houtcoper, volgt
2. Cornelis Claesz Houtcoper, geb. 1517, overl... ,poorter tot de stede van Leyden, woonachtig in 1561 in de "bon" Hogewoerd aan de Stynsteeg, beroep houtcoper en bruggenbouwer. Voert voor Hoogheemraadschap Rijnland regelmatig waterbouwkundig onderhoudswerk uit. Ondertekend op 18 september 1556 het aannemingscontract voor al het houtwerk voor de nieuw te realiseren Oosterse sluis "de Vissluis" nabij Halfweg. Zowel heiwerk voor de fundering als de deuren. Hij huwt met de van Leiden afkomstige Claertgen Dirck Ottenszdr. Ze is een dochter van Dirck Ottensz en Cornelia Pietersdr.
Uit dit huwelijk (volgorde onzeker):
1.2.1 Dirck Cornelisz.
1.2.2 Claertgen Cornelisdr., geb. omstreeks het jaar 1556.

Generatie 2
Jan Claesz Houtcoper, geb. ca. 1500 overl. 1586, poorter tot de stede van Leyden, woonachtig in 1561 in de "bon" Overmare rijnzijde, aan de Steeg, beroep houtcoper en mede regent van het Sinte Elisabeths Gasthuys. Bezit in 1544 en 1561 een landerij nabij Valkenburg*. Treedt in 1570 op als raedt der stede van Leyden omtrent de hoochte van 't binnen water. Is in de jaren 1563-1568, 1571 en 1573-1574 mede regent van het Sinte Elisabeths Gasthuys. Tijdens beleg van Leyden (1573-1574) woonachtig te Overmarendorp rijnsyde in 't steegen met 4 personen**. Huwt met Maritgen Jacobsdr.
Uit dit huwelijk, (volgorde onzeker) :
2.1. Jacop Jansz, woonachtig te Danswijc (tegenwoordige benaming Gdańsk of Danzig. Voormalige hanzestad te Polen)
2.2. Pieter Jansz, volgt
2.3. Marije (Maria, Marie, Marytgen, Maritgen) Jansdr in den Bock, geb. omstr. 1525, van beroep coorncoopster, overl. 1585. In 1576 genoemd als weduwe van Cornelis Cornelisz.,de oude, in den Bock, beroep tinnegieter en coorncoper. In 1561, TiendePenning, als eigenaar genoemd van woning De Bock gelegen aan de Nieuwe Rijn bij de Koornbeursbrug nr.4, huidig Botermarkt, hij overleden omstr. 1576.
2.4 Adriana Jansdr, gehuwd met Pieter Pietersz Coedijck*** van beroep coorncoper beide woonachtig te Leiden. Pieter**** is een kleinzoon van burgermeester Huych Pietersz. Coedijck en Alijt Huygendr.
2.5 Neeltgen Jansdr*****

Uit het huwelijk van Marije Jansdr. in den Bock en Cornelis Cornelisz., de oude in den Bock de volgende kinderen, volgorde onbekend
2.3.1. Cornelis Cornelisz., de jonge, in den Bock, geb. 1553, Bij volkstelling in 1581 als 28 jarige inwoner, als zijnde is furieus geworden, te Leiden genoemd.
2.3.2. Jan Corneliszn. in den Bock, later ook in den Otter vermoedelijk verhuizing vanuit ouderlijke woning. Als burger woonachtig te Leiden. Staat in 1577 als borg benoemd voor Henric Adriaensz. van beroep bakker, afkomstig van Wassenaar, in het Leidse poorterboek. Jan Cornelisz. staat op 25 oktober 1578 vermeld als woonachtig aan de Nieuwe Rijn nr. 14, huidig Botermarkt, met beroep Coorncoper. Hij bezit in 1581 te Leiden tevens de functie van schutter voor een vendel en de nachtwacht. In 1585 genoemd, Leidse Vetus 1585, als eigenaar van woning nr. 14 aan de Botermarkt, woningbenaming waarschijnlijk den Otter.
2.3.3. Lysbet (Elisabeth) Cornelisdr. in den Bock, geb. 1560, Bij volkstelling in 1581 te Leiden genoemd. Als 22 jarige is ze als dochter in 1582 de begunstigde van een lijfrente van haar ouders.
2.3.4. Jacob Corneliszn. in den Bock, geb. 1561, Als burger woonachtig te Leiden. Op 22 november 1580 bezit hij de functie van schutter bij een vendel (vendel-1, kwartier-2, rot-5). Bij volkstelling in 1581 als 21 jarige inwoner, beroep schutter, te Leiden genoemd.
2.3.5. Swaentgen Cornelisdr. in den Bock, geb. 1566. Bij volkstelling in 1581 te Leiden genoemd.
2.3.6. Dirck Cornelisz. in den Bock, geb. 1573, Bij volkstelling in 1581 te Leiden genoemd. Als 14 jarige is hij als zoon in 1587 de begunstigde van een lijfrente van zijn ouders.
2.3.7. Marytgen Cornelisdr. de oude, in den Bock, Bij volkstelling in 1581 te Leiden genoemd.
2.3.8. Maritgen Cornelisdr., de jonge, in den Bock. geb. 1574. Bij volkstelling in 1581 te Leiden genoemd.

Interessant gegevens is dat de de kinderen: Jacob, Dirck, Jan en Elisabeth vanaf omstreeks 1616 de achternaam "van Leeusvelt" toepassen. Dit in tegenstelling tot hun ouders Marije Jansdr. in den Bock en Cornelis Cornelisz., de oude in den Bock.
Bronnen
- www.historischleideninkaart.nl
- Weeskamer Leiden Voogdenboek A,1575 – 1592, (ELO – Weeskamer Leiden inv. 241), Op 13 maart 1585 zijn Meeus Dircxsz. Van Weesp als behuwd oom en Jan Cornelisz broeder als voogden geordonneerd over Cornelis oud omtrent 32, Jacob 24, Dirc 13, Elizabet [niet ingevuld], Zwaentgen 19, Oude Maria [niet ingevuld] en Jonge Maria 11 jaar nagelaten weeskinderen van Cornelis Cornelisz. in den Bock gewonnen bij Maria Jansdr.
* morgenboek van 1544 Katwijk en Valkenburg
**Volkstelling in Leyden, eerste week van augustus 1574
***Naam: Coedijck, Huych Pietersz. man van Alijt Huygendr.; grootouders van Pieter Pietersz. Coedijck en Huych Jansz. Cock
Archiefnr. 0508 ORA inv.nr. 67A fol. 47, 97; inv.nr. 67B fol. 61; inv.nr. 67C fol. 209v, 302v; inv.nr. 67D fol. 32, 112v. inv.nr. 67E fol. 67v, 85v, 196v, 197v, 272, 278v, 280, 334. inv.nr. 67F fol. 81v, 212v; inv.nr. 67G fol. 76.
Waarboeken Archiefnr. 0508; Oud rechterlijk Archief (ORA)
Waarboeken Archiefnr. 0508; Oud rechterlijk Archief (ORA)
Registers van akten van transport van onroerend goed, 1560-1811. Van de delen A-G (1560-1580) is een index op kaarten gemaakt. Deze kaarten zijn in 2016 door Hans van den Heuvel gedigitaliseerd. ORA inv.nrs. 67A-67G. # = verwijsteken.
****Naam: Coedijck, Pieter Pietersz. korenkoper man van Adriana Jansdr.; schoonzoon van Jan Claesz., houtkoper
Archiefnr. 0508 ORA inv.nr. 67C fol. 205v, 206v, 209v, 241, 297v, 302v; inv.nr. 67D fol. 229. inv.nr. 67E fol. 146, 178v, 237, 328. inv.nr. 67F fol. 128v, 213, 354v, 361, 361v; inv.nr. 67G fol. 159.
Waarboeken Archiefnr. 0508; Oud rechterlijk Archief (ORA)
Registers van akten van transport van onroerend goed, 1560-1811. Van de delen A-G (1560-1580) is een index op kaarten gemaakt. Deze kaarten zijn in 2016 door Hans van den Heuvel gedigitaliseerd. ORA inv.nrs. 67A-67G. # = verwijsteken.
*****Claesz., Jan houtkoper
man van Maritgen Jacobsdr.; ouders van Neeltgen Archiefnr. 0508 ORA inv.nr. 67F fol. 23, 25v, 29, 213;
Claesz., Jan houtkoper; vroedschap; veertigraad
Archiefnr. 0508 ORA inv.nr. 67D fol. 40, 42v, 53v, 222v. inv.nr. 67F fol. 145;
Claesz., Jan houtkoper; gasthuismeester van het St.Elisabeth Gasthuis
Archiefnr. 0508 ORA inv.nr. 67B fol. 54, 56v, 102v, 163, 200v; inv.nr. 67C fol. 73, 136; inv.nr. 67D fol. 6, 141v, 226v, 234. inv.nr. 67E fol. 47v, 72v, 96, 136v, 137, 326. inv.nr. 67F fol. 91v;

Generatie 3
Pytter Jans Leyenaar, geb. omstr. 1525, overl. 22 mei. 1605 te Harlingen, Hij neemt te Harlingen de achternaam Leyenaar aan, naamgever geslacht Leijenaar van Harlingen, tr. omstr 1580 met Neeltje Jaspers de Cock van Harlingen aldaar, zij geb. omstr. 1561, overl. 24 maart 1611 te Harlingen.
Uit dit huwelijk (volgorde onzeker):
3.1. Claas Pieters, volgt
3.2. Martje (Martyen) Pieters huwt omstreeks 1606 met Huybert Claesen
burger en koopman te Harlingen. Gezamenlijk kopen ze in 1614 het achterhuis
gelegen aan de Lanen 75 te Harlingen. Ze bezitten dan al de oostelijk gelegen
woning. In 1619 vermoedelijk in bezit van de woning aan de Voorstraat 54 te
Harlingen. Dit door benoeming in akte als oostelijke naastligger van woning nr 52.
Samen met zijn broers Gerryt Claessen en Freerck Claesen verkoopt hij in 1622
de helft van een woning gelegen aan de Sint Jacobstraat 17 te Harlingen.
Willem Gijsberts is al voor de overige helft eigenaar en verkrijgt daarmee het
gehele eigendom voor een bedrag van 500,- g.g. Hij koopt samen met Martje
in 1626 voor 2760,- c.g. te Harlingen een weefwinkel voorzien van een ledige
plaats met hof en tuin. Gelegen aan de Schritsen 58 achter. In het proclamatieboek
van 1625 wordt bij de verkoop van de woning aan de voorstraat 56 de westelijke
naastligger nr 54. benoemt als het huis van wijlen Huybert Claeses.
Bronnen
- Martje Pieters kind van Pytter Jans en huwt met Hubert Claasen is via voormalige site "priesters van de Harlinger rijkdom". De bron van deze info is eertijds niet door mij vastgelegd
- Kleinekerkstraat.nl Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen

3.3. Jan Pytters Leyenaar (hanteert tevens de achternaam Meut),
geb. ca. 1584 overl. ca. 1631, burger en koopman te Harlingen.
Hij koopt in 1625 voor 1665 g.g. een huis en mouterie aan het Noordijs.
Hij koopt tesamen met Andries Wierdts Popta in 1627 een
woning gelegen aan de Zoutsloot te Harlingen van de erven van Adriaen
Wierdts Popta. Jan Pytters is gehuwd met Leentje de Gavere, ze leefde nog in
1641, zij huwde vóór februari 1624 Jan Pieters Leijenaar ook genaamd
Jan Pieters Meut. Leentje wordt weduwe en hertrouwt vóór april 1633 met
Michiel Heerts, kleinreder en linnenreder. Ze is een dochter van
Eme (Yeme) Rogiersz. en Lutske Wijerds Popta.
Vermoedelijk kinderen Neeltje en Trijntje. Neeltje is met Meynte Poppes
genoemd op grafsteen te Harlingen van Jan Pytters. Het curatorschap
van Jucke Hylckes partner van Trijntje Jans Leyenaer over Jan Mients
de zoon van Neeltje.
uit dit huwelijk: volgorde onbekend:
....3.3.1 Neeltje Jans (Leyenaer), geb c.a. 1619 overl. 3 februari 1640.
Huwt met Meynte (Mient) Poppes ze krijgen samen één zoon Jan Mients.
Op 2 april 1644 wordt Jucke Hylckes als curator aangesteld over
Jan Mients. Vader Mient en en zoon Jan wonen dan nabij Kollum in de
gemeente Kollumerland. Neeltje is in 1640 begraven in de grote kerk te Harlingen.
....3.3.2 Trijntje Jans Leyenaer, overl. 1680. Huwt met Jouucke Hijlckes.
Op 2 april 1644 wordt Jouke als curator aangesteld over Jan Mients.
Jouuucke overlijdt voor 1654. Trijntje huwt op 24 november 1654 als
weduwe met Willem Jansen Bockeblaet (Bockebloedt). Willem komt
voor 4 juli 1659 te overlijden getuige Trijntje haar derde huwelijk met
Wijtse Willems. Wijtse is dan afkomstig van Leeuwarden. Trijntje wordt
in 1680 begraven in de kerk te Kollum.


Bron 3-1
Boek "Friezen uit vroeger eeuwen" auteur Hessel van de Walle, Pag. nr. 2418, Grafsteen vindplaats Grote kerk te Harlingen, naam: Leijenaar, Pieter Jans
sterfdatum: 5/22/1605, geboortejaar: 1553, aant.: gehuwd Neeltje Jaspers de Kok.

Bron 3-2
Boek "Friezen uit vroeger eeuwen" auteur Hessel van de Walle, Pag. nr. 2418, Grafsteen vindplaats Grote kerk te Harlingen, naam: Leijenaar, Jan Pieters
geboortejaar: 1584, sterfjaar: 1631, aant.: zoon van Pieter Jans Leijenaar en Neeltje Jaspers de Kok; beroep koopman.

Bron 3-3
Boek "Friezen uit vroeger eeuwen" auteur Hessel van de Walle, Pag. nr. 2432, Grafsteen vindplaats Grote kerk te Harlingen, naam: Leijenaar, Klaas Pieters
geboortejaar: 1579, aant.: zoon van Pieter Jans Leijenaar; gehuwd Trijntje Freerks; geboren rond 1579

Bron 3-4
Erfgoed Leiden en Omstreken te Leiden, archief 0506, Archief van notaris Willem (Claesz. van ) Oudevliet, 1577-1602, inventarisnr. 55, folio 060v, d.d. 02-05-1590
Pieter Jansz... Leiden wong tot Harlingen te Friesland....Neeltje Jaspers sijn huisvrouw

Bron 3-5
Genealogysk jierboek 1996, uitgifte Fryske Akademy te Ljouwert 1996 , van het Genealogysk Wurkverban. Familie De Gavere op pagina 7. Op pagina 11 staat Jan Pieters Leijenaar vermeld als partner van Leentje de Gavere. 42 - RA KOL P12 131. 43 - RA HART436v. 44 - RAHARVil 127.45 - RAHARV1283.46 - RAHARN2 d.d. 13-5-1639, 11-9-1639.Generatie 4
Claas Pieters Leyenaar, geb. omstreeks 1580 tr. omstreeks 1600 met Trijntje Freerks Scheltinga* (dochter van Freerck Scheltinga) geb. ca. 1581 overl. 12 juli 1633 te Harlingen.
Uit dit huwelijk (volgorde onzeker):
1. Pieter Clases Leyenaar, geb. ca. 1602 overl. 24 nov. 1667 te
Harlingen. Eigenaar van huis met loods, plaats en hof erachter
gelegen aan het Noordijs te Harlingen.
2. Jan Clases, volgt
3. Sjoukje Clases Leyenaer , gehuwd met Feddrick Tjercks koopman
te Harlingen (1640; eigenaar voor ½ stemkohier nr. 9,
Wattingastate te Pingjum).
4. Trijntje Clases Leyenaer, geb omst 1608 te Harlingen , overl. 9
mei 1667 aldaar. tr. 3 juli 1624 te Harlingen Jacob Pieters
(Scheltema) koopman aldaar, geb. omst. 1602, overl. 10 mei 1652.
(1640; eigenaar stemkohier nr. 3, Scheltema stelle te Almenum).

Bron 4-1
Autorisatieboeken, archiefnummer 13-16, Nedergerecht Harlingen - Tresoar, inventarisnummer 114, aktenummer 492, Gemeente: Harlingen,Periode: 1665-1681,
Bron: Soort registratie: Inschrijving nedergerechten, Datum: 06-06-1667: Claas Jacobs weeskind,
Pieter Clasen Leyenaar koopman curator, curator ad actum divisionis moederlijke goederen, oom van moederszijde, doopsgezind
Wijlen Tryntje Clases moeder, testamentaire dispositie 21 april 1667, in leven weduwe van Jacob Pieters vader,

Bron 4-2
Boek "Friezen uit vroeger eeuwen" auteur Hessel van de Walle, Pag. nr. 2432, Grafsteen vindplaats Grote kerk te Harlingen, naam: Leijenaar, Klaas Pieters
geboortejaar: 1579, aant.: zoon van Pieter Jans Leijenaar; gehuwd Trijntje Freerks; geboren rond 1579

Bron 4-3
Boek "Friezen uit vroeger eeuwen" auteur Hessel van de Walle, Pag. nr. 2432, Grafsteen vindplaats Grote kerk te Harlingen, naam: Leijenaar, Pieter Klases
sterfdatum: 11/24/1667, geboortejaar: 1582


opm. auteur; vermoedelijk is Froukje Freerks Scheltinga geb.1580 overl. 1631 een zuster van Trijntje Freerks Scheltinga.


Generatie 5
Jan Claases Leyenaer, mr. brouwer te Harlingen bevestiging huwelijk op 20 maart 1625 met Welmoed Haenties (Hingst) van Harlingen. Zij een dochter van Haencke Hessels Hinxtevanger en Amely Bartels beiden afkomstig van Harlingen.
Uit dit huwelijk (volgorde onzeker):
1. Claes Jansen Valckenburgh, geb. overl. voor 6 juni 1681.
Hopman en Mr. brouwer te Harlingen. In afwijking van zijn vader
hanteert Claes Jansen de achternaam Valckenburgh.
Bevestiging huwelijk op 19 juli 1652 te Harlingen met
Jancke Hessels. Hij is tijdens huwelijk woonachtig te
Harlingen met als beroep brouwer zij dan woonachtig
tot Tzummarum. Bevestiging van zijn tweede huwelijk
op 13 juli 1672 te Harlingen met Grietie Lieuwes.
Ze zijn dan beiden afkomstig van Harlingen
2. Haentie Jans Leyenaer, volgt
3. Syke (Lyke, Leuycke, Ameli, Ammarens) Jans, huwt met
Claas Douues de Boer afkomstig van Franeker. Proclamatie
huwelijk te Franeker bevestiging te Harlingen op 4 januari 1651.
Bevestiging van haar tweede huwelijk, als weduwe,
voor het nedergerecht van gemeente Harlingen op
27 augustus 1659 met Dirck Olpherts. Het huwelijk
met Dyrck is op 4 september 1660 bevestigd voor de
Doopsgezinde Vlaamse gemeente van Harlingen.


Bron 5-1
Autorisatieboeken, archiefnummer 13-16, Nedergerecht Harlingen - Tresoar, inventarisnummer 113, aktenummer 245, Gemeente: Harlingen
Periode: 1654-1665, Soort registratie: Inschrijving nedergerechten Datum: 19-04-1660, Bijzonderheden:
Haentie Jans oud 22 jaar requirant,
Claes Jansen Valcken curator, curator, broer

Bron 5-2
Autorisatieboeken, archiefnummer 13-16, Nedergerecht Harlingen - Tresoar, inventarisnummer 114, aktenummer 909 Gemeente: Harlingen
Periode: 1665-1681, Soort registratie: Inschrijving nedergerechten, Datum: 18-02-1681, Bijzonderheden:
Claes Jansen oud hopman, brouwer curator, curator over personen en goederen, volle oom van de kinderen
Broer van Syke Jans requirant, tante
Weduwe van Dirck Olpherts genoemd,
Welmoed Haenties Leyenaer oud 12 jaar weeskind,
Hessel Haenties Leyenaer oud 9 jaar weeskind,
Hendrick Haenties Leyenaer oud 8 jaar weeskind,
Wijlen Haentie Jans Leyenaer vader.

Bron 5-3
Trouwregister Gerecht Harlingen, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 315, aktenummer 154, Gemeente: Harlingen
Periode: 1645-1661, Soort registratie: DTB inschrijving trouwen Datum: 19-07-1652 Soort akte: bevestiging huwelijk, Bijzonderheden: hij brouwer
Bruidegom, Claes Jansen Valckenburg wonende te Harlingen Bruid, Jancke Hessels wonende te Tzummarum.

Bron 5-4
Trouwregister Gerecht Harlingen, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 316, aktenummer 1
Gemeente: Harlingen, Periode: 1661-1680 soort registratie: DTB inschrijving trouwen Datum: 13-07-1672 Soort akte: bevestiging huwelijk, Bijzonderheden: ex hopman
Bruidegom Claes Jansen Valkenborgh wonende te Harlingen, Bruid Grietie Lieuwes wonende te Harlingen.

Bron 5-5
Autorisatieboeken, archiefnummer 13-16, Nedergerecht Harlingen - Tresoar, inventarisnummer 114, aktenummer 927 Gemeente: Harlingen
Periode: 1665-1681 Soort registratie: Inschrijving nedergerechten Datum: 06-06-1681,
Bijzonderheden:
Freerck Jacobs koopman curator, curator ad actum divisionis over de niet met name genoemde kinderen, doopsgezind, volle neef vader
Tierck Feddrix curator, curator ad actum divisionis, doopsgezind, volle neef Valckenborgh
Wijlen Claes Jansen Valckenborgh hopman, mr brouwer, vader.

Bron 5-6
Trouwregister Gerecht Harlingen, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 313, aktenummer 79, Gemeente: Harlingen
Periode: 1625-1632, DTB inschrijving trouwen Datum: 20-03-1625 Soort akte: bevestiging huwelijk: Bijzonderheden: was getekend J.C. Leyenaer,
Bruidegom, Jan Claases wonende te Harlingen Bruid, Welmoed Haanties wonende te Harlingen.

Bron 5-7
Ondertrouwregister Gerecht Dokkum, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 173, aktenummer 1008
Gemeente: Dokkum Periode: 1646-1667, DTB inschrijving trouwen Datum: 04-07-1659 Soort akte: ondertrouw, Bijzonderheden: weduwe van Willem Jansen Bockeblaet
Bruidegom, Wytse Willems wonende te Leeuwarden Bruid, Trijntie Jans Leyenaer

Bron 5-8
Autorisatieboeken, archiefnummer 13-16, Nedergerecht Harlingen - Tresoar, inventarisnummer 113, aktenummer 241 Gemeente: Harlingen Periode: 1654-1665 Autorisatieboeken
Bron: Nedergerechten Soort registratie: Inschrijving nedergerechten Datum: 28-03-1660 , Bijzonderheden:
Romke Douues, woonachtig te Midlum curator, curator ad actum divisionis vaderlijke goederen, oom
Syke Jans moeder, 2 kinderen
Weduwe van Claas Douues vader,
Hertrouwd met Dirk Olpherts genoemd,

Bron 5-9
Bronvermelding Trouwregister Gerecht Harlingen, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 315, aktenummer 224
Gemeente: Harlingen Periode: 1645-1661, Bron: DTB Trouwen Soort registratie: DTB inschrijving trouwen Datum: 27-08-1659 Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom Dirck Olpherts wonende te Pietersbierum, Bruid Lyke Jans wonende te Harlingen

Bron 5-10
Bronvermelding Trouwregister Doopsgezinde Vlaamse gemeente Harlingen, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 342, aktenummer 129
Gemeente: Harlingen Periode: 1640-1665 Religie: DG, Trouwregister Doopsgezinde Vlaamse gemeente Harlingen Bron: DTB inschrijving trouwen Datum: 04-09-1660 Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom Dyrck Olfertszn Bruid Leuycke Jansdr

Bron 5-11
Trouwregister Hervormde gemeente Franeker, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 261, aktenummer 989
Gemeente: Franeker Periode: 1650-1683 Bron: DTB Trouwen Soort registratie: DTB inschrijving trouwen Datum: 15-12-1650 Soort akte: proclamatie
Bijzonderheden:
hij woont te Lutjelollum onder Franeker
Bruidegom Claas Douwes wonende te Franeker Bruid Ammarens Jans wonende te Franeker

Bron 5-12
Trouwregister Gerecht Harlingen, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 315, aktenummer 152
Gemeente: Harlingen, Periode: 1645-1661, Bron: DTB Trouwen Soort registratie: DTB inschrijving trouwen Datum: 04-01-1651 Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom Claes Douwes de Boer wonende te Franeker Bruid Ameli Jans Leyener wonende te Harlingen

Bron 5-13
Trouwregister Gerecht Harlingen, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 316, aktenummer 217
Gemeente: Harlingen, Periode: 1661-1680 Bron: DTB Trouwen Soort registratie: DTB inschrijving trouwen Datum: 24-03-1677 Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom Douwe Claessen wonende te Pietersbierum Bruid Tjietske Eemes wonende te Harlingen
opm. auteur Douwe Claessen zoon van Claes Douwes de Boer wonende te Franeker Bruid Ameli Jans Leyener wonende te Harlingen, bron 14 curatorschap

Bron 5-14
Autorisatieboeken, archiefnummer 13-16, Nedergerecht Harlingen - Tresoar, inventarisnummer 114, aktenummer 934 Gemeente: Harlingen
Periode: 1665-1681 Bron: Nedergerechten Soort registratie: Inschrijving nedergerechten Datum: 14-09-1681
Bijzonderheden:
Welmoed Haenties Leyenaer oud 12 jaar weeskind,
Hessel Haenties Leyenaer oud 9 jaar weeskind,
Hendrick Haenties Leyenaer oud 8 jaar weeskind,
Wijlen Claes Jansen Valckenburgh hopman curator, curator
Douwe Claessen huisman , woonachtig te Dongjum curator, curator over personen en goederen in plaats van Claes Jansen Valckenbuergh, doopsgezind
Wijlen Haentie Jans Leyenaer vader, oom van Douwe Claessen

Bron 5-15
Cohieren van Westergoo, deel 1, archiefnummer 72, Stemkohieren 1698 - Tresoar, inventarisnummer F2689 Gemeente: Franekeradeel
Periode: 1698 Bron: Stemkohieren Soort registratie: Inschrijving Stemkohieren Datum: 1698 Plaats: Franekeradeel
Locatie: Dongjum, Stemnr.: 9, Aantal stemmen: 1, Eigenaar; gereformeerd , De heer Homme Camstra
Gebruiker Douwe Claessen


Generatie 6
Haentie Jans Leyenaer, geb. 1638 overl. voor 18 februari 1681. Bevestiging huwelijk op 28 dec. 1667 met Aefke Hendricks van Harlingen aldaar. In 1685 eigenaar en woonachtig in het dwarshuis aan de Hoogstraat te Harlingen.
Uit dit huwelijk:
1. Welmoed Haenties Leyenaer, ged. tr. 9 juni 1687 met Gijsbert Idses van
Menaldum aldaar. Hij is meester kuiper te Berlikum en zoon van
van Ids Gysberts en Doutie Douwes??.
2. Hessel Haenties Leyenaer, volgt.
3. Hendrik Haenties Leyenaer, hij is ruiter later meester kuijper te Nijland
gemeente Wymbritseradeel , tr 11 maart 1691 te Sneek met Attie
Wopkes Popta van Tirns dochter van Wopcke Wopckes Popta en
Ynsck Johannesdr van Rheen echtelieden te Tirns.

bron 6-1
Proclamatieboek 243 folio 247v van oktober 1696, Hendrik Haantjes, meester kuiper te Nieuwland koopt 1/3 huis en erf c.a. nz. Hoogstraat, waarvan de koper en Welmoed Haenties te Berlikum al 2/3 toebehoren. Verkoper is Hessel Haenties te Gooienga, voor 110 carolieguldens.

Bron 6-2
Autorisatieboeken, archiefnummer 13-16, Nedergerecht Harlingen - Tresoar, inventarisnummer 114, aktenummer 909 Gemeente: Harlingen
Periode: 1665-1681, Soort registratie: Inschrijving nedergerechten, Datum: 18-02-1681, Bijzonderheden:
Claes Jansen oud hopman, brouwer curator, curator over personen en goederen, volle oom van de kinderen
Broer van Syke Jans requirant, tante
Weduwe van Dirck Olpherts genoemd,
Welmoed Haenties Leyenaer oud 12 jaar weeskind,
Hessel Haenties Leyenaer oud 9 jaar weeskind,
Hendrick Haenties Leyenaer oud 8 jaar weeskind,
Wijlen Haentie Jans Leyenaer vader.

Bron 6-3
Autorisatieboeken, archiefnummer 13-16, Nedergerecht Harlingen - Tresoar, inventarisnummer 114, aktenummer 934
Gemeente: Harlingen, Periode: 1665-1681, Soort registratie: Inschrijving nedergerechten, Datum: 14-09-1681, Bijzonderheden:
Welmoed Haenties Leyenaer oud 12 jaar weeskind,
Hessel Haenties Leyenaer oud 9 jaar weeskind,
Hendrick Haenties Leyenaer oud 8 jaar weeskind,
Wijlen Claes Jansen Valckenburgh hopman curator, curator
Douwe Claessen huisman , woonachtig te Dongjum curator, curator over personen en goederen in plaats van Claes Jansen Valckenbuergh, doopsgezind
Wijlen Haentie Jans Leyenaer vader, oom van Douwe Claessen.

Bron 6-4
Trouwregister Gerecht Harlingen, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 316, aktenummer 243 Gemeente: Harlingen
Periode: 1661-1680, Soort registratie: DTB inschrijving trouwen Datum: 28-12-1667 Soort akte: bevestiging huwelijk,
Bruidegom, Haentie Jans Leyenaer wonende te Harlingen Bruid, Aefke Hendricks wonende te Harlingen


Generatie 7
Hessel Haenties Leyenaar, geb. ca. 1675, pachtboer op zathe Albada te Gauw en later op Hessel Huistra state te Sibrandabuorren (1698: stemkohier nr. 1 te Gauw, 1728: stemkohier nr. 1 te Sibrandbuorren) vanaf 1728 tot 1741 lidmaat Herv. Gemeente Sijbrandaburen en Terzool, overl. 1741; derde proclamatie huwelijk 22 sept 1695 met Antje Sybrens Huytama (Hoytema) afkomstig van Goenga te gemeente Wymbritseradeel overl. na 1749. Dochter van Sybren Sipkes Hoytema en Frouck Dircx Siaarda.
Uit dit huwelijk (volgorde onzeker):
1. Grijtje Hessels Leyenaar, huwt op 14 januari 1720 met Jacobus Schotanus. Hij afkomstig van Hennaard zij dan afkomstig van Oosterend. Zij overlijdt voor 25 januari 1722. Jacobus is in 1737 schoolmeester te Oosterend.
2. Sipkjen Hessels, ged. 27 aug. 1702 te Lutkewierum overleden voor 1741, huwt op 3 oktober 1728 te Edens met Alef Jans Bontjema, schipper te Spannum, zoon van Jan Leenarts en Trijntje Rinties;
3. Aafke Hessels Leyenaar, in ondertrouw op 4 augustus 1725 met Tjepke Anderys Hillama beiden dan afkomstig van Franeker. Tjepke is mr. bakker en later in 1749 tevens vroedsman en rentmeester aldaar.
4. Sybren Hessels, volgt.

bron 7-1
Trouwregister Hervormde gemeente Oosterend Hennaard, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 399, aktenummer 386
Gemeente: Hennaarderadeel, Periode: 1720-1810, Bron: DTB Trouwen, Soort registratie: DTB inschrijving trouwen, Datum: 14-01-1720, Plaats: Hennaard, Soort akte: bevestiging huwelijk,
Bruidegom Jakobus Schotanus wonende te Hennaard, Bruid, Grijtje Hessels Leienaar wonende te Oosterend

bron 7-2
Trouwregister Hervormde gemeente Oosterend Hennaard, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 399, aktenummer 387
Gemeente: Hennaarderadeel, Periode: 1720-1810, Bron: DTB Trouwen, Soort registratie: DTB inschrijving trouwen, Datum: 25-01-1722, Plaats: Hennaard Soort akte: bevestiging huwelijk,
Bruidegom Jakobus Schotanus wonende te Hennaard, Bruid Trijntje Jacobs wonende te Edens

bron 7-3
Ondertrouwregister Gerecht Franeker, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 248, aktenummer 205
Gemeente: Franeker, Periode: 1720-1741, Bron: DTB Trouwen, Soort registratie: DTB inschrijving trouwen, Datum: 04-08-1725, Soort akte: ondertrouw,
Bijzonderheden: mr. bakker, Bruidegom Tjepke Anderys Hillema wonende te Franeker, Bruid Aafke Hessels Leyenaar wonende te Franeker

bron 7-4
Autorisatieboeken, archiefnummer 13-10, Nedergerecht Dokkum - Tresoar, inventarisnummer 103, aktenummer 286, Gemeente: Dokkum, Periode: 1696-1808, inventarisnummer 103, aktenummer 286, Gemeente: Dokkum, Periode: 1696-1808, Bron: Nedergerechten, Soort registratie: Inschrijving nedergerechten, Datum: 29-10-1737
Bijzonderheden:
Eelkien Popes Hillama oud 10 jaar weeskind
Ate Jans huisman, woonachtig te Kuikhorne curator ter rekening en verantwoording
Tjepke Andrys Hillama vroetsman, woonachtig te Franeker curator ter controle van de rekening, oom vaderszijde

bron 7-5
Autorisatieboeken, archiefnummer 13-10, Nedergerecht Dokkum - Tresoar, inventarisnummer 103, aktenummer 330, Gemeente: Dokkum, Periode: 1696-1808, Bron: Nedergerechten, Soort registratie: Inschrijving nedergerechten, Datum: 07-09-1749
Bijzonderheden:
Eelkien Poppes Hillema oud 18 jaar weeskind, beide ouders overleden, handtekening
Ate Jans curator, doet afstand van curatele, handtekening onder akte
Tiepke Andrys Hillema vroetsman en rentmeester Franeker curator over personen en goederen in plaats van Ate Jans
Tiepke Andrys Hillema curator, keurt goed dat circa 3637 carolieguldens tegen 4% bij Ate Jans onder beheer blijven, handtekening onder akte


Generatie 8
Sybren Hessels Leyenaar, ged. 17 juli 1707 te Ysbrechtum, boer te Eagum, belijdenis van zijn geloof op 12 februari 1741 te Herv. Gemeente Sijbrandburen en Terzool, vetrokken naar Aegum. Op 14 januari 1742 ingekomen van Sibrandabuuren als lidmaat vermeld te Herv. Gemeente Idaard, Aegum en Friens, overl. voor 1749; tr. 16 sept. 1738 Afke Douwes van Terzool te Sibrandabourren, belijdenis van haar geloof op 12 februari 1741 te Herv. Gemeente Sijbrandburen en Terzool, vetrokken naar Aegum. Op 14 januari 1742 is ze opgenomen als lidmaat Herv. Gemeente Idaard, Eagum en Friens ingekomen van Sibrandabuuren. Hier is ze woonachtig tot c.a. oktober 1757 waarna ze vertrekt naar het nabij gelegen Oosterend.
Uit dit huwelijk:
1. Hessel Sybrens, ged. 9 nov. 1738 te Sibrandabuorren ,tr. 24 aug.
1766 te Oosterend Martsen Nannes van Deersum.
2. Douwe Sybrens, ged. 22 mei 1740 te Sibrandabuorren, tr 21 jan.
1770 Johantje Johannes van Spannum ald.
3. Antie Sybrens, ged. 14 okt. 1742 te Idaard, ovl. okt. 1742
4. Antie Sybrens, ged. 10 nov. 1743 te Idaard tr. met Jan Jans
5. Sipkje Sybrens, volgt.
6. Froukien Sybrens, ged 17 sept. 1747 te Idaard, tr.

1 - Vermelding in quotisatie van 1749 gemeente Idaarderadeel plaats Aegum. De weduwe van Sybren Hessels is destijds aangeslagen voor een bedrag van 6 Caroli guldens en 16 stuivers. Het gezin bestond uit 1 volwassene en 5 kinderen jonger dan 12 jaar. Als opmerking met betrekking tot haar welstand is vermeld “heeft niets”.
2 - Lidmatenregister Herv. Gemeente Idaard, Eagum en Friens, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 428, aktenummer 133
Gemeente: Idaarderadeel, Periode: 1738-1850, Datum: 23-10-1757, Plaats: Idaarderadeel, Bijzonderheden: Op 23 oktober 1757 lidmaat; elders woonachtig; vertrokken naar Oosterend, Lidmaat Aafke Douwes


Generatie 9
Sipkjen Sybrens Leyenaar, ged. 31 okt. 1745 te Idaard, overl. 1 aug. 1803 te Itens tr. 22 aug. 1773 te Henaard Jacob Gerryts te Itens.
Uit dit eerste huwelijk :
3. Sybren Jacobs, boer te Baard, geb. 1774 te Hennaard ,
overl. 22 juni 1837 te Baard; tr. 11 januari 1795 te Itens Janke
Ages van der Werf.
4. Benedictus Jacobs, volgt.
5. Sjoukje Jacobs, geb. 14 mei 1777 te Itens, overl. 19 juni 1777
aldaar.

Tr. 28 november 1802 Gerrit Jelles te Itens, ged. 13 april 1749 te Oosterlittens, overl. 1 augustus 1803 te Itens. Gerrit is een zoon van Jelle Tjommes en Hinke Gerryts.[/size]


In afwachting van je/jullie/uw reactie's/aanvullingen verblijf ik met vriendelijke groet,
Hielke Leijenaar
Laatst gewijzigd door Hielke Leijenaar op zaterdag 13 mar 2021 12:18 am, 53 keer totaal gewijzigd.

Gebruikersavatar
Andries Koornstra
Berichten: 3911
Lid geworden op: zaterdag 22 apr 2006 10:20 am
Locatie: Heerenveen

Re: Leijenaar - Leyenaer - gaarne aanvullingen

Bericht door Andries Koornstra » zaterdag 14 nov 2015 11:05 am

Hallo Hielke,

ik heb wel het één en ander van deze Leijenaars, maar grotendeels van vóór het digitale tijdperk. Ik zal eens kijken of ik het op een rijtje krijg in HAZA en daarna kom ik er zeker op terug.

Ik kan nu wel melden dat Sybren Sipkes Hoytema niet met een Richtje Rydmindrs was getrouwd. Ik heb geen idee hoe T.E.A. Douwes aan die Richtje komt. Sybren gaat in 1668 te Oosterend/Hennaard in ondertrouw met Frouck Dircks Siaarda, dochter van Dirck Gatses Siaarda, eigenerfde te Oosterend, en Buwck Hoites. Het is wel duidelijk dat Frouck haar man overleefde:
HEN K14, 37 vso, 27 feb 1704. Folkerus Posselman, notaris publicus, etc te Sneek, bbc op 2 pm land, gelegen in 4 pm terpland en 6 pm 't Mollandt genaamd, te Oosterend, of 1/5 deel hiervan, totaal bezwaard met 3 floreen 25 st. Gebruikt door Hendrick Minnes. Koper bezit de resterende 8 pm reeds. Gekocht van Jan Dircksen Siaarda, mederechter van HEN te Oosterend voor 2/3, en van Frouck Dircx Siaarda, vrouw van Sybren Sipckes Hoytema, dorprechter en ontvanger van Goyinga, voor 1/3, voor 200 ggl.

HEN K14, folio 229 vso, 16 jul 1721. Joannes Rodenhuis, secretaris WYM en Antie Tjebbinga, echtelieden, bbc op 1/3 van een stemdragende sate, Sjaarda genaamd, gelegen tot Oosterend, groot 81 pm, gebruikt bij Jan Dirx Sjaarda, mederechter van Hennaarderadeel cum uxore. Gekocht van Froukien Dirx Sjaarda, weduwe Sybren Sipkes Hoytema, tot Scharnegoutum, voor 55 ggl per pm.
Om die reden moet zij de moeder van Antje (en de andere kinderen Sybrens Hoytema) zijn.

Groeten, Andries.

hesseldewalle
Berichten: 1478
Lid geworden op: dinsdag 5 sep 2006 11:44 am
Locatie: Eelde
Contacteer:

Re: Leijenaar - Leyenaer - gaarne aanvullingen

Bericht door hesseldewalle » zondag 15 nov 2015 9:40 am

Hallo

De Walle is de naam trouwens.

Er is nog een grafzerk in Harlingen:

Ao 1633 den 12 july is in den heere gerust Trijntje Freerks wd. Claas P: Leyenaar oud [5]2 jaar

1[6]67 den 24 nov. is overleden de eerzame Pieter C: Leyenaar oud 85 jaar

1679 den 12 nov: is in den heere gerust de eersame Neinke Reins huisvrouw van koopm. Tjerk Feddriks oud 31 1/2 jaar

1700 den 7 sept. is overleeden Sjouwkje Jans huisv. van Tjerk Feddriks oud 50 jaar

1722 den 21 may is overleeden Tjerk Feddriks koopm. en burger te Harlingen oud 80 jaar en 7 1/2 maanden

1722 den 10 dec. is overleden Eeke Edsgers laaste huisvr. van Tjerk Feddriks oud 78 jaar

1749 de 8 sept. is overleeden Baukje Tjerks huisvrouw van de koopm. Willem Pytters Mouter oud 73 1/2 jaar

1784 de 22 augusti is overleeden mejuffr: Trijntje Mouter oud bijna 71 jaar


En ééntje uit Kollum:

Anno 1680 ... gerust die ee[rbare] Tryntje Jans L... [huis]vrou van den e... Wijt[z]e Wi[llems] binnen Leeu... op Doccum

Groet

Hessel de Walle
Geïnteresseerd in grafschriften en andere opschriften van voor 1811

Hielke Leijenaar
Berichten: 55
Lid geworden op: zaterdag 11 apr 2015 2:33 pm

Re: Leijenaar - Leyenaer - gaarne aanvullingen

Bericht door Hielke Leijenaar » woensdag 10 feb 2016 1:46 pm

Nieuwe puzzelstukjes Leijenaar - Leyenaer
---
Op de site van de kleinekerkstraat.nl kwam ik het volgende tegen;
Harlingen, personele impositie 1578 (Tresoar toegang 3 inv.nr. 1127)

Register, Quoyer ende taux vande personale impositie der Burgeren ende ingesetenen van Harlingen in plaetse vanden schattinge opt dragen vant zijden ende vluweelen laekens onlangs bijden generale Staten geraempt geweest.'

Lijst van de namen die onder 'Harlingen' voorkomen in de zgn. personele impositie die rond 1578 geheven werd. De personele impositie was een belasting op het dragen van zijde en fluweel. Aangezien alleen gegoede burgers zich dit konden veroorloven, bevat deze lijst maar een beperkt aantal namen.

Het bedrag van de heffing is vermeld in caroliguldens (cg) en stuivers (st).
Pyeter Jans CG 1:10
Pyeter Jans CG 0:15
M.a.w. twee personen met de naam Pyeter Jans te Harlingen die behoren bij de “gegoede burgers”. Zie ook opmerking van Hessel de Walle omtrent grafzerk te Harlingen.
----
De achternaam Leijenaar bezit volgens Meertens Instuut de kenmerken
- toponiem
- oude spelling.
---
In het “ het tweede bouck der dialectiken” pag. 95, van Simon Stevin (1548-1620) kwam ik het volgende tegen:
Pieter is een Leyenaer,
Alle Leyenaer is een Hollander,
Alle Hollander is een Duytsch,
Pieter dan is een Duytsch.

Zinsnede is uit de context gehaald evenwel doelt Stevin hier op een Leyenaer als inwoner van Leiden.
----
Hierop in het digitale archief van Leiden gekeken. Kwam het volgende tegen

Datum 23-07-1586
Notarieel archief
Pieter Jans woonplaats eerste persoon Harlingen
archief 0506
archiefnaam: archief van notaris Willem (Claesz. van Oudevliet) 1577-1602
inv. Nr. 51
folio 168v


---------------------

Op folio 167v en 168v staan tevens de volgende personen vermeld.
- Jacop Jans Danswijc
- Marijtgen Jans tesamen met Cornels Cornelisz de Bock


archief 0506
Archief van notaris Willem (Claesz. van ) Oudevliet, 1577-1602
inventarisnr. 50
folio 177

Akte nr 177 leidsarchief.jpg
klik op afbeelding voor vergroting

archief 0506
Archief van notaris Willem (Claesz. van ) Oudevliet, 1577-1602
inventarisnr. 51
folio 167v
Akte nr 167v leidsarchief.jpg
klik op afbeelding voor vergroting


Uit de genoemde akte van 23-07-1586 kan ik het volgende ontcijferen

Procurame Jacop Jans, Pr Jans en marije (maria)Jans.....erffpog Jan Claesz, houtcooper......Jacop Jans wong tot Danswijc, Pieter Jans wong tot Harlingen in frieslant.... Marije (maria) Jans wesu wijlen Cornelis Cornelisz in de kerck met bij Jacop jans hare broeder.....

op volgende pagina staat.........erffgena va Jan Claesz houtkoper tot Leijden.


Hierop gezocht naar een Jan Claesz te Leiden;
http://www.janvanhout.nl/djn_tiende_156 ... e_1561.htm

Uit de belasting van de tiende penning te Leiden van 1561 het volgende

Jan Claesz, bon Overmare rijnzijde, straat de Steeg beroep houtkoper

Uit het kenningboek van de stad Leiden 1553/1580 volgt:

81d 30-1-1573
Jan Adriaen Willem Bouwenszoonsz. (= Jan Adriaensz. de Wilde) en
Huybert Alewijnsz. en Cornelis P!illem Joostenz., glaesscrijver, en
Joost Willem Joostenz., porsman, en Gerryt Jacobsz. en Adriaen Dirck Ottenz(+)
Hillegont Willem Bouwensz. en Dieuwertgen Claesdr., coman: allen crediteuren van
Cornelis Claesz. (+), houtcoper, broer van Jan Claesz., houtcoper
Maria Frans Ghoolendr. (Goelendr.) (+), was weduwe van Pieter Claesz., brouwer
Jacob Tyck, coopman tot Amstelredamme
Jan Claesz. van Gorinchem
Cornelis Cornelisz. in den Bock
Jan Zyvertsz.
David Egbertsz. gemachtigde
Jan Jansz., tot Haserwoude
Allert Quyrijnsz.

en deze
104b 06-04-1573
Jan Claesz., houtcooper, broer van Cornelis Claesz., houtcoper

M.a.w. een broer van Jan Claesz is dus blijkbaar Cornelis Cleasz. Beide houtkopers evenwel voor wie kopen ze dat hout...

Wederom de belasting van de tiende penning te Leiden van 1561 het volgende
Cornelis Claesz, bon Hogewoerd aan de Stynsteeg, houtkoper, aantekening turfschuur, half jaar, eigenaar half jaar en nogmaals beroep houtkoper maar dan beroep (b)rugenbrouwer

Dit laatste naar ik aanneem als bruggenbouwer maar ook sluizenbouwer naar onderstaand gegeven;
zie Zeven eeuwen Rijnlandse uitwatering in Spaarndam en Halfweg: van beveiliging naar beheersing. "Cornelisz Claesz., houtkoper uit Leiden, die de sluis bij halfweg aannam rond 1555"

aanvullende info omtrent Jan Claesz
Index huwelijkse voorwaarden 1509 - 1549, rechterlijk archief leiden.
Huwelijkse voorwaarden marije (maria) jansdr

13. ongedateerd.
Cornelis Pouwelsz. met Alijt Pouwels Pietersz. weduwe, zijn moeder, en Pieter Pouwelsz., zijn broeder, en Maria
Jansdr., Cornelis Claesz. weduwe, met coman Jan Claesz., haar vader.


Aanbreng man: 900 Rijnse guldens.
Aanbreng vrouw: huis en erf op de Hogewoerd met alle cramerijen etc., belend aan de een zijde Dirck Michielsz.
en aan de andere zijde de weduwe van Jan Claes Hugensz., strekkende voor van de straat tot achter in de
Rijn, onbelast; een huis en erf op de Hogewoerd, belend aan de een zijde Maria van Dam en aan de
andere zijde Willem Joesten, strekkende voor van de straat tot achter aan Cornelis van Ossen erf, belast
met 20 sch. per jaar; een kamer met erf in de St. Barbarensteeg, belend aan de een zijde Jan Gillis
erfgenamen en aan de andere zijde Willem Aryensz., strekkende voor uit de steeg tot achter aan Andries
Sannensz. erf, belast met 15 sch. per jaar; 4 Rijnse guldens per jaar losrente op de stad Leiden en al de
inschulden die de boedel van coman Jan Claesz. en Pieternella Hugendr., haar vader en moeder te
vorderen heeft; zij moet wel alle uitschulden betalen, geschat op 1300 Rijnse guldens

--
Aanbreng in huwelijk van Jan Huych Andriesz met Baertge meester Dirck Claesz. houtcopersdr. op 30-8-1539.
..."1/3 van een huis en erf op de Rijn bij Onze Lieve Vrouwen met schuur en
houttuin aldaar coman Jan Claesz. in woont, belast 't gehele huis met 47 st. per jaar met de houde,
behoudens dat coman Jan Claesz. zijn leven lang 't vruchtgebruik hiervan heeft;"....

twijfel i.v.m. naam coman

inbrengboek 1540-1589 te leiden

folio 102.
een huys ende erve gelegen opten Rijn in Onser Liever Vrouwenprochie met een scuyer dairafter an staende ende
toebehoirende.
Verkoper: Alijt Pietersdr., Eeuwout Jansz. bostelman's weduwe.
Koper: Huybrecht Cornelisz., besemmaicker.
Belend: ene zijde: een poirte ende gange daironder gaende, toecomende Jan Claesz., houtcoeper, ende
Cornelia Pietersdr
., Cornelis Dircxz. vogelcoeper's weduwe.
andere zijde: Marijtgen Heynricxdr., Christiaen Claesz. smidt's weduwe.
streckende mitte voors. schuyer after an der voorn. Cornelia Pietersdr.'s erve.
nihil. (maart 1556).

Cornelia Pieters lijkt me aannemelijker als partner van Jan Claesz, getuige de patronymica van de kinderen.
--
inbrengboek 1540-1589 te leiden

folio 61v.
een huys ende erve ghelegen in 't Noor(t)eynde omtrent Sinte Antonisbrugge.
Verkoper: Aernt Jansz., scrienwercker, handelende voor Jan Pietersz. metselaers kinderen.
Koper: Cornelis Dircxz., backer.
Belend: ene zijde: Willem Dircxz. Bort, waert in de Drie Haeringen.
andere zijde: Jan Heyndericxz., thymmerman.
achter: mit een steechgen in de graft.
Belast: 14 comansgrooten tsjaers.
Koopsom: 205 Karolusguldens.
Borgen: Jan Claesz. in den Houtuyn ende Cornelis Claesz., houtcopers, broers.
Datum: 19-12-1550.

inbrengboek 1540-1589 te leiden
folio 84v.
een huys ende erve gelegen opten Nyeuwen Rijn.
Verkoper: Marijtgen Jansdr., Willem Aerntsz. Thou's weduwe, mit Dirck Gerytsz. Smaling, haer gecoeren
voicht in deze saicke.
Koper: Cornelis Cornelisz., tynneghieter.
Belend: ene zijde: Pelgrom Franszoen, coperslager.
andere zijde: Geryt Pietersz. Boeytgen.
achter: in de Clockstege.
Belast: is vrij.
Voorwaarden: enige lichten mogen niet betimmerd worden.
Borgen: Jacop Berwoutszoen, thynneghieter; Jan Claesz., houtcoper.
Koopsom: 1050 Karolusguldens.
Datum: 6-2-1553.

inbrengboek 1540-1589 te leiden
folio 34v.
vier stucken warmoeslands gelegen buyten de Reynsburger poorte, binnen de vreyheyt deser stede.
Verkoper: Jan Dircxz., warmoesman.
Koper: Allart Andrieszoon, appelcoper.
de drie stukken
Belend: Oostzijde den Marendijck.
Noortzijde Claes Jansz., warmoesman.
Westzijde 't convent van Sinte Marie Magdalena.
Zuidzijde den voors. Marendijck ende Claes Meesz., warmoesman.
het vierde stuk
Belend: Zuidzijde Claes Jansz. voors.
Westzijde 't voorn. convent.
Noordzijde Margriete ende Maritge Claasdochteren, Jan Claesz., houtcooper, ende Jan
Baerntsz., verwersknecht.
Oostzijde Jacob Jansz., appelcooper, ende zijn broeder Floris Jansz., priester regulier.
Belast: Daer staet opte voors. drie stucken vier Karolusgulden ende een stuyver, noch 45 stuvers ende twe
Karolusgulden tsjaers, al tsamen erfpacht, ende opte 't vierde stuck 38 stuvers ende 12 penningen
payment tsjaers, oock erfpachten.
Koopsom: 848 Karolusgulden.
Borgen: Blasius Allartsz., stoeldraeyer, zwager van de koper.
Datum: 4-3-1546.


inbrengboek 1540-1589 te leiden
folio 52.
een huys ende erve gelegen op Rapenburch.
Verkoper: Claes Pietersz., coman.
Koper: Florys Dircxz., sooman.
Belend: ene zijde Heynrick die lindewever.
andere zijde Jacob Huygenz., brouwer.
achter Cornelie Pietersdr., Louwerys Jansz. backers wedue erve.
Belast: twee gouden Wilhelmusschilden tsjaers mitten houde.
Borgen: Cornelis Claesz., houcoper, zwager van de verkoper.
Koopsom: 110 Karolusguldens van 40 groten 't stuck.
Datum: 19-8-1549.

Hiermee voorlopig de volgende aanvulling
Laatst gewijzigd door Hielke Leijenaar op vrijdag 8 apr 2016 11:07 pm, 16 keer totaal gewijzigd.

Anton
Berichten: 51
Lid geworden op: zondag 28 jan 2007 7:57 pm

Re: Leijenaar - Leyenaer - gaarne aanvullingen

Bericht door Anton » vrijdag 26 feb 2016 1:40 am

Interessant verhaal. Doopsgezind milieu en verbanden?! Een aandachtspunt, Ynsck Johannesdr. van Rheen (x WWP) heette/werd geschreven in bronnen Inscke Johannes Reen en, relevanter, was anders dan Simon Wierstra op zijn website over dit geslacht vermeldt (enig wees)kind van Johannes Aernts R(h)een en Att(i)e Sytsesdr.

Hielke Leijenaar
Berichten: 55
Lid geworden op: zaterdag 11 apr 2015 2:33 pm

Re: Leijenaar - Leyenaer - gaarne aanvullingen

Bericht door Hielke Leijenaar » vrijdag 25 mar 2016 10:51 pm

Beste Anton en Andries,

@Anton, dank voor je reactie op mijn zoektocht naar de famile Jans afkomstig van Kromwal. Door je opmerking omtrent de digitaal beschikbare nedergerechten heb ik er weer een flinke uitdaging bij. De volgende kwam ik tegen in de boeken, zie onderstaande opmerking richting @andries

@Andries, op basis van mijn zoektocht kwam ik deze tegen in de proclamatieboeken van Hennaarderadeel T13-19, inv. Nr. 49 periode 1701-1721 – blad nr 38
……en Frouck Dircx Siaarda huisvrouwe van Sybren Sipkes Hoijtema dorprechter en ontvanger tot Goijenga….

Met dank aan Anton zijn opmerking.

Hielke Leijenaar
Berichten: 55
Lid geworden op: zaterdag 11 apr 2015 2:33 pm

Re: Leijenaar - Leyenaer - gaarne aanvullingen

Bericht door Hielke Leijenaar » vrijdag 25 mar 2016 10:55 pm

Beste Andries,

Zie overigens nu dat je mijn gevonden gegevens al aangeeft middels je genoemde gegeven;

HEN K14, 37 vso, 27 feb 1704.

Iets te enthousiast van mijn zijde.
Groet Hielke

Hielke Leijenaar
Berichten: 55
Lid geworden op: zaterdag 11 apr 2015 2:33 pm

Re: Leijenaar - Leyenaer - gaarne aanvullingen

Bericht door Hielke Leijenaar » dinsdag 5 apr 2016 7:59 pm

De gevonden houtcopers te Leiden zijn toch ouder dan ik in eerste instantie dacht.

Protocol van notaris Pieter
Adriaensz. Storm te Leiden
1564 – 1568

f. 139v d.d. 11-9-1567: Comp. de eerzame Manne Jan Claesz. oud omtrent 67 jaar en Cornelis
Claesz. zijn broeder oud omtrent 50 jaar houtcopers wonende binnen de stad Leiden
en
deposeerden ten verzoek van Cock Gerrijtsz. wonende in Maasland hoe dat zij depodanten,
noch niemand van hen beiden, sedert de dood van Willem Cornelisz. tijmmerman in
Maasland nooit enige penningen ontvangen hebben uit zaak van enige molens in Maasland
daar de voorschreven Willem Cornelisz. in zijn leven ‘aen gewrocht moich hebben’, van
iemand van de molenmeesters aldaar, noch van iemand anders hetzij met Willem Jansz.
Thoen noch ook uit zijn handen of anderszins. (128)

f. 210 d.d. 26-10-1567: Comp. de eerzame Jan Claesz. oud omtrent 67 jaar en Cornelis
Claesz. zijn broeder oud omtrent 50 jaar houtcopers wonende binnen de stad van Leiden
en
verklaarden ten verzoek van Cock Gerrijtsz. wonende in Maasland hoe dat waarachtig is dat
zijluiden in het leven van ene Willem Cornelisz. tijmmerman in Maasland zal. dikwijls met
dezelve Willem Cornelisz. gecontraheerd en gecomanschapt hebben en dat van zeker hout bij
henluiden aan dezelve Willem verkocht. (165)

Zo te zien heeft Jan Claesz met beroep houtcooper eveneens een bestuurlijke functie bekleed:
Beschrijvinge der stadt Leyden: Inhoudende 't begin, den voortgang ..., Volume 1

de namen van de regenten van Sinte Elisabeths Gasthuys, geunicere mette leproosen, sedert den jare. 1552 totten jaere 1614. sijn dese volgende.
1563 -1568 Jan Claesz, Houtcooper
1571 - Jan Claesz, Houtcooper
1573 - 1574 - Jan Claesz, Houtcooper
-

abe
Berichten: 78
Lid geworden op: zondag 24 feb 2013 7:58 pm

Re: Leijenaar - Leyenaer - gaarne aanvullingen

Bericht door abe » donderdag 7 apr 2016 3:40 pm

beste hielke,
mischien een bekend feit:
trijehuzen, gelegen tussen oosterend/roodhuis/hidaard is een beroemde plek.
dit waren de boerderijen van de familie Rispens.
deze adelijke familie op deze boerderij gaat terug tot 1402.
meer gegevens vindt u in het Genealogisch jaarboek 2103 over de familie Rispens.

met vriendelijke groet Bonny... (vroeger van roodhuis)
abe botes is mijn oudste voorvader in mannelijke lijn.

Hielke Leijenaar
Berichten: 55
Lid geworden op: zaterdag 11 apr 2015 2:33 pm

Re: Leijenaar - Leyenaer - gaarne aanvullingen

Bericht door Hielke Leijenaar » vrijdag 8 apr 2016 9:41 pm

Op basis van bovenstaande gegevens ontbrak het onomstotelijk bewijs daar er 2 welgestelde Pyeter Jans te Harlingen waren evenwel nu het volgende bewijs gevonden in het archief te Leiden.


archief 0506
Archief van notaris Willem (Claesz. van ) Oudevliet, 1577-1602
inventarisnr. 55
folio 060v
Akte nr 060v leidsarchief.jpg
klikken op bestand voor grotere versie

d.d. 02-05-1590
Pieter Jansz... Leiden wong tot Harlingen te Friesland....Neeltje Jaspers sijn huisvrouw

gegevens grafzerk te Harlingen via databank van Hessel van der Walle

-Pytter jans samen met zijn vrouw Neeltje Jaspers en kind Jan Pytters overlijden stonden vermeld op een grafsteen in de grote kerk van harlingen. zie van der Walle.


Resumerend

Aanvulling voor generatie 1

Claes, geb. ca. 1475, overl.... gehuwd met N.N
Uit dit huwelijk:
- Jan Claesz, volgt
- Cornelis Claesz, geb. 1517, overl... ,poorter tot de stede van Leyden, woonachtig in 1561 in de "bon" Hogewoerd aan de Stynsteeg, beroep houtcoper en bruggenbouwer. Voert voor Hoogheemraadschap Rijnland regelmatig waterbouwkundig onderhoudswerk uit. Ondertekend op 18 september 1556 het aannemingscontract voor al het houtwerk voor de nieuw te realiseren Oosterse sluis, zowel heiwerk voor de fundering als de deuren.

Jan Claesz, geb. ca. 1500 overl. 1586, poorter tot de stede van Leyden, woonachtig in 1561 in de "bon" Overmare rijnzijde, aan de Steeg, beroep houtcoper en mede regent van het Sinte Elisabeths Gasthuys. Bezit in 1544 en 1561 een landerij nabij Valkenburg*. Treedt in 1570 op als raedt der stede van Leyden omtrent de hoochte van 't binnen water. Is in de jaren 1563-1568, 1571 en 1573-1574 mede regent van het Sinte Elisabeths Gasthuys. Tijdens beleg van Leyden (1573-1574) woonachtig te Overmarendorp rijnsyde in 't steegen met 4 personen**. Huwt met N.N.
Uit dit huwelijk:
- Jacop Jansz, woonachtig te Danswijc
- Pieter Jansz, volgt
- Marije (maria) Jansdr in 14-09-1585 weduwe van Cornelis Cornelisz beroep Coorncoper,

* morgenboek van 1544 Katwijk en Valkenburg
**Volkstelling in Leyden, eerste week van augustus 1574

Generatie 1
Pytter Jansz Leyenaar, geb. ca.1553, overl. 22 mei. 1605 te Harlingen, tr. omstr 1580 met Neeltje Jaspers de Cock van Harlingen aldaar, geb. 1561 overl. 24 maart 1611 te Harlingen.
Uit dit huwelijk (volgorde onzeker):
1. Claas Pieters, volgt
2. Martje Pieters huwt Hubert Claassen
3. Jan Pytters, geb. ca. 1584 overl. ca. 1631, koopman te Harlingen.
Laatst gewijzigd door Hielke Leijenaar op maandag 13 jun 2016 10:27 am, 4 keer totaal gewijzigd.

Hielke Leijenaar
Berichten: 55
Lid geworden op: zaterdag 11 apr 2015 2:33 pm

Re: Leijenaar - Leyenaer - gaarne aanvullingen

Bericht door Hielke Leijenaar » zaterdag 9 apr 2016 3:39 pm

Beste Medespeurder,

Kom in de bonboeken van Leyden eveneens deze tegen

Bon Overmare-Rijnzijde
Archiefnr 0501A
Archiefnaam - Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen; Registratie van onroerend goed 1585-1816 (1819)
Inventarisnummer 6626
Folio 445

Anne Jansdr tezamen met Gijsbert Willemsz (wonende te Harlingen)

Zal akte nog trachten te vertalen.

Hielke Leijenaar
Berichten: 55
Lid geworden op: zaterdag 11 apr 2015 2:33 pm

Re: Leijenaar - Leyenaer - gaarne aanvullingen

Bericht door Hielke Leijenaar » maandag 13 jun 2016 9:58 am

Een puzzelstukje via Anton,

Is deze Leijenaer bekend?
Ter aanvulling, uit Hennaarderadeel T 13-19, inv.nr. 64 Hypotheekboeken 1681-1706
[168 vo.] 9-1-1691 registratie van obligatie d.d. 16-1-1688. Geroyeerd 15-4-1693.
Claes Hotses, mr cuiper te Rien, x Siouck Meinderts, e.l., zijn schuldig 480 cg. aan Jan Pijters Leijenaer, burger en houtcoper te Harlingen, x Reinu Gerrits t.z.v. geleverde houtwaren.

Hielke Leijenaar
Berichten: 55
Lid geworden op: zaterdag 11 apr 2015 2:33 pm

Re: Leijenaar - Leyenaer - gaarne aanvullingen

Bericht door Hielke Leijenaar » maandag 13 jun 2016 10:07 am

Beste Anton,

Hierbij aanvullende gegevens via alle friezen.nl voor Jan Pijters Leyenaer:

Trouwregister Gerecht Harlingen, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 316, aktenummer 116
Gemeente: Harlingen, Periode: 1661-1680, Bron: DTB TrouwenSoort, registratie: DTB inschrijving trouwen, Datum: 12-04-1679, Soort akte: bevestiging huwelijk

Bijzonderheden:
was getekend R.G. Suriger

Bruidegom
Jan Pyters Leyenaer wonende te Harlingen
Bruid
Reinuke Gerryts Zuyrger wonende te Harlingen

Beschouwing
Wellicht een nazaat via Generatie 2
1. Claas Pieters,
2. Martje Pieters huwt Hubert Claassen
3. Jan Pytters, geb. ca. 1584 overl. ca. 1631, koopman te Harlingen.

of via generatie 3

1. Pieter Clases Leyenaar, geb. ca. 1602 overl. 24 nov. 1667 te
Harlingen. Eigenaar van huis met loods, plaats en hof erachter
gelegen aan het Noordijs te Harlingen.

Hielke Leijenaar
Berichten: 55
Lid geworden op: zaterdag 11 apr 2015 2:33 pm

Re: Leijenaar - Leyenaer - gaarne aanvullingen

Bericht door Hielke Leijenaar » maandag 13 jun 2016 10:45 am

Beste Medespeurders,

Een puzzelstukje die ik nog niet heb kunnen verbinden Cornelis Leyenaar, maar wel interessant is om te onderzoeken.


Burgerboek Stavoren, archiefnummer 348, Verzameling copieën van elders berustende stukken - Tresoar, inventarisnummer 4100, aktenummer 177
Gemeente: Stavoren, Periode: 1661-1806, Burgerboek Stavoren, Bron: Burgerboeken, Soort registratie: Inschrijving Burgerboeken
Datum: 17-08-1664
Vermeld
Cornelis Leyenaar
Diversen: Ingeschreven als burger.

Trouwregister Hervormde gemeente Stavoren, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 685, aktenummer 1215
Gemeente: Stavoren, Periode: 1640-1738, Bron: DTB TrouwenSoort registratie: DTB inschrijving trouwen, Datum: 12-06-1671, Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom
Cornelis Leyenaar
Bruid
Maeycke Reen

Cohieren van Westergoo, deel 2, archiefnummer 72, Stemkohieren 1698 - Tresoar, inventarisnummer F2690
Gemeente: Hemelumer Oldeferd, Periode: 1698, Bron: StemkohierenSoort registratie: Inschrijving Stemkohieren, Datum: 1698, Plaats: Hemelumer Oldeferd
Bijzonderheden:
Locatie: Laaksum
Stemnr.: 32
Ligging: een huissteed
Aantal stemmen: 1

Eigenaar voor 1/2
Grietman Jacob Wayen
Eigenaar voor 1/2
Bijzitter Cornelis Leyenaar
Gebruiker
Friessche Romkes

Kiek
Berichten: 182
Lid geworden op: maandag 16 sep 2013 4:00 pm

Re: Leijenaar - Leyenaer - gaarne aanvullingen

Bericht door Kiek » dinsdag 9 aug 2016 5:02 pm

Hallo Hielke,

Zojuist kom ik in de Recesboeken van Wonseradeel 1674-1678 de naam 'Cornelis Leijenar woonachtig tot Stavoren' tegen.
Het gaat (volgens mij) over het betalen van huur van een boerderij met land.
Daarbij worden de namen Tiebbe Siercks en Haring Lieuwes genoemd.

Deze namen zouden geassocieerd kunnen worden met stem nr. 16 in Exmorra, waar in 1698 de weduwe van Sierck Tjebbes gebruiker is, met Lieuwe Harings Rispens als eigenaar.

Viendelijke groet,
Kiek

https://viewer.tresoar.nl/toon.php?id=11867&p=12

Plaats reactie