Twee Broer Abes Kat in één gezin? Of toch niet?

algemene vragen over genealogisch onderzoek bij Tresoar
Gebruikersavatar
Andries Koornstra
Berichten: 3911
Lid geworden op: zaterdag 22 apr 2006 11:20 am
Locatie: Heerenveen

Twee Broer Abes Kat in één gezin? Of toch niet?

Bericht door Andries Koornstra » donderdag 16 jul 2015 4:08 pm

Hallo medeonderzoekers.

Deze vraag vloeit voort uit het Driesman-item. Ik maak hier even een nieuwe vraag voor de overzichtelijkheid en omdat het een specifieke vraagstelling (primair in de breedte) betreft.
Hindeloopen overlijden/begraven 1806
Overleden: Broer Abes Kat
Datum : 14 april 1806
Plaats : Hindelopen
Opm. : De overledene was ongehuwd
Deze melding zette me aan het denken, nadat men er in de Driesmanvraag ook niet uitkwam. Het blijkt dat er een memorie van successie van de nalatenschap van Auke Abes Cat is (Zie dit overzicht: viewtopic.php?f=3&t=4184&start=150). Hij overleed namelijk pas op 19 september 1826, naar schatting 84 jaar oud. Men spreekt, ab intestato, van vier erfstaken (ik houd de volgorde van de successie aan):
1. NN. Abes, blijkt te zijn Lieuk Abes, in haar plaats de zoon Joost Alderts, die dus enig (overlevend) kind is.
2. Sierd Abes, ook al overleden, enig kind is Beitj Sierds, e.v. Lels te Buiksloot.
3. Broer Abes, eveneens overleden, met de nodige erfgenamen, die ook worden genoemd.
4. NN Abes, die grootvader is van de gezusters Beitj en Bauk Tymens Kat.
Het gaat natuurlijk om staak 4. De gezusters trouwen beiden in 1820. Na een heel gezoek kwam ik erachter dat de Mormonen de bijlagen uit 1820 na die van 1821 hebben gezet. Leek het toch nog goed te komen. En zo vinden we gemeld dat vader Tymen Broers in 1802 bij Wieringen is verdronken (ook hij was grootschipper). Maar tot mijn ontzetting worden zijn ouders (en de zusters grootouders) van vaders zijde Abe Broers Kat en Beits Aukes genoemd. Waarschijnlijk zitten ze er gewoon een generatie naast! Tymens vrouws, Iek Douwes, ouders blijken wel te kloppen, Douwe Lykles de Boer en Wypk Harings .
Als ik de letter van de successie volg kan ik niet anders concluderen dan dat Abe Broers Kat en Beitj Aukes twee volwassen zonen Broer hebben gehad, zeg maar oude Broer en jonge Broer. En oude Broer overlijdt in 1767, terwijl jonge Broer pas in 1771 met zijn Intje Wiebrens trouwt. Wat vinden jullie hiervan?

Groet, Andries.

Gebruikersavatar
Alice Schippers
Berichten: 136
Lid geworden op: dinsdag 7 jul 2015 5:09 pm
Locatie: Amsterdam
Contacteer:

Re: Twee Broer Abes Kat in één gezin? Of toch niet?

Bericht door Alice Schippers » vrijdag 17 jul 2015 12:11 am

Hallo Andries,

Dat is weer heel mooi speurwerk!
Goed idee ook om er een apart onderwerp van te maken, dan komt de vraagstelling beter tot z'n recht.
Ik ben blij dat ik Tymen Brooers nu ook "aan de boom" kan hangen. HIj was tot nu toe bij mij een los takje.

Wat betreft oude en jonge Broer (het doet me aan de Donald Duck denken :) ) is er misschien nog een andere optie.
Ik kom er morgen op terug. Ben nu net thuis uit het oosten van het land waar ik was om de verjaardag van mijn eigentijdse broer te vieren.

Morgen verder, groet, Alice

Gebruikersavatar
Alice Schippers
Berichten: 136
Lid geworden op: dinsdag 7 jul 2015 5:09 pm
Locatie: Amsterdam
Contacteer:

Re: Twee Broer Abes Kat in één gezin? Of toch niet?

Bericht door Alice Schippers » vrijdag 17 jul 2015 11:29 am

Er is nog een andere Abe Broers Kat getrouwd in Hindeloopen, maar wonend in Workum. De ongehuwd overleden Broer Abes kan misschien ook een zoon van Abe Broers zijn die getrouwd was met Yk Sybrens?

Hindeloopen, huwelijken 1711
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 9 februari 1711 in Hindeloopen
Bruidegom: Abe Broers afkomstig van Hindeloopen
Bruid: Yk Sybrens afkomstig van Hindeloopen

Workum overlijden/begraven 1746
Overleden: de zoon van Abe Kat
Datum : op 15 maart 1746
Ontvangen 1-10-- wegens beluid

Workum, huwelijken 1747
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 21 juli 1747 in Workum
Bruidegom: Douwe Sibles Bandstok afkomstig van Workum
Bruid: Hylkien Abes Cat afkomstig van Workum

Workum overlijden/begraven 1755
Overleden: Abe Kat
Datum : op 2 juni 1755
Ontvangen 1-10-- wegens beluid

Workum overlijden/begraven 1765
Overleden: de weduwe van Abe Kat
Datum : op 11 juli 1765
Ontvangen 1-10-- wegens beluid

Workum, huwelijken 1767
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 29 mei 1767 in Workum
Bruidegom: Hessel Abes Cat
Bruid: Anke Jacobs de Boer
Opmerking : hij is wees; zij is wees

Workum overlijden/begraven 1781
Overleden: Hessel Abes Kat
Datum : op 18 september 1781

Workum overlijden/begraven 1782
Overleden: het kind van Hessel Abes
Datum : op 7 juni 1782
Tekst : "M(eniste) Gem(eente)"
Ontvangen ----- wegens beluid

Workum overlijden/begraven 1797
Overleden: de weduwe van Hessel Kat
Datum : op 22 december 1797
Ontvangen 1-10-- wegens beluid

Gebruikersavatar
Alice Schippers
Berichten: 136
Lid geworden op: dinsdag 7 jul 2015 5:09 pm
Locatie: Amsterdam
Contacteer:

Re: Twee Broer Abes Kat in één gezin? Of toch niet?

Bericht door Alice Schippers » vrijdag 17 jul 2015 12:08 pm

Dit is het huwelijk van Beitj Sierds, de dochter van Sierd Abes

Hindeloopen, huwelijken 1807
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 1 maart 1807 in Hindeloopen
Bruidegom: Lel Gerrits afkomstig van Koudum
Bruid: Beitj Sierds Cat afkomstig van Hindeloopen

Lel wordt in andere bronnen Lol genoemd.

Gebruikersavatar
Alice Schippers
Berichten: 136
Lid geworden op: dinsdag 7 jul 2015 5:09 pm
Locatie: Amsterdam
Contacteer:

Re: Twee Broer Abes Kat in één gezin? Of toch niet?

Bericht door Alice Schippers » vrijdag 17 jul 2015 12:36 pm

Andries Koornstra schreef: Als ik de letter van de successie volg kan ik niet anders concluderen dan dat Abe Broers Kat en Beitj Aukes twee volwassen zonen Broer hebben gehad, zeg maar oude Broer en jonge Broer. En oude Broer overlijdt in 1767, terwijl jonge Broer pas in 1771 met zijn Intje Wiebrens trouwt.
Het blijft wel de vraag welke Broer Abes met Intje Wiebrens trouwt?

Gebruikersavatar
Andries Koornstra
Berichten: 3911
Lid geworden op: zaterdag 22 apr 2006 11:20 am
Locatie: Heerenveen

Re: Twee Broer Abes Kat in één gezin? Of toch niet?

Bericht door Andries Koornstra » vrijdag 17 jul 2015 1:03 pm

Ja, die Lel Gerrits Lelsz had ik ook "opgespoord". Geen twijfel door de zeldzaamheid van de naam Lel (ook we: Leel).

De Workumer Katten moeten bijna wel bij dit echtpaar beginnen, lijkt me:
Workum, huwelijken 1713
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 27 april 1713 in Workum
Bruidegom: Abe Hiddes afkomstig van Hindeloopen
Bruid: Waltjen Hessels afkomstig van Workum
Er blijkt een Doopsgezinde naamgenote te zijn, die heel goed ooit haar kleindochter kan blijken:
Workum, dopen, geboortejaar 1796
Geboren op 20 oktober 1796 in Workum
Kind: niet genoemd, zoon
Vader:
Moeder: Waltje Hessels

Opm.: Vroedvrouw is Hijkke Jans, de moeder is Doopsgezind
Doordat ik eigenlijk nu aan het werk ben kan ik helaas niet op volle kracht hier tegenaan, maar ik zie voor mezelf twee taken in deze kwestie:
1. De Workumer Katten in kaart brengen
2. Bewijzen dat de twee Katachtigen familie van elkaar zijn, bijvoorbeeld door aan te tonen dat Abe Hiddes en Abe Broers neven zijn.

groet, Andries.

Gebruikersavatar
Andries Koornstra
Berichten: 3911
Lid geworden op: zaterdag 22 apr 2006 11:20 am
Locatie: Heerenveen

Re: Twee Broer Abes Kat in één gezin? Of toch niet?

Bericht door Andries Koornstra » vrijdag 17 jul 2015 1:06 pm

Ik had jouw laatste bericht nog niet gezien, Alice. Er zijn zo weinig namen in Hindeloopen dat ik deze naamgenoot als mogelijk verwant, maar hoogstens in een verre lijn, vermoed. Misschien is hij nog eens aan te haken.

groeten, Andries.

Gebruikersavatar
Alice Schippers
Berichten: 136
Lid geworden op: dinsdag 7 jul 2015 5:09 pm
Locatie: Amsterdam
Contacteer:

Re: Twee Broer Abes Kat in één gezin? Of toch niet?

Bericht door Alice Schippers » vrijdag 17 jul 2015 1:18 pm

Hallo Andries,

De Katten zorgen weer voor de nodige hoofdbrekens. Ik heb nog wel een paar andere onopgeloste kwesties :D
Mijn wijze oudtante zei altijd: bij de Katten loopt alles door elkaar.
Omdat zij van huis uit Groningse was, lag bij haar de klemtoon op "dóór". ik hoor het haar nog zeggen.
Ze was getrouwd met Abe Schippers, de tweelingbroer van mijn grootvader. Zo lang gaat de naam Abe al mee in mijn familie.

Het is leuk om mee bezig te zijn, maar het heeft helemaal geen haast hoor!
ik heb komend weekend ook een druk programma, dus ik zal weinig achter de computer zitten.

Werk ze! En daarna een fijn weekend, Alice

jacqueline
Berichten: 1689
Lid geworden op: dinsdag 22 jul 2008 12:08 am
Locatie: 's-Hertogenbosch

Re: Twee Broer Abes Kat in één gezin? Of toch niet?

Bericht door jacqueline » zaterdag 18 jul 2015 7:32 pm

Hallo A&A,

En ik heb nu juist eindelijk wel weer tijd om achter de computer te zitten! Abe Broers Kat had maar één zoon Broer en dit was ook de vader van Tijmen, die dus zowel zijn moeder als grootmoeder heeft vernoemd. Afgaande op de memorie uit 1826 zou je idd iets anders denken, maar de volgende, ook weer enigzins cryptisch geformuleerde memorie uit 1808 - met veel dank aan Dirk Zeilmaker! - kan m.i. tot geen andere conclusie leiden?
inv. Nr. 0065 scan i.0017 Jenk Abes Cat, te Hindeloopen overleden 13011808
Samenvatting: 60 1/2 jaar; weduwe van Freerk Lammerts (overleden 7/2/1806: ingesteld vruchtgebruik ad fl. 10.000,- en lijfrente ad fl. 200,- per jaar vervalt aan erfgenamen: zie ad a); geen kinderen;
zuster vanAuke, Sierd, wijlen Broer (vader van Eelk Broers Cat, vrouw van Jochum Folkerts) en wijlen NN Abes Cat (moeder van Joost Alderts) (testamentair erfgenamen in 2e en 3e graad: elk 1/2);
legaten (ad fl. 6.787,50) voor Betj en Bauk Tymens (elk fl. 3.000,-: kinderen van zijn (NB: ?) wijlen broerszoon Tymen Broers Cat, voor diaconie gereformeerde gemeente (schuldbrief ad fl. 1.000,-), de DG-gemeente (insgelijk ad fl. 500,-) en het weeshuis (insgelijk ad fl. 500,-). Saldo fl. 86.295-2-8. (en marge over buitenlandse fondsen meer belasting verschuldigd). (i.0017-i.0038 en i.006/i.0007)
- ad a (Freerk Lammerts): het vruchtgebruik van fl. 10.000,- en de door hem ingestelde lijfrente aan zijn vrouw ad fl. 200,- per jaar (waarde fl. 4.000,-), devolveert nu op zijn broer Sijtje Lammerts en zuster Trijn Lammerts (vrouw van Auke Abes Cat) (i.0035-i.0038 en i.0007; zie verder inv.nr. 008 i.0026-i.0049)
- in boedel lijfrentes ten lijve van 29-jarige Beitj Sierds Cat (fl. 24- per jaar), 15-jarige Abe Jochums (fl. 24,- per jaar), 12-jarige Anne Jochums (fl. 32,- per jaar) en 13-jarige Beitj Tymens (fl. 32,- per jaar).
De memorie bij het overlijden van Broer Abes Cat in 1806 bevestigt e.e.a. want hierin worden geen kinderen genoemd:
inv. Nr. 0008 scan i.0093 Broer Abes Kat, wonend te Hindeloopen, overleden 14041806
Samenvatting: oud burgemeester (ook oud bouwmeester genoemd: i.0094); weduwnaar van Yntje Wybrens (voor lang overleden: nalatenschap is in vruchtgebruik onder haar man verbleven);
testamentair erfgenamen zijn Freek Alles en Wypk Annes (weduwe van Heye Cornelis) (aan de kant van Broer Abes Kat) en Willem Annes, Sierd Broers Houts? en Wypk Annes (als testamentair erfgenamen van Yntje Wybrens);
legaten voor Freerk (fl. 100) en Douwe Alles (fl. 200), voor het weeshuis (obligatie ad fl. 1.000 in blooteigendom, waarvan Yntjes nichtje Neeltje Jelles jaarlijks de interessen ad 2 procent moet genieten), voor Yntje, Wouter (elk fl. 150) en Klaas Sibles (fl. 100), Willem Annes en Hid Okkes (elk fl. 400), voor gereformeerde diaconie (obligatie ad fl. 500), dienstmeid Reinsk Pieters (fl. 25), allen alhier en niet nader dan 4e of 5e graad. Massaal saldo fl. 6.512-9-14. (i.0093-i.0124 en i.0003) (overlijdensdatum volgens memorie van aangeving 14 april; 15 april volgens staat van het zuiver saldo)
- (vastigheden: woonhuis op de Oude Weide verkocht ad fl. 391)
Groeten van Jacqueline

Gebruikersavatar
Andries Koornstra
Berichten: 3911
Lid geworden op: zaterdag 22 apr 2006 11:20 am
Locatie: Heerenveen

Re: Twee Broer Abes Kat in één gezin? Of toch niet?

Bericht door Andries Koornstra » zondag 19 jul 2015 10:51 am

Heel erg bedankt voor het delen van deze informatie Jacqueline! Mag ik hieruit allereerst afleiden dat de heer Zeilmaker toch nog groen licht heeft gekregen voor het bewerken van de 1806-1816 memories? Dat zou super zijn!
Dat Broer en Yntje geen kinderen hadden is voor mij voldoende bewijs om de twee Broers hypothese te schrappen. En die Broer Abes die in 1767 overlijdt is dus geen Kat.
Wel bijzonder dat zowel de memorie van Auke als die van Jenk ons op het verkeerde been lijken te zetten.

Groeten, Andries.

Margreet Huisman
Berichten: 5239
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 3:02 am

Re: Twee Broer Abes Kat in één gezin? Of toch niet?

Bericht door Margreet Huisman » zondag 19 jul 2015 2:25 pm

Waarom is de Broer Abes ovl 1767 geen Kat, Andries?
In haar ovl 1823 is Eelk Broers Kat uit de memorie - de dochter van dezen:
Hindeloopen, huwelijken 1758
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 14 februari 1758 in Hindeloopen
Bruidegom: Broer Abes afkomstig van Hindeloopen
Bruid: Bauk Tijsses afkomstig van Hindeloopen
Haar moeder zal deze zijn:
Gaasterland, dopen, doopjaar 1730
Geboren in Hindelopen
Gedoopt op 13 juni 1730 in Bakhuizen
Dopeling: Bauk
Vader: Ties Jakobs
Moeder: Hielkje Hendriks
R.K. par. Bakhuizen, doop 1723-1811
Inventarisnr. : DTB 305

Workum, huwelijken 1723
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 2 februari 1723 in Workum
Bruidegom: Ties Jacobs afkomstig van Hindeloopen
Bruid: Eelck Hendriks afkomstig van Hindeloopen
Trouwregister Rooms-katholieke parochie Workum 1696-1813
Inventarisnr.: DTB 868
Eelk moet dan een zus van Tymen zijn, die hier zijn moeder vernoemt:
Huwelijksakte Hindeloopen, 1820
Bruidegom: Sierd Hiddes Sikkes, oud 25 jaar, geboren te Hindeloopen
Vader: Hidde Sikkes
Moeder: Dirkjen Douwes
Bruid: Bauk Tiemens Kat, oud 20 jaar, geboren te Workum
Vader: Tiemen Broers Kat
Moeder: Iek Douwes
Datum: 16 augustus 1820, akte nr. 5
Met ongehuwd zoals Broer 1806 bedoelen ze trouwens ook weduwnaar:
Hindeloopen overlijden/begraven 1806
Overleden: Freerk Alles
Datum : op 7 november 1806
Plaats: Hindelopen
Opm.: De overledene was ongehuwd en laat twee kinderen na

Gebruikersavatar
Andries Koornstra
Berichten: 3911
Lid geworden op: zaterdag 22 apr 2006 11:20 am
Locatie: Heerenveen

Re: Twee Broer Abes Kat in één gezin? Of toch niet?

Bericht door Andries Koornstra » zondag 19 jul 2015 3:06 pm

Hallo Margreet,

Dat Tymen naar Broer Abes eerste huwelijk moet worden verhuisd klopt. Uit zijn tweede huwelijk, met Yntje Wybrens, immers geen kinderen. Maar Broer Abes x Bauk Tyses en Broer Abes x Yntje Wybrens gaan om dezelfde Broer. Daarom is degene die in 1767 overlijdt een ander, dat bedoelde ik.

Groet, Andries.

Margreet Huisman
Berichten: 5239
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 3:02 am

Re: Twee Broer Abes Kat in één gezin? Of toch niet?

Bericht door Margreet Huisman » zondag 19 jul 2015 3:20 pm

Als de Broer ovl 1806 twee keer was getrouwd,
en uit zijn eerste huwelijk kinderen had
zouden die in de memorie genoemd zijn. Toch?
Er zijn echter slechts testamentaire erfgenamen.

Broer x Bauk is een Kat, ovl 1767, met 2 kinderen en nog een paar in het overlijdensboek.
Waarom Eelk en Tymen steeds apart worden genoemd weet ik niet. Het suggereert 2 huwelijken, maar misschien hoeft dat niet.

Broer x Yntje lijkt mij een compleet andere.

Gebruikersavatar
Andries Koornstra
Berichten: 3911
Lid geworden op: zaterdag 22 apr 2006 11:20 am
Locatie: Heerenveen

Re: Twee Broer Abes Kat in één gezin? Of toch niet?

Bericht door Andries Koornstra » zondag 19 jul 2015 3:27 pm

Je hebt gelijk, die uit 1806 zonder kinderen, en Eelk en Tymen uit het huwelijk met Bauk Tysses, en dus houden we dan twee Broer Abes Kat. Dan toch vreemde dingen in de memories. Het blijft opmerkelijk...

Groet, Andries.

Gebruikersavatar
Alice Schippers
Berichten: 136
Lid geworden op: dinsdag 7 jul 2015 5:09 pm
Locatie: Amsterdam
Contacteer:

Re: Twee Broer Abes Kat in één gezin? Of toch niet?

Bericht door Alice Schippers » maandag 20 jul 2015 9:51 am

We hebben dus twee maal een huwelijk van Abe Broers en twee maal een huwelijk van Broer Abes. En er is veel reden om aan te nemen dat het vier verschillende personen zijn. En de derde persoon is zeker een zoon van nummer 2.

1 Hindeloopen, huwelijken 1711
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 9 februari 1711 in Hindeloopen
Bruidegom: Abe Broers afkomstig van Hindeloopen
Bruid: Yk Sybrens afkomstig van Hindeloopen

2 Hindeloopen, huwelijken 1732
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 10 februari 1732 in Hindeloopen
Bruidegom: Abe Broers afkomstig van Hindeloopen
Bruid: Beitj Aukes afkomstig van Hindeloopen

3 Hindeloopen, huwelijken 1758
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 14 februari 1758 in Hindeloopen
Bruidegom: Broer Abes afkomstig van Hindeloopen
Bruid: Bauk Tijsses afkomstig van Hindeloopen

4 Hindeloopen, huwelijken 1771
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 3 februari 1771 in Hindeloopen
Bruidegom: Broer Abes Kat afkomstig van Hindeloopen
Bruid: Intje Wiebrens afkomstig van Hindeloopen

Plaats reactie