Ids Eentjes Blinksma?

algemene vragen over genealogisch onderzoek bij Tresoar
Plaats reactie
Gebruikersavatar
catharina
Berichten: 872
Lid geworden op: vrijdag 20 jan 2006 9:45 pm
Locatie: Lelystad

Ids Eentjes Blinksma?

Bericht door catharina » donderdag 10 apr 2014 7:48 pm

Hallo Allen,

Ook al is er tot nu toe geen definitief bewijs , toch denk ik dat Ids een zoon is van Marijke Klases Blinksma en Eentse Idses.
naar aanleiding van dit huwelijk wat nog niet genoemd is in forum onderwerpen over de Blinksma"s
Aanvullingen of andere visies hoor ik graag.
Carla
Schoterland, huwelijken 1768
Vermelding: Derde proclamatie op 24 april 1768 in Heerenveen
Bruidegom: Ids Eentjes afkomstig van Het Meer
Bruid: Wytske Broers afkomstig van Ouwsterhaule
Trouwregister Hervormde gemeente Heerenveen 1743-1811 Inventarisnr.: DTB 599

En wie is deze vrouw?? Durkjen Eerntzes is geboren omstreeks 1752, Durkjen is overleden op 19-12-1816 om 01:00 in Schoterland, ongeveer 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-12-1816. Bij de overlijdensaangifte van Durkjen waren de volgende getuigen aanwezig: Berend Jans Bruinsma (geb. ±1771) en Anne Molles Lyer (geb. ±1778).
etuigen zijn buren van de overledene an arbeiders van beroep
geallimenteerd en wonende in de Compagnie onder Jubbinga, nalatende een echtgenoot Fokke Gaeles Ruiter
overleden in huisnummer 39

Overlijdensakte Schoterland (mairie Mildam), 1816
Aangiftedatum: 21 december 1816, blad nr. 9
Overleden op: 19 december 1816
Overleden: Durkjen Eerntzes, 64 jaar, vrouw, gehuwd


1 Eentse Idses. Eentse is overleden na 1749.

Opsterland Quotisatie 1749
Plaats: Langezwaag
Omschrijving : boer
Perso(o)n(en): Entse Idses
Aant. volw. : 4
Aant. kind. : 1
Aanslag : 94:7:00
Verhoging : -
Vermogen : -
Bron : Tresoar Toegang: 5 Invnr. : 6481 Folio : 142

Opsterland: Omschrijvinge van familiën in Friesland, 1744
Gemeente Opsterland, Langezwaag
Entse Idses
Toegezegde bijdrage £ 8:00:00
Aantal personen: 5
1 Eentse Idses. Eentse is overleden na 1749.

Eentse trouwde op 30-03-1725 in Kortezwaag met Marike Klases Blinksma. Marike is een dochter van Klaas Ates Blinksma en Trijntje Pieters.
Kinderen van Eentse en Marike:
1 Fettie Ynzes. Volgt 1.1.
2 Ids Eerntzes. Volgt 1.2.
3 Pieter Eerntzes Blinksma, geboren omstreeks 1728. Volgt 1.3.
1.1 Fettie Ynzes, dochter van Eentse Idses (zie 1) en Marike Klases Blinksma.
Notitie bij Fettie: woont in Weststellingwerf
Getuige bij:
25-05-1782 doop Ynze Pieters Blinksma (1782-vóór 1785) [zie 1.3.1]
[tante vaderszijde]
Fettie ging in ondertrouw op 12-09-1756 in Heerenveen met Willem Hansen.

1.2 Ids Eerntzes, zoon van Eentse Idses (zie 1) en Marike Klases Blinksma. Ids ging in ondertrouw op 24-04-1768 in Heerenveen met Wietske Broers, 26 jaar oud. Wietske is een dochter van Broer Hendriks Bouma en Idske Sjoerds. Zij is gedoopt op 02-03-1742 in Op de Heide. Bij de doop van Wietske was de volgende getuige aanwezig: Thijsje Pieters [aangetrouwde tante vaderszijde].
Kind van Ids en Wietske:
1 Eerntze Idses Blinksma, geboren omstreeks 1772. Volgt 1.2.1.

1.2.1 Eerntze Idses Blinksma is geboren omstreeks 1772, zoon van Ids Eerntzes (zie 1.2) en Wietske Broers. Eerntze is overleden op 27-02-1810 in Heerenveen, ongeveer 38 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Eerntze: Schoterland overlijden/begraven 1810
Bediend en overleden: Jensen Ydzes
Datum : op 27 februari 1810
Plaats: Heerenveen
Toegang: 28 (DTBL) Invnr. : 611 register van overledenen Periode: 1782-1811

Ooststellingwerf overlijden/begraven 1810
Overleden: Eintse Idses, oud 38 jaar
Datum : op 27 februari 1810
Plaats: Heerenveen
Invnr. : 546 register van overledenen Aengwirden, Schoterland en Oost- en Weststellingwerf Periode: 1806-1810

Schoterland overlijden/begraven 1810
Overleden: Eerntse Idzes, oud 38 jaar
Datum : op 27 februari 1810
Plaats: Heerenveen
Opm.: De overledene was weduwnaar
Invnr. : 592 register van overledenen Periode: 1806-1811
Getuige bij:
25-09-1796 doop Haitse Deddes Vriezema (geb. 1796) [aangetrouwde oom moederszijde]
27-06-1805 doop Bernardus Durks de Jong (geb. 1805) [aangetrouwde oom moederszijde]

Eerntze ging in ondertrouw, ongeveer 23 jaar oud, op 24-05-1795 in Terband met Fettje Haitses, ongeveer 28 jaar oud. Fettje is geboren omstreeks 1767 in Irnsum, dochter van Haitze Bouwes en Aaltje Hessels. Fettje is overleden op 02-10-1854 om 15:00 in Schoterland, ongeveer 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-10-1854. Bij de overlijdensaangifte van Fettje waren de volgende getuigen aanwezig: Luitje Popkes de Lang (geb. ±1800) en Hendericus Leopoldus Hergarden (geb. ±1820).
Notitie bij overlijden van Fettje: in het huisnummer 121 te Heerenveen
Notitie bij Fettje: Verklaart bij het huwelijk van haar dochter Aaltje in 1838 niet te kunnen schrijven
Getuige bij:
14-09-1794 doop Catharina Deddes Vriezema (geb. 1794) [tante moederszijde]
Kinderen van Eerntze en Fettje:
1 Wietske Jentjes Blinksma [1.2.1.1]. Zij is gedoopt op 14-09-1796 in Heerenveen. Bij de doop van Wietske was de volgende getuige aanwezig: Johanna Klases van Tij (±1761-1827) [zie 1.3] [aangetrouwde oudtante vaderszijde].
Wietske is overleden vóór 23-03-1798 in Heerenveen, ten hoogste 1 jaar oud.
2 Wietske Jentjes Blinksma [1.2.1.2]. Bij de geboorteaangifte van Wietske was de volgende getuige aanwezig: Johanna Klases van Tij (±1761-1827) [zie 1.3] [aangetrouwde oudtante vaderszijde]. Zij is gedoopt op 23-03-1798 in Heerenveen.
Wietske is overleden op 18-10-1857 om 22:00 in Bolsward, 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-10-1857. Bij de overlijdensaangifte van Wietske waren de volgende getuigen aanwezig: Jacob Dirks Hiemstra (1813-1887) en Sietse Jacobus Martens (geb. ±1815).
Wietske bleef ongehuwd.
3 Aaltje Jentjes Blinksma, gedoopt op 23-02-1800 in Heerenveen. Volgt 1.2.1.3.
4 Ids Jentjes Blinksma [1.2.1.4]. Hij is gedoopt op 11-09-1801 in Heerenveen.
5 Maria Jentjes Blinksma, gedoopt op 14-09-1803 in Heerenveen. Volgt 1.2.1.5.
6 Sietske Jentjes Blinksma [1.2.1.6]. Zij is gedoopt op 08-11-1805 in Heerenveen. Bij de doop van Sietske was de volgende getuige aanwezig: Dedde Fetzes Vriezema [aangetrouwde oom moederszijde].
Sietske is overleden op 30-04-1877 om 23:00 in Luinjeberd, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-05-1877. Bij de overlijdensaangifte van Sietske was de volgende getuige aanwezig: Hillebrand van der Bout. Sietske bleef ongehuwd.
7 Barbera Blinksma [1.2.1.7]. Zij is gedoopt op 08-01-1808 in Heerenveen. Bij de doop van Barbera was de volgende getuige aanwezig: Hiske Haitses (±1767-1813) [tante moederszijde].
Barbera is overleden op 20-04-1876 in AEngwirden, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-04-1876.
Barbera bleef ongehuwd.

1.2.1.3 Aaltje Jentjes Blinksma, dochter van Eerntze Idses Blinksma (zie 1.2.1) en Fettje Haitses. Zij is gedoopt op 23-02-1800 in Heerenveen. Bij de doop van Aaltje was de volgende getuige aanwezig: Ytje Haitses (ovl. 1803) [tante moederszijde].
Aaltje is overleden op 17-03-1861 in Heerenveen, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-03-1861. Aaltje trouwde, 38 jaar oud, op 27-05-1838 in Schoterland met Jacob Rinderts Scheeper, ongeveer 48 jaar oud. Jacob is geboren omstreeks 1790. Jacob is overleden op 26-04-1865 in AEngwirden, ongeveer 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-04-1865.
Notitie bij Jacob: beroep: arbeider
wonend in een ongenummerd huis in het Meer
Kind van Aaltje en Jacob:
1.2.1.5 Maria Jentjes Blinksma, dochter van Eerntze Idses Blinksma (zie 1.2.1) en Fettje Haitses. Bij de geboorteaangifte van Maria was de volgende getuige aanwezig: Antje Pieters Blinksma (1783-1848) [zie 1.3.2] [nicht van vader]. Zij is gedoopt op 14-09-1803 in Heerenveen.
Maria:
(1) trouwde, 44 jaar oud, op 18-05-1848 in Bolsward met Sibbert Jans Dikhof.
(2) trouwde, 59 jaar oud, op 31-05-1863 in Bolsward met Theodorus Cornelis van Tol.

1.3 Pieter Eerntzes Blinksma is geboren omstreeks 1728, zoon van Eentse Idses (zie 1) en Marike Klases Blinksma.
Pyter A. Blinxma
Toegezegde bijdrage £ 10:0:0
Aantal personen: 4
Bron : Tresoar
Toegang: 5
Invnr. : 1630
Pagina : 23
Klik hier voor afbeelding origineel.
Pieter:
(1) trouwde, ongeveer 51 jaar oud, op 18-04-1779 in Heerenveen met Tietje Michiels.
(2) trouwde, ongeveer 52 jaar oud, op 03-12-1780 in Heerenveen met Sjieuwke Theunis Wagenmaker, 30 jaar oud. Sjieuwke is een dochter van Theunis Tjeerds Wagenmaker en Antje Reyntjes. Zij is gedoopt op 23-08-1750 in Op de Heide. Bij de doop van Sjieuwke was de volgende getuige aanwezig: Jacobus Reyns [aangetrouwde oom moederszijde].
Sjieuwke is overleden vóór 1786, ten hoogste 36 jaar oud.
Getuige bij:
16-03-1777 doop Antje Cornelis Bouma (geb. 1777) [tante moederszijde]
(3) trouwde, ongeveer 58 jaar oud, op 03-12-1786 in Heerenveen met Johanna Klases van Tij, ongeveer 25 jaar oud, nadat zij op 03-12-1786 in Terband in ondertrouw zijn gegaan. Johanna is geboren omstreeks 1761 in Paasloo, dochter van Klaas Pieters van Tij en Anne Geerts. Johanna is overleden op 27-01-1827 in Sint Nicolaasga, ongeveer 66 jaar oud.
Johanna trouwde later op 03-05-1822 in Doniawerstal met Sake Jittes Veenstra.
Getuige bij:
geboorteaangifte Wietske Jentjes Blinksma (1798-1857) [zie 1.2.1.2]
[aangetrouwde oudtante vaderszijde]
14-09-1796 doop Wietske Jentjes Blinksma (1796-vóór 1798) [zie 1.2.1.1]
[aangetrouwde oudtante vaderszijde]
Kinderen van Pieter en Sjieuwke:
1 Ynze Pieters Blinksma
2 Antje Pieters Blinksma, gedoopt op 01-08-1783 in Heerenveen.
3 Jensen Pieters Blinksma
4 Eerntse Pieters Blinksma, geboren op 28-12-1787 in Heerenveen.
5 Klaas Pieters Blinksma Hij is gedoopt op 27-04-1804 in Heerenveen.

van der Honing
Berichten: 205
Lid geworden op: donderdag 11 mei 2006 9:04 am

Re: Ids Eentjes Blinksma?

Bericht door van der Honing » vrijdag 11 apr 2014 9:33 am

Beste Catharina,

Je schrijft:
Ook al is er tot nu toe geen definitief bewijs , toch denk ik dat Ids een zoon is van Marijke Klases Blinksma en Eentse Idses.
Ik ben het daarmee eens. Eentie Idses was huisman (d.w.z. boer) te Langezwaag (1728, 1729, 1749) en in 't Meer bij Heerenveen (volgens speciekohier Schoterland 1756 in huis nr. 1 aan de zuidzijde van de vaart. Hij koopt in 1761 nog onroerend goed en zal dus nadien zijn overleden. Hij komt enkele malen ook voor als Yntse Idses. Zijn vrouw Marijke was een dochter van Claas Ates Blinxma, apotheker, en Trijntien Pieters te Heerenveen, die naast Marijke nog twee dochters hadden: Frouck Claases Blinxma (gehuwd met Ytzen Minnes uit Woudsend) en Griet Claases Blinxma (gehuwd met Feicke Riencks uit Woudsend).

Je vraagt:
En wie is deze vrouw?? Durkjen Eerntzes is geboren omstreeks 1752, Durkjen is overleden op 19-12-1816 om 01:00 in Schoterland, ongeveer 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-12-1816. Bij de overlijdensaangifte van Durkjen waren de volgende getuigen aanwezig: Berend Jans Bruinsma (geb. ±1771) en Anne Molles Eijer (geb. ±1778).
Getuigen zijn buren van de overledene en arbeiders van beroep
gealimenteerd en wonende in de Compagnie onder Jubbega, nalatende een echtgenoot Fokke Gaeles Ruiter
overleden in huisnummer 39
Volgens mij is Durkjen Eerntzes geen dochter van Eentie Idses, al was het alleen maar om het verschil in maatschappelijke status (criminelen uit de Compagnie van Jubbega-Schurega vs. welgestelde boeren en notabelen uit Heerenveen) en godsdienstige overtuiging (niet rooms-katholiek zoals Eentie Idses). Ik vermoed dat haar vader Ernst heeft geheten en dat zij mogelijk uit Opsterland of Smallingerland afkomstig is.

Eentie Idses was volgens mijn gegevens een zoon van Ids Eenties en Fed Wybes, die op 9 januari 1696 gehuwd zijn te Langezwaag.
Opsterland, huwelijken 1696
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 9 januari 1696
Bruidegom: Ids Eentses afkomstig van Langezwaag
Bruid: Fedtie Wybes afkomstig van Langezwaag

Gestandaardiseerde namen:
Bruidegom: IDS IENSES
Bruid: FETJE WIEBES

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Langezwaag Kortezwaag Luxwoude 1654-1724
Inventarisnr.: DTB 563
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar
Ids Eenties en Fed Wybes hadden naast Eentie nog een dochter Antie Idses (gehuwd met Sipcke Claases) en een zoon Wybe Idses (gehuwd met Femke Tieerds). Ids Eenties was een zoon van Eentie Idses en Antien Minnerts, die op 5 februari 1646 voor het gerecht van Opsterland gehuwd zijn.
Opsterland, huwelijken 1646
Vermelding: Derde proclamatie op 5 februari 1646
Bruidegom: Eentse Idses
Bruid: Antke Mennertsdr

Gestandaardiseerde namen:
Bruidegom: IENSE IDSES
Bruid: ANTJE MINNERTS

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Gerecht Opsterland 1615-1703
Inventarisnr.: DTB 553
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar
Eentie Idses en Antien Minnerts hadden naast Ids nog een zoon Jelle Eenties (ook: Jelle Yntses) en vier dochters: Sioerdtien Eenties (gehuwd met mijn oudoom Ruurd Tammes uit Langezwaag), Syb Eenties (gehuwd met mijn oudoom Jan Martens uit Nieuwehorne), Jouck Eenties (gehuwd met Tiebbe Broers) en Jeltien Eenties (gehuwd met Hylcke Wybes Pecama). Alle genoemde personen komen met enige regelmaat voor in o.a. de archieven van het nedergerecht Opsterland en Schoterland.

Hogere kwartieren heb ik helaas niet.

Met vriendelijke groeten,

Yntze

Gebruikersavatar
catharina
Berichten: 872
Lid geworden op: vrijdag 20 jan 2006 9:45 pm
Locatie: Lelystad

Re: Ids Eentjes Blinksma?

Bericht door catharina » zondag 20 apr 2014 9:13 pm

Hallo Yntze,

Dank voor je aanvullingen.

Door Frouck Claases Blinxma (gehuwd met Ytzen Minnes uit Woudsend)
kon ik ook weer een hele tak koppelen.

Durkjen Eerntzes geboren omstreeks 1752, en overleden op 19-12-1816 in Schoterland.Was voor mij ook al het standsverschil opgevallen. Hoort er duidelijk dus niet bij.

Ids Eenties en Fed Wybes hadden een zoon Wybe Idses (gehuwd met Femke Tieerds).

En dan kom ik uit bij (waarschijnlijk) hun zoon Ids Wiebes en kon ik wederom koppelen
Ids trouwde, op 22-01-1756 in Langezwaag met Jacobje Douwes.
Zij was getuige bij de doop op
11-06-1785 van Jacobje Piers de Vries (1785-vóór 1788) grootmoeder moederszijde

Hun kinderen zijn:

1. Vimke Itzes Jongman is geboren omstreeks 1756 in Langezwaag, dochter van Ids Wiebes en Jacobje Douwes.
Bij het overlijden van Vimke: geboren te Langezwaag, geboortedatum onbekend
Vimke is overleden op 04-10-1825 om 03:00 in Eesterga, ongeveer 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-10-1825.
Getuige op
20-12-1786 doop Vogeltje Meintes Bonthuis (1786-1858) [tante moederszijde]
Vimke trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op 16-01-1785 in Ouwsterhaule met Pier Wiepkes de Vries, 26 jaar oud, nadat zij op 16-01-1785 in Langezwaag in ondertrouw zijn gegaan. Pier is geboren op 21-04-1758, zoon van Wiepke de Vries.

2. Hylkje Idzes Jonkman is geboren omstreeks 1758 in Langezwaag, dochter van Ids Wiebes en Jacobje Douwes. Hylkje is overleden op 19-10-1826 in Westermeer, ongeveer 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-10-1826.Hylkje trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 22-05-1785 in Oudehaske met Meinte Harmens Bonthuis, 21 jaar oud, nadat zij op 15-05-1785 in Haskerhorne in ondertrouw zijn gegaan. Meinte is een zoon van Harmen Freerks Bonthuis en Vokeltje Meintes. Hij is gedoopt op 09-09-1763 in Joure.

3. Popkien Idzes Jonkman is geboren op 21-09-1763 in Wolvega, dochter van Ids Wiebes en Jacobje Douwes. Popkien is overleden op 11-02-1847 om 04:30 in Weststellingwerf, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-02-1847.
Notitie bij overlijden van Popkien: Zij is overleden in Weststellingwerf in huis nr2 Geboortedatum in Overlijdensakte Weststellingwerf, 1847akte nr. 24 Popkien trouwde, 26 jaar oud, op 23-05-1790 in Langezwaag met Thijs Hielkes de Groot, 28 jaar oud, nadat zij in Langezwaag in ondertrouw zijn gegaan. Thijs is een zoon van Hielke Thijses en Guytske Wiebes. Hij is gedoopt op 15-09-1761 in Joure

4. Wiebe Idses Jonkman is geboren omstreeks 1769 in Langezwaag, zoon van Ids Wiebes en Jacobje Douwes. Wiebe is overleden op 10-02-1822 om 10:00 in Joure, ongeveer 53 jaar oud.
Wiebe trouwde, ongeveer 36 jaar oud, op 01-07-1805 in Oldeholtpade met Tytske Teekes Roorda, ongeveer 20 jaar oud. Tytske is geboren omstreeks 1785. Tytske is overleden op 20-12-1817 om 11:00 in Haskerland, ongeveer 32 jaar oud.

5. Joukje Idses Jonkman is geboren omstreeks 1772, dochter van Ids Wiebes en Jacobje Douwes. Joukje is overleden op 19-04-1828 om 05:00 in Ouden Rhyn,, ongeveer 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-04-1828.
Overleden in wijk 6 no.149, Leyden
Joukje trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 23-04-1797 in Heerenveen met Tjebbe Sakes de Boer, 25 jaar oud. Tjebbe is een zoon van Sake Sikkes en Jitske Ottes. Hij is gedoopt op 17-08-1771 in Balk.

Met groet,
en nogmaals dank
Carla

J.H. van Veen
Berichten: 212
Lid geworden op: donderdag 11 aug 2011 3:56 pm
Locatie: Bolsward

Re: Ids Eentjes Blinksma?

Bericht door J.H. van Veen » donderdag 16 dec 2021 2:13 pm

Hallo.

Misschien al gevonden. Maar toch even vermelden.

Ids Wiebes en Jacobje Douwes Hadden nog een zoon, Douwe Idses.

Autorisatieboeken Oude inventaris: I1
Bron: NedergerechtenSoort registratie: Nedergerechten inschrijving(Akte)datum: 15-04-1795
Curator Pieter Eerntzes (huisman) wonende te Heerenveen
Curator Durk Beerends (huisman) wonende te 't Meer
Weeskind Joukje Idses leeftijd 24 jaar (# geb 1770/1771)
Weeskind Douwe Idses leeftijd 23 jaar (# geb 1771/1772)
Vader Ids Wybes overleden
Moeder Jacobje Douwes
Bronvermelding
Autorisatieboeken, archiefnummer 13-32, Nedergerecht Schoterland - Tresoar, inventarisnummer 069, blad 421, aktenummer 737
Gemeente: Schoterland
Periode: 1662-1806

Hij is samen met Geesjen Johannes Vonk getuige bij het huw van zus Joukje.

Trouwregister Rooms-katholieke parochie Heerenveen (Het Meer)
Bron: DTB TrouwenSoort registratie: DTB Trouwen inschrijving(Akte)datum: 23-04-1797Soort akte: bevestiging huwelijk
Bijzonderheden: het huwelijk is voltrokken in het bijzijn van de getuigen Douwe Ydzes (# broer br) en Gysken Johannis Vonk (schoonz br)
Bruidegom Tiebe Sakes
Bruid Joukjen Ydzes
Bronvermelding
Trouwregister Rooms-katholieke parochie Heerenveen (Het Meer), archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 0611, aktenummer 80
Gemeente: Schoterland
Periode: 1782-1811

1 week later huwt hij zelf.

Trouwregister Rooms-katholieke parochie Heerenveen (Het Meer)
Bron: DTB TrouwenSoort registratie: DTB Trouwen inschrijving(Akte)datum: 30-04-1797Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom Douwe IJdzes de Jong
Bruid Geesjen Johannes Vonk
Bronvermelding
Trouwregister Rooms-katholieke parochie Heerenveen (Het Meer), archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 0611, aktenummer 12
Gemeente: Schoterland
Periode: 1782-1811
Groet, Johan

Plaats reactie