Pytter Hebbes, te Oldeklooster, Burgwerd, Itens

algemene vragen over genealogisch onderzoek bij Tresoar
Plaats reactie
jacqueline
Berichten: 1706
Lid geworden op: maandag 21 jul 2008 11:08 pm
Locatie: 's-Hertogenbosch

Pytter Hebbes, te Oldeklooster, Burgwerd, Itens

Bericht door jacqueline » dinsdag 26 nov 2013 12:23 pm

Hallo allemaal,

Wie heeft suggesties t.a.v. (het vinden van) de ouders van Pytter Hebbes?

Pyter Hebbes trouwt ca 1654 Antje Hessels Rheen. Het echtpaar doet belijdenis te Burgwerd op 3 augustus 1656. Zij dopen te Burgwerd: Hebbe (1655), Tjeerd (1658), Pybe (1659), Sioerdt (1662), Atje (1663), Antje (1668), Nieske (1670) en te Itens Hessel (1673).
In 1659 (echtpaar te Oldeclooster doch comende tot Burghwert) en 1666 lenen Pytter en Antje van Douue Ruyerdtsz te Deinum (RA Wonseradeel), zij stellen roerend en onroerend goed tot onderpand. In 1670 is Pytter te Burgwerd meier van een boerderij (eigenaar de pastorije). Pytter overlijdt Oosterend 9 december 1720.

O.a. vanwege het voorkomen van de namen Hebbes en Pybe is lang verondersteld dat Pytter een zoon was uit het eerste huwelijk van Hebbe Pybes Wiarda met Jannichie. Uitgebreid (archief)onderzoek heeft dit echter niet kunnen aantonen (o.a. is er geen weesakte van Hebbe Pybes Wiarda). Het lijkt eerder onwaarschijnlijk dat Pytter inderdaad een zoon is van deze Hebbe Wiarda.

Wat betreft de namen van de kinderen zijn er aanwijzingen dat het echtpaar alleen overledenen vernoemde. In ieder geval Pybe, Sioerdt, Atje en Nieske lijken van Pytters kant te komen. Sioerdt en Nieske noemen zich later Sipma.

Douue Ruyerdtsz lijkt
Bolsward, huwelijken 1627
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 30 december 1627
Bruidegom: Douwe Reurts
Bruid: Geertje Johans
Opmerking : met attestatie van Burgwerd
Trouwregister Hervormde gemeente Bolsward 1607-1666
Inventarisnr.: DTB 141

Wonseradeel, dopen, doopjaar 1628
Gedoopt op 10 augustus 1628 in Burgwerd/Hichtum/Hartwerd
Dopeling: Cornelis, zoon
Vader: Douwe Ruyrds
Moeder:
Herv. gem. Burgwerd en Hichtum en Hartwerd, doop 1624-1811
Inventarisnr. : DTB 798
De vraag is eerder hier viewtopic.php?t=3021&p=21052 aan de orde geweest. Het kandidaat-echtpaar dat daar door Margreet is gevonden blijkt helaas niet in aanmerking te komen want
Sneek, huwelijken 1644
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 28 januari 1644
Bruidegom: Hebbele Marttens afkomstig van Sneek
Bruid: Nyeske Sytzes afkomstig van Sneek
Trouwregister Hervormde gemeente Sneek 1616-1679
Inventarisnr.: DTB 669
groeten van Jacqueline

Kiek
Berichten: 182
Lid geworden op: maandag 16 sep 2013 4:00 pm

Re: Pytter Hebbes, te Oldeklooster, Burgwerd, Itens

Bericht door Kiek » woensdag 27 nov 2013 8:38 pm

Hallo Jacqueline,

Niet geschoten altijd mis.
Daarom het volgende:

In het boerderijenboek Hennaarderadeel las ik net het volgende:
Lytsewierrum Stemkohier 2 Klein Mollema of Taekehuis of Esamahuis

1591: HEN K 7, blz.69. Gerbrant Dyorrez. en Wyllem Gerrytz. kopen als voormonden van Geert Jandr.: de helft van "Cleyn Mollema zate" te Lytsewierrum; bewoner: Claes Wpckez die eigenaar is van de andere helft; verkopers: Hebbe Saeckez. en Auck Tyerckdr. e.l. te Wirdum. In 1623 werd de nalatenschap geïnventariseerd van w. Auck Tyercx Elgara, de weduwe van Hebbe Saeckes te Wirdum (LWL M 14, blz. 173). Kinderen: Lutscke, gehuwd geweest met Pibe Aedes; Tyerck; Saecke en Roits Hebbes. Jr Saecke van Siccema te Leons is voogd over Aede en Tziets Pibes, de twee wezen van Pibe Aedes en w. Lutscke Hebben.
In 1558 is de vermoedelijke vader van Auck Tyerckdr. Tyerck Hesselz Elgra kerkvoogd te Lytsewierrum. In 1552 wordt Tyerck en zijn vrouw Luitz e.l. uit Sneek genoemd. Het echtpaar koopt dan een deel van de "Molluma zate" op "Molluma buyren" onder Lytsewierrum.
Auck Tyerckdr. heeft nog een zuster Thietske. Thietske is in 1607 weduwe van Claes Upkes. De nakomelingen van Claes en Thietske blijven nog lang aan deze zate verbonden.

Over het Oldeclooster vond ik met de naam Hebbe nog nog iets:
Rekken oer it boekjier 1606/1607 fan de
ûntfanger-generaal fan de kleasteropkomsten yn Fryslân,
Joannes Henrici Rhala


Wirdum
2 Oldeclooster
Hebbe Saeckes wed. 84 pond., daeronder 7 pond. nijlandt à 2 £
10 st., die 77 pond. oudtlandt de pond. 32 st., fc. 140-14-0
Kan een van de kinderen van Lutscke Hebbes en Pibe Aedes een grootouder zijn van Pyter Hebbes?

Dag!
Kiek

Kiek
Berichten: 182
Lid geworden op: maandag 16 sep 2013 4:00 pm

Re: Pytter Hebbes, te Oldeklooster, Burgwerd, Itens

Bericht door Kiek » woensdag 27 nov 2013 8:47 pm

Aanvulling:
Helaas, ik heb me bezig gehouden (met plezier) met een link die je al had.
Want elders zie ik nu dat er mogelijk nog een derde kind is van Lutscke en Pibe: Hebbe.
Die ben ik niet tegengekomen in het Boerderijenboek.
Niets nieuws...

jacqueline
Berichten: 1706
Lid geworden op: maandag 21 jul 2008 11:08 pm
Locatie: 's-Hertogenbosch

Re: Pytter Hebbes, te Oldeklooster, Burgwerd, Itens

Bericht door jacqueline » woensdag 27 nov 2013 9:33 pm

Hallo Kiek,

In ieder geval bedankt voor het meedenken! De door jou gevonden personen zijn idd de tot dusver veronderstelde voorouders.

Groeten van Jacqueline

Plaats reactie