Johann Hermann Knoop

algemene vragen over genealogisch onderzoek bij Tresoar
Margreet Huisman
Berichten: 5239
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 3:02 am

Re: Johann Hermann Knoop

Bericht door Margreet Huisman » donderdag 10 okt 2013 5:40 pm

Mogelijk komt dat Johannes/Pieters en de hele speculatie naar J.H. Knoop hier vandaan Joke - en anderen.
Lemmer, deel 1 folio 40 verso
Knoop, Tomas Tjeerds, Lemmer
Kinderen:
Baukien 6, Jan 3

Overlijdensakte Lemsterland, 1826
Aangiftedatum: 20 oktober 1826, blad nr. 118 (suppl. nr. 1-46)
Overleden op: 19 oktober 1826
Overleden: Thomas Tjeerds Knoop, 48 jaar, man, weduwnaar
Vader: Tjeerd Pieters
Moeder: Baukjen Johannes
gb Oenkerk 1778
http://www.allefriezen.nl/personen-zoek ... 4cccfe2eb6

Maar dan kom je dus gewoon hier:
Tietjerksteradeel, dopen, geboortejaar 1778, doopjaar 1778
Geboren op 14 maart 1778 in Oenkerk
Gedoopt op 5 april 1778 in Oenkerk
Dopeling: Thomes, zoon
Vader: Tjeerd Hendriks
Moeder: Bauwkje Thomes
Aangevers waren de dijksgdeputeerde en de kasteleinsknecht, die meerdere aangiften verzorgen,
dus ik denk dat ze met namen en personen in de war zijn geweest.
Misschien hebben ze wel gehoord van broer Pieter Tjeerds en diens vrouw Neeltje Johannes,
en hebben ze daarmee gehusseld.

De ovl van Pieter Tjeerds Knoop 1857, 82 jr. vertelt enkel zoon van Tjeerd en Baukje, geboren Oenkerk,
en hoewel bloedeigen zoon Thomas de aangifte verzorgt .... zijn de toenamen van zijn grootouders hem onbekend.
http://www.allefriezen.nl/personen-zoek ... f876e07893
Tietjerksteradeel, dopen, geboortejaar 1772, doopjaar 1772
Geboren op 28 juni 1772 in Oenkerk
Gedoopt op 2 augustus 1772 in Oenkerk
Dopeling: Pieter
Vader: Tjeerd Hendriks
Moeder: Baukje Thomas
Dit echtpaar heet in alle dtb's zo, trouw-, diverse doop- en alle lidmatenboeken met hun verhuizingen, plus de speciecohieren -
de combinatie Pieters en Johannes -zoals Lemmer die oppert- bestaat helemaal niet.

Een broer van een Tjeerd Hendriks - zou ook .... Hendriks heten,
want hun vader was een Hendrik.

Bij Willem wordt het net zo makkelijk ineens een Tjeerd Pieters,
die dan deze broer heeft.
Tietjerksteradeel, huwelijken 1757
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 5 juni 1757
Bruidegom: Ype Pytters afkomstig van Oenkerk
Bruid: Trijntje Reinders afkomstig van Birdaard


en via hem kom je dan wel bij Pieter Tjeerds en Femke Ypes,
die idd een zoon Tjeerd dopen in 1734 Oenkerk.

Aangezien de doop van Tjeerd Hendriks vooralsnog nergens te vinden is,
wordt die blijkbaar maar afgeschaft
en vervangen door de wel in Oenkerk gevonden Tjeerd Pieters.

Het lijkt mij persoonlijk stug - een buitenechtelijke dochter,
ik kan ook nergens vinden hoe die "overlevering" in elkaar steekt.
Ik neem ook aan dat ze dan wel haar vader Johann-es vernoemd zou hebben,
en niet een Thomas.

Er liggen in Tresoar 5 genealogieen Knoop,
en er zijn wel meer oude artikelen of stambomen vol berweringen maar zonder bronvermelding.
Mogelijk is iemand ooit met Baukje 'Johannes' op zoek gegaan naar een bestaande Knoop - en kwam toen bij de hovenier uit.
Gezien al zijn tuinboeken kan hij best in Oenkerk rondgestapt hebben - behalve Stania State waren er nog 4 states,
maar om hem dan maar meteen een dochter toe te denken ..

Baukjes moeder Metje Reiners, is waarschijnlijk deze:
Ferwerderadeel, dopen, doopjaar 1713
Gedoopt op 22 oktober 1713
Dopeling: Mettje, dochter
Vader: Reinder Gelts
Moeder:
Herv. gem. Marrum en Westernijkerk, doop 1639-1811
Inventarisnr. : DTB 239

Stemkohier 1728 Marrum (Ferwerderadeel)
Stem nr. 28, aantal stemmen: 1
Zakelijk gerechtigden:
Generaal-majoor J. van Idsinga, eigenaar voor 1/2
Luitenant-generaal Frederik (FREERK) van Grovestins, eigenaar voor 1/2
Reiner Gaelts (GJALTS), gebruiker

Ferwerderadeel: Omschrijvinge van familiën in Friesland, 1744
Gemeente Ferwerderadeel, Marrum
Reinder Gelts
Toegezegde bijdrage £ 2:0:0
Aantal personen: 2

Ferwerderadeel Quotisatie 1749
Plaats: Marrum
Omschrijving : oud en arm persoon
Perso(o)n(en): Reiner Gelts
Aant. volw. : 2
Aant. kind. : 5
Aanslag : 11:9:00
Verhoging : 1
Vermogen : -
Gezien de doop van een zoon Ate in 1717 zou diens vader Gjalt Ates kunnen zijn, x 1663 onder de naam Copsma
en xx 1683 Marrum
de kinderen gebruiker van stem 2 Marrum in 1698.

Omdat Tjeerd Hendriks en Hendrik Pieters op 1 adres staan bij PN - Willem
zijn ze vermoedelijk zoon en vader, ook gezien de vernoeming van een Acke.

Ik ben nog wel erg benieuwd wie dit is -
Geboorteakte Leeuwarderadeel (mairie Jelsum), 1812
Aangiftedatum 12 juni 1812, akte nr. 15
Jan Finstra, zoon, geboren 10 juni 1812
Vader: Tjeerd Willems Finstra - (zn Willem Pieters en Trijntje Tjeerds, el te Leeuwarden)
Moeder: Fimkje Hendriks Knoop

Overlijdensakte Leeuwarderadeel, 1848
Aangiftedatum: 6 mei 1848, blad nr. 30
Overleden op: 3 mei 1848
Overleden: Femkje Hendriks, 81 jaar, vrouw, weduwe
Vader: Hendrik
Moeder: niet genoemd
Volgens haar ovl was ze geboren in Oenkerk - rond 1767 dan
en ze zou dus een heel jong zusje van Tjeerd kunnen zijn.
Acke Pieters overleed pas in 1775 bij PN, en ze dopen wel meer niet.
Femkje krijgt - na de Trijntje naar zijn moeder 1788 en 1789 - een Aukje in 1794,
en later nog Pieter, Pietje en Pieter.

Groet Margreet

Dieuwko Knoop
Berichten: 1
Lid geworden op: dinsdag 15 jan 2019 12:21 pm

Re: Johann Hermann Knoop

Bericht door Dieuwko Knoop » dinsdag 15 jan 2019 2:19 pm

Ik kan geen verbintenis vinden in het verhaal van JH Knoop en Baukje. De datums lijken mij ook niet te kloppen. JHKnoop was al een oude man rond 1760. Mijn zus was een vel aanhanger van het idee dat hij Familie moet zijn van Tjeerd Hendriks en zijn afstammelingen. ik kom tot de conclusie dat Baukje Johannes haar ouders moeten zijn Tomas Johannes (Johannis) en Metje Reyners getrouwd 11-04-1739 te Marrum. Zij is gedoopt op 01-01-1741 in Marrum.

Tjeerd Hendriks zijn ouders zijn Hendrik Pieters en Aukjen Pieters (aka Akke Pyters). Ik ben tot dezer conclusie gekomen aan de hand hand de namen van kinderen. ook zijn zoon Thomas en afstammelingen noemen Tjeerd Hendriks als Tjeerd Pieters in hun
aktes /huwelijks bijlagen.

om verder te komen met Hendrik Pieters en Aukjen Pieters lukt me niet. als iemand een idee heeft hoor ik het graag.

In het kort maw woorden ik ben het met Margreet H. eens....

Gebruikersavatar
catharina
Berichten: 861
Lid geworden op: vrijdag 20 jan 2006 11:45 pm
Locatie: Lelystad

Re: Johann Hermann Knoop

Bericht door catharina » donderdag 17 jan 2019 2:07 pm

hallo allen,

Margreet vraagt
Ik ben nog wel erg benieuwd wie dit is -
Geboorteakte Leeuwarderadeel (mairie Jelsum), 1812
Aangiftedatum 12 juni 1812, akte nr. 15
Jan Finstra, zoon, geboren 10 juni 1812
Vader: Tjeerd Willems Finstra - (zn Willem Pieters en Trijntje Tjeerds, el te Leeuwarden)
Moeder: Fimkje Hendriks Knoop

Overlijdensakte Leeuwarderadeel, 1848
Aangiftedatum: 6 mei 1848, blad nr. 30
Overleden op: 3 mei 1848
Overleden: Femkje Hendriks, 81 jaar, vrouw, weduwe
Vader: Hendrik
Moeder: niet genoemd
Volgens haar ovl was ze geboren in Oenkerk - rond 1767 dan
Dit zijn haar ouders.
Doopboek Herv. gem. Drogeham en Harkema Opeinde
Bron: DTB Geboortes en dopen
Soort registratie: DTB geboortes en dopen inschrijving
(Akte)datum: 11-01-1767
Plaats: Drogeham/Harkema Opeinde
DopelingFemke geboren 02-12-1766
VaderHendrik Tjerks (mr. linnenwever in Drogeham)
MoederAkke Lammerts
Doopboek Herv. gem. Drogeham en Harkema Opeinde
Bron: DTB Geboortes en dopen
Soort registratie: DTB geboortes en dopen inschrijving
(Akte)datum: 22-07-1770
Plaats: Drogeham/Harkema Opeinde
DopelingTjerk geboren 20-06-1770
VaderHendrik Tjerks (mr. linnenwever in Drogeham)
MoederAkke Lammerts
Dieuwke,
Ik heb wel enkel "Knopen" in mijn bestand, maar niet deze.
een Knoop krijgt bij mij later als achternaam " Knoopmaker"
met groet"
Carla

Plaats reactie