Durk Jans

algemene vragen over genealogisch onderzoek bij Tresoar
Plaats reactie
tjalhuizum
Berichten: 48
Lid geworden op: zondag 19 mei 2013 12:36 pm
Locatie: Wijnjewoude

Durk Jans

Bericht door tjalhuizum » maandag 19 aug 2013 1:17 pm

Durk Jans woonde voor 1758 (gebruiker floreen nr 5 ) en 1759 (speciecohier nr 8) te Tjalhuizum.
1761 vertrok hij naar Oldeboorn
Floreen nr 5 en Speciecohier nr 8 is hetzelfde adres

Volgens het Speciecohier waren er 3 hoofden, dus een meerderjarig kind ( 12 jaar ) of een inwonende knecht of meid. Hij was een redelijke boer, want had 15 koeien, 2 rieren en een paard, In grootte was hij de derde boer van Tjalhuizum. Volgende moet ik proberen te vinden

1. Durk Jans Geboorte / Doop en ouders
2. Wanneer en met wie gehuwd
3. Aantal kinderen
4. Wanneer in Tjalhuizum gaan wonen

Groetjes
Fokko Kloostra

tukkergirl
Berichten: 986
Lid geworden op: zondag 11 jun 2006 10:06 pm
Locatie: almelo

Re: Durk Jans

Bericht door tukkergirl » maandag 19 aug 2013 4:36 pm

is dit zijn overlijden ?

Rauwerderhem overlijden/begraven 1789
Overleden: Durk Janz
Datum: 11 augustus 1789
Plaats: Oldeboorn
niet geschoten, is altijd mis

tjalhuizum
Berichten: 48
Lid geworden op: zondag 19 mei 2013 12:36 pm
Locatie: Wijnjewoude

Re: Durk Jans

Bericht door tjalhuizum » maandag 19 aug 2013 9:59 pm

Dank voor je reactie. Neem voorlopig aan dat dit hem is. Mogelijk komen er nog andere reacties
Zal in de specicohieren Oldeboorn verder zoeken.
Heb dan een datum van aankomst en overlijden.

Groetjes
Fokko Kloostra

Gebruikersavatar
Andries Koornstra
Berichten: 3897
Lid geworden op: zaterdag 22 apr 2006 11:20 am
Locatie: Heerenveen

Re: Durk Jans

Bericht door Andries Koornstra » maandag 19 aug 2013 10:18 pm

Hallo,

ik kom er niet uit. Deze kwestie vraagt een heel uitgebreid onderzoek. Ik heb er de tijd niet voor.
Misschien heeft dit er iets mee te maken:
UTI G10, folio 26, 24 aug 1731. Over Tryntie Dirks, in het 18e jaar, en Tietske Dirks, in het 13e jaar, kinderen van wijlen Dirck Jans en Jetske Sierks, in tijden onder Akkrum, gesterkt met hun volle ooms (vaders broers) Eesge en Pyter Jans, wordt de aangetrouwde oom van vaders zijde, Theunis Sents van Asperen, wonend onder Grouw, als curator geauthoriseerd. Dit wegens een tweede huwelijk van Jetske Sierks met Dirk Jans.
Trijntje Sierks trouwt dus twee keer met een Dirk Jans! De tweede zou onze man kunnen zijn. Ik ben er echter geenszins zeker van! Ook al vanwege:

een ander (?) spoor:
Getuige WYM X18, folio 363, woont de gezochte op 7 juni 1752 te Tjalhuizum, als hij verklaart dat hij van zijn broer Pier Jans, vrijgesel te Itens, een aantal runderen heeft "bygeset".
Waarschijnlijk trouwt die Pier hier:
Hennaarderadeel, huwelijken 1754
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 5 mei 1754 in Itens
Bruidegom: Pier Jans afkomstig van Itens
Bruid: Ansk Sickes afkomstig van Schillaard
HEN H, folio 164 vso, 6 mrt 1754. Authorisatie van Hette Jans en Pier Jans, te Itens, beiden DG, curatoren over Gerben, Tryntie, Berrber, Antie en Pyter Sytses, conform het testament dd. 30 november 1752 van de grootvader Jan Durks, in leven huisman te Itens.
Daar hoort dit huwelijk bij:
Hennaarderadeel, huwelijken 1724
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 20 februari 1724 in Itens
Bruidegom: Jan Dircx afkomstig van Itens
Bruid: Gerbrig Hettes afkomstig van Lutkewierum
En als dat de ouders ook van Dirk Jans zijn vervalt mogelijkheid 1. meteen. Echter volgens DG-lidmaten Itens is Jan Dirks met vrouw daar op 2 maart 1713 lidmaat geworden, de niet met naam genoemde vrouw overleden op 18 feb 1721. Dan blijft het krap, de eerste optie, maar kan het net.

Ingewikkeld hè? Ik zit er al een paar uur op te zwoegen, maar kom er niet uit ... Misschien herkent iemand een mogelijkheid.

groeten, Andries.

tjalhuizum
Berichten: 48
Lid geworden op: zondag 19 mei 2013 12:36 pm
Locatie: Wijnjewoude

Re: Durk Jans

Bericht door tjalhuizum » dinsdag 20 aug 2013 2:49 pm

Andries,

Fantastisch dat je zo mee denkt.
Vraag van mijn kant:
Vermelde gegevens zijn die van het Nedergerecht Wymbritseradeel en zijn die via internet te vinden, daar je ze zo paraat hebt. Ik meende dat ze alleen op tresoar te lezen waren.

Ik ga van de tweede optie uit, eerste heb ik als alternatief vermeld.
Mijn dank en groetjes
Fokko Kloostra

jacqueline
Berichten: 1655
Lid geworden op: dinsdag 22 jul 2008 12:08 am
Locatie: 's-Hertogenbosch

Re: Durk Jans

Bericht door jacqueline » dinsdag 20 aug 2013 3:40 pm

Hallo,

Grootvader Jan Durks zal al rond 1700 gehuwd zijn? Vanwege:
Hennaarderadeel, huwelijken 1727
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 9 maart 1727 in Itens
Bruidegom: Sietse Jans afkomstig van Itens
Bruid: Reintie Gerbens afkomstig van Oosterwierum
Trouwregister Hervormde gemeente Itens Hennaard 1648-1810, Hennaard 1719 bij Oosterend
Inventarisnr.: DTB 391
Ingewikkeld hoor. Het ovl van Gerbrig Hettes:
Hennaarderadeel overlijden/begraven 1781
Overleden: Gerbrig
Partner: Jan Dirks, reeds overleden
Datum: 19 november 1781
Plaats: Oosterlittens
Opm.: Begraven op 26 november
D.G. gem. Itens, register van overledenen 1767-1789
Inventarisnr.: DTB 404
groeten, Jacqueline

Gebruikersavatar
Andries Koornstra
Berichten: 3897
Lid geworden op: zaterdag 22 apr 2006 11:20 am
Locatie: Heerenveen

Re: Durk Jans

Bericht door Andries Koornstra » dinsdag 20 aug 2013 9:05 pm

Daar kan ik het mee eens zijn. Zij zullen de ouders van Gerben, Tryntie, Berber, Antie en Pyter Sytses zijn.

groeten, Andries.

PS. De Nedergerechtgegevens staan inderdaad niet op het web, door decennia lang verzamelen heb ik het één en ander vergaard.

jacqueline
Berichten: 1655
Lid geworden op: dinsdag 22 jul 2008 12:08 am
Locatie: 's-Hertogenbosch

Re: Durk Jans

Bericht door jacqueline » woensdag 21 aug 2013 12:28 am

Als het linksom niet lukt, dan moeten we het maar rechtsom proberen. Misschien leidt het (n)ergens toe. Durk lijkt een broer Pier te hebben, Andries noemde het huwelijk al
Hennaarderadeel, huwelijken 1754
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 5 mei 1754 in Itens
Bruidegom: Pier Jans afkomstig van Itens
Bruid: Ansk Sickes afkomstig van Schillaard
Trouwregister Hervormde gemeente Itens Hennaard 1648-1810, Hennaard 1719 bij Oosterend
Inventarisnr.: DTB 391
Dan kan dit wel eens een zoon zijn
Baarderadeel, huwelijken 1799
Vermelding: Proclamatie op 19 mei 1799 in Oosterlittens
Bruidegom: Sikke Piers afkomstig van Oosterlittens
Bruid: Minke Wiebes afkomstig van Oosterlittens
Opmerking : gehuwd voor de Doopsgezinde kerk te Baard
Trouwregister Hervormde gemeente Oosterlittens 1692-1810
Inventarisnr.: DTB 82
Hij doopt idd een Anskjen:
Baarderadeel, dopen, geboortejaar 1800
Geboren op 21 maart 1800
Kind: Pier
Vader: Sikke Piers
Moeder: Minke Wybes
Doopsgez. gem. Baard, geboorten 1741-1818
Inventarisnr. : DTB 92

Baarderadeel, dopen, geboortejaar 1801
Geboren op 13 november 1801
Kind: Anskjen, dochter
Vader: Sikke Piers
Moeder: Minke Wybes
Opm.: Tweeling
Doopsgez. gem. Baard, geboorten 1741-1818
Inventarisnr. : DTB 92

Baarderadeel, dopen, geboortejaar 1801
Geboren op 13 november 1801
Kind: Hiske
Vader: Sikke Piers
Moeder: Minke Wybes
Opm.: Tweeling
Doopsgez. gem. Baard, geboorten 1741-1818
Inventarisnr. : DTB 92
Hiske trouwt 1826, Anskjen 1835 en bij haar huwelijk zit een verklaring omtrent Hiskes grootouders, idd Pier Jans en Ansk Sickes. Zie, via genver: • Baarderadeel • Huwelijksbijlagen 1827-1837 v/a 2 t/m 9 • Image 2570 of 3231 https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/T ... :201177246
In 1818 overlijden beide ouders:
Kantoor Sneek, overl. jaar 1818
Overledene : Minke Wybes
Overleden op: 4 januari 1818
Wonende te : Oosterlittens
Tekst: boerin; vrouw van Sikke Piers Nieuwenhuis; moeder van minderjarige Pier, Hiske en Anskje Sikkes Nieuwenhuis.

Kantoor Sneek, overl. jaar 1818
Overledene : Sikke Piers Nieuwenhuis
Overleden op: 12 december 1818
Wonende te : Oosterlittens
Tekst: boer; vader van minderjarige Pier, Hiske en Anskje Sikkes Nieuwenhuis (voogd is Jan Piers Oostra, idem Abbega; toeziend voogd is Hantje Wybes Salverda, huisman Franeker).
In zijn ovl-akte worden geen ouders genoemd, maar die hebben we gelukkig al. Hij is 56 jaar.
Bij het overlijden van Jan Piers Oostra worden ook geen ouders genoemd - is hij een broer van Sikke?
Overlijdensakte Wymbritseradeel, 1829
Aangiftedatum: 10 maart 1829, akte nr. 46
Overleden op: 10 maart 1829
Overleden: Jan Piers Oostra, 76 jaar, man, gehuwd
Volgens akte geboren en wonende te Abbega. Hij was getrouwd met Tjitske Jacobs Visser. Eén zoon
Kantoor Sneek, overl. jaar 1829
Overledene : Jan Piers Oostra
Overleden op: 10 maart 1829
Wonende te : Abbega
Tekst: vader van Pier Jans Oostra, boer.
die hier geboren wordt
IJlst, dopen, geboortejaar 1805
Geboren op 10 augustus 1805
Kind: Pier, zoon
Vader: Jan Piers
Moeder: Tjetzke Jacobs
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Doopsgezinde Vlaamse Gemeente IJlst, geboorten 1745-1850
Inventarisnr. : DTB 444
in 1858 ongehuwd overlijdt, dus helaas geen verhelderende HB.
Er wordt één kind van Pier Jans gedoopt:
Hennaarderadeel, dopen, geboortejaar 1758, doopjaar 1802
Geboren op 17 september 1758 in Oosterlittens
Gedoopt op belijdenis op 16 mei 1802 in Wommels, Hidaard
Dopeling: Ybeltje, dochter
Vader: Pier Jans
Moeder: Anskien Sikkes
Opm.: De dopeling is de huisvrouw van Tjeerd Douwes
Bron: Herv. gem. Wommels en Hidaard, doop 1734-1811
Bij huwelijk eveneens van Abbega:
Hennaarderadeel, huwelijken 1801
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 10 mei 1801 in Wommels
Bruidegom: Tjeerd Douwes afkomstig van Wommels
Bruid: IJbeltie Piers afkomstig van Abbega
Trouwregister Hervormde gemeente Wommels Hidaard 1734-1811
Inventarisnr.: DTB 403
Hij ovl hier en is dan al weduwnaar
Overlijdensakte Hennaarderadeel, 1822
Aangiftedatum: 19 december 1822, blad nr. 15
Overleden op: 18 december 1822
Overleden: Tjeerd Douwes Douma, 74 jaar, man, weduwnaar
In een online stamboom wordt voor haar ook de achternaam Nieuwenhuis genoemd: http://tjaart-egge.nl/familietoegangen/ ... eperkt.HTM
Er zijn ook Nieuwenhuisen die af lijken te stammen van dit echtpaar
Wonseradeel, huwelijken 1731
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 25 februari 1731 in Makkum
Bruidegom: Pier Herres afkomstig van Makkum
Bruid: Sijtske Olphers afkomstig van Makkum
Trouwregister Hervormde gemeente Makkum 1706-1740
Inventarisnr.: DTB 813
die ik toch maar niet onvermeld wil laten vanwege deze doop:
Wonseradeel, dopen, geboortejaar 1794, doopjaar 1794
Geboren op 3 oktober 1794 in Makkum
Gedoopt op 16 oktober 1794 in Makkum
Dopeling: Dirk, zoon
Vader: Olfert Piers
Moeder: Zijtske Gosses
Opm.: De moeder is doopheffer
Herv. gem. Makkum, doop 1766-1811
Inventarisnr. : DTB 810
groeten van Jacqueline

anne
Berichten: 240
Lid geworden op: maandag 8 jul 2013 5:00 pm
Locatie: Groningen

Re: Durk Jans

Bericht door anne » woensdag 21 aug 2013 2:43 pm

met dank aan Pieter Nieuwland, voorouders Gerbrich Hettes;

http://www2.tresoar.nl/nieuwland/genea/hz006411.htm
Vriendelijke groet
Anne

tjalhuizum
Berichten: 48
Lid geworden op: zondag 19 mei 2013 12:36 pm
Locatie: Wijnjewoude

Re: Durk Jans

Bericht door tjalhuizum » woensdag 21 aug 2013 3:22 pm

PS. De Nedergerechtgegevens staan inderdaad niet op het web, door decennia lang verzamelen heb ik het één en ander vergaard.[/quote]

Andries, als je nog meer gegevens van het nedergerecht hebt "betreffende inwoners van Tjalhuizum".
zou ik het op prijs stellen als ik ook over deze documenten mag beschikken.
Bespaart mij zoeken. Ik ga in october pas weer naar Tresoar. Heb me ook opgegeven voor de curcus Paleografie om de acten zelf te kunnen lezen.

Mijn dank
Groetjes Fkko Kloostra

Gebruikersavatar
Andries Koornstra
Berichten: 3897
Lid geworden op: zaterdag 22 apr 2006 11:20 am
Locatie: Heerenveen

Re: Durk Jans

Bericht door Andries Koornstra » woensdag 21 aug 2013 11:34 pm

In het register van koopbrieven WYM T1 (1735-1748) zijn slechts twee verkopen van bezit in Tjalhuizum.

folio 120, koopbrief 2 juni 1739. Door Geertie Ottes Jelbema, vrouw van Sybout Tjercks, huisman te Wolsum, wordt aan Geertie Nannes Foekema, vrouw van Johannes Thomas, huisman onder Tjalhuizum, 1/3 deel van een zate verkocht, met quotele huizinge cum annexis. De hele zate is 73 pm, en bezwaard met 36-10-8 floreen. Andries Swaga, schepen te Sneek, ontvangt 9 ggl en een oord eeuwige rente uit het goed. Naastliggers zijn: bijzitter Dyxtra, als gebruiker, ten O en Z, en Willem Sipkes, mr. kuiper, ten N.

Op folio 178, 10 oktober 1741, kopen Titia Jacoba van Greven, gesterkt met haar vader Johannes van Greven, secretaris van Doniawerstal, en Gerke Idses, gesterkt met zijn vader Ids Wouters, huisman te Goingarijp, een eeuwige rente van 9 goudgulden uit Foeckemastate. Verkopers voor 371 ggl, een stuk of twintig personen, onder wie eerder genoemde Andrys Swaga.

De andere delen heb ik niet bewerkt - en het zal er denk ik dit leven ook niet meer van komen.

groeten, Andries.

Gebruikersavatar
catharina
Berichten: 838
Lid geworden op: vrijdag 20 jan 2006 11:45 pm
Locatie: Lelystad

Re: Durk Jans

Bericht door catharina » vrijdag 27 okt 2017 8:32 pm

Hallo Allen,
Bij het zoeken naar de ouders van Jacob Jans kwam ik deze ouders tegen.
Maar zijn ze ook de ouders van Jacob Jans, alles klopt wel heel erg.

Jan Dircks, pachtboer te Itens op zathe Popta (1698; stemkohier nr. 13
en 14) en later zathe klein Aankama (1728; stemkohier nr. 10, 13 en 14),
op 2 maart 1713 lidmaat doopsgezinde gemeente Kromwal (Britswerd later Itens).
overleden (voor) 1781, huwt voor 2 maart 1713 met N.N. ze
overlijdt op 18 februari 1721, huwt als weduwnaar op 20 februari
1724 te Itens met Gerbrig Hettes van Lutkewierum, dochter van
Hette Jentjes en Baukje Wybrens, overleden 19 november 1781
te Oosterlittens.
Jacob Jans huwt met Fokeltje Siebes ( Kuindersma)
Jacob Jans (Geldra) , Jacob trouwde, op 05-01-1755 in Oosterend met Fokeltje Siebes Kuindersma. Fokeltje is een dochter van Siebe Jelles Kuindersma en Gatske Jochems.
I. Gerbrig Jacobs Geldra, geboren omstreeks 1755. Gerbrig is overleden op 10-11-1825 in Oosterlittens, ongeveer 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-11-1825. Gerbrig:
II. Jan Jacobs Geldra, geboren op 12-11-1756 in Oosterend. Jan is overleden op 14-03-1833 in Bozum, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-03-1833.
III. Gatske Jacobs Geldra, geboren op 06-12-1758 in Ytens. Gatske is overleden op 11-06-1818 in Oosterlittens, 59 jaar oud.
IV. Tytje Jacobs Geldra, geboren omstreeks 1762 in Itens. Tytje is overleden op 05-05-1819 in Wirdum, ongeveer 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-05-1819 .
Is deze zoon een kind van Gerbrig Hettes en Jan Dirks???

Carla

Gebruikersavatar
Andries Koornstra
Berichten: 3897
Lid geworden op: zaterdag 22 apr 2006 11:20 am
Locatie: Heerenveen

Re: Durk Jans

Bericht door Andries Koornstra » woensdag 3 jan 2018 12:29 am

Een akte met Tjalhuizumers:
WYM Z, folio 5, 6 jun 1720. Baucke Ates, te Folsgare, mede voor Hette Ates, te Tjalhuizum, sampt Reinsch Ates, weduwe Dirck Jans, te Parrega, erfgenaam van hun broer Oege Ates, overleden te Tjalhuizum, voor 500 cgl op het cohier aldaar.
groet, Andries.

Plaats reactie