Wieland/Honders/Ylst (Sloten/Sneek)

algemene vragen over genealogisch onderzoek bij Tresoar
Plaats reactie
jordanowski
Berichten: 112
Lid geworden op: zondag 11 jun 2006 1:50 am
Locatie: 's-Gravenhage

Wieland/Honders/Ylst (Sloten/Sneek)

Bericht door jordanowski » dinsdag 31 jan 2012 2:12 pm

eindelijk ben ik erachter wie de ouders zijn van Hiske Jelles Weiland, die in 1745 te Sneek woonde en huwde met Haje Jacobs IJlst. Blijkbaar is zij 30 april 1724 te Sloten gedoopt als dochter van Jelle Hendriks en Sjoukjen Jantjes.

Jelle Hendriks blijkt de achternaam "Wieland" sporadisch te gebruiken, zoals in 1734. Aan het eind van zijn leven werd hij geregeld "Jelle Henders" of "Jelle Honders" genoemd. Vermoedelijk is Henders een afgeleide van Hendriks. Hij had een broer Auke Hendriks Wijlandt, uit Sloten (1708), die in 1708 te Sneek huwde met Dirkje Toussaints van den Bergh. Rond 1711/1712 vestigde deze Auke zich te Sneek.

Jelle Hendriks was twee maal gehuwd: 1e te Sloten 3 januari 1717 met Sjoukjen Jantjes, die in november 1731 blijkt te zijn overleden als "Koi, vrouw van Jelle Hendrix" (Reg, 27 november 1731). 18 november 1731 werd nog hun dochtertje Jantjen te Sloten gedoopt, waardoor zij in het kraambed zal zijn overleden.
Jelle Hendriks hertrouwde 7 september 1732 met Maike Lolkes, uit Sloten, waaruit 8 kinderen bekend zijn.
Alle kinderen uit beide huwelijken zijn hieronder te vinden in de beknopte genealogie.

Jelle Hendriks, "de kaatsman" (1737), was vroedsman te Sloten (1719, 1723-1743, raadsman 1738). Jelle Honders werd 22 december 1743 ingeschreven in het register van overledenen aldaar. Zijn weduwe Maike Lolkes liet na zijn dood nog een dochter begraven, waardoor in 1749 slechts twee van hun kinderen in leven waren: Lolke (*1735) en Hendrik (*1737). Zo komt zij ook voor in de Quotisatiekohieren van dat jaar: "een weduwe, kan sobertjes de kost winnen", 1 volwassene met 2 kinderen, aanslag 16-14-0.
In 1749 is zij hertrouwd met Theunis Cornelis Sterck. Maike overleed in april 1776 (registr. 4 april 1776).

Ten tijde van het overlijden van vader Jelle Hendriks Wieland in 1743, waren uit zijn eerste leg enkel Hiske en vermoedelijk Jantjen nog in leven. Hiske was 19 en Jantjen 12 jaar oud. Is iemand bekend of er in de authorisatieboeken iets is vastgelegd? Zeker is dat Hiske in 1745 te Sneek woonde, waardoor ik vermoed dat zij naar Sneek zijn vertrokken na hun vaders overlijden. Zij zouden dan kunnen zijn ingetrokken bij hun tante Dirkje Toussaints van den Bergh, die sinds 1735 weduwe was van oom Auke Hendriks (Wieland). Dirkje stierf een maand voor het huwelijk van Hiske met Haje Jacobs IJlst (9-5-1745).

Zeer treurig is dat Hiske reeds na 12 maanden huwelijk weduwe werd en met haar dochtertje Joukjen IJlst achterblief. In 1749 komt zij als weduwe van Haie Ylst voor in de Quotisatiekohieren:
Quotisatiekohieren 1749
wed. Haie Ylst, Sneek
Wijk: Merkstraat
Omschrijving: windt haar kost
Gezin volw: 2 en kind: 1
Aanslag: 10-1-0
Verhoging:
Vermogen:
Bron: Sneek, fol. 95

te zien is dat het huishouden bestond uit 2 volwassenen en 1 kind. Aangezien ik geen huwelijk heb gevonden van Hiske's zus Jantjen, is het goed mogelijk dat zij als ongehuwde vrouw introk bij Hiske en haar jonge dochtertje. Het overlijden van Hiske en Jantjen is mij niet bekend.

Gelukkig is het met Joukien goedgekomen. Zij huwelijk in 1765 met Eelco Napjus, majoor en executeur der stad Sneek.

Ik ben reuze benieuwd naar:
- het authorisatieboek van Sloten.. Staat daar iets over de nagelaten kinderen van Jelle Hendriks?
- een testament van Jelle Hendriks of een van diens vrouwen (te Sloten).
- een testament vam Haje Jacobs IJlst of diens vrouw (te Sneek).
- voorouders van Jelle en Auke Hendriks Wieland. Hun doop heb ik niet kunnen vinden.
- afkomst van Sjoukjen Jantjes, eerste vrouw van Jelle Hendriks.

Ben benieuwd!

vr. gr.

Derk


Hendrik (Wieland)
| Auke Hendriks Wieland
| d. Dec 1735, Sneek1
| & Dirkje Toussaints van den Bergh
| d. Apr 17451
| m. 21 Mar 1708, Sneek1
| | Pieter Aukes Wieland
| | ch. 16 Dec 1708, Sloten1
| | Trijntje Aukes Wieland
| | ch. 25 Dec 1709, Sloten1
| | Toesijn Aukes Wieland
| | ch. 22 Feb 1711, Sloten1
| | Hendrik Wieland
| | ch. 5 Jun 1712, Sneek1
| Jelle Hendriks Wieland*
| d. Dec 1743, Sloten1
| occ. vroedsman te Sloten (1719, 1732, 1734), raadsman (1738)1
| & Sjoukjen Jantjes
| d. Nov 1731, Sloten1
| m. 3 Jan 1717, Sloten1
| | Hiske Jelles Wieland
| | ch. 30 Apr 1724, Sloten1
| | & Haje Jacobs IJlst
| | d. 1746, Sneek1
| | m. 9 May 1745, Sneek1
| | | Joukien IJlst
| | | ch. 7 Jan 1746, Sneek1
| | | & Eelco Napjus
| | | m. 27 May 1765, Sneek
| | Jantjen Jelles Wieland
| | d. Sep 17191
| | ch. 3 Sep 1719, Sloten1
| | Trijntjen Jelles Wieland
| | d. (1723)
| | ch. 14 Nov 1720, Sloten1
| | Johannes Wieland
| | ch. 18 May 1727, Sloten1
| | Johannes Jelles Wieland
| | d. 1743, op zee1
| | ch. 11 Nov 1728, Sloten1
| | Jantjen Jelles Wieland
| | ch. 18 Nov 1731, Sloten1
| Jelle Hendriks Wieland*
| d. Dec 1743, Sloten1
| occ. vroedsman te Sloten (1719, 1732, 1734), raadsman (1738)1
| & Maike Lolkes
| d. Apr 1776, Sloten1
| m. 7 Sep 1732, Sloten1
| | Lolkjen Jelles Wieland
| | d. 1733, Sloten1
| | ch. 13 Feb 1733, Sloten1
| | Hendrik Jelles Wieland
| | d. May 1734, Sloten1
| | ch. 17 May 1734, Sloten1
| | Lolke Jelles Wieland
| | ch. 14 Aug 1735, Sloten1
| | Hendrik Jelles Wieland
| | ch. 7 Jul 1737, Sloten1
| | Rigtje Jelles Wieland
| | d. Oct 1738, Sloten1
| | ch. 21 Sep 1738, Sloten1
| | Rigtje Jelles Wieland
| | d. Aug 1745, Sloten1
| | ch. 22 Nov 1739, Sloten1
| | Ebeltjen Jelles Wieland
| | d. Aug 1745, Sloten1
| | ch. 15 Jan 1741, Sloten1
| | Akke Jelles Wieland
| | d. Mar 1748, Sloten1
| | ch. 10 Mar 1743, Sloten1
Sources

1. http://www.tresoar.nl.

Gebruikersavatar
Andries Koornstra
Berichten: 3911
Lid geworden op: zaterdag 22 apr 2006 11:20 am
Locatie: Heerenveen

Re: Wieland/Honders/Ylst (Sloten/Sneek)

Bericht door Andries Koornstra » donderdag 2 feb 2012 12:52 am

Hallo Derk,

hoewel het een verzameling dode mussen is, geef ik toch mijn bevindingen hier even weer.
-Autorisaties van Sloten staan tot en met 1726 in de recesboeken. Dat is voor ons doel dus net niet ver genoeg.
-Er zijn wel 18e eeuwse weesboeken, maar daar vond ik in de jaren rond 1731 niets van onze gading, helaas.
-In het lidmatenregister de volgende vermeldingen: Jelle Hendriks en Sjoukjen Jantjes doen als echtpaar belijdenis op 29 januari 1719, ze komen dus niet met attestatie van elders (maar dat zegt ook niet alles). De tweede vrouw, Maike Lolkes, doet belijdenis op 7 februari 1734, hij wordt dan vroedsman genoemd. Volgens datzelfde lidmatenregister overlijdt Maike op 4 juli 1776.
-Volgens SNE R3, wordt op 8 mei 1745 Servaas van den Berg, vroedschap en oom moeders zijde, tot curator geauthoriseerd over Sipke, Jetske en Tosyn Aukes Wiland (respectievelijk in het 21e, 18e en 24e jaar; de laatste afwezig). Misschien kan daar nog een weesacte bij worden gevonden - en dan weet je nooit wat er zich aandient.

groeten, Andries.

jordanowski
Berichten: 112
Lid geworden op: zondag 11 jun 2006 1:50 am
Locatie: 's-Gravenhage

Re: Wieland/Honders/Ylst (Sloten/Sneek)

Bericht door jordanowski » donderdag 2 feb 2012 2:33 am

Dank u voor het mee puzzelen. Jammer dat de authorisaties niet verder lopen. "To be continued" zou ik zeggen...

Ik hoop dat u morgen beter in uw vel zit.

groeten,

Derk

Gebruikersavatar
embe
Berichten: 3207
Lid geworden op: dinsdag 11 jul 2006 10:37 am
Locatie: Huizen

Re: Wieland/Honders/Ylst (Sloten/Sneek)

Bericht door embe » donderdag 2 feb 2012 10:55 am

| | Akke Jelles Wieland
| | d. Mar 1748, Sloten1
| | ch. 10 Mar 1743, Sloten1
Geen antwoord op je vraag en hoop ook niet dat ik er naast zit, maar Akke Jelles is volgens mij niet overleden in 1748.
Zij trouwt in 1766 met Rouke Ypes (hij overlijdt in 1784 te Sloten als Weiland):
Sloten, huwelijken 1766
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 7 december 1766
Man : Rouke Ypes afkomstig van Stavoren
Vrouw : Akke Jelles afkomstig van Sloten
Opmerking : getrouwd te Stavoren
Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Sloten 1594-1811
Inventarisnr.: 615
Grootmoeder Maaike Lolkes is hier getuige:
Sloten, dopen, geboortejaar 1772, doopjaar 1772
Dopeling: Teunis
Geboren op 18 november 1772
Gedoopt op 22 november 1772 in Sloten
Kind van Rouke Ypes en Akke Jelles
Getuige: Maaike Jolkes, grootmoeder
Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Sloten, doop 1594-1811
Inventarisnr. : 614
Misschien hier wat meer gegevens in de huwelijkse bijlagen:
Huwelijksakte Sloten, 1820
Man : Teunis Roukes Wieland, oud 48 jaar
Ouders: Rouke Ypes en Akke Jelles
Vrouw : Beeuwke Sybrens Huisman, oud 28 jaar
Ouders: Sybren Johannes Huisman en Geeske Alderts
Datum : 9 maart 1820, akte nr. 2

Opm. : Bruidegom ondertekent met "Weyland"
groetjes,
margo

jordanowski
Berichten: 112
Lid geworden op: zondag 11 jun 2006 1:50 am
Locatie: 's-Gravenhage

Re: Wieland/Honders/Ylst (Sloten/Sneek)

Bericht door jordanowski » donderdag 2 feb 2012 12:50 pm

Margo, hartelijk dank! Uit de huwelijksbijlagen (en overlijdensakte blijkt) Akke Jelles 6 mei 1816 te Sloten te zijn overleden (in huis nr. 14 aan de oostkant van 't diep) en toen 75 jaar oud te zijn. Akke is 73 jaar daarvoor gedoopt op 10 maart 1743. In de overlijdensakte worden haar ouders niet vermeld, wel haar overleden echtgenoot Rouke. Uit de huwelijksbijlagen (Sloten 1820, nr. 2) blijkt dat Rouke 25 juni 1784 te Sloten is overleden en 2 juli aldaar is overleden.

Maike Lolkes liet 4 april 1776 een dochtertje ingeschrijven in het register van overledenen te Sloten. Het is mij dan niet duidelijk welk kind dat is geweest. Misschien Lolke Jelles (*1735)? Maar dat maakt niet heel veel uit.

Nogsteeds blijft de onduidelijkheid omtrent de ouders van Auke en Jelle. Jammer jammer...

gr.
Derk

Gebruikersavatar
embe
Berichten: 3207
Lid geworden op: dinsdag 11 jul 2006 10:37 am
Locatie: Huizen

Re: Wieland/Honders/Ylst (Sloten/Sneek)

Bericht door embe » donderdag 2 feb 2012 3:13 pm

Akke Jelles overlijdt in het huis van haar zoon Teunis en toenmalige schoondochter Romkje Hanses van Hottinga.
De broer van Romkje is een van mijn voorouders: Willem Hanses van Hottinga, burgemeester van Sloten
Daarom had ik Weiland in mijn bestand.
Romkje overlijdt 24-11-1817.
Van haar heb ik wel een testament, maar denk niet dat je er veel aan hebt:
1817 Sloten, notaris J. Ruardi
Inv. nr. 118004 repertoire nr. 156 d.d. 20 november 1817
Testament
- Romkjen Hanses van Hottinga te Sloten, gehuwd met Teunis
Roukes Weyland
Sorry Derk, dat ik je niet verder kan helpen met voorouders van Auke en Jelle, maar soms kom je misschien toch verder met andere nakomelingen en daarom meld ik het eea hier toch maar even….
Groetjes,
margo

jordanowski
Berichten: 112
Lid geworden op: zondag 11 jun 2006 1:50 am
Locatie: 's-Gravenhage

Re: Wieland/Honders/Ylst (Sloten/Sneek)

Bericht door jordanowski » donderdag 2 feb 2012 3:44 pm

Margo, je hebt helemaal gelijk. Ik ben ook blij met je reactie. Je hebt er sowieso een fout uit gehaald, dat is niet minder belangrijk! Ik blijf rustig door snuffelen en hulp is very welcome ;-)

dank je

Plaats reactie