Beijtske Bourix?

algemene vragen over genealogisch onderzoek bij Tresoar
Ingrid W.
Berichten: 122
Lid geworden op: donderdag 10 aug 2006 1:05 am

Beijtske Bourix?

Bericht door Ingrid W. » dinsdag 11 jan 2011 3:56 am

Hallo mede-genealogen,

De familie Bouricius (Bourix) blijft nog steeds een groot raadsel. Tijdens mijn speurtocht op internet kwam ik weer de nodige informatie tegen waarbij jullie hulp zeer gewenst is.

Op onderstaande site kom ik namelijk ene Beijtske Bourix (nr. 3553), geb. voor 1559 en getr. met Worp van Peyma tegen. Wie is zij? Wie zijn haar ouders? Etc.....
http://www.dewijk.org/genealogie/Bernar ... 1028084732

De naam Bourix kom ik ook tegen in het stamboek van de Friese Adel (deel 1, pag. 309 van 878) bij de stamboom van de familie Van Peyma. Op deze pagina staat te lezen dat volgens een sententie van het Hof van Friesland (15 juli 1598, vg: aant. 3) Jacobus van Bouricius curator was over Beijtske (van Peyma?). Zij zou de kleindochter zijn van Worp van Peyma getr. met N. Bourix en tevens zou Beijtske een nicht van Antje Bourix zijn. De genoemde Jacobus is (waarschijnlijk) Jacobus "de Oude"(1544-1622).

Wie is N. Bourix? En wie is deze Antje Bourix? Is zij:

A: Jantje/Joanna Bouricius (dr. van Jacobus "de Oude" & Jets Gijsberts Ydema en getr. met Hector van Meynsma)

of is zij:

B: Ansckje van Bouricius (dr. van Jacobus Bouricius & Sijtscke Johannesdr. Crack en getr. met Johannes Lodewijk Doys)

Of is zij wellicht een heel ander persoon?

Wie o wie kan me helpen.

Alvast bedankt!

Groeten,
Ingrid

PS 1: Mocht ik dit onderwerp onverhoopt al eerder hebben aangesneden, dan hierbij mijn excuses. Heb het zo vlug niet terug kunnen vinden.

PS 2: Ik weet dat de familie Bouricius ook in het Stamboek van de Friese Adel staat. Ik heb in mijn beginperiode al eens een kopie mogen ontvangen van Tresoar. Nog dank ervoor, want zo is mijn onderzoek (en verslaving) begonnen. :)
Mijn onderzoek omvat o.a. de namen Bouritius, Bauritius, Bouricius, Bourix en Wiersma.

Margreet Huisman
Berichten: 5247
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 3:02 am

Re: Beijtske Bourix?

Bericht door Margreet Huisman » dinsdag 11 jan 2011 11:30 am

Hoi,

niet alles uit het stamboek is betrouwbaar - a.
en b - de site noemt Beijtske? - te lezen als: misschien heette ze...
Verder verwijzen ze voor het huwelijk Peyma-Bouricius (noot 58) naar het stamboek,
dus je draait wat in kringetjes rond, want ik neem aan dat jij dat ook bedoelt.

Blijkbaar hebben ze de N x Peyma ingevuld met een Beitske, die dan ook een kleindochter Beitske toebedacht krijgt,
of ze gingen uit van een kleindochter Beitske die naar een grootmoeder N vernoemd zal zijn geweest.
Bij dit soort gedachtegangen is het altijd lastig uit te vinden wat er eerst was, en waarom en waarvandaan,
laat staan of het allemaal waar is.

Verder zijn veel internetgenealogien wat op drift,
te haastig ingevuld, verkeerde koppelingen, slordigheden, speculaties,
dus die kun je niet allemaal letterlijk nemen.
Je kunt beter aan die site-makers vragen hoe zij dit bedacht hebben - dan aan ons.

Ik kan daarnaast maar moeilijk meedenken over 2 losse Jacobben uit het niets, die eventuele dochters toebedacht krijgen.
Misschien kan Antje wel op 5 manieren nicht zijn, als je nog even wat Jacob-broers bedenkt,
en misschien op 2 manieren als je denkt aan nicht-nicht, en nicht-tantezegger.

Als Jac de oude de cur is, praat hij dan over zijn eigen dochter als Beitske nicht van ...?
en als een Jac zo praat, terwijl je er eentje hebt met een Anske dochter,
is dan Jac de oude dan wel de cur? of toch eerder die andere?

of praat hij -de oude- over dochter N x Peyma met dochter Beitske
en tegelijk over (zoon?) Jac (de jonge?) met dochter Antje/Anske.

groet Margreet

Litsehimmel
Berichten: 864
Lid geworden op: dinsdag 17 jan 2006 1:51 am
Locatie: Lioessens, Frysl

Re: Beijtske Bourix?

Bericht door Litsehimmel » dinsdag 11 jan 2011 1:10 pm

Hallo Ingrid,

De door jou aangehaalde Beijtske van Peyma is waarschijnlijk - gezien het tijdsframe - identiek aan de Beitske van Peima die voor 1600 huwde met Douwe Douwes Beintema. Dit echtpaar bewoonde in de eerste helft van de 17de eeuw de Beintemastate ten noorden van Westergeest (bij Dokkum). Van deze Douwe (Dominicus) Beintema is een testament bewaard gebleven dat mogelijk meer licht op de zaak kan werpen (Band DDD1, Tresoar/Rijksarchief Leeuwarden, toegang 14, inv.nr. 16770).

Dat zij een kleindochter zou zijn van Worp van Peima lijkt me wel haast zeker. Immers, twee van haar kleinzoons krijgen de naam Worp mee.

In diverse genealogieën op internet wordt als vrouw van Worp van Peima Beitske Bourix/Bouricius genoemd. Nu moet je wel uitkijken dit soort zaken klakkeloos aan te nemen, maar in dit geval zou het me niets verbazen. Ten eerste de naam Beitske. Hoewel niet zo uitzonderlijk is de jongste in ieder geval vernoemd naar een voormoeder. Gezien het feit dat ook de naam Jacobus voorkomt onder de nazaten van het echtpaar Beintema/Peima zou je wellicht kunnen concluderen dat hier veel aanwijzingen voor een link met de familie Bouricius liggen.

Wat meer aanknopingspunten zijn andere vermeldingen in de Quaklappen, waaronder die van 04 november 1600: daar staat vermeld dat Jacobus Bouricius en Sixtus Peima curatoren zijn over Beidske en Worp en Tsietske Peima. Ze worden gedaagd door Hibbe Douwes. In 1601 weer een zaak, nu met Tseetse Peima voor zichzelf en de heren Bouricius en Peima voor Beidske en Worp. En dan komt er op 7 juli 1602 eindelijk meer licht op de zaak:
453.
Den 7 den juli 1602.
Abel Gijsses en Marthien Jans dr. e.l. in Dokkum. Appellanten CONTRA Reenk (Rienk)
Tsummes en Geurt Tonijs dr. e.l te Leeuwarden. In Factis.
Jan Freriks burger en Bouwmeester in Leeuwarden. CONTRA Focke Buwes , burger in
Leeuwarden. Niet ontvangbaar. Mr Ocke Broersma, cur o.d. goederen van Epo Wijgers
en Saepck Bromgersma. CONTRA Dr. Jacob Bouricius en Sixtus Peima, suppoosten van
den hove, als geauth. cur. over Beidske Peima, hun nichte mediate en immediate erfgename
van Lupck Hans dr. wed Sibe Peima. en Anna Hans dr haar grootmoeder. ... voor de comm.
van den Hove.: POINCTEN: Hoe groot Pipersma landen buiten dijks en wijlen Saepck
Popma toebehoord hebben, zijn. Uitgenomen het aangewas buiten de nieuwe dijk, tot dien
f..... des nood alsnoch de vs. landen te doen meten. Oft de gedaagdes voorzaten daarin meer
als 36 pm. toebehoren. Hoeveel landen de kerke ofte Vicarije van Anjum hierin bedragen.
Oft de erfgenamen van wln Douwe Syrks daarin meer gehadt hebben of toebehoren als twee
vierdeparten die zij van Bronger Brongersma en Auck zijn zuster zouden hebben gekocht en
hoe groot die vierdeparten zijn.
Sybe Peyma en zijn broer Tyemme Peyma waren zoons van Worp Peyma en diens vrouw ( Beitske Bouricius?). Zowel Sybe als Tyemme hebben de eerder door mij aangehaalde state in Westergeest bewoond. Uit deze gegevens en bovenstaande kan worden geconcludeerd dat Beitske Peyma een dochter was van Sybe Peyma. De eerder genoemde Tsietske/Tseetse is hoogstwaarschijnlijk identiek aan Tiete Sybes Peyma, later gehuwd met Catharina van Liauckema.

We hebben dus te maken met drie kinderen van Sybe Worpsz Peima, die naar het zich laat aanzien gehuwd was met Lupck Hansdr. De aangehaalde Anna Hansdr was de vrouw van Luck's vader Hans en werd met haar man's naam benoemd.

Gezien het feit dat Beitske niet naar haar grootmoeder van moeder's zijde is vernoemd (Anna) kunnen we dus wel bijna met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid concluderen dat de vrouw van Worp van Peyma de naam Beitske had. Immers, er worden ook geen andere dochters bij de ondercuratele-stelling genoemd.

Wat de relatie met Jacobus Bouricius betreft denk ik dat de echtgenote van Worp Peyma hoogstwaarschijnlijk een zuster van Jacobus is geweest. De tijd is immers te krap om haar een dochter te laten zijn. In dat geval was vader Sybe van de jonge Beitske een neefje van Jacobus en Beitske zelf een soort achternichtje. Vandaar waarschijnlijk ook de term "nichte mediate". Wel familie, maar geen directe familie dus.

In elk geval loopt ook de familieband met Antje Bouricius via de echtgenote van Worp Peyma. Men was in die tijd nogal makkelijk in het benoemen van neven en nichten, terwijl er in realiteit soms behoorlijk wat afstand tussen zat.

Verder ben ik niet op de hoogte van de ins and outs van het geslacht Peyma, maar mogelijk dat iemand anders daar meer licht op kan werpen.

Groetjes, LH
Welsh/Fries/Franse voorouders; geen wonder dat ik in de war ben!

Litsehimmel
Berichten: 864
Lid geworden op: dinsdag 17 jan 2006 1:51 am
Locatie: Lioessens, Frysl

Re: Beijtske Bourix?

Bericht door Litsehimmel » dinsdag 11 jan 2011 3:11 pm

Helaas blijkt mijn hypothese wat betreft de vrouw van Worp van Peyma niet helemaal te kloppen. Wél wat de voornaam betreft, echter, ze was géén Bouricius!
Naam: Worp Sybets Peyema, gehuwd met Beyts Tsommes Hellinga, namens zijn echtgenote en namens Hille
Datering: 1555
Bron: Archief Hof van Friesland, quaclappen
Toegang 14, inv. nr. 16691 (v/h deel YY5), blad 121
Gestandaardiseerde naam:
Mannelijk: WORP siebes
De rest van de relaties door mij aangegeven kloppen wel, ik plemp straks even een korte stamboom neer.

Groetjes, LH
Welsh/Fries/Franse voorouders; geen wonder dat ik in de war ben!

Ingrid W.
Berichten: 122
Lid geworden op: donderdag 10 aug 2006 1:05 am

Re: Beijtske Bourix?

Bericht door Ingrid W. » dinsdag 11 jan 2011 3:25 pm

Hoi Margo en LH,

Alvast even een korte reactie voordat ik weg moet.

Margo, ik weet dat niet alles uit het stamboek betrouwbaar is. Daarom stelde ik mijn vraag ook hier. Ik weet uit ervaring dat de geoefende genealogen op het forum uit voor mij soms onverwachte hoeken met informatie komen :)

De maker van de site heb ik aangeschreven en daar heb ik inmiddels ook al een reactie van gekregen. De maker geeft aan op basis van vernoeming de vrouw van Worp van Peyma Beitske genoemd te hebben.

LH, jij noemt ene Lupck Hansdr. die getrouwd was met Sybe Worpsz. Peima. In mijn gegevens heb ik een Luipk staan, als dochter van Hans Bourix (en zus van Jacobus "de Oude"). Heb ene Sybe Gegma aan haar gekoppeld als echtgenoot. Nu weet ik zo even niet meer waar ik de gegevens vandaan heb, maar dat zoek ik op :) Zou deze Sybe Gegma dezelfde persoon kunnen zijn als Sybe Worpsz. Peima? Gezien het feit dat ik soms één en dezelfde persoon met diverse achternamen ben tegengekomen, zou niets me meer verbazen. Ik ben trouwens benieuwd naar de korte stamboom.

De rest van de informatie laat ik vanavond even op me inwerken.

Groetjes,
Ingrid
Mijn onderzoek omvat o.a. de namen Bouritius, Bauritius, Bouricius, Bourix en Wiersma.

Litsehimmel
Berichten: 864
Lid geworden op: dinsdag 17 jan 2006 1:51 am
Locatie: Lioessens, Frysl

Re: Beijtske Bourix?

Bericht door Litsehimmel » woensdag 12 jan 2011 3:11 am

Hoi Ingrid :wink:

Ik had je nog een stamboom beloofd, het worden er twee: Bouricius en (van) Peyma. Het zijn slechts sumiere en ietwat slordige overzichten maar wel met zo veel mogelijk "bewijslast" bijgevoegd, zodat je weet dat het wat bronnen betreft OK zit. Lijkt me wel belangrijk :D

De vrouw van Worp Peyma heette in ieder geval sans doubt Beitske. Wat je voorzichtige vraag over Lupck Hansdr betreft: BINGO!!! Ze is inderdaad een dochter van Hans Pietersz Bouricius, én dus een zuster van Jacobus! De vermelding dat Beitske de Jonge een nicht is van zowel Jacobus Bouricius als Sixtus (Sjuck) van Peyma is dus helemaal juist. Jacobus was een broer van haar moeder en Sixtus een broer van haar vader Sybe Peyma.

Het is niet te geloven hoeveel foute parentelen er op internet staan, zelfs de wat meer "gerenomeerde" sites, maar zoals gezegd heb ik tot dusver (bijna) alles weten te staven. Gelukkig hou ik van puzzelen!

Stamboom nummer 1: Bouricius
Parenteel van Hans Pieters Bourix/Bouricius

1 Hans Pieters Bourix/Bouricius. Hans is overleden in 1584.

Notitie bij Hans: Naam: Hans Pieters, erflater
vader van Jan Hans bij Anna Hans
Datering: 1585
Bron: Archief Hof van Friesland, quaclappen
Toegang 14, inv. nr. 16701 (v/h deel YY15), blad 182
Gestandaardiseerde naam:
Mannelijk: HANS PIETERS
Vrouwelijk: HANSKE PIETERS


Hans trouwde met Auck (Anna "Hansdr") Onga. Anna "Hansdr" is overleden.

Notitie bij Anna "Hansdr": Naam: Anna Hans, erflater
moeder van Jan Hans van Hans Pieters
Datering: 1585
Bron: Archief Hof van Friesland, quaclappen
Toegang 14, inv. nr. 16701 (v/h deel YY15), blad 182
Gestandaardiseerde naam:
Mannelijk: ANNE HANSES
Vrouwelijk: ANTJE HANSES

Naam: Anna Hans, erflater
moeder van Liupck Hans
Datering: 1587
Bron: Archief Hof van Friesland, quaclappen
Toegang 14, inv. nr. 16702 (v/h deel YY16), blad 406
Gestandaardiseerde naam:
Mannelijk: ANNE HANSES
Vrouwelijk: ANTJE HANSES


Kinderen van Hans en Anna "Hansdr":
1 Lupck Hansdr Bourix/Bouricius. Volgt 1.1.
2 Jan Hanses Bourix/Bouricius. Volgt 1.2.
3 Jacobus Bourix/Bouricius, geboren in 1544. Volgt 1.3.

1.1 Lupck Hansdr Bourix/Bouricius, dochter van Hans Pieters Bourix/Bouricius (zie 1) en Auck (Anna "Hansdr") Onga. Lupck is overleden.

Notitie bij Lupck: Naam: Liupck gehuwd met Sybe van Peyma, erfgenaam van Anna Hans
Datering: 1582
Bron: Archief Hof van Friesland, quaclappen
Toegang 14, inv. nr. 16699 (v/h deel YY13), blad 246
Gestandaardiseerde naam:
Vrouwelijk: LIEPKJE

Naam: Lyupck Hans weduwe van Sybe Peyma, erfgenaam van Hans Pieters en Anna Hans
Datering: 1584
Bron: Archief Hof van Friesland, quaclappen
Toegang 14, inv. nr. 16701 (v/h deel YY15), blad 30
Gestandaardiseerde naam:
Vrouwelijk: LIEPKJE HANSES

Naam: Lyepck Hans weduwe van Sybe Peyma, en haar kinderen; namens Saepe Claes
Datering: 1585
Bron: Archief Hof van Friesland, quaclappen
Toegang 14, inv. nr. 16701 (v/h deel YY15), blad 258


Lupck trouwde met Sybe (van) Peyma. Sybe is een zoon van Worp Sybets (van) Peyma en Beitske Tsommes Hellinga. Sybe is overleden in 1583.

Notitie bij Sybe: Naam: Sybe Peyma armvoogd van Dokkum
Datering: 1583
Bron: Archief Hof van Friesland, quaclappen
Toegang 14, inv. nr. 16700 (v/h deel YY14), blad 108
Gestandaardiseerde naam:
Mannelijk: SIEBE
Vrouwelijk: SIEBETJE

Naam: Sybe Peyema burgemeester te Dokkum; benoemd tot curator over Tjaert Fockes Anama
Datering: 1576
Bron: Archief Hof van Friesland, quaclappen
Toegang 14, inv. nr. 16696 (v/h deel YY10), blad 204
Gestandaardiseerde naam:
Mannelijk: SIEBE
Vrouwelijk: SIEBETJE


Kinderen van Lupck en Sybe:
1 Beitske (van) Peyma. Volgt 1.1.1.
2 Tiete/Tseetse/Tjitse (Titus) (van) Peyma. Volgt 1.1.2.
3 Worp (van) Peyma. Volgt 1.1.3.
4 Tity (van) Peyma [1.1.4]. Tity is overleden.

Notitie bij Tity: Worp Peima voor hem en als conjuncta persona voor voor Tity en Beidske Peima zijn beide zusters, gezamentlijk erfgenamen van Sijbe Peima hun vader, en in die qual. res. de proceduren bij wln Hepck Hans dr. wed. van Sibe v.s.; CONTRA Lykle Elberts te Ternaard. IN factis.

1.1.1 Beitske (van) Peyma, dochter van Sybe (van) Peyma en Lupck Hansdr Bourix/Bouricius (zie 1.1).

Notitie bij Beitske: In Factis
Hobbe Douwes curator over de weeskinderen van Tamme Douwes bij Ebel Haie dr. Getogen CONTRA Tseetse Peima voor hem en Dr. Jacob Bouritius en Sixtus Peima als curateurs over Beits Peima hun nicht; sampt Worp Peima mede voor hemzelven. Het HOFF verklaart de requirant soo hij procedeert tot sijn genomen eisch en conclusie niet ontfangbaar; onverkort de kinderen van Tamme Douwes Bij Ebel Haie dr. getogen hun recht; tegens de gerequireerden soo sij vernemen sullen. en deselfde gerequireerden hun defensien ter restaureren; en cond de reqirant in de kosten van het proces tot s’HOFFs tauxatie.


Beitske trouwde met Dominicus Douwes (Douwe) Beintema. Douwe is overleden.

1.1.2 Tiete/Tseetse/Tjitse (Titus) (van) Peyma, zoon van Sybe (van) Peyma en Lupck Hansdr Bourix/Bouricius (zie 1.1). Titus is overleden. Titus trouwde in 1608 met Catharina (Trijn) Liauckama.

Notitie bij het huwelijk van Titus en Trijn: Leeuwarden, huwelijken 1608
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 29 oktober 1608
Man : Tiete van Peima
Vrouw : Katherina van der Meulen


1.1.3 Worp (van) Peyma, zoon van Sybe (van) Peyma en Lupck Hansdr Bourix/Bouricius (zie 1.1). Worp is overleden.

Notitie bij Worp: 28 nov 1605.
Worp Peima voor hem en als conjuncta persona voor Titus en Beijdske Peima, zijn broeder en zusters en voor zoveel mogelijk voor Lupck Hans dr zijn moeder; en geres. De proc. bij wln. hun moeder; wed. van wln. Sibe Peima. CONTRA Lykle Elberts tot Ternaard Het HOFF verklaart de opsegginge wel en terecht gedaan; cond. de gedaagde onder de presentatien bij de impt. gedaan in conclusiorum libelli; om de buitendijks landen te Ternaard in het Smalle Weer gelegen en bij de ged. gebruikt, den impt. te relaxeren, en te laten volgen met de schaden etc…


Worp trouwde in 1608 met Brecht Henricx.

Notitie bij het huwelijk van Worp en Brecht: Leeuwarden, huwelijken 1609
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 27 mei 1609
Man : Worp Peima afkomstig van Ternaard
Vrouw : Brecht Henricx afkomstig van Harlingen
Opmerking : zij is weduwe van Jan Willems


1.2 Jan Hanses Bourix/Bouricius, zoon van Hans Pieters Bourix/Bouricius (zie 1) en Auck (Anna "Hansdr") Onga. Jan is overleden in 1584.

Notitie bij Jan: Naam: Jan Hans
in leven gehuwd met Ysk Eninga, erfgenaam van Hans
Pieters en Anna Hans
Datering: 1584
Bron: Archief Hof van Friesland, quaclappen
Toegang 14, inv. nr. 16701 (v/h deel YY15), blad 30
Gestandaardiseerde naam:
Mannelijk: JAN HANSES
Vrouwelijk: JANKE HANSES


Jan trouwde met Ysk/Idstcke Eninga/Emingha. Ysk/Idstcke is overleden.

Notitie bij Ysk/Idstcke: Naam: Idtsche Eninga
weduwe van Jan Hans, en haar dochter Catharina;
erfgenaam van Anna Hans
Datering: 1582
Bron: Archief Hof van Friesland, quaclappen
Toegang 14, inv. nr. 16699 (v/h deel YY13), blad 246
Gestandaardiseerde naam:
Vrouwelijk: IDSKE


Kind van Jan en Ysk/Idstcke:
1 Catharina Jans (Trijnke Bourix) Bouricius [1.2.1]. Trijnke Bourix is overleden.

Notitie bij Trijnke Bourix: Naam: Trijncke dochter van Eesck van Eninga en Jan Hans
Datering: 1582
Bron: Archief Hof van Friesland, quaclappen
Toegang 14, inv. nr. 16699 (v/h deel YY13), blad 218
Gestandaardiseerde naam:
Vrouwelijk: TRIJNTJE

17 nov 1606.
Reiner Jacobs, burger en brouwer binnen Dokkum, nomine Uxoris, en mede vanwege zijn wijffs zusters en broeders, alle kinderen van Wln Jan Roleffs in tijden burgemeester binnen Dokkum; Impt en conventie en gedaagde in reconventie. CONTRA
Tsietse Peima, Dr Sixtus Peima, als curator over Beits Peima, als erfg van wln Lisck Peima, en dr Doecke Eemingha als cur. Over Trijnke Bouric (Bourix?) zijn nichte in conventie en reconventie. (NB - Doecke een broer van Ysk?)


1.3 Jacobus Bourix/Bouricius is geboren in 1544, zoon van Hans Pieters Bourix/Bouricius (zie 1) en Auck (Anna "Hansdr") Onga. Jacobus is overleden op 03-12-1622, 77 of 78 jaar oud. Jacobus:
(1) trouwde met Jets Gysbertsdr Ysera. Jets is overleden.
(2) trouwde met Bauck Jansdr van Buygers. Bauck is geboren in 1546, dochter van Jan Jacobs van Buygers en Reijnsck Pietersdr van Auckama. Bauck is overleden in 1620, 73 of 74 jaar oud. Bauck is weduwe van Ocke Sickesz van Gratinga (ovl. 1570). Bauck is weduwe van Hector Seerpsz van Ayta, met wie zij trouwde op 05-11-1570.

Kinderen van Jacobus en Jets:
1 Gysbert Jacobsz (Ghisbertus) Bourix/Bouricius, geboren in 1574. Volgt 1.3.1.
2 Ymck Jacobsdr Bourix/Bouricius. Volgt 1.3.2.

Kinderen van Jacobus en Bauck:
3 Jantien Jacobsdr (Johanna) Bourix/Bouricius [1.3.3]. Johanna is overleden.

Notitie bij Johanna: Leeuwarden, huwelijken 1619
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 31 juli 1619
Man : Hector Meinsma
Vrouw : Joanna Bouricius


4 Hette Jacobsz (Hector) Bourix/Bouricius [1.3.4], geboren in 08-1593. Hector is overleden op 03-01-1636, 42 jaar oud.

Notitie bij Hector: Leeuwarden, huwelijken 1618
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 19 juli 1618
Man : Hector Bouricius
Vrouw : Houckien Hillama


1.3.1 Gysbert Jacobsz (Ghisbertus) Bourix/Bouricius is geboren in 1574, zoon van Jacobus Bourix/Bouricius (zie 1.3) en Jets Gysbertsdr Ysera. Ghisbertus is overleden in 1618, 43 of 44 jaar oud. Ghisbertus trouwde, 34 of 35 jaar oud, in 10-1609 met Eene Tjeerdsdr (van) Tiara, 20 of 21 jaar oud. Eene is geboren in 1588, dochter van Tjeerd Johansz (Theodoretus) (van) Tiara en Ydt Jansdr (Ida) van Buygers. Eene is overleden in 1657, 68 of 69 jaar oud. Eene trouwde later op 09-08-1621 met Horatius van Meynsma (1590-1646).

1.3.2 Ymck Jacobsdr Bourix/Bouricius, dochter van Jacobus Bourix/Bouricius (zie 1.3) en Jets Gysbertsdr Ysera. Ymck is overleden. Ymck trouwde met Pieter Johansz (van) Tiara. Pieter is geboren in 1558. Pieter is overleden in 1611, 52 of 53 jaar oud.
... wordt vervolgd ...
Welsh/Fries/Franse voorouders; geen wonder dat ik in de war ben!

Litsehimmel
Berichten: 864
Lid geworden op: dinsdag 17 jan 2006 1:51 am
Locatie: Lioessens, Frysl

Re: Beijtske Bourix?

Bericht door Litsehimmel » woensdag 12 jan 2011 3:22 am

Boompje nummer 2: (van) Peyma.
Parenteel van Worp Sybets (van) Peyma

1 Worp Sybets (van) Peyma. Worp is overleden.

Notitie bij Worp: Naam: Worp Sybets Peyema gehuwd met Beyts Tsommes Hellinga, namens zijn echtgenote en namens Hille
Datering: 1555
Bron: Archief Hof van Friesland, quaclappen
Toegang 14, inv. nr. 16691 (v/h deel YY5), blad 121
Gestandaardiseerde naam:
Mannelijk: WORP Siebes


Worp trouwde met Beitske Tsommes Hellinga.

Notitie bij het huwelijk van Worp en Beitske: Naam: Beyts Tsommes Hellinga gehuwd met Worp Sybets
Datering: 1555
Bron: Archief Hof van Friesland, quaclappen
Toegang 14, inv. nr. 16691 (v/h deel YY5), blad 121
Gestandaardiseerde naam:
Vrouwelijk: BEITSKE TJOMMES


Kinderen van Worp en Beitske:
1 Sybe (van) Peyma. Volgt 1.1.
2 Tyemme (Tjomme) (van) Peyma. Volgt 1.2.
3 Sjuck (Sixtus) (van) Peyma. Volgt 1.3.

1.1 Sybe (van) Peyma, zoon van Worp Sybets (van) Peyma (zie 1) en Beitske Tsommes Hellinga. Sybe is overleden in 1583.

Notitie bij Sybe: Naam: Sybe Peyma armvoogd van Dokkum
Datering: 1583
Bron: Archief Hof van Friesland, quaclappen
Toegang 14, inv. nr. 16700 (v/h deel YY14), blad 108
Gestandaardiseerde naam:
Mannelijk: SIEBE
Vrouwelijk: SIEBETJE

Naam: Sybe Peyema burgemeester te Dokkum; benoemd tot curator over Tjaert Fockes Anama
Datering: 1576
Bron: Archief Hof van Friesland, quaclappen
Toegang 14, inv. nr. 16696 (v/h deel YY10), blad 204
Gestandaardiseerde naam:
Mannelijk: SIEBE
Vrouwelijk: SIEBETJE


Sybe trouwde met Lupck Hansdr Bourix/Bouricius. Lupck is een dochter van Hans Pieters Bourix/Bouricius en Auck (Anna "Hansdr") Onga. Lupck is overleden.

Notitie bij Lupck:
Naam: Liupck gehuwd met Sybe van Peyma, erfgenaam van Anna Hans
Datering: 1582
Bron: Archief Hof van Friesland, quaclappen
Toegang 14, inv. nr. 16699 (v/h deel YY13), blad 246
Gestandaardiseerde naam:
Vrouwelijk: LIEPKJE

Naam: Lyupck Hans weduwe van Sybe Peyma, erfgenaam van Hans Pieters en Anna Hans
Datering: 1584
Bron: Archief Hof van Friesland, quaclappen
Toegang 14, inv. nr. 16701 (v/h deel YY15), blad 30
Gestandaardiseerde naam:
Vrouwelijk: LIEPKJE HANSES

Naam: Lyepck Hans weduwe van Sybe Peyma, en haar kinderen; namens Saepe Claes
Datering: 1585
Bron: Archief Hof van Friesland, quaclappen
Toegang 14, inv. nr. 16701 (v/h deel YY15), blad 258


Kinderen van Sybe en Lupck:
1 Beitske (van) Peyma. Volgt 1.1.1.
2 Tiete/Tseetse/Tjitse (Titus) (van) Peyma. Volgt 1.1.2.
3 Worp (van) Peyma. Volgt 1.1.3.
4 Tity (van) Peyma [1.1.4]. Tity is overleden.

Notitie bij Tity: Worp Peima voor hem en als conjuncta persona voor voor Tity en Beidske Peima zijn beide zusters, gezamentlijk erfgenamen van Sijbe Peima hun vader, en in die qual. res. de proceduren bij wln Hepck Hans dr. wed. van Sibe v.s.; CONTRA Lykle Elberts te Ternaard. IN factis.

1.1.1 Beitske (van) Peyma, dochter van Sybe (van) Peyma (zie 1.1) en Lupck Hansdr Bourix/Bouricius. Beitske is overleden.

Notitie bij Beitske: In Factis
Hobbe Douwes curator over de weeskinderen van Tamme Douwes bij Ebel Haie dr. Getogen CONTRA Tseetse Peima voor hem en Dr. Jacob Bouritius en Sixtus Peima als curateurs over Beits Peima hun nicht; sampt Worp Peima mede voor hemzelven. Het HOFF verklaart de requirant soo hij procedeert tot sijn genomen eisch en conclusie niet ontfangbaar; onverkort de kinderen van Tamme Douwes Bij Ebel Haie dr. getogen hun recht; tegens de gerequireerden soo sij vernemen sullen. en deselfde gerequireerden hun defensien ter restaureren; en cond de reqirant in de kosten van het proces tot s’HOFFs tauxatie.


Beitske trouwde met Dominicus Douwes (Douwe) Beintema. Douwe is overleden.

1.1.2 Tiete/Tseetse/Tjitse (Titus) (van) Peyma, zoon van Sybe (van) Peyma (zie 1.1) en Lupck Hansdr Bourix/Bouricius. Titus is overleden. Titus trouwde in 1608 met Catharina (Trijn) Liauckama.

Notitie bij het huwelijk van Titus en Trijn: Leeuwarden, huwelijken 1608
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 29 oktober 1608
Man : Tiete van Peima
Vrouw : Katherina van der Meulen


1.1.3 Worp (van) Peyma, zoon van Sybe (van) Peyma (zie 1.1) en Lupck Hansdr Bourix/Bouricius. Worp is overleden.

Notitie bij Worp: 28 nov 1605.
Worp Peima voor hem en als conjuncta persona voor Titus en Beijdske Peima, zijn broeder en zusters en voor zoveel mogelijk voor Lupck Hans dr zijn moeder; en geres. De proc. bij wln. hun moeder; wed. van wln. Sibe Peima. CONTRA Lykle Elberts tot Ternaard Het HOFF verklaart de opsegginge wel en terecht gedaan; cond. de gedaagde onder de presentatien bij de impt. gedaan in conclusiorum libelli; om de buitendijks landen te Ternaard in het Smalle Weer gelegen en bij de ged. gebruikt, den impt. te relaxeren, en te laten volgen met de schaden etc…


Worp trouwde in 1608 met Brecht Henricx.

Notitie bij het huwelijk van Worp en Brecht: Leeuwarden, huwelijken 1609
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 27 mei 1609
Man : Worp Peima afkomstig van Ternaard
Vrouw : Brecht Henricx afkomstig van Harlingen
Opmerking : zij is weduwe van Jan Willems


1.2 Tyemme (Tjomme) (van) Peyma, zoon van Worp Sybets (van) Peyma (zie 1) en Beitske Tsommes Hellinga. Tyemme is overleden. Tyemme trouwde met Eelck Harckema.

Notitie bij het huwelijk van Tyemme en Eelck: CONTRA Tyumme Peima als voogd van Eelck Harkema zijn huisvrouw

1.3 Sjuck (Sixtus) (van) Peyma, zoon van Worp Sybets (van) Peyma (zie 1) en Beitske Tsommes Hellinga. Sixtus is overleden.

Notitie bij Sixtus: Dr Sixtus Peima voor hem en voor Tsyemme Peima, zijn broeder, curateurs over Sepck Taeckes Boelema. CONTRA Gabbe Jans burgemeester tot Dokkum.als volm o. Jan Popckes weesknn. En vanw Rints Folkerts dr Nu e.h. van Peter Jans op ten Jedde bij
Dokkum, geadsisteert met Rintse Roelofs hem dragende en voorst o. de weesknn bij Jay Popts getogen.


Sixtus trouwde in 1594 met Eelcke Benedictus Oodtsma.

Notitie bij het huwelijk van Sixtus en Eelcke: Leeuwarden, huwelijken 1594
Vermelding: Ondertrouw in 1594
Man : Sixtus Peyma
Vrouw : Aelke Benedictus Oodtsma
Ik heb als voornaamste bron de Quaclappen gebruikt, die ik nog steeds als een bijzonder waardevolle bron voor het opzetten van familiebanden beschouw. Daarnaast heb ik op internet zo veel mogelijk "officiële" bronnen gebruikt, m.a.w. de digitale bewerkingen van testamenten, reisverslagen, etc.

Natuurlijk lijkt het me zinvol als mensen die meer verstand van bovenstaande families hebben hier hun op- en aanmerkingen over geven. Echter, gezien de bronnen ben ik er in ieder geval 99,99% zeker van dat deze stambomen qua opzet onweerlegbaar zijn. Dit niettegenstaande het feit dat er dus vele andere genealogieën rondzwerven die anders beweren.

En nu genoeg gepuzzled voor vanavond. Hopelijk heb je hier wat aan :wink:

Groetjes, LH
Welsh/Fries/Franse voorouders; geen wonder dat ik in de war ben!

Litsehimmel
Berichten: 864
Lid geworden op: dinsdag 17 jan 2006 1:51 am
Locatie: Lioessens, Frysl

Re: Beijtske Bourix?

Bericht door Litsehimmel » woensdag 12 jan 2011 3:23 am

Oops ... :?

Natuurlijk een groot deel dubbel geplaatst. Sorry, het is al laat moet je maar denken.

groetjes, LH
Welsh/Fries/Franse voorouders; geen wonder dat ik in de war ben!

Ingrid W.
Berichten: 122
Lid geworden op: donderdag 10 aug 2006 1:05 am

Re: Beijtske Bourix?

Bericht door Ingrid W. » woensdag 12 jan 2011 3:49 am

Hoi Litsehimmel!

Mijn hemel! Wat een werk en dat voor iemand die je helemaal niet kent. Ben je zeer erkentelijk. :)

Ik ben erg blij met de gegevens. Vooral ook met het boompje van de fam. Bourix/Bouricius. Als ik die naast de mijne leg, dan weet ik dat mijn parenteel in ieder geval niet onder de categorie "foute parentelen" valt. Vooral door de "bewijslast" die jij hebt gevonden (maar ik kennelijk niet). Ik heb de neiging om de Quaclappen te vergeten. :? Toch klopt het zo op het eerste gezicht allemaal. Maar misschien had je ook al even op mijn site (zie onderschrift) gekeken.
En nu genoeg gepuzzled voor vanavond. Hopelijk heb je hier wat aan
Om je laatste vraag te beantwoorden..... Ja, ik heb hier zeker wat aan. Daarom zet ik mijn vragen zo graag op dit forum neer. Ik ben tot nu toe altijd goed geholpen.

Heerlijk! Mijn vragen zijn beantwoord, dus slaap ik weer lekker. Wat ik gezien het tijdstip ook maar ga doen. Morgen alle nieuwe informatie verwerken. Het wordt misschien nog wel eens wat met het "Bouricius-boek" ;)

Slaap lekker!

Groetjes,
Ingrid
Mijn onderzoek omvat o.a. de namen Bouritius, Bauritius, Bouricius, Bourix en Wiersma.

Margreet Huisman
Berichten: 5247
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 3:02 am

Re: Beijtske Bourix?

Bericht door Margreet Huisman » woensdag 12 jan 2011 11:21 am

Hoi,

Hier nog de link naar quaclappen 1600-1612.
http://images.tresoar.nl/download/quacl ... 0-1612.pdf
Ik scharrel hem altijd op via het forum, maar zag later dat hij ook onderaan de bladzij met de oudere Quaclappen staat.

Peyma/Peima heeft ongeveer 60 aktes in die quaclappen,
Worp is er steeds voor zich, en Tiete/Teetse meestal ook, Beitske met curators.
Die 1.4 Tity zus wordt daar maar 1 keer genoemd (op blz 164 en 448 wat dezelfde akte is)
en daarbij ontbreekt dan Titus, Teetse -
die in de andere aktes broer wordt genoemd,
of tegelijk met Worp en Beitske wordt ondergebracht in: hun moeder, hun vader.
Als ze op volgorde getranscribeerd zijn wat ik eigenlijk wel denk - is de Tity akte rond maart 1605,
daarvoor en daarna bestaat ze niet.
Dus die Tity is gewoon een misverstand rond Tiete.
Tiete wordt vaak vermeld in Lioessens.

Over Jets Gijsberts nog dit, ze is samen met Saepck, Wyts en Tyd in 1583-1584 erfgename van Ansck Gijsberts.
Saapke x Frans Wnya te Stiens krijgt dan nog deze naam mee:
Naam: Saapck Gysberts Donia
erfgenaam van Ansck Gysberts
Datering: 1584
Bron: Archief Hof van Friesland, quaclappen
Toegang 14, inv. nr. 16701 (v/h deel YY15), blad 21
Je kunt gewoon Toegang 14, inv. nr. 16701 (v/h deel YY15), blad 21
of Toegang 14, inv. nr. 16700 (v/h deel YY14), blad 174
invoeren in de zoek
dan krijg je meestal de hele bladzij eruit met alle namen die met de zaak te maken hebben.

groet Margreet

Ingrid W.
Berichten: 122
Lid geworden op: donderdag 10 aug 2006 1:05 am

Re: Beijtske Bourix?

Bericht door Ingrid W. » woensdag 12 jan 2011 2:36 pm

Ik ontdekte toch nog wat foutjes. Die dus gelijk maar gecorrigeerd. Alleen jammer dat Aldfaer vandaag geen zin heeft om mee te werken.
Mijn onderzoek omvat o.a. de namen Bouritius, Bauritius, Bouricius, Bourix en Wiersma.

Litsehimmel
Berichten: 864
Lid geworden op: dinsdag 17 jan 2006 1:51 am
Locatie: Lioessens, Frysl

Re: Beijtske Bourix?

Bericht door Litsehimmel » woensdag 12 jan 2011 3:46 pm

Hoi Margreet,

Je opmerking wat betreft zusje Tytje zou wel eens correct kunnen zijn. Er trouwt wel een Tietje Peyma vanuit Ternaard, maar pas tegen het midden van de 17de eeuw. Dat zou gezien de tijdsspanne niet overeen komen met een zus van Worp en Tjitse, tenzij ze een heel stuk jonger is. Dan nog, tijdsverschil te groot, zeker ook gezien het feit dat Sybe Peyma al in 1584 is overleden.

Toch hou ik er ergens wel rekening mee dat het kan kloppen. De opmerking "zijn beide zusters" is niet echt open voor een foute interpretatie van "broeder en zuster", en ook het verschil tussen de namen Titus/Teetse/etc enerzijds en Tity anderzijds is ook best wel groot. Enfin, we kunnen haar hypotetisch aanhouden/weglaten tot er daadwerkelijk meer bewijs boven tafel komt.

Ingrid, het feit dat ik je niet ken doet niets af aan mijn grenzeloze 'puzzelwoede'. Zeker die vragen waarbij de hele oude aktes doorgesneupt moeten worden hebben mijn interesse. Juist omdat dáár de grootste fouten worden gemaakt bij het interpreteren ervan. Daarnaast zit er ergens (moet ik goed gaan snuffelen) een link met mijn voorouders en de Peyma's, dus sowieso geïnteresseerd :wink:

groetjes, LH
Welsh/Fries/Franse voorouders; geen wonder dat ik in de war ben!

Litsehimmel
Berichten: 864
Lid geworden op: dinsdag 17 jan 2006 1:51 am
Locatie: Lioessens, Frysl

Re: Beijtske Bourix?

Bericht door Litsehimmel » woensdag 12 jan 2011 3:53 pm

Overigens hierbij nog een boompje van de zijdelings gerelateerde familie (van) Buygers:
Parenteel van Jacob Jans van Buygers/van Wieringen

1 Jacob Jans van Buygers/van Wieringen. Jacob is overleden op 10-05-1529. Jacob trouwde met Bauck Hillebrandtsdr. van Unia. Bauck is overleden op 25-08-1547.

Kinderen van Jacob en Bauck:
1 Hillebrandt Jacobs van Buygers. Volgt 1.1.
2 Frans Jacobs van Buygers. Volgt 1.2.
3 Jan Jacobs van Buygers, geboren op 13-12-1510. Volgt 1.3.

1.1 Hillebrandt Jacobs van Buygers, zoon van Jacob Jans van Buygers/van Wieringen (zie 1) en Bauck Hillebrandtsdr. van Unia. Hillebrandt is overleden in 1548. Hillebrandt bleef kinderloos. Hillebrandt trouwde met His van Auckema. His is geboren op 22-11-1514. His is overleden op 02-05-1600, 85 jaar oud.

1.2 Frans Jacobs van Buygers, zoon van Jacob Jans van Buygers/van Wieringen (zie 1) en Bauck Hillebrandtsdr. van Unia. Frans is overleden. Frans trouwde met Marij Arendtsdr. Marij is overleden.

1.3 Jan Jacobs van Buygers is geboren op 13-12-1510, zoon van Jacob Jans van Buygers/van Wieringen (zie 1) en Bauck Hillebrandtsdr. van Unia. Jan is overleden op 01-04-1555, 44 jaar oud. Jan trouwde met Reijnsck Pietersdr van Auckama. Reijnsck is geboren in 1516, dochter van Pieter Pieters van Auckama en Ydt Tadesdr Hoppers. Reijnsck is overleden op 13-10-1580, 63 of 64 jaar oud.

Kinderen van Jan en Reijnsck:
1 Pieter Jansz (Petrus) van Buygers, geboren op 17-11-1544. Volgt 1.3.1.
2 Bauck Jansdr van Buygers, geboren in 1546. Volgt 1.3.2.
3 Ydt Jansdr (Ida) van Buygers, geboren op 07-03-1554. Volgt 1.3.3.

1.3.1 Pieter Jansz (Petrus) van Buygers is geboren op 17-11-1544, zoon van Jan Jacobs van Buygers (zie 1.3) en Reijnsck Pietersdr van Auckama. Petrus is overleden op 14-02-1606, 61 jaar oud. Hij is begraven op 22-02-1606. Petrus trouwde met Jacqueline Gerbrandtsdr van Aytta. Jacqueline is overleden.

1.3.2 Bauck Jansdr van Buygers is geboren in 1546, dochter van Jan Jacobs van Buygers (zie 1.3) en Reijnsck Pietersdr van Auckama. Bauck is overleden in 1620, 73 of 74 jaar oud.
Bauck:
(1) trouwde met Ocke Sickesz van Gratinga. Ocke is overleden in 1570.
(2) trouwde, 23 of 24 jaar oud, op 05-11-1570 met Hector Seerpsz van Ayta. Hector is overleden.
(3) trouwde met Jacobus Bourix/Bouricius. Jacobus is geboren in 1544, zoon van Hans Pieters Bourix/Bouricius en Auck (Anna "Hansdr") Onga. Jacobus is overleden op 03-12-1622, 77 of 78 jaar oud. Jacobus is weduwnaar van Jets Gysbertsdr Ysera.

Kinderen van Bauck en Jacobus:
1 Jantien Jacobsdr (Johanna) Bourix/Bouricius [1.3.2.1]. Johanna is overleden.

Notitie bij Johanna: Leeuwarden, huwelijken 1619
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 31 juli 1619
Man : Hector Meinsma
Vrouw : Joanna Bouricius


2 Hette Jacobsz (Hector) Bourix/Bouricius [1.3.2.2], geboren in 08-1593. Hector is overleden op 03-01-1636, 42 jaar oud.

Notitie bij Hector: Leeuwarden, huwelijken 1618
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 19 juli 1618
Man : Hector Bouricius
Vrouw : Houckien Hillama


1.3.3 Ydt Jansdr (Ida) van Buygers is geboren op 07-03-1554, dochter van Jan Jacobs van Buygers (zie 1.3) en Reijnsck Pietersdr van Auckama. Ida is overleden op 11-04-1599, 45 jaar oud. Ida trouwde met Tjeerd Johansz (Theodoretus) (van) Tiara. Theodoretus is een zoon van Johannes Tjeerdsz (van) Tiara. Theodoretus is overleden.

Kind van Ida en Theodoretus:
1 Eene Tjeerdsdr (van) Tiara, geboren in 1588. Volgt 1.3.3.1.

1.3.3.1 Eene Tjeerdsdr (van) Tiara is geboren in 1588, dochter van Tjeerd Johansz (Theodoretus) (van) Tiara en Ydt Jansdr (Ida) van Buygers (zie 1.3.3). Eene is overleden in 1657, 68 of 69 jaar oud.
Eene:
(1) trouwde, 20 of 21 jaar oud, in 10-1609 met Gysbert Jacobsz (Ghisbertus) Bourix/Bouricius, 34 of 35 jaar oud. Ghisbertus is geboren in 1574, zoon van Jacobus Bourix/Bouricius en Jets Gysbertsdr Ysera. Ghisbertus is overleden in 1618, 43 of 44 jaar oud.
(2) trouwde, 32 of 33 jaar oud, op 09-08-1621 met Horatius van Meynsma, 30 of 31 jaar oud. Horatius is geboren in 1590. Horatius is overleden in 1646, 55 of 56 jaar oud.
groetjes, LH
Welsh/Fries/Franse voorouders; geen wonder dat ik in de war ben!

Ingrid W.
Berichten: 122
Lid geworden op: donderdag 10 aug 2006 1:05 am

Re: Beijtske Bourix?

Bericht door Ingrid W. » woensdag 12 jan 2011 7:40 pm

Hoi LH en Margreet,

Tity laat ik als twijfelgeval gewoon bij het gezin staan, met de opmerkingen die hier geplaatst zijn. Ik heb de meeste foutjes inmiddels gecorrigeerd.

Als ik weer hulp nodig heb bij de oude aktes, weet ik wie ik kan vragen :) Heb nog wel eens moeite ze juist te interpreteren. Zal wel aan de leeftijd liggen ;) Die interesse in de Peyma's heeft mij in ieder geval goed geholpen. Nu nog kijken of ik Bourix/Bouricius aan mijn familie kan linken, maar dat is denk ik onbegonnen werk en zal wel op niets uitlopen. Ik heb nog genoeg uitzoekwerk in ieder geval.

Nog even een vraagje. Heeft één van jullie toevallig ook het boek van Hessel de Walle? Ik heb op de site gezien dat hij het één en ander aan grafschiften e.d. van de Bouricius-clan gevonden heeft. Ik kan alleen niet alles inzien omdat ik niet in het bezit ben van het boek (momenteel te duur voor me), maar ben wel nieuwsgierig.

In ieder geval allebei bedankt voor de hulp!

Groetjes,
Ingrid
Mijn onderzoek omvat o.a. de namen Bouritius, Bauritius, Bouricius, Bourix en Wiersma.

Gebruikersavatar
gonnie
Berichten: 700
Lid geworden op: woensdag 14 jun 2006 8:33 pm
Locatie: purmerend

Re: Beijtske Bourix?

Bericht door gonnie » woensdag 12 jan 2011 7:54 pm

Hoi Ingrid,

Ik heb het boek, wat wil je weten??

groetjes van Gonnie

Plaats reactie