Yme Keimpes te Oosterlittens

algemene vragen over genealogisch onderzoek bij Tresoar
Gebruikersavatar
Andries Koornstra
Berichten: 3911
Lid geworden op: zaterdag 22 apr 2006 10:20 am
Locatie: Heerenveen

Yme Keimpes te Oosterlittens

Bericht door Andries Koornstra » zondag 21 nov 2010 9:13 pm

Hallo allemaal,

ik ben op zoek naar de vrouw van Yme Keimpes. Hij wordt in 1728 in Oosterlittens vermeld op de stemmen 15 en 19. Zij moet een dochter van Broer Pyters te Winsum zijn, maar ik vind hem maar niet met haar vermeld.
Yme Keimpes moet heel oud zijn geworden, volgens DG Kromwal overlijdt hij te Oosterlittens op 20 jan 1782, en wordt op 28 jan begraven. Als hij volwassen wordt gedoopt, op 13 nov 1722, is hij woonachtig te Bozum.

Wie weet meer?

groetjes, Andries.

Gebruikersavatar
embe
Berichten: 3207
Lid geworden op: dinsdag 11 jul 2006 9:37 am
Locatie: Huizen

Re: Yme Keimpes te Oosterlittens

Bericht door embe » maandag 22 nov 2010 8:12 am

hey there vijandje van mij! :wink:
Dit zal zijn tweede huwelijk wel zijn (kleinzoon wordt pas in 1762 geboren):
Baarderadeel, huwelijken 1773
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 11 april 1773 in Oosterlittens
Man : Yme Keimpes afkomstig van Oosterlittens
Vrouw : Baukje Wybes afkomstig van Oosterlittens
Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Oosterlittens 1692-1810
Inventarisnr.: DTB 82
Hennaarderadeel overlijden/begraven 1782
Overleden: Ieme Keimpes
Datum : 28 januari 1782
Plaats : Oosterlittens
Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
D.G. gem. Itens, register van overledenen 1767-1789
Inventarisnr.: DTB 404
Waarschijnlijk zijn ouders:
Baarderadeel, huwelijken 1694
Vermelding: Derde proclamatie op 26 november 1694
Man : Keympe Ymes afkomstig van Bozum
Vrouw : Pittie Jans afkomstig van Oosterend
Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Gerecht Baarderadeel 1670-1733
Inventarisnr.: DTB 58
En dan zal dit zijn zoon wel zijn:
Baarderadeel, huwelijken 1758
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 1 januari 1758 in Oosterlittens
Man : Keimpe Ymes afkomstig van Oosterlittens
Vrouw : Joukjen Joukes afkomstig van Lutkewierum
Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Oosterlittens 1692-1810
Inventarisnr.: DTB 82

Sneek, huwelijken 1758
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 1 januari 1758
Man : Keimpe Ymes
Vrouw : Joukjen Joukes afkomstig van Grouw
Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Geboortenboek Doopsgezinde gemeente Sneek 1754-1811, Geen echt huwel. reg.
Inventarisnr.: DTB 676
Kinderen:
1760 Jouke, 1762 Yme, 1767 Hotse, 1768 Oentje, 1769 Oentje, 1776 Hotse.
ouders Joukje:
Smallingerland, huwelijken 1718
Vermelding: Eerste proclamatie op 3 oktober 1718 in Oudega
Man : Joucke Pyters afkomstig van Oudega
Vrouw : Oentie Symons afkomstig van Grouw
Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Oudega Nijega Opeinde 1704-1811
Inventarisnr.: DTB 628
Nog een zoon voor Yme Keimpes:
Baarderadeel, huwelijken 1763
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 25 september 1763 in Oosterlittens
Man : Broer Ymes afkomstig van Oosterlittens
Vrouw : Yttje Hiddes afkomstig van Oosterlittens
Opmerking : hij is huisman
Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Oosterlittens 1692-1810
Inventarisnr.: DTB 82

Hennaarderadeel overlijden/begraven 1782
Overleden: Broer Iemes
Datum : 22 maart 1782
Plaats : Oosterlittens
Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
D.G. gem. Itens, register van overledenen 1767-1789
Inventarisnr.: DTB 404
Dochters:
Baarderadeel, dopen, geboortejaar 1771, doopjaar 1794
Dopeling: Jeltje Broers
Geboren op 22 december 1771
Gedoopt op belijdenis op 29 mei 1794 in Oosterlittens
Kind van Broer Iemes en Ytje Hiddes
Opm.: De dopeling is gehuwd met Siebren Riemers, mr. timmerman op het panwerk
onder Huins, zij is een zuster van Willemke Broers
Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Oosterlittens, doop 1683-1812
Inventarisnr. : DTB 81

Baarderadeel, dopen, geboortejaar 1767, doopjaar 1794
Dopeling: Willemke Broers
Geboren op 29 maart 1767 in Oosterlittens
Gedoopt op belijdenis op 29 mei 1794 in Oosterlittens
Dochter van Broer Iemes en Ytje Hiddes
Opm.: Zij is overleden op 16 apr 1809, gehuwd met Tjeerd Rintjes Bakker, hij is
huisman te Wammert
Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Oosterlittens, doop 1683-1812
Inventarisnr. : DTB 81
Ook een dochter van Yme?
Baarderadeel, huwelijken 1749
Vermelding: Proclamatie op 7 december 1749 in Oosterlittens
Man : Ruurd Hotses afkomstig van Deersum
Vrouw : Ietske Ymes afkomstig van Oosterlittens
Opmerking : gehuwd te Bozum; hij is weduwnaar
Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Oosterlittens 1692-1810
Inventarisnr.: DTB 82
Met ‘n dochter Feykje:
Rauwerderhem, dopen, geboortejaar 1752, doopjaar 1773
Dopeling: Feikjen
Geboren op 26 december 1752 in Deersum
Gedoopt op belijdenis op 25 juni 1773 in Deersum/Poppingawier
Dochter van Ruird Hotses en Jetske Iemes
Opm.: De dopeling is gehuwd met Ype Ynses Reen, de vader is al overleden
Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Deersum en Poppingawier, doop 1675-1811
Inventarisnr. : DTB 580
Nog een dochter van Yme?
Baarderadeel, huwelijken 1754
Vermelding: Attestatie afgegeven op 20 april 1754 in Oosterlittens
Man : Lourens Joukes afkomstig van Lutkewierum
Vrouw : Hinke Ymes afkomstig van Oosterlittens
Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Oosterlittens 1692-1810
Inventarisnr.: DTB 82
Volgens mij wordt dit familie Schilstra

Maar helaas nog geen vrouw kunnen vinden voor Yme Keimpes.
Zal even het eea hier invoeren en kijken of ik dan verder kom.
Groetjes,
margo

Gebruikersavatar
embe
Berichten: 3207
Lid geworden op: dinsdag 11 jul 2006 9:37 am
Locatie: Huizen

Re: Yme Keimpes te Oosterlittens

Bericht door embe » maandag 22 nov 2010 8:19 am

Wie is:
Baarderadeel, huwelijken 1700
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 12 mei 1700 in Oosterlittens
Man : Ansche Sjoerds afkomstig van Oosterlittens
Vrouw : Trijntje Rintjes afkomstig van Scharnegoutum
Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Oosterlittens 1692-1810
Inventarisnr.: DTB 82
Stemkohier 1728 Oosterlittens (Baarderadeel)
Stem nr. 15, groot 70 pondematen, aantal stemmen: 1

Zakelijk gerechtigden:
Patroon van Oosterlittens, eigenaar van 5,5 pondematen
Patroon van Baard, eigenaar van 8,5 pondematen
Anske Sjoerds, eigenaar van 10 pondematen 10 2/3 einsen
Bijzitter Wierda weduwe, eigenaar van 8 pondematen 2 einsen
Rintje Oenes, eigenaar van 8 pondematen 2 einsen, en namens
zijn vrouw van nog 10 pondematen 10 2/3 einsen
Yme (IEME) Keimpes, eigenaar van 10 pondematen 10 2/3
einsen
, en gebruiker voor 't geheel

Stemkohier 1728 Oosterlittens (Baarderadeel)
Stem nr. 19, groot 54 pondematen, aantal stemmen: 1
Zakelijk gerechtigden:
Patroon van Oosterlittens, eigenaar van 7,5 pondematen
Patroon van Baard, eigenaar van 8,5 pondematen
Yme (IEME) Keimpes, eigenaar van 12 2/3 pondematen
Anske Sjoerds, eigenaar van 12 2/3 pondematen
Rintje Oenes, uit naam van zijn vrouw, eigenaar van 12 2/3
pondematen
Pyter (PIETER) Clasen (KLASES), gebruiker
groetjes,
margo
p.s. nu weer m'n vriendje :D

Margreet Huisman
Berichten: 5262
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 1:02 am

Re: Yme Keimpes te Oosterlittens

Bericht door Margreet Huisman » maandag 22 nov 2010 8:51 am

Hoi beiden,

kon de helft van m'n reactie slopen,
maar ik houd het na de Willemke Broers op een Willemke - die kreeg de rest ook.

Willemke Joukes van Jouke Keimpes en Ybeltje Uilkes, dr Uilke Sikkes en Sjoukje Sipkes
Willemke Lourens x Ulbe Hessels 1781 - dr Lourens Joukes
en Willemke Hotzes Schilstra ovl 1867 Sneek - dr Hotse Lourens
Baarderadeel, huwelijken 1683
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 8 april 1683 in Baard
Man : Broer Pyters afkomstig van Baard
Vrouw : Rinske Haantjes afkomstig van Winsum
werd vernoemd in:
Baarderadeel, huwelijken 1754
Vermelding: Attestatie afgegeven op 20 april 1754 in Oosterlittens
Man : Lourens Joukes afkomstig van Lutkewierum
Vrouw : Hinke Ymes afkomstig van Oosterlittens
en dat komt ook terug in:
Hinke Hotzes Schilstra en Klaas Annes x 1807
Hinke Y 1807 Sneek - van Yme Keimpes denk ik.

groet Margreet

Margreet Huisman
Berichten: 5262
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 1:02 am

Re: Yme Keimpes te Oosterlittens

Bericht door Margreet Huisman » maandag 22 nov 2010 8:59 am

reactie 2- nog wat aanvulling bij de Broers-dochters, maar het maakt niets duidelijk over de Jeltje-naam:
Overlijdensakte Baarderadeel, 1824
Aangiftedatum 15 november 1824, blad nr. 36
Yttje Hiddes, overleden 14 november 1824, 84 jaar, vrouw
Weduwe
Opm.: Namen ouders niet vermeld
ook geen geboorteplaats, aangever Riemer Siebrens van der Meulen.
Kantoor Sneek, overl. jaar 1824
Overledene : Yttje Hiddes
Overleden op: 14 november 1824
Wonende te : Oosterlittens
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

Kantoor Sneek, overl. jaar 1837
Overledene : Jeltje Broers Bakker
Overleden op: 19 maart 1837[
Wonende te : Oosterlittens
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

Huwelijksakte Baarderadeel (mairie Bozum), 1816
Man : Riemer Sybrens van der Meulen, oud 21 jaar
Ouders: Sybren Riemers van der Meulen en Jeltje Broers
Vrouw : Aukjen Ruurds Wynia, oud 17 jaar
Ouders: Ruurd Teunes Wynia en Sytske Tiettes Hiemstra
Datum : 31 augustus 1816, akte nr. 12
groet Margreet

Margreet Huisman
Berichten: 5262
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 1:02 am

Re: Yme Keimpes te Oosterlittens

Bericht door Margreet Huisman » maandag 22 nov 2010 9:04 am

reactie 3- Correctie op de ouders van de Joukes echtgenoten/es - dat zijn dezen:
Idaarderadeel, huwelijken 1731
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 1 juli 1731 in Grouw
Man : Jouke Lourens afkomstig van Grouw
Vrouw : Oentje Hotzes afkomstig van Grouw
Sneek, dopen, geboortejaar 1739
Kind: Joukjen
Geboren op 1 april 1739 in Grouw
Dochter van Jouke Lourens en Oentje Hotzes

Doopsgez. Waterlandse gem. Sneek, geboorten 1724-1811
Inventarisnr. : DTB 676
Lourens met Hinke Ymes is haar broer.

groet Margreet

Gebruikersavatar
Andries Koornstra
Berichten: 3911
Lid geworden op: zaterdag 22 apr 2006 10:20 am
Locatie: Heerenveen

Re: Yme Keimpes te Oosterlittens

Bericht door Andries Koornstra » maandag 22 nov 2010 9:35 am

Hallo Scarwierzusjes :wink:

Ik had vannacht op de valreep gevonden dat de vrouw inderdaad Willemke Broer heet. Ik kwam Yme Keimpes en Willemke Broers, echtelieden te Oosterlittens, tegen in een koopacte van dat derde deel van die 12 2/3 pm in die zathe. Ze zijn dan geen directe familie van Sjoerd Anskes, maar door die aankoop lijkt het even zo. Verkoper is overigens Rommert Sjoerds, te Leeuwarden. Die moet deze haast wel zijn:
Baarderadeel, huwelijken 1695
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 17 februari 1695 in Oosterlittens
Man : Rommert Sjoerds afkomstig van Oosterlittens
Vrouw : Goitsche Hanses afkomstig van Oosterlittens
Rintje Oenes eigenaar van een gelijk deel namens zijn vrouw, klopt ook:
Baarderadeel, huwelijken 1693
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 26 november 1693 in Oosterlittens
Man : Rintje Oenes
Vrouw : Maike Sjoerds afkomstig van Oosterlittens
en dan inderdaad ook nog een Anske Sjoerds (x Tryntje Rintjes). Zij zullen de drie kinderen van de (doopsgezinde) Sjoerd Anskes zijn.

Het is wel heel grappig dat ik ze ook weer kan koppelen aan een lezing die ik vorig jaar voor de NGV heb gehouden over de Collaterale Successie.
huwelijk 14 februari 1790 in Oosterlittens. Tjeerd Rintjes en Willemke Broers, beiden van Oosterlittens. Opmerking : hij is bakker
Deze Tjeerd Rintjes komt via wat omzwervingen van Woudsend. Dankzij de casus die ik behandelde omtrent een collateraalzaak, kon ik bewijzen dat dit de ouders van hem zijn:
Wymbritseradeel, huwelijken 1749
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 2 maart 1749
Man : Rintje Johannes afkomstig van Woudsend
Vrouw : Idske Tjeerds afkomstig van Woudsend
Vanavond weer heel wat in te voeren voor mij!

groetjes, Andries.

Margreet Huisman
Berichten: 5262
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 1:02 am

Re: Yme Keimpes te Oosterlittens

Bericht door Margreet Huisman » maandag 22 nov 2010 9:55 am

Moi van de Willemke, en beetje stereo - Anske Sjoerds 1728 is zoon van deze:
Stemkohier 1698 Oosterlittens (Baarderadeel)
Stem nr. 19, groot 54 pondematen, aantal stemmen: 1
Zakelijk gerechtigden:
Patroon van Baard, eigenaar van 8,5 pondematen
Patroon van Oosterlittens, eigenaar van 7,5 pondematen
Sjoerd Anskes, eigenaar van 38 pondematen, gebruiker voor 't geheel

Stemkohier 1698 Oosterlittens (Baarderadeel)
Stem nr. 15, groot 63 1/4 pondematen, aantal stemmen: 1
Zakelijk gerechtigden:
Patroon van Baard, eigenaar van 8,5 pondematen
Patroon van Oosterlittens, eigenaar van 5,5 pondematen
Joucke (JOUKE) Pyters (PIETERS) te Scharnegoutum, uit naam van zijn vrouw, eigenaar van 16 pondematen
Sjoerd Anskes, eigenaar van 16 pondematen 4 einsen
Grietie (GRIETJE) Jentjes, eigenaar van 16 pondematen
Wybe (WIEBE) Ulbes te Oosterend, eigenaar van 16 pondematen 4 einsen
Rommert Sjoerds, gebruiker
Baarderadeel, huwelijken 1693
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 26 november 1693 in Oosterlittens
Man : Rintje Oenes
Vrouw : Maike Sjoerds afkomstig van Oosterlittens

Hennaarderadeel, huwelijken 1697
Vermelding: Derde proclamatie op 21 februari 1697 in Oosterend
Man : Jouke Pijters afkomstig van Scharnegoutum
Vrouw : Acke Jenties afkomstig van Oosterend
Opmerking : getrouwd in Wymbritseradeel

Baarderadeel, huwelijken 1695
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 17 februari 1695 in Oosterlittens
Man : Rommert Sjoerds afkomstig van Oosterlittens
Vrouw : Goitsche Hanses afkomstig van Oosterlittens
Ik neem eigenlijk aan dat Yme het part van Rommert heeft gekocht, die ontbreekt in 1728.
Wiebe Ulbes Oosterend, x 1688 is grootgrondbezitter, dus die kan ook wat delen afgestoten hebben.

groet Margreet

Gebruikersavatar
Andries Koornstra
Berichten: 3911
Lid geworden op: zaterdag 22 apr 2006 10:20 am
Locatie: Heerenveen

Re: Yme Keimpes te Oosterlittens

Bericht door Andries Koornstra » maandag 22 nov 2010 11:23 am

Nou kijk, dan zijn we het helemaal eens. Ik vind Rommert Sjoerds nog op belijdenis gedoopt:
Baarderadeel, dopen, doopjaar 1699
Dopeling: Rommert Sjoerds
Gedoopt op belijdenis op 3 maart 1699 in Oosterlittens
Zoon van niet genoemde vader en niet genoemde moeder
Geen kinderdopen, zou het huwelijk kinderloos zijn gebleven?
Hij is er nog in 1728, en niet meer in 1749.

groetjes, Andries.

Litsehimmel
Berichten: 864
Lid geworden op: maandag 16 jan 2006 11:51 pm
Locatie: Lioessens, Frysl

Re: Yme Keimpes te Oosterlittens

Bericht door Litsehimmel » maandag 22 nov 2010 10:08 pm

Om te beginnen wat gegevens die een leuke aanvulling zijn. Uit De Geschiedenis van Oosterlittens:
Boerderij nr 14 te Wammert: IJme Keimpes (Doopsgezind), samen met Wigle Sijtses, ook gebruiker van boerderij nr. 15 (voor 1741-1766)
Boerderij nr 15 te Wammert: IJme Keimpes (D), (voor 1725-1782) ook gebruiker van boerderij nr 14 (gedeeltelijk) en boerderij nr 19, het vee was ondergebracht op boerderij nr 14
Boerderij nr 19 te Wammert: IJme Keimpes (D) (voor 1748-1762), ook gebruiker van boerderij nr 15; Broer IJmes (D) zoon van vorige (1762-1782), overleed in hetzelfde jaar als zijn vader; bewoners Broer IJmes kinderen (1782-1790); Tjeerd Rintjes Bakker, schoonzoon van genoemde Broer IJmes en IJtje Hiddes (1790-1799); Willemke Broers, weduwe van vorige (1799-1809); hertrouwde 1806 Riemer Louws Reinalda; Rintje Tjeerds Bakker, zoon van bovengenoemde Tjeerd en Willemke (1809-1819), daarna op boerderij nr 17 en nr 6; Idske Tjeerds Bakker, weduwe van Willem Sjoerds de Jong, dochter van vorige (1819-1827)
Groetjes, LH
Laatst gewijzigd door Litsehimmel op dinsdag 23 nov 2010 12:06 am, 1 keer totaal gewijzigd.
Welsh/Fries/Franse voorouders; geen wonder dat ik in de war ben!

Litsehimmel
Berichten: 864
Lid geworden op: maandag 16 jan 2006 11:51 pm
Locatie: Lioessens, Frysl

Re: Yme Keimpes te Oosterlittens

Bericht door Litsehimmel » maandag 22 nov 2010 10:44 pm

Ik had dit bericht gisteravond al in concept maar vergat het te posten. Aangepast en gewijzigd toch nog een paar relevante aktes hopelijk:

Deze een broer en zusje van IJme?
Baarderadeel, huwelijken 1751
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 27 juni 1751 in Oosterlittens
Man : Lolke Keimpes afkomstig van Oosterlittens
Vrouw : Gadske Harmens afkomstig van Oosterlittens
Opmerking : hij is huisman; hij is weduwnaar

Baarderadeel, huwelijken 1730
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 5 maart 1730 in Oosterlittens
Man : Pytter Sickis
Vrouw : Rinske Keimpis
Hij boerde goed, zo te zien, evenals zijn theoretische broer Lolke:
Quotisatiekohieren 1749

Yeme Keimpes, Baarderadeel
Plaats: Oosterlittens
Omschrijving: welbegoed huisman
Gezin volw: 7
Aanslag: 81-1-0
Verhoging:
Vermogen:
Bron: Baarderadeel, fol. 49

Lolke Keimpes, Baarderadeel
Plaats: Oosterlittens
Omschrijving: welgesteld huisman
Gezin volw: 4 en kind: 2
Aanslag: 53-7-0
Verhoging:
Vermogen:
Bron: Baarderadeel, fol. 50
Drie broers die zich in Bozum vestigden? Of een andere familie?
Quotisatiekohieren 1749

Douwe Keimpes, Baarderadeel
Plaats: Bozum
Omschrijving: gemeen huisman
Gezin volw: 4 en kind: 3
Aanslag: 53-3-0
Verhoging:
Vermogen:
Bron: Baarderadeel, fol. 33

Oege Keimpes, Baarderadeel
Plaats: Bozum
Omschrijving: gemeen boer
Gezin volw: 3 en kind: 1
Aanslag: 37-15-0
Verhoging:
Vermogen:
Bron: Baarderadeel, fol. 32

Stemkohier 1728 Bozum (Baarderadeel)
Stem nr. 16, aantal stemmen: 1
Zakelijk gerechtigden:
Weeshuis te Sneek, eigenaar
Jan Keimpes, gebruiker
Bron: Stemkohieren 1728, gedrukt op last van de Staten van
Friesland (Leeuwarden 1730). Orig.: Toegang 5, inv. nr. 3195
Oh ja, en Keimpe uit Bozum had ook een broer en zus denk ik:
Baarderadeel, huwelijken 1687
Vermelding: Derde proclamatie op 28 februari 1687
Man : Abraham Claessen afkomstig van Franeker
Vrouw : Trijntie Ymes afkomstig van Bozum

Baarderadeel, huwelijken 1695
Vermelding: Derde proclamatie op 27 mei 1695
Man : Gatse Ymes afkomstig van Bozum
Vrouw : Antie Haringhs afkomstig van Bozum
Dan nog wat aanvullend materiaal uit het boek van Oosterlittens, o.a. de bevestiging van het vermoeden dat IJme eigendom van Rommert heeft overgenomen:
Boerderij nr 15 te Wammert: Rommert Sjoerds (1695-na 1719)
We mogen aannemen dat IJme's bewoning van de boerderij naadloos op die van Rommert aansluit. Overigens nog een leuke aanvulling:
Boerderij nr 17 te Wammert: IJtje Hiddes, weduwe van IJme Broers, daarna van Mijndert Wijgers (1814-1819), eerder op boerderij nr 15 en boerderij nr 23; Rintje Tjeerds Bakker, afkomstig van boerderij nr 19 (1819-1826), vertrok naar boederij nr 6.
Van 1826 tot 1834 komen we op boerderij nr 6 te Wammert inderdaad Rintje Tjeerds Bakker tegen, die overigens ook als doopsgezind (D) staat aangemerkt. En boerderij nr 17 werd van 1832 tot 1840 ook weer bewoond door familie, Keimpe Joukes Schilstra.

Later mogelijk meer. LH
Welsh/Fries/Franse voorouders; geen wonder dat ik in de war ben!

Litsehimmel
Berichten: 864
Lid geworden op: maandag 16 jan 2006 11:51 pm
Locatie: Lioessens, Frysl

Re: Yme Keimpes te Oosterlittens

Bericht door Litsehimmel » maandag 22 nov 2010 11:43 pm

Overigens ...

Via Rommert Sjoerds en Sjoerd Anskes met (groot-)vader Anske Sjoerds steken we gewoon door naar deze akte:
Boerderij nr 19: de broers Anske en Hotse Sjoerds Sijperda kopen 15 gg eeuwige rente "uit hun copers gebruijckende sate" voor 345 gg (Baa P3, fol. 182, 1648.
Deze beide broers hebben, ondanks het feit dat zij doopsgezind waren, de functie van kerkvoogd vervuld, Anske in 1651 en Hotse in 1668. Wie er nog meer kerkvoogd waren: Riemer Sijbrens van der Meulen van 1825-1828; zoons Fedde (1840-1845) en Sijbren (1845-1850) Riemers van der Meulen en kleinzoon/naamgenoot Riemer Sijbrens van der Meulen (1892-1899).

Overigens was een Hotse Sjoerds Sijperda ook mederechter (1664-1695), maar ik vermoed dat dit een tweetal generaties later was, tenzij Hotse een stuk jonger was dan Anske en ook behoorlijk oud is geworden.

LH
Welsh/Fries/Franse voorouders; geen wonder dat ik in de war ben!

Litsehimmel
Berichten: 864
Lid geworden op: maandag 16 jan 2006 11:51 pm
Locatie: Lioessens, Frysl

Re: Yme Keimpes te Oosterlittens

Bericht door Litsehimmel » maandag 22 nov 2010 11:58 pm

Nou ja, dan als laatste toegift dan maar direct de hele opsomming uit De Geschiedenis van Oosterlittens:
Boerderij nr 19 te Wammert, Siperda state, eerste huisnr. 17, eerste kad. nr. C 134. Overige perceelnrs. vlgs. floreenkohier 1858: C 110, 115, 131, 132, 133, 140, 141 en 410, van oudsher groot 54 pondemaat.
De boerderij is ongeveer 200 jaar lang bewoond geweest door Oepke Laaszn en nazaten (periode 1511-1711). In 1971 brandde de boerderij af en werd herbouwd als modern bedrijf met een ligboxenstal.
Gebruikers: Oepke Laaszn (voor 1511 - na 1543); Anske Oepkes, zoon van vorige (in 1557); Sjoerd Anskes, zoon van vorige samen met Mintse Feddes (in 1597); Anske Sjoerds (D) (voor 1640 - na 1654), later met zijn broer Hotse Sjoerds (Sijperda), (D), (voor 1698 - na 1711).
Enkele decennia later zit daar dus IJme Keimpes. Echter, zonder de link met Rommert Sjoerds. Tenzij IJme meerdere stukken land van Rommert heeft gekocht? Anders zouden we naar een familieband moeten gaan zoeken.

LH
Welsh/Fries/Franse voorouders; geen wonder dat ik in de war ben!

Margreet Huisman
Berichten: 5262
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 1:02 am

Re: Yme Keimpes te Oosterlittens

Bericht door Margreet Huisman » dinsdag 23 nov 2010 11:45 am

Hoi,

Andries had oa deze koopakte, LH en nog een paar in de mail - dus er was geen familieband:
Ik kwam Yme Keimpes en Willemke Broers, echtelieden te Oosterlittens, tegen in een koopacte van dat derde deel van die 12 2/3 pm in die zathe.
Verkoper is overigens Rommert Sjoerds, te Leeuwarden.
Grappig die Sijperda,
in de zoektocht naar mogelijke Rommerts kinderen was ik daar ook langs gekomen - veel wymbrits en omgeving,
in dtb en successie heten ze Syperda - maar dan Rintje-s, Sjoerd-s, Anske-s en Jacob-s,
vooralsnog geen Rommert-s.

groet Margreet

Gebruikersavatar
Andries Koornstra
Berichten: 3911
Lid geworden op: zaterdag 22 apr 2006 10:20 am
Locatie: Heerenveen

Re: Yme Keimpes te Oosterlittens

Bericht door Andries Koornstra » dinsdag 23 nov 2010 12:16 pm

Bedankt voor alle overzichten LH. Ik heb nog geen tijd gehad alles goed te doorgronden. Daar kom ik dus nog op terug.

Is er een familieverband met de Sjoerd Anskesfamilie? Ik ben het wel eens met Margreet. Ik heb nog niet nagezocht of Yme Keimpes nog meer aankocht, maar ik durf wel te gokken dat hij niet door vererving aan zijn aandelen in de zathes is gekomen. Als we verder in de tijd terug zouden kunnen komen, kwamen er vast verwantschappen aan het licht, want zo groot was de DG-gemeenschap niet.

Mogelijke broers/zussen van Yme Keimpes. Het is aantrekkelijk te veronderstellen dat alle Keimpes uit de buurt familie moeten zijn. Een hele tijd geleden kwam dit al eens voorbij:
WYM N2, folio 48, 16 feb 1779. Authorisatie van Jan Joukes en Keimpe Lolkes, doopsgezinde huislieden te Itens en Oosterlittens, tot curatoren over de zes minderjarige kinderen van Keimpe Ymes, overleden en Joukjen Joukes te Scharnegoutum, die hertrouwt met Gerben Gerbens, huisman te Oosterwierum.
Dat was hier:
http://forum.tresoar.nl/viewtopic.php?f ... m&start=15
Dat maakt het wel haast zeker dat Lolke Keimpes een broer van Yme Keimpes is. Maar verder zeg ik: wie weet, het zou best eens kunnen, maar eerst meer bewijsmateriaal.

groetjes, Andries.

Plaats reactie