Claas Scheltis en Douwe Teetses de Haan

algemene vragen over genealogisch onderzoek bij Tresoar
Gebruikersavatar
Andries Koornstra
Berichten: 3911
Lid geworden op: zaterdag 22 apr 2006 10:20 am
Locatie: Heerenveen

Re: Claas Scheltis en Douwe Teetses de Haan

Bericht door Andries Koornstra » zondag 21 feb 2010 10:44 pm

Héél mooi Jacqueline. Nog niet helemaal rond, het bewijs, maar het moet haast wel via die Woudsenders lopen. Ik zal ze morgen eens in een schemaatje zetten, want er zitten inderdaad wat moeilijkheden met de tijd in. Maar er kunnen meer huwelijken zijn, en een doop hoeft niet persé meteen na de geboorte plaats te hebben gevonden.
En via Schelte Teetses lijkt het niet te kunnen, met die ene dochter.

groetjes, Andries.

jacqueline
Berichten: 1706
Lid geworden op: maandag 21 jul 2008 11:08 pm
Locatie: 's-Hertogenbosch

Re: Claas Scheltis en Douwe Teetses de Haan

Bericht door jacqueline » zondag 21 feb 2010 11:35 pm

Ja, wel dankzij jouw interessante authorisatie!

Vond nog e.e.a. wat het verder bevestigt:
Workum, huwelijken 1798
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 23 november 1798 in Workum
Man : Hendrik van der Velde afkomstig van Workum
Vrouw : Maayke Douwes de Haan afkomstig van Workum
Ondertrouwregister Gerecht Workum 1785-1811
Inventarisnr.: DTB 842

Wymbritseradeel, huwelijken 1798
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 23 november 1798 in Workum
Man : Hendrik van der Velde afkomstig van Workum
Vrouw : Meike Douwes de Haan afkomstig van Woudsend
Trouwregister Hervormde gemeente Woudsend Ypecolsga Indijk Smallebrugge
1608-1811, Hiaat 1638-1691
Inventarisnr.: DTB 888

Workum, huwelijken 1798
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 23 november 1798 in Workum
Man : Hendrik van der Velde afkomstig van Workum
Vrouw : Maayke Douwes de Haan afkomstig van Workum
Trouwregister Hervormde gemeente Workum 1772-1811
Inventarisnr.: DTB 862

Workum, dopen, geboortejaar 1799, doopjaar 1799
Dopeling: Jaike Hugon
Geboren op 29 augustus 1799 in Workum
Gedoopt op 4 september 1799 in Workum
Kind van Hendrik van der Velde en Marike Douwes de Haan
Opm.: De doopheffer is de vader
Herv. gem. Workum, doop 1789-1811
Inventarisnr. : DTB 858

Workum, dopen, geboortejaar 1800
Kind: Douwe
Geboren op 7 december 1800 in Workum
Zoon van Hendrik van der Velde en Mayke de Haan
Opm.: Vroedmeester is Joh.Gerard.Vlot, de ouders zijn Gereformeerd
Vroedvrouw Workum, geboorten 1784-1811
Inventarisnr. : DTB 837

Workum overlijden/begraven 1807
Overleden: Mayke Douwes de Haan, oud 36 jaar
Datum : 6 april 1807
Plaats : Workum
Workum, register van overledenen 1747-1755, 1799 en 1806-1811
Inventarisnr.: DTB 851
Haar ouders, haar doop, en die van haar vader en zus(?):
Wymbritseradeel, huwelijken 1761
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 17 mei 1761 in Woudsend
Man : Douwe Scheltes afkomstig van Woudsend
Vrouw : Hylk Rintjes afkomstig van Woudsend
Trouwregister Hervormde gemeente Woudsend Ypecolsga Indijk Smallebrugge
1608-1811, Hiaat 1638-1691
Inventarisnr.: DTB 888

Wymbritseradeel, dopen, doopjaar 1761
Dopeling: Douwe Scheltes
Gedoopt op belijdenis op 29 mei 1761
Kind van niet genoemde vader en niet genoemde moeder
Herv. gem. Woudsend, Ypecolsga, Indijk en Smallebrugge, doop 1609-1811
Inventarisnr. : DTB 887

Wymbritseradeel, dopen, doopjaar 1766
Dopeling: Rinske
Gedoopt op 2 november 1766
Kind van Douwe Scheltes en niet genoemde moeder
Herv. gem. Woudsend, Ypecolsga, Indijk en Smallebrugge, doop 1609-1811
Inventarisnr. : DTB 887

Wymbritseradeel, dopen, doopjaar 1771
Dopeling: Meike
Gedoopt op 7 juli 1771
Kind van Douwe Scheltes en Hylk Rintjes
Herv. gem. Woudsend, Ypecolsga, Indijk en Smallebrugge, doop 1609-1811
Inventarisnr. : DTB 887
eerder huwelijk van Douwe Scheltes?
Hemelumer Oldeferd, huwelijken 1753
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 2 december 1753 in Warns
Man : Douwe Scholtes
Vrouw : Aalk Annes afkomstig van Warns
Trouwregister Hervormde gemeente Warns Scharl 1659-1811
Inventarisnr.: DTB 383
(In dat geval is het echt de gewoonte!)

groetjes, Jacqueline

Gebruikersavatar
Ristcard
Berichten: 778
Lid geworden op: dinsdag 4 jul 2006 2:30 pm
Locatie: Hilversum
Contacteer:

Re: Claas Scheltis en Douwe Teetses de Haan

Bericht door Ristcard » maandag 22 feb 2010 9:59 am

@ Andries:

Sorry, ik had de datum in margine genomen. Je hebt gelijk.

Groeten van Richard

Gebruikersavatar
Andries Koornstra
Berichten: 3911
Lid geworden op: zaterdag 22 apr 2006 10:20 am
Locatie: Heerenveen

Re: Claas Scheltis en Douwe Teetses de Haan

Bericht door Andries Koornstra » maandag 22 feb 2010 11:04 am

Ik heb even een voorzetje gemaakt om het wat over- en inzichtelijker te krijgen, best nog wel tijdrovend zonder genealogieprogramma:
Genealogie van Teetse.

I. Teetse Hij moet op een gegeven moment te Workum woonachtig zijn geweest, want Schelte Teetses (IIA) wordt op een gegeven moment geboortig van Workum genoemd. Uit één of meer huwelijken met onbekende vrouw(en) mogelijk vijf kinderen:

IIA. Schelte Teetses, geboren te Workum, burger en houtmolenaar aldaar, aan de Trekweg. Overleden vóór 15 dec 1705. Trouwt 1. Gerecht Workum 14 sep 1689 Fokeltje Jacobs, uit Harlingen; trouwt 2. Gerecht Haskerland 28 nov 1692 Jetske Feddes van Joure, dochter van Fedde Poppes aldaar, en zuster van Poppe Feddes, ook te Joure. Jetske is ook vóór 15 dec 1705 overleden.
Uit het tweede huwelijk één dochter: Jetske Scheltes, geboren rond 1694, die wellicht trouwt te Workum (gerecht) op 9 sep 1716 met Meie Feddes, van Makkum.

IIB. Rinke Teetses, leeft nog op 15 dec 1705. Trouwt 1. Gerecht Workum 22 apr 1699 Frisk Clases, van Workum, trouwt 2. aldaar 17 aug 1707 Antie Goitiens, van daar. Rinke leeft nog op 15 dec 1705.

IIC. Douwe Teetses, trouwt Gerecht Workum 4 nov 1692 Lysbeth Jelles, van daar. Ook Douwe leeft nog op 15 dec 1705.
Uit dit huwelijk in elk geval, naar het lijkt, twee kinderen:
1. Schelte Douwes, volgt IIIa.
2. Teetse Douwes, volgt IIIb.

IID. Heebeltje Teetses, trouwt Gerecht Workum 22 mei 1683 Jackle Auckes, van Workum.
Uit dit huwelijk in ieder geval één kind:
1. Teetse Jackles, volgt IIIc.

IIE. Meinsck Teetses, trouwt Makkum PC 1 dec 1700 Dirck Dircks, van Makkum.

IIIa. Schelte Douwes, woonachtig te Woudsend, in 1749 molenaarsknecht aldaar, met een gezin van 4 personen ouder en 5 jonger dan 12 jaar, trouwt Woudsend cum annexis 10 mei 1733 Meike Jans, van Woudsend.
Uit dit huwelijk:
1. Jikke Scheltes, geboren Woudsend 13 jul 1753, volwassen gedoopt aldaar op 9 aug 1776
2. Douwe Scheltes, volgt IVa.
Indien Schelte eerder was getrouwd:
3. Klaas Scheltes, volgt IVb.

IIIb. Teetse Douwes, geboren te Workum, te Parrega op stem 7 in 1728, burger te Sneek op 17 sep 1734, dan laatst te Tjerkwerd gewoond hebbende, in 1749 koopman op het Grootzand te Sneek, met een gezin van 5 personen boven de 12 jaar, trouwt Tjerkwerd 25 aug 1720 Sjoukje Alles, afkomstig van Tjerkwerd.
Uit dit huwelijk:
1. Tjalling Teetses, volgt IVc
2. (mogelijk) Eelke Teetses, hij trouwt als Holtrop, wonend te IJlst, aldaar op 17 nov 1793 Elbrich Sjoerds de Jong, uit die stad.

IIIc. Teetse Jackles, te Workum, trouwt aldaar 18 feb 1714 Jink Tjepkes, uit die stad.
Uit dit huwelijk:
1. Jakle Teetses, trouwt Workum 28 okt 1751 Sjerpje Oepkes, van Bolsward, dochter van Evert Oepkes.
2. Heebel Teetses, trouwt Workum 16 sep 1749 Johannes Sijes, in 1749 schuitmaker in het 2e buitenkwartier aldaar, met een gezin van 3 personen ouder en 3 jonger dan 12 jaar.

IVa. Douwe Scheltes, volwassen gedoopt op belijdenis te Woudsend 29 mei 1761, trouwt aldaar 17 mei 1761 Hylk Rintjes, eveneens van Woudsend.
Uit dit huwelijk:
1. Rinske Douwes, gedoopt Woudsend 2 nov 1766
2. Meike Douwes, gedoopt Woudsend 7 jul 1771, trouwt Workum 23 nov 1798 Hendrik van der Velde, bij huwelijk uit Woudsend.

IVb. Klaas Scheltes, laat op 17 jan 1751 te Woudsend een Schelte en een Tryntje dopen. Is hij verder onze man? Er zijn dan nog veel knelpunten.

IVc. Tjalling Teetses de Haan, te Sneek, trouwt (Heerenveen 3e proclamatie 5 aug) 1759 Wopkje Piekes van Heerenveen. Hertrouwt zij wellicht, dan weer van Heerenveen afkomstig, Oldeboorn 16 okt 1775 met Klaas Melles, mr.gortmaker van Oldeboorn?
Als ik heel eerlijk ben: het is pas rond te breien als er nog een eerder huwelijk van Schelte Douwes wordt gevonden.

groetjes, Andries.

Gebruikersavatar
Ristcard
Berichten: 778
Lid geworden op: dinsdag 4 jul 2006 2:30 pm
Locatie: Hilversum
Contacteer:

Re: Claas Scheltis en Douwe Teetses de Haan

Bericht door Ristcard » maandag 22 feb 2010 6:39 pm

Dag allen,

Ik ben even de boeken ingedoken, en vind daar een authorisatie van 6 oktober 1719 (aktenummer 351), opgemaakt na het overlijden van Lijsbeth Jelles. Zij en haar man Douwe Taedses hadden de volgende kinderen:
 • Teetse, 24
  Jelle, 21
  Bouwe, 18
  Waeb, 16
  Ycke, 14 en
  Schelte, 12
Schelte Douwes is dus geboren rond 1707 en is 26 als hij trouwt in 1733.

Groeten van Richard

jacqueline
Berichten: 1706
Lid geworden op: maandag 21 jul 2008 11:08 pm
Locatie: 's-Hertogenbosch

Re: Claas Scheltis en Douwe Teetses de Haan

Bericht door jacqueline » maandag 22 feb 2010 10:49 pm

Hallo,
Dat is fijn, zo’n overzicht Andries! Ik maak er meteen gebruik van:
IIB. Rinke Teetses, leeft nog op 15 dec 1705. Trouwt 1. Gerecht Workum 22 apr 1699 Frisk Clases, van Workum, trouwt 2. aldaar 17 aug 1707 Antie Goitiens, van daar. Rinke leeft nog op 15 dec 1705.
Rinke kan een zoon Schelte hebben gehad?
Indien Schelte eerder was getrouwd:
3. Klaas Scheltes, volgt IVb.
Klaas Scheltes X 1751 hoeft natuurlijk helemaal niet dezelfde te zijn als Klaas Scheltes X1761! En die laatste kan makkelijk de zoon zijn van Schelte Douwes X1733.
Is dit er misschien nog 1 uit dezelfde familie?
Workum, huwelijken 1748
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 24 november 1748 in Workum
Man : Klaas Scheltes afkomstig van Workum
Vrouw : Antke Gerrits afkomstig van Workum
Trouwregister Hervormde gemeente Workum 1737-1772
Inventarisnr.: DTB 861

Workum, dopen, doopjaar 1749
Dopeling: Schelte
Gedoopt op 17 augustus 1749 in Workum
Kind van Klaas Scheltes en niet genoemde moeder
Herv. gem. Workum, doop 1734-1753
Inventarisnr. : DTB 855

Workum, dopen, doopjaar 1751
Dopeling: Garrit
Gedoopt op 26 september 1751 in Workum
Zoon van Klaas Scheltes en niet genoemde moeder
Herv. gem. Workum, doop 1734-1753
Inventarisnr. : DTB 855
Richard, het nageslacht van Klaas ScheltesX1761 is jou bekend – wat zijn de namen van zijn kinderen, of is er alleen een Schelte?
IIIb. Teetse Douwes, geboren te Workum, te Parrega op stem 7 in 1728, burger te Sneek op 17 sep 1734, dan laatst te Tjerkwerd gewoond hebbende, in 1749 koopman op het Grootzand te Sneek, met een gezin van 5 personen boven de 12 jaar, trouwt Tjerkwerd 25 aug 1720 Sjoukje Alles, afkomstig van Tjerkwerd.
Ik mis nog zijn overlijden:
Sneek overlijden/begraven 1768
Begraven: Teetse Douwes de Haan, koopman
Datum : 4 december 1768
Herv. gem. Sneek, begraafboek 1767-1812
Inventarisnr.: DTB 655
En wie is dit?
Sneek overlijden/begraven 1786
Begraven: D. de Haan, koopman
Datum : 2 juli 1786
Opm. : De overledene laat broers en een zuster na
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Persoon: D.
Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Sneek, begraafboek 1767-1812
Inventarisnr.: DTB 655
groeten, Jacqueline

Gebruikersavatar
Ristcard
Berichten: 778
Lid geworden op: dinsdag 4 jul 2006 2:30 pm
Locatie: Hilversum
Contacteer:

Re: Claas Scheltis en Douwe Teetses de Haan

Bericht door Ristcard » dinsdag 23 feb 2010 9:19 am

Dag Jacqueline,

Voor zover ik weet was er alleen een zoon Schelte:
Schelte Klaassen de Haan is geboren op 30-04-1764 in Makkum, zoon van Klaas Scheltes de Haan en Trijntje Andries. Hij is gedoopt op 22-12-1786 in Makkum, op belijdenis. Schelte is overleden omstreeks begin augustus 1799 in Farmsum, ongeveer 35 jaar oud. Hij is begraven op 05-08-1799 in Farmsum.
Adressen:
vanaf 1795 Groningerland
vanaf 1798 Farmsum

Schelte trouwde, 22 jaar oud, op 03-12-1786 in Makkum met Bregtjen Tjeerds de Boer, 26 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 03-12-1786 in Makkum. Bregtjen is geboren op 26-11-1760 in Makkum, dochter van Tjeerd Andries de Boer en Trijntje Douwes. Zij is gedoopt op 02-12-1760 in Makkum. Bregtjen is overleden op 24-06-1830 om 18:00 in Wonseradeel (Makkum), 69 jaar oud.
Groeten van Richard

Gebruikersavatar
Ristcard
Berichten: 778
Lid geworden op: dinsdag 4 jul 2006 2:30 pm
Locatie: Hilversum
Contacteer:

Re: Claas Scheltis en Douwe Teetses de Haan

Bericht door Ristcard » woensdag 24 feb 2010 7:10 pm

Ik vind nog wat informatie op www.allegroningers.nl, namelijk:
Doop 28-10-1798 Farmsum
Dopeling Tjeerd
Geslacht o
Vader Schelte Klazens de Haan
Moeder Bregtien Tjeerds de Boer
Opmerkingen bij de zaagmolen

Bron Doop- en trouwboek Farmsum 1721-1804
Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 69
Vooral de opmerking is van belang.

Groeten van Richard

Gebruikersavatar
Andries Koornstra
Berichten: 3911
Lid geworden op: zaterdag 22 apr 2006 10:20 am
Locatie: Heerenveen

Re: Claas Scheltis en Douwe Teetses de Haan

Bericht door Andries Koornstra » donderdag 25 feb 2010 12:33 pm

Hallo,

ik heb de behoefte dit vraagstuk voor mezelf af te sluiten. Mijn persoonlijke conclusie: we zitten bijna 100% zeker goed met deze familie, maar door de menniste grondslag komen we er op deze manier niet achter via welke Teetse-zoon de gevraagde Claas Scheltes er uiteindelijk bijhoort. Als er een bezit zou worden verkocht zou je er achter kunnen komen, indien Claas mede betrokkene zou zijn. Maar dat is zoeken naar de bekende speld. Ik opteer dan op dit moment maar voor het wachten op een onvoorziene prik van die speld, want het is bijna niet doenlijk Workum, Sneek èn Wymbritseradeel (en eventueel ook nog Wonseradeel) daar op door te lichten.

groet Andries.

Gebruikersavatar
Ristcard
Berichten: 778
Lid geworden op: dinsdag 4 jul 2006 2:30 pm
Locatie: Hilversum
Contacteer:

Re: Claas Scheltis en Douwe Teetses de Haan

Bericht door Ristcard » donderdag 25 feb 2010 1:35 pm

Dag Andries,

Goed idee. Ik ga me verlaten op de serendipiteit, een methode om te vinden zonder te zoeken. Dat wil zeggen: ik blijf documenten doorlezen en bekijken en word pas actief op het moment dat ik iets bekends zie.
Hopelijk ga ik snel op de betreffende speld zitten.

Groeten van Richard

Gebruikersavatar
bertil
Berichten: 194
Lid geworden op: woensdag 15 mar 2006 4:24 am
Locatie: Attica, New York

Re: Claas Scheltis en Douwe Teetses de Haan

Bericht door bertil » donderdag 25 feb 2010 6:11 pm

Hou wel pleisters gereed voor als je geprikt wordt

Gebruikersavatar
Andries Koornstra
Berichten: 3911
Lid geworden op: zaterdag 22 apr 2006 10:20 am
Locatie: Heerenveen

Re: Claas Scheltis en Douwe Teetses de Haan

Bericht door Andries Koornstra » donderdag 25 feb 2010 6:16 pm

Het klinkt misschien vreemd, maar als genealogisch liefhebber zou ik er wel een (klein) prikje voor over hebben. Maar ik word normaal gesproken toch al wel getriggerd door de naam Schelte; dus ik ben gespitst!

groetjes, Andries.

E.Gerben
Berichten: 1
Lid geworden op: dinsdag 30 dec 2014 12:33 pm

Re: Claas Scheltis en Douwe Teetses de Haan

Bericht door E.Gerben » dinsdag 30 dec 2014 4:33 pm

IIIb. Teetse Douwes, geboren te Workum, te Parrega op stem 7 in 1728, burger te Sneek op 17 sep 1734, dan laatst te Tjerkwerd gewoond hebbende, in 1749 koopman op het Grootzand te Sneek, met een gezin van 5 personen boven de 12 jaar, trouwt Tjerkwerd 25 aug 1720 Sjoukje Alles, afkomstig van Tjerkwerd.
Uit dit huwelijk:
1. Tjalling Teetses, volgt IVc
2. (mogelijk) Eelke Teetses, hij trouwt als Holtrop, wonend te IJlst, aldaar op 17 nov 1793 Elbrich Sjoerds de Jong, uit die stad.
Echtgenote is overleden:
Sneek overlijden/begraven 1740
Beluid: de echtgenote van Teetse Douwes
Datum: 18 mei 1740
Plaats: Sneek

Ik heb de volgende aanvullingen voor nageslacht:
3. Lijsbet de Haan
Sneek, huwelijken 1771
Bevestiging huwelijk op 22 december 1771
Bruidegom: Tjalling Gonggrijp afkomstig van Sneek
Bruid: Lijsbet de Haan afkomstig van Sneek
Trouwregister Hervormde Gemeente Sneek

4. NN
Sneek overlijden/begraven 1742
Beluid: een kind van Teetse Douwes
Datum: 25 maart 1742
Plaats: Sneek
653 beluidensboek Sneek

5. Alle Teetses de Haan
Sneek dopen geboortejaar 1724
Geboren op 12 oktober 1724 in Bolsward
Kind: Alle
Vader: Teetze D. de Haan
Moeder: Sjoukjen Alles
Doopgez. Waterlandse gem. Sneek

Sneek, huwelijken 1757
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 25 april 1757
Bruidegom: Alle de Haan afkomstig van Bolsward
Bruid: Grietje Edes afkomstig van Sneek
Geboorteboeken Doopsgezinde gemeente Sneek

Sneek overlijden/begraven 1802
Overleden: Alle de Haan
Vader: Teetze D. de Haan
Moeder: Sjoukjen Alles
Datum: 12 december 1802
Plaats: Sneek
Opm.: Geboren op 12 oktober 1724 in Bolsward
676 geboorten, huwelijken en overlijdens Sneek


De reden dat ik geïnteresseerd ben in Teetse Douwes de Haan, is omdat hij genoemd wordt in het testament van Hans Boelens (1717 – 1779).
Hans Boelens heeft per testament een fonds gesticht, zijn sterfhuis en twee ‘kamers op de wal’ zouden daarna beheerd worden door het fonds. Teetse Douwes de Haan, zo wordt duidelijk in het testament vermeld, mag niet van het fonds huren.
Ik ben benieuwd welke reden hiervoor kan bestaan.
Hans Boelens was vroedsman, schipper, handelaar en bezat samen met zijn zwager Pyter Flink een hoepnegotie.

Gebruikersavatar
Andries Koornstra
Berichten: 3911
Lid geworden op: zaterdag 22 apr 2006 10:20 am
Locatie: Heerenveen

Re: Claas Scheltis en Douwe Teetses de Haan

Bericht door Andries Koornstra » dinsdag 14 jun 2016 12:15 pm

IMG_1116.JPG
Aan de geïnteresseerden.

Ik ga eerst proberen een bestandje aan jullie te showen. Als me dat lukt kom ik daar op terug.

Groetjes, Andries.

Gebruikersavatar
Andries Koornstra
Berichten: 3911
Lid geworden op: zaterdag 22 apr 2006 10:20 am
Locatie: Heerenveen

Re: Claas Scheltis en Douwe Teetses de Haan

Bericht door Andries Koornstra » dinsdag 14 jun 2016 12:24 pm

Zowaar,

het is me gelukt! Dit plaatje komt uit de klapper autorisaties Harlingen. Een speldenprikje van Richard zette me aan tot wat zoeken. Ook eerst weer in de grondverf, maar met potentie voor uitbreiding. De twaalfjarige wees in de akte moet de persoon zijn die ik eerder in een onderzoekje onder generatie I als Teetse N opvoerde. De zeldzame mannennaam Teetse, het erfelijke houtmalenaarsberoep. De naam Rincke van de oom.
Nog even doorsappelen voor het ultieme bewijs (maar het kan niet missen), en er zijn twee generaties bovenop gezet.

groetjes, Andries.

Plaats reactie