Jildou Jacobs en de familie Hottinga

algemene vragen over genealogisch onderzoek bij Tresoar
Plaats reactie
Margreet Huisman
Berichten: 5285
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 1:02 am

doopboeken Bakhuizen RK - de originelen

Bericht door Margreet Huisman » zaterdag 7 jan 2006 1:37 pm

Originele doopboeken Rk Bakhuizen: susc.

24-4-1766 Jantje, Jantje Meinderts
25-9-1767 Sikke, Marijke Piers ... Jantje Meinderts
2-2-1769 Jan, Jan Jans Krol
11-11-1770 Trijntje, Geerbrich Sikkes
18-8-1772 Antje, ? Luitske ? Jans
26-3-1774 Gerben, Jacob Sikkes
21-10-1775 Marijke, Siuk Sikkes
24-10-1777 Uilke, Pier Sikkes
13-3-1780 Pier, Goijske Sybrands
20-5-1782 Geertje, Martjen Dirks
31-1-1785 Klaaske, Antje Wijbrands

Gebruikersavatar
Maikel Galama
Berichten: 3120
Lid geworden op: dinsdag 6 dec 2005 12:31 pm
Locatie: Workum

Op het goede moment de gewenste gegevens

Bericht door Maikel Galama » zaterdag 7 jan 2006 2:03 pm

Hoi Margreet,

moet zo langzamerhand kunnen: without words

Bedankt, Maikel.

Margreet Huisman
Berichten: 5285
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 1:02 am

Rienske Wybes- Beits Jetses-Wybe Tjerks

Bericht door Margreet Huisman » maandag 9 jan 2006 12:40 am

Ik kon het niet laten, Maikel-
even verder puzzelen met Reinskje Wybes mogelijke voorouders en familie.

Geve Als vader volkomen Consent en Approbatie Aan
Gerben Jans kingma en Beiskie Jetses om op d 24 Julij en vervolgens
Publiek te worden geproclameert of voorgesteld door also in haar kinder
huwelijk te worden bevestigt
Workum d 23 Julij 1791
Jan Gerbs: kingma
--------------------------------------
Ondergeschreven als Vader van fetje yetses
Met Goed Keuring en Overleg van mijn vrou
Sijbrig Tierks Neem Gewogen ijn, dat zij
fetje Jetses met harmen Pieters, hier woonagtijg,
haar ijn Een wettig Eijgt Laat verbinden,
Terwijl dat ondergeschreven hem op Reijs
Bevind de Tijd wanneer van booven schreven
Harmen Pieters en fetje ijetses overlaaten
In Workum den 18 Maert 1791
Yetse wiebes
Siebrig Tierks

De vermoedelijke kleindochters van Beitske Jetses Indijk dus.
Met vader Jetse Wiebes, de vermoedelijke broer van Reinske Wiebes.

-------------------------
Beitske Jetses Indijk hertrouwt na 4 jaar alweer, 1734 Rinse Jans, en ook Wybe Tjerks bleek eerder gehuwd - 1727 Lutske Wytzes Heeg h, beiden Indijk.
Zo heel veel kinderen konden ze dus niet gehad hebben, en ik gokte op vernaming ouders.
Een Tjerk Wybes heb ik niet gevonden, maar een Jetse Wybes wel, hij huwt workum 1758- hv- met Sybrig Tjerks.
Zij is via de hv doopboeken 2 generaties terug te volgen en dus ook de meeste namen - gb 1734 dochter van Tjerk Ritskes en Fed Garkes, zij van Zaandam.
Sybrig heeft als broers en zussen Hots-Wobbel-Gerkje en Gerritje.
Tjerk de zoon 1709 van Ritske Tjerks en Wobbel Wybrants.

Jetse Wybes krijgt 5 kinderen: wiebe-wiebe- fetje- beitske-richtje.

Het is nu heel verleidelijk om te zeggen 1e dochter haar moeder, 2e dochter zijn moeder - en dus beitske. Of andersom- een beitske moet dan wel zijn moeder zijn geweest.
Maar ik heb gezocht om meer.
Op zich als ik hv blijf is ook te controleren dat er niet elders een Jetse uit een Wybe wordt geboren.

Als Jetse hv huwt en doopt, was zijn moeder misschien ook al hv.
En wellicht in een doopboek Wymbrits te vinden.
Dat was ze:
In Hommert hv huwt Jetse Sikkes 13-10-1700 met Richtje Murks, beiden Hommerts en ze dopen aldaar hv:
9-1701 Beydts
16-2-1703 Murk
29-1-1708 Beyds.

Jetse Sikkes hertrouwt 12-8-1708 Hommerts hv Marij Ates- geen k
en 1-11-1711 Hommerts hv Tjaltje Jans met:
14-1-1714 Richtje (opm. Timmerman Hommerts)
22-8-1717 Sikke

Tot nu toe paste het wonderschoon.
Als bovendien de naam Richtje van Beits Jetses kant kwam - (en niet uit Zaandam) dan moest Reinske wel van Wybe Tjerks kant gekomen zijn - en ook die vond ik:

Ondertrouwregister Gerecht Sneek, 1691
DTB nr: 635, 1675 - 1697
Vermelding: Ondertrouw van 27 juni 1691
Man: Tjerck Auckes, Woudsend
Vrouw: Reynsk Hoytes, Sneek

Ondertrouwregister Hervormde gemeente Sneek, 1691
DTB nr: 666, 1674 - 1721
Vermelding: Ondertrouw van 21 juni 1691
Man: Tjerck Aukes, Woudsend
Vrouw: Reynsk Hoytes, Sneek

Gestandaardiseerde namen: TJERK AUKES en RINSKE HOITES

Omdat ik van Tjerk geen hv kinderen kan vinden, vermoed ik dat hij rk was. En dat zou ook verklaren waarom er van Wybe Tjerks geen hv kinderen te vinden zijn.
Maar het is wel erg wankeltjes.

----------------
Wybe en Richtje van Jetse-Workum kan ik niet getrouwd vinden, bij Beitske en Fetje vond ik dit:

Ondertrouwregister Gerecht Workum
DTB nr. 842, 1785 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 31 juli 1791, Workum
Man: Gerben Jans Kingma, Gaast
Vrouw: Beitske Jetses, Workum
NB: met consent van zijn ouders; huwelijk voltrokken in het bijzijn
van haar vader Jetse Weibes als getuige

en:

Trouwregister Hervormde gemeente Workum
DTB nr. 862, 1772 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 17 april 1791, Workum
Man: Harmen Pijtters, Workum
Vrouw: Fettje Jetses, Workum
NB: hij is weduwnaar; met consent van haar ouders, vertoond door
Sikke Jetzes, koopman te Workum

Dat is de Sikke Jetzes geboren 1717 Hommerts hv. - de halfbroer van Beitske.
Fetjes oudoom dus - als het verhaal klopt en deze getuige er niet toevallig is.
Hij trouwt 1745 Gatske Jacobs, hij hommerts zij workum - doopt workum hv kinderen Jetse en Hipke.
Hertrouwt 1750 workum Jetske Reins, en doopt met haar Workum hv Jetse 1752 en Jetse 1755. Nog geen nageslacht gevonden.
------------
Fetje en Harmen Pieters kinderen heten van Wetzinga in 1811.
Van Beitske geen k gevonden en Gerben Kingma hertrouwt 1798 Sjutke Jaitzes van der Zee.

-----------
Van de oudere generaties trouwt Murk Jetses 1730 met Trijn Baukes, Nijhuizum hv- beiden dan aldaar.
richtje 1732- hylkje 1734 en bauke 1735.
Richtje Murks lijkt te trouwen 20-5-1771 vanuit Sijbrandaburen met Pieter Oepkes Dijkstra van Poppingawier.
Ze dopen een Murk 1774 in Abbega hv- en hij meldt in 1811 dit:

Dijkstra, Pieter Oepkes, Scharnegoutum

k. Oepke 38, Terzool, Murk 37, Deersum, gehuwd met Aaltje Jans, Sybren 30, Burgwerd, gehuwd met Janke Pieters, Thijs 26, gehuwd met Reintje Aukes;

kk. (v. Murk) Pieter 11, Teunis 9, Sibbeltje 6, Jan 4, Melle 25 wk (v.
Sybren) Rigtje 5, (v. Thijs) Pieter 2, Anke 1

------------
Er zijn slechts 4 Beitske-Wybes combinaties in Friesland:
1728 Blija
1694 Vrouwenparochie (hij ovl 1699- k antje claas en wybe)
1726 Foekema Ysbrechtum - die al onderzocht was
en 1730 Indijk, die dan nu 'onderzocht' is.
Ik weet niet of ze Reinskes ouders zijn, maar het is niet onmogelijk.


Groet, Margreet
o, die bovenste 2 aktes heb ik hier vandaan:
http://members.lycos.nl/WarkumsErfskip/id133.htm

Margreet Huisman
Berichten: 5285
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 1:02 am

aanvulling op/bij huwelijken Krol-Krul kinderen

Bericht door Margreet Huisman » dinsdag 10 jan 2006 1:12 am

Maikel- ik heb nog aanvulling voor je met de Krul/Krol-kinderen.

We kunnen weer leuk allerlei families linken.
Kijk maar even wat je kunt gebruiken. Ik heb niet alle data helemaal tot op de dag overgenomen, soms enkel een jaartal.

Jantje Meinderts Krul huwt 17-9-1801 Kornelis Ynses Reen
hij 10-5-1779 Bolsward rk martinus, zn Inse Cornelis en Hiske Melis.

Inse Cornelis 1718 Roodhuis rk- zn Cornelis Ynses (Reen) en Sybrig Murks Jorna. / Cornelis zn Ynse Yppes x Hiske Cornelis Reen 16-12-1673.

Hiske Melis ca. 1748 dr Melis Hielkes en Akke Teekeles x 1747.
Akke Teekeles = zus Fonger Teekeles, vader van Doetje Fongers, 1e vrouw Gerbrand Gaukes Hoogeboom x 1783.

Akke (1722) en Fonger (1717) kinderen van Teekele Jans x Doetje Jacobs 1711 IJsbrechtum hv, kinderen gedoopt Bolsward rk Martinus.

---------------------------------
ouders en gezin Hielke Piers, kinderen Hylkema:

Pier Annes en Gatske Hijlkes ot 19-1-1746 gerecht Hem. Oldeferd, hij elahuizen, zij nijega.
Kinderen:
Hielke Piers 16-9-1748 Bakhuizen rk, X Sieuwke Sikkes
*Grietje ca. 1749-1826, x Romke Huites Huitema 1778 zn Huite Klases x Taetske Sybes
Mayke 17-12-1753 Lemmer-Follega rk
Martina 22-3-1755 Lemmer-Follega rk
Christina Piers 26-12-1756 Lemmer-Follega rk

* hun zoon Pier Romkes Huitema 1784-1847, x Iedje Ages de Boer 1789-1866, dr Age Ientes de Boer x Jetske Hendriks (hiemstra).

Pier Annes lijkt te hertrouwen 1785:
Vermelding: Eerste proclamatie van 7 mei 1758, Lemmer - Follega -
Eesterga
Man: Pier Annes, Follega
Vrouw: Jantjen Harmens, Follega
NB: attestatie Oldelamer; sijn met attest vertrokken naar de Wouden
in Gaasterland, ter woon, dog te Oldelamer getrouwd

---------------------------------

Hielke Piers x Janke Luitjens, zij ovl. 24-1-1808 Heeg rk.
zeer waarschijnlijk ook dr Lutse Siebrants en Jetske Harmens x 6-2-1753 Blauwhuis rk.
Lutse Sibrant , 16-6-1718 Blauwhuis rk, zn Siebrant Reins en Tietske Jacobs, eerst gehuwd met Nieske Hillebrants, x 2-11-1740

k Lutse en Nieske, allen blauwhuis rk:
hillebrant 1742
sybrant 1744
teetske 1746
sybrant 1748
k.Lutse en Jetske:
nieske 17-8 1755 Blauwhuis, x Wiebe Johannes 8-8-1779 Blauwhuis rk
jacob 19-3-1757 Bl
hette 1761 Bl.
agniet-ie 9-11-1764 Sneek rk, p Pieter Hanses, x Jan Meinderts Krul
sibout 1771 Sneek rk

In Sneek heet Lutse Lieuwe Sybrands.
Er zit een gat tussen 1764 en 1771- en later hebben ik over en weer peter/meter Janke Luitjes en nog Harm Luitjes x Gatske Sjoukes. Die passen in dat gat, en Harm zal naar Jetskes vader zijn vernoemd.

-------------------------------

Kinderen Hielke Piers-Janke Luitjes:
Gatske 10-8-1784, Heeg rk neeske luetses
Gatske 1785, Woudsend rk, ouders horen tot heeg, gadsche harms
Pier 16-2-1787, heeg rk, agniet lutses
Luitje 1789 heeg rk, jetske leudses
Anne 1792, heeg rk, wiebe johannes
Sybold 1795, heeg rk, harm luces
Jetze 1796 heeg rk, jetske luces
Bauke 1801 heeg rk, mayke piers

Janke Luitjes is meter bij Luutze Jans Krol, 29-9-1799 Bolsward rk
zn Agniet Luitjes en Jan Meinderts Krol (als janke hielkes.)

Groet, margreet.

Gebruikersavatar
Hinke Westra
Berichten: 567
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 4:52 pm
Contacteer:

Pier Annes

Bericht door Hinke Westra » dinsdag 10 jan 2006 8:04 am

En misschien mag ik even inbreken. Heb niet jullie hele uiteenzettingen gevolgd maar zag nu Pier Annes en Gatske Hylkes en dat kwam me toch vaag bekend voor. En inderdaad, die heb ik in mijn bestand, via dochter Martentje, komt zij voor in de kwartierstaat van mijn man.
Dank voor haar doopdatum, eerder zoeken in Bakhuizen en Balk had niets opgeleverd, logisch als ze in Follega gedoopt is.
Van Martentje Piers heb ik dus huwelijk en kinderen, is er nog belangstelling voor haar nageslacht?

Groet, Hinke.

Gebruikersavatar
Maikel Galama
Berichten: 3120
Lid geworden op: dinsdag 6 dec 2005 12:31 pm
Locatie: Workum

Pier Annes

Bericht door Maikel Galama » dinsdag 10 jan 2006 9:44 am

Hoi Hinke,

ik ben nog op de vorige bladzijde bezig met de familie Krul/Krol, dus kan het nu nog niet goed inschatten hoeveel of hoe weinig ik van de Pier Annes familie heb. Je mag het hier deponeren als je wilt, doet Margreet ook als ze weer iets heeft, en dan kom ik het vanzelf tegen. Bedankt voor je bijdrage in een schijnbaar never ending story.

Maikel.

Gebruikersavatar
Hinke Westra
Berichten: 567
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 4:52 pm
Contacteer:

Pier Annes

Bericht door Hinke Westra » dinsdag 10 jan 2006 10:03 am

Maar is er een relatie tussen Pier Annes en Jan Jans Krol?, die heb ik nl. ook in mijn bestand. Ook oude gegevens, zal even de gegevens die ik daar nog van op papier heb in mijn bestand zetten en daar een overzicht van geven. Heb je misschien niets aan, maar ik deponeer wel.

groet, Hinke.

Margreet Huisman
Berichten: 5285
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 1:02 am

Hinke Piers van Pier Annes

Bericht door Margreet Huisman » dinsdag 10 jan 2006 10:11 am

Er hoort nog een Hinke bij, Hinke - zag ik nu pas.

Ik ben wel benieuwd naar een achternaam Hendrik Arends-kinderen, voor mijn eigen boom is het hele nageslacht niet nodig, maar het is wel leuk te zien hoe iedereen linkt.

Die Hinke Piers zal net als Grietje, en misschien nog een Anne - geboren zijn woudsend of heeg, waar de doopboeken van weg zijn.
Ze trouwt 3x: Benedictus Pieters 1777 bakhuizen, Willem Ottes 1783 lemmer, en Obbe Jeens 1790 langweer.

m/peter bij haar kinderen zijn hendrik arends, hylke piers en bij dochter gatske jauke luitses- ofwel janke luitjes x hylke piers.

Lemmer gaf verder ook weer allemaal broers en zussen van Gatske Hijlkes te m/peteren: gritje helkes bij mertyen, en verder setze hilkes en emigen hilkes.

Gebruikersavatar
Hinke Westra
Berichten: 567
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 4:52 pm
Contacteer:

Martentje Piers

Bericht door Hinke Westra » dinsdag 10 jan 2006 10:49 am

Kinderen van Hendrik Arends en Martentje heb ik verder niet uitgezocht, dus geen achternamen, alleen via Stientje. Woud(t) en van der Berg heb ik nog wel meer van mocht je van iemand nog iets willen weten.

Groet, Hinke

I Hendrik Arends Sikking, geb. Münster Koninkrijk Hanover ca.1752, wever, overl. Idskenhuizen 10 nov. 1835 tr. Huis ter Heide 21 nov. 1778 Martentje Piers ged. Follega 22 maart 1755 arbeidster, overl. Idskenhuizen 19 aug. 1813 dr. van Pier Annes en Gatske Hijlkes.

Uit dit huwelijk:

1. Pier Hendriks, ged. Sint Nicolaasga 7 maart 1779
2. Arend Hendriks, ged. Sint Nicolaasga 15 aug. 1780
3. Maryken Hendriks, ged. Sint Nicolaasga 3 dec. 1782
4. Maryken Hendriks, ged. Sint Nicolaasga 8 jan. 1784
5. Pier Hendriks, ged. Sint Nicolaasga 11 nov. 1785
6. Arend Hendriks, ged. Sint Nicolaasga 1 juni 1788
7. Anne Hendriks, ged. Sint Nicolaasga 9 jan. 1791
8. Gats Hendriks, ged. Sint Nicolaasga 1 nov. 1792
9. Styntje Hendriks, ged. Sint Nicolaasga 17 sept. 1794
10. Stientje Hendriks Sikking volgt II

II Stientje Hendriks Sikking, ged. Sint Nicolaasga 19 maart 1799 dienstmaagd, overl. Kuinre 1 nov. 1880 tr. Lemsterland 14 april 1822 Gerrit Harmens van den Berg geb. Oosterzee 21 maart 1793 turfmaker, arbeider, visser, overl. Scherpenzeel 10 okt. 1871 zn. van Harmen Hendriks van den Berg en Margje Gerrits Kruis.

Uit dit huwelijk:

1. Harmen Gerrits van den Berg, geb. Lemsterland 17 nov. 1822
2. Martentje Gerrits van den Berg volgt III-a
3. Hendrik Gerrits van den Berg, geb. Lemsterland 2 juli 1825
4. Hendrik Gerrits van den Berg, geb. Lemsterland 11 juni 1826
5. Margjen Gerrits van den Berg, geb. Weststellingwerf 20 febr. 1831
6. Hendrik Gerrits van den Berg, geb. Echten 16 mei 1833
7. Johannes Gerrits van den Berg, geb. Lemsterland 17 april 1835
8. Gatske Gerrits van den Berg, geb. Lemsterland 6 nov. 1836
9. Harmen Gerrits van den Berg, geb. Nijetrijne 27 nov. 1838

III-a Martentje Gerrits van den Berg, geb. Oosterzee 25 maart 1824, dienstmeid, overl. Lemmer 17 april 1905 tr. Lemsterland 24 april 1853 Coop Jacobs Woudt geb. Oosterzee 30 maart 1816 arbeider, turfmaker, werkman, overl. Lemmer 26 nov. 1893 zn. van Jacob Koops Woud en Jantje Jans Slot.

Uit dit huwelijk:

1. Jacobus Woud, geb. Oosterzee 2 april 1854, overl. Joure 23 januari 1942.
2. Christina Woud, geb. Oosterzee 6 april 1856, overl. Oosterzee 1 mei 1856
3. Gerrit Koops Woudt, geb. Oosterzee 6 sept. 1857, overl. Oosterzee 10 juni 1858
4. Christina Koops Woud, geb. Echten 26 juni 1859
5. Jantje Woud, geb. Munnekeburen 22 juli 1861, gedoopt Kuinre 23 juli 1861, overl. Sloten 17 dec. 1925, tr. Yde Aukes Nijholt, zn.v. Auke Ydes Nijholt en Teatske Berends de Jong, Teatske dr.v. Berend Cornelis de Jong en Grietje Pieters de Vries die eerder gehuwd was geweest met Jan Jans Krol.
6. Gerritdina Woud, geb. Nijetrijne 9 sept. 1863, overl. Amsterdam 7 jan. 1916
7. Geziena Woud, geb. Steenwijkerwold 12 april 1866
8. Johannes Woudt, geb. Steenwijkerwold 3 aug. 1870, overl. Steenwijkerwold 8 aug. 1870

Margreet Huisman
Berichten: 5285
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 1:02 am

sikking-sikkens-sikken

Bericht door Margreet Huisman » donderdag 12 jan 2006 6:22 pm

Als je zo ooit compleet wilt hebben, Hinke - de helft trouwt of ovl onder sikkens-sikken.

Groet, en terug naar de Jacobs-Gerbens-nazaten.
margreet.

Margreet Huisman
Berichten: 5285
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 1:02 am

Trijntje Meinderts Krol

Bericht door Margreet Huisman » donderdag 12 jan 2006 6:31 pm

Maikel, ik had nogal wat problemen met deze - ze overlijdt 1811, gehuwd en dat kon ik niet vinden. Heb dus de ovl.akte nagekeken.
Hier alle info:

Trouwregister Rooms-katholieke parochie Balk
DTB nr. 306, 1766 - 1812
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 18 november 1810, Balk
Man: Eibert Durks, Wyckel
Vrouw: Trientje Meinders, Wyckel
NB: het huwelijk is voltrokken in het bijzijn van de getuigen
Hendrik Piters Rekers, Hendrik Johannes Os en Luitske Hendriks

Gestandaardiseerde namen: EGBERT DIRKS en TRIENTJE MEINERTS

---------------------
Overlijdensakte Gaasterland, 1811
Aangiftedatum 10 september 1811, blad nr. 20
Trijntie Meinderts Krol, overleden 10 september 1811, oud 36 jaar,
gehuwd

-------------------------
1811: Harmen Bouwes en Benjamin (leek Sterk, maar tekent als) Herres , huislieden, geburen te Wyckel - dat Trijntie...36...gehuwd aan Eibert Durks, dr. van Trijntje Sikkes weduwe van Meindert Jans Krol, huis nr. 13 is overleden.

Geen k. gevonden.

Eibert Durks is mogelijk deze:
Gaasterland, doopjaar 1774
Balk, Doop R.K. par. 1766-1811
DTB: 306
Dopeling: Egbertus/Egbert
Gedoopt op 15 november 1774 in Balk RK
Kind van Dirk Teyes en Sierkje Kornelis
( andere kinderen ook met moeder Sjoerdje Kornelis).


Groet, margreet.

Gebruikersavatar
Maikel Galama
Berichten: 3120
Lid geworden op: dinsdag 6 dec 2005 12:31 pm
Locatie: Workum

Grietje pieters

Bericht door Maikel Galama » zondag 15 jan 2006 4:27 pm

Hoi Margreet,

na een drukke week eindelijk weer tijd om met het Jacob Gerbens gezin door te gaan, ik heb een behoorlijke achterstand opgelopen, maar hoop het binnen niet al te lange tijd in te lopen.

Ik ben ook met de kinderen Krul/Krol bezig geweest en zal daar komende week vast nog wel op reageren, maar voordat ik dat doe wil ik eerst nog naar het archief om een aantal dingen uit te zoeken.

Mijn reaktie nu is er een op het schrijven van 06-01-2006 en gaat over Gauke Jacobs zijn vrouw Grietje Pieters en haar familie. Ik kan niet anders dan mijn bewondering uitspreken over jouw gegoochel en dan bij haar vermoedelijke ouders Pieter Wybes en Lutske Roelofs uit te komen. Ik heb het gegoochel gevolgd en kom tot dezelfde conclusie, het moeten haar ouders zijn, kan bijna niet anders. Omdat Grietje bij haar huwelijk voor het gerecht in 1756 van Scharnegoutum kwam, had ik meer in de omgeving van Roodhuis gezocht. En weet je wie er getuige was bij het kerkelijk huwelijk te Roodhuis ? Jawel, Trijntje Palses, de dochter van Pals Andries en latere vrouw van Fedde Reins Galema. En Fedde was eerder gehuwd met Ytje Pieters, dv Pieter Jacobs en Ytje Hoytes (En Pieter Jacobs was misschien wel een zoon van Jacob Gerbens. Margreet, misschien wel iets voor jou om dat uit te goochelen ? )

Ook heb ik even in het genealogysk jierboek 2000 naar de ouders van Aafke Pieters (x Ibe Nolles 1732) gekeken zoals je vroeg. Hier worden Pieter Feddes en Trijntje Wiebes als haar ouders vermeld.

Groetjes, Maikel.

Gebruikersavatar
Maikel Galama
Berichten: 3120
Lid geworden op: dinsdag 6 dec 2005 12:31 pm
Locatie: Workum

Reinske Wybes

Bericht door Maikel Galama » zondag 15 jan 2006 7:40 pm

Hoi Margreet,

nog even een reaktie op het Reinske Wybes verhaal van 09-01-2006 :

helemaal overtuigend vind ik het verhaal niet, zelf twijfel je hier en daar ook nog geloof ik, maar om het dan maar weg te gooien, nee, dat kan ook niet. Voorlopig ga ik toch ook voor het ouderpaar Wybe Tjerks en Beitske Jetses, maar, dat heb je bij mij reeds eerder gemerkt, ik heb problemen met het veranderen van geloof.

En nu ga ik even iets anders doen, met Uw welnemen.

groetjes, Maikel

Margreet Huisman
Berichten: 5285
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 1:02 am

grietje pieters

Bericht door Margreet Huisman » zondag 15 jan 2006 9:54 pm

Hoi Maikel -

Ik dacht dat jaarboekje misschien nog haar familie gaf en peters : Pieter Wybes, de vader van Grietje, is 2 x peter bij de kinderen van Trijntje Wiebes en Pieter Feddes.
Mooi dat we op zelfde echtpaar uitkomen.

Grappig he, van Trijntje Pals. Had ik in december al gemeld, maar in zo'n lap reactie dat je er waarschijnlijk overheen gelezen hebt.

Voor de volledigheid: de andere mogelijkheid was dit:
Trouwregister Hervormde gemeente Rauwerd Irnsum, 1721
DTB nr: 582, 1676 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 4 mei 1721, Rauwerd
Man: Pijter Broers, Scharnegoutum
Vrouw: Lutske Jous, Friens

Gestandaardiseerde namen: PIETER BROERS en LUTSKE JOUWS
NB: hij is schoenmaker.

Het is vreemd genoeg de enige melding, niks in friens, ook niet hv of gerecht. Friens valt rk gezien onder warga - en daar zijn huw- en doopboeken van.
Ik kan geen dopen vinden echter , noch rk noch hv. En ook geen ongedoopt wel trouwende vernaamde kinderen.

-------------
Ydtie Hoytes heb ik hier als dr Hoyte Johaens en Itie Clases. Ze is meter 1719 en 1721 bij haar broer Johaen, 1721 onder vermelding ev Pieter Kuyper. (Pieter Jacobs dus).
Dochter 1 van Pieter Jacobs en Ydtie is een Jeltie, meter Tryntie Japeks - dus zal zijn moeder wel zijn.
Tenzij je Jacob Gerbens nog even tussendoor met een Jeltje getrouwd wilt hebben .. en gelet op de achternaam Kuyper, als het zijn beroep tenminste niet is, lijkt Pieter Jacobs me geen zoon.

ciao,
margreet.

Margreet Huisman
Berichten: 5285
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 1:02 am

Reinkse Wiebes

Bericht door Margreet Huisman » zondag 15 jan 2006 11:40 pm

Ik loop achter met aantekeningen uitwerken - het wordt weer een heel verhaal.
Gek genoeg krijgt mijn wankele verhaaltje rond de mogelijke voorouders misschien wat meer vastigheid door de autorisatieboeken.
Reinske staat er niet in, maar wel een aantal andere mensen.

17-12-1703 acte 99
w. Aucke Tiercx Indijk Riemke Botes, xx Tomas Haitses
cur: Tierck Auckes, Ypecolsga
Claes Douuus Akkrum
wybe auckes 15jr, botte 8jr, antie auckes 4jr.
doel nadere scheiding en deling ... Haitses Haskerdijken ...
Ik had Tjerk bedacht als mogelijk vader van Wybe- en dat daar wellicht de naam Reinske vandaan kwam.
Wat me opviel hier is tjerk aukes, indijk, ypecolsga en de naam wybe.
Ik weet niet wie wie is, wijlen Auke kan Tjerks vader zijn die voor de 2e keer getrouwd was, hij wordt dan cur. over jongere halfbroers en zussen. Wel meer gezien.
Of de zoon - en dan uit eerder huwelijk van Tjerk, omdat ik hem vond x Reynsk Hoytes 1692.

29-4-1710 acte 150
w.Wopke Gerbens moe Sijbrich Hoijtes nu huisvr. Douwe Hendriks Heeg
cur: Tierck Auckes, Ypecolsga - aangehuwd oom
weesk. Rixt Wopkes 12 jr.
Dankzij de aangehuwd oom, hebben we het in elk geval over dezelfde als Tjerk Aukes x Reynsk Hoytes. Sijbrich is dan haar zus.
31-3-1716 acte 191
wl Claes Douwes wl. Neeltie Auckes
zij xx Pier Leukes, xxx Ysbrand Freercks.
cur: Tierck Aukes ypecolsga
en Giold Giolds woudsend (beiden D.G.)
douwe clases 13jr en auke piers 5 jr.
Giolt Giolts is de man van Tjiets Auckes, x 1701 Woudsend.
Het nageslacht van Auke Piers wordt Hoekstra en Piersma.

Lidmatenboek Doopsgezinde gemeente Woudsend:
Wiebe Aukes bel 5-2-1723, uit 1726.
Hij is het kind uit de eerste acte, trouwt 1723 met Grietje Jelles van Workum en volgt haar mischien naar daar.
Wiebe Tjerks lidm 1705, kerkeraad.
Het wordt wel lastig deze Wybe in een huwelijk van Tjerk 1692 te stoppen.
----------------------------------------------------------------------------
22-4-1729 acte 284
Jetse Sickes wl Richtie Mircx wl
cur: Abe Mirx, Hommerts
weesk. Beits Jetses 22jr.
We weten nu dat 'een' Beits Jetses in 1729 nog leefde, en dat zij misschien dezelfde is die 1730 trouwt met Wybe Tjerks.
31-3-1748 acte 394
va. Murk Jetses
cur: Sikke Jetses, schipper Workum
en ... Martens, ontvanger Nieuwenhuizen
k.v.Murk Jetses
zyn Rigtie en Hylk.
Erg prettig die autorisatieboeken. Dit is de Sikke Jetses, geboren Hommerts, die volgens mij als oudoom in Workum aantrad bij het huwelijk van Jetse Wybes' kind. Hiermee staat vast, althans wel zo ongeveer, dat hij inderdaad naar Workum verhuist is, en daar zeer waarschijnlijk de oudoom is, omdat er niemand anders van die naam voor handen is.

Ik heb nu een soort omgekeerde logika - als Sikke Jetses de oudoom is, en familie van Jetse Wybes, en die kan alleen aan zijn naam komen door Wybe x Beitske ...
dan is die familie in elk geval rond.
Blijft over bewijzen dat Reinske Wiebes er ook nog bijhoorde.
En dat kan misschien weer met de Tjerk Aukes-zaken hierboven


Nog wat meer:
10-11-1705
w.Sicke Heres, Hommerts
cur: Hinne Sickes, Hommerts en Heere Sickes, Trophorne o.Elahuizen
k. innocente dochter Fed Sickes.
R (de aanvrager) - Jurjen Joannis Walter, fiscaal.
Lidmatenboek Hervormd Hommerts:
Beitske Hinnes - Sicke Heres - lid H 1682, hij ovl 30-9-1705, zij ovl 27-7-1693

Jetse Sikkes - Rikst Murkx, bel H 27-12-1705, zij ovl 1-3-1708.
Jetse Sikkes- Tjaltje Jans, zij van Woudsend te H. 25-12-1711.

Er is nog een echtpaar Sikke x Beitske te Hommerts, ze staan niet in het lidmatenboek.

En als ik doorzoek op cur. Abe Murks, (maar misschien is het toevallig dat Richtje ook een Murks was), zit ik vrij snel in de Abma's.

-------------------
Verder vond in de ovl Workum <1811 toch nog Hipke Sikkes ~ 1749, ovl. 1807 57jr., aangegeven door zoon Klaas IJsbrands.
Ze trouwde 1771 IJsbrand Klases, kinderen registreren Parma in 1811.

En deze tussen de huwelijksbijlagen <1811:
Workum Den 30. MJanuarj 1802
Wij Ondertekene verklare bij als
dat myn knegts Ouders Lieuwe Pieters,
Pieter Lieuwes en Piettje Hindriks van
Ackerwoude een wylen tyd overleden zyn
Sybren Jans Kingma
Jacob Reins
Als, als, als dit Jacob Reins Hettinga is, die een paar jaar in Workum gewoond had, zei je - en ik kan trouwens geen andere vinden...
en (uitgeplozen) Sybren Jans is de broer van Gerben Kingma x Beits Jetses.
Dan was Jacob mogelijk in zaken met de familie van zijn vrouw.


Bestudeer het maar eventjes,
Margreet.

Plaats reactie