Jildou Jacobs en de familie Hottinga

algemene vragen over genealogisch onderzoek bij Tresoar
Plaats reactie
Gebruikersavatar
Hinke Westra
Berichten: 567
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 4:52 pm
Contacteer:

Jan Jans Krol

Bericht door Hinke Westra » maandag 16 jan 2006 11:33 am

Hierbij wat ik heb van Krol/Krul. Geen idee of je er nog wat aan hebt, zie maar.

Groet, Hinke.

Jan Jans Krol is geboren op 03-04-1749 in Mirns en Bakhuizen, zoon van Jan Jans Krol en Jantje Meinderts, landbouwer, overleden op 05-02-1825 in Nijemirdum
trouwde (1) op 20-01-1772 in Bakhuizen met Gatske Aukes.
trouwde (2) op 28-10-1810 in Balk met Grietje Pieters de Vries, geboren in de Knijpe, gedoopt op 12-04-1787 in Heerenveen, doopgetuige: Swaantje Joostes, dochter van Pieter Pieters en Hinke Joostes, boerin, overleden op 28-08-1845 in Nijemirdum, begraven op 03-09-1845 te Oudemirdum.

Kinderen van Jan Jans en Gatske:
1 Joannes Jans Krol, geboren op Monds, gedoopt op 06-12-1772 in Bakhuizen
2 Geeske Jans Krol, geboren omstreeks 1774 in Zwartsluis (uit overl.akte) Volgt III-a.
3 Ennick Jans Krol, geboren in Wiel, gedoopt op 26-08-1776 in Bakhuizen
4 Rinnik Jans Krol, geboren in Wiel, gedoopt op 18-09-1778 in Bakhuizen

Kinderen van Jan Jans en Grietje Pieters:
1 Luurtske Jans Krol, geboren op 13-07-1813 in Gaasterland
2 Engeltie Jans Krol, geboren op 10-11-1815 in Gaasterland
3 Petronella Jans Krol, geboren op 12-12-1822 in Nijemirdum Volgt III-b.

III-a Geeske Jans Krol is geboren omstreeks 1774 in Zwartsluis (uit overl.akte), dochter van Jan Jans Krol en Gatske Aukes, overleden op 22-12-1829 in Scharl.
Geeske Jans trouwde op 04-05-1795 in Bakhuizen met Harmen Jans Vogelzang, geboren omstreeks 1768, zoon van Jan (Johannes) Melcherts en Grietje Kornelis, visser, overleden op 10-01-1830 in Scharl.

Kinderen van Geeske Jans en Harmen Jans:
1 Jouke Harmens Vogelzang, geboren omstreeks 1796
2 Johannes Harmens Vogelzang, geboren op 26-09-1796 in Scharl, visser, overleden op 11-04-1862 in Laaxem, hij trouwde op 14-06-1833 in Hemelumer Oldeferd met Neeltje Aukes Sonsma, geboren in Oudemirdum, gedoopt op 27-12-1806, dochter van Auke Martens Sonsma en Grietje Johannes Koehoorn, overleden op 03-11-1874 in Laaxem
3 Jan Harmens Vogelzang, geboren omstreeks 1799 in Mirns en Bakhuizen, visser, hij trouwde op 30-01-1833 in Gaasterland met Geeske Johannes Konst.

(Huwelijksakte van Jan Harmens Vogelzang, volgens doopextract Johannes Harmens Vogelzang, 34 jaar, visser, w.t. Scharl, geb. Minrns en Bakhuizen, zn.v. wijlen Harmen Jans Vogelzang in leven visser en Geeske Jans Krul, in leven echtelieden en beide gewoond hebbende te Scharl, kleinzoon van vaderszijde: Johannes Melcherts in leven werkman en Grietje Kornelis zonder bedrijf gewoonde hebbende en overlden te Mirns en Bakhuizen en van moedrszijde: Jan Jansen Krol en Gatske Aukes in leven echtelieden, huislieden gewoond hebbende te Mirns en Bakhuizen en overleden te Mirns en Bakhuizen.
en
Geesje Johannes Konst, 33 jaar, zonder bedrijf w.t. Mirns en Bakhuizen, geb. Bovenkarspel, weduwe van Lubbert Sipkes Bosman, dr.v. Johannes Konst in leven kleermaker, gewoond hebbende en overleden te Balk. Volgens extract Jan Everts Konst en Trijntje Tjallings de Boer, gewoond en overleden te Balk in leven werkvrouw, kleindochter van vaderszijde: Andries Christiaans Konst, in leven kleermaker en Geesje Maatcate(?), beide gewoond en overleden op het Zeldam Ambt Delden, moederszijde: Tjalling de Boer en Akke Pieters, gewoond en overleden te Stavoren in leven werklieden.)
Geeske Johannes Konst is geboren omstreeks 1800 in Bovenkarspel, dochter van Johannes Konst en Trijntje Tjallings de Boer
4 Jantje Harmens Vogelzang, geboren omstreeks 1804, trouwde, op 30-01-1833 in Gaasterland met Lammert Sjoukes van der Wal, geboren omstreeks 1801 in Mirns en Bakhuizen, zoon van Sjouke Fimmes van der Wal en Gatske Lammerts van der Meer, werkman
5 Gatske Harmens Vogelzang, geboren omstreeks 1809
6 Grietje Harmens Vogelzang, geboren omstreeks 1812

III-b Petronella Jans Krol is geboren op 12-12-1822 in Nijemirdum, dochter van Jan Jans Krol en Grietje Pieters de Vries, zij trouwde op 08-05-1850 in Balk met Jan Jans Monkelbaan, geboren op 25-08-1819 in Wijckel, zoon van Jan Jans Monkelbaan en Hiltje Thomas Hofstra, boerenknecht

Lemmer, memorie van successie van een Jan Jans Krol, inv.nr. 12003, nr.
1848 boven aan film.

Gebruikersavatar
Maikel Galama
Berichten: 3120
Lid geworden op: dinsdag 6 dec 2005 12:31 pm
Locatie: Workum

Jildau Jacobs familie + familie Krol

Bericht door Maikel Galama » maandag 16 jan 2006 12:12 pm

Hoi Margreet en Hinke,

ik heb deze week een druk programma en zal niet de tijd hebben om onmiddelijk te reageren, hooguit via dit kleine berichtje.

Ik ben jullie allebei zeer erkentelijk voor jullie bijdragen en zal het tzt goed bekijken en meennemen in mijn verdere onderzoek.

mijn dank en tot schrijvens,

Maikel.

Margreet Huisman
Berichten: 5285
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 1:02 am

hw.akte-blg Geertje Meinderts Krol en Jan Douwes Minnema

Bericht door Margreet Huisman » maandag 16 jan 2006 10:54 pm

Had akte van Geertje Krol/krul 1824 nog nagekeken laatst, scheelt misschien weer werk:

Uit de akte:
Jan Douwes Mennema, 30 jr. geboren Bolsward, kleremaker, wonend Koudum, zn. Douwe Mennes Mennema, arbeider ovl- en Antje Jans Kuiper, zonder bedrijf thans wonend Koudum.

Geertje 41jr. dienstmeid, vader boer, ouders ovl.

gt. : Gerke Douwes van Randen, 60jr.
Pieter Kornelis van der Leest, 72jr.
Jacob T/Sijmen van de(r) Graaff, 34jr. commies
allen wonend Koudum en bruid en bruidegom vreemd.
Uit de bijlagen:
Acte van toestemming moeder bruidegom, bij de wet van 1815 op ongenummerd papier opgemaakt ..
gt. Sybe Barends Fluitman, muzikant
Rein onleesbaar Jenemas Ge .. aas, deurwaarder.
Extract ovl. Akte Douwe Minnes Minnema 19-7-1812:
geboren Deersum, zn. Minne Sjoerds en Habelten Sybrens Hoitinga, huislieden in leven woonachtig Uitwellingerga ... te Bolsward huis no. 565 bij de kleine Kerk staande .. 80 jaar.. is overleden.

Aangegeven door extract Simke Gabes Rolsma/ in origineel wat ik eerst opgezocht had: Tjamke Gerbens Rolsma
Hedde Eeltjes Stallinga - geburen.
Pieter of Pybe Jans Wagenaar
Tjitte .....
Sytse Hendriks Tuinstra, Bakhuizen
Siebe Barends Fluitman
.... overlijden Meindert Jans Krol en grootouders van beide zijden.
verder beider doopcert. en ik meen militie.

Gebruikersavatar
Maikel Galama
Berichten: 3120
Lid geworden op: dinsdag 6 dec 2005 12:31 pm
Locatie: Workum

Nageslacht Pier Annes

Bericht door Maikel Galama » dinsdag 17 jan 2006 8:27 pm

Hoi Margreet, Hinke en anderen,

ik heb weer een stukje nagekeken en verwerkt, deze keer het nageslacht van Pier Annes waar Margreet op 10-01-2006 mee kwam. Omdat ik er slechts zijdelings mee te maken heb, heb ik het niet zo uitvoerig nagekeken, maar ik heb toch enkele aantekeningen.

Bij de kinderen van Lutse/Luite Sibrants en Jetske Harmens had ik de doop nog van Hermen, nl 15-08-1753 Blauwhuis RK. Janke Luitjes zal ook een dochter zijn, ben ik met Margreet eens.

De kinderen van Hinke Piers en Willem Ottes, maar ook die uit het huwelijk met de niet RK zijnde Obbe Jeens komen we later onder de familienaam Bonte tegen, van een eventuele familienaam van het nageslacht van Benedictus Pieters heb ik niets gevonden. Beide zoons zijn wellicht jong overleden ?

Van het nageslacht van Hendrik Arends Sikking heb ik geloof ik niets in mijn directe familie, maar vond het wel interessant te lezen. Op de RK begraafplaatsen van St. Nicolaasga en Lemmer zag ik aardig wat vd Berg's liggen, zou best van deze Hendrik Arends af kunnen stammen.

Nu ga ik weer verder met de Krol familie, hoop daar vanavond mee klaar te komen, maar pas na onderzoek op het archief kom ik met opmerkingen daarover, misschien ook wel met vragen.

Groetjes, en tot een volgende keer.

Maikel.

Margreet Huisman
Berichten: 5285
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 1:02 am

2 Geeske Jans Krol, geboren omstreeks 1774 in Zwartsluis

Bericht door Margreet Huisman » dinsdag 17 jan 2006 9:51 pm

Hinke, ik vond stomtoevallig net haar doop:
Lemsterland, doopjaar 1774
Lemmer (voorheen Follega), Doop R.K. par. 1717-1811
DTB: 497
Dopeling: Geeske
Gedoopt op 3 augustus 1774 in Follega
Dochter van Joan Joans Krol en Gatze Aukes
Doopgetuige: Vraukje/Veronica Witzes

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling: GEESKE
Vader : JOHANNES JOHANNES
Moeder : ..... AUKES
Getuige : ..... WIETSES
..... = naam of patroniem komt niet voor in de Thesaurus

Gebruikersavatar
Hinke Westra
Berichten: 567
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 4:52 pm
Contacteer:

Bericht door Hinke Westra » dinsdag 17 jan 2006 10:35 pm

Bedankt Margreet, had er zelf niet meer naar gekeken omdat het ook maar een zijlijntje is maar zal het aanvullen.

groet, Hinke.

Jan Rein Hettinga
Berichten: 39
Lid geworden op: woensdag 14 dec 2005 2:08 pm

Sikke Jacobs in 1749 zes kinderen beneden 12 jaar

Bericht door Jan Rein Hettinga » zondag 22 jan 2006 3:55 pm

Heb jullie verslag gevolgd. Dank voor al het zoekwerk en de gevonden aanvullingen. Toch nog een vraag.
Sikke JacobsxMarijke Piers: kinderen in 1749 volgens quotisatiekohier 6.
zijnde:
- Liesbet Sikkes x Meindert Jans Krol ; 11 kinderen
- Gerbrich Sikkes Hogeboom x Gosse Meinderts Palsma ; 4 kinderen
- Pier Sikkes Hoogenboom x Wietske Sjoerds Hofstra ;
- Jacob Sikkes x Maria Ages Overmeer ; 4 kinderen
- Sieuwke Sikkes x Hylke Piers Hylkema ; 1 kind.

Bij de doop van Sikke Reins 22 mrt. 1770 Woudsend rk is Marijke Sickes meter. Mogelijk het 6e kind ?

Groet, Jan Rein Hettinga

Gebruikersavatar
Maikel Galama
Berichten: 3120
Lid geworden op: dinsdag 6 dec 2005 12:31 pm
Locatie: Workum

Sikke Jacobs

Bericht door Maikel Galama » zondag 22 jan 2006 6:20 pm

Hoi Jan Rein,

op 30-12-2005 opperde Margreet een Trijntje Sikkes x Sjoerd Gosses, toen verwierp ik dat, nu begin ik weer te twijfelen. Ik heb nu geen tijd, maar misschien kun je zelf eens kijken wat je van hun kunt vinden ?
Verder denk ik dat de meter Marijke Sickes dezelfde is als Marijke Piers, ev Sikke Jakobs. Ook kun je nog zoeken op een Antje of Klaaske Sikkes.
Maar heel goed van je, bedankt.
Ik kom er op terug.

Maikel.

Gast

sikkes-kinderen

Bericht door Gast » maandag 23 jan 2006 11:58 am

Die 6 van Sikke 1749 zijn maar tot die 1749 - dus daarna kunnen er nog wel meer geweest zijn. Het lijkt me zelfs onwaarschijnlijk dat er na 1749 niks meer kwam.
Marijke Piers zal op zijn vroegst 1717 geboren zijn, dan is ze bij een stel Sieuwke 1750 nog maar 33 - de meesten gaan bij mij door tot 42-46.

Het lijkt me logisch dat Sikke zijn moeder vernoemt met een Trijntje, en ik denk dat wel 98% dat bij mij meteen doet als de moeder overleden is. Dat kan dan kloppen met een huwelijk 1758. En met geboren 1738 valt ze nog onder de 12 jaar in 1749.
Ik vond een Sjoerd Gosses ovl Woudsend 16-7-1787, en een Gosse Sjoerds 28-3-1783. Ik denk dat de laatste toch nog een zoon van Sjoerd en Trijntje Sikkes is, en niet de vader van Sjoerd x 1723.

De Pier Sikkes van 1749 vind ik vrij laat - 12 jaar na het huwelijk pas Marijkes vader vernoemd - dus ik denk dat hij een herhaling is.
Sieuwke lijkt me een vrouwelijke vorm van Sjoerd, dus daar zijn er waarschijnlijk meer van geweest. Zij trouwt 1780, hoe jonger je haar dan laat zijn, hoe meer kinderen er nog tussen passen.

Er zijn 2 Antjes Sikkes in de buurt: de ene trouwt hv 13-7-1755 met Hessel Yskes, beiden van Woudsend - zoon Yske hv ~1757, Hessel hertrouwt 1765 Rigtje Jelles, gevolgd door een Zyke hv ~1766.
De 2e een Anna Maria Sikkes trouwt Balk rk 8-10-1777 met Yde Tietes, ~ 1-6-1741 Bakhuizen rk, zn Tiete Ydes en Jantje Hermans.
Kinderen echter Janke-Derkje-Sikke-Jantje-Jantje-Jetske.

Woudsend en Heeg en ik meen Workum ook al, heb ik nagekeken op ovl Klaaskes - niets dus. Maar ze kan ook naar Sneek, Lemmer of Blauwhuis-Bolsward-Roodhuis gegaan zijn. Als .. ze er geweest is tenminste, en meestal wordt stiefmoeder wel vernoemd. Sikke zal haar toch minstens 15 jaar meegemaakt hebben. Van de andere kant had hij het smoordruk om zijn eigen familie en die van zijn vrouw vernoemd te krijgen en kwam hij denk ik niet eens aan een Klaaske toe.

De ouders van Antje Wybrens zijn meen ik Wybren Tjalles en Dieuwke Durks. Ik vond nog wel een Wybren, Sjoerd, Fokje en Y(e)d Piers als broers en zussen voor Marijke. Dit voor het geval Sikke daar nog namen aan ontleend heeft.

Margreet.

Gebruikersavatar
Maikel Galama
Berichten: 3120
Lid geworden op: dinsdag 6 dec 2005 12:31 pm
Locatie: Workum

Familie Krol

Bericht door Maikel Galama » dinsdag 31 jan 2006 11:22 am

Hoi allemaal,

Het zit erop, mijn eerste zoektocht naar het gezin Meindert Jans Krol en Lysbeth Sikkes. Het onderzoek in Tresoar heeft genoeg opgeleverd om een voorlopig totaaloverzicht te geven van mijn bevindingen.
Wat mij opviel was dat de kinderen bijna allemaal bij hun huwelijk een akte van onvermogen nodig hadden om de vereiste papieren e.d. te kunnen betalen, ook viel het mij op dat de Krol kinderen nogal eens met een niet Rk partner trouwden, beide zaken vielen mij op omdat dat vrij ongebruikelijk was in de Lysbeth Sikkes familie.
Ik zal van dit gezin Krol/Krul een apart onderwerp maken zodat we hier verder kunnen gaan met het gezin Sikke Jacobs en Marijke Piers. Ik hoop dat jullie mij ook volgen naar dit nieuwe overzicht, in de hoop nog enkele adviezen en/of aanvullingen te krijgen.

Groetjes, Maikel Galama.

Gebruikersavatar
Maikel Galama
Berichten: 3120
Lid geworden op: dinsdag 6 dec 2005 12:31 pm
Locatie: Workum

Pals Andries x Welmoed Uilkes

Bericht door Maikel Galama » vrijdag 12 jan 2007 8:10 pm

Hoi allemaal,

En toen, het is inmiddels bijna een jaar later, toen werden via de Tresoar website de registers der overledenen vóór 1812 toegankelijk gemaakt. En wat komen we dan tegen ?

Jawel, antwoorden die we een jaar geleden nog niet hadden gevonden, hetgeen de waarde van de indexen nog eens onderstreept !

R.K. Parochie Register van overledenen 1752-1811 Hennaarderadeel
Invnr.: DTB 406
Datum : 6 april 1752
Overleden Pals Andries

R.K. Parochie Register van overledenen 1752-1811 Hennaarderadeel
Invnr.: DTB 406
Datum : 9 september 1763
Plaats: Tirns
Overleden Welmoed Ulkes

Groetjes, Maikel.

Gebruikersavatar
Maikel Galama
Berichten: 3120
Lid geworden op: dinsdag 6 dec 2005 12:31 pm
Locatie: Workum

Welmoed Uilkes

Bericht door Maikel Galama » woensdag 14 feb 2007 5:14 pm

Hoi allemaal,

antwoorden die we een jaar geleden niet konden vinden kunnen we nu misschien wel vinden. De digitale overzichten worden steeds completer, zowel in Friesland (Tresoar e.a.) als buiten Friesland (o.a. Genlias).
Dus dacht ik, ik ga weer eens kijken naar zaken waar we toen niet uitkwamen, of hebben we er toen niet naar gezocht ? Ik weet het niet meer, feit is dat ik probeer de puntjes van voorgaand onderwerp op de i te zetten.

Een kleine samenvatting:

Jacob Gerbens tr. 1: 04-01-1695 Gerecht Doniawerstal met Trijn Annes.
Jacob Gerbens tr. 2: 03-06-1714 Gerecht Woudsend met Klaaske Harings.

Uit het 1e huwelijk worden 2 kinderen geboren: Anne Jacobs en Sikke Jacobs en uit het 2e huwelijk minstens 4 kinderen: Rein Jacobs, Gauke Jacobs, Geertje Jacobs, Jildau Jacobs en misschien IJnte Jacobs.

Anne Jacobs trouwt 14-12-1721 Irnsum RK met Welmoed Uilkes. Uit dit huwelijk één zoon: Uilke Annes.
Welmoed Uilkes hertrouwt 28-02-1734 Ypecolsga met Pals Andries, uit dit huwelijk 2 kinderen: Trijntje Paulus en Andrieske Paulus.

Nu ben ik op zoek naar de ouders van Welmoed Uilkes en denk ze gevonden te hebben, ik denk dat dit ze zijn:

Trouwregister Gerecht Rauwerderhem, 1678
DTB nr: 578, 1675 - 1800
Vermelding: Derde proclamatie van 18 september 1678
Man: Uylcke Uylckes, Ypecolsga
Vrouw: Trijntje Tietes, Poppingawier


Trouwregister Gerecht Rauwerderhem, 1689
DTB nr: 578, 1675 - 1800
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 21 augustus 1689
Man: Jan Sijbrens, Poppingawier
Vrouw: Trijntje Tietes, Ypecolsga
NB: zij is weduwe van Uilke Uilckes


Een doop van Welmoed zal wel niet te vinden zijn maar misschien kan iemand wel iets aandragen dat bovenstaand ouderpaar aannemelijk(er) maakt.

Groetjes, Maikel.

Margreet Huisman
Berichten: 5285
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 1:02 am

Bericht door Margreet Huisman » woensdag 14 feb 2007 5:46 pm

Hoi Maikel,

Ik had eigenlijk andere ouders bedacht:
Trouwregister Gerecht Rauwerderhem, 1693
DTB nr: 578, 1675 - 1800
Vermelding: Derde proclamatie van 12 april 1693
Man: Uylcke Hendricks, Ypecolsga
Vrouw: Rinschie Martens, Irnsum

Ook omdat Welmoed later weer uit Irnsum komt.
Jouwes heb ik niet gezien, of laten lopen, omdat ze met dit echtpaar ook wat dichter op 20 uitkomt rond haar trouwen. (1721) ik wilde dat we wisten of uit konden rekenen hoe oud haar andere dochters bij trouwen waren - voorlopig kwam ik voor Welmoed op rond de 1700 geboren.

Er trouwde nog 1731 een Rinske Uilkes van Grouw/Akkrum (bij Irnsum om de hoek zeg maar) met Arnoldus van Balen - die is rk, en doopt ook irnsum rk.
Maar dat was dan ook het weinige wat op rk Uilkes in die contreien wees. Er zijn helaas geen herkenbare namen tussen de 9 kinderen, dus dit is een andere geweest, denk ik dan toch maar.
Via de dtb kwam ik er dus niet verder mee of het nu wel of niet Welmoeds vader was. Die Rinske duikt ook niet even op ergens te meteren bij een ander kind of familielid. Misschien andere bronnen.

Ik had wel ook nog even naar Geertje Annes gekeken, x 1738 Dirk Klazes - omdat er ook een Geertje Jacobs was.
Maar ik kan maar 3 kinderen vinden - Acke gedoopt Bakhuizen/Heeg rk, de rest van voor het doopboek, Tjerckje en Ymkje. Met die namen kunnen we dus niets afleiden. behalve wellicht toch andere ouders.
De laatste, Ymkje, hertrouwt nb. 1781 Sjoerd Gosses, die eerder met - ik kan er ook niets aan doen - Trijntje Sikkes was getrouwd.

groet margreet

Margreet Huisman
Berichten: 5285
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 1:02 am

Bericht door Margreet Huisman » woensdag 14 feb 2007 8:37 pm

Maikel, ik zag later pas dat ik zelfs al wat meer uitgevogeld had destijds.
Marten Sjoerds x Welmoed Martens 1661 gerecht Rauwerderhem, hij Irnsum zij Terzool.

Uilke Hendriks moet dan wel getrouwd zijn gerecht Wymbritseradeel - dat boek mist.
Ik zag nu wel een Feykje Martens 1693 van Irnsum, gerecht Rauwerderhem.
en Sjoerd Martens 1709 idem, waarschijnlijk dezelfde die ook getuige is bij Rinske Uilkes met van Balen.
Als je vasthoudt aan gerecht=rk ..

groet margreet
nb. typfoutje verbeterd

Margreet Huisman
Berichten: 5285
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 1:02 am

Bericht door Margreet Huisman » donderdag 15 feb 2007 10:37 am

Deze was er nog, Maikel - die ken je denk ik wel, de ouders lijken mij van Feikje Roukes x Rein Feddes > latere Galema.
Trouwregister Gerecht Rauwerderhem, 1694
DTB nr: 578, 1675 - 1800
Vermelding: Derde proclamatie van 6 juni 1694
Man: Roucke Gerrijts, Ypecolsga
Vrouw: Tieetscke Thomas, Irnsum

Gestandaardiseerde namen: ROUKE GERRITS en TJITSKE THOMAS
NB: hij is huisman

Ook enkel een 3e procl. , en ook zeer waarschijnlijk getrouwd gerecht Wymbritseradeel. Dat het maar geen uitzondering was, de Uilke Hendriks bedoel ik. Ik heb er natuurlijk wel meer met enkel een 2e of 3e procl waarvan bekend is dat er toch kinderen waren en dus getrouwd was.
Wat gigantisch veel verbanden ypecolsga-irnsum trouwens, in verhouding - het is weer multo interesting.

NB. Die Rinske Uilkes was misschien een vernoemde 1e vrouw als Uilke 2 keer getrouwd was - dan zijn de andere namen niet zo vreemd natuurlijk, met een andere moeder. Maar ik kan niets van dat mogelijke 2e huw. vinden, dus dat is zo wankel, dat vergeten we maar weer.

ciao margreet

Plaats reactie