Jildou Jacobs en de familie Hottinga

algemene vragen over genealogisch onderzoek bij Tresoar
Plaats reactie
Gebruikersavatar
Maikel Galama
Berichten: 3120
Lid geworden op: dinsdag 6 dec 2005 12:31 pm
Locatie: Workum

Jildou Jacobs en de familie Hottinga

Bericht door Maikel Galama » zaterdag 10 dec 2005 1:37 pm

In het Genealogysk Jierboek 2000 wordt de familie Hottinga beschreven. Op blz. 31 nr IV 9 wordt het echtpaar Johannes Willems en Jeldau Jacobs genoemd die op 17-04-1751 te Lemmer RK trouwen.

Wie weet van wie Jildou Jacobs een dochter is, en kan dat ook bewijzen ?
Ik heb wel vermoedens maar ga dat hier nog niet vermelden want ik wil niemand op het verkeerde been zetten.

Nageslacht van dit echtpaar nemen o.a. de namen Bosma/Bosch en Bijker aan.

Groetjes, Maikel Galama

Gast

Bericht door Gast » woensdag 14 dec 2005 2:20 pm

Ik heb even meegekeken in doopboek- peter en meter Dyrck Yttes en Zitske Wouters, zijn echtpaar dd 1746 gewoond hebbende Langweer, Boornzwaag, Dijken en Follega.
Hij is de voorvader van Flapper, andere nazaten nemen van der Meer en de Boer aan, nazaten broer worden Koopmans en de Boer, nazaten zus worden Feenstra.
Ik kan geen familieband ontdekken, maar het zou ook kunnen betekenen dat Jildou van Langweer komt - of dat ze een speciale band met de vernoemde Gerben hadden. Of gewoon buren.

peter Gauke Jacobs zal broer zijn, of halfbroer of misschien neef - hij huwt 1756 vanuit Ypecolsga, ach en natuurlijk Roodhuis rk vanwege vrouw Grietje Pieters uit Scharnegoutum, (daar genoemd Gooitsen) - doopt later Heeg rk.
Doopboeken woudsend en heeg ontbreken tot zo'n 1760 of later.
Toch zal Gerben Gaukes Hoogeboom 1757-1832 zoon zijn, hij huwt vanuit heeg, en rk.
Zo ook Lysbet 1758-1826.

Gauke heeft als peter bij zijn kinderen Rein Jacobs, zal ook broer zijn - deze huwt ook vanuit Ypecolsga, 1755, doopt woudsend rk.
Nazaten Hettinga.
En ook Jildou is meter, bij dochter Trijntje 1765.

Er lopen wel eerder dan na 1811 Ho(o)gebooms rond - in harlingen trouwt 1736 anna maria jacobs.
In elk geval hebben ze geen Fetje, dus zal de dochter van Jildou naar zijn moeder genoemd zijn ( bij de mormonen trouwens een Feel Tjeerds Tadema) en niet de hare.
Ook Rein en Gauke hebben een Gerben - kan een jong overleden broer zijn.

peter Ibe Nolles is getrouwd met Johannes zus Trijntje Willems Hottinga.

Verder krijgt ene Afke Jacobs in joure rk een Jildou in 1757 .

Met jacob gerbens, of jacob-trijntje- of jacob* ypecolsga of gauke* kom ik in elk geval niet verder.
Het is wat verwarrend want er loopt meer Gauke* Gerben* in de buurt van Lemmer rond - Bootsma's.

Hettinga's echter leiden wel naar LangweerBoornzwaag-Teroele,Dijken
Ene Jildou Tietes huwt 1711 vandaar naar Staveren, wat me doet denken aan cornelis titjes, gt. bij huwelijk jildou 1751.
En dan zijn we ook terug bij aanwezigheid dyrkck yttes, en bij gt. bij huwelijk Sybrichje Douwes= s.jacobs x douwe reins 1717 o.a. langweer gerecht.

Maar nog steeds geen passende jacob-vader.
Margreet.

Gebruikersavatar
Maikel Galama
Berichten: 3120
Lid geworden op: dinsdag 6 dec 2005 12:31 pm
Locatie: Workum

Jildau Jacobs en de familie Hottinga

Bericht door Maikel Galama » woensdag 14 dec 2005 9:11 pm

Margreet, ik vind het verbazingwekkend hoe goed jij verbanden tussen de diverse personen hebt gelegd. Mijn komplimenten daarvoor! We kunnen nu dus ook heel makkelijk de volgende stap maken, het op een rijtje zetten van de vermoedelijke broers en zussen van Jildou, hun partners, en de namen van hun kinderen.

1) Sikke Jacobs trouwt Marijke Piers, dochter van Pier Sjoerds en Antje Wybrens. Kinderen: Jacob, Pier, Gerbrich en Sieuwke.
Nazaten heten Hogeboom.

2) Geertje Jacobs trouwt Jelle Eelkes, zoon van Eelke Pieters en Froukje Minnes, weduwnaar van Dieuwke Tjebbes. Kinderen uit huwelijk van Geertje met Eelke: Jacob en Froukje.
Nazaten heten de Boer.

3) Ynte Jacobs (ook wel Ente) trouwt Geeske Harmens. Kinderen:Harm, Jacob, Willem, Douwe, Otto, Lubbert, Anke en Lutske.
Nazaten heten de Boer.

4) Gauke Jacobs (ook wel Gerben) trouwt Grietje Pieters. Kinderen: Gerben, Jacob, Lysbeth, Trijntje, Lykeltje, Geeske en Geertje.
Nazaten heten Hogeboom.

5) Rein Jacobs trouwt Reinske Wybes. Kinderen: Jacob, Wybe, Gerben, Sikke en Klaas.
Nazaten heten: Hettinga.

6) Jildau Jacobs trouwt Johannes Willems, zoon van Willem Willems en Geel Tjeerds. Kinderen: Willem, Jacob, Gerbrijn en Fetje.
Nazaten heten Bosma en Bijker.
Jildau is in 1760 ook meter bij het echtpaar Douwe Douwes en Lolkje Gerbens, dochter van Gerben Teekes en Antje Wybes, zie RK Blauwhuis.

Als je de namen der kinderen op een rijtje ziet, dan zie je bij de jongensnamen heel duidelijk Jacob en Gerben maar bij de meisjesnamen zie ik geen enkele eenduidigheid, kortom geen enkel houvast, of wel ?

De bovengenoemde broers en zussen woonden hoofdzakelijk in Ypecolsga of de omgeving daarvan. Jildau woonde te Lemmer en Rein Jacobs woonde op latere leeftijd in Teroele.
Op de prachtige, hernieuwde site: [url] www.hisgis.nl is dit heel mooi te zien, klik maar eens op Teroele, en je ziet al snel de landerijen der Hettinga's, maar pas op, ze zijn niet allemaal van dezelfde familie Hettinga.

Margreet, misschien vindt je na dit overzicht wel het passende echtpaar, het gemak waarmee jij soms met overzichten aan komt zetten doet mij dat althans vermoeden.
Andere familieonderzoekers mogen natuurlijk ook een bijdrage leveren, want heel veel RK geslachten uit Friesland hebben een relatie met de ouders die ik in gedachten heb, en het zou toch mooi zijn je kwartierstaat met enkele generaties uit te kunnen breiden, nietwaar ?
Voor correcties en/of aanvullingen op bovenstaande houd ik mij vanzelfsprekend aanbevolen.

Groetjes, Maikel Galama.

Margreet Huisman
Berichten: 5285
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 1:02 am

Bericht door Margreet Huisman » woensdag 14 dec 2005 10:47 pm

Wel, ik ben erg in voor uitbreiding en linken rk families.

Heb je alle jacobsen in woudsend e.o. aan elkaar geplakt?
voor nr 3 Ynte Jacobs (gedoopt 1718 workum rk staat hier bij mij ) heb ik ouders Jacob Ages en Lutske Tjebbes, x 27-11-1708 Blauwhuis rk.
heske, liesbet en age ged. blauwhuis, tjibbe en ynte workum.
Mary Ages en Willem Ages meter en peter blauwhuis.

Ik heb 9 kinderen voor Ynte en Geeske (nog zonder jaartallen, nu misschien met doopboeken beter te verifieren en beter aan te vullen) ipv Anke heb ik een Age, en ik heb nog een Lysbet Ientis.
Age Yntes de Boer trouwt 1782 nl Jetske Hendriks, zusje van 'mijn' Pier Hendriks Hiemstra, uit jawel Ypecolsga. Age vernoemt 1785 zijn zusje Lutske, omdat ze 1784 overleden is.

De rest zal ik mij eens over buigen.
Dirck Yttes is mijn voorvader, ik kom van de Bauke Durks de Boer.

oan't skriuwens

Gebruikersavatar
Hinke Westra
Berichten: 567
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 4:52 pm
Contacteer:

Hottinga/Hettinga

Bericht door Hinke Westra » donderdag 15 dec 2005 9:06 am

Helaas geen aanvullingen voor je Maikel. Ik heb wel veel RK in mijn bestand en zag wel een Gerben Jacobs Hetting maar die tr. 1861 dus daar heb je niet zoveel aan. Zag ook Hottinga in mijn bestand en het leuke is dat ik door jou vraag voor mijn eigen bestand weer het e.e.a. heb gevonden in de dopen die nu on-line zijn.

Groet, Hinke.

Gebruikersavatar
Maikel Galama
Berichten: 3120
Lid geworden op: dinsdag 6 dec 2005 12:31 pm
Locatie: Workum

Jildou Jacobs en haar broers en zus

Bericht door Maikel Galama » donderdag 15 dec 2005 4:44 pm

Hoi Margreet en Hinke, ik vind dat het steeds spannender word, was ik aanvankelijk op zoek naar de ouders van Jildou Jacobs, nu wordt mij ook heel duidelijk dat haar broers en zus misschien ook nog wel enige twijfel met zich meebrengen.

Margreet, ik heb niet alle Jacobsen uit Woudsend en omgeving aan elkaar geplakt, jij zou beter moeten weten want er zijn nog veel meer Jacobsen te vinden. Wat we beide wel hebben gedaan: een Ynte aan een Jacob geplakt en waarschijnlijk niet dezelfde Jacob!

Voor we verder gaan met het zoeken naar de ouders van Jildou Jacobs lijkt het mij verstandig eerst de broers en zussen van Jildau op een rijtje te krijgen.

In het personele kohier van 1758 is een post van de ergenamen van mijn Jacob met een geschat vermogen van 300 caroliegulden. In het volgende kohier van 1768 vinden we daar Sikke Jacobs met een geschat vermogen van 600 carg. en Rein Jacobs, Ynte Jacobs en de erven van Jelle Eelkes, elk met een aanslag van 2 carg. 12 stuiver.
Blijkens de speciekohieren verhuist Gauke Jacobs in 1762/1763 van nr. 10½ van Ypecolsga naar Heeg en komt op nr. 10½ Jelle Eelkes weduwe te wonen.
Op 12-11-1805 worden Jacob Reins (zv Rein Jacobs) en Gosse Meinderts tot voogden aangesteld over Liesbeth Gaukes Hogeboom (dv Gauke Jacobs)

Douwe Osinga zaliger, beroepsgenealoog te Leeuwarden, noemt als broers en zussen: Ynte x Geeske Harmens, Gauke x Grietje Pieters, Rein x Reinsk Wybes, Sikke, Geertje x Jelle Eelkes. Ype Brouwers, momenteel beroepsgenealoog heeft dezelfde opstelling, aangevuld met Jildau Jacobs zonder echter een echtgenoot.
Dit waren zo ongeveer de redenen om de opstelling van de 6 broers en zussen Jacobs te maken, alleen Jildau Jacobs is in bovenstaand verhaal enigszins ondergesneeuwd, maar is wel aanwezig bij de doop van Gauke Jacobs, en Gauke is bij de doop van een kind van haar aanwezig.

Margreet, ik ben benieuwd naar jouw bewijs dat de bewuste Ynte Jacobs een zoon is van het echtpaar Jacob Ages en Lutske Tjebbes. Ynte had inderdaad een Jacob, een Age en een Lutske, dus dat klopt wel, en bij mij kloppen de vernoemingen absoluut niet. Twijfel is er bij mij dus nog volop.

Wat de kinderen van Ynte Jacobs en Geeske Harmens (gehuwd gerecht Woudsend 06-05-1742, beide van Indyk) betreft, Age Yntes had ik ook, was hem vergeten te vermelden. Hij overleed 04-05-1812 te Lemmer en was gehuwd met inderdaad Jetske Hendriks de Vries, die 27-10-1825 te Lemmer overleed. Lysbeth had ik niet, misschien zelfde als Lutske ? Zou mooi zijn want dan hebben we het beide over 9 kinderen.

Nog vergeten: 12-12-1803 (RA WYM N2 96v) worden voogden over de kinderen van Feike Hendriks en Lutske Yntes aangesteld, Harmen Entes te Ypecolsga, Willem Entes te Woudsend, Lubbert Entes te Leeuwarden en Age Entes te Lemmer. Feike en Lutske beide onder Woudsend overleden. Dit alles ingevolge testament van Geeske Harmens, overleden onder Ypecolsga 26-09-1803, weduwe Ente Jacobs.

En Margreet schreef nog: De rest zal ik mij eens over buigen. Ik ben benieuwd. Waar ik ook benieuwd naar ben is de lijn van Bauke Durks de Boer (en Waltje Reins Miedema naar ik aanneem) naar Margreet.

De groetjes maar weer, Maikel.

mhuisman

workum rk

Bericht door mhuisman » donderdag 15 dec 2005 6:22 pm

Zie, ik dacht al- je hebt meer bronnen en en info dan ik daarzo. Want hoe je anders aan aan froukje en eelke jelles de boer kwam was mij een raadsel, tenzij via de vrouk jelles meter.

Ik heb Age Yntes de Boer en families destijds uitgespit met Sietze Elzinga, vanwege de Bekema's.
Iente Workum 1718 heb ik gemeld - rk staat wel op tresoar, dus kun je zo nakijken:

Workum, doopjaar 1718
Workum, Doop R.K. par. 1696-1812
DTB: 867
Dopeling: Inte
Gedoopt op 30 april 1718 in Workum
Zoon van Jakob Ages en Lutske Jakobs
Doopgetuige: Maria Lieuwes

later verder

Gast

Ynte Jacobs

Bericht door Gast » maandag 19 dec 2005 12:24 pm

ik ben 3 x aan een antwoord begonnen, en steeds keek ik wat na en vond nog meer, en dan moest dat weer nagetrokken.
Eens kijken of ik er een overzichtelijk verhaal van weet te brouwen.

Ynte Jacobs - ik heb althans een doop, maar dat is geen bewijs.
Hij trouwt vanuit Indijk, net als broer Age Jacobs, en Fetje en Jacob Hendriks (zijn half-...), want moeder Lutske Tjebbes hertrouwt 1725 met Hendrik Jacobs, 2 kinderen workum rk.
Heske en Tjebbe Jacobs x workum rk.

Rein, Gauke en Sikke trouwen allen vanuit Ypecolsga.
Daar wijken zij dus al af.

Inmiddels heb ik 11 ! kinderen.
Anke Entes trouwt 1774 Tjeerd Jacobs Buwalda - wed. met nog 2 kinderen in 1811, waaronder een Lieutske/Lutske van 1785 - ik kan geen dopen vinden, misschien doopsgezind of tijdelijk groningen/drenthe?

Een Lysbet is bij mij geen Lutske, dus ze zijn er allebei.
Misschien had ik haar uit de voogdij- of testamentspullen, want die heb ik destijds ook gelezen.
Lisebet Entes trouwt st nic rk ca. 1765 Teeke Walles, en 1811 Rotststerhaule-st nic rk Cobus Annes.
3 kinderen met Teeke st nic rk, waarbij 1x meter Anke Entes.
Dochter Geeske Teekes Bosma(n) 1774-1824, x 1801 Hendrik Anthoons Spool.
5 kinderen- Lemmer en stnic rk, Age en Harmens Entes de Boer peters, en Lutske Ages de Boer meter.

Als alle eintes/entes/intes/yntes/ientes x woudsend bij Ynte Jacobs horen, zal Wibbigje er ook nog wel bij horen.
Ze trouwt vanuit woudsend hv workum 1782, Schelte Klases.
klaas, einte, en anke-1787 gedoopt hv workum -
Hij hertrouwt 1796, wed. 1811 gaasterland met 1 zoon tjeerd, noemt hem de Haan.
Alle kinderen en zijzelf overleden, zal ze dus niet genoemd worden in het testament van Geeske Harmens 1803.

Als je al problemen met de vernamingen van Jacob Yntes als een hoogeboom-hettinga-broer had, dan heb je er nu nog meer.
Moeder Lutske had wellicht een zus, liesbeth tjebbes x 1708 blauwhuis rk, een dochter liesbeth jacobs 1713 - dus lisebeth entes zal daarvandaan komen.
Jacob Ages' broer lijkt me, Willem Ages is misschien bijgesprongen en wordt daarom vernoemd - laat ik harmen, douwe, otto en lubbert van Geeskes kant komen, net als anke en wibbigjen.

-----------------------
De familie is wel nog anders in de vraag verwikkeld, omdat meter 1718 over Ynte Jacobs Marij Lieuwes =Mary Ages x Lieuwe Gerkes
Nageslacht van zoon Age Lieuwes 1716, x pierkje dirks 1744 wordt Overmeer.
Behalve van kleinzoon Lieuwe Ages, die worden van der Meer.
En het is Mary Ages Overmeer ovl. 1817, die Jacob Sikkes Hogeboom huwt.
Van hen kan ik vooralsnog de Uilke 1792 niet plaatsen. Ik zie de naam zo gauw niet bij de Overmeers, tenzij misschien via pierkje dirks - en er doopt een Uilke Sikkes dronrijp rk, rond 1760, maar die kan net zo goed vandaar komen.

---------------
Ynte Jacobs is in 1749 arme boer Indijk.
Ik ben niet thuis in financiele cohieren en omrekenen, Tresoar heeft het over ' beneden de 500 gulden werd je op weekgeld van 1 a 2 stuivers gezet'. - en misschien niet genoemd?
Hij zou dan 1758 bij de erven jacobs/jacob .. geteld worden, en 1768 een aanslag krijgen van 2 car.gld en .. st.
Ik moet dat cohier maar even zelf zien - worden er plaatsnamen gegeven?

Met deze vergelijking kan ik ook niks:
. In het volgende kohier van 1768 vinden we daar Sikke Jacobs met een geschat vermogen van 600 carg. en Rein Jacobs, Ynte Jacobs en de erven van Jelle Eelkes, elk met een aanslag van 2 carg. 12 stuiver.
Welke aanslag krijgt Sikke, en welk kapitaal hadden de anderen?

-------------
Ynte Jacobs is als Inte Japix ook nog peter over Wiebren Reins Hettinga, 1764- zoon Rein Jacobs x Reinske Wiebes.
Dat was wel even prakkedenken, is hij toch een broer, of zijn er 2, of ...
Op zich nemen ze echter bij vernamingen van moederskant ook moedersfamilie mee. Tenzij die er niet is.
In dit geval denk ik dat Ynte daar is, niet als broer van Rein maar omdat hij Reinskes ouders heeft gekend. Dat is waarschijnlijk dit echtpaar, x Indijk 1730 Wybe Tjerks x Beits Jetses.


Persoonlijk schrap ik dus deze Ynte Jacobs als broer.
Een 2e loslopende ongehuwde Ynte was leuk geweest voor de collateraal, maar ik denk dat zelfs die niet bestaat.

Dan wordt het wel meteen stukken overzichtelijker.
De enkel met Gauke gedeelde Lutske (meter trijntje pieters, dus waarschijnlijk van haar kant?) en de Liesbeth, die je niet eens had - heb je denk ik ook niet nodig als bewijs van je vermoedelijke jacob-vader.

Margreet.

Gebruikersavatar
Maikel Galama
Berichten: 3120
Lid geworden op: dinsdag 6 dec 2005 12:31 pm
Locatie: Workum

Kinderen van Jacob Gerbens

Bericht door Maikel Galama » dinsdag 20 dec 2005 3:15 pm

Hoi Margreet

Kerstinkopen doen en genealogie beoefenen gaan moeilijk samen, en toch moet dat af en toe. Nu mag ik dus weer even genealogie bedrijven. Je krijgt waarschijnlijk dan ook een reaktie in etappes, vandaag maak ik een uitreksel van een onderzoek dat Ype Brouwers deed naar het bezit van Jacob Gerbens te Ypecolsga.

Van 1716 t/m 1722 is Jacob Gerbens eigenaar van de reëelnummers 34 t/m 38 van Ypecolsga. In het volgende reëelkohier van 1746 is diens weduwe gebruikster en eigenares. Later in 1768 en 1774 de erfgenamen van Jelle Eelkes en in 1782 en 1794 Frouk Jelles (1794 is tevens het laatste kohier)

Ditzelfde bezit vinden we terug als floreennummer 31 van Ypecolsga, waarvan Jacob Gerbens in 1728 46½ pm bezit. In 1738 diens weduwe met dan 53 pm. In 1748 is de weduwe voor de helft eigenaar, Sikke Jacobs en Pals Andries elk voor ¼. In 1758 ipv Pals Andries : Gauke Jacobs.

Hier gaat Ype nog even filosoferen, wie is die Pals Andries. Hij trouwde 28-02-1734 te Woudsend met Welmoed Uylkes, die in 1754 samen met Uylke Annes het aandeel verkocht aan Gauke Jacobs. Misschien waren die ¼ aandelen wel afkomstig uit de nalatenschap van de toenmalige vrouw van Jacob Gerbens, Trijn Annes, uit welk huwelijk Sikke. En misschien was Trijn eerder gehuwd met een Uylke met dochter Welmoed Uylkes. We moeten dus op zoek naar een echtpaar Trijn Annes die met een Uylke trouwt.

En dan het vervolg: In 1768 en 1778 volledig eigendom van Jelle Eelkes weduwe en erven, in 1788 Frouk Jelles en in 1798 een doorgehaalde Frouk en veranderd in Rein Jacobs. In 1818 is Gerben Reins eigenaar.

En dan komt dat stukje waar jij over struikelde:
Personeel kohier: in 1758 erfgenamen Jacob Gerbens en in 1768 vinden we op deze plaats Sikke, Rein en Ynte Jacobs, benevens de erven van Jelle Eelkes.

Vorige keer heb ik het niet vermeld maar nu valt mijn oog erop: In 1758 is er ook nog een Hendrik Jacobs met geschat vermogen van 600 carg.
En dan nog iets: In 1757 verkoop Inte Jacobs te Indijk aan Hendrik Jacobs en Luits Tjebbes en hun zoon Jacob Hendriks aldaar een sate te Indijk van 88 pm voor 1250 carg. Dit betreft floreennummer 1 van Indijk, in 1758 staat de sate, groot 88 pm, op naam van Hendrik.

Alles overziend denk ik dat Ype via grondbezit aantoont dat Sikke, Geertje, Ynte, Gauke en Rein hoogstwaarschijnlijk broers en zus van elkaar zijn, waarschijnlijk uit meer dan één huwelijk. Jildau wordt niet vermeld, opvallend.
Ook opvallend, ik heb er geen verklaring voor, is dat Luts Tjebbes in bovenstaand verhaal voorkomt.

Tot een volgende keer, Maikel.

Gebruikersavatar
Maikel Galama
Berichten: 3120
Lid geworden op: dinsdag 6 dec 2005 12:31 pm
Locatie: Workum

Ynte Jacobs

Bericht door Maikel Galama » dinsdag 20 dec 2005 10:38 pm

Hoi Margreet

Ik ga nu jouw bericht van maandag 19-12-2005 12:24 pm verder beantwoorden, hoewel ik ook andere berichten van jou zag houd ik mij voorlopig bij dit bericht, de andere volgen. Een gedeelte heb ik reeds beantwoord, zie bericht hiervoor. Dat ging met name over Ype Brouwers zijn bewijsvoering mbt de broers en zussen Jacobs. Nu probeer ik jouw uitstapjes mbt Ynte Jacobs te volgen en heb daartoe een overzicht voor mijzelf gemaakt van het echtpaar Jacob Ages en Lutske Tjebbes en daarna van Lutske's 2e huwelijk met Hendrik Jacobs.

Jij voert aan dat Ynte vanuit Indyk trouwt, evenals Age, Fetje en Jacob. Hiertegen kan ik niets inbrengen of het moet zijn dat Ypecolsga en Indyk wel heel erg dicht bij elkaar liggen en ook Geertje en Jelle daar in 1742 woonden. Voor ons onderzoek is het natuurlijk een grote handicap dat de doopboeken van RK Woudsend zo laat beginnen. Met klagen tover je ze natuurlijk niet tevoorschijn, dus moeten we roeien met de riemen die we wel hebben. Als ik langs de huwelijken en dopen van de kinderen van Luts Tjebbes wandel die er nog wel zijn, dan zie ik nergens dat Ynte Jacobs getuige is of peter bij een doop, alleen bij Lucia, dochter van Jacob Hendriks en Willemke Johannes, zie ik een Gelske Intis waarin we de vrouw van Ynte Jacobs zouden kunnen herkennen. En dat is natuurlijk niet overtuigend, jammer. Ook de authorisatieboeken zullen er wel niet zijn in de periode dat Jacob Ages overlijdt, het zou een unieke kans zijn het hele gezin bij elkaar te krijgen. Van Lijsbeth heb ik geen huwelijk of kinderen gevonden.

De kinderen van Anke Entes en Tjeerd Jacobs Buwalda zijn RK gedoopt te Workum en staan op de Tresoar site, mijn komputer geeft 10 kinderen, Renske, Geeske, Jacob, Ente, Jacob, Djuke, Lutske, Antje, Trijntje en Jacob. Bij de naamsaanname van 1811 zijn de meeste kinderen reeds volwassen en worden derhalve niet genoemd. De door jou aangedragen Lysbeth Entes, gehuwd met Teeke Walles lijkt mij heel aannemelijk en heb ik inmiddels in mijn systeem toegevoegd. Dat heb ik niet gedaan met Wibbigje Entes, gehuwd met Schelte Klases. Mijn voornaamste reden is de doop van de kinderen in de NH kerk van Workum terwijl er ook een RK kerk was, zoiets kwam bijna niet voor.

Over de vernoemingen schreef ik, althans ik bedoelde het, dat alle vernoemingen van de door mij opgevoerde broers en zussen mij onlogisch voorkwamen, dus niet alleen die van Ynte Jacobs. Otto zal trouwens van Otto Tjebbes komen, een broer van Lutske. Weet jij trouwens wie de ouders zijn van Lutske Tjebbes ?

Leuke weetjes: jouw beschrijving van de verwevenheid met de familie Overmeer vond ik interessant, Jacob Sikkes en zijn nageslacht kwam ik voornamelijk tegen met de familienaam Sikkema. En toen ik nog even naar de kadastrale atlas van 1832 keek, zag ik in Ypecolsga 3 families naast elkaar, Bekema, Fluitman en Hettinga.

Weet je dat ik al heel lang op zoek was naar de ouders van Reinske Wybes ? en jij noemt ze zomaar tussen de regels door, weliswaar als een waarschijnlijkheid, maar toch... Een kleinkind heette Beitske Wybes, dus een extra aanwijzing. (Geen bewijs) Het zou dus heel goed kunnen.
Wat ik minder waarschijnlijk acht is dat Ynte Jacobs bij de doop van Wiebren Reins aanwezig was omdat hij Reinske's ouders heeft gekend. Kijk eens naar de andere peter en meters: Gauke Japix, Marijke Sikkes=Marijke Piers ev Sikke Jacobs en Froukje Jelles, dochter van Jelle Eelkes en Geertje Jacobs. Allemaal directe familie. Ynte Jacobs als kennis opvoeren past niet in dit rijtje vind ik.

Voila, dit was mijn 2e antwoord op jouw schrijven. Ik hoop dat je er iets mee kunt. Iedere keer zeg ik dank je wel, deze keer zeg ik heel erg bedankt dat je zoveel tijd in mijn probleem hebt gestoken, en nog steeds steekt, hartstikke bedankt. Dat het aanvankelijke probleem -Jildu Jacobs- inmiddels is uitgegroeid tot meerdere problemen doet m.i. niet zo terzake, dat is bijna onlosmakelijk verbonden met onze hobby.

Maikel.

Margreet Huisman
Berichten: 5285
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 1:02 am

Re: Kinderen van Jacob Gerbens

Bericht door Margreet Huisman » vrijdag 23 dec 2005 1:26 am

Maikel Galama schreef:Hoi Margreet


In 1748 is de weduwe voor de helft eigenaar, Sikke Jacobs en Pals Andries elk voor ¼. In 1758 ipv Pals Andries : Gauke Jacobs.

Hier gaat Ype nog even filosoferen, wie is die Pals Andries. Hij trouwde 28-02-1734 te Woudsend met Welmoed Uylkes, die in 1754 samen met Uylke Annes het aandeel verkocht aan Gauke Jacobs. Misschien waren die ¼ aandelen wel afkomstig uit de nalatenschap van de toenmalige vrouw van Jacob Gerbens, Trijn Annes, uit welk huwelijk Sikke. En misschien was Trijn eerder gehuwd met een Uylke met dochter Welmoed Uylkes. We moeten dus op zoek naar een echtpaar Trijn Annes die met een Uylke trouwt.


Trouwregister Rooms-katholieke parochie Irnsum, 1721
DTB nr: 585, 1714 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 14 december 1721, Irnsum
Man: Anne Jacobs, Elahuizen
Vrouw: Welmoed Uilkes, Irnsum

De Uylke Annes 1754 is Welmoeds zoon, Uylke van Anne.

Het duurde 10 minuten voor het doordrong:
En Anne wellicht een zoon van Jakob Gerbens x Trijn Annes ?

Pals Andries kan verder een zoon zijn van Andries Ottes x Trijn Palses 1702, roodhuis rk face ecclesia.
Ik heb daar geen bewijs van- Genee meldt alleen het eerst huwelijk, vanuit Nijland- Roodhuis rk 1684 met Hijlck Taekes.
En autorisatieboek meldt enkel:
1702 andries ottes ovl., 1e huisvrouw hijlck.. (wat een 2e suggereert)
curatoren voor jeltje 18 en otte 22.

Pals Andries zit verder 1749 Nijland, gemeene boer, 4 vw en 3 knd.

--------------------------------------

En dan het vervolg: In 1768 en 1778 volledig eigendom van Jelle Eelkes weduwe en erven,

Ik had even tijd voor autorisatieboek:
22-9-1763 jelle eelkes ovl geertie jacobs ovl
Cur: Jacob Reins, huisman te Ypecolsga als boekhouder met S. de Boer , ontvanger van Woudsend en Tjitte Hylkes Tromp, beiden te Woudsend.
(-r) Jakob Jelles 21jr. Frouk Jelles 21jr.
volgens testament van Geertie Jacobs.

Maar even nakijken waarom het nog zo lang op naam weduwe bleef staan, of dat het verkeerd over is genomen. In het andere cohier staat wel erven Jelle Eelkes.

----------------------
Ben niet thuis in cohieren, maar het lijkt me af en toe een lijstje op alfabet. Daarom ook ineens Hendrik Jacobs.
En dat kan weer niet, omdat we het over Ypecolsga hadden en hij zit in Indijk.
Heb je daar dus een scan van een cohier of heb je een verslag van een onderzoek, waarbij af en toe wordt gemeld wat ergens stond.?

Verder klinkt het me of Ynte Jacobs het stuk van Gauke gekocht heeft, toen die in 1763 naar Heeg ging.
En dat hij daarom 1768 als mede-eigenaar staat.

Soms denk ik dat je alles op moet meten, want waarom ineens 7 pm meer? Bijgekocht?------------------

Ook opvallend, ik heb er geen verklaring voor, is dat Luts Tjebbes in bovenstaand verhaal voorkomt.

Lijkt me toeval: Ype Brouwer kijkt even wat die Ynte-ineens-1768-ook een jacobs en-dus -een- broer- en- geerfd daarvoor gedaan heeft. Zathe verkocht. Volledigheidshalve meldt hij de kopers, 'kees en marietje de vries'
Het is dat wij met Luts Tjebbes bezig zijn geweest, dat ze nu opvalt.
Speculerend: Omdat het een Hendrik Jacobs betreft, meldt hij daar misschien iets meer van (kap.600 gld)- omdat het eventueel nog een Jacobs-broer kan zijn.

Lutske zit immers in Indijk, en bezit en aanslagen gingen toch over Ypecolsga?
En hoe Ynte aan dat bezit kwam, en waarom het groter is als Ypecolsga, en hij eigenlijk ook 2x zoveel kapitaal heeft als de anderen, die moeten delen, ach ...

Zo eerst maar even, Tot een volgende keer, Margreet.

Margreet Huisman
Berichten: 5285
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 1:02 am

Re: Ynte Jacobs

Bericht door Margreet Huisman » vrijdag 23 dec 2005 2:20 am

Maikel Galama schreef:Hoi Margreet

Ik ga nu jouw bericht van maandag 19-12-2005 12:24 pm verder beantwoorden, ......De door jou aangedragen Lysbeth Entes, gehuwd met Teeke Walles lijkt mij heel aannemelijk en heb ik inmiddels in mijn systeem toegevoegd. Dat heb ik niet gedaan met Wibbigje Entes, gehuwd met Schelte Klases. Mijn voornaamste reden is de doop van de kinderen in de NH kerk van Workum terwijl er ook een RK kerk was, zoiets kwam bijna niet voor

Ik had verteld: woudsend hv en workum hv.
En dan bedoel ik in 1 adem door: niet rk gevonden.
Want schelte klases is hv
- gedoopt workum hv 1749, vader klaas scheltes
uit dtb huwelijk met antke 1748, die vervolgens naast einte en klaas als anke vernoemd en hv gedoopt wordt.
Of kwamen gemengde huwelijken ook nooit voor?


---------------------------------

Over de vernoemingen schreef ik, althans ik bedoelde het, dat alle vernoemingen van de door mij opgevoerde broers en zussen mij onlogisch voorkwamen, dus niet alleen die van Ynte Jacobs.
Er zit toch echt wel systeem in ...
Otto zal trouwens van Otto Tjebbes komen, een broer van Lutske. Weet jij trouwens wie de ouders zijn van Lutske Tjebbes ?

Die Otte Tjebbes had ik ook weer teruggevonden, beetje briek gekoppeld.
als ik doorzoek op ott* tjebb* vind ik wel een Tjebbe Ottes roodhuis rk x 1683 Fetje Sybrens.
Wat een ander licht werpt op de Fetje met Hendrik Jacobs.

Weet je dat ik al heel lang op zoek was naar de ouders van Reinske Wybes ? en jij noemt ze zomaar tussen de regels door, weliswaar als een waarschijnlijkheid, maar toch...

Er is nog een echtpaar beitske-wybe kandadaat,
wybe wybes foekema, 1726 , ijlst x beitske andles.
Lijken me hv echter.


Een kleinkind heette Beitske Wybes, dus een extra aanwijzing.

2 neven die hun oma vernoemen, dus gewoon.
Ik zag pas later dat Wiebe ook een Beitske heeft, althans er overlijdt er eentje, want ik kan haar niet gedoopt vinden.
Ik heb teruggezocht vanuit Beitske Reins.
Ansk Reins komt van Teetskes moeder Ansk Siebes Huitema x Keimpe Gosses.
Broer Gosse Keimpes wordt een Hoitema.
ouders van Ansk: Sytske Sjoukes van Hoytema x Sybe Joostes.

En Keimpe Gosses is weer de broer van Meindert Gosses, en dus de oom van Gosse Meinderts Palsma x Gerbrich Hoogeboom.

Gerben Reins komt niet aan een Beitske toe, zijn Trijntje komt uit de Swaga-familie, net als de Anne en de Wyntje van Wiebe.
Sytske en Antje Johannes Swaga zijn zusjes.Wat ik minder waarschijnlijk acht is dat Ynte Jacobs bij de doop van Wiebren Reins aanwezig was omdat hij Reinske's ouders heeft gekend. Kijk eens naar de andere peter en meters: Gauke Japix, Marijke Sikkes=Marijke Piers ev Sikke Jacobs en Froukje Jelles, dochter van Jelle Eelkes en Geertje Jacobs. Allemaal directe familie. Ynte Jacobs als kennis opvoeren past niet in dit rijtje vind ik.

Kijk eens wanneer die directe familie komt - juist bij vernoemingen van vaderskant.
Ik denk dat Sikke ca. 1770 ovl is en daarom vernoemd wordt in aanwezigheid van zijn weduwe. Meestal zoeken ze een man bij een jongen.
Alleen familie van zijn kant, vind je dat eerlijk?

Hij is juist de uitzondering die de regel bevestigt.Groet, Margreet.

Gebruikersavatar
Maikel Galama
Berichten: 3120
Lid geworden op: dinsdag 6 dec 2005 12:31 pm
Locatie: Workum

JILDAU JACOBS EN HAAR FAMILIE

Bericht door Maikel Galama » vrijdag 23 dec 2005 12:44 pm

Hoi Margreet,

ik was bijna klaar om een reaktie te plaatsen maar zie dat er wederom 2 nieuwe berichten van jou zijn binnengekomen. Deze ga ik eerst bekijken en kom dan vervolgens met een totaal-reaktie. Wanneer die komt is bijna niet te voorspellen, het onderwerp is zeer uitgebreid geworden. En behoorlijk ingewikkeld ook nog, maar ik neem aan dat mijn reaktie vandaag nog wel komt, en anders morgen. En met de kerst heb ik een rustpauze gepland.

Groetjes, Maikel.

Gebruikersavatar
Maikel Galama
Berichten: 3120
Lid geworden op: dinsdag 6 dec 2005 12:31 pm
Locatie: Workum

Jilda Jacobs reaktie op Margreet vanaf 20-12-2005

Bericht door Maikel Galama » vrijdag 23 dec 2005 5:26 pm

Hoi Margreet,

Nog even en we kunnen van alle correspondentie een boek uitgeven. Toch moeten we dat maar niet doen lijkt mij, ik stel voor dat we in het te verschijnen Hettinga boek ruim aandacht besteden aan het gezin van Jacob Gerbens. Ik heb na mijn laatste bericht nogal veel aandacht besteed aan hints die ik kreeg op de door jou genoemde Genee site. Ik kwam er eveneens de gekste data tegen, maar toch ook wel veel fouten, letterlijk overnemen is dus uit den boze.

En toen kwam ik ertussen met de opmerking over 2e huwelijken en vanaf toen was jouw toon veranderd, je was duidelijk gekwetst, hetgeen ik mij kan voorstellen maar geloof me, het was als kompliment bedoeld, echter de nederlandse taal is soms op meerdere manieren uit te leggen. Ik wilde gewoon zeggen dat ik het geweldig vond dat jij zo snel verbanden legde. En toen moest ik kerstinkopen doen en heb ik misschien iets te snel op OK gedrukt. Mijn excuses, ik hoop dat je ze accepteert.

De Klaas 1774 komt ongetwijfeld bij Haring Harings zijn vrouw Trijntje Klazes vandaan. Of had jij een andere verklaring ? In hetzelfde antwoord ga jij verder op Haring en Uilke en komt dan uiteindelijk terecht bij Thewis Harings Hettinga uit Heeg (bestaat toeval ? hij woonde vrijwel naast de familie Hogeboom aan de Wymerts te Osingahuizen onder Heeg) Maar deze familie is inmiddels volledig uitgezocht en komt in mannelijke lijn uit een Broersma-familie en in vrouwelijke lijn uit de aloude Hettinga-familie. Je schrijft zelf ook al: hij doopt hv. Enne ... Jildau heb ik ondergebracht in het 2e huwelijk van Jacob Gerbens, dus no problem at all. Voorlopig heb ik alleen Sikke in het 1e huwelijk ondergebracht.

Bericht 22-12 11.30 De naam Klaaske komt bij zowel Willem Johannes en Trijntje Folkerts als bij Fetje Johannes en Jan Annes voor. Van andere broers en/of zussen heb ik geen nageslacht gevonden (Jacobus en Gerbrin of Gerben Johannes) Jacob Reins Hettinga woonde rond 1796 enkele jaren te Workum.

En nu moet ik er even tussenuit. Wordt vervolgd.

Maikel.

Gebruikersavatar
Maikel Galama
Berichten: 3120
Lid geworden op: dinsdag 6 dec 2005 12:31 pm
Locatie: Workum

Jilda Jacobs reaktie op Margreet vanaf 20-12-2005 vervolg

Bericht door Maikel Galama » vrijdag 23 dec 2005 9:05 pm

23-12-2005 1.26 Reaktie op bericht van die datum:

Margreet, het kon wel eens de doorbraak betekenen van het onderzoek, Welmoed Uilkes tr. 1 Anne Jacobs en tr. 2 Pals Andries. Hiermee wordt het ¼ aandeel in 1748 verklaard en de verkoop van dat aandeel in 1754 door Pals Andries en Uilke Annes. Ik vind het een heel erg mooie reconstructie, helaas nog geen keihard bewijs, maar wel heel aannemelijk. Dikke tút.
Alles over de kohieren heb ik uit een verslag. Maar iemand uit Indijk kan toch wel bezittingen of gebruik in Ypecolsga hebben? Ype schrijft dat hij alle koopakten van Wymbritseradeel van 1757 tot 1769 heeft nagekeken en dat daartussen geen verkoop in die sate heeft plaats gevonden aan Jelle Eelkes familie. Er is dus sprake van vererving. Als er wel een verkoop was dan hadden we vermoedelijk ook alle kinderen van Jacob Gerbens op een rijtje. Dat in hetzelfde relaas Luts Tjebbes voorkomt lijkt jou toeval, mij ook, maar toch.

23-12-2005 2.20 Hoor ik jou nu zeggen dat Wibbigje Entes en Schelte Klases erbij horen, of heb je ook twijfels ? Hoe het ook zij, gemengde huwelijken kwamen vroeger ook wel voor, maar het bleef een zeldzaamheid. Ik heb geleerd er voorzichtig mee om te gaan. En schreef jij onlangs niet : Heb jij alle Jacobsen uit Woudsend e.o. aan elkaar geplakt ?

Over de vernoemingen schrijf jij dat er echt wel systeem in zit, ik kom niet verder dan een Jacob en Gerben en/of Gerbrich. Zie jij meer overeenkomsten ? En mbt Wybe Wybes Foekema, volgens genealogysk jierboek 2003 zijn de 3 kinderen allemaal jong overleden. Dat een kleinkind vernoemd wordt zou je misschien ook een overeenkomst kunnen noemen, ik denk aan 2x een Beitske maar ook 2x een Klaaske.

Beitske Wiebes is geboren 11-11-1816 te Teroele. Teetske Huites kwam ik ook als Huitema tegen. Sijtske en Antje Johannes Zwaga zijn inderdaad zusjes, de ouders zijn Johannes Annes en Wijntje Cornelis Witteveen.

En dan tot slot jouw citaat:
Kijk eens wanneer die directe familie komt - juist bij vernoemingen van vaderskant.
Ik denk dat Sikke ca. 1770 ovl is en daarom vernoemd wordt in aanwezigheid van zijn weduwe. Meestal zoeken ze een man bij een jongen.
Alleen familie van zijn kant, vind je dat eerlijk?


Mijn reaktie is dan : en om het eerlijk te maken is Ynte dan maar geen broer ?

Als ik een samenvatting mag maken :

Jacob Gerbens tr. 1 : 04-01-1695 Doniawerstal Trijn Annes
Hieruit 2 kinderen : Anne en Sikke
Jacob Gerbens tr. 2 : 03-06-1714 Woudsend Klaaske Harings
Hieruit Geertje, Gauke, Rein, hoogstwaarschijnlijk Jildau en misschien Ynte, waarbij deze laatste duidelijk onderwerp moet zijn van nader onderzoek.
In grote lijnen zijn we het denk ik met elkaar eens, ik ga met een goed gevoel de kerst in. Ben benieuwd of jij nog met verrassingen komt. In ieder geval tot zover heel erg bedankt, ik durf dat zelfs namens de gehele Hettinga vereniging te doen en ik wens je tot slot fijne kerstdagen toe.

Groetjes, Maikel Galama.

Plaats reactie