van den Oever en voorouders

algemene vragen over genealogisch onderzoek bij Tresoar
Plaats reactie
tondejong
Berichten: 251
Lid geworden op: zaterdag 11 mar 2006 4:29 pm
Locatie: zeist

van den oever en voorouders

Bericht door tondejong » maandag 27 mar 2006 4:34 pm

Hallo allemaal,

Josef Jacobse Miggiels daar begint dit verhaal mee. Deze Josef trouwt op 19-08-1750 voor het gerecht van Oosterend met Antje Bouwes. Josef is koperslager en Antje jongedochter.

Op dezelfde dag trouwt Josef te Roodhuis voor de rk kerk. De pastoor boekt hem als Joost Jacobs. Getuigen bij dit huwelijk zijn Pier Heerkes en pastor Nicolaas Verlage. Pier Heerkes is hiervoor al uitgebreid besproken. Hij kan, zoals Margreet aangaf best een beetje familie zijn.

Maar waarom is pastor Verlage getuige? Was Nicolaas Verlage toen pastor te Roodhuis? Zo ja, dan is de vraag of het normaal was dat de pastor ook getuige was en in wat voor gevallen. Bijvoorbeeld als er verder geen goede getuigen beschikbaar waren? We zien familie van pastor Verlage in Workum bij dopen van kinderen van een bedelaar en zwerver als doopgetuigen. Zo nee, wat is dan de relatie tussen Nicolaas Verlage, die dus op de trouwdag van Joost naar Roodhuis trok, en Joost Jacobs. Een familieband kan ik niet zo vlug ontdekken. De Verlages treffen we vooral in Workum aan. Een kind van Aaltje Verlage en Wiebren Jans wordt daar in 1758 als Nicolaus gedoopt met (wederom) de pastoor als doopgetuige. De naam van de pastoor wordt niet vermeld. Maar Nicolaas Verlage lijkt een goede gok.
Nicolaus met een u en van Josef naar Joost, het lijkt wat Gronings/Duits te worden.
N.B. in 1749 treffen we alleen een Marijke Verlage aan. Zij is een arme weduwe te Workum 5e Espel, gezin 1 volw. + 1 kind. In 1811 is er niemand in Friesland die de naam Verlage aanneemt.

Wie weet wat meer over een mogelijke, relevante relatie tussen Joost Jacobs Michiels en pastor Verlage?

hartelijke groeten, Ton

Margreet Huisman
Berichten: 5253
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 3:02 am

samenvatting

Bericht door Margreet Huisman » maandag 27 mar 2006 5:07 pm

Hallo Allemaal,

Om het overzicht terug te krijgen heb ik in overleg met Maikel eerst alle informatie tot nu toe bijeen gezet in een parenteel.
De mensen die we nog niet herkend hebben, wier aanwezigheid nog niet duidelijk is, de misschiens -en de leemtes zijn in cursief.

Margreet

Jacob Gaelis en Johanniske Heeris
Hij overleden 14-7-1738 Oosterend.
Zij dochter van Heere Johannes en Fopkje Bastiaans? - ovl. 07-09-1747 Nijland ? .
Huwelijk 08-07-1695 Sneek gerecht en 02-06-1695 Roodhuis rk,
getuigen: Johannes Aeges en Jacobus Beintema.

Kinderen :
1 Joost Jacob Michiels Volgt 1.1.
2 Geele Jacobs Volgt 1.2.
3 Jelte Jacobs Volgt 1.3.
4 ? Joannes (Jakobs?) Michiels.
5 Heere Jacobs Volgt 1.4.
6 Klaaske Jacobs Volgt 1.5.

1.1 Joost Jacob Michiels, ook Josef geheten, zoon van Jacob Gaelis en Johanniske Heeris - overleden 1797 in Bolsward. 1)

trouwde
ot 19-08-1750 Hennaarderadeel Gerecht
19-8-1750 Roodhuis rk.
getuigen Pier Heerkes (geen familie) en pastoor Nicolaas Verlage.
met Antje Bouwes, dochter van Bouwe Bouwes en Idske Jansdr., gedoopt op 27-09-1726 Roodhuis rk, getuige haar tante? Pierkje Jans ev Wopke Pieters.
Moeder Idske Jansdr. is hertrouwd met Tjerne Fongers.

Kinderen van Joost en Antje:
1 Joanna Joosts. gedoopt op 05-01-1753 Roodhuis rk, getuige Joannes Michiels.
2 Bouwe Joosten Volgt 1.1.1., gt Tjerne Fongers.
3 Japik Joosten. gedoopt 16-05-1758 Bolsward rk Martinus. gt Idske Jansdr.
4 Jacobus Joosts, geboren 07-12-1760 Oosterend, ged. 08-12-1760 Roodhuis rk. getuige Idske Jansdr..
5 Pieter Joosten gedoopt 22-05-1764 Bolsward rk Martinus, gt. tante Pietje Bouwes (x Johannes Kerkhoven)
6 Jan Joosten gedoopt 16-03-1767 Bolsward rk Martinus gt. Anne Peers.

1.2 Geele Jacobs, zoon van Jacob Gaelis en Johanniske Heeris,
- overleden ?
Geele trouwde 14-01-1731 Oosterend hv en 15-01-1731 Roodhuis rk.
getuigen Pieter Minnes en Rein Sjoerds, met Neeltje Robijns,
dochter van Robijn Andries en Goyck Jacobs, overleden op 22-06-1737.

Kinderen van Geele en Neeltje:
1 Jacob Geeles. Hij is gedoopt op 14-12-1733 Roodhuis rk, gt. Jeltje Jacobs.
2 Goyck Geeles. Zij is gedoopt op 18-04-1737 Roodhuis rk, gt. schoonzus Richt Douwes.

1.3 Jelte Jacobs, zoon van Jacob Gaelis en Johanniske Heeris.
overleden op 14-08-1736 in Oosterend.
Jelte trouwde op 24-09-1730 in Oosterend hv en Roodhuis rk. met Richt Douwes,
getuigen: Barbara Hendricks en Jildouw Obes.

1.4 Heere Jacobs zoon van Jacob Gaelis en Johanniske Heeris.
Heere is overleden op 18-03-1738 in Oosterend.
Heere trouwde met Antje Hendriks, 25-04-1720 in Roodhuis rk.
getuigen: Antie Doedes en Albert Martens.

Kinderen van Heere en Antje:
1 Fockjen Heeres, gedoopt 26-09-1721 Roodhuis rk, gt. Aal Heeres x Arend Tietes
2 Grietje Heeres gedoopt 30-01-1723 Roodhuis rk. gt Johanniske Heeris
3 Grietje Heeres gedoopt 05-09-1724 Roodhuis rk gt. Johanniske Heeris
4 Auckjen Heeres gedoopt 14-02-1727Roodhuis rk. gt.Claeske Jacobs
5 Hendrik Heeres gedoopt 23-07-1729 Roodhuis rk, gt Aaltie Aenes
6 Jacob Heeres gedoopt 07-05-1731 Roodhuis rk. gt. Antje Gerbrins ipv Jacob Gaelis.
7 Acca Heeres 31-08-1732 Roodhuis rk, gt. schoonzus Richt Douwes.
8 Akke Heeres 06-09-1733 Roodhuis rk gt. vroedvrouw ipv Richt Jeltes

1.5 Klaaske Jacobs
Klaaske, ook Claeske is overleden op 17-03-1753 in Franeker
Klaaske trouwde 01-04-1725 Kubaard Hv en 04-1725 Bolsward RK Heilige Franciscus
met Lieuwe Sijbrens, bij huwelijk afkomstig van Kubaard, zoon van Sybren Lieuwes (Hannema) en Yetske Entes , overleden op 04-07-1773 in Bolsward.

Kinderen van Klaaske en Lieuwe:
1 Jacobus Lieuwes. 30-04-1728 Bolsward rk Martinus gt. Geele Jacobs.
2 Grietje Lieuwes 08-04-1729 in Bolsward rk Martinus. gt. Yetske Entes.
3 Akke-Agatha Lieuwes 14-04-1730 in Bolsward rk Martinus, gt. Joanna Jeres
4 Akke Lieuwes 20-05-1731 Bolsward rk Martinus. gt. Jantie Jacobs.

1.1.1 Bouwe Joosten, zoon van Joost Jacob Michiels en Antje Bouwes.
Hij is gedoopt op 04-08-1755 Roodhuis rk, gt. Tjerne Fongersz.
Bouwe is overleden in 1796.
Bouwe trouwde (09-08-1777 in Leeuwarden hv ondertrouw) 24-08-1777 Huizum hv
met Geiske Hendriks, dochter van Hendrik Jansen en Lysbeth Willems, gedoopt op 30-10-1756 in Franeker, overleden op 13-02-1785 in Workum.

Kinderen van Bouwe en Geiske:
1 Liesabeth Bouwes, gedoopt op 14-08-1778 in Bolsward rk Franciscus.
2 Jacob Bouwes van den Oever Volgt 1.1.1.1.
3 Liesbet Bouwes, gedoopt op 26-01-1786 in Workum RK.


1.1.1.1 Jacob Bouwes van den Oever, zoon van Bouwe Joosten en Geiske Hendriks, gedoopt op 03-11-1783 in Workum.
(1) trouwde met Trijntje Jans Faber 1809 in Bolsward.
Zij is gedoopt op 03-07-1789 in Bolsward, en overleden op 14-07-1819.
(2) trouwde op 10-09-1820 in Bolsward met Akke Hayes van der Werf. Zij is gedoopt op 20-04-1794 in Bolsward rk.

Kind van Jacob Bouwes en Akke Hayes:
1 Elizabeth Jacobs van den Oever, geboren op 02-04-1824 in Bolsward Volgt 1.1.1.1.1.

-------------------------------------
VOETNOTEN:
1) Joost Jacobs- (1) trouwde NIET op 13-07-1727 in Oosterend hv met Lieuwkje Romkes, dochter van Romke Jacobs en Rioertje Aenties.
5 Job Joosten, geboren op 10-11-1738, gedoopt op 16-11-1738 in Jorwerd.
Deze Job Joostes trouwt Sneek, en krijgt een dochter Luikien.
Laatst gewijzigd door Margreet Huisman op zaterdag 1 apr 2006 1:02 am, 1 keer totaal gewijzigd.

Sible Hettinga
Berichten: 226
Lid geworden op: zondag 22 jan 2006 6:17 pm
Locatie: Harlingen

Van den Oever.

Bericht door Sible Hettinga » dinsdag 28 mar 2006 2:27 am

Beste Ton,

Ik ben een dagje weggeweest en heb dus geen tijd gehad om het bericht van Margreet van 27 maart te bestuderen.

Vandaar enkel een reactie op jouw bericht van 27 maart.

Mijn ervaring is dat je bepaalde constructies niet als al te ingewikkeld voor moet stellen. Situaties blijken veelal heel simpel te zijn, maar bewijs het maar eens.

Pastoor Verhage is natuurlijk geen pastoor te Roodhuis geweest op 19 augustus 1750, want je kunt niet tegelijkertijd een huwelijk inzegenen en getuige zijn. Daar is een heel mooi vreemd woord voor, maar daar kan ik nu even niet op komen, op zijn Nederlands in ieder geval onverenigbaarheid van functies.

Nicolaus heeft met Groningen en Duitsland niets te maken, het is gewoon de spelling van Nicolaas in het latijn. Ik heb een doopbewijs van mijzelf en daarin wordt mijn derde voornaam ook als Nicolaus gespeld. Deze naam is een samenstelling van de (oud?)griekse woorden nikè en laos, welke woorden achtereenvolgens vrede en volk betekenen. De betekenis van al mijn (voor)namen gaan terug op de begrippen oorlog en vrede, maar ik sta, voor zover ik weet, in geen enkele genealogisch relatie tot graaf Leo Tolstoi, of misschien beter Leonid, graaf Tolstoi.

De namen Jozef en Joost kom je in Friesland regelmatig tegen, dus ook naar niet, naar het mij lijkt, Goningese en Duitse verbanden.

Met vriendelijke groet,
Sible.

tondejong
Berichten: 251
Lid geworden op: zaterdag 11 mar 2006 4:29 pm
Locatie: zeist

van den oever en voorouders

Bericht door tondejong » dinsdag 28 mar 2006 1:41 pm

Hallo Margreet en Sible,

Ik lees hiervoor (bericht dd 27 maart) dat Joost Jacobs Michiels inmiddels liefdevol is opgenomen in het gezin van Jacob Gaelis en Johanneske Heeris. Dat zou best zo kunnen zijn, er zijn diverse goede aanknopingspunten, maar is het wel al helemaal hard te maken?

De overlijdingsdatum van Joost Jacobs Michiels staat in het parenteel vermeld als Bolsward 28-02-1769. Ik heb Bolsward november 1797. Dit komt uit latere huwelijksbijlagen. Verder trouwt de (heel) oude Joost op 18-06-1796 te Bolsward Martinus met Hinke Ypes.

Pastor Nicolaas Verlage was dus geen pastoor in Roodhuis. Blijft dan wel de vraag waarom hij getuige was bij het huwelijk in 1750 te Roodhuis van Joost Jacobs Michiels en Antje Bouwes.

hartelijke groeten, Ton

Gebruikersavatar
Maikel Galama
Berichten: 3120
Lid geworden op: dinsdag 6 dec 2005 2:31 pm
Locatie: Workum

van den oever

Bericht door Maikel Galama » dinsdag 28 mar 2006 3:49 pm

Hoi allemaal,

na behoorlijk wat lees- en zoekwerk zet ik hier een aantal bevindingen op een rijtje, de grote lijn zoals door Margreet neergezet op basis van eigen onderzoek en hier en daar door derden aangevuld, deel ik in grote mate.

De oudst tot nu gevonden voorouders - Jacob Gaeles en Johanneske Heeres- lijken steeds zekerder te worden, mijn twijfel is in ieder geval volledig weg. De ouders van Johanneske zouden Heere Johannes † 1692 Oosterend en Fopkje Bastiaans † 1690 Oosterend kunnen zijn, over dit ouderpaar is bij mij echter nog wel onzekerheid hoewel ze hoge ogen gooien. Opmerkelijk vind ik dat Jacob en Johanneske 3x trouwen, 1) 02-06-1695 RK Roodhuis, 2) 09-06-1695 NH Oosterend en 3) 08-07-1695 gerecht Sneek. Misschien is nr. 2 een 1e proclamatie ?
Het overlijden van Johanneske Heeres, door Margreet op 07-09-1747 te Nijland gesteld, roept bij mij nog veel twijfels op. Immers, in de parochie Roodhuis worden bij gehuwde vrouwen of weduwes vrijwel altijd aantekeningen gemaakt als: ev........ of wv......., zelfs familie van...... of lange tijd weduwe kom ik tegen, bij Johanneske niet !
Ook de Quotisatiekohieren van 1749 laten me niet los, wed. Jacobus Michiels te Leeuwarden met 1 volwassene en 1 kind zou kunnen zijn: zoon Geele Jacobs met kind, weduwe Jacob Michiels te Sneek met 3 volwassenen zou dan zijn: Johanneske Heeres met haar kinderen Joost en Klaaske.

De kinderen van Jacob en Johanneske ga ik in mee, behalve Johannes Michiels waarvan ik niets passends kan vinden, géén passende peter en meter, de namen van de kinderen tonen geen overeenkomsten, het patroniem zou Jacobs moeten zijn en hij trouwt in 1748, dus de tijd klopt ook niet, daarnaast: Lemmer is een ver weg gelegen regio, kortom haal die maar snel weg, hoeft niet eens cursief.

Joost Jacobs is zoals Ton al aangaf, overleden op 11-1797 te Bolsward, vermoedelijk 02-11-1797. Het 1e huwelijk kan zéééér waarschijnlijk weg, omdat er 1) bij het huwelijk met Antje Bouwes geen vermelding is gemaakt van het feit dat hij weduwnaar was 2) HV en RK bijna nooit uitwisselbaar is 3) Joost Jobs is iets anders dan Joost Jacobs, Job is een zelfstandige naam, kijk evt. ook bij de namenthesaurus 4) In 1e huw heeft zoon Job nageslacht, waarom nog een Jacob in 2e huw als het uitwisselbare namen zijn. 5) En de 2 dochters worden geen Johanneske genoemd. Antje Bouwes, geboren te Oosterend, overleed 03-10-1795 te Bolsward. P.S. de vermelding ot bij 2e huw mz op ?
De 1e 4 kinderen van Joost en Antje worden te Oosterend geboren, de laatste 2 te Bolsward.

Heere Jacobs tr. 18-02-1720 Oosterend HV Bij doopgetuige kind 1 noemt Margreet; Aal Heeres x Arend Tietes, is dit zelfde als getuige bij kind 5 Aaltie Aenes x Ane Tijsses ?

Klaaske Jacobs overleden 17-03-1753 Franeker Is cursief, maar ik blijf het gewaagd vinden. Doopgetuige Joanna Jeres zal onze Johanneske Heeres zijn.

Ik ga er van uit dat Bouwe Joosten en Jacob Bouwes ter illustratie zijn, als daarop aanvullingen gewenst zijn dan hoor ik het wel, neem ik aan.

Rest mij te melden dat er nog veel vragen zijn, de ouders van Hendrik Jans en Liesbeth Willems laten we hier maar even buiten beschouwing.

Mijn konkrete vragen zijn mbt de van den Oevers in ieder geval:

1) Wie zijn de ouders van Jacob Gaeles en Johanneske Heeres, en waar kwamen ze vandaan, zou één van deze twee een Klaaske als moeder hebben ?
2) Zouden we het gezin nu compleet hebben, 5 kinderen ? Ik heb daar nog niet intensief naar gezocht, jullie wel ?


Groetjes, Maikel.

tondejong
Berichten: 251
Lid geworden op: zaterdag 11 mar 2006 4:29 pm
Locatie: zeist

van den oever en voorouders

Bericht door tondejong » dinsdag 28 mar 2006 6:25 pm

Hallo allemaal,

Jacob Gaeles en Johanneske Heeres vormen inderdaad een mooi en goed passend ouderpaar voor Joost Jacobs. Maar een of enkele harde aanwijzingen bv via doopgetuigen dat zou nog welkom zijn.

Maikel erkent Johannes Michiels niet als broer van Joost Jacobs. Vraag is dan wat hij als doopgetuige bij het eerste kind van Joost Jacobs, die de pastoor dan ook als Josef Michiels noteert, voorstelt. Als Johannes Michiels geen broer is dan zou hij een oom kunnen zijn.

Kijkend naar doopgetuigen en getuigen bij huwelijken kwam ik Joost Jacobs samen met Jacobus Heerkes, een broer van Pier, tegen bij het huwelijk van Jorrit Bens en Elisabeth Harmens op 11-05-1761 te Roodhuis.

Bouwe Joosten en Jacob Bouwes zijn voor mij inderdaad ter illustratie en vormen een aanloopje naar Joost Jacobs Michiels.

Het lijkt mij overzichtelijker de ouders van Hendrik Jans en Liesbeth Willems als een apart onderwerp op dit forum te brengen. Ik ga dat een dezer dagen doen.

vriendelijke groeten, Ton

Margreet Huisman
Berichten: 5253
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 3:02 am

overzicht

Bericht door Margreet Huisman » woensdag 29 mar 2006 1:29 pm

Reactie op 26-27 en 28 maart - vragen en opmerkingen omtrent het overzicht.
Reactie op reacties doe ik in een apart bericht.

Ik zal het overzicht nog aanpassen - ik zag later pas dat ik hier veel meer tekst op een regel kwijt kan. Zoals alle schrijfwijzen of aangetroffen vermeldingen.

Ik had een aantal zaken voor het moment even weggelaten:
Bouwe Bouwes en Geeltje Wybes
aanvullingen rondom Idske-Yetske Jans
Het Heere Johannis verhaal
en Ytje Gaelis.

Het leek me dat we dit maar even eerst af moesten ronden. Kan dit zo vastgesteld - zijn er nog meer vragen - en wat uit de cursieven en aanvullingen heeft haast.
Terug dus eerst naar de 2 beginvragen:
De ouders van Joost Jakobs - (en het gezin van die ouders).
De ouders van Elizabeth.

En dan pas later de rest, zoals de verdere (voor-)ouders en hun gezinnen.
Ik had niet iedereen uitgevolgd - bij mij eindigden de vernoemingen zo - en zijn dit de namen waar we het mee moeten doen.
Als jullie nog wel iemand hebben met 12 kinderen en onverklaarbare namen en dus mogelijke voorouders, gaarne.

We hebben het uiteindelijk over 8 gezinnen, lijkt me.
Het staat wat mij betreft iedereen vrij overal aan te twijfelen, constructies te verwerpen dan wel 3 weken met 1 cursief bezig te gaan of voorkeur te hebben voor 1 gezin. Het is hier geen vergadering van met meerderheid van stemmen.
Het maakt mij ook niet uit waar iedereen bezig is, maar ik vind het wel handig als ik iemand terug kan vinden.
Ik kan onmogelijk altijd ogenblikkelijk mee-switchen naar een of ander persoon, gezin, of cursief. Er zijn ook gewoon grenzen aan mijn tijd en energie, dus ik ook niet overal aan/in mee, en dat verwacht ik ook niet terug.

Nieuwe info, opgeloste cursieven etc, wilde ik maar zoveel mogelijk in het overzicht verwerken.
En tenslotte spin ik nog even op de noodzaak van, en een systeem om erbij te vermelden in welk bericht iemand al enigszins behandeld is.

Margreet Huisman
Berichten: 5253
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 3:02 am

Bericht door Margreet Huisman » woensdag 29 mar 2006 4:48 pm

Hallo allemaal,

Dit is de tweede reaktie op het geschrevenen dd. 26-27 en 28 maart.
Het leek me niet overzichtelijker worden in 5 aparte, dus is het helaas weer een kilometer lang.

Jakob Gaelis en Johanniske Heeres. als ouders van Joost, en hun gezin.
Ik was vergeten ze cursief te maken, van de andere kant was er 2 weken geen protest.
Ik zou niet weten waar je nog meer getuigen vandaan wilt halen, Ton.
Rondom Joosts eigen geboorte in elk geval niet, met Roodhuis vanaf 1715-1720, en Sneek vanaf 1750.
Ze gaan verder altijd/meestal het rijtje af, de oudste broer mag eerst peteren. Dus met eventueel 3 voor hem, plus daarbij de vroeg overledenen met kleine gezinnen plus alle meisjes waar een vrouw metert - komt Joost gewoon nergens aan de beurt.
Tegen de tijd dat hij zelf een gezin heeft, is/lijkt de rest overleden.
Je zult ze dus nooit bij elkaar tegenkomen, lijkt mij.

Van waar komt overleden 1690 bij Fopckje Bastiaans?

3 huwelijksdata : woonplaats man, woonplaats vrouw - en trouwen in de hare, toch?
En puur de datums: De laatste tijd kom ik ineens wel steeds tegen dat ze eerst rk trouwden en paar weken later pas hv. Net of ze het vergeten waren eerst of niet wisten dat dat moest. Misschien nog gt. in originelen?

Joannes Michiels sloop ik niet.
Dit is de originele vermelding:
Dopeling: Joanna
Gedoopt op 5 januari 1753 in Roodhuis
Dochter van Joseph Michiels en Anna Bouwens
Doopgetuige: Joannes Michiels

Dat kan ook zijn om wat Sible zei: Misschien is het een achternaam.
Hij kan dus een Johannes Jacobs zijn, een broer van Joost - of een Gaelis, een broer van Jakob Gaelis.
Er is een Johannes Michiels 1748 Lemmer, Maikel - en 1749 ook. Er zitten er 5 in Leeuwarden.
Er zo zijn er nog wel meer. Er trouwt geen J.M./J.J. rond Roodhuis, maar ja - soms bleven ze vrijgezel.

Ik weet niet of het gezin zo compleet is - Er kunnen er 12 geweest zijn.
Ik had 2 Sietske Jakobs bij de ovl, waarvan ik niet weet wie het zijn.
Ik denk dat die jongens niet zozeer oma's als wel overleden zusjes vernoemen.
Ik vind het vanwege die 12 dan ook wat hachelijk enkel van een Klaaske uit te gaan voor Jakobs voorouders.

Ael - Ik neig zelf wel erg sterk naar 1 = 5.
Ael Heeris is dan gelijk aan Aaltje Heeres, is getrouwd met Arend Tietes/Ane Titjes en is vervolgens Ael Aenis (1) en Aeltje Heeres ev Ane Tysses (5).
Het klinkt allemaal hetzelfde om zo de 3 schrijfwijzen te verklaren.
Andere combinaties Aal* Arend* kon ik ook niet vinden.

Joanniske: Er stond me bij dat je de weduwe Lwd had laten vallen, Maikel - ik heb het teruggezocht. Ze trouwde immers 1720.
Ik kon destijds geen verder info, of verband of connectie met Jakob Gaelis of iemand anders vinden.
www.gemeentearchief.nl - via menu genealogie kun je bij de indexen: burgerboeken, inventarisaties, hv dopen, (rk staat op tresoar op 1 na)
en de begraafboeken.

Het lijkt mij verder eigenlijk stug dat Joanniske 1695 trouwt, dus geboren ca. 1675 of eerder, dan op haar 75e nog een winkel drijft in 1749.
Als Geele bij haar in Sneek woont, had hij op de ovl-lijst moeten staan.
Er is een Jakob Michiels x Teetske Freerks Sneek 1736, die kan het ook nog zijn- eventueel elders overleden.
Er waren geen andere Jakobs in combinatie met Geele/Michiel/Joost dan op het lijstje ovl.

Verder kan Jakob tijdelijk in Sneek gewoond hebben ten tijde van zijn huwelijk, ipv. geboren en getogen. Joanniske zal er dan weinig binding mee hebben. Mocht Auck een zusje zijn, die familie woont vanaf ca. 1730 of eerder al niet meer in Sneek e.o. - dus biedt ook geen verklaring/binding.
T.z.t. kunnen we op zoek naar huizen en aankopen en dies meer, of het toch een ander in Nijland is.
Handschriftanalyse is ook nog een optie - "er zat gewoon 5-10 iemand anders met een eigen systeem" - of een beginneling.
Ik heb in elk geval een kale Feick in 1692, onder eigen naam en toch echt 2 x getrouwd geweest. Daarom weet ik ook dat meestal ev-wed, en soms niet.
Bij de rest van mijn bestand heb ik meestal enkel de datum genoteerd, en niet de officiele melding, dus ik kan hier niets afleiden omtrent gewoontes en afwijkingen.
Wat betreft de plotse wending naar Nijland had ik nog wel deze:
Geeltje Wybes trouwde vanuit Nijland met Bouwe Bouwes.

N.a.v. de overlijdensdatum Joost Jakobs 1797:
Dit was de officiele melding in Bolsward:
Japik Joostes Michiels 28-2-1769.
Ik had het dus omgedraaid. Kan het een kind zijn? meestal onder de 10-15 toch gewoon k?
Wie is het dan? En zegt het toch weer iets over achternaam?

En pastoor Verlage: ik had me er niet druk over gemaakt. Pastoors moeten vergaderen, en ze hebben vrienden. Dus dat ze dan tijdens een bezoek worden ingeschakeld bij familieloze mensen of ipv ziek geworden getuigen, vind ik dan niet zo raar. Blauwhuis liep ook in Steggerda.
Hij kan misschien de familie gekend hebben, zie maar wat je kunt vinden. Maar dan moet je wel Sneek meenemen, Ton of daar beginnen.
Er zijn maar 3 Gaelis meldingen bij trouwen Sneek: Jakob 1695, Sjoerd 1698 en Trijntje 1702.
Sjoerd Gaelis Saeckema trouwt 2x en doopt deels Workum. Hv.
Ik kwam er destijds niet verder mee, geen herkenbare namen - geen bewijsbare broer of neef of achterneef.

Joost Jobs: huwelijk heb ik erbij gehouden, omdat hij ook als Jacobs vermeld werd.
Omdat dan alle kinderen in dezelfde periode trouwen, en hij niet enerzijds 20-30 jaar later dan iedereen trouwt, en toch niet in de doopboeken staat als nakomertje.
Als verklaring waarom hij niet meer vrienden meeneemt bij zijn huwelijk, wat ze ook wel doen als ze familieloos zijn. Als hij al die tijd in Weidum zat, had hij die gewoon nog niet in Oosterend.
En deels Jorwerd dopen, met de Westerhuizen van Jorwerd in Roodhuis - viel me ook even op.

En verder blijven we gewoon de rest van ons leven maar in de clinch omtrent gemengde huwelijken, Maikel.
Mijn voorvader trouwt 4x, 3 keer rk en zijn 3e hervormd. Nooit uitwisselbaar gaat dus niet op.
Ik weiger te geloven dat hij de enige was. Gegeven alle dtb meldingen zet ik het altijd op 5-10 %, maar op duizenden Friezen in 4 eeuwen zijn dat er wel veel, natuurlijk.

Waarom geen moeder vernoemd? doet Heere dat wel dan?
Waarom nog een Jacob? omdat de eerste overleden is.

Wat ikzelf altijd meeneem in wel-niet afwegingen:
Tresoar zelf zegt bij elke nieuweling: Vergeet niet ook bij een ander geloof te kijken.
Soms moet je even naar de periode kijken, zo tegen 1800 wisselt men ineens druk van geloof.
Soms vind ik het in de steden aannemelijker dan op een klein dorp met strenge sociale controle.
Soms is het in bepaalde kringen aannemelijker, toegang tot boeken, lezingen en wat dies meer zij.
Soms hangt het van de pater of parochie af.
Bij sommige mensen heb ik meer het idee van los-vast geloof, bij anderen zeg ik ook -o, dat doet die familie nooit.
Soms vraag ik me af of we de aparte omroepen en winkels en schoolstrijden van deze eeuw doodleuk kunnen plakken op 300 jaar geleden.
En tenslotte zijn er individuen die zich niet druk maakten over onterving en ruzie. Die heb je nu, en die had je toen.

Klaaske Jacobs- overleden Franeker?
Misschien moet Bolsward even overnieuw.
Ik heb mijn Hannema's nagekeken, er gaat 1 naar Harlingen, de rest blijft allemaal Bolsward. Er is wel een voorouder rond Franeker, maar ik kan er voorlopig niet een verhaaltje van maken 'och, ze woonden even tijdelijk Franeker, al dan niet met familie mee- en hij ging terug naar Bolsward.'

Margreet

Gebruikersavatar
Maikel Galama
Berichten: 3120
Lid geworden op: dinsdag 6 dec 2005 2:31 pm
Locatie: Workum

familie Jacob Gaeles en Johanneske Heeres

Bericht door Maikel Galama » donderdag 30 mar 2006 5:18 pm

Hoi allemaal,

dit is een reaktie op al het voorgaande, op de laatste kilometerslange reaktie van Margreet na. (Margreet, ik heb het nagemeten, bij mij kwam er slechts 67 centimeter uit de printer, ik neem dan ook aan dat het woord kilometer niet al te letterlijk genomen moet worden maar meer een uitdrukking is van een gemoedstoestand, temeer daar je iets later vermeld dat er grenzen zijn aan jouw tijd en energie).

Ik vind het goed dat Margreet alle wijzigingen in haar opzet van 27-03-2006 bijhoudt, het is geweldig als je dat wilt doen maar denk aan je opmerking over tijd en energie, bovendien er is meer in dit leven dan........, dus alles on the right time. Laten we het eerst maar eens eens worden over tal van zaken, ik denk dat dat nog een beste dobber kan worden. Ook het inlassen van een pauze kan soms goed werken ! Het aangeven waar iemand duidelijk is behandeld zou kunnen mbv de datum in een onopvallende kleur als bruin, donkerblauw of indigo, het moet in ieder geval geen circus worden.

Speciaal voor Ton heb ik enkele vragen:

1) Op 28-03 schrijf je over een 2e, misschien wel 3e huwelijk van de (heel) oude Joost Jacobs op 18-06-1796 te Bolsward met Hinke Ypes. A) kun je aangeven waarop jij je baseert dat het ''onze'' Joost is ? en B) weet je ook iets meer van Hinke Ypes ?
2) Mijn twijfel over Jacob Gaeles en Johanneske Heeres is langzamerhand omgeslagen in een ''bijna zekerheid'', bij jou zie ik de twijfel weer opduiken. Kun je aangeven waardoor je nog twijfelt ? Op 14-03 heb ik immers redelijk onderbouwd waarom dit ouderpaar onze voorouders zijn en sindsdien zijn er geen aanwijzingen gekomen die ons wederom moeten doen twijfelen lijkt mij, integendeel, er zijn bewijzen bijgekomen ! Zo heeft Margreet bijvoorbeeld een Heere Jacobs tevoorschijn getoverd, ongetwijfeld genoemd naar Johanneske haar vader. Etc. Ik hoop dat zo'n extra aanwijzing hard genoeg is.

Over de Johannes Michiels van Lemmer heb ik aangegeven, met redenen, dat hij m.i. geen zoon kan zijn van Jacob Gaeles en Johanneske Heeres. Dat er bij de doop van Johanna Joostes in 1753 een Johannes Michiels peter is wijst er wel op dat deze Johannes van de doop wel eens bij de familie kan horen, bijv. een broer van Jacob Gaeles, maar waar die Johannes Michiels daarna is gebleven weet ik niet, ik heb er ook nog niet echt naar gezocht.

Ik ga nu afsluiten om me op Margreets laatste bijdrage te storten, mijn reactie kan even duren want :
er zijn ook gewoon grenzen aan mijn tijd en energie. Bron: Margreet
Groetjes, Maikel.
Laatst gewijzigd door Maikel Galama op zondag 2 apr 2006 12:24 pm, 2 keer totaal gewijzigd.

tondejong
Berichten: 251
Lid geworden op: zaterdag 11 mar 2006 4:29 pm
Locatie: zeist

van den oever en voorouders

Bericht door tondejong » donderdag 30 mar 2006 11:58 pm

hallo Margreet en Maikel.

Voor pastor Verlage raadde Margreet mij aan in Sneek te beginnen. Dat is wel grappig. Ik ben in Sneek geboren en heb er vervolgens 7 jaar gewoond.

Verder heb ik nog eens goed nagedacht hoe het zit met mijn reserves t.a.v Joost Jacobs als lid van het gezin Jacob Gaeles en Johanneske Heeres. Alles klopt zo mooi alleen leeft Joost bijna in een andere tijd als al die anderen. Zijn "openbare leven" begint in 1750 (Joost Jobs even buiten beschouwing gelaten) en eindigt pas in 1797. Dit kan op zich wel, maar juist door dit opvallende tijdsaspect zou een extra aanknopingspunt zo welkom zijn.

Dat ik op dit onderwerp een paar keer, wellicht op een gegeven moment wat hinderlijk, ben teruggekomen zit ongeveer zo. Een forum is een markt(plaats), in dit geval voor genealogische gedachten en gegevens. Margreet en Maikel hebben op die markt een hele grote kraam met veel producten en een grote belangstelling voor uitbreiding van het assortiment. Ik heb echter maar een klein kraampje met nu en hier als vrijwel enig artikel Joost Jacobs en zijn ouders. Daar ben ik zuinig op maar ik kijk intussen met grote interesse en waardering naar de activiteiten rondom die grote kramen.

Nog even concreet over de vragen van Maikel. Een Joost Jacobs trouwt op 18-06-1796 rk Bolsward Martinus met Hinke Iepes. Het jaar daarvoor was Antje Bouwes de vrouw van Joost overleden. Hij was dus weer vrij, de oude man en plaats, tijd en geloof kloppen. Het lijkt mij dus dat het onze Joost is. Over Hinke Iepes hetvolgende: Een Hinke Iepes trouwt 31-01-1781 Bolsward Martinus met Dirk Siemens. In 1783 krijgt dit paar een kindje Simon, dat rk gedoopt wordt met Pieter Reins als doopgetuige. Verder worden er geen kinderen meer van dit paar daar gedoopt. Deze Hinke kan dus nog niet zo oud zijn. Een geschikte Hinke is dan nog net de Hinke die in 1737 Hervormd gedoopt wordt in Harlingen als dochter van Iepe Heres en Douwtje Hendriks.
Een andere Hinke is mogelijk de Hinke die in 1729 te Workum rk gedoopt wordt als dochter van Iepe Pieters en Wietske Tettes, doopgetuige Rienk Teekes. Het is echter niet waarschijnlijk dat deze Hinke in 1783 nog een kind krijgt.

Met vriendelijke groeten, Ton

Margreet Huisman
Berichten: 5253
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 3:02 am

Bericht door Margreet Huisman » vrijdag 31 mar 2006 8:33 pm

Ton e.a. ,

Met al die overleden 'broers?' is de kans groter dat er wat in de voogdijboeken staat, maar dan moet er eerst wel iemand naar het archief.
Dat is vandaag dicht en ik kan toch echt niet toveren.

Dus bedacht ik dat als Johannes (Jacobs) Michiels nog weer bv. bij de Heere Jacobs kinderen opduikt, we missschien ook wat verder zijn.

Gezocht op Aukje Heres (eerst maar kijken of en waar ze trouwt) vond ik iets anders, maar het komt wel goed uit.
Even netjes uitgewerkt- een kind van Aaltje Heres x Arend/Ane Ti...:
Trouwregister Hervormde gemeente Oosterend Hidaard, 1712
DTB nr: 397, 1638 - 1719
Vermelding: Derde proclamatie van 5 juni 1712, Oosterend
Man: Jelle Idses, Tjerkwerd
Vrouw: Sieucke Anes, Oosterend

Trouwregister Hervormde gemeente Tjerkwerd Dedgum, 1712
DTB nr: 826, 1679 - 1810
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 12 juni 1712, Tjerkwerd
Man: Jelle Idses, Tjerkwerd
Vrouw: Sjuwke Aanis, Oosterend (Hennaarderadeel)

1 Idske Jelles, 09-04-1715 Blauwhuis rk, Gatske Idses
2 Acke Jelles, 18-12-1717 Blauwhuis rk , Aeltie Heres
3 Neens/Nanke Jelles, 04-10-1721 Blauwhuis rk, Johanniske Heres
4 Aaltje Jelles, 18-11-1726 Bolsward rk Martinus, Entie Reins
5 Gatske Jelles, 17-03-1729 Roodhuis rk, Beertje Annes ipv. Cietske Ages el
Hiermee staat voor mij Heere Johannis wel vast als Joanniskes vader. Je hebt zelfs kans dat zijzelf bij gebrek aan zonen naar Johannes is vernoemd.

Als vervolgens Joanniske en Jacob hun ouders vernoemd hebben in Geele en Heere, beginnen ze natuurlijk aan de grootouders.
In dit geval Johannes.
En is dus de Johannes Michiels weer waarschijnlijker als broer van Joost.

Gebruikersavatar
Maikel Galama
Berichten: 3120
Lid geworden op: dinsdag 6 dec 2005 2:31 pm
Locatie: Workum

familie Jacob Gaeles en Johanneske Heeres

Bericht door Maikel Galama » vrijdag 31 mar 2006 10:02 pm

Hoi allemaal,

zoals beloofd komt hier mijn reaktie op de bijdrage van Margreet d.d. 29-03-2006 en ook nog even een reaktie op Ton zijn laatste bijdrage.

Het overlijden van Fopck Bastiaans dd 16-05-1690 komt gewoon uit de index: register overledenen RK Parochie Roodhuis 1659-1696 (gen 1029). Verder melde ik het vreemd te vinden dat er 3 huwelijken waren van Jacob Gaeles en Johanneske Heeres: 1x NH en 1x RK is normaal, soms nog een ondertrouw of een attestatie vind ik ook normaal, maar trouwen 1x NH en 1x gerecht, dat vind ik wel raar, maar ok ik zal de originelen bekijken, misschien geven die een duidelijk antwoord.

Dan nogmaals over Johannes Michiels, ik blijf bij mijn mening zoals ik 28-03 in mijn antwoord aan Ton heb verwoord, ik heb ondertussen intensief gezocht in regio 13 en weet nog steeds niet wie die Johannes Michiels is, ik weet wel dat de naam Michiel en Gaele/Geele in regio 13 een zeer regelmatig voorkomende naam is, dus kan Johannes Michiels van RK Lemmer heel goed uit het zuidelijke deel van Friesland komen en dit in samenhang met de reeds genoemde redenen blijf ik vooralsnog bij mijn mening dat dit niet onze Johannes Michiels is, ook de peter Ewert Michaelis bij zoon Lambertus op 22-11-1751 RK Lemmer heb ik niet in onze familie opgenomen. Jullie denkelijk wel ?
Margreet, mbt Ael Heeres: bij de doop van Fockjen Heeres 1721 staat als getuige Aaltje Aenes, verder niets. Jouw vermelding van Aal Heeres x Arend Tietes maakt het m.i. verwarrend, vandaar mijn opmerking, bovendien komt het ook niet uit de oorspronkelijke bron.

Tja, en dan dat Quotisatiegebeuren:
Het lijkt mij verder eigenlijk stug dat Joanniske 1695 trouwt, dus geboren ca. 1675 of eerder, dan op haar 75e nog een winkel drijft in 1749. Als Geele bij haar in Sneek woont, had hij op de ovl-lijst moeten staan.
schreef ene Margreet onlangs niet:
Ik ben eerder tegengekomen dat eigendom jaren na het overlijden van een wed. nog op haar naam stond. Waarom weet ik niet altijd, (tijd, geld, ruzie, anders) maar dan hebben ze het dus gewoon niet overgeschreven op de kinderen/erfgenamen die daar bleven wonen.
Dus Margreet, hierover geen misverstand, ik ben het op dit punt volledig met je eens !

Over het overlijden van Johanneske Heeres: Nijland behoorde tot de parochie Roodhuis, dus het is heel goed mogelijk dat je gelijk hebt, ik wilde alleen maar zeggen dat we geen bewijs hebben en dat ik de andere versie ook heel acceptabel vind.

De Japik Joostes Michiel van † 28-02-1769 Bolsward zal een zoon zijn van Joost Jacobs, gedoopt 16-05-1758, bij andere kinderen heet Joost ook wel Joost Jakobs Michiels.

Margreet, je hebt het ook nog over 3 Gaelis meldingen bij trouwen Sneek. Het is mij al eerder opgevallen dat onze komputers van elkaar verschillen, ik krijg er tientallen op G?el?s, of vindt je dat ik vals speel ? Mbt gemengde huwelijken problematiek zitten we op één lijn, daarom probeer ik meestal een heleboel andere argumenten toe te voegen, zo ook bij het door jouw genoemde 1e huwelijk van Joost Jacobs. Ik zou ontzettend graag willen dat Heere een dochter Johanneske had gekregen, helaas het is niet anders, ik snap het ook niet, maar daarom is het nog geen argument om te zeggen: Joost Jacobs = Joost Jobs .
Als ik mij niet vergis krijgt zoon Job met Minke Eeltjes te NH Sneek een drietal kinderen en is de Job die jij toedichtte te zijn overleden, evenals Jacob Joostes verantwoordelijk voor een nageslacht, de een RK de ander NH, ach moet kunnen als ze verschillende moeders hebben. Met het nooit uitwisselbaar zijn doelde ik op de namen Job en Joost, niet op gemengde huwelijken.

Ton, de argumenten die jij noemt ivm het zgn laatste huwelijk van Joost Jacobs vind ik zwakker dan de argumenten die ik genoemd heb om te bewijzen dat Jacob Gaeles/Michiels en Johanneske Heeres de ouders zijn van Joost Jacobs.
Je verhaal over de marktkramen sprak mij echter weer heel erg aan, ik heb vroeger met diverse kraampjes op festivals gestaan, met een zeer ruim assortiment, en waar mogelijk van zeer hoge kwaliteit !
Als ik mij niet vergis jok jij bij deze beeldspraak ook een klein beetje, op jouw kraam zie ik meer liggen dan alléén maar Joost Jacobs en zijn ouders, ik zie een heleboel groninger waar en ook nog een ruime hoeveelheid koloniale waren. Je mag best wel een deel van mijn produkten in jouw assortiment opnemen, no problem at all, mogen Margreet en ik dan ook iets van jou ?

Samenwerking is een mooi goed.

Groetjes, Maikel.
Laatst gewijzigd door Maikel Galama op zondag 2 apr 2006 1:58 pm, 1 keer totaal gewijzigd.

Gebruikersavatar
Maikel Galama
Berichten: 3120
Lid geworden op: dinsdag 6 dec 2005 2:31 pm
Locatie: Workum

familie Jacob Gaeles en Johanneske Heeres

Bericht door Maikel Galama » vrijdag 31 mar 2006 10:21 pm

Hoi alemaal,

terwijl ik met mijn verhaal bezig was kwam Margreet met haar verhaal over o.a. Johannes Michiels, ik heb er nu geen zin meer in maar zal er binnenkort op reageren. Het laatste woord is er nog niet over gezegd ! Zeker niet mbt de slotconclusie.

Groetjes, Maikel.

Margreet Huisman
Berichten: 5253
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 3:02 am

Bericht door Margreet Huisman » vrijdag 31 mar 2006 10:25 pm

Maikel,

Het hele woord Lemmer is in deze discussie niet voorgekomen, tot jij met een Johannes Michiels trouwt 1748 aankomt.
Ik heb niks uit en met Lemmer, in deze discussie - en ook niemand over- en opgenomen.
Ik heb geen flauw idee over wie en welke familie je het hebt.
-----------
Mensen die niet trouwen kun je niet vinden.
-----------
Ik heb 3 echte Gaelis meldingen op 'Gaelis Sneek' .
Soms stellen mensen eisen aan hoe ze hun naam geschreven willen - en kun je op die manier soms familie bij elkaar vinden.
Soms ligt het aan de schrijver of mode en zegt het niks.
Als het even kan kijk ik altijd alles ook na op officiele schrijfwijze.
Nb. beneden.
-----------------
Mijn programma koppelt mensen en draait dus Idskje Jans uit als er Hidske Tiennes in het doopboek staat.
Zo ook bij Ael Aenes.
Ik had geen tijd dat allemaal meteen te wijzigen, af en toe heb ik het iets herkenbaarder gemaakt.
Alles was al eens elders beschreven. (In het geval Aal 16-3). Ik heb er geen nieuwe zaken in gezet.
Ik ga er van uit dat mensen toch alles zelf controleren- dus ik lees enkel Lemmer 1748 en kijk het zelf na. Zo ook zeg ik 'arend tietes 1685' en dan vind iedereen hem wel. Ik blijf aan het data overtypen of copy-pasten.

----------
Fopkje ovl. 1690 staat bij jou in de index, die hebben wij niet.
Het zou mooi uitkomen met de Ael Heres die in 1690 kerkelijke bijstand voor haar vader regelt. (klein aanwijzinkje misschien dat er dat er geen 3 aaltje heres zijn).

==================
NB.
ik krijg er tientallen op G?el?s
Het duurde even voor ik het snapte - je doet 2 dingen in 1 keer: je probeert de namen mee te nemen die de stand. misschien overslaat - en maakt het tegelijk onmogelijk ze in een berg terug te vinden.
je vraagt: ae/ee/ie/ ( en de rest van het alfabet) en de lis/les.
Dus krijg je aaaalle Geeles- want dat doet de standarisatie ook al voor je.
Plus de gemisten. En in dit geval ook nog de gjelts.

Ik kijk altijd eerst naar de geeles. Bergen maak ik eventueel kleiner met sneek of andere stad, of periode.
Die scan ik even langs op aparte schrijfwijzen. (gelles/gils)
En die controleer ik nog een keer apart - bv. gael* en giel*
Dan zie je daarna snel genoeg of het nog apart op is/es moet, en of er iets opmerkelijks uit af te leiden is.

O, en 'man vrouw' erbij - anders moet je elke hit apart aankilkken, omdat hij dan weer een halve of geen vrouw ernaast zet.

Gebruikersavatar
Maikel Galama
Berichten: 3120
Lid geworden op: dinsdag 6 dec 2005 2:31 pm
Locatie: Workum

familie Jacob Gaeles en Johanneske Heeres

Bericht door Maikel Galama » zondag 2 apr 2006 3:25 pm

Hoi allemaal,

ik wilde een uurtje aan dit onderwerp besteden, het zijn er echter drie geworden. En wat ben ik er mee opgeschoten ? Bijna niets, of het moet zijn dat de ouders van Johanneske inmiddels een stuk zekerder zijn, alle eer komt Margreet toe. Margreet, het is al weer een tijdje geleden dat ik het gezegd heb, maar bij deze nogmaals: ik bin grutsk op dy. En zoeken op een Fopkje Jacobs in diverse varianten leverde niets op. Zou Klaaske dan toch van Jacob zijn familie komen ?

Ik heb ook een paar wijzigingen aangebracht in bijdragen mijnerzijds, het betroffen slechts kleine wijzigingen zoals het toevoegen van een g in lanzamerhand, zoiets stoort mij bij het nalezen. Verder géén essentiele veranderingen.

Mbt Johannes Michiels kan ik kort zijn, waar ik die van Lemmer weghaalde kan ik niet terugvinden, maar is ook niet van belang, veel belangrijker is het dat er een Johannes Michiels doopgetuige is en we nog steeds niet weten of het een broer van Jacob Gaeles is, of een zoon. Ik blijf een voorkeur houden voor broer maar kan het niet bewijzen, jullie het omgekeerde trouwens ook niet. Margreet haar theorie dat hij iets waarschijnlijker een broer zal zijn omdat de vader van Johanneske Heeres een Heere Johannes is, deel ik niet, daarvoor is Johannes een iets te algemene naam. En dat Michiels een familienaam is lijkt mij nog onwaarschijnlijker, zeker in deze tijd en streek, dus ik houd het voorlopig op een broer.

Ik heb ook gezien dat het eerste huwelijk van Joost Jacobs (Joost Jobs x 1727 Lieuwkje Romkes) is weggehaald, ik ben nog wel nieuwsgierig naar de doorslaggevende reden(en), immers er bestond aanvankelijk enige weerstand mbt het weghalen.

Groetjes, Maikel.

Plaats reactie