Pieter Bienses or Bientjes Dronrijp/Franeker

algemene vragen over genealogisch onderzoek bij Tresoar
Margreet Huisman
Berichten: 5253
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 3:02 am

Bericht door Margreet Huisman » donderdag 20 nov 2008 3:41 pm

Hallo, file overleefd?
BTW ik weet het, de meningen lopen weer eens uiteen.
Ik heb deze denkelijk aangehouden:
1578-Personele Impositie-Roordahuisum-Johaen Jouckis 1 cg
en nog een verdwaalde opm. ook met Jouckes: gb ca. 1530 boer op Friesma - Aegum

34 Melle in de trouwboeken, en zo'n 72 Melles - alleen al in regio 8, Andries.
Dus de zeldzaamheid valt weer eens mee, of tegen.

mvg margreet

Gebruikersavatar
embe
Berichten: 3207
Lid geworden op: dinsdag 11 jul 2006 10:37 am
Locatie: Huizen

Bericht door embe » donderdag 20 nov 2008 4:00 pm

geen file heen, maar wel terug :twisted:

Blz. 195 GJ1999:
Inventarisatie en taxatie dd 31 augustus 1584 van de boedel van Jancke Saklez, geh. Met Bauck Wybedr. O.a. een rente uit de zate 'Lijts Suffen' te Grou, door Jehaen Jehaensz als meier gebruikt.
groetjes,
margo

Gebruikersavatar
Andries Koornstra
Berichten: 3911
Lid geworden op: zaterdag 22 apr 2006 11:20 am
Locatie: Heerenveen

Bericht door Andries Koornstra » vrijdag 21 nov 2008 12:44 am

Hoi,

Een zuster voor de Melle Hoites van Hoite Melles:
Rauwerderhem, huwelijken 1648
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 18 oktober 1648
Man : Dirck Claes afkomstig van Rauwerd
Vrouw : Bottie Hoytedr afkomstig van Roordahuizum

Gestandaardiseerde namen: DIRK KLASES en BOTJE HOITES

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Gerecht Rauwerderhem 1595-1652
Volgens RAU J1 wordt op 13 apr 1669 Melle Hoites, te Roordahuizum, samen met Willem Clasen te Sneek, curator over Hoite (21e jaar), Gerrit (15 jaar), Inte (in het 14e), Tryntie (in het 13e) en Willem (6 jaar), kinderen van wijlen Dirck Clasen en Bottie Hoites, in tijden echtelieden te Rauwerd.
Ik reken er op dat Dirck Clasen een zoon is van Claes Willems en Tryntie Dircks Kingma, maar dat is nog niet bewezen.

Dan zag ik ook nog dat Lysbeth Ages (x Melle Hoytes) met de naam Bruynsma voorkomt. Maar er is geen vermelding in het artikel uit het Jierboek 1999.

groetjes, Andries.

Gebruikersavatar
embe
Berichten: 3207
Lid geworden op: dinsdag 11 jul 2006 10:37 am
Locatie: Huizen

Bericht door embe » vrijdag 21 nov 2008 10:24 am

Kinderen voor Pieter Feddriks x Elbrich Hoytes:
Aktenummer w008-70a
Datum akte 1686-05-29
Soort bron Autorisatieboeken
Samenvatting Elbrich Hoijtes, weduwe Pijter Feddricx. Kinders: Feddrich Pijters, 19 jaar en Geertie Pijters, 17 jaar. Tot curators speciaal voor de ontvangst van de boedelpenningen worden geauthoriseerd hun broeders Hoijte, Joannes, Pier en Gerben Pijters.
-------------
Aktenummer gg072-74
Datum akte 1679-06-03
Soort bron Hypotheekboeken
Samenvatting Antie Hoijtes en Nicolaus Bruijnsma, notaris publicus, echtelieden te Roordahusum. 1679 Junij 14. Een coopbrieff geregistreerd, tersake het copen en in eigendom overnemen van een gerechte aanpart van de sate en landen Bruijnsma genaamt, gelegen te Friens, bij Jacob Abrahams als meijer gepossideert, en alsoo een negende part van 't geheel van Trijntie Tialles, echtgenote van Tieerdt Melles, mr bakker en burger, binnen Leeuwarden, voor f 300,- goudguldens. Een suster van voornoemde Trijntie was wijlen Antie Tialles, binnen Leeuwarden. Deze Antie Tailles was een dochter van Tialle Jans, binnen Leeuwarden.
Tjeerd Melles was dus eerder getrouwd met Trijntje Tjalles.

groetjes,
margo

Margreet Huisman
Berichten: 5253
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 3:02 am

Bericht door Margreet Huisman » vrijdag 21 nov 2008 11:23 am

Die Botje hebben we het al steeds over Andries, of bedoel je dat ze nu bewezen zus is?
want zo begon het 18-11, 5.41
Hoeveel kinderen hebben Hoyte en Geertje Simmes eigenlijk gehad?
Heb er 10 in mijn bestand,
En deze nog als mogelijke kandidaten:
Akke x 1646 Wopke Popkes
Botje x 1648 Dirk Klases
En evt Ede x 1668 Feykje Jans
Die 3 met de andere Melle zijn dan knd van Hoite Melles en Teth Ededr.
Maar mischien ben je nog niet helemaal bijgelezen of -ingevoerd.

Er is die Ageus Bruynsma waar Margo het over had als mogelijk zoon van Attie met Nicolaus, of van eerdere vrouw - dus de naam Age komt bij hen voor.

--------------------------
Is dat de Hoyte Pieters die 1677 met Grietje Jacobs trouwde?
hun broeders Hoijte, Joannes, Pier en Gerben Pijters.
Vast niet, met ook nog Evert en Ruurd en Symen-zonen.

mvg margreet

Margreet Huisman
Berichten: 5253
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 3:02 am

Bericht door Margreet Huisman » vrijdag 21 nov 2008 11:33 am

Margo, je moet eigenlijk bij die aktes nog even bron HCL geven.
Ik herken het dan moeizaam aan het nummer, maar nieuwe lezers weten dat niet.
Je weet maar nooit welk ver familielid hier voorbijgesurft komt.

groet margreet

Margreet Huisman
Berichten: 5253
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 3:02 am

Bericht door Margreet Huisman » vrijdag 21 nov 2008 11:38 am

Bronnen voor Johaen Johaens van gister zijn:
GAL (Gemeentearchief Leeuwarden) z1, 307-308 (31 aug 1584)
RAU A8 123v
HvF WW8 367 (12 april 1614)
HvF WW10 938 (16 maart 1619)
mvg margreet

Gebruikersavatar
embe
Berichten: 3207
Lid geworden op: dinsdag 11 jul 2006 10:37 am
Locatie: Huizen

Bericht door embe » vrijdag 21 nov 2008 1:34 pm

GJ1997, blz. 17:
(HvF WW 35 37): Op 27 okt. 1645 is Tibbe (Sybrens Jorna), mede als curator over zijn broeder Louw, als erfgenamen van hun ouders, in proces met Tiall Melles, weduwe van Boote Siuerts, c.s.
Weet iemand wie deze Tiall Melles is?

Op blz. 53 GJ1988 hebben ze een dochter Edu x Hessel Rinnerts (herbergier te Garijp in 1648)
En Botte Sjoerds zou boer te Garijp zijn.
-------------------
Leeuwarden, dopen, doopjaar 1706
Dopeling: Sibrandus
Gedoopt op 11 maart 1706 in Leeuwarden
Zoon van Minne Sibes en Antje Sibrands
Aanwezig: Tjeerd Melles
Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Oud-Roomse gem. Leeuwarden, doop 1699-1804
Inventarisnr. : 1015

Tjeerd Melles is hier de neef van Antje Sibrands. Haar vader Sybren Tjebbes is broer van Sibbeltje Tjebbes Jorna.

groetjes,
margo

Gebruikersavatar
embe
Berichten: 3207
Lid geworden op: dinsdag 11 jul 2006 10:37 am
Locatie: Huizen

Bericht door embe » vrijdag 21 nov 2008 1:39 pm

heeft Tjeerd Melles trouwens kinderen?????

Margreet Huisman
Berichten: 5253
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 3:02 am

Bericht door Margreet Huisman » vrijdag 21 nov 2008 2:16 pm

Hoi,

al wat ik kon vinden:
Leeuwarden overlijden/begraven 1740
Begraven: Melle Tjeerds
Datum : 27 april 1740
Begraven bij de Oldehoofsterkerk
gr. Margreet

Gebruikersavatar
embe
Berichten: 3207
Lid geworden op: dinsdag 11 jul 2006 10:37 am
Locatie: Huizen

Bericht door embe » vrijdag 21 nov 2008 2:43 pm

jij kende hem toch uit het huwelijk met Maria Toornmans uit Groningen????
groetjes,
margo

Gebruikersavatar
Andries Koornstra
Berichten: 3911
Lid geworden op: zaterdag 22 apr 2006 11:20 am
Locatie: Heerenveen

Bericht door Andries Koornstra » vrijdag 21 nov 2008 2:47 pm

Hallo beiden,

door tijdgebrek mis ik klaarblijkelijk het één en ander. Het is ook zo'n wirwar aan bladzijden.
Ik was gisteravond, ondanks grieperigheid en drukdrukte, maar eens begonnen om de Melle Hoytes in kaart te brengen. Daar weten we in elk geval zeker van dat er twee zijn, dus de moeite waard om te (onder)scheiden.
Toevallig is er van Melle Hoite Melles (zo noem ik hem dan maar) het één en ander duidelijk aan het worden door de zuster Bottie. Of liever door haar nalatenschap. De bijbehorende weesrekening is er intussen: RAU N1, folio 63. Datum vergeten over te schrijven, zeg maar 1671. Naast de al genoemde curatoren Melle Hoites te R'huizum en Willem Clasen te Sneek, zijn bij het opnemen van de rekening ook nog aanwezig: de bestevader Claes Willems (hopen dat er maar één is van die naam in de omgeving in deze tijd, dan is de grootmoeder, Tryntie Dircks Kingma, ook zeker) en een oom Teke Jans genoemd, zij namens de wezen.
Ter vergroting van de verwarring: er is een moeders zuster Attie Hoites. Moeten we dus ook bij oppassen.
Vader Dirk Clases, die houtkoper lijkt te zijn, heeft naast broer Willem ook nog een broer Ynte Clasen, over wiens weeskind Dirck curator is geweest.
Er is (nogal wat) geld schuldig aan Hylck Dircks, weduwe Bocke Ages.
Leeuwarden, huwelijken 1619
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 7 maart 1619
Man : Bocke Agges afkomstig van Leeuwarden
Vrouw : Hylck Dirx afkomstig van Raard

Gestandaardiseerde namen: BOKKE AGES en HIELKJE DIRKS

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden 1617-1623
Weer een versteviging van de Kingma-hypothese: Hielkje en Trijntje Dirks zijn Kingma-zusters. En is Bocke Ages misschien een Bruinsma?
Dan zijn er doodskosten (grafkosten, leedbrieven, kisten) van de volgende kinderen: Gerrit, Willem en Trijntje Dircks. Houden we dus Hoyte en Inte over. Eén van de kinderen, Gerrit, is overigens bij Pyter Hoites in de kost geweest, zouden er dan ook twee Pyters zijn geweest?

groetjes, Andries.

Gebruikersavatar
embe
Berichten: 3207
Lid geworden op: dinsdag 11 jul 2006 10:37 am
Locatie: Huizen

Bericht door embe » vrijdag 21 nov 2008 3:36 pm

Ter vergroting van de verwarring: er is een moeders zuster Attie Hoites. Moeten we dus ook bij oppassen.
Zou dat ook Akke Hoytes kunnen zijn???? X1646 Wopke Popkes
-------------------
Ik heb deze Pieter Hoytes nog
x1658 Wybrig Melis Jorna.

Uit HCL:
Aktenummer w007-41a
Datum akte 1679-11-21
Soort bron Autorisatieboeken
Samenvatting Dirk Gatses, bijsitter van Hennarderadeel, curator over: Frouck Pieters, oud 19 jaar Hoijte, 15 jaar Tieetske, 14 jaar Melis, 7 jaar Jan, 5 jaar. Kinderen van Pieter Hoijtes en Wibrig Melis. Hun oom: Reijn Douwes.
---------------
Aktenummer w007-73
Datum akte 1680-05-19
Soort bron Autorisatieboeken
Samenvatting Dirk Gaatses, aangehuwde oom van Hoijte Pieters, oud 16 jaar, Tieetske, 19 jaar, Melis, 7 jaar en Jan Pieters, 6 jaar. Curator: de olde schepen Sijrk Tania.
Zus van Pieter: Bieuwke Hoytes x1643 Dirk Gatses
Wie oom Rein Douwes Sijrk Tania zijn, weet ik niet…

groetjes,
margo

Gebruikersavatar
embe
Berichten: 3207
Lid geworden op: dinsdag 11 jul 2006 10:37 am
Locatie: Huizen

Bericht door embe » vrijdag 21 nov 2008 4:11 pm

hadden jullie dit huwelijk al?
Rauwerderhem, huwelijken 1618
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 31 maart 1618
Man : Pyter Douuezn
Vrouw : Tetke Pybedr Wijarda afkomstig van Rauwerd
Opmerking : het huwelijk is voltrokken in het bijzijn van
de getuige Wijbe Hessels, de stiefvader van de
bruidegom; zij is weduwe van Dirk Jelles Kingma
Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Gerecht Rauwerderhem 1608-1642
Inventarisnr.: 576
is Tetke Pybedr moeder van Hylkje en Trijntje?
groetjes,
margo

Margreet Huisman
Berichten: 5253
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 3:02 am

Bericht door Margreet Huisman » vrijdag 21 nov 2008 5:04 pm

Hoi both e.a.,

Toen had Tjeerd ook al geen kinderen,
maar hij diende ter snapping waarom al mijn Dokkumers met leeuwarders trouwden - dan wel hoe de Toremansen naar Friesland kwamen.

Ik miste al een Atje, zijn moeder was Atke Peers in de inmiddels opstelling,
maar ze kan ongehuwd gebleven zijn. Een Auck is wat anders lijkt me.
Met Pieter Hoites hetzelfde - verwacht, edoch ongehuwd.
(of toch nog de een 1641 en de ander 1661?).

----------------------
Op een eerder bericht nog: tja ... ik had ze gezien maar kon er niets mee.
Met 2-3 vrouwen heb je misschien veel familie.
Leeuwarderadeel, huwelijken 1687
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 26 februari 1687
Man : Minne Sybes afkomstig van Hallum
Vrouw : Antie Sybrens afkomstig van Huizum
Opmerking : Schrans onder Huizum

Leeuwarden overlijden/begraven 1745
Overleden: Minne Zibes, ijzersmid
In leven gehuwd met Antje Sibrens
Datum : 2 april 1745
Plaats : Leeuwarden
Opm. : De overledene laat twee zonen en twee dochters na

Leeuwarden overlijden/begraven tussen 1727 en 1803
Overleden: Antje Sibrens
In leven gehuwd met Minne Sybes Smit
Datum : tussen 1727 en 1803
Plaats : Leeuwarden
Nog een Joannes 1704 Oud Rooms waarbij Sjouke Jans.

Kan men bakker-voerman-bakker zijn? want anders zijn er 2 Tjeerden

------------------------
Lijkt me niet een van onze Pieter Hoites:
Hennaarderadeel, huwelijken 1643
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 19 november 1643 in Hidaard
Man : Dirck Gatzes afkomstig van Oosterend
Vrouw : Buuke Hoytes afkomstig van Hartwerd
Ook een Doecke Hoytes 1659 Hartwerd.

----------------
Word dat later die Gerrit Ientes Kingma in Woudsend, Andries?
Of is dat toeval met een dr Botje.

mvg margreet

Plaats reactie