Hette Dircx en Hylkje Jacobs

algemene vragen over genealogisch onderzoek bij Tresoar
Litsehimmel
Berichten: 864
Lid geworden op: dinsdag 17 jan 2006 1:51 am
Locatie: Lioessens, Frysl

Bericht door Litsehimmel » dinsdag 1 apr 2008 6:38 pm

I know :cry:

Maaarrrrr ... laten we er maar vanuit gaan dat dat in ieder geval klopt. Anders zijn we wel weer heel erg terug bij af. Het staat geschreven in HET Hofstra-boek, en ik moet ergens beginnen, toch? De Hette Dirks/Afke Piers connectie klopt gewoon. En de doop uit 1724 van Hette en uit 1671 van vader Dirck kloppen wat mij betreft ook, aangezien de broers en zusters van Dirck vanuit Jorwerd ook allemaal in Oosterlittens trouwen en kinderen krijgen. Dus ... vertrekpunt Oosterlittens/Jorwerd, en dan terug werken.

Zitten we dus weer bij de ouders van Dirck Hettes, Hette Dircx en Hylck Jacobs. Ik denk dat dit paar vooralsnog een veilig startpunt is. En uit de akte door Andries geproduceerd kennen we de naam van Hette Dircx, Dirck Renckes of Riencks.

Onwards and forwards .. groetjes, LH
Welsh/Fries/Franse voorouders; geen wonder dat ik in de war ben!

Gebruikersavatar
Andries Koornstra
Berichten: 3911
Lid geworden op: zaterdag 22 apr 2006 11:20 am
Locatie: Heerenveen

Bericht door Andries Koornstra » woensdag 2 apr 2008 11:16 am

Hallo,

ik begin wel heel nieuwsgierig naar dat Hofstraboek te worden. Is het onlangs uitgebracht en nog te koop?

Jammer genoeg heb ik op dit moment weinig tijd om een even lekker te speurneuzen. Ik heb wel even naar Dirk Hettes x Pyttie Ruirds gekeken. Geen vermelding op het stemcohier van 1728. Overleden misschien, maar het kan ook zijn dat hij geen boer was, Dirk Hettes. Oosterlittens heeft een redelijk lidmatenboek (vanaf 1695), maar daar wordt hij ook al niet in vermeld. Wel vond ik een losse Pyttie Ruirds op belijdenis lidmaat worden in 1704. Als dat de "onze" is dan weten we meteen waarom er maar één kind uit het huwelijk met Dirk Hettes is. Maar wat heeft ze dan uitgevoerd in de periode 1704 - 1721? Zeventien jaar. Deze komt uit de zoeksleutel met haar naam:
Menaldumadeel, huwelijken 1715
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 27 januari 1715 in
Menaldum
Man : Pijter Dirks afkomstig van Menaldum
Vrouw : Pijtie Ruirdts afkomstig van Lions
Dat is nog 11 jaar later ... Maar Lions is wel dichtbij, via Baard binnendoor, ook over het water makkelijk te bereiken ...
En als dit dezelfde Pyter Ruirds is:
Menaldumadeel, dopen, doopjaar 1724
Dopeling: Zasch
Gedoopt op 2 juli 1724 in Menaldum
Kind van Pieter Durks en niet genoemde moeder
Doopheffer: Lysbet Bartles
Dan kan er gewoon een kras door.

Ik heb het gevoel dat er meer over Dirk en Pyttie bekend moet worden om de kwestie een beetje handen en voeten te geven. Het kleinste detail kan belangrijk zijn. Hebben ze een huisje kunnen kopen in Oosterlittens, dat later dan door de nakomeling(en) kan worden verkocht? Is er toevallig bezit dat al door vererving binnenkwam en van de hand wordt gedaan?

dag, Andries

Litsehimmel
Berichten: 864
Lid geworden op: dinsdag 17 jan 2006 1:51 am
Locatie: Lioessens, Frysl

Bericht door Litsehimmel » woensdag 2 apr 2008 12:32 pm

Hoi Andries.

Even m.b.t. het Hofstra-boek: dat is in 1997 uitgebracht en ik heb al een aantal keren geprobeerd contact met de schrijver op te nemen, maar helaas. Een oplossing die wel wat tijd kost maar wat mij betreft geen probleem is, is gewoon de zaak stukje bij beetje inscannen en aan je opsturen. Heb je gelijk alles digitaal op de pc. Er staan heel veel foto's in en ontzettend veel info over afstammelingen na 1940, en mij lijkt dat je daar waarschijnlijk weinig aan hebt. Dus ... moet niet zo moeilijk zijn.

Over Dirck en Pyttie is helaas wat het boek betreft helemaal niets bekend. De eerste interessante gegevens komen pas ver na 1750. In 1781 is er overigens wel een link naar Lions
Trouwboek van Edens: "Pytter Hettes (kleinzoon van Dirck en Pyttie) van Spannum en Sytske Durks van Lions zijn den 29 april, 6 en 13 maij te Edens en Spannum onverhindert geproklameert, gelijk mede te Lions den 6, 13 en 20 maij, volgens ontvangene attestatie. En zijn den 27 maij te Edens in den huwlijken staat bevestigd."
Maar volgens mij is de Pietje die te Menaldum met Pyter Dirks trouwt niet dezelfde als mijn voormoeder. En degene die in 1704 belijdenis doet ook niet. Dit is volgens mij de doopakte van Pyttie
Menaldumadeel, dopen, doopjaar 1699
Dopeling: Pytje
Gedoopt op 22 januari 1699 in Marssum
Dochter van Ruirt Pieters en niet genoemde moeder
En die heb jij Volgens mij zelfs aangedragen in mijn onderwerp drie onvindbare voormoeders :wink: Nog even wat de onroerende goederen in de familie betreft, er zijn wel een aantal huizen die regelmatig terugkomen, voornamelijk als sterfhuis.
Edens
*huis nr. 5
sterfhuis van Lolkje Dirks Hofstra (1826) en echtgenoot Bauke Andringa (1835) als ook hun zoon Dirk (1827)

Spannum
*huis nr. 1
sterfhuis van Dirk Hettes (1829) en 2de echtgenote Antje Martens Kingma (1851)
*huis nr. 15
sterfhuis van Pieter Hettes Hofstra (1843)
*huis nr. 18
sterfhuis van Sijtske Dirks (1820)
Tja, niet erg behulpzaam denk ik. Overigens, heb jij niet ergens een familie Nijdam in het vizier gehad? Die trouwen namelijk ook in onze familie.
Sijds Jelles Nijdam, geb 20-05-1802 te Franeker, ovl 24-08-1858 te Franeker; trouwt 29-06-1828 met Trijntje Lammerts Hofstra, geb 28-11-1805 te Welsrijp, ovl 08-09-1859 te Franeker, dochter van Lammert Dirks Hofstra en zijn 3de vrouw yetske Ypes Ypma.
Shoot, ik moet mijn dochtertje van school halen! later meer, groetjes, LH
Welsh/Fries/Franse voorouders; geen wonder dat ik in de war ben!

Gebruikersavatar
Andries Koornstra
Berichten: 3911
Lid geworden op: zaterdag 22 apr 2006 11:20 am
Locatie: Heerenveen

Bericht door Andries Koornstra » woensdag 2 apr 2008 4:50 pm

Hallo LH,

bedankt voor het aanbod, maar doe geen moeite. Ik vroeg me alleen af of ze nog iets extra's over bijvoorbeeld Dirk Hettes en Pytje Ruurds zeggen waar we wat aan hebben.

Ere wie ere toekomt, Pytje Ruirds is aangedragen door Margreet. Maar er is er dan minimaal nog eentje in de buurt, het Pytje van 1704. Uit de namen van de kinderen een moeder voorspellen kan niet, want we hebben alleen maar Hette.

De Nijdammen komen langs bij de Jongema-problematiek, maar dat was alleen van belang om de eigendomovergang(en) van Jongemazathe te volgen.

Groeten, Andries

Litsehimmel
Berichten: 864
Lid geworden op: dinsdag 17 jan 2006 1:51 am
Locatie: Lioessens, Frysl

Bericht door Litsehimmel » woensdag 2 apr 2008 7:56 pm

Hoi Andries.

Aaah, oopsie ... foutje, het is dus Margreet die ik moet huldigen :wink: Wat dat Hofstra-boek betreft, ik ben met bijna alle takken al meer dan 100 jaar of verder terug in de tijd. Echt aanvullende waarde heeft het dus niet, zeker niet wat betreft het vraagstuk m.b.t. Dirck Hettes en aanverwanten :cry:

De enige manier om het Dirck Hettes vraagstuk op te lossen is het verkrijgen van aktes waaruit zaken éénduidig blijken. Het enige feit wat we nu met zekerheid kunnen zeggen is dat Hylck Jacobs in eerste instantie was getrouwd met een Heerke Hessels (waaruit Gerlske) en in tweede instantie met een Hette Dircks, welke de zoon was van een Dirck Rienckes. En we kennen de kinderen van Hette en Hylck. Et voila.

Ik wacht wel af welke info er eventueel later nog naar boven komt, momenteel ben ik bezig een grote hoeveelheid data op schijven te branden om over te zetten naar een andere computer. Kans is dat daar nog wat tussen staat wat eventueel van pas kan komen.

Groetjes, LH
Welsh/Fries/Franse voorouders; geen wonder dat ik in de war ben!

Margreet Huisman
Berichten: 5253
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 3:02 am

Bericht door Margreet Huisman » zaterdag 5 apr 2008 2:08 pm

Hoi,

Ik twijfelde eigenlijk niet aan Dirk x Pytje, enkel aan de generatie daarvoor.
Tzum-Spannum-Oosterlittens ligt op 1 lijn, 5 km als ik de kaart goed opmeet, en met 23 jaar zelfstandig een uur gaans wonen is niet afwijkend.
Ik ken de gewoonte niet, maar zou een huwende Pietje-lidmaat geen aantekening over haar man erbij gekregen hebben?

Op de een of andere manier vond ik nu wel een Hette Aabesz in quotisatie 1749 -
Waaksens (bij Kubaard in de buurt), 2 vw, oud, door vrinden onderhouden.
Verder niets van te vinden, standarisatie pakt hem niet.
Hoe weet ik niet, maar kan Abe nog met Abigael te maken hebben?

Verder een bericht van Sible: hij heeft zich wat bezig gehouden met de familie Greidanus, en daarbij gebruik gemaakt van het boek "Het Geslacht Greydanus" van ir. M.R. Idema Greydanus. Hij heeft het boek ingezien bij het CBG in Den Haag, maar ongetwijfend hebben ze het bij Tresoar ook wel. In dit boek is een genealogie Strikwerda opgenomen.
Hij zag zo snel geen aanvullingen voor de discussie, maar ook al mocht het inzien geen nieuwe feiten opleveren, dan nog is het de moeite waard het boek eens te bekijken. Het boek was heel duidelijk bestemd voor het beter gesitueerde deel van de familie, want voor de gewone boeren uit de familie zal het wel onbetaalbaar zijn geweest.


mvg margreet

Gebruikersavatar
Andries Koornstra
Berichten: 3911
Lid geworden op: zaterdag 22 apr 2006 11:20 am
Locatie: Heerenveen

Bericht door Andries Koornstra » zaterdag 5 apr 2008 8:00 pm

Voor de echte puzzelaar:
BAA N4, folio 497, 20 jun 1629. Scheiding tussen de erfgenamen van Hette Minnes en Antie zijn weduwe. Rienick Riemers te Leeuwarden, als man en voogd over Aeff Hettedr, Jan Jansen, als man en voogd van Antie Hettedr, voor ons en mede als voorspraken van de weeskinderen van Dyu Hettedr, Pouwel Pouwels te Idsegahuizum bij Makkum, als curator over de weeskinderen van Tryn Hettedr, in die qualiteit erfgenamen van Hette Minnes en Dyu Rienicks, onze vader en moeder, mede occuperende voor Rienick Hettes, onze broer, requiranten ter ener zijde, en Antie Isbrants, weduwe van voornoemde Hette Minnes, sampt Lysbet, Mary en Doedke Hettedrs, gerequireerden ter andere zijde.
Als Rienick Riemers en Aeff Hettes nu eens een zoon Dirck Rienicks hadden. Ik weet (nog) niet of het tijdstechnisch rond te krijgen is. Maar het kan maar zo dat de oudste kinderen in 1629 al een tijd getrouwd zijn. Hette Dircks zou best van 1635 kunnen zijn. Dirck Riencks van 1610? Zijn moeder dan van 1585? Het is maar een wilde gok, maar het is in Baarderadeel zelf, dus ...

Hopelijk later meer, Andries

Litsehimmel
Berichten: 864
Lid geworden op: dinsdag 17 jan 2006 1:51 am
Locatie: Lioessens, Frysl

Bericht door Litsehimmel » zondag 6 apr 2008 3:57 am

Hoi Margreet en Andries, even een korte reactie.

Andries, jouw tijdsindeling moet kunnen denk ik. Zelf heb ik Hette Dirks ook rond 1635-1640 gezet. Zijn vader Dirck Riencks dan inderdaad ca. 1610, diens (hypotetische) moeder Aef Hettes van ca. 1585 en dan haar moeder Antie, weduwe van Hette Minnes van ca. 1560. Zij kan dan nog makkelijk hebben geleefd in 1629, het jaar van de boedelscheiding.

Margreet, de Hette Abes uit 1749 is denk ik helaas geen deel van de familie. Immers, de naam Abigael komt pas op de proppen door het huwelijk tussen Durk Hettes en Sytske Lammerts in 1769. De naam Abe komt in het spel na het huwelijk van Durk's ouders, Hette Dircks en Afke Piers in 1747. Abe is dan het 5de kind, de voorgaande 4 kinderen zijn dan al naar de wederzijdse ouders genoemd. Blijft de vraag: wie was de Abe waarnaar hij werd vernoemd?

Morgen meer, ook m.b.t. het andere bericht. Nu even een paar uurtjes de ogen toe. Groetjes, LH
Welsh/Fries/Franse voorouders; geen wonder dat ik in de war ben!

Margreet Huisman
Berichten: 5253
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 3:02 am

Bericht door Margreet Huisman » zondag 6 apr 2008 1:25 pm

Hoi beiden en allen,

Ik kreeg het tijdtechnisch juist niet rond.
Er trouwt een Riemer Rienks in Dronrijp 1659, die is dan van ca. 1630/35 - en loopt dan erg uit de pas met een Dirk van 1610.
Bovendien .. staat Aeff in 1629 nog onder voogdij (van haar man)
en kan ze dan niet in 1610 al een kind gehad hebben. Toch?
Trijntje heeft wel al kinderen - dus is zelf van ca. 1600

Hette Minnes (ovl 1629) x 1 Dyu Rienicks (ovl ca. 1620-25)
Aeff x Rienck Riemers - onder voogdij, dus nog geen 25 of 30.
Antje x Jan Jansen
Trijn - heeft weeskinderen in 1629
Rienick
xx 2 -Antie Isbrandts:
Lijsbet - trouwt mogelijk 1671 Dronrijp, xx 1685 Welsrijp en xxx 1692
Mary
Doedke

Dirk zou wel nog uit een eerder huwelijk van Rienk kunnen stammen, en dan misschien een halfbroer Hette vernoemen.

mvg margreet

Litsehimmel
Berichten: 864
Lid geworden op: dinsdag 17 jan 2006 1:51 am
Locatie: Lioessens, Frysl

Bericht door Litsehimmel » zondag 6 apr 2008 2:18 pm

Hoi Margreet.

Ik ben ook al aan het puzzelen geweest en heb iets van een klein boompje opgezet. Kijk maar eens wat jullie daarvan vinden
I. Hette Minnes

huwt a)Dieu Rynicks

II.a. Aef Hettedr huwt Rienick Riemers?
II.b. Antie Hettedr huwt Jan Jansen
II.c. Dyu Hettedr (ovl 1629) huwt ?
II.d. Tryn Hettedr [(ovl 1629) huwt Pouwel Pouwels (?)
II.e. Rienick Hettes

huwt b)Antje Ysbrants (leeft nog in 1629)

II.f. Lysbet Hettedr
II.g. Mary Hettedr
II.h. Doedke Hettedr
Daarnaast vond ik deze akte; een andere naam voor één van de kinderen? Of nog een kind dat niet in de akte staat vermeld?
Rauwerderhem, huwelijken 1609
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 12 september 1609
Man : Jan Claes afkomstig van Deersum
Vrouw : Ded Hettedr afkomstig van Terzool
Opmerking : gehuwd te Sneek op 12 september 1609; het huwelijk is voltrokken in het bijzijn van de getuige Rienk Hettes, de broer van de bruid
En dit betreft volgens mij een kleinkind van Hette Minnes en Dieu Reynicks
Leeuwarden, dopen, doopjaar 1609
Dopeling: Dieu
Gedoopt op 16 mei 1609 in Leeuwarden
Dochter van Pouwels Pouwels en niet genoemde moeder
Naar mijn mening huwde Pouwel Pouwels met Trijn Hettedr. Kinderen gedoopt vanaf 1609 betekent een huwelijk ca. 1608. Trijn zal dus ca. 1580-1590 zijn geboren. De hypotetische moeder van Dirck Rienks - Aef Hettedr - is dan dus ook rond die tijd geboren.

En herinneren jullie je deze akte nog?
Baarderadeel, huwelijken 1699
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 15 januari 1699 in Oosterlittens
Man : Pytter Johannes afkomstig van Oosterlittens
Vrouw : Dieuke Hettes afkomstig van Oosterlittens
Ze staat nergens gedoopt als kind van Hette Dircks en Hylck Jacobs maar volgens mij is ze inderdaad een dochter. Deze is volgens mij ook aan de familie gerelateerd
Hennaarderadeel, huwelijken 1610
Vermelding: Derde proclamatie op 16 mei 1610
Man : Hette Jetzeszn afkomstig van Midlum
Vrouw : Dyeucke Hettedr afkomstig van Oosterend
Opmerking : met consent van de wederzijdse ouders
Enfin, zoals Andries al zei, dit is iets voor echte puzzelaars. Groetjes, LH
Welsh/Fries/Franse voorouders; geen wonder dat ik in de war ben!

Gebruikersavatar
Andries Koornstra
Berichten: 3911
Lid geworden op: zaterdag 22 apr 2006 11:20 am
Locatie: Heerenveen

Bericht door Andries Koornstra » zondag 6 apr 2008 11:03 pm

Hallo,

ik weet er natuurlijk niet zo veel van als mevrouw Hempenius-Van Dijk, maar volgens mij stond een vrouw altijd onder voogdij van haar man (ongeacht de leeftijd). - Maar pin me er niet op vast. Je leest wel eens iets over deze materie, maar het blijft bij mij nooit goed hangen.
Intussen blijken er twee kinderen van Hette Minnes en Dieuw Rienicks net na 1600 te trouwen, dat stemt me hoopvol.

groeten, Andries

Margreet Huisman
Berichten: 5253
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 3:02 am

Bericht door Margreet Huisman » maandag 7 apr 2008 9:57 am

Welke kinderen waar, Andries?

mvg margreet

Gebruikersavatar
Andries Koornstra
Berichten: 3911
Lid geworden op: zaterdag 22 apr 2006 11:20 am
Locatie: Heerenveen

Bericht door Andries Koornstra » maandag 7 apr 2008 12:38 pm

Hoi Margreet,

Het is een beetje hoog spel, want geen van beide vergezeld van een keihard bewijs:
Pouwel Pouwels x waarschijnlijk Tryn Hettes: doop van Dieu in 1609 te Leeuwarden (moeder heet Dieu Riencks, dus redelijk waarschijnlijk dat het zo was). Pouwel Pouwels wordt in 1609 burger in Leeuwarden, als koopman, maar geen plaats van herkomst vermeld.
Jan Claes x 1609 Ded Hettes. Misschien in 1629 geen kinderen (meer) van in leven, maar voor haar treedt Rienk Hettes als broer op bij het huwelijk (deze is dan nog wat minder zeker).
Ik denk dat het laatste er nog niet van is gezegd, maar het blijft voor mij een serieus spoor (gevoelsmatig). Ik zou nog eens naar Hette Minnes kunnen speuren in de proclamatieboeken, maar het gaat allemaal zo moeizaam met die bleke handschriften van die boeken.

mvg, Andries

Margreet Huisman
Berichten: 5253
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 3:02 am

Bericht door Margreet Huisman » maandag 7 apr 2008 1:44 pm

Hoi beiden,

Ik voel mij erg wreed allerlei hypotheses en wensen zo om zeep te jagen.
PP is toch curator? en geen vader dan, bij mij althans. Hij kan dus ook wel oom zijn, dat ze met zijn broer N.N. Paulus was getrouwd.
Ik kan eens zien vanmiddag of morgen of er een autor wons is, of iets anders.
Het wemelt verder van de PP's.
Die in Lwd doopt 3 knd op 1 dag, Claes, Pouwels en Dieu, en later nog een Jan. Dat vind ik toch bitter weinig herkenbaars.

1609 is Terzool, Rauwerderhem. Daar trouwt in 1608 ook Aeffke Hettes zonder wnpl met een jongen van Sijbrandaburen, een dochter van Hette Willems.

Er trouwt ook een Rienk Hettes in Sneek 1632, er doopt een in Lwd 1636, en er trouwt een in Harlingen 1643, en nogmaals 2 in Lwd.
Ik ben gewoon erg huiverig voor naamgenoten.

Samenvatting uit een eerder Sible-betoog: Vrouwen waren tot 1956 handelingsonbekwaam, behalve als hun echtgenoot overleden was, dan konden ze plots wel voogdes over hun kinderen worden.
Daarom staat er zo vaak: gesterkt met .. (hun echtgenoot).
Het zou misschien kunnen, dat weet ik niet, dat er dan heel vroeger voogd stond.

Nu de ~1671 de x1721 is dankzij de dwarsverbanden, is het niet zo vreemd dat hij voor of ca. 1735 mogelijk al overlijdt, of allebei. Ik denk dan toch dat het jonkje bij oom Abes en tante met neef Abe terecht kwam, en dat daar ergens de naam Abe wegkomt.

mvg margreet

Gebruikersavatar
Andries Koornstra
Berichten: 3911
Lid geworden op: zaterdag 22 apr 2006 11:20 am
Locatie: Heerenveen

Bericht door Andries Koornstra » maandag 7 apr 2008 2:54 pm

Helemaal mee eens Margreet,

er is te weinig materiaal om een eenduidige conclusie te kunnen trekken. En die zogenaamd weinig voorkomende namen: provinciaal gezien zijn ze vaak helemaal niet zeldzaam. Wat zijn er bijvoorbeeld ontzettend veel Hette's.

Maar toch. Ze lijken iets Doopsgezinds te hebben. Eén van LH's voorouders (een Hette Dirks of Dirk Hettes) wordt ook al volwassen gedoopt. En als die Pouwel Pouwels in één charge drie kindertjes laat dopen ... - met een Dieu erbij notabene.

groet, Andries

Plaats reactie