Hette Dircx en Hylkje Jacobs

algemene vragen over genealogisch onderzoek bij Tresoar
Gebruikersavatar
Andries Koornstra
Berichten: 3911
Lid geworden op: zaterdag 22 apr 2006 11:20 am
Locatie: Heerenveen

Bericht door Andries Koornstra » maandag 31 mar 2008 4:04 pm

Hallo medespeurders,

Ik ga vanavond mijn Jorwerdboek van Jolt Oostra erbij zoeken. Daar staan in elk geval alle boerderijen in met gegevens van gebruikers. Eens kijken wat daar over Jacob Goitjes wordt gezegd. Misschien volgt Hette hem wel op als meier. En ambachtslieden worden volgens mij er ook in behandeld.

groeten, Andries

Gebruikersavatar
Andries Koornstra
Berichten: 3911
Lid geworden op: zaterdag 22 apr 2006 11:20 am
Locatie: Heerenveen

Bericht door Andries Koornstra » maandag 31 mar 2008 4:30 pm

LH,

door de page-break gecombineerd met mijn trage intypen van mijn laatste antwoord had ik bijna jouw laatste reactie over het hoofd gezien! Een interessante ontwikkeling. Het lijkt één groot samenhangend netwerk te worden. Ik zou wel eens willen weten waar bij Dirk Rienks/Renckes de naam Hette vandaan komt. Zijn er bindingen met die andere Hettesen misschien? Toch nog eens even het Boerderijenboek van HEN bekijken vanavond of daar nog wat koppelmogelijkheden voor een Rienk te vinden zijn.

groet, Andries

Margreet Huisman
Berichten: 5253
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 3:02 am

Bericht door Margreet Huisman » maandag 31 mar 2008 8:23 pm

Hoi,

Ik heb zo'n vermoeden dat ze van Bozum stammen, die boeken ontbreken er in elk geval voor een flinke periode tussenuit.
Dirk Renckes zit er, en Willem Dirks later, misschien trouwde hij er ook wel.
Dit vond ik er ook nog:

Een broer voor Hette:
Baarderadeel, huwelijken 1657
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 22 maart 1657 in Bozum
Man : Rienck Dircks afkomstig van Bozum
Vrouw : Tied Fockis afkomstig van Britswerd
Gestandaardiseerde namen: RIENK DIRKS en TIETJE FOKKES
1698 gebruiker Bozum stem 3
Famile aan de Hette-kant?
Baarderadeel, huwelijken 1652 - hv
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 25 juli 1652 in Bozum
Man : Ate Oegis afkomstig van Bozum
Vrouw : Sytske Hettis afkomstig van Bozum

Baarderadeel, huwelijken 1665 - Gerecht
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 29 mei 1665
Man : Johannis Hettes afkomstig van Bozum
Vrouw : Aecke Feddes afkomstig van Bozum
Opmerking : zij is afkomstig van Akmarijp
geen dopen, wel een later trouwende Hette Johannes.
De Willem Dirks is mogelijk nog van dezen, maar dan zou hij wel jong trouwen.
Baarderadeel, huwelijken 1654
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 24 december 1654 in Bozum
Man : Dirck Willems afkomstig van Bozum
Vrouw : Barber Aggis afkomstig van Oldeboorn


Misschien was het wel een Berber Hettes, of IJsbrands, of Willems .....
dan is deze interessant:
Baarderadeel, huwelijken 1604
Vermelding: Derde proclamatie op 5 maart 1604
Man : Willem Isbrants
Vrouw : Ancke Jacobs
Opmerking : geproclameerd onder protest van de procureur-fiscaal

Gestandaardiseerde namen: WILLEM IJSBRANDS en ANTJE JAKOBS
Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Gerecht Baarderadeel 1596-1670 - Inventarisnr.: 57


familie?
Baarderadeel, dopen, doopjaar 1657
Dopeling: Heert IJsbrands
Gedoopt op belijdenis op 27 november 1657 in Huins
Kind van niet genoemde vader en niet genoemde moeder


Er trouwt ook nog een Dieuwke Hettes van Oosterlittens.

mvg margreet

Gebruikersavatar
Andries Koornstra
Berichten: 3911
Lid geworden op: zaterdag 22 apr 2006 11:20 am
Locatie: Heerenveen

Bericht door Andries Koornstra » maandag 31 mar 2008 10:16 pm

Hallo allen,

Het boek van Jorwerd:
over stem 9 en 39: geen aanvullende gegevens.
Meer geluk bij onze timmerman Tiede Hoytes. Dit zegt het boek ervan:
"In 1639 was Hoite Jacobs (gehuwd met Tryntje Sikkes) meester timmerman in het pand (A). In het jaar 1668 overleed Hoite Jacobs en werd hij opgevolgd door zijn zoons Tiede en Gerben Hoites. Eerstgenoemde kocht het huis en de timmerwerkplaats van zijn moeder en broers en zusters ..."
Tiede Hoites is volgens het boek drie maal getrouwd geweest: Tjamke Jentjes, Lysbeth Lases en Goick Jacobs. Die middelste vrouw hadden we nog niet. Het is voor ons niet super belangrijk, maar alle details kunnen nog eens wél van belang worden, daarom meld ik ze toch maar even.

Willem Isbrands en Antie Jacobs behoren tot mijn voorouders. Hun kinderen (in 1650): Ysbrand (x Bauk Sickes, zijn weduwe te Franeker); Jacob (Franeker) en vier dochters: Nies, Doed, Frouck en Tryntie. Geen Dirck dus ....

groeten, Andries

Margreet Huisman
Berichten: 5253
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 3:02 am

Bericht door Margreet Huisman » maandag 31 mar 2008 10:42 pm

Ik zocht ook geen Dirk daar, Andries - maar een vrouw voor Dirk Renckes,
ipv de verweg Berber.
zodat IJsbrand en Willem wat hechter broers kunnen zijn van Hette - omdat de namen dan terugkomen.
Keus uit 4 dochters dus, die een ovl broer IJsbrand kunnen vernoemen. Bijvoorbeeld hoor. Want als ze al bezet zijn houdt het op.

mvg margreet

Gebruikersavatar
Andries Koornstra
Berichten: 3911
Lid geworden op: zaterdag 22 apr 2006 11:20 am
Locatie: Heerenveen

Bericht door Andries Koornstra » maandag 31 mar 2008 10:43 pm

Speciaal voor LH:
Menaldumadeel, huwelijken 1646
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 14 juni 1646 in Marssum
Man : Schelte Wigles afkomstig van Marssum
Vrouw : Trijn Jacobs afkomstig van Marssum
Ze waren in 1666 dus al twintig jaar getrouwd!

mvg Andries

Gebruikersavatar
Andries Koornstra
Berichten: 3911
Lid geworden op: zaterdag 22 apr 2006 11:20 am
Locatie: Heerenveen

Bericht door Andries Koornstra » maandag 31 mar 2008 11:04 pm

Aha Margreet,

jij denkt sneller dan ik kan koppelen! Maar ze zijn helaas alle vier al bezet.

mvg Andries

Gebruikersavatar
Andries Koornstra
Berichten: 3911
Lid geworden op: zaterdag 22 apr 2006 11:20 am
Locatie: Heerenveen

Bericht door Andries Koornstra » maandag 31 mar 2008 11:26 pm

Hallo,

uit de weesboeken van Wymbritseradeel blijkt dat Wigle Scheltes te Uitwellingerga en Jan Feytes te Hommerts curatoren zijn over Ytte Ages, wees van Age Feytes en Ansk Yttesdr te Hommerts. Ze zijn geauthoriseerd op 12 jan 1678. Maar dat is niet erg want de Marssumer Wigle is in 1666 al een aantal jaren oud. Wat is de familierelatie? Kan ook een aangetrouwde oom of zoiets zijn natuurlijk. Het zou wel prettig zijn als we een vrouw voor hem hadden.

groet, Andries

Gebruikersavatar
Andries Koornstra
Berichten: 3911
Lid geworden op: zaterdag 22 apr 2006 11:20 am
Locatie: Heerenveen

Bericht door Andries Koornstra » maandag 31 mar 2008 11:30 pm

Lidmaten Oppenhuizen/Uitwellingerga. Lijst 22 sep 1708 Wigle Scheltes en Botje Iettes, hij onder censuur geplaatst. Aangetrouwde oom dus, dat curatorschap uit het vorige antwoord.

mvg Andries

Litsehimmel
Berichten: 864
Lid geworden op: dinsdag 17 jan 2006 1:51 am
Locatie: Lioessens, Frysl

Bericht door Litsehimmel » dinsdag 1 apr 2008 8:56 am

Hoi Andries en Margreet.

Ik was gisteravond al druk bezig een dankwoord in te typen toen er weer wat tussen kwam. Helaas dus.

Margreet, ik had die Andries Pieters al gezien i.v.m. een zoon IJsbrand maar heb dus niet verder gekeken dan mijn neus lang is. Hartelijk dank voor de aanwijzing! Dieuwke Hettes als mogelijke dochter van Hette Dircks had ik ook al een tijdje in de gaten maar heb ik om één of andere reden laten vallen omdat het niet klopte. Ik moet dat nog maar eens opnieuw bekijken.
De Rienk Dirks die tussen 1630 en 1660 opduikt is volgens mij dezelfde als Rienck Dircks Stikelaer die ook te Jorwerd kinderen laat dopen. Hij heeft een broer Gabbe en ook nog een familielid (neef?) genaam Dirck Jacobs Styklaer. Deze laatste is bij zijn huwelijk in 1641 procureur te Weidum. Ik heb deze personen al eens met een scheef oog bekeken maar volgens mij is het geen familie.
Tenslotte denk ook ik dat er in Bozum meer familie moet zitten, aangezien die plaats een aantal malen voorbij komt fietsen. Jammer dat er zo veel ontbreekt maar wie weet, we might get lucky :wink:

Andries, dank je voor die aanvullingen wat Wigle et al betreft. Als ze al zo lang waren getrouwd moeten de kinderen in 1666 al bijna meerderjarig zijn geweest, in ieder geval tieners denk ik. Het zou inderdaad mooi zijn als we een huwelijk konden vinden, misschien dat er op die manier een familieband gevonden kan worden.

Enfin, weer een hoop uit te zoeken en kijken of de stukjes in de puzzel passen. Zodra ik iets heb gevonden meld ik me weer, in ieder geval jullie beiden heel hartelijk dank voor het meezoeken!

groetjes, LH
Welsh/Fries/Franse voorouders; geen wonder dat ik in de war ben!

Margreet Huisman
Berichten: 5253
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 3:02 am

Bericht door Margreet Huisman » dinsdag 1 apr 2008 11:24 am

LH, als we net 2 Hette Dirks hebben, kunnen we ook 2 Rienk Dirksen hebben.
De Jorwerd doopt al in 1639-1645 was toen al minstens 20 lijkt me. Is hij dan wel dezelfde als 1698 stemcohier Bozum, dan 80? Nee, lijkt mij.
Het is ook een wat groot gat 1645-1657, om dan pas te hertrouwen.
Dacht dat ik alle varianten geprobeerd had :) Dirk Stykelaer kan wel hertrouwen in 1641, en dan hun vader zijn. Een procureur is ook geen 22 lentes meer lijkt me.
1647 Jorwerd - Doopheffer: Syts Folkerts, huisvrouw van Dirk Jacobs Styklaer. Zelf dopen ze nergens.

Er zit trouwens nog een Rienk in Bozum, een Rienk Ulbes. In elk geval een zoon Frans.

Ik heb de hisgis weer aan de praat, in IE. Mischien zegt die nog wat.
mvg, margreet
Laatst gewijzigd door Margreet Huisman op dinsdag 1 apr 2008 12:03 pm, 1 keer totaal gewijzigd.

Litsehimmel
Berichten: 864
Lid geworden op: dinsdag 17 jan 2006 1:51 am
Locatie: Lioessens, Frysl

Bericht door Litsehimmel » dinsdag 1 apr 2008 11:28 am

Hoi.

Ik heb nóg twee maal een Hette Dircks gevonden! Nu wordt het spannend te zien of er ergens tóch een familieband tussen deze personen bestaat. Om het overzichtelijker te maken hierbij de betreffende aktes op een chronologisch rijtje:
akte 1
Menaldumadeel, huwelijken 1637
Vermelding: Ondertrouw op 21 maart 1637 in Marssum
Man : Hette Dircx afkomstig van Dronrijp
Vrouw : Stijn Doijtses
Gestandaardiseerde namen: HETTE DIRKS en STIJNTJE DOOITSES
Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Marssum 1610-1811
Inventarisnr.: 516

akte 2
Rauwerderhem, huwelijken 1650
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 4 oktober 1650
Man : Hette Dircx afkomstig van Irnsum
Vrouw : Ock Everts afkomstig van Grouw
Opmerking : hij is schoenmaker
Gestandaardiseerde namen: HETTE DIRKS en OKJE EVERTS
Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Gerecht Rauwerderhem 1595-1652
Inventarisnr.: 575

akte 3
BAA N6, folio 177 vso. 25 sep 1651. Op verzoek van Syuw Dircx, omtrent 20 jaar, Tryntie en Antie Dircx, beide 16 jaar, mede voor hun broer Hette Dircx, 17 jaar en absent, alle vier nagelaten weeskinderen van wijlen Dirck Hettes, worden hun te Berlikum wonende broers, Eelcke Dircks over Antie en Hette, en Claes Dircks over Syuw en Tryntie, curatoren ad actum divisionis, wegens hun grootmoeder, Syuw Hettes weduwes goederen.

akte 4
Baarderadeel, huwelijken 1661
Vermelding: Derde proclamatie op 24 november 1661 in Jorwerd
Man : Hette Dircx afkomstig van Oosterwierum
Vrouw : Hylck Jacobs afkomstig van Jorwerd
Opmerking : met attestatie naar Oosterwierum
Gestandaardiseerde namen: HETTE DIRKS en HIELKJE JAKOBS
Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Jorwerd 1639-1810
Inventarisnr.: 75
We kunnen de volgende feiten vaststellen:

Hette nr 1 is geboren ca. 1607-1618
Hette nr 2 is geboren ca. 1620-1630 (tenzij dit het tweede huwelijk van Hette 1 is)
Hette nr 3 is geboren 1634 (17 jaar oud in sept. 1651)
Hette nr 4 is geboren ca 1635-1640 (of veel eerder indien dit ook zijn 2de huwelijk was, zoals van zijn vrouw Hylck; hij is ovl 1687)
Hette nr 2 krijgt een zoon Dirk Hettes die in 1678 te Irnsum trouwt met Eelk Djurres.
Hette nr 4 krijgt een zoon Dirk Hettes (geb 1671) die in 1721 te Oosterlittens trouwt met Pyttie Ruerds.

Dan nu iets opmerkelijks waar we mogelijk iets aan hebben wat betreft het traceren van de familie: Dirk Hettes en Pietje Ruurds krijgen in 1763 een kleinzoon genaamd Abe Hettes, geboren 08-05-1763 te Spannum als zoon van Hette Dirks en Afke Piers. Tot nog toe heb ik deze naam niet in de familie kunnen traceren en heb geen idee naar wie hij is vernoemd.

Met bovenstaand raadsel als ook die vreemde banden met Nijland en Oppenhuizen in gedachten ben ik eens in die buurt gaan kijken. Daar vond ik de volgende aktes:
Rauwerderhem, huwelijken 1607
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 23 maart 1607
Man : Hette Abbes afkomstig van Terzool
Vrouw : Antke Oedsedr afkomstig van Rauwerd
Opmerking : het huwelijk is voltrokken in het bijzijn van de getuigen Abbe Hettes, de vader van de bruidegom, en Aef Meynerts, de moeder van de bruid
Gestandaardiseerde namen: HETTE ABES en ANTJE OEDSES
Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Gerecht Rauwerderhem 1595-1652
Inventarisnr.: 575

Tersoal is krap 6 km van Bozum!

Rauwerderhem, huwelijken 1608
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 9 februari 1608
Man : Marten Pieter afkomstig van Sijbrandaburen
Vrouw : Aeffke Hettedr
Opmerking : het huwelijk is voltrokken in het bijzijn van de getuigen Piter Mentbres, de vader van de bruidegom, en Hette Willems, de vader van de bruid
Gestandaardiseerde namen: MARTEN PIETERS en AAFKE HETTES
Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Gerecht Rauwerderhem 1608-1642
Inventarisnr.: 576

Rauwerd is krap 6,5 km vam Bozum en slechts 3 km van Oosterwierum!

Rauwerderhem, huwelijken 1622
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 20 oktober 1622
Man : Here Hoytez afkomstig van Sijbrandaburen
Vrouw : Wlck Aebbedr afkomstig van Terzool
Opmerking : het huwelijk is voltrokken in het bijzijn van de getuigen Abbe Hette en Tijepcke Sapes, de curatoren, en Sicke Aesges Albada
Gestandaardiseerde namen: HERE HOITES en UILKJE EEBES
Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Gerecht Rauwerderhem 1608-1642
Inventarisnr.: 576
Al met al toch gegevens die mogelijk zeer interessant kunnen zijn. Ik hoor wel wat jullie ervan vinden :wink: Groetjes, LH
Welsh/Fries/Franse voorouders; geen wonder dat ik in de war ben!

Margreet Huisman
Berichten: 5253
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 3:02 am

Bericht door Margreet Huisman » dinsdag 1 apr 2008 2:15 pm

Wel, ik heb eerst je booooooooom gereconstrueerd,
en mogelijk is met de Abe een verhaspeld doorgegeven Albert bedoeld.
Die zit ongeveer net zo ver weg in de boom als de vernoemde Pieter(s, want er staat niet echt bij wie ze op het oog hadden).
In het andere geval vernoemen ze iemand plots van dik 150 jaar geleden.
Een pleegvader kan ook nog misschien?
en als het om wonderlijk doorgeven gaat, kun je Ulbe en wellicht zelfs Japke/Jacob ook verkeerd verstaan als ... be.

Wat ook nog kan, maar dat is heel eng om te bedenken, is ... (7 diepe ademteugen) .... dat je dat je een verkeerde koppeling gemaakt hebt in het begin.
En dan is men niet van Hette Dirks, en trouwt pas met 50, maar van een Hette Abes, of Hette x ... Abes.
Zoals van de Akkrumer die 2 keer trouwt en nergens doopt.

Een lichtpuntje dus maar weer: Tietske Hettes trouwde een Jeltje Abes. Zoon Abe Jeltjes kan ik niet vinden trouwen. Misschien hebben zij ermee te maken - in de vorm van voogdij/pleeggezin/geldelijke bijstand oid?

mvg margreet

Litsehimmel
Berichten: 864
Lid geworden op: dinsdag 17 jan 2006 1:51 am
Locatie: Lioessens, Frysl

Bericht door Litsehimmel » dinsdag 1 apr 2008 4:11 pm

:cry: Eerst Andries die mijn vreugde doet doven, nu jij weer ... 't is ook allemaal niet eerlijk :cry:

Goed, om mijn pseudo-droefheid maar direct overboord te gooien: je zou best wel eens gelijk kunnen hebben wat die aanzet tot de boom betreft. De eerste zekerheid is direct ook het startpunt van het Hofstra-boek: het huwelijk tussen Dirck Hettes en Pyttie Ruerds op 24-08-1721 te Oosterlittens, Baarderadeel. Het kerkboek meldt hierover
"Den 24 Augustus is naa drije maal proclamatie in den Huwelijken staat bevestigt Dirck Hettes en Pijttie Ruurds"

Hieruit is slechts één kind bekend

"(1724) Den 20 Feb. heeft Dirck Hettes een kind laaten dopen, sijnde een soon, genaamt Hette"
Een generatie later blijkt Hette Dirks bij zijn huwelijk van Tzum afkomstig te zijn.
Kerkboek van Tzum, 1746: "Hette Dirks van Tzum en Afke Piers van Spannum geproc. den 11, 18 en 25 Xber. Met attestatie vertrokken."

Kerkboek van Spannum, 1747: "Hette Dirks van Tzum ende Aafke Piers van Spannum zijn den 1 januari te Edens in den huwelijken staat bevestigt."
Hette zou dan - indien hij inderdaad de zoon is van Dirk Hettes en Pyttie Ruurds - bij zijn huwelijk 23 jaar oud zijn. In 1749 is er geen spoor meer van zijn ouders te bekennen, vermoedelijk beiden overleden. Hoe kwam hij, op toch betrekkelijk jonge leeftijd, in Tzum terecht? Familie? In de stemkohieren van 1728 is geen Ruurds te vinden, evenmin als een Hette(s). In 1698 zijn er te Tzum wel een Atse (SC21) Ysse (SC26) en Roelof (SC29) Dirckx. En te Wommels, iets ten zuiden en in het midden tussen Kubaard en Spannum, is er in 1698 een Hette Hettes, ontvanger die eigenaar/gebruiker is van stem SC30. Maar hier wordt natuurlijk niets mee bewezen :?

Dezelfde verbazing had ik mb.t. het gezin van Hette Dircks en Hylck Jacobs, die ik - tot het tegendeel is bewezen - als de grootouders van de latere Hette Dirks beschouw. Die trokken immers op gegeven moment ook aan hun stutten en verhuisden met het hele gezin van Jorwerd naar Oosterlittens. Waarschijnlijk waren het gewone boerenarbeiders op zoek naar werk. In ieder geval is Hylck Jacobs in 1698 en 1700 gebruiker van SC27 te Oosterlittens, grond van de kosterij. De kans is groot dat deze grond tot aan zijn dood ook door Hette Dircks is gebruikt. En kleinzoon Hette Dirks zat zeker met zijn knuisten in de klei
Hette Dirksz, Hennaarderadeel
Plaats: Kubaard
Omschrijving: soober boer
Gezin volw: 2 en kind: 1
Aanslag: 21-15-0
Verhoging:
Vermogen:
Bron: Hennaarderadeel, fol. 24
In ieder geval even verder met wat zeker is. Hier volgen de kinderen die uit het huwelijk van Hette en Aafke bekend zijn
Doopboek Kubaard

"Den 15. dec. heeft Hette Durks laten dopen een soontje, genoemt Durk, geb. 7 dec. 1748, moeder Aafke Piers"

Doopboek Spannum

1751: "Den dito (oktober) is te Spannum gedoopt Pier (den 30 september geboren) een soontje van Hette Dirks en Aafken Piers, egtelieden te Spannum (de vader getuige)"

1756: "Den 28 dito (maart) is te Spannum gedoopt Franske (den 18 geboren) een dogtertje van Hette Dirks en Aafke Piers, egtelieden te Spannum (de vader getuige)"

1759: "De 4 februari is te Spannum gedoopt Pieter (den 28 januari geboren) een soontje van Hette Dirks en Aafke Piers, egtelieden te Spannum (de vader getuige)"

1763: "De 12 juni is te Spannum gedoopt Abe (den 8. maij geboren) een soontje van Hette Dirks en Aafke Piers, egtelieden te Spannum (de vader getuige). (de moeder overleed 10 dagen na hare verlossing van dit haar kind)"
En dan begin ik gewoon vrolijk *ahem* vanaf het begin om de zaak weer op de rails te krijgen. groetjes, LH
Welsh/Fries/Franse voorouders; geen wonder dat ik in de war ben!

Gebruikersavatar
Andries Koornstra
Berichten: 3911
Lid geworden op: zaterdag 22 apr 2006 11:20 am
Locatie: Heerenveen

Bericht door Andries Koornstra » dinsdag 1 apr 2008 5:51 pm

Ai, staat nu ter discussie of de huwende Hette Dirks uit 1746 dezelfde is als de gedoopte uit 1724? Het zou wel hééé'l tragisch zijn als dat niet waar blijkt te zijn ...

Andries

Plaats reactie