Hette Dircx en Hylkje Jacobs

algemene vragen over genealogisch onderzoek bij Tresoar
Gebruikersavatar
Andries Koornstra
Berichten: 3911
Lid geworden op: zaterdag 22 apr 2006 11:20 am
Locatie: Heerenveen

Bericht door Andries Koornstra » vrijdag 28 mar 2008 10:43 pm

Hallo LH,

Ter waarschuwing even dit uittrekseltje:
BAA N6, folio 177 vso. 25 sep 1651. Op verzoek van Syuw Dircx, omtrent 20 jaar, Tryntie en Antie Dircx, beide 16 jaar, mede voor hun broer Hette Dircx, 17 jaar en absent, alle vier nagelaten weeskinderen van wijlen Dirck Hettes, worden hun te Berlikum wonende broers, Eelcke Dircks over Antie en Hette, en Claes Dircks over Syuw en Tryntie, curatoren ad actum divisionis, wegens hun grootmoeder, Syuw Hettes weduwes goederen.
Er zijn dus twee Hette Dirksen, zo'n beetje leeftijdsgenoten van elkaar! Dat kan lastig worden om te weten wie welke Hette is!

Ik zoek in ieder geval verder naar deze lieden, groet Andries

Gebruikersavatar
Andries Koornstra
Berichten: 3911
Lid geworden op: zaterdag 22 apr 2006 11:20 am
Locatie: Heerenveen

Bericht door Andries Koornstra » vrijdag 28 mar 2008 11:50 pm

Nog even over de Hokwerda's waar al weer bijna een week geleden door Arnold over werd ge-orakeld. Ik kan Tied daar niet aan vastplakken. Ruurd Taeke(le)s van Waekens en Buck Lollesdr hebben voor zover ik na kan gaan deze kinderen:
Taeckle Ruurds tr. Tryntie Syurds
Hero Ruurds Hockwarda
Pier Ruurds Hocwerda
Lolle Ruurds Hocwarda
Pyter Ruurds dan wel Pyter N tr. N Ruurds
Antk Ruurds tr. Claes Pyters

Ik kan er geen Tied Ruurds bij vinden, maar misschien mis ik info en word ik daardoor op het verkeerde been gezet.

Groet, Andries.

Litsehimmel
Berichten: 864
Lid geworden op: dinsdag 17 jan 2006 1:51 am
Locatie: Lioessens, Frysl

Bericht door Litsehimmel » zaterdag 29 mar 2008 5:28 pm

Hoi Andries.

Eerst even m.b.t. Tiedt Ruurds: volgens mij kwam zij uit een huwelijk van een Ruurd Teekes te Leeuwarden, maar bindt me er niet op vast. Ik heb de gegevens wel maar moet ze nog steeds overzetten. Hopelijk lukt dat eindelijk dit weekend en kan ik één en ander uitsluiten c.q. bevestigen.

Verder wat jouw aanvullende info m.b.t. Hette Dircks. Ik vond een huwelijk wat in eerste instantie niet ter zake doende lijkt, tot ik de naam van de eerste dochter van Hette Dircks en Hylck Jacobs zag, Berber gedoopt 26-02-1664 te Jorwerd. Hier het huwelijk:
Ferwerderadeel, huwelijken 1636
Vermelding: Ondertrouw op 5 maart 1636 in Hallum
Man : Dirck Rienx afkomstig van Hallum
Vrouw : Berber Andries afkomstig van Hyum
Gestandaardiseerde namen: DIRK RIENKS en BERBER ANDRIES
Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Hallum 1617-1699
Inventarisnr.: 235
Mogelijk was dit zijn tweede huwelijk, zie ook deze akte
Leeuwarderadeel, huwelijken 1625
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 24 maart 1625
Man : Dirck Riencx afkomstig van Dokkum
Vrouw : Trijn Jans afkomstig van Stiens
En tenslotte nog een derde huwelijk dat ik vond, dat mogelijk - indien het hier dezelfde persoon betreft - het rondtrekken kan verklaren
Leeuwarden, huwelijken 1637
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 11 mei 1637
Man : Dirck Riencks afkomstig van Dokkum
Vrouw : Antie Gerrits afkomstig van Leeuwarden
Gestandaardiseerde namen: DIRK RIENKS en ANTJE GERRITS
Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Gerecht Leeuwarden 1631-1638
Inventarisnr.: 899

Leeuwarden, huwelijken 1637
Vermelding: Ondertrouw op 19 april 1637
Man : Dirck Riencks afkomstig van Dokkum
Vrouw : Antie Gerrits afkomstig van Leeuwarden
Opmerking : hij is weduwnaar, hij is schipper
Gestandaardiseerde namen: DIRK RIENKS en ANTJE GERRITS
Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Gerecht Leeuwarden 1811-1812
Inventarisnr.: 916A
Dit echtpaar is ook in de inventarisatoeboeken van Leeuwarden te vinden
Nummer: 2021
Signatuur: y45; 149
Datum: 1666/04/18
Inventarisant: Antie Gerrijts
Eerste echtgenoot: Dirck Riencks
Beroep eerste echtgenoot: Schipper op Dokkum
Opmerking: Zie lijst Faber.

Nummer: 1898
Signatuur: y42; 74
Datum: 1660/04/27
Inventarisant: Dirck Riencx
Beroep inventarisant: Schipper op Dokkum
Eerste echtgenote: Antie Gerrijtsdr.
Opmerking: Zie lijst Faber.
Het is natuurlijk niet zeker dat dit de juiste Dirck Riencks is, maar dat huwelijk met Barber Andries vind ik wel intrigerend! Tenslotte nog een paar aktes waarvan ik vermoed dat er een verband bestaat maar ik nog niet de vinger op de juiste plek heb weten te leggen. Zin om mee te puzzelen?
Baarderadeel, dopen, doopjaar 1671
Dopeling: Barber
Gedoopt op 17 december 1671 in Jorwerd
Dochter van Willem Dirx en niet genoemde moeder

Baarderadeel, dopen, doopjaar 1678
Dopeling: Barbar
Gedoopt op 1 september 1678 in Jorwerd
Dochter van Willem Dirx en niet genoemde moeder

Deze Willem Dirx laat ook 3x een Dirck (1684, 1689 en 1684)), een Sjouck (1689) en een Rints (1692) dopen. Vooralsnog geen huwelijk gevonden

Baarderadeel, huwelijken 1657
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 28 juni 1657 in Bozum
Man : Andris Dircks afkomstig van Bozum
Vrouw : Aetke Opkes afkomstig van Wolsum
Opmerking : de bruid en bruidegom waren reeds samenwonend te Goutum

Baarderadeel, huwelijken 1654
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 4 mei 1654 in Bozum
Man : Lolcke Dircks afkomstig van Jelsum
Vrouw : Jantje Jans afkomstig van Sneek
Opmerking : hij is afkomstig van Oosterwierum
Enfin, wederom een zoekplaatje. Ik hoor het wel als je weer iets hebt gevonden, alleen alsjeblieft niet weer een geluid dat alles weer niet klopt! :wink:

Groetjes, LH
Welsh/Fries/Franse voorouders; geen wonder dat ik in de war ben!

Gebruikersavatar
Andries Koornstra
Berichten: 3911
Lid geworden op: zaterdag 22 apr 2006 11:20 am
Locatie: Heerenveen

Bericht door Andries Koornstra » zondag 30 mar 2008 1:47 am

Happy summertime LH,

Ik heb helaas niet de gelegenheid gehad om inhoudelijk iets te produceren rond deze vraag vandaag, maar ik wilde toch nog even antwoorden. Dat houdt de vraag ook lopende, zo voel ik dat altijd.
Het eerste huwelijk van Dirk Rienks en Berber Andries lijkt me een kanshebber. Dan is de Dirk Rienks uit die andere twee huwelijken "de andere" lijkt me. Als we zouden kunnen uitvinden hoe ze van Leeuwardera-/Ferwerderadeel naar Baarderadeel verkassen, dan is het waarschijnlijk helemaal rond. En het lijkt er echt op dat er ook nog broers (Willem, Ysbrand, Andries) rondlopen. Daar moet nog wel wat rondom te vinden zijn, hoop ik.
En -zo ontdekte ik- je hebt via Taeke Alberts ook de oorspronkelijke afstamming nog in de knip!

Groeten, Andries

Litsehimmel
Berichten: 864
Lid geworden op: dinsdag 17 jan 2006 1:51 am
Locatie: Lioessens, Frysl

Bericht door Litsehimmel » zondag 30 mar 2008 5:01 am

Ahhh, Summertime .... zolang het niet te warm wordt is het mij best. Drie tropenjaren hebben mijn zucht naar warm weer meer dan genoeg bevredigd :wink:

Ik heb inderdaad ook het gevoel dat de Dirck Riencks die met Barber Andries trouwt een schot in de roos zal blijken te zijn. Nu inderdaad proberen de zaken a.d.h.v. aktes e.d. rond te krijgen. Grappig, was helemaal vergeten dat die andere lijn nog klopte. Gelukkig heb ik die info nog niet uit het programma verwijderd.

Morgen verder, was even vergeten dat de klok een uur vooruit moest. Nu is het bijna 4 uur en *gaap* wel erg laat! Groetjes, LH
Welsh/Fries/Franse voorouders; geen wonder dat ik in de war ben!

Litsehimmel
Berichten: 864
Lid geworden op: dinsdag 17 jan 2006 1:51 am
Locatie: Lioessens, Frysl

Bericht door Litsehimmel » zondag 30 mar 2008 3:28 pm

Hoi Andries.

Ik kom helaas niet veel verder dan ik al ben, maar even nog een opmerking m.b.t. jouw waarschuwing dat er twee personen met de naam Hette Dircks in dezelfde periode leven. Is het misschien mogelijk dat het tóch dezelfde persoon is? Ik plak nog even alles neer wat ik m.b.t. mijn Hette Dircks heb gevonden, misschien dat jij er iets uit kan distilleren
Baarderadeel, dopen, doopjaar 1664
Dopeling: Hette Dircks
Gedoopt op belijdenis op 26 februari 1664 in Jorwerd
Kind van niet genoemde vader en niet genoemde moeder
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : HETTE of HITJE DIRKS
Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Jorwerd, doop 1639-1811

, dopen, doopjaar 1664
Hette Dircks
Gedoopt op belijdenis op 26 februari 1664
Kind van niet genoemde vader en niet genoemde moeder
Opm.: De dopeling is gehuwd met Hylck Jacobs
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
HETTE of HITJE DIRKS
Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)

Baarderadeel, huwelijken 1661
Vermelding: Derde proclamatie op 24 november 1661 in Jorwerd
Man : Hette Dircx afkomstig van Oosterwierum
Vrouw : Hylck Jacobs afkomstig van Jorwerd
Opmerking : met attestatie naar Oosterwierum
Gestandaardiseerde namen: HETTE DIRKS en HIELKJE JAKOBS
Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Jorwerd 1639-1810
Inventarisnr.: 75

Hylck was hoogstwaarschijnlijk de dochter van Jacob Goitses. Overigens was Hylck al eerder gehuwd zoals jij al aangaf. Geen huwelijksakte gevonden, maar zij huwde met Heerke Hessels ovl ca. 1660 te Bozum; kind Gerlske Heerkes. Dat geeft de mogelijkheid dat ook Hette eerder is gehuwd, helaas weer geen (sluitend) bewijs voor deze hypothese.

Kinderen Hette en Hylck:

1. Jacob ged 07-12-1662 te Jorwerd naar grootvader moeder's zijde
2. Berber ged 26-02-1664 te Jorwerd naar grootmoeder vader's zijde?
3. Tietske ged 15-09-1665 te Jorwerd naar grootmoeder moeder's zijde?
4. Dirckjen ged 06-10-1667 te Jorwerd naar grootvader vader's zijde
5. Jacob ged 01-08-1669 te Jorwerd naar grootvader moeder's zijde
6. Dirck ged 22-10-1671 te Jorwerd naar grootvader vader's zijde
7. Pytrick ged 24-01-1677 te Jorwerd naar ??
Hopelijk heb je hier iets aan, waardoor ik er weer iets aan heb, en ehmm .. nou ja :wink:

Prettige zondag verder! Groetjes, LH
Welsh/Fries/Franse voorouders; geen wonder dat ik in de war ben!

Margreet Huisman
Berichten: 5253
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 3:02 am

Bericht door Margreet Huisman » zondag 30 mar 2008 3:47 pm

LH, ik wilde dat ik niet zo afgeleid was geweest en eerder gereageerd had, voordat jullie van alles koppelden.
De jouwes worden allemaal op belijdenis gedoopt,
en de andere Hette Dirks-broers staan te boek als papist.
Er moesten/moeten er wel 2 zijn.

Ik heb nu een wat hard hoofd in de verweg Berber Andries x 1636.
De Andries Rienks trouwt al in 1657, en zou dan veel ouder zijn dan de dan ook wat vreemde namen Willem, Hette en IJsbrand.
Er is trouwens nog een Andries Dirks, hij doopt wat later in de tijd in Mantgum.
Met zoveel missende boeken, zou ik maar niet uit een soort armoedigheid dan in vredesnaam een verweg huwelijk uitkiezen. Willem kunnen we immers ook niet getrouwd vinden, dat kan voor zijn ouders ook opgaan.

Er staat nog wel een of 2 Rienk Dirks in het stemcohier van 1695, gebruiker - Bozum stem 3 en Oosterwierum stem 14.
Geen Rienks aldaar in 1728, wel op beiden stemmen een of 2 Gerben Gerbens.

mvg margreet

Litsehimmel
Berichten: 864
Lid geworden op: dinsdag 17 jan 2006 1:51 am
Locatie: Lioessens, Frysl

Bericht door Litsehimmel » zondag 30 mar 2008 6:27 pm

Hoi Margreet.

Het is inderdaad momenteel een beetje paniekvoetbal gezien het gebrek aan sluitende bewijzen. T/m Hette Dircks en Hylck Jacobs zijn er genoeg bronnen en aanverwante bewijzen voorhanden om de zaak sluitend te krijgen, en dankzij die akte uit de archieven van Baarderadeel van Andries m.b.t. het eerdere huwelijk van Hylck weten we nu ook wie de vader van Hette was. Daarna - lees: daarvoor - wordt het gewoon heel moeilijk.

De naam Berber komt naar ik aanneem van Hette's kant, aangezien de andere Dirksen ook meisjes met die naam laten dopen. Maar tot ik de ouders van Hylck heb gevonden - wel dus Jacob Goitses in de stemkohieren maar verder geen huwelijk of vrouw - is alles een hypothese.

Er is te Jorwerd nog een persoon voor die wat naam betreft een familieband doet vermoeden: Rienick Dircks die soms de achternaam Stikelaer voert. Hij doopt een Antie in 1639 en een Rintie in 1641. Een vermoedelike broer van hem is Gabbe Dircks Stikelaer die in 1639 een Grietie te Jorwerd laat dopen. Maar vooralsnog lijkt me dit geen familie.

Ik zoek verder op aanwijzingen, de broers die allemaal als papist te boek staan laat ik voorlopig inderdaad als broers opdraven tot het tegendeel kan worden bewezen. Onwards and forwards ... groetjes, LH
Welsh/Fries/Franse voorouders; geen wonder dat ik in de war ben!

Gebruikersavatar
Andries Koornstra
Berichten: 3911
Lid geworden op: zaterdag 22 apr 2006 11:20 am
Locatie: Heerenveen

Bericht door Andries Koornstra » zondag 30 mar 2008 9:54 pm

Hallo beiden,

asjeblieft: geen paniek! Het is juist een leuke kwestie vind ik. Maar ik ben het wel met Margreet eens dat we echtparen van verre kritisch moeten benaderen. We zijn al een keer de mist in gegaan per slot van rekening, hoewel ik bij de vondst al een slag om de arm had gehouden:
Omdat de Hette Dircx uit de oorspronkelijke vraag pas in 1661 trouwt, is het natuurlijk heel waarschijnlijk dat hij tot de niet met naam genoemd minderjarige kinderen van Dirck Hettes behoort. En als dat zo is, zijn dus meteen de grootouders van vaders kant bekend.
. Maar ja, het leek allemaal zo mooi te kloppen.

Ik heb tussen mijn aanverwanten het echtpaar Jacob Hanses x Goick Jacobs (trouwen Jorwerd 12 apr 1668). Twee kinderdopen te Jorwerd: Hans (1671) en Jacob (1669). Die Jacob Jacobs is mr.schoenmaker geworden te Oosterlittens, en zijn tweede vrouw, Yfke Baukes is een voormoeder van me. Oh, ik zie dat ze vorig jaar al zijn behandeld. Misschien dat we dit volk nog eens moeten doorlopen, mogelijk vinden we dan ook nog iets van deze Hette Dirks.

groet, Andries

Litsehimmel
Berichten: 864
Lid geworden op: dinsdag 17 jan 2006 1:51 am
Locatie: Lioessens, Frysl

Bericht door Litsehimmel » maandag 31 mar 2008 10:54 am

Hoi Andries.

Ach nou ja, paniek is een groot woord :wink: Ik bedoelde alleen te zeggen dat het frustrerend is wanneer je op gegeven moment niets meer kan vinden en even een dood punt hebt bereikt. Dan lijkt alles wel een oplossing.

Je zegt dat Jacob Jacobs hertrouwde, maar ken je deze akte ook?
Baarderadeel, huwelijken 1695
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 22 maart 1695 in Jorwerd
Man : Tyede Hoytes afkomstig van Jorwerd
Vrouw : Goick Jacobs
Opmerking : hij is mr. timmerman; zij is weduwe
Gestandaardiseerde namen: TIEDE HOITES en GOOITSKE JAKOBS
Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Jorwerd 1639-1810
Inventarisnr.: 75
Ik dacht namelijk altijd dat het Goitske was die hertrouwde. Wie is dit dan?
Welsh/Fries/Franse voorouders; geen wonder dat ik in de war ben!

Gebruikersavatar
Andries Koornstra
Berichten: 3911
Lid geworden op: zaterdag 22 apr 2006 11:20 am
Locatie: Heerenveen

Bericht door Andries Koornstra » maandag 31 mar 2008 12:36 pm

Hallo LH,

Even voor de duidelijkheid, de Jacob Jacobs die ik noem is één van de zonen van Goick Jacobs (bij Jacob Hanses). Dus die constateringen bijten elkaar niet. Dat eerste huwelijk van Goick is van 1668. Als ze dan 20 jaar is, dan is ze bij het tweede huwelijk 27 jaar later 47 jaar oud. Dat kan prima. Jacob Jacobs de zoon, kleermaker te Oosterlittens, trouwt ook twee keer:
Baarderadeel, huwelijken 1694
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 11 februari 1694 in
Oosterlittens
Man : Jacob Jacobs afkomstig van Oosterlittens
Vrouw : Attje Tiedes afkomstig van Jorwerd

Gestandaardiseerde namen: JAKOB JAKOBS en AATJE TIEDES
en
Baarderadeel, huwelijken 1705
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 4 januari 1705 in
Oosterlittens
Man : Jacob Jacobs afkomstig van Oosterlittens
Vrouw : Yfke Bauckes afkomstig van Jorwerd
Ik zie nu pas Attje Tiedes. Dochter van Tiede Hoytes? Ja dus:
Baarderadeel, dopen, doopjaar 1668
Dopeling: Atje
Gedoopt op 22 maart 1668 in Jorwerd
Kind van Tiede Hoytes, timmerman en Tiamke Jenties
Het reconstrueren van de Jacobs-familie in volle gang. Afwachten, of liever doorzoeken, tot we op een dwarsverband stuiten dus. Schoenmaker, kleermaker, timmerman: geen boeren, daar wordt het wel iets minder kansrijk van vrees ik.

Groet, Andries

Litsehimmel
Berichten: 864
Lid geworden op: dinsdag 17 jan 2006 1:51 am
Locatie: Lioessens, Frysl

Bericht door Litsehimmel » maandag 31 mar 2008 1:49 pm

Hoi mede-denkers.

Ik borduur nog even voort op hypotetische ouders en broers/zusters van Hette Dircks. Om verdere aansluitingen te vinden heb ik een aantal steekwoorden gebruikt die naar mijn idee van belang zijn. Dit waren de namen Berber en Hette, de zinssnede gedoopt op belijdenis te Jorwerd, bij huwelijk afkomstig uit Oosterwierum (hoewel natuurlijk niet doorslaggevend) en natuurlijk het patroniem Dirks. Als resultaat kwamen twee personen naar voren die ik al eerder had aangehaald, maar waarvan ik nu bijna overtuigd ben dat zij broers van Hette Dirks zijn: Willem Dirckx en Ysbrandt Dirckx. Kijk maar eens naar de volgende aktes
Baarderadeel, dopen, doopjaar 1664
Dopeling: Hette Dircks
Gedoopt op belijdenis op 26 februari 1664 in Jorwerd

Baarderadeel, dopen, doopjaar 1671
Dopeling: Willem Dirx
Gedoopt op belijdenis op 1 december 1671 in Jorwerd

Baarderadeel, dopen, doopjaar 1673
Dopeling: Ysbrandt Dircx
Gedoopt op belijdenis op 10 oktober 1673 in Jorwerd
Hette laat zich tegelijkertijd met zijn dochter Berber dopen, Willem twee weken voor de doop van zijn dochter Barber, en Ysbrandt ruim
een maand voor de doop van zijn zoon Dirck.
Hette en Ysbrandt zijn bij hun huwelijk afkomstig van Oosterwierum, van Willem heb ik vreemd genoeg geen huwelijk kunnen vinden. Ysbrandt doopt samen met zijn vrouw Saske Jobs een zoon Hette in 1690, 3 jaar na het overlijden van Hette Dirks. Vernoemd naar zijn overleden broer? Willem doopt zoals ik eerder zei twee maal een dochter Barber in 1671 en 1678.

Ik kan me a.d.h.v. deze gegevens niet meer voorstellen dat de ook eerder door mij aangehaalde Lolcke Dircks een broer van dit drietal is. Hij trouwt immers al in 1654 en laat voor zover ik kan zien slechts één zoon dopen, Pieter in 1655.
Natuurlijk verwacht je een oudste zoon Rienk Dirks van vader Dirck Riencks maar de enige die ik heb gevonden voert de achternaam Styklaer of Stikelaer en laat al zeer vroeg te Jorwerd kinderen dopen. Geen familie denk ik.

Groetjes, LH
Welsh/Fries/Franse voorouders; geen wonder dat ik in de war ben!

Litsehimmel
Berichten: 864
Lid geworden op: dinsdag 17 jan 2006 1:51 am
Locatie: Lioessens, Frysl

Bericht door Litsehimmel » maandag 31 mar 2008 2:28 pm

Andries,

Die Goyck Jacobs maakte de zaak dan ook lekker ingewikkeld door met de vader van haar eigen schoondochter te trouwen :wink: Zo wordt ze zowel grootmoeder als stief-grootmoeder van haar kleinkinderen. Dubbele verwennerij! Hier overigens nog even een bevestiging van de afkomst van Aatje Tiedes
Baarderadeel, dopen, geboortejaar 1696, doopjaar 1696
Dopeling: Tjamke
Geboren in januari 1696
Gedoopt op 26 januari 1696 in Oosterlittens
Kind van Jacob Jacobs en niet genoemde moeder
Zowel Goyck als Hylck waren waarschijnlijk dochters van Jacob Goitjens, in 1640 gebruiker van stem SC39 te Jorwerd. Geen huwelijk gevonden.
Welsh/Fries/Franse voorouders; geen wonder dat ik in de war ben!

Margreet Huisman
Berichten: 5253
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 3:02 am

Bericht door Margreet Huisman » maandag 31 mar 2008 3:20 pm

dat heet: van een huwelijk komt een huwelijk ...

LH, IJsbrand Dirks krijgt ook nog ergens een Antje, ze trouwt als Aaltje met Andries Pieters in 1701.
k oa IJsbrand 1705 tegelijk met 2 broers gedoopt in 1710, Hette 1711, en Salske 1721.
Die IJsbrand Pieters krijgt later een Durk, maar dat zegt misschien niet alles.

Het zijn niet allemaal schoenmakers:
IJsbrand Dirks 1698 - gebruiker Mantgum stem 17,
(lijkt me zoon) Dirk IJsbrands - gebruiker Jorwerd stem 9.
Willem Dirks 1698 - gebruiker Bozum stem 2.

mvg margreet

Litsehimmel
Berichten: 864
Lid geworden op: dinsdag 17 jan 2006 1:51 am
Locatie: Lioessens, Frysl

Bericht door Litsehimmel » maandag 31 mar 2008 4:03 pm

Andries,

Je gelooft het niet maar Eelcke Hiddes - of in ieder geval een kleinzoon - is back in the picture! Ik ben een generatie naar voren geschoven en Dirck Hettes (zoon van Hette en Hylck) verder gaan uitpluizen. Daarbij kwam ik op zijn vrouw Pyttie Ruerds en ben haar afkomst gaan uitzoeken.
Pyttie was de dochter van Ruird Pyters en Japke Scheltis gehuwd 1693 te Marssum. Japke, haar zuster Jisck en broer Wigle Scheltes werden alledrie op 04-06-1666 te Marssum gedoopt als kinderen van Schelte Wigles en Trijn Jacobs. Jisck huwde in 1686 te Marssum met Jan Jans, van Wigle is geen huwelijk bekend.
Wél kwam ik in de stemkohieren een Wigle Scheltes tegen. Hij was in 1698 gebruiker van stem SC1 te Oppenhuizen. Je mag drie maal raden wie in 1640 gebruiker van diezelfde stem was. Juist ja! Eelcke Hiddes!

Even wat feiten op een rijtje:

1. In 1651 blijkt dat Suyw Peters eeuwige rente beurt uit land van Eelcke Hiddes
2. In 1698 is (een, maar waarschijnlijk dezelfde) Wigle Scheltes gebruiker van stem SC1 te Oppenhuizen, waar eerst Eelcke Hiddes gebruiker was
3. Suyw's 3x achterkleinzoon Hette Dircks huwt 1747 met Afke Piers
4. Afke is de kleindochter van Japke Scheltes, de zuster van (een) Wigle Scheltes

Het lijkt allemaal vrij onsamenhangend, maar ik ben er steeds meer van overtuigd dat er sterke banden bestaan tussen bepaalde families uit Oppenhuizen/Nijland en families uit Jorwerd. Nu de clue nog vinden ...

Groetjes, LH
Welsh/Fries/Franse voorouders; geen wonder dat ik in de war ben!

Plaats reactie