Hette Dircx en Hylkje Jacobs

algemene vragen over genealogisch onderzoek bij Tresoar
Litsehimmel
Berichten: 864
Lid geworden op: dinsdag 17 jan 2006 1:51 am
Locatie: Lioessens, Frysl

Bericht door Litsehimmel » zondag 23 mar 2008 12:12 pm

Hoi Andries en Arnold.

Ik ben nog steeds bezig de gegevens van mijn andere computer leeg te trekken, kan dit weekend waarschijnlijk met een concreter verhaal komen. Arnold, die connectie Strikwerda/Buma/Stellingwerff komt ook in mijn familie voor. Bij mij gaat het als volgt:
Menaldumadeel, huwelijken 1672
Vermelding: Derde proclamatie op 27 maart 1672 in Menaldum
Man : Jacob Dircksen Stricwarda afkomstig van Oosterlittens
Vrouw : Frouckije Feddes Buma afkomstig van Menaldum
Opmerking : met attestatie naar Oosterlittens
Froukje was een dochter van Fedde Douwes Buma en Jelcke Wybes Teppenboer, gehuwd 09 oktober 1633 te Leeuwarden. Voor een complete afstamming van Fedde Douwes zie deze link naar een eerder bericht op het forum

http://forum.tresoar.nl/viewtopic.php?t ... light=buma

Jacob Dircksen Stricwarda was een broer van Pyter Dircks Strikwerda en beide waren zoons van Dirck Nannes Stricwarda, zoon van Nanne Ymes uit Scharnegoutum. Ik stam van beide broers af. Voor een uitgebreide behandeling van deze afstamming wederom een verwijzing naar een eerder forumbericht, zie deze link

http://forum.tresoar.nl/viewtopic.php?t ... strikwerda

Pyter Dicks Strikwerda trouwde ca. 1650 met Antie Piery Stellingwerff, dochter van Pierius Johannesz Stellingwerff en Rinske Piers.

Via de volgende link nog wat aanvullende informatie van het forum

http://forum.tresoar.nl/viewtopic.php?t ... strikwerda

Zodra ik alle gegevens weer te pakken heb post ik overzichtelijke afstamming, tenzij iemand me voor is natuurlijk :wink:

Overigens Vrolijk Pasen iedereen! :lol:
Welsh/Fries/Franse voorouders; geen wonder dat ik in de war ben!

Gebruikersavatar
Andries Koornstra
Berichten: 3911
Lid geworden op: zaterdag 22 apr 2006 11:20 am
Locatie: Heerenveen

Bericht door Andries Koornstra » zondag 23 mar 2008 11:01 pm

Hallo,

dat is de Buma-connectie waar ik op doelde.

Inmiddels heb ik een echtpaar Eelke Hiddes x Tial Simckes te Nijland op de korrel als mogelijke ouders van Hette Eelkes. Dit omdat Hettes weduwe Syuw Pieters een eeuwige rente uit Eelke Hiddes zate bezit (volgens BAA N6, 25 sep 1651, inventarisatie sterfhuis Syuw Pieters). Hier heb ik echter nog geen bewijs voor, oppassen eerst nog even dus.

Bestudering van de drie voormoedersvraag Jorwerd/Oosterlittens leert dat een aantal puntjes dat nog onduidelijk was gebleven destijds, met deze nieuwe gegevens te verklaren is. Ik bedoel deze vraag:
http://forum.tresoar.nl/viewtopic.php?p ... ght=#11323
Leuk (kijk maar eens naar de genoemde curatoren in die vraag bijvoorbeeld)

groeten, Andries

Margreet Huisman
Berichten: 5253
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 3:02 am

Bericht door Margreet Huisman » maandag 24 mar 2008 1:12 am

LH en allemaal, Jacob Dirks Stricwerda en Froukje Feddes Buma blijken dus in Winsum te dopen. Misschien wist je dat al, maar het staat nog nergens is al die onderwerpen. 9 k, waaronder Tjitske (vanwege de wrsch uit het 2e huwelijk met een Tjitske moeder).
Het kwam per ongeluk aan de orde bij Janny's Ieme Jacobs in Trijntje Hobbes doop zonet.

http://forum.tresoar.nl/viewtopic.php?t=2351

mvg, margreet

Litsehimmel
Berichten: 864
Lid geworden op: dinsdag 17 jan 2006 1:51 am
Locatie: Lioessens, Frysl

Bericht door Litsehimmel » maandag 24 mar 2008 1:29 pm

Hoi Andries.

Ik heb even doorgezocht op jouw hypotetische ouderpaar en heb een aantal zaken gevonden die mogelijk meer licht op de zaak kunnen werpen. Ten eerste bezat Hette Eelckes in 1606/1607 onroerend goed te Baard, gezien de volgende tekst:
*Rekken oer it boekjier 1606/1607 fan de ûntfanger-generaal fan de kleasteropkomsten yn Fryslân, Joannes Henrici Rhala

Baerdt: 1084 Hette Eelckes 90½ pond. à 32 st. 144-16-0
In dezelfde stukken komt te Berlikum een Dirck Eelckes voor. Op het eerste gezicht niet terzake doende, maar jij gaf zelf eerder al aan dat zoons van Dirck Hettes ten tijde van de verkoop van het stuk land van wijlen Suyw Pyters eveneens te Berlikum woonden. Kreeg de familie hier grond uit een erfenis?
De tak van Dirck Hettes verdient in het raam van deze vraag uiteraard nadere aandacht. Genoemd worden: Eelcke en Claes Dircks, beide meerderjarig te Berlikum
Ik vraag me sowieso af waar de naam Dirck binnenkomt. Mogelijk via moeder Suyw? Verder had ik in de stemkohieren van 1640 gevonden dat de broers Foppe, Pyter en Dirck Hettes als papist te boek stonden. Enkele generaties later komt er te Roodhuis een Hidde Eeltjes voor. Deze laat in 1669 een kind r.k. dopen en is mogelijk identiek aan de Hidde Eeltjes die 21 september 1675 te Folsgare overlijdt. En Folsgare ligt weer akelig dicht bij Nijland!

In bovengenoemde Rekken oer it boekjier 1606/1607 is er te Folsgare geen bekend persoon te vinden, maar te Nijland trof ik de volgende namen:
1188 Schelte Hiddes 38½ pond. à 44 st. 84-14-0
1189 Wolter Simpckes 38 pond. à 44 st. 83-12-0
Toeval? Tenslotte nog de volgende akte. Mogelijk betreft dit een ander persoon (kleinzoon?) maar ik denk dat er wel een link is.
Wonseradeel, huwelijken 1614
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 13 november 1614 in Makkum
Man : Eelcke Hiddes afkomstig van Nijland
Vrouw : Walte Waltedr afkomstig van Makkum
Gestandaardiseerde namen: EELKE HIDDES en WALTJE WALKES
Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Makkum 1605-1680, Hiaten
Inventarisnr.: 811
Helaas geen r.k. maar misschien valt dat te verklaren? Anyway, hopelijk zijn dit bruikbare stukjes info. Ik sneup weer verder. Margreet, nog hartelijk bedankt voor de vermelding van de Winsum-dopen van de Strikwerda familie. Weer een puzzelstukje compleet. :wink:

Prettige voortzetting van de Paasdagen iedereen. groetjes, LH
Welsh/Fries/Franse voorouders; geen wonder dat ik in de war ben!

Litsehimmel
Berichten: 864
Lid geworden op: dinsdag 17 jan 2006 1:51 am
Locatie: Lioessens, Frysl

Bericht door Litsehimmel » maandag 24 mar 2008 1:54 pm

Nog even op internet rondgezocht voor Eelcke Hiddes en vond daar de volgende vermelding in een stamboom
Eelcke HIDDES, BEF 1600
Beroep: Boer te Oppenhuizen

Persoonlijke Note: Op 12 juni en 29 juli 1628 wordt het echtpaar te Oppenhuizen in de hypotheekboeken genoemd. Woonde op stem nr.1 KInderen: Watte, Broer, Hidde (in 1670 [?] geh. met Antje), een dochter zonder naam, geh. met Claes Ulbes, ovl. 1673 te Oldeclooster.

(bron: http://www.sijses.nl/SijsesAll/np279.htm#iin4234)
Naar mijn gevoel heeft deze Eelcke Hiddes niets met Hette Eelckes te maken (geen Hette als kind vermeld) maar wél opvallend is de naam Claes Ulbes. Immers, voormoeder Afke Piers welke in 1747 met Hette Dirks huwde was een kleindochter van een Claes Ulbes en Aafke Pyters. Misschien heb ik hier per ongeluk wel een andere voorouderlijke lin gevonden!

Groetjes, LH
Welsh/Fries/Franse voorouders; geen wonder dat ik in de war ben!

Gebruikersavatar
Andries Koornstra
Berichten: 3911
Lid geworden op: zaterdag 22 apr 2006 11:20 am
Locatie: Heerenveen

Bericht door Andries Koornstra » maandag 24 mar 2008 10:23 pm

Hallo LH,

weer een antwoord waar ik wat aan heb. Ik stam namelijk af van een Eelke Hiddes x Wattie Wattesdr, echtelieden te Oppenhuizen. En jij hebt hun huwelijk gevonden, dat kan niet missen. En hij komt van Nijland bij dat huwelijk. Dan lijkt het er wel erg op dat hij twee keer getrouwd is geweest: met Wattie en met Tial - volgorde moet nog worden uitgezocht. Het huwelijk te Makkum had ik nog niet, maar het past mooi.

Maar voor jou kan er een streep door deze Eelke Hiddes, want het zit anders. En waar was het antwoord te vinden: juist in het Boerderijenboek van Henaarderadeel. Op bladzijde 251 (Kubaard stem 10 Galsma te Berkwerd). Daar staan ze: Hette Eelckez en Syuw Peters. En het kan niet missen, want zijn broers en zusters staan er ook: Taecke, Ansck (dr), Pier (dr), Syouck (dr) en Obbe. Kinderen van Eelcke Piers en Auck, in 1540 te Baard. En de vader van Eelcke Piers is Pier Siercks, in 1511 genoemd als eigenaar van drie zathen te Kubaard en één te Wommels. Zit je mooi in 1511 !

groet, Andries

Litsehimmel
Berichten: 864
Lid geworden op: dinsdag 17 jan 2006 1:51 am
Locatie: Lioessens, Frysl

Bericht door Litsehimmel » dinsdag 25 mar 2008 1:52 am

Hoi Andries.

Nou, dat is dan weer een mooie uitwisseling van Hiep Hiep Hoeraatjes vanavond! Heel hartelijk dank hiervoor, nooit gedacht dat ik - na jaren de Hofstra-lijn niet verder te kunnen doortrekken dan 1721 - zo'n stuk terug in de tijd terecht zou komen. Ik ben blij dat ik jou ook één en ander heb kunnen aangeven, zo blijft het altijd leuk en spannend!

Zodra ik weer wat meer weet laat ik het horen, ook wat betreft jouw Eelcke. Groetjes, LH
Welsh/Fries/Franse voorouders; geen wonder dat ik in de war ben!

Litsehimmel
Berichten: 864
Lid geworden op: dinsdag 17 jan 2006 1:51 am
Locatie: Lioessens, Frysl

Bericht door Litsehimmel » woensdag 26 mar 2008 1:11 pm

Hoi Andries.

Jouw vermelding omdat Hettes weduwe Syuw Pieters een eeuwige rente uit Eelke Hiddes zate bezit (volgens BAA N6, 25 sep 1651, inventarisatie sterfhuis Syuw Pieters) bleef me door het hoofd spoken. We hadden immers al bepaald dat Eelke Hiddes niet de voorvader van mijn Hofstra's was, maar jou voorvader. Echter, nu schijnt er toch een link tussen beide families te liggen. Ik vond in de quaklappen de volgende stukken
Naam: Cornelis Watyes, erflater
Datering: 1588
Bron: Archief Hof van Friesland, quaclappen
Toegang 14, inv. nr. 16702 (v/h deel YY16), blad 432
Gestandaardiseerde naam:
Mannelijk: KORNELIS WATsES
Vrouwelijk: KORNELISKE WATsES

Naam: Syu Pieters inzake de erfenis van Cornelis Watyes
Datering: 1588
Bron: Archief Hof van Friesland, quaclappen
Toegang 14, inv. nr. 16702 (v/h deel YY16), blad 432
Gestandaardiseerde naam:
Vrouwelijk: SIEUWKE PIETERS
Er waren nog anderen die volgens de stukken belang bij de erfenis hadden, te weten Jaerich Pieters Hobbema, Meus Pieters Hobbema en Waetye Pieters Hobbema. Deze drie zijn waarschijnlijk broers en de kleinzoons van Cornelis Watyes/Watzes
Naam: Cornelis Watzis
grootvader van Watze Pieters (Hobbema) c.s.
Datering: 1590
Bron: Archief Hof van Friesland, quaclappen
Toegang 14, inv. nr. 16704 (v/h deel YY18), blad 56
Gestandaardiseerde naam:
Mannelijk: KORNELIS WATSES
Vrouwelijk: KORNELISKE WATSES
Nu blijft nog de vraag of er bewijs is voor mijn veronderstelling dat Syu Pieters een zuster is van Watze, Meus en Jarich, dus een kleindochter van Cornelis Watzes. Ik ben benieuwd wat jij nog eventueel aan te vullen hebt.

Groetjes, LH
Welsh/Fries/Franse voorouders; geen wonder dat ik in de war ben!

Gebruikersavatar
Andries Koornstra
Berichten: 3911
Lid geworden op: zaterdag 22 apr 2006 11:20 am
Locatie: Heerenveen

Bericht door Andries Koornstra » woensdag 26 mar 2008 11:10 pm

Hallo LH,

interessant deze verbinding, al weten we nog niet precies hoe het gezeten heeft. Het grappige is dat ik Eelcke Hiddes ook al vermeld zag in het Boerderijenboek bij dezelfde stem als die waar Hette Eelckes en Syuw Pieters en hun familie worden genoemd! In 1572 verkoopt Eelcke Hiddes, samen met Botte Aedgerzn te Nijland en Geerck Reyn Geerckzn (voor de laatste de curatoren Aenne Gerckzn en Rintye Seerpzn) land in deze zathe!

groeten, Andries

Litsehimmel
Berichten: 864
Lid geworden op: dinsdag 17 jan 2006 1:51 am
Locatie: Lioessens, Frysl

Bericht door Litsehimmel » donderdag 27 mar 2008 4:25 pm

Hallo Andries.

Sorry dat ik niet eerder reageerde, ik was even bezig met een vertaling voor Margo. All done now :wink:

In 1572 verkoopt Eelcke Hiddes, samen met Botte Aedgerzn te Nijland en Geerck Reyn Geerckzn (voor de laatste de curatoren Aenne Gerckzn en Rintye Seerpzn) land in deze zathe!
Dit ga ik proberen verder uit te pluizen, ik hoop dat ik mijn hypothese van verwantschap tussen Suyw Pieters en de broers Hobbema zo kan bewijzen. Anders vat ik even niet waar de link ligt. Overigens blijkt Cornelis Watthye secretaris van Menaldumadeel te zijn geweest.
Naam: Cornelis Watthies, erflater
overleden; in leven secretaris van Menaldumadeel
Datering: 1585
Bron: Archief Hof van Friesland, quaclappen
Toegang 14, inv. nr. 16701 (v/h deel YY15), blad 115
Gestandaardiseerde naam:
Mannelijk: KORNELIS WATSES
Vrouwelijk: KORNELISKE WATSES
Helaas heb ik de man nog niet kunnen vinden, maar het lijkt me niet onaannemelijk dat hij ook de grootvader van Suyw is geweest. Overigens, ken jij de volgende vetgedrukte uitdrukking?
Naam: Cornelis Watties
namens zichzelf, zijn echtgenote en zijn snaar Bauck
Datering: 1581
Bron: Archief Hof van Friesland, quaclappen
Toegang 14, inv. nr. 16699 (v/h deel YY13), blad 6
Gestandaardiseerde naam:
Mannelijk: KORNELIS WATSES
Vrouwelijk: KORNELISKE WATSES
Ik ga zo nog even verder sneupen, zodra ik weer wat concreets heb gevonden laat ik het je weten. Groetjes, LH
Welsh/Fries/Franse voorouders; geen wonder dat ik in de war ben!

Litsehimmel
Berichten: 864
Lid geworden op: dinsdag 17 jan 2006 1:51 am
Locatie: Lioessens, Frysl

Bericht door Litsehimmel » donderdag 27 mar 2008 5:27 pm

Kleine correctie: de Suyw Pieters waarvan in 1651 de inventarisatie in haar sterfhuis wordt opgemaakt zal waarschijnlijk niet identiek zijn aan de Suyw die in 1588 als erfgenaam van Cornelis Watses wordt vermeld. De vrouw zou dan tenminste 63 jaar oud moeten zijn geweest. Gezien haar (tenminste) 6 kinderen lijkt me dit in die tijd onwaarschijnlijk. Echter, je weet het maar nooit ...

LH
Welsh/Fries/Franse voorouders; geen wonder dat ik in de war ben!

Gebruikersavatar
Andries Koornstra
Berichten: 3911
Lid geworden op: zaterdag 22 apr 2006 11:20 am
Locatie: Heerenveen

Bericht door Andries Koornstra » donderdag 27 mar 2008 6:30 pm

Hallo LH,

Even stiekem een antwoordje op het werk intypen.

Een snaar is een familielid, dat weet ik, maar de bekende term kan ik er niet bij vinden. Ik denk aan zoiets als schoonzuster, maar het kan ook iets anders zijn. Van Dale zwijgt in ieder geval ...

Verder denk ik dat Sieuw één en dezelfde is, stokoud geworden. In 1651 zijn al haar kinderen, op één na, overleden en is bijna de helft van haar kleinkinderen meerderjarig. Stel de oudste op 30 jaar, dan is die van 1621. Haar kinderen dan tussen 1588 en 1608 ??? Ik doe maar eventjes een gooi.

Later meer, groet, Andries

Litsehimmel
Berichten: 864
Lid geworden op: dinsdag 17 jan 2006 1:51 am
Locatie: Lioessens, Frysl

Bericht door Litsehimmel » vrijdag 28 mar 2008 4:33 am

Hoi Andries.

Foei, in de baas zijn tijd! :roll:

Het zou inderdaad mooi zijn als we Suyw wat verder kunnen uitdiepen, ik heb het gevoel dat dit wel eens leuke c.q. belangwekkende info op zou kunnen leveren. Ik ben ook benieuwd waar de link tussen mijn voormoede ren jouw voorouders zal blijken te liggen.

Nu ga ik eerst maar even een paar uurtjes pitten, anders wordt het morgen allemaal wartaal die ik uitkraam.

Groetjes, LH
Welsh/Fries/Franse voorouders; geen wonder dat ik in de war ben!

Gebruikersavatar
Andries Koornstra
Berichten: 3911
Lid geworden op: zaterdag 22 apr 2006 11:20 am
Locatie: Heerenveen

Bericht door Andries Koornstra » vrijdag 28 mar 2008 12:22 pm

Spreek de waarheid en u zal gehaat worden. Wat ik gisteravond laat nog vond: BAA N8, folio 39, 10 april 1662. Jentie Reins te O'littens als curator over Gerlske Heerkedr, nagelaten weeskind en universele erfgename van wijlen Heerke Hessels, verstorven te Bozum (of Boxum?, nee dat is Menaldumadeel, het zal wel Bozum zijn; alles is slecht leesbaar door een fletse inktsoort). Gesterkt met Sybe Claesen, mr.schoenmaker te Jorwerd, "syn neef" contra Hylck Jacobs te Jorwerd, weduwe HH, gesterkt met haar tegenwoordige man Hette Dircks, en mede met Dirck Renckes, "syn vader" Hij ondertekent overigens als Dirck Riencks. De inventarisatie was op 9 april 1660.
Dat is me wel wat. De hele Hette Dircks - Dirck Hettes afstamming op de helling. Maar ik kan er niets anders van maken. Het bewijs was natuurlijk ook niet onomstotelijk. Maar eens kijken of het natrekken van de bijfiguren uit bovenstaande acte iets oplevert.

Blijven nog die curatoren later, die zo mooi op hun plaats vielen. Misschien komen die via Stellingwerf binnen?

groeten, Andries

Litsehimmel
Berichten: 864
Lid geworden op: dinsdag 17 jan 2006 1:51 am
Locatie: Lioessens, Frysl

Bericht door Litsehimmel » vrijdag 28 mar 2008 12:56 pm

Andries .....

:cry: :cry: :cry:

Maar goed, dit is dus weer een leuke bezigheid voor het weekend. Ben benieuwd hoe de lijn nu gaat lopen .. in ieder geval bedankt *kuch* voor de aanvullende informatie.

Groetjes, LH
Welsh/Fries/Franse voorouders; geen wonder dat ik in de war ben!

Plaats reactie