Hette Dircx en Hylkje Jacobs

algemene vragen over genealogisch onderzoek bij Tresoar
Litsehimmel
Berichten: 864
Lid geworden op: maandag 16 jan 2006 11:51 pm
Locatie: Lioessens, Frysl

Hette Dircx en Hylkje Jacobs

Bericht door Litsehimmel » zondag 18 nov 2007 9:52 pm

Om de zinnen even op iets anders te zetten probeer ik nieuwe feiten in de Hofstra-boom boven water te krijgen. Om te beginnen het oudste echtpaar dat ik tot nu toe heb gevonden
Baarderadeel, huwelijken 1661
Vermelding: Derde proclamatie op 24 november 1661 in Jorwerd
Man : Hette Dircx afkomstig van Oosterwierum
Vrouw : Hylck Jacobs afkomstig van Jorwerd
Opmerking : met attestatie naar Oosterwierum

Gestandaardiseerde namen: HETTE DIRKS en HIELKJE JAKOBS

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Jorwerd 1639-1810
Ik heb te Jorwerd de dopen van 7 kinderen gevonden
Jacob Gedoopt op 7 december 1662 in Jorwerd
Berber Gedoopt op 26 februari 1664 in Jorwerd
Tietske Gedoopt op 15 september 1665 in Jorwerd
Dirckjen Gedoopt op 6 oktober 1667 in Jorwerd
Jacob Gedoopt op 1 augustus 1669 in Jorwerd
Dirck Gedoopt op 22 oktober 1671 in Jorwerd
Pytrick Gedoopt op 24 januari 1677 in Jorwerd
Hette laat zich op dezelfde dag dat dochter Berber wordt gedoopt op belijdenis dopen
Baarderadeel, dopen, doopjaar 1664
Dopeling: Hette Dircks
Gedoopt op belijdenis op 26 februari 1664 in Jorwerd
Kind van niet genoemde vader en niet genoemde moeder
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : HETTE of HITJE DIRKS
Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Jorwerd, doop 1639-1811

, dopen, doopjaar 1664
Hette Dircks
Gedoopt op belijdenis op 26 februari 1664
Kind van niet genoemde vader en niet genoemde moeder
Opm.: De dopeling is gehuwd met Hylck Jacobs
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
HETTE of HITJE DIRKS
Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Waarschijnlijk verhuist het gezin op gegeven moment naar Oosterlittens, alwaar meerdere van de kinderen later in het huwelijk treden. Zelf stam ik af van Dirk Hettes welke in 1721 te Oosterlittens met Pyttie Ruerds in het huwelijk trad. Van hen heb ik één kind gevonden welke de stamvader van de familie Hofstra uit die omgeving wordt.
Baarderadeel, dopen, doopjaar 1724
Dopeling: Hette
Gedoopt op 20 februari 1724 in Oosterlittens
Kind van Dirck Hettis en niet genoemde moeder

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : HETTE of HITJE
Vader : DIRK HETTES
Hette Dirks had in ieder geval waarschijnlijk een broer Ysbrandt Dircx, welke zich in 1673 te Jorwerd op belijdenis liet dopen, en in 1690 te Mantgum/Schillaart een zoon Hette liet dopen. Hoogstwaarschijnlijk vernoemd naar zijn broer. In 1671 laat te Jorwerd dan nog een Willem Dirx een dochter Berber dopen. Ook dit zou een broer van Hette Dircx kunnen zijn.

De enige doop die ik voor een Hette, zoon van Dirk heb kunnen vinden welke wat tijdsspanne betreft zou kloppen is de volgende
IJlst, dopen, doopjaar 1641
Dopeling: Hette
Gedoopt op 19 december 1641 in IJlst
Kind van Dirck Oedzes en niet genoemde moeder

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : HETTE of HITJE
Vader : DIRK OEDSES
Dezelfde (?) Dirk Oedses blijkt gehuwd te zijn met een Jets Hettes aangezien dit echtpaar 5 jaar later te Sneek een zoon Freerk laten dopen. Ik kan echter helaas niet uitzoeken of dit echtpaar inderdaad de ouders zijn van zowel Hette als Ysbrandt, en waarschijnlijk ook van Willem.

Graag zou ik meer gegevens willen hebben over de stamouders, als ook mogelijke dopen van andere kinderen van Dirk Hettes en Pietje Ruurds.
Welsh/Fries/Franse voorouders; geen wonder dat ik in de war ben!

Gebruikersavatar
Andries Koornstra
Berichten: 3911
Lid geworden op: zaterdag 22 apr 2006 10:20 am
Locatie: Heerenveen

Bericht door Andries Koornstra » zondag 18 nov 2007 11:05 pm

LH,

De afkomst blijft helaas vooralsnog in nevelen gehuld. Wel wat aardigheidjes uit het lidmatenboek. Hette Dircks en Hylck Jacobs doen belijdenis 26 feb 1664 te Jorwerd, woonachtig "op de Tuinen" in 1670, op de lijst van 1681, met aantekening hij overleden 26 november 1687. Dan zij als weduwe 1688 en 1692, met aantekening vertrokken naar Oosterlittens. Aldaar komt zij als weduwe van HD van Jorwerd op 13 feb 1695, met de aantekening overleden 24 dec 1708.
Die doop uit IJlst zou ik maar vergeten, als hij op belijdenis is gedoopt dan vinden we geen kindeke Hette Dircks in een doopboek dat hem is.

groetjes, Andries

Litsehimmel
Berichten: 864
Lid geworden op: maandag 16 jan 2006 11:51 pm
Locatie: Lioessens, Frysl

Bericht door Litsehimmel » maandag 19 nov 2007 8:02 am

Goeiemorgen Andries :wink:

Heel hartelijk dank voor deze details. Ik had naar mijn idee Hylck Jacobs op HisGis gevonden als gebruiker van grond van de pastorie te Oosterlittens in 1700, en dat wordt nu bevestigd. Ook de overlijdensdata zijn mooi.

Tja, de Hette Dirks uit IJlst was een long shot en ik had er ook mijn twijfels over. Dat hij op volwassen leeftijd wordt gedoopt had al een behoorlijke aanwijzing moeten zijn.

Mocht je nog iets tegenkomen, ik hou me aanbevolen!
Welsh/Fries/Franse voorouders; geen wonder dat ik in de war ben!

Gebruikersavatar
Andries Koornstra
Berichten: 3911
Lid geworden op: zaterdag 22 apr 2006 10:20 am
Locatie: Heerenveen

Bericht door Andries Koornstra » maandag 19 nov 2007 12:35 pm

Hallo LH,

nog even een aanvullend vraagje. Is het bekend wat het beroep van Hette Dircks was? Ik heb het Jorwerd-boek van Oostra helemaal per boerderij doorgenomen op een vermelding van onze (of liever jouw) Hette, maar hem niet gevonden. Hij kan natuurlijk net door de bronnen zijn heengefietst, maar omdat hij lid "op de Tuinen" was denk ik dat hij in het dorp zelf woonde.
En daar ben ik dan weer nieuwsgierig naar omdat ik geen geschikte Dirk op het stemcohier van 1640 kan vinden te Oosterwierum. Dat kan weer komen omdat de uiteindelijke afkomst van Hette niet uit dat dorp is, maar het geeft toch te denken. Als het huwelijk van 1661 op een voor de bruidegom een beetje normale leeftijd is gesloten (zeg 20 tot 25 jaar) dan is de kans dat vader in 1640 leeft groot, vandaar ... De oude Dirk zou dan ook ambachtsman kunnen zijn, en dat maakt zijn "pakkans" vrij klein, denk ik.

Groet, Andries

Litsehimmel
Berichten: 864
Lid geworden op: maandag 16 jan 2006 11:51 pm
Locatie: Lioessens, Frysl

Bericht door Litsehimmel » dinsdag 20 nov 2007 7:30 am

Hallo Andries.

Nee, helaas, ik heb geen idee welk beroep. Afgaand op latere generaties denk ik dat het een klein keuterboertje is geweest. In 1749 is kleinzoon Hette Dirkcs soober boer te Kubaard. Mogelijk dat één en ander via de vrouw van Hette Dirks, Hylck Jacobs te traceren valt? In de stemcohieren van 1640 is er te Jorwert een Jacob Goities (kerckganger) te vinden. Mogelijk is dit de vader van Hylck, maar vooralsnog kan ik hem in Tresoar niet vinden.
Welsh/Fries/Franse voorouders; geen wonder dat ik in de war ben!

Litsehimmel
Berichten: 864
Lid geworden op: maandag 16 jan 2006 11:51 pm
Locatie: Lioessens, Frysl

Bericht door Litsehimmel » dinsdag 20 nov 2007 9:19 am

Overigens vind ik zojuist in de stemcohieren 1640 (HisGis) drie mannen met patroniem Hettis waaronder Foppe Hettis te Baard, Pyeter Hettis te Oosterwierum en Dirck Hettis te Winsum. Alle drie vermeld als papist. Er is te Baard ook nog een Obbe Hettis maar deze staat vermeld als kerckganger.

Winsum ligt niet ver van Jorwerd, Oosterlittens, Baard en Oosterwierum. Gezien de gezindheid van de drie mannen zou ik me kunnen voorstellen dat ze familie van elkaar zijn, en dat de Dirck Hettis van Winsum op gegeven moment naar Oosterwierum verhuist omdat hij daar familie heeft.

Kan je iets met deze gegevens?
Welsh/Fries/Franse voorouders; geen wonder dat ik in de war ben!

Margreet Huisman
Berichten: 5326
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 1:02 am

Bericht door Margreet Huisman » dinsdag 20 nov 2007 9:50 am

LH, de geloven erkennen elkaars doop, en dus vind je nooit dat een bekeerde katholiek of mennist nog een keer hervormd gedoopt wordt, of andersom.
Jouw Hette werd gedoopt op belijdenis, en was voorheen dus niets.

Ik vond een Goyck Jacobs in Jorwerd, ze wordt ook op belijdenis gedoopt. Het duurt even, maar haar zoon Jacob Jacobs krijgt een slooi kinders in Oosterlittens, waaronder Pytrick en Hiltje.

groet margreet

Litsehimmel
Berichten: 864
Lid geworden op: maandag 16 jan 2006 11:51 pm
Locatie: Lioessens, Frysl

Bericht door Litsehimmel » dinsdag 20 nov 2007 11:02 am

Hallo Margreet.

Heel hartelijk dank voor de uitleg m.b.t. geloof én voor de gegevens van Goyck Jacobs. Aan de namen van haar kleinkinderen meen ik af te mogen lezen dat dit een zuster van Hylck betreft. Weer een aanknopingspunt! :wink:
Welsh/Fries/Franse voorouders; geen wonder dat ik in de war ben!

Gebruikersavatar
Andries Koornstra
Berichten: 3911
Lid geworden op: zaterdag 22 apr 2006 10:20 am
Locatie: Heerenveen

Bericht door Andries Koornstra » vrijdag 21 mar 2008 9:49 pm

Hallo,

deze vraag heeft sinds 20 november van het vorige jaar stilgelegen. Maar nu vind ik iets dat er vast en zeker mee te maken heeft! In BAA P3, folio 262 vso (geproclameerd 8, 15 en 22 december 1651) is er sprake van de verkoop van zo'n 5 pondemate land te Baard door de erven van Syuw Pieters, weduwe van Hette Eelckes. Er zijn zes erfstaken, ieder een gelijk deel bezittend:
1. Albert Harckes te Winsum
2. Auck Hettes, weduwe Jarich Feddes, te Baard
3. Dirck Hettes kinderen (zie verder)
4. Foppe Hettes kinderen
5. Pieter Hettes kinderen
6. Obe Hettes kinderen.
De tak van Dirck Hettes verdient in het raam van deze vraag uiteraard nadere aandacht. Genoemd worden: Eelcke en Claes Dircks, beide meerderjarig te Berlikum, ook als curatoren over de weeskinderen van Dirck Hettes, en Pieter Dircx te Tzummarum. Omdat de Hette Dircx uit de oorspronkelijke vraag pas in 1661 trouwt, is het natuurlijk heel waarschijnlijk dat hij tot de niet met naam genoemd minderjarige kinderen van Dirck Hettes behoort. En als dat zo is, zijn dus meteen de grootouders van vaders kant bekend.
En ik heb hier nu opeens fris belang bij, want Albert Harckes, onder 1. genoemd, staat op mijn opsporingslijstje! Is hij de zoon van een Harcke Hettes? of heet zijn vader Harcke en is zijn moeder een dochter van Hette Eelckes en Syuw Pieters?

groeten, Andries

Litsehimmel
Berichten: 864
Lid geworden op: maandag 16 jan 2006 11:51 pm
Locatie: Lioessens, Frysl

Bericht door Litsehimmel » zaterdag 22 mar 2008 11:39 am

Andries, WOW!! :shock:

Hartstikke mooi dat je dit hebt gevonden, zo kan ik direct een enorme sprong maken. En begrijp ik nu goed dat we een voorouderlijk paar delen? Ik trek vandaag de harde schijf van de gecrashte pc (deels) leeg om de feiten in te voeren. Wat een mooi paascadeau!

Groetjes, LH
Welsh/Fries/Franse voorouders; geen wonder dat ik in de war ben!

Gebruikersavatar
Andries Koornstra
Berichten: 3911
Lid geworden op: zaterdag 22 apr 2006 10:20 am
Locatie: Heerenveen

Bericht door Andries Koornstra » zaterdag 22 mar 2008 11:54 am

LH,

Nee, ik stam niet van Albert Harckes af. Hij behoort tot een "projectje" waar ik mee aan het stoeien ben (zo nu en dan). En ik heb jammer genoeg ook nog niet gevonden hoe de relatie van Albert Harckes tot de rest van de groep precies is. Maar mede daarom staat het hier ook op het forum natuurlijk, in afwachting op een gouden tip!

groet, Andries

Litsehimmel
Berichten: 864
Lid geworden op: maandag 16 jan 2006 11:51 pm
Locatie: Lioessens, Frysl

Bericht door Litsehimmel » zaterdag 22 mar 2008 12:04 pm

Andries, ik denk dat ik jou ook een fijn Pasen kan geven. Het volgende stukje vond ik op http://www.keybite.nl/templates/guestbo ... 18&page=37
Datum: 6-1-2003
Catharinus (Renee) Teekens, reneeteekens@hotmail.com

Hello, I am looking for your help with the list of names shown below. If you see any names that are familiar to you please send me a email. HARCKE ALBERTS, born about 1575, died about 1639 in Winsum, marriage (1) to Syouck Jarichs. Marriage (2) to Anne Hettesdr born about 1580 in Baard, died before 1638, daughter of Hette Eelckes Hettesdr and Syuw Pieters. ALBERT HARCKES, born before 1610 in Winsum, died about 1677 in Winsum, married about 1640 to Tied Ruyrds died about 1677 in Winsum. TAEKE ALBERTS, born about 1655, died between 31-3-1727 or 1728 in Winsum, married 1-2-1685 in Winsum to Antje Pyters Strikwerda born 1667, died in Winsum between 24-7-1729 and 1-8-1729, daughter of Pytter Dircx Strikwerda born about 1626 and Antje Piery Stellingwerff born about 1630. PYTER TAEKES, baptized 30-6-1695 in Winsum, died 1735 in Tzum, marriage (1) about 1718 to Baukjen Anes born about 1690 in Goenga, died between 1724-1729, daughter of Ane Hanzen and Claasken Jelles. Marriage (2) 22-1-1730 in Tzum to Lijsbeth Cornelis. TAEKE PIETERS, baptized in Tzum, 26-12-1724, died before 1808 married inGoenga in 1750 to Grietje Klaazes, baptized in Oppenhuizen 1-6-1732, died in Hommerts 24-8-1808, daughter of Claas Luitiens and Sytske Ysbrands. Thankyou in advance. Renee


Volgens mij kun je hier wel wat mee :wink: Verder heb ik het gevoel dat de door jou gezochte personen ook weer in mijn stamboom voorkomen middels de familie Stellingwerff. Ik zal vandaag kijken wat ik kan vinden.

Groetjes, LH
Welsh/Fries/Franse voorouders; geen wonder dat ik in de war ben!

Gebruikersavatar
Andries Koornstra
Berichten: 3911
Lid geworden op: zaterdag 22 apr 2006 10:20 am
Locatie: Heerenveen

Bericht door Andries Koornstra » zaterdag 22 mar 2008 5:32 pm

Hallo LH,

ik ben inderdaad zéér in mijn nopjes met jouw antwoord. Er kan weer mooi worden gekoppeld in mijn bestand. En Albert Harckes is inderdaad met een Hettesdochter getrouwd. Dat moest haast ook wel, want ik had Harcke Alberts en Syouck Jarichs al genoemd gevonden (in 1639, BAA P3, folio 39). Dus moest dat bijna wel zijn vader worden. Twee maal getrouwd dus. Had ik al gehoopt. De vrouwen moeten wel andersom: Anne Hettesdochter de eerste, en Syouck Jarichs de tweede.
Het opduiken van de Strikwerdanaam brengt ons naar een koppeling met die Buma's van Beetgum/Menaldum. Daar wacht ik even op jou, jij weet daar meer van dan ik. Jacob Dircks en Pytter Dircks moeten wel broers zijn lijkt mij.
Heel interessant allemaal !!!

groeten, Andries

Arnold
Berichten: 54
Lid geworden op: zondag 13 mei 2007 4:30 pm

Bericht door Arnold » zondag 23 mar 2008 12:34 am

Een vingerwijzing. Albert Harckes/Heerckes is, naar ik meen, door zijn huwelijk met Tied Ruyrdtsdr., die m.i. uit het geslacht Hockwerda stamt, stamvader van een nieuwe tak Hockwerda (die niet altijd de naam voerde). Voor gegevens zie het nedergerecht danwel informatie Hockwerda in de collectie Osinga of bibliotheek van Tresoar, waaruit de informatie van Renee Teekens wel afkomstig zal zijn. Over Stellingwerff is overigens veel genealogische informatie in Tresoar beschikbaar.
Groet, Arnold

Arnold
Berichten: 54
Lid geworden op: zondag 13 mei 2007 4:30 pm

Bericht door Arnold » zondag 23 mar 2008 12:58 am

Was ik nog vergeten te vragen, Andries, hoe loopt de lijn naar die Buma's waar ik ook in geinteresseerd ben?
Groet, Arnold

Plaats reactie