Nanne Ymes en Dirk Nannes uit Scharnegoutum

algemene vragen over genealogisch onderzoek bij Tresoar

Nanne Ymes en Dirk Nannes uit Scharnegoutum

Berichtdoor Litsehimmel » Zondag 28 Okt 2007 10:34 am

Het is weekend, dus laat ik maar weer eens een vraag op het forum gooien in de hoop dat er mensen zijn die nu even de tijd hebben zich hier over te buigen :wink:

De familie Strikwerda uit Oosterlittens e.o. hebben een voorouder die uit Scharnegoutum komt. Ik stam van (naar wat ik mag aannemen) twee broers, Jacob Dirksen Strikwerda/Stricwarda en Pyter Dircks Strikwerda.
Hier zijn de gegevens die ik tot dusver (overigens zonder bronbevestiging van de oudste generaties) heb gevonden:


Menaldumadeel, huwelijken 1672
Vermelding: Derde proclamatie op 27 maart 1672 in Menaldum
Man : Jacob Dircksen Stricwarda afkomstig van Oosterlittens
Vrouw : Frouckije Feddes Buma afkomstig van Menaldum
Opmerking : met attestatie naar Oosterlittens

Pytter Dircx Strikwerda
huwt ca. 1650-1655 met
Antie Piery Stellingwerff (voorouders tot 3 generaties terug gevonden)

Beide mannen zouden zoons zijn van Dirk Nannes. Deze huwde twee keer, met 1. Richtje Pijters en 2. Tietske Alberts. Vermoedelijk stamt Pieter Dirks uit het eerste, en Jacob Dirks uit het tweede huwelijk.

Van het eerste huwelijk heb ik niets gevonden, wel het tweede:

Leeuwarderadeel, huwelijken 1633
Vermelding: Eerste proclamatie in augustus 1633 in Britsum
Man : Dirck Nannes afkomstig van Scharnegoutum
Vrouw : Tyeidts Alberts afkomstig van Britsum
Opmerking : hij:attestatie
Gestandaardiseerde namen: DIRK NANNES en TJITSKE ALBERTS

Waarschijnlijk betreft deze vermelding dezelfde personen, waarbij de naam van de vrouw verkeerd is geïnterpreteerd:

Sneek, huwelijken 1633
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 23 september 1633
Man : Dyrck Nannes afkomstig van Sneek
Vrouw : Syets Alberts afkomstig van Sneek
Gestandaardiseerde namen: DIRK NANNES en SIETSKE ALBERTS

Dirck Nannes zou op zijn beurt een zoon zijn van Nanne Ymes, wiens weduwe in 1619 wordt vermeld.

Andere vermeldingen die waarschijnlijk met dezelfde familie verband houden:

Leeuwarden, huwelijken 1604
Vermelding: Ondertrouw op 21 juli 1604
Man : Ieme Nannes afkomstig van Scharnegoutum
Vrouw : Griet Gerrits afkomstig van Leeuwarden
Gestandaardiseerde namen: IEME NANNES en GRIETJE GERRITS

Leeuwarden, huwelijken 1604
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 12 augustus 1604
Man : Ieme Nannes afkomstig van Scharnegoutum
Vrouw : Griet Gerrits afkomstig van Leeuwarden
Gestandaardiseerde namen: IEME NANNES en GRIETJE GERRITS

Zij laten te Leeuwarden tenminste twee kinderen dopen, Nanne in 1612 en Gerrit in 1619. Onderstaande is vermoedelijk identiek aan bovenstaande persoon:

Burgerboeken Leeuwarden
M226, p. 83
1605/00/00
Eene Nannes
Geboorteplaats: Scharnegoutum

Alle aanvullende informatie m.b.t. bovengenoemde personen zou ik - wederom - heel erg op prijs stellen!
Welsh/Fries/Franse voorouders; geen wonder dat ik in de war ben!
Litsehimmel
 
Berichten: 864
Geregistreerd: Dinsdag 17 Jan 2006 1:51 am
Woonplaats: Lioessens, Frysl

Berichtdoor Andries Koornstra » Maandag 29 Okt 2007 12:27 am

Hallo,

door vertraging en eigenbelang heb ik nog niet veel aan je vraag kunnen doen, maar ik vond wel een vermelding van Dirck Nannes:
WYM Q9, folio 359 vso, 7 juni 1661. Dirck Nannes genoemd als oom van Sibolt Taeckes, oud 18 jaar in 1658, nagelaten zoon van wijlen Taecke Uylckes. De moeder, die niet wordt genoemd, is hertrouwd met Hotze Gerbens. Er staan geen plaatsnamen bij, dat is wel jammer, maar Scharnegoutum ligt in Wymbritseradeel, dus wie weet.

groet, Andries
Laatst gewijzigd door Andries Koornstra op Donderdag 25 Sep 2008 9:46 am, in totaal 1 keer gewijzigd.
Gebruikers-avatar
Andries Koornstra
 
Berichten: 3894
Geregistreerd: Zaterdag 22 Apr 2006 11:20 am
Woonplaats: Heerenveen

Berichtdoor Litsehimmel » Maandag 29 Okt 2007 12:48 pm

Hoi Andries.

Dirk Nannes (uit Heeg?) die als oom van Siebout Uilkes wordt genoemd kan wat de tijdsperiode betreft inderdaad dezelfde zijn als Dirk Nannes uit Scharnegoutum maar ik heb nog geen (definitieve) link gevonden. Er is te Heeg ook een familie waarbij de namen Dirk, Ieme en Nanne voorkomen.

De moeder van Siebout Uilkes was Trijntje Nannes:

Sneek, huwelijken 1648
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 31 december 1648
Man : Hoytse Gerbens afkomstig van Poppingawier
Vrouw : Trijn Nannes afkomstig van Heeg


Trijn's eerste huwelijk heb ik nog niet gevonden, maar Teeke Uilkes laat in 1634 al een kind te Heeg dopen. Als Trijntje Nannes dan al zijn vrouw was kan haar geboortejaar ergens tussen 1610-1615 worden geschat. Zij zou dan een jongere zuster van Dirk Nannes uit Scharnegoutum zijn, wiens geboorte ik tussen 1600-1610 heb geschat.

Hoitse Gerbens wordt bij zijn beide huwelijken als afkomstig van Poppingawier genoemd, en trouwde in eerste instantie met Grietke Hettes, net als Trijntje Nannes afkomstig van Scharnegoutum:

Sneek, huwelijken 1631
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 1 mei 1631
Man : Hoetse Garbens afkomstig van Poppingawier
Vrouw : Grietke Hettes afkomstig van Scharnegoutum


Siebout Teeke's doop:

Wymbritseradeel, dopen, doopjaar 1639
Dopeling: Sybold
Gedoopt op 1 september 1639 in Heeg
Zoon van Taeke Uilkes en niet genoemde moeder


Verder heb ik enkele aktes met de namen Dirk, Nanne en Ieme gevonden welke ik niet kan inpassen bij Dirk Nannes uit Scharnegoutum maar volgens mijn gevoel wel gerelateerd moeten zijn:

Wymbritseradeel, dopen, doopjaar 1632
Dopeling: Dirk
Gedoopt op 4 november 1632 in Heeg
Kind van Nanne Dirks en niet genoemde moeder


Hij had een broer:

Wymbritseradeel, dopen, doopjaar 1634
Dopeling: Jan
Gedoopt op 11 mei 1634 in Heeg
Kind van Nanne Dirks en niet genoemde moeder


Van vader Nanne Dirks niets gevonden. Hij zou mogelijk de oudste zoon van Dirk Nannes uit Scharnegoutum uit diens eerste huwelijk met Richtje Pijters kunnen zijn. Verdere aktes:

Wymbritseradeel, huwelijken 1607
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 20 juni 1607
Man : Ieme Dirks afkomstig van Oosthem
Vrouw : Rink Jetses afkomstig van Heeg


Deze Ieme Dirks wordt in andere aktes als doopsgetuige genoemd:

Wymbritseradeel, dopen, doopjaar 1607
Dopeling: Jetse
Gedoopt op 1 november 1607 in Heeg
Kind van Sible en niet genoemde moeder
Getuige: Ieme Dirks, oom
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : JETSE of JETSKE
Vader : SIBBELE
IEME of IEMKJE DIRKS, oom


Wymbritseradeel, dopen, doopjaar 1608
Dopeling: Jetse
Gedoopt op 20 november 1608 in Heeg
Kind van Sible en niet genoemde moeder
Getuige: Iime Dirks, oom
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : JETSE of JETSKE
Vader : SIBBELE
..... DIRKS, oom
..... = naam of patroniem komt niet voor in de Thesaurus


Bovengenoemde Sibbele is Sibbele Jetses, broer (?) van Ieme Dirks vrouw:

Wymbritseradeel, huwelijken 1607
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 21 september 1607
Man : Sible Jetses afkomstig van Birdaard
Vrouw : Frouk Reiners afkomstig van Osingahuizen


Enfin, het zal wel weer een heel gepuzzel worden om de juiste familiebanden boven tafel te krijgen. Maar goed, het houdt een mens van de straat :wink:
Welsh/Fries/Franse voorouders; geen wonder dat ik in de war ben!
Litsehimmel
 
Berichten: 864
Geregistreerd: Dinsdag 17 Jan 2006 1:51 am
Woonplaats: Lioessens, Frysl

Berichtdoor Andries Koornstra » Donderdag 5 Jun 2008 5:21 pm

Hallo LH,

ik weet niet of je nog genealogisch geïnteresseerd bent, maar ik vond een inventaris van het sterfhuis van Pieter Dirks (Strikwerda) en Antie Pierii (Stellingwerff). BAA N12, folio 137, 25 feb 1680. Er zijn heel wat kinderen (meer dan wij wisten): Pier, Rixt, Dirk, Joannes, Renske, Antie, Baatie en Aefcke.
Opmerkelijk is een obligatie waar Albert Dircx te Scharnegoutum 200 ggl schuldig is aan het sterfhuis. Dat maakt dit huwelijk:
Sneek, huwelijken 1633
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 23 september 1633
Man : Dyrck Nannes afkomstig van Sneek
Vrouw : Syets Alberts afkomstig van Sneek
Gestandaardiseerde namen: DIRK NANNES en SIETSKE ALBERTS

heel waarschijnlijk als huwelijk van Pieters vader en Alberts ouders.

groet, Andries
Gebruikers-avatar
Andries Koornstra
 
Berichten: 3894
Geregistreerd: Zaterdag 22 Apr 2006 11:20 am
Woonplaats: Heerenveen

Berichtdoor Andries Koornstra » Donderdag 5 Jun 2008 10:13 pm

Hallo,

bij de nalatenschap uit 1680 zit een halve zathe land van 80 pondematen te Goïngarijp. Nader onderzoek leerde me dat het om stem 12 aldaar gaat. De eigenaars in 1640:
Pyter Oeges, tot Raerdt en Dirck Nannes, tot Goutum, bij Sneeck. Meyer: Jan Sjoerdts

Dat is het bewijs voor de afstamming van Dirk Nannes!
In 1698 liggen de kaarten zo:
Stemkohier 1698 Goïngarijp (Doniawerstal)
Stem nr. 12, aantal stemmen: 1

Zakelijk gerechtigden:
Æsge (EESGE) Hendricks (HENDRIKS), eigenaar voor 1/6
Dirck (DIRK) Pyters (PIETERS), eigenaar voor 1/2
Pyter (PIETER) Hendricks (HENDRIKS), eigenaar voor 1/6
Titie (TIETJE) Dircks (DIRKS), eigenaar voor 1/6
Hoite Emes (IEMES), gebruiker

en in 1728:
Stemkohier 1728 Goïngarijp (Doniawerstal)
Stem nr. 12, aantal stemmen: 1

Zakelijk gerechtigden:
Wouter Gerckes (GERKES), eigenaar en gebruiker

Deze Wouter Gerkes blijkt de zaak te hebben gekocht:
DON D11, folio 92, 4 juni 1709 (koopbrief). Hessel Jans en Claas Ulbes, beide te Oosterlittens, voor hun zelf, en voorts sterk makende voor de vordere erven van Dirck Pyters tot Oosterend, voor de ene helft, Dirck en Olfert Jans, erfgenamen van Tytie Dircx, voor haar en voorts caverende voor de nagelaten kinderen van Tytie Dircx, en Eesge Hendricx cum socio, tesamen voor de andere helft, bij strijkgeld verkocht aan Wouter Gerckes en Acke Idses, echtelieden op Jongebuiren, een zate van 80 pm te Goingarijp, gehuurd door Hoyte Emes. Verkocht voor 328 ggl. Acte ondertekend door: Aesge Hendricx, Pyter Hendrycks, Dirck Jans, Olfert Jans, Hessel Jans, Klaes Ulbes, Pier Pytters, Taecke Alberts, Rinske Pytters, Grietie Hettes (deze laatste zet een kruisje).

Het lijkt erop dat Dirk Pieters de hele helft van Dirk Nannes (door scheiding of door aankoop van delen) in bezit heeft gekregen, en dat na zijn kinderloos overlijden zijn broers en zusters die helft hebben verkocht nadat ze hem erfden.

mvg Andries
Gebruikers-avatar
Andries Koornstra
 
Berichten: 3894
Geregistreerd: Zaterdag 22 Apr 2006 11:20 am
Woonplaats: Heerenveen

Berichtdoor Litsehimmel » Donderdag 18 Sep 2008 8:49 am

Hoi Andries.

Nou, dat wordt weer plakken en knippen! :lol:

Mooi dat je dit allemaal hebt gevonden. Claes Ulbes uit Oosterlittens, genoemd in de verkoopbrief van 1709, is óók een voorvader, en wel via zijn dochter Franscke Claes. Zij huwde in 1721 met Pier Teekes en werd zo de moeder van Afke Piers, de eerste vrouw van Hette Dirks uit Oosterlittens!

Ik heb weer genoeg om mee door te gaan, zodra ik weer aanvullingen heb gevonden zal ik die zeker terugkaatsen.

groetjes, LH
Welsh/Fries/Franse voorouders; geen wonder dat ik in de war ben!
Litsehimmel
 
Berichten: 864
Geregistreerd: Dinsdag 17 Jan 2006 1:51 am
Woonplaats: Lioessens, Frysl

Berichtdoor Litsehimmel » Donderdag 18 Sep 2008 9:32 pm

Na vele uurtjes zoet te zijn geweest met puzzelen, plakken & knippen ben ik een stukje opgeschoten. Ik heb me voornamelijk geconcentreerd op de verkoopbrief uit 1709 om de onderlinge familieverbanden vast te leggen. Ik haal de brief nog een keer aan:


DON D11, folio 92, 4 juni 1709 (koopbrief). Hessel Jans (1) en Claas Ulbes (2), beide te Oosterlittens, voor hun zelf, en voorts sterk makende voor de vordere erven van Dirck Pyters (3) tot Oosterend, voor de ene helft, Dirck en Olfert Jans (4), erfgenamen van Tytie Dircx (5), voor haar en voorts caverende voor de nagelaten kinderen van Tytie Dircx, en Eesge Hendricx cum socio, tesamen voor de andere helft, bij strijkgeld verkocht aan Wouter Gerckes en Acke Idses, echtelieden op Jongebuiren, een zate van 80 pm te Goingarijp, gehuurd door Hoyte Emes. Verkocht voor 328 ggl. Acte ondertekend door: Aesge Hendricx (6), Pyter Hendrycks (7), Dirck Jans, Olfert Jans, Hessel Jans, Klaes Ulbes, Pier Pytters (8 ), Taecke Alberts (9), Rinske Pytters (10), Grietie Hettes (11)(deze laatste zet een kruisje).


Nu dan de familiebanden:

1. Hessel Jans huwt (vóór 1693) met Rixtje Pyters Strikwerda
2. Claas Ulbes huwt 17 november 1695 met Aafke Pyters Strikwerda
3. Dirk Pyters Strikwerda, evenals Rixtje en Aafke een kind van Pyter Dirks Strikwerda en Antie Pyrie Stellingwerff
4. Dirk en Olphert Jans, beide zoons van Jan Olpherts en Tytie Dircx
5. Tytie Dircx zou een dochter kunnen zijn van Dirck Nannes Stricwarda, alleen verklaart dat niet waarom zi slechts 1/6 deel van het land krijgt, terwijl de zoon van haar broer Pyter Dirks de helft erft.
6/7 Aesge en Pyter Hendricks behoren tot de familie Jellema. Het zijn beide zoons van Hendrick Aesges Jellema en Rymcke Wybes Hibma, gehuwd 20 mei 1645 te Rauwerderhem. De familie had zowel banden met Rauwerderhem als Dongeradeel. Ik heb tot nu toe geen verklaring kunnen vinden voor het feit dat beide Jellema broers een aandeel in de grond van Dirck Nannes Stricwarda hadden.
8. Pier Pyters (Strikwerda) was evenals Dirk, Rixtje en Aafke een kind van Pyter Dirks Strikwerda en Antie Pyrie Stellingwerff.
9. Taecke Alberts huwde 1 februari 1685 met Antie Pieters Strikwerda, dochter van Pyter Dirks Strikwerda en Antie Pyrie Stellingwerff.
10. Rinske Pieters Strikwerda was gehuwd met Dirk Gerryts (inmiddels overleden?) en eveneens een dochter van Pyter Dirks Strikwerda en Antie Pyrie Stellingwerff.
11. Griettie Hettes was gehuwd met Dirk Pyters Strikwerda, ook een kind van Pyter Dirks Strikwerda en Antie Pyrie Stellingwerff.

Zo wordt een beetje duidelijk wie de personen zijn in de akte. Zoals gezegd is het me nog niet duidelijk waar de familie Jellema binnen komt, maar hopelijk wordt dat dilemma bij eventuele volgende aktes opgelost.

Groetjes, LH
Welsh/Fries/Franse voorouders; geen wonder dat ik in de war ben!
Litsehimmel
 
Berichten: 864
Geregistreerd: Dinsdag 17 Jan 2006 1:51 am
Woonplaats: Lioessens, Frysl

Berichtdoor Margreet Huisman » Vrijdag 19 Sep 2008 1:30 am

Hoi,

In JierBoekje ? Kwartierstaat Pieter Nieuwland vond ik dat Oege Folperts is gehuwd met Griet Dircksdr.
1608 Tied Oegedr x Eesge Eesges
1645 Hendrik Eesges x Riemke Wybes van Hiaure.

Rauwerderhem, huwelijken 1608
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 9 februari 1608
Man : Aesge Aesges afkomstig van Terzool
Vrouw : Tijed Oegedr afkomstig van Rauwerd
Opmerking : het huwelijk is voltrokken in het bijzijn van de getuigen Aesge Hendriks, de vader van de bruidegom,
en Oege Folperts, de vader van de bruid;
gehuwd in het huis van Diucke Dircx


Meer Dircks-verbanden heb ik zo niet, ik weet ook niet of dit wat is.

Groet margreet
Margreet Huisman
 
Berichten: 5123
Geregistreerd: Zaterdag 10 Dec 2005 3:02 am

Berichtdoor Andries Koornstra » Maandag 22 Sep 2008 10:05 pm

Hallo beiden,

Waar ik niet uitkom is de helft van G'rijp 12 die in 1640 door Pyter Oeges wordt bezeten. Die helft moet in 1698 eigendom zijn van Titie Dircks, Aesge Hendricks en Pyter Hendricks, elk eigenaar voor 1/3 deel van die helft. In de verkoopsacte staat dan:
Dirck en Olfert Jans, erfgenamen van Tytie Dircx, voor haar en voorts caverende voor de nagelaten kinderen van Tytie Dircx, en Eesge Hendricx cum socio

dat stukje slaat op die helft. Ik kwam er maar niet uit, en het blijkt wel weer eens: eigen schuld, te haastig, want nog een keer de acte erbij gehaald, en daar staat:
Dirck en Olfert Jans, erfgenamen van Tytie Dircx, voor haar en voorts caverende voor de nagelaten kinderen van Jetske Jans, en Eesge Hendricx cum socio
.
Stom, daar heb ik me rond 5 juni dus al eens helemaal blind op gestaard.
Nu begrijp ik het iets beter, de drie delen zijn:
1. Dirck en Olfert Jans, als erfgenamen van Tytie Dircx;
2. de kinderen van Jetske Jans;
3. Eesge Hendricx cum socio.
Ga ik eerst maar even mee verder puzzelen/knoeien.

groetjes, Andries.
Gebruikers-avatar
Andries Koornstra
 
Berichten: 3894
Geregistreerd: Zaterdag 22 Apr 2006 11:20 am
Woonplaats: Heerenveen

Berichtdoor Litsehimmel » Dinsdag 23 Sep 2008 2:15 pm

De Oegessen en Aesges hielden het wel graag in de familie, zie hier:

Rauwerderhem, huwelijken 1611
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 9 april 1611
Man : Tyepcke Eesges afkomstig van IJsbrechtum
Vrouw : Rints Oegedr afkomstig van Rauwerd
Opmerking : het huwelijk is voltrokken in het bijzijn van de getuigen Aesge Hendrikzn en Oege Folperts, de vader van de bruid; gehuwd te Rauwerd en Sneek


Overigens is Rins vrij vroeg overleden, gezien het tweede huwelijk van Tjepke Eesges:

Rauwerderhem, huwelijken 1629
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 27 april 1629
Man : Tjepcke Aesges
Vrouw : Willemke Wijbrens afkomstig van Terzool
Opmerking : het huwelijk is voltrokken in het bijzijn van de getuigen Aesge Hendrikzn, de vader van de bruidegom, en Wijbren Jacobs; gehuwd te Rauwerd en Sneek


Het is nu wel duidelijk hoe de broers Aesge en Pyter Hendricks Jellema een aandeel kregen in bovengenoemde grond. Dit kwam via hun grootvader Hendrick Aesges, boer op Jellema state te Poppingawier. Deze was op zijn beurt een kleinzoon van Oege Folperts en Griet Dircks via zijn moeder Tiedtske Oegedr. En de Tietje Dirks die een even groot aandeel in de grond in haar bezit kreeg was waarschijnlijk een dochter uit het huwelijk van Dirck Aesges en Saeck Uilckes. Dirck was een broer van boer Hendrick Aesges en dus ook een zoon van Tiedtske. Vandaar de verdeling in drie gelijke (1/6) delen. Hieronder zijn huwelijk en dat van zijn dochter Tietje:

Rauwerderhem, huwelijken 1640
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 27 maart 1640
Man : Dirck Aesges afkomstig van Terzool
Vrouw : Saeck Wlckedr afkomstig van Terzool

Menaldumadeel, huwelijken 1663
Vermelding: Derde proclamatie op 18 oktober 1663 in Marssum
Man : Jan Olpherts afkomstig van Marssum
Vrouw : Titie Dircks afkomstig van Poppingawier


Dan naar de Pyter Oeges tot Raerdt die in 1640 voor de helft eigenaar was van het stuk land te Goïngaryp. Dit land komt dus later in handen van de broers Jellema en hun nichtje via hun grootmoeder Tiedtske Oegedr. Was Pyter een zoon van Oege Folperts, dus een broer van zowel Tiedtske als Rints Oegedr? Ik kan hier helaas geen bewijs voor vinden, maar het zou wél aannemelijk zijn. Indien hij jong en kinderloos (kon ook geen huwelijk vinden) is overleden zou eigendom van het land overgaan aan zijn erfgenamen, in dit geval zijn zusters. Hopelijk blijkt dit een levensvatbare hypothese te zijn.

Tenslotte de Griettie Dircks die met stamvader Oege Folperts trouwde. Diverse sites op internet geven aan dat zij een dochter zou zijn van Dirck Alberts en Anna Emedr. Er waren nog twee kinderen uit dit huwelijk, Jan Dircks en Albert Dircks. Bij het lezen van deze namen gingen er bij mij weer allerlei belletjes rinkelen! :shock:

Immers, in 1633 trouwt Dirck Nannes uit Scharnegoutum met zijn tweede vrouw Teetske (ook: Sietske) Alberts. Zou zij een dochter kunnen zijn van Albert Dircks, de broer van Griettie Dircks? Dan zou eigendom van het land in handen van Dirck Nannes kunnen zijn gekomen via zijn vrouw, wiens neef Pyter Oeges de andere helft bezat! Makes sense, don't it? :wink:

En dan is er natuurlijk nog het patroniem van Dirck Alberts'vrouw: Emedr oftewel Iemes. Een zuster van de Scharnegouter stamvader Nanne Iemes?? The plot thickens!!!

Groetjes, LH
Welsh/Fries/Franse voorouders; geen wonder dat ik in de war ben!
Litsehimmel
 
Berichten: 864
Geregistreerd: Dinsdag 17 Jan 2006 1:51 am
Woonplaats: Lioessens, Frysl

Berichtdoor Litsehimmel » Dinsdag 23 Sep 2008 2:49 pm

Hallo Andries en Margreet.

Dom, dom, dom ... in mijn bovenstaande beschouwing heb ik helemaal vergeten de ongrijpbare Jetske Jans in te calculere. Als ik het goed begrijp was de grond uiteindelijk in bezit van de erfgenamen van Dirck Nannes enerzijds, en aan de andere kant voor 1/3 deel in bezit van de familie Jellema, voor 1/3 deel in bezit van de nakomelingen van Tietje Dirks en Jan Olpherts, en tenslotte voor 1/3 deel bij de kinderen van Jetske, die klaarblijkelijk al was overleden (?).

Aangezien er wordt gesproken van 'de kinderen' ga ik er eigenlik van uit dat Jetske Jans van dezelfde generatie moet zijn geweest als Dirk en Jan Olpherts. Dan zou één van haar ouders dus van dezelfde generatie zijn geweest als Tietje Dirks, en haar grootouders van dezelfde generatie als Dirck en Hendrick Aesges.

Echter, in 1698 was de helft van de grond nog evenredig verdeeld tussen Aesge Hendricks (1/6), Pyter Hendricks (1/6) en Tytje Dircks (1/6). Geen melding van Jetske Jans.

Maar ... zou dit haar misschien kunnen zijn?

Menaldumadeel, dopen, doopjaar 1667
Dopeling: Jetske
Gedoopt op 20 oktober 1667 in Dronrijp
Kind van Jan Heixan, mr. en niet genoemde moeder


Ik weet dan niet hoe het allemaal in zijn werk is gegaan, maar Jetske is dan een volle zus van Allard Jansz Heixan, de man van Baetie Pyters Strikwerda. Het is dan alleen vreemd dat zij niet aan de zijde van haar familieleden wordt vermeld, tenzij daar weer een verklaring voor is. Het overdenken waard?

Groetjes, LH
Welsh/Fries/Franse voorouders; geen wonder dat ik in de war ben!
Litsehimmel
 
Berichten: 864
Geregistreerd: Dinsdag 17 Jan 2006 1:51 am
Woonplaats: Lioessens, Frysl

Berichtdoor Litsehimmel » Dinsdag 23 Sep 2008 4:28 pm

Interessant stukje dat ik volgens mij al eens eerder op het forum heb gezet:

NOTE: "In 1619 is Jan Dircx farmer on Strikwerda Sate with 78 1/2 pdm." - Durk Strikwerda o f Groningen (1992)

SPOUSE(2)-CHILDREN: "At this time, I Rienck Wopkes Popta, Judge of Wymbritseradeel with the Secretary at the house of mourning of Richtie Pyters dr (daughter). In living the real house wife of Dirck Nannes to Goutum, to inventory all the goods (in and outside the house) that at request of Otte Haenties and Pieter Oeges (geauthoriseerde Curatoren) guardians to Antie and Pyter, orphaned children of fore-named Richtie Pyters to one side and Dirck Nannes their father married with Tiets Alberts dr. at the other side."

This was written 31 Oct 1642 but the Judge declared that he had been before at 19 June 1635 in the house. That, I think, is the year Richtie died. Dirck Nannes signed with Jijerck Nannes 1642.

(bron: http://familytreemaker.genealogy.com/us ... -0241.html)


Zijn bovengenoemde stukken nog terug te vinden? Helaas staat er geen bronvermelding bij, dat maakt het waarschijnlijk wel moeilijk. En de conclusie die wordt getrokken (nl dat Richtie in 1635 overlijdt) is natuurlijk fout, aangezien Dirck voor de tweede maal in 1633 huwt. En waarom wordt het een 'sterfhuis' genoemd? Was het wel Dirk die ondertekende? Ik vind het verschil tussen Dirck en Jijerck wel érg groot! Naar mijn idee is de ondertekenaar waarschijnlijk een broer en is de transcriptie verkeerd geïnterpreteerd. Het zal Tijerck oftewel Tjerk zijn geweest. Waarmee we dus weer gelijk een nieuw aanknopingspunt hebben! :wink:

In ieder geval heb ik hierdoor (wist de details eerder niet, dus niet gevonden) weer stukje van de puzzel gevonden. De in bovengenoemde tekst als curator aangestelde Otte Haenties is nl volgens mij identiek aan de Otte Hanckes die getrouwd was met ...Geert Oegedr! Jawel, een zuster van Tiedt en Rins Oegedr! Deze gegevens heb ik wederom van het net geplukt (ja ja, schaamteloos) dus het is wel verstandig één en ander proberen te verifiëren. Volgens dezelfde site (http://www.groen-breukelman.nl/files/0- ... .htm#i5845) is Otte Haenties een zoon van Hancke Bottes en Tziets Mercx.

En dan is er nog een leuk detail: een dochter van Otte Haenckes, Teth Ottes, huwt met Wybe Pytters Hibma. En hun dochter Rymcke trouwde met, jawel ... Hendrick Aesges Jellema.

Het lijkt wel alsof elke keer dat we twee stukjes van deze Gordiaanse Knoop weten te ontrafelen, er weer twee bijkomen! Want van wie erven die twee broertjes Jellema nu de grond? Van Oma Tiedt Oegedr, of van de andere oma, Geert Oegedr? Lijkt me overigens een vreemde gewaarwording, als je beide oma's zusjes van elkaar zijn!

Groetjes, LH
Welsh/Fries/Franse voorouders; geen wonder dat ik in de war ben!
Litsehimmel
 
Berichten: 864
Geregistreerd: Dinsdag 17 Jan 2006 1:51 am
Woonplaats: Lioessens, Frysl

Berichtdoor Andries Koornstra » Dinsdag 23 Sep 2008 6:58 pm

Het zal uit een weesboek komen LH. Ik zal wel eens even kijken al ik weer een keer naar Leeuwarden ga. Of Jelle de Jong moet meelezen, die heeft er volgens mij uittreksels van gemaakt.
Ik kom later vandaag of morgen erop terug, ik heb nu geen tijd.

groetjes, Andries.
Gebruikers-avatar
Andries Koornstra
 
Berichten: 3894
Geregistreerd: Zaterdag 22 Apr 2006 11:20 am
Woonplaats: Heerenveen

Berichtdoor embe » Dinsdag 23 Sep 2008 7:27 pm

Rauwerderhem, huwelijken 1645
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 20 mei 1645
Man : Hendrick Aesges afkomstig van Terzool
Vrouw : Rijmke Wijbedr afkomstig van Hiaure
Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Gerecht Rauwerderhem 1595-1652
Inventarisnr.: 575

Is Hiaure Joure?
In jierboekje 1987 blz. 50: "Lytse Jouwer"

Ik ben vanmorgen al even met dit onderwerp bezig geweest, omdat ik de nodige namen in mijn bestand had en het een feest vind om te koppelen!!!! :wink:

Dus vermeld ik het hier toch maar eventjes:
In 1589 (RA RAU A2 163v) verklaart Jacop Claesz te Wommels als grootvader en voogd van Geertke Meinertsdr, bijgestaan door Wibe Bouwesz, dat hij 300 goudg. ontvangen heeft van Oets Sybrens en Willem Willems als erfgenamen van Meinert Farmersz Scharwier en van Idts Claesz en Oege Folpertz als voogden over Wilcke Gerbens welk bedrag Meinert Scharwier bij testament aan Geertke Meinerts had vermaakt.

Heb btw ook een mailtje naar Jelle gestuurd……

Groetjes,
margo
Gebruikers-avatar
embe
 
Berichten: 3207
Geregistreerd: Dinsdag 11 Jul 2006 10:37 am
Woonplaats: Huizen

Berichtdoor Margreet Huisman » Dinsdag 23 Sep 2008 8:24 pm

Hoi allen,

Hiaure bestaat echt - in Westdongeradeel.
Vandaar ook het bezit in de Dongeradelen wat eerder werd genoemd.

groet margreet
Margreet Huisman
 
Berichten: 5123
Geregistreerd: Zaterdag 10 Dec 2005 3:02 am

Volgende

Terug naar Algemeen / Algemien (genealogie)

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 8 gasten