Hofman

algemene vragen over genealogisch onderzoek bij Tresoar
Plaats reactie
anton

Hofman

Bericht door anton » zondag 8 jan 2006 3:35 pm

Probeer al lang meer te weten te komen over de afstamming van de r-k familie Hofman. Het volgende is bijna allemaal te vinden op Tresoar en HCl. Dat Jelle een katholieke voornaam lijkt maakt het zoeken moeilijker.

1. Gerardus Jelles Hofman, meestal Gerardus Jellis genoemd, geb. 1727?, overl Leeuwarden 3-5-1811, woont in Holwerd in 1755, tr. RK Dokkum 13-11-1755 en hervormd Holwerd 16-11-1755 Tytje Geerts van Holwred. Kinderen worden r-k gedoopt in Dronrijp 1756 en Leeuwarden t Klooster:
1756 Catharina Gerardus en Jelle Gerardus.
1758 Catharina, tr. in Leeuwarden 28-9-1777 Grille Sietsjes?
1760 Dorothea (Dieuwke) Gerardus Hofman, overl. in Sneek 13-2-1828, tr. ongeveer 1786 Hermannus Rykers (Regnerus) de Jong, vermoedelijk 1759 r-k gedoopt te Warga uit een r-k geslacht daar. Zij wonen te Sneek en laten daar kinderen dopen.
1762 Catharina Gerardus.

2. Josina Jelles Hofman, zuster van Gerardus, geb. 1740?, overl. in Leeuwarden 28-1-1821 en tr. r-k t KLooster Leeuwarden en hervormd Gal.kerk daar Lambertus Hanekam(p). Zij dopen r-k kinderen in de parochie t Klooster in Leeuwarden 1768-1776.

3. Pieter Jelles, vermoedelijke broer van Gerardus, geb. 1733 of 1737?, misschien r-k gedoopt Breedstraat in Leeuwarden 14-12-1733 als zoon van Joannes(?) en NN?, leefde in Zuid Nederland.

4. Martinus Jelles (Hofman), ook broer?, misschien r-k gedoopt Nieuwstad in Leeuwarden op 12-3-1735 (ouders worden niet genoemd)?, 1767 in Roordahuizum, tr. RK Wijtgaard en hervormd Roordahuizum 10-5-1767 Antje Beerens of Beins van Roordahuizum. Kind Reinske geboren en r-k gedoopt in Wijtgaard 30-1-1768.

Van de doopgetuigen ben ik verder niet veel wijzer geworden.
Heeft iemand misschien meer aanknopingspunten?
Groet, Anton

Anton
Berichten: 51
Lid geworden op: zondag 28 jan 2007 7:57 pm

Bericht door Anton » zondag 18 feb 2007 6:13 pm

Een jaar geleden is het vorige bericht geplaatst. Inmiddels kan er wat aan worden toegevoegd.
Mijn verzoek is of iemand daar meer aan kan toevoegen of verwijzingen heeft.

1.
Aan de Hofmannen kan een broer worden toegevoegd, namelijk
Johannes Jelles, gardenier Achter de Hoven te L., otr. gerecht. en tr. 1 geref. 1759 Acke Harmens van L. Hij otr. gerecht. en tr. 2 geref. 1763 te L. Hinke of Renske Wierds, dr. van Wierd Joukes Feenstra, afk. van Warga, schipper te Noordvliet onder L., en Elisabeth Everts.
Uit het 1e huw.
a. r.k. ged. par. Grote Kerkstraat Hebbeltje 1760,
b. r.k. ged. idem Guillelmus 1761,
c. r.k. ged. idem Julianus 1762,
Uit het 2e huw.
d. r.k. ged. par. Over de Koornmarkt Aegidius of Jelle 1764,
e. r.k. ged. idem Elisabeth 1766,
f. r.k. ged. idem Wierts 1767,
g. r.k. ged. idem Julianus of Jelle 1769.
Alleen f. vind ik later terug als Wierd Johannes Hofman te Sneek, tr. ald. 1788 Geertje Freerks Camstra, en heeft daar r.k. nageslacht.

2. De vader van de Hofmannen kan zijn
Jelle Martens )vermdl. r.k. ged. 1697 als Julius zn. van Martinus Pieters gardenier onder L. ) Jelle is gardenier onder L. en otr. gerecht. en tr. geref. te L. 1716 Inske Tjeerds van L.
Mogelijk deze Jelle laat enkele kinderen dopen Marten 1717, Trijntje 1721, Trijntje en Doetje 1723 en Trijntje 1726. Verder geen doop meer gevonden.
Het is verder de vraag of deze Jelle otr. gerecht. 1725 met Catharina Haag. Dit huwelijk werd namelijk niet bevestigd en er overl. 1737, 1745 en 1750 3 Jelle Martens te L.
In 1749 is een Jelle Martens gardenier te West Hoeksterespel, met 4 volwassenen en 3 kinderen.
Mogelijk vertonen de r.k. doopboeken te L. na 1725 leemtes of zijn ze fragmentarisch bijgehouden. De Hofmannen die ik noem zijn nl. geb. na 1725. )Een Martinus wordt r.k ged. in 1735, zonder genoemde ouders, er is wel een Ynske aanwezig.)

Weet iemand verder misschien of de nedergerechtboeken van Leeuwarderadeel tussen ongeveer 1750 en 1800 geklapperd zijn.
Groet, Anton.

Margreet Huisman
Berichten: 5326
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 1:02 am

Bericht door Margreet Huisman » zondag 18 feb 2007 8:54 pm

Hoi Anton,

Als je uitgetypte samenvattingen van autorisaties (voogdij) bedoeld? ja. En volgens mij heb ik ze zowel bij Hcl als op Tresoar doorgebladerd.
Je kunt ook nedergerecht intypen in de aquabrowser - ik meen dat er dan wel iets bijstaat als 'index in 13.110 ' - of welk nr. L'derdadeel maar heeft. alles met 13. in elk geval is zo'n uitgetypte ge-alfabetiseerde samenvatting.

Heb je geen m/peters bij die rk-dopen? vrouwen moet je vaak lezen als 'vrouw van ..' en dan heb je nogal gauw eens een schoonzus te pakken.

Groet Margreet

Anton
Berichten: 51
Lid geworden op: zondag 28 jan 2007 7:57 pm

Bericht door Anton » donderdag 22 feb 2007 10:08 pm

Dank je Margreet.

Ik heb alles zo goed mogelijk in kaart gebracht, ook peters en meters voor zover aanwezig. En heb rekeing gehouden met vrouwen die de voornaam van hun man als patroniem gebruiken. Dat leverde dus niet genoeg op.
Verder heb ik de indruk dat rond 1735 de r.k. doopboeken in Leeuwarden niet volledig zijn.

Via de aquabrowser gevonden dat Lw'dl het weesboek van 1721-1730, inv. 114 een index op personen heeft en de authorisatieboeken in die tijd geklapperd zijn in nadere toegangen 13.127.131 en 136. Maar ja ik woon in het diepe zuiden en dat maakt kijken op Jelle Martens moeilijk.
Vervolgens vroeg ik me af of je wel in Lw 'dl moet zoeken. Vallen bewoners van de diredkte omgeving van Leeuwarden, Camstraburen en Achter de Hoven bijv., niet onder het stadse gerecht i.p.v. onder het landelijke gerecht voor de dorpen?

Groet, Anton

Margreet Huisman
Berichten: 5326
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 1:02 am

Bericht door Margreet Huisman » vrijdag 23 feb 2007 2:09 pm

Hoi Anton,

Als jij Camstraburen en Achter de Hoven en Vliet ed. gewoon uit regio 9 hebt
uit de trouw- en doopboeken van Leeuwarden dus
of uit 1749 Leeuwarden
en ik zag ook helemaal geen L'deel bij je lijstjes .. en je vindt ook geen vermeldingen daar in regio 8, lijkt me.
Dan heb je dat hele Leeuwarderadeel niet nodig natuurlijk. Dat heet allemaal Leeuwarden.

Soms is het wat verwarrend, dan heet Goutum ook 'onder Leeuwarden'.
en Lekkum klokslag. Maar meestal heb je dan ook wel een vermelding in regio 8.

Ze moesten afgekondigd in woonplaats man en woonplaats vrouw.
Ik zie alleen maar Warga om dan in regio 8 een vermelding te krijgen.
Maar die is dan vanwege Warga, en niet wegens 'onder Leeuwarden' of zo'n wijk buiten de gracht maar wel bij Leeuwarden horend.

Autor-Lwd kun je nakijken bij hcl- 'onderzoek Leeuwarden'. Allemaal K van Klappers. Ik heb vooralsnog geen tijd ze even voor je in te zien, helaas.

groet margreet

Anton
Berichten: 51
Lid geworden op: zondag 28 jan 2007 7:57 pm

Bericht door Anton » zaterdag 3 mar 2007 2:14 pm

Bedankt Margreet, ik heb gezien dat er heel veel geklapperde items zijn voor Leeuwarden. Mogelijk kan ik eens die kant opgaan.
Groet, Anton

Margreet Huisman
Berichten: 5326
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 1:02 am

Bericht door Margreet Huisman » zaterdag 3 mar 2007 11:41 pm

Anton,

Heb je deze aktes nagekeken of de ouders genoemd worden - of de gb.plaatsen?:
Overlijdensakte Leeuwarden, 1811
Aangiftedatum 4 mei 1811, blad nr. 3
Gerardus Jelles Hofman, man, overleden 3 mei 1811
Oud 84 jaar, gehuwd
Overlijdensakte Leeuwarden, 1821
Aangiftedatum 30 januari 1821, akte nr. 68
Josina Jelles Hofman, vrouw, overleden 28 januari 1821
Oud 81 jaar, weduwe
Anders kom ik er misschien binnenkort even aan toe.

Er missen nogal wat rk boeken - sneek begint ca. 1750, wijtgaard pas vanaf 1745 goed - en nog wel meer pas tegen 1750. Dus als je ze niet in Leeuwarden kunt vinden, kunnen ze ook nog daar geboren zijn. Franeker staat nog niet op internet, maar dat heb ik even nagekeken en daar is geen Jelle met deze kinderen.
Dit is wat voorbarig: Mogelijk vertonen de r.k. doopboeken te L. na 1725 leemtes of zijn ze fragmentarisch bijgehouden. Bovendien komt dit niet allemaal uit de originelen nog, maar ook wel uit de klappers.
Gerardus zit ook door de halve provincie met Dokkum-Holwerd en Dronrijp. En last but not least, misschien komen ze van buiten de provincie.

Ik heb de familie ook eens bekeken - Josina en Gerardus hebben beiden Catharina's. Josina ook nog 2x een Henricus, met m/peters van haar kant - dus komt uit haar familie.
Ik weet eigenlijk niet hoe je aan een voorouder Martens komt.
Om Marten/Martinus er aan toe te voegen vind ik wat hachelijk. Het is vlak bij Wijtgaard wat zo laat begint, en allerlei trouwboeken missen daar. Hij kan net zo goed van daar komen.

Nog een aanvulling: deze trouwt ook nog, met Ignatius Wiersma in 1801:
Leeuwarden, dopen, doopjaar 1781
Dopeling: Dorothea
Gedoopt op 8 februari 1781 in Leeuwarden
Dochter van Grille Sietses en Catharina Gerardus
Aanwezig: Deeuwke Gerardus


Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden, 1801
DTB nr: 1002, 1798 - 1809
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 17 mei 1801
Man: Ignatius Wiersma, Huizum
Vrouw: Dieuwke Henstra, Leeuwarden

Gestandaardiseerde namen: IGNATIUS en DIEUWKE
NB: getrouwd voor de Rooms Katholieke statie Het Klooster

Ze doopt als Dieuwke Greelts, met constant Catharina en Gerardus Hofman, en het was even stevig puzzelen voor ik begreep dat 'Grille Sietjes' Greult/Greolt Sytses is - en zo heten die Henstra's inderdaad allemaal.

Van hun site, met dank aan Judith Henstra:
VIII-a. Dorothea (Dieuwke) Grealds Henstra. Gedoopt te Leeuwarden op 8 feburari 1781 en overleden aldaar op 22 april 1820. Zij was de dochter van Greald Sytzes (VII-b) en Kaatje Graddus HOFMAN. Zij trouwde op 17 mei 1801 voor de kerk te Leeuwarden met Broer Ignatius Luitzes WIERSMA. Hij was gedoopt te Leeuwarden op 21 januari 1776 en overleed aldaar op 1 november 1859. Uit dit huwelijk:

1. Maria Broers Wiersma (v). Gedoopt te Leeuwarden in 1801.
2. Catharina Broers Wiersma (v). Gedoopt te Leeuwarden in 1802.
3. Aaltje Broers Wiersma (v). Gedoopt te Leeuwarden in 1806.
4. Tytje Broers Wiersma (v). Gedoopt te Leeuwarden in 1808.
5. Gerardus Broers Wiersma (m). Gedoopt te Leeuwarden in 1810.
6. Ruurdje Broers Wiersma (v). Gedoopt te Leeuwarden in 1812.
http://www.henstraweb.com/index.html?jetze.html

Een aantal trouwt dan weer als Ignatius Wiersma, met nageslacht.
Helaas weten ze ook niet meer over de Hofman-voorouders.

Jelles/Jilles wordt ook wel Gilles, zeker met die Egidius. Maar ook dat leidde tot niets. Er was een Hibeltje Gilles te meteren begin 1700, maar ik kan er niet verder mee komen.

groet margreet

Anton
Berichten: 51
Lid geworden op: zondag 28 jan 2007 7:57 pm

Bericht door Anton » maandag 5 mar 2007 5:23 pm

Zo wordt de boel wel eens opgeschud.
Om bij het belangrijkste te beginnen, Margreet, ik ben bang dat je me wijst op een blinde vlek. Ik heb inderdaad de overlijdensakten niet ingezien en weet niet waarom ik niet in die richting heb gedacht. Misschien omdat bij zoeken op de site van HCL de namen van de ouders niet waren ingevuld?
Nu ik nog eens naar de overlijdensakten kijk op Tresoar rond 1815 valt me op dat bij Gerardus en Josina niet vermeld staat "NB geen ouders genoemd", wat bij andere akten in die tijd wel soms is aangegeven.
Een groot verzuim van mijn kant dus, vooral omdat volgens zijn begravenisakte van 4 mei 1811 vrouw en 2 kinderen van Gerardus nog leefden. Als je in de gelegenheid zou zijn om hier eens naar te kijken, dan zou je me daar een groot plezier mee doen.

Mijn uitgangspunt voor de Hofmannen was wat ik over het gezinsleven van Pieter Jelles heb kunnen vinden. Hij werd meermalen genoemd als geboortig van Leeuwarden. Bij zijn dopen werden Gerardus Hofman en Martinus Hofman als peters genoemd. Op grond van onder meer deze gegevens en peters en meters bij dopen in Leeuwarden vormen Gerardus, Josina, Martinus, Petrus en Johannes Hofman een gezin.

Een onzekere factor is inderdaad het huwelijk van Martinus met Antje Beerens. Er zijn te weinig gegevens die dit ondersteunen.
Als ik vervolgens alle gegevens die ik over dopen en trouwen in Leeuwarden en omgeving heb verzameld nog eens doorloop dan valt ook op dat er bij niemand een zoon Marten gedoopt wordt. Vraag is dus toch of ik het wel in de richting van een Jelle Martens moet zoeken.
Ik ben niet zo goed in het reconstrueren op basis van vernoemingen, misschien speelt dat ook een rol.

De jongste dochter van Gerardus die in 1762 werd gedoopt heb ik per abuis Catharina genoemd. Dit moet zijn Gertrudis, mogelijk genoemd naar de afwezige meter Gertrudis Martens.
Wie deze laatste is is onduidelijk. Er was in die tijd wel een Gertrudis Martens, niet r-k, die een kind kreeg van Idzert Valk.

De relatie met de Henstra's had ik via internet ook gevonden, maar dat levert verder niets op.

Anton
Berichten: 51
Lid geworden op: zondag 28 jan 2007 7:57 pm

Bericht door Anton » maandag 5 mar 2007 5:27 pm

Eerst te lang gewacht waardoor alle tekst verloren ging en vervolgens te snel op OK gedrukt om netjes af te sluiten.
Dus: bedankt, Margreet,
groet, Anton

Margreet Huisman
Berichten: 5326
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 1:02 am

Bericht door Margreet Huisman » dinsdag 6 mar 2007 9:53 pm

Hoi Anton,

1811 blad 3:
...[datum] is aangegeven dat Gerardus Jelles Hofman [datum] op Camstraburen is overleden, nalatende zijn vrouw Tiettje Geerts en 2 kinderen.
1821 akte 68:
... dat Josina Hofman, geboren en wonend Leeuwarden, weduwe van Lambertus Hanekamp, in huis 38 wijk letter A is overleden.
Aangevers: Johannes Frederik Heppenga (tekent als Heppema....), 23 jaar, zonder beroep, huis 301 letter I
en Hendrik Smeding 49 jaar, klerk wijk? huis 161.
Helaas geen ouders - en of Josina echt in Leeuwarden geboren is, dat weet ik niet. Bij die oude mensen die al heel lang in Leeuwarden wonen, nemen ze dat ook wel eens aan.
Ik kon zo gauw geen familierelatie met de getuigen vinden, het zijn niet simpelweg de buren gezien hun huizen. De klerk Smeding geeft vaker mensen aan.

Groet Margreet

Anton
Berichten: 51
Lid geworden op: zondag 28 jan 2007 7:57 pm

Bericht door Anton » donderdag 8 mar 2007 3:30 pm

hallo Margreet,

Bedankt dat je dit zo snel wilde nakijken. De overlijdensakten leveren dus ook niets op.
Johannes Frederik Heppenga = Heppenaar stamt uit een katholieke familie, zonder dat enige relatie met Hofman is te vinden.

Zoals het er nu naar uitziet zal alleen buiten de DTB bronnen om in het archief van Leeuwarden misschien meer duidelijkheid te krijgen zijn. Ik had al mijn zoekpogingen op namen en combinaties daarvan natuurlijk ook gericht op buiten Leeuwarden.

Ik wil me voorlopig voor de afkomst van de Hofmannen toch wel blijven richten op Leeuwarden gelet op de (herhaalde) vermelding van geboortig of afkomstig van Leeuwarden en het gegeven dat Gerardus en Johannes gardeniers waren onder Leeuwarden, op Camstraburen en Achter de Hoven. Ook Pieter Jelles was overigens gardenier of hovenier. Ik ga er dus tenminste vanuit dat hun ouders te Leeuwarden waren gevestigd en een verband met het gardeniersberoep buiten de stad niet denkbeeldig is.
Kijk je meer speciaal naar Camstraburen, dan vind je overigens via HCL daar na 1700 namen/huisbezitters/gardeniers als Jelle Martens, Petrus Martens, Petrus Jellis en dan is er nog Marten Jelles met een gardenierspraam bij het Hengstewad buiten de Wirdumerpoort.

Het blijft toch opmerkelijk dat met de verwijzingen bij mijn Hofmannen naar geboortig uit Leeuwarden de dopen van Gerardus, Johannes, Petrus, Martinus en Josina (hun volgorde?) niet te vinden zijn, hoewel daar natuurlijk diverse verklaringen voor kunnen zijn. De katholieke kerk was ook onderdrukt of achtergesteld.
Als je rekening houdt met de vernoemingsregels dan lijkt (bij Gerardus, Petrus en Josina) de uitkomst te moeten zijn dat de ouders van de Hofmannen Jelle en Catharina heetten. Duidelijk is echter dat dit vervolgens niets oplevert.
De enige potentieel relevante r.-k. doop lijkt die van een Martinus in 1735 te zijn; de ouders worden niet genoemd, maar wel een Ynske als doopheffer. (Het lijkt me toch interessant om juist rond dat jaar de originele r.-k. doopboeken eens op volledigheid te bezien; ik heb wel vaker in de 18e eeuw voorbeelden van periodiek plichtsverzuim van de geestelijkheid gezien, waardoor doopboeken dan een tijdlang niet of gebrekkig werden bijgehouden.)
Met die Ynske kun je weer denken aan de eerder genoemde Jelle Martens die 1716 tr. met Ynske Tjeerds. Hoelang deze Ynske geleefd heeft is onbekend; het is nl. mogelijk deze Jelle Martens die jan. 1725 ondertrouwt met Catharina Haag. (Verwarrend is dan weer dat een andere Catharina Haag in 1726 nog Ev.Luthers een kind doopt met haar man Johan Jochem Botger.)
Deze Jelle Martens, gardenier op Camstraburen, had in elk geval ook een tante (vaderszuster) Ynske Pieters (Aukes) onder de klokslag van L. die nog leeft in 1741 en in de par. Nieuwestad vaker doopheffer was. Via het gezin van deze Ynske kom je overigens de doopnaam Gertrudis tegen.

Met een en ander wil ik maar zeggen, dat zolang er geen andere aanwijzingen zijn Leeuwarden het enige houvast blijft.
Groet, Anton

EmmaJane
Berichten: 7
Lid geworden op: zaterdag 23 feb 2019 2:20 pm

Re:

Bericht door EmmaJane » zaterdag 23 okt 2021 4:49 pm

Anton schreef:
zondag 18 feb 2007 6:13 pm

Het is verder de vraag of deze Jelle otr. gerecht. 1725 met Catharina Haag. Dit huwelijk werd namelijk niet bevestigd en er overl. 1737, 1745 en 1750 3 Jelle Martens te L.
Een Jelle Martens, gardenier van beroep, wordt vermeld in 1746 in de Informatieboeken. Gezien het beroep en de leeftijd lijkt het dezelfde als 'onze' Jelle. Hij is getrouwd met een Catharina Hoffman. Niet zeker of dit dezelfde is als Catharina Haag, maar het zou zo maar kunnen.

Informatieboeken Leeuwarden c014-254 1746-12-06
Jelle Martens, guardenier, Nieuwebuiren, alhier.
Gehuwd met: Catharina Hoffman, 45 jaren. Oud: 49 jaren.
Getuige inzake mishandeling van zijn vrouw, voornoemd, en Gerrijt Jurma, benevens bedreiging en / of mishandeling van Catharina Nicolaas, gepleegd door laatstgenoemdes man: Haantie Clases.

Margreet Huisman
Berichten: 5326
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 1:02 am

Re: Hofman

Bericht door Margreet Huisman » zaterdag 23 okt 2021 10:14 pm

Hoi,

Familie komt ook hier aan bod:
viewtopic.php?f=3&t=4561&hilit=aechie+jelles

Ouders daar:
Franeker, huwelijken 1695
Vermelding: Proclamatie op 6 juli 1695
Man : Marten Pytters afkomstig van Leeuwarden
Vrouw : Trijntie Clases afkomstig van Franeker
Opmerking : gardiniersgesel
Ondertrouwregister Gerecht Franeker 1677-1700
Inventarisnr.: DTB 246

Leeuwarden gerecht 3-07-1695 Soort akte: ondertrouw
hij is woonachtig onder de klokslag van Leeuwarden
Bruidegom Marten Pyters wonende te Leeuwarden
Bruid Trijntie Clases wonende te Franeker
dtb 906

Leeuwarden hv - 07-12-1695 Soort akte: attestatie afgegeven
Bijzonderheden: met attestatie naar Franeker
Bruidegom Marten Pyters wonende te Leeuwarden
Bruid Trijntie Clasen wonende te Franeker
dtb 983
en grootouders:
Leeuwarden, huwelijken 1665
Vermelding: Ondertrouw op 4 november 1665
Man : Pieter Martens afkomstig van Leeuwarden
Vrouw : Aechie Jelles afkomstig van Leeuwarden
Opmerking : beide zijn woonachtig onder de klokslag van Leeuwarden
gerecht- dtb 903
1749 Plaats: Leeuwarden
Bijzonderheden: Locatie: West Hoeksterespel
Aantal volwassenen: 4
Aantal kinderen: 3
Aanslag: £ 29:13:-
Verhoging: £ 3
Bewoner Jelle Martens
Diversen: gardenier
Doopboek R.K. par. Nieuwestad Leeuwarden
Familysearch1: Klik hier voor suggesties scans.
Bron: DTB Geboortes / dopen Soort registratie: DTB geboortes / dopen inschrijving (Akte)datum: 25-02-1697 Plaats: Leeuwarden
Dopeling Julius
Vader Martinus Pieters
Moeder Catharina Martens
Doopheffer Inske Aukes
Groet, Margreet

Plaats reactie