Vraag 1: Eme Yppes (Ieme Iepes) uit Bolsward

algemene vragen over genealogisch onderzoek bij Tresoar
Margreet Huisman
Berichten: 5350
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 1:02 am

Bericht door Margreet Huisman » maandag 17 dec 2007 3:48 pm

Hoi LH,

Dezen trouwen voor het gerecht omdat ze rk zijn.
Bolsward, huwelijken 1750 - RK Franciscus
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 8 mei 1750
Man : Joannes Ipes
Vrouw : Hiltie Jans
Opmerking : getuigen: Trintie en Jelle Ipes
ze is wat verbasterd, de andere twee keer heet ze Iemes.

Johannes lijkt me zoon van Ype Jelgers x Geertje Ates 1717,
dopen Franciscus beginnen pas 1722-24, en daar dopen die dus,
Johannes wrsch voor het doopboek begint.
Hij krijgt een dr Geertje, maar haar moeder heet ook zo.

Ype Jelgers xx 1740, Trientje Berends.
Johannes komt er peteren, en zij als Trientje Iepes bij hem.
Jelle Iepes was ~ 1730.

Hiltje Iemes lijkt me dochter van Ieme Willems x Geertje Obbes,
gezien de Willem en Obbe Iemes die over en weer peteren.
Daarvoor zit dit echtpaar:
Bolsward, huwelijken 1684 - Gerecht
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 12 december 1684
Man : Willem Ymes Monsma afkomstig van Bolsward
Vrouw : Hiltje Heins afkomstig van Bolsward
Het is vreselijk verwarrend, omdat er een Johannes Iepes en een Jelle Iepes ook al rond 1710 dopen of trouwen.
Zover in de tijd had ik ze niet nagekeken, ik heb wel wat anderen vruchteloos in elkaar gezet, vooral Iemes - of er meer kinderen geweest zijn.

groetjes margreet

Litsehimmel
Berichten: 864
Lid geworden op: maandag 16 jan 2006 11:51 pm
Locatie: Lioessens, Frysl

Bericht door Litsehimmel » dinsdag 18 dec 2007 6:36 am

Hoi Margreet.

Jammer dat dit geen schot in de roos lijkt te zijn. Het had zo mooi kunnen wezen ... zelf heb ik ook wat geknutseld, afgaand op de patroniemen Ymes, Ypes en Johannes in 1749. Mocht Johannes Ymes broers gehad hebben die in Bolsward bleven wonen, dan zouden ze wat leeftijd betreft in 1749 nog in leven kunnen zijn. Wat Obbe Iemes betreft, die huwt weer een meisje met het patroniem Johannes
Bolsward, huwelijken 1744
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 6 mei 1744
Man : Obe Ymes afkomstig van Bolsward
Vrouw : Ycke Johannis afkomstig van onder Schettens
Gestandaardiseerde namen: OBBE IEMES en IEKJE JOHANNES
Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Ondertrouwregister Gerecht Bolsward 1696-1749
In 1749 is hij schipper en woont op de Dijlakker te Bolsward. Hij is wat huwelijksdatum betreft te jong om een broer van Johannes te zijn en helaas de enige met het patroniem Iemes die in 1749 in Bolsward is te vinden.
Welsh/Fries/Franse voorouders; geen wonder dat ik in de war ben!

Margreet Huisman
Berichten: 5350
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 1:02 am

onder Bolsward

Bericht door Margreet Huisman » dinsdag 18 dec 2007 10:02 am

LH, ik zit nog op onder Bolward te staren.
Bolsward, huwelijken 1685
Vermelding: Derde proclamatie op 29 maart 1685
Man : Jelle Pyters afkomstig van onder Bolsward
Vrouw : Attie Pyters afkomstig van Bolsward
Opmerking : onder Bolsward, afkomstig van Franeker

Bolsward, huwelijken 1689
Vermelding: Derde proclamatie op 26 mei 1689
Man : Yme Ypes afkomstig van onder Bolsward
Vrouw : Attie Pyters afkomstig van onder Bolsward
Het is een wijd begrijp, want volgens mij valt Hartwerd of Burgwerd er soms ook onder - een ander keer is het weer meer klokslag of buitenwijk.
Het maakt voor weesboeken ed wel uit of je in de stad Bolsward zoekt, of daarbuiten.

De vader van Ype Jelgers kwam er ook vandaan.
Bolsward, huwelijken 1683 - Gerecht
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 3 oktober 1683
Man : Jelger Ippes afkomstig van onder Bolsward
Vrouw : Monnyka Nolles afkomstig van onder Bolsward


Ik had de aangever Tiepe Fetses ook nog bekeken - hij geeft heel veel mensen aan, maar ik kan er geen logika in ontdekken dat ze daarna niet dopen en dg zijn bv.

Die ot bij gerecht wat je eerder zei - iedereen ondertrouwde bij het gerecht. Alleen niet alles is bewaard. Wel veel steden, Leeuwarden, Sneek, Bolsward, Franeker, Harlingen bijvoorbeeld. Maar het zegt niets over godsdienst, itt trouwen voor gerecht wat eventueel wel wat zegt.
Zijn de originelen nagekeken of er nog getuigen of beroepen staan?

groetjes margreet

Litsehimmel
Berichten: 864
Lid geworden op: maandag 16 jan 2006 11:51 pm
Locatie: Lioessens, Frysl

Bericht door Litsehimmel » dinsdag 18 dec 2007 10:36 am

Hoi Margreet.

Om te beginnen met de getuigen: nee, ik heb geen originele documenten ingekeken. De hit Ieme Iepes en Aatje Pieters kreeg ik via de site van Tresoar. Hoewel ik hemelsbreed nog geen 50 km van Leeuwarden woon is het met twee schoolgaande kindertjes en een Mams thuis niet een klusje van 1-2-3 om het archief in te duiken :? Overigens is Tiepe Fetses volgens mij een soort 'professionele getuige' omdat hij overal opduikt. Misschien als een stel geen naaste familie in de buurt had om te getuigen?

Onder Bolsward, ik ben direct gaan kijken en vond deze
Wonseradeel, huwelijken 1654
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 11 februari 1654
Man : Ippe Ippes afkomstig van Bolsward
Vrouw : Afcke Wibes afkomstig van Bolsward
Gestandaardiseerde namen: IEPE IEPES en AAFKE WIEBES
Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Burgwerd Hichtum Hartwerd
1624-1810
Helaas geen dopen gevonden om kindernamen te vergelijken, en zowel Jelger als Yme zijn in dit verband niet echt voor de hand liggend te noemen.
Welsh/Fries/Franse voorouders; geen wonder dat ik in de war ben!

Margreet Huisman
Berichten: 5350
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 1:02 am

Bericht door Margreet Huisman » woensdag 19 dec 2007 1:21 am

Hoi LH,

Je hoeft het ook niet zelf gedaan te hebben, bedoelde meer laten nakijken - door de molen-man bv.
Na, dan kijk ik van de week even.
Toch vreemd dat er geen huwelijk(sbevestiging) is, hv kerk en gerecht Bolsward zijn er gewoon, Wonseradeel ook, Wymbritseradeel ontbreekt tot 1758.
Die van mij waren ze ook een keer vergeten, in alle indexen en klappers, en online dus ook. Maar ze stonden wel in the original.

Hier krijgt zij een aangever, hij niet - dat kan iets over zijn leeftijd zeggen.

groetjes margreet

Litsehimmel
Berichten: 864
Lid geworden op: maandag 16 jan 2006 11:51 pm
Locatie: Lioessens, Frysl

Bericht door Litsehimmel » woensdag 19 dec 2007 6:39 am

Hoi Margreet.

Als je dat zou willen doen ben ik je e-norm dankbaar! :lol: Natuurlijk zal het er eens van moeten komen dat ik zelf ook weer in de archieven ga sneupen maar vooralsnog lukt me dat niet. Overigens vond ik deze doop van een Jelger Iepes (waar ik toch op blijf zitten) wat eigenlijk weer zou duiden dat hij geen familie - want niet R.K. - is.
Hennaarderadeel, dopen, doopjaar 1662
Dopeling: Jelger
Gedoopt op 11 mei 1662 in Wommels/Hidaard
Zoon van Ype Johannis en niet genoemde moeder
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : JELGER
Vader : IEPE JOHANNES
Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Wommels en Hidaard, doop 1627-1733
Wél opvallend natuurlijk de naam Johannes die opduikt. Hier het huwelijk van pa en ma
Hennaarderadeel, huwelijken 1659
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 14 augustus 1659 in Wommels
Man : Ipe Johannis afkomstig van Wommels
Vrouw : Brecht Alties afkomstig van Britswerd
Opmerking : ondertrouw 16 januari 1659
Gestandaardiseerde namen: IEPE JOHANNES en BRECHTJE ALTES
Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Wommels Hidaard 1627-1734,
Hidaard tot 1719 bij Oosterend
Tenslotte vond ik nog een Iemes in 1749 die in Franker woont, die zal ik nog proberen uit te pluizen. Wie weet of daar mogelijk een verband zit, zeker gezien zijn beroep en het feit dat Johannes Iemes op een pelmolen zat.
Jan Ymes, Franeker
Wijk: Eerste Oost
Omschrijving: graancooper; begoedigt
Gezin volw: 4
Aanslag: 110-0-0
Verhoging:
Vermogen:
Bron: Franeker, fol. 7

Gestandaardiseerde naam: JAN IEMES
Later vandaag misschien meer, groetjes, LH
Welsh/Fries/Franse voorouders; geen wonder dat ik in de war ben!

Margreet Huisman
Berichten: 5350
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 1:02 am

Bericht door Margreet Huisman » woensdag 19 dec 2007 10:10 am

Hoi LH,

Ik hoop wel dat ik het kan lezen voor 1700- even niet aan gedacht. Maar misschien is er een helper.

Misschien is hij bekeerd?
Hennaarderadeel overlijden/begraven 1662
Overleden: Ipe Joannis
Datum : - juli 1662
Plaats : Wommels

Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
R.K. Parochie Roodhuis, register van overledenen 1659-1696 en 1716-1751
Inventarisnr.: 405
Alties kan nog Eelties zijn:
Franekeradeel, huwelijken 1654
Vermelding: Proclamatie op 10 september 1654
Man : Jelger Eelties afkomstig van Britswerd
Vrouw : Dieu Jans afkomstig van Tzum
Opmerking : met attestatie naar elders
Geen dopen, en Jelger zou naar haar broer genoemd kunnen zijn. Of grootvader.

Even kijken wat we aan Yme-sen in de buurt hebben:
Hennaarderadeel, dopen, doopjaar 1628
Dopeling: Johannes Imes
Gedoopt op belijdenis op 18 februari 1628 in Wommels/Hidaard
Kind van niet genoemde vader en niet genoemde moeder
een bekeerling....

En dit was de eerste rk Jelger:
Bolsward, huwelijken 1683 - Gerecht Bolsward
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 3 oktober 1683
Man : Jelger Ippes afkomstig van onder Bolsward
Vrouw : Monnyka Nolles afkomstig van onder Bolsward
Nolle, Aaltje, iets met Monse - en Ype dus.
Nolle krijgt een Johannes.

groet margreet

Litsehimmel
Berichten: 864
Lid geworden op: maandag 16 jan 2006 11:51 pm
Locatie: Lioessens, Frysl

Bericht door Litsehimmel » woensdag 19 dec 2007 4:52 pm

Hoi Margreet.

Ik denk dat we nog eens naar de vernoemingen van de zoons van Johannes Iemes moeten kijken. Deze is als volgt
zoon #1 Yme (1722) vernoemd naar Yme Ypes dus grootvader van vader's zijde
zoon #2 Rein (1723) vernoemd naar Rein Rintjes dus grootvader van moeder's zijde
zoon #3 Pieter (1724) vernoemd naar Pyter Wybrens dus overgrootvader moeder's zijde (mogelijk rond die tijd overleden?)
Dan komen we bij zoon #4 Johannes (1726). Volgens bovenstaand patroon had hij eigenlijk een Ype moeten zijn, vernoemd naar de vader van Yme Ypes. Maar zoons werden ook naar andere (jong) overleden familieleden genoemd, en aangezien de naam Johannes van vader's kant afkwam zouden we mogen aannemen dat het mogelijk een oom van Johannes Iemes is geweest. Wie het ook was, ze wilden erg graag vernoemen want zoon #5 was eveneens een Johannes (1729). Deze was in 1734 nog in leven want zoon #6 die dat jaar werd geboren werd eindelijk naar zijn overgrootvader van vader's zijde vernoemd, Ype.

En toen begon die Ype Johannes die in 1662 te Wommels wordt begraven toch erg interessant te worden. Was hij de vader van Yme Ypes? Helaas lijkt dat zeer onwaarschijnlijk, want hij schijnt nog geen 3 jaar getrouwd te zijn geweest
Hennaarderadeel, huwelijken 1659
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 14 augustus 1659 in
Wommels
Man : Ipe Johannis afkomstig van Wommels
Vrouw : Brecht Alties afkomstig van Britswerd
Opmerking : ondertrouw 16 januari 1659
Gestandaardiseerde namen: IEPE JOHANNES en BRECHTJE ALTES
Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
Trouwregister Hervormde gemeente Wommels Hidaard 1627-1734,
Hidaard tot 1719 bij Oosterend
Uit dit huwelijk is waarschijnlijk Jelger Iepes voortgesproten, enkele maanden voor het overlijden van zijn vader gedoopt.
Hennaarderadeel, dopen, doopjaar 1662
Dopeling: Jelger
Gedoopt op 11 mei 1662 in Wommels/Hidaard
Zoon van Ype Johannis en niet genoemde moeder
Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : JELGER
Vader : IEPE JOHANNES
Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Wommels en Hidaard, doop 1627-1733
Maar ook hier bevreemd de naam me; naar wie is Jelger vernoemd? En is hij inderdaad de zoon van Iepe en Brechtje, en hadden die ook andere zoons? Als Jelger redelijk kort na zijn geboorte is gedoopt, dan is hij dus ergens in de zomer van 1661 op stapel gezet. Volgens mij kunnen er dan nog maximaal twee eerdere kinderen uit het huwelijk zijn geboren. Van Brechtje Altes zijn geen verdere huwelijken te vinden.

Nog even terugkomend op Johannes; deze trouwt in september 1720 met zijn Trijntje en wordt bijna op de dag af een jaar later ingeschreven als burger van Franeker. Hij zal dan denkelijk tussen 20-25 jaar oud zijn geweest. Als Ype Johannes inderdaad de vader van Yme Ypes was - hoewel me dat erg zou verbazen - dan zouden we (voorzichtig) mogen aannemen dat Johannes niet de eerste zoon is geweest maar eerder zoon #3 of zelf #4.

Echtpaar Johannes en Trijntje hadden ook al het eerste meisje naar zijn moeder genoemd, terwijl het feitelijk te doen gebruikelijk was om dat naar moeder's moeder te vernoemen. Waarschijnlijk was Aatje Pieters dus al voor 1721 overleden, ruim voor haar 60ste verjaardag.

Enfin, zo kan ik nog wel even doorgaan zonder ook maar iets wijzer te worden. Ik dnek dat ik moet wachten of jij iets in het archief weet op te duiken. Zonder zekere feiten kan ik eigenlijk niet verder.

Groetjes, LH
Welsh/Fries/Franse voorouders; geen wonder dat ik in de war ben!

Margreet Huisman
Berichten: 5350
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 1:02 am

originele dtb

Bericht door Margreet Huisman » vrijdag 21 dec 2007 11:28 am

Hoi LH,

Er stond niet veel extra's helaas:
ot 1689 dtb 131 fiche 4/4:
letterlijk IJme IJpes Jongman - zo staat het bij meer.
Geen extra getuigen/aangevers, wel veel meer mensen met maar 1 naam.

hv 1689 dtb 142 fiche 3/3:
bij beiden stond: afkomstig van onder de klokslag van Bolsward
1e procl 2 maijus
2e procl 19 maijus
3e procl 26 maijus
Moeizaam met hulp daaronder ontcijferd: deze onderste zullen trouwen
Geen verdere aanduiding waar.

ot 1685 dtb 131 fiche 3/4:
bij haar: geboortig van Franeker, nu binnen Bolsward
groetjes margreet

Litsehimmel
Berichten: 864
Lid geworden op: maandag 16 jan 2006 11:51 pm
Locatie: Lioessens, Frysl

Bericht door Litsehimmel » vrijdag 21 dec 2007 12:04 pm

Hoi Margreet.

Jammer maar helaas, en ontzettend bedankt dat je die moeite hebt genomen. Ik denk dat ik moet gaan proberen andere gearchiveerde bronnen te raadplegen, alleen heb ik momenteel even geen idee welke er zijn én welke bronnen in dit geval van toepassing zouden zijn.

Al met al lijkt het erop dat het mysterie rondom de afkomst van Johannes Ymes voorlopig niet zal worden opgelost.

Groetjes, LH
Welsh/Fries/Franse voorouders; geen wonder dat ik in de war ben!

Gebruikersavatar
tvdley
Berichten: 36
Lid geworden op: maandag 12 dec 2005 7:42 pm
Locatie: Wijhe (Ov.)
Contacteer:

Re: Vraag 1: Eme Yppes (Ieme Iepes) uit Bolsward

Bericht door tvdley » zaterdag 23 sep 2023 11:30 am

Beste iedereen,

Johannes Ymes, geboren in Bolsward en overleden in Akkerwoude. Zie mijn gegevens op Geneanet:
https://gw.geneanet.org/tvdleij_w?lang= ... he&i=29387

Met vriendelijke groet,
Taeke van der Leij

Plaats reactie