Familie Eringa

Algemene vragen en nieuws over onderzoek bij Tresoar
Plaats reactie
dbeerta
Berichten: 2
Lid geworden op: dinsdag 12 sep 2023 3:04 pm

Familie Eringa

Bericht door dbeerta » dinsdag 12 sep 2023 8:57 pm

Ik ben nieuw hier op Tresoar. Vanuit Groningen maak ik wel eens een uitstapjes naar Friesland
Ik heb geprobeerd een van mijn direkte voorvaderen nog wat verder uit te pluizen. Helaas loop ik vast in Friesland. Vermoedelijk gebruik ik een verkeerde zoekopdracht.
> Arnoldus Eeringa trouwde 3-3-1700 in Leeuwarden met Trijntje Adama. Ze krijgen daar 4 kinderen, Janneke-Jetske-Johanna en Arnoldy. Dan verhuizen ze naar Groningen en krijgen daar in de stad nog 3 kinderen, Focke-Ebeltje en Focke. Mijn lijn gaat dan verder met Gerardus Strootman en Ebeltje Eringa.
Ik beh op zoek naar de ouders en eventuele broers of zusters van Arnoldus Eeringa en/of Trijntje Adama. Een mogelijke vader van Arnoldus kan zijn Focke Fockens Eringa, getrouwd met Jeltje van Teyen. Wie helpt mij verder.
Bij voorbaat dank
Dirk Beerta

Margreet Huisman
Berichten: 5350
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 1:02 am

Re: Familie Eringa

Bericht door Margreet Huisman » woensdag 13 sep 2023 12:45 pm

Hoi,

Gezien de vernoeming van dochter Janneke lijkt Trijntje Adama me een dochter van dezen:
Leeuwarden 03-11-1677 Soort akte: ondertrouw
Bijzonderheden: hij is mr. chirurgijn
Bruidegom Joannes Adama wonende te Leeuwarden
Bruid Janneke Jans van Emmenes wonende te Leeuwarden

23-11-1677 Leeuwarden Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom Johannes Adama wonende te Leeuwarden
Bruid Janneke Jans van Emmenes wonende te Leeuwarden
06-05-1688
Bijzonderheden: Begraven te in Huizum
Overledene de echtgenote van Joannes Adama (mr. chirurgyn)
En dat wordt hier bevestigd:
HCL w011-30 1698-05-17; Autorisatieboeken
Aktenummer: w011-30
Soort bron: Autorisatieboeken
Aktedatum: 1698-05-17
Samenvatting:
Elisabeth Adema en Trijntie Adema.
Kinderen van Joannes Adema - meester chirurgijn - en wijlen Janneke van Emmenes.
Erven van wijlen Jan van Emmenes, schepen, cum uxore. (met echtgenote)
Curator over de geërfde goederen: Dr. Hubertus van Emmenes.
Curator ad actum divisiones: Mr. Claes Gerckes Heringa
Opmerkingen:
zie w011 folio 29 en 30
Erfgenaam: Elisabeth Adema en Trijntie Adema
Erflater: Jan van Emmenes
Curator: Hubertus van Emmenes
Overige personen: Joannes Adema
Janneke van Emmenes
Claes Heringa
Hubertus van Emmenes duikt hier ook op:
HCL : gg092-65a 1700-08-16; Hypotheekboeken
Aktenummer: gg092-65a
Soort bron: Hypotheekboeken
Aktedatum: 1700-08-16
Samenvatting:
Trijntie Adema en Arnoldus Eringa - meester backer - echtelieden binnen Leeuwarden.
1700 Augustus 10. Coopbrieff geregistreerd, ter zake door bovenstaande personen het vercopen en in eigendom overdragen van een achtste part van een seckere huijsinge, staande aan de breedesijde van de Nieuwe Stadt - binnen Leeuwarden, aan Jan Clasen Kalck en Aaltie Elias Rickert - echtelieden buiten Leeuwarden voor f 200,-.
1700 Augustus 10. Borg voor Jan Clasen Kalck en Aaltie Elias Rickert - echtelieden buijten Leeuwarden, is de heer Hubertus van Emmenes - mede advocaat voor den Hove van Frieslandt - binnen Leeuwarden. Tot meerdere securiteit van Arnoldus Eringa -meester backer- en Trijntie Adema, echtelieden binnen Leeuwarden.
Koper: Jan Kalck
Aaltie Rickart
Verkoper: Trijntie Adema
Arnoldus Eringa
Overige personen: Hubertus van Emmenes
Dan is dit er nog:
HCL: w011-29a 1698-05-17; Autorisatieboeken
Aktenummer: w011-29a
Soort bron: Autorisatieboeken
Aktedatum: 1698-05-17
Samenvatting:
Jan van Emmenes, schepen, cum uxore.
Testament: 14 Julij 1690.
Joannes van Emmenes, old faendrick, vraagt curatele aan voor Elisabeth en Trijntie Adema.

Dr. Hubertus van Emmenes.
Curator over de goederen door wijlen Jan van Emmenes nagelaten aan Elisabeth en Trijntie Adema, kinderen van Joannes Adema -meester chirurgijn- en wijlen Janneke van Emmenes.
HCL is het Leeuwarder archief.
https://historischcentrumleeuwarden.nl/

Groet, Margreet

dbeerta
Berichten: 2
Lid geworden op: dinsdag 12 sep 2023 3:04 pm

Re: Familie Eringa

Bericht door dbeerta » woensdag 13 sep 2023 4:48 pm

Bedankt, ik kan nu weer wat verder terug in de tijd.
Met vriendelijke groet Dirk Beerta

jacqueline
Berichten: 1758
Lid geworden op: maandag 21 jul 2008 11:08 pm
Locatie: 's-Hertogenbosch

Re: Familie Eringa

Bericht door jacqueline » zaterdag 16 sep 2023 4:05 pm

Hallo Dirk en Margreet,

Over Focke Fockens Eringa wordt in het Jierboek van 2006 vermeld
Op 29 mei 1679 wordt een inventaris opgemaakt in het sterfhuis van wijlen Foeke Fockens Eringa.Foeke liet al op 1 februari 1678 een
testament opmaken. Die wilsbeschikking wordt ruim twee jaren later geregistreerd voor het Hof van Friesland, om precies te zijn op 17 juli
1680. Als erfgenamen worden dan genoemd zijn broers en Froukje Eringa, het kind van zijn overleden broer. Zijn vrouw Jeltje van Teyens
krijgt uiteraard ook een deel van het bezit toegezegd.
Omdat zijn broers erven zal hij zelf geen (klein)kinderen (meer) hebben?

Arnoldus E(e)ringa wordt ook veelvuldig vermeld in de Generale Index 1580-1811 via de site van het HCL. Deze akte is al eerder genoemd:
gg092-65a 1700-08-16; Hypotheekboeken
Aktenummer:gg092-65a
Soort bron:Hypotheekboeken
Aktedatum:1700-08-16
Samenvatting:
Trijntie Adema en Arnoldus Eringa - meester backer - echtelieden binnen Leeuwarden.
1700 Augustus 10. Coopbrieff geregistreerd, ter zake door bovenstaande personen het vercopen en in eigendom overdragen van een achtste part van een seckere huijsinge, staande aan de breedesijde van de Nieuwe Stadt - binnen Leeuwarden, aan Jan Clasen Kalck en Aaltie Elias Rickert - echtelieden buiten Leeuwarden voor f 200,-.
1700 Augustus 10. Borg voor Jan Clasen Kalck en Aaltie Elias Rickert - echtelieden buijten Leeuwarden, is de heer Hubertus van Emmenes - mede advocaat voor den Hove van Frieslandt - binnen Leeuwarden. Tot meerdere securiteit van Arnoldus Eringa -meester backer- en Trijntie Adema, echtelieden binnen Leeuwarden.
Hij is ook procureur- postulant. En misschien heeft hij Leeuwarden verlaten omdat de grond hem wat heet onder de voeten werd, zie o.a.:
c008-326 1710-09-05; Informatieboeken
Aktenummer:c008-326
Soort bron:Informatieboeken
Aktedatum:1710-09-05
Samenvatting:Arnoldus Eringa, procureur postulant voor den Gerechte, alhier.
Verdacht van valsheid in geschrifte, meermalen gepleegd.
Tevens bekende verdachte, dat hij zich voormaals heeft schuldig gemaekt aan overspel en de boete zijnde 200 goudguldens, heeft betaald.


c008-190 1708-11-29; Informatieboeken
Aktenummer:c008-190
Soort bron:Informatieboeken
Aktedatum:1708-11-29
Samenvatting:Arnoldus Eringa, procureur-Postulant voor den gerecht, alhier.
Verdacht van dronkenschap en belediging en mishandeling van de procureur Postulant: Albartus van der Leij.

Via het HCL kan ik niet meer bij de lijst van het Leeuwarder Bakkersgilde komen, maar hier staat hij ook https://www.mpaginae.nl/At/bakkersboektabel.html Op 11-04-1700 staat ingeschreven: Arnoldus Eringa, geboren in Drachten.

Kan hij dit zijn?
Bron: DTB Geboortes / dopen
Soort registratie: DTB geboortes / dopen inschrijving
(Akte)datum: 04-11-1678
Plaats: Drachten
DopelingArent
VaderFokke Upkes
MoederJetske Arends
Bronvermelding
Doopboek Herv. gem. Drachten, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 0622
Gemeente: Smallingerland
Periode: 1674-1782
Zijn ouders
Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB Trouwen inschrijving
(Akte)datum: 11-07-1675
Plaats: Drachten
Soort akte: bevestiging huwelijk
BruidegomFocke Upkis wonende te Drachten
BruidJetske Arents wonende te Drachten
Bronvermelding
Trouwregister Hervormde gemeente Drachten, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 0624
Gemeente: Smallingerland
Periode: 1674-1811
dopen oa ook een Ebeltje (1690)

Focke Upkes wordt in Drachten in 1676 ingeschreven als lidmaat.
Eerder (resp 1674 en 1675) werden daar al Fedderick en Wytse Upkes ingeschreven.
Op dezelfde datum als die laatste: Upke Feddericks. Met zijn vrouw.

En uit het Jierboek van 1998:
552 Foocke Upckes, feanbaas, boer te Drachten, stoam dêr foar 1699; tr. Drachten 11 july 1675
553 Jetske Aems, stoam Suderdrachten foar 15 jann. 1712; hat in broer Wobbe Aems; hja tr. 2. Drachten 19 febr. 1699 Wopcke Tjebbes.

1104 Upcke Feddricks, stoam dêr nei 1680; tr. [om 1645 hinne]
1105 Ebeltje Wytses; 24 maaie 1674 beiden lidmaat te Suderdrachten

Groeten van Jacqueline

jacqueline
Berichten: 1758
Lid geworden op: maandag 21 jul 2008 11:08 pm
Locatie: 's-Hertogenbosch

Re: Familie Eringa

Bericht door jacqueline » zondag 17 sep 2023 12:47 am

Een aanvulling:
Via Genealogie Online https://www.genealogieonline.nl/stamboo ... /I8887.php Sjouckjen Fockes Eringa (1572-1638), gehuwd met Wythie Ales (1570-1648). De site geeft helaas geen bronvermeldingen maar verwijst naar andere publicaties. Ik heb wat doorgeklikt maar dat heeft geen bronnen opgeleverd.

Wytse Allesz en Siouck Foockesdr, el. te Noorderdrachten komen in 1618 en 1626 voor in de hypotheekboeken van Tietjerksteradeel. De achternaam Eringa staat niet genoemd. Maar volgens GO heeft het echtpaar twee kinderen: Jeltje uit 1611 en Aebel/Ebeltje uit ca 1615. Sjouckjen zou een dochter zijn van Foocke Jurjens Eringa (1542-1614) en Auckjen Oedses (1545-1614). (Focke Upkes en Jetske Arends dopen in 1684 een zoon Jurrien.)

Heeft Arnoldus Eringa zijn achternaam via vader Fokke Upkes en grootmoeder Ebeltje Wytses, van zijn overgrootmoeder Siouck Foockesdr.?

Groeten van Jacqueline

Plaats reactie