Kwartierstaat boek Sible Hettinga 1946-2015

Boeken, software, handige links, bijeenkomsten, beurzen, CD's/DVD's enz.
Plaats reactie
Gebruikersavatar
Maikel Galama
Berichten: 3118
Lid geworden op: dinsdag 6 dec 2005 2:31 pm
Locatie: Workum

Kwartierstaat boek Sible Hettinga 1946-2015

Bericht door Maikel Galama » vrijdag 22 jul 2016 10:57 pm

De familie van Sible stuurde mij onderstaand schrijven inclusief intekenformulier.
Ik kan het boek van harte aanbevelen, temeer daar veel onderzoek is gedaan door Ype Brouwers, beroepsgenealoog uit Leeuwarden.

Groetjes, Maikel

Sible Sjoerd Nicolaas Hettinga, zijn Friese kwartieren Fryslân, juli 2016

L.S.
In november 2015 is Sible Sjoerd Nicolaas Hettinga overleden. Naast zijn werkzaamheden als notaris in Den Haag, heeft hij veel tijd besteed aan genealogisch onderzoek. Mede op zijn initiatief is de Hettinga Stichting opgericht en is in 2010 is het boek “Hettinga, Friese families” verschenen.
Toen dat boekwerk eenmaal klaar was, begon het idee te ontstaan, mede op aandringen van Jan Rein Hettinga, om zijn eigen kwartieren in boekvorm uit te geven. Jarenlang heeft hij gewerkt aan de zoektocht naar zijn voorouders en hun gezinnen. Dat onderzoek was al zover gevorderd, dat het plan rees om op zijn 70ste verjaardag, 6 december 2016, zijn kwartierstaat in boekvorm te presenteren. Helaas heeft hij dit niet mogen meemaken.

De familie heeft besloten het boek toch uit te geven, omdat alle gegevens inclusief beeldmateriaal in zijn PC waren opgeslagen. Het wordt een bijzondere publicatie. Niet alleen qua volume (ruim 700 bladzijden), rijk geïllustreerd en fraaie vormgeving, maar zeker ook wat de inhoud betreft.
De kwartieren van Sible Hettinga betreffen o.a. de families Andela, de Boer, Bootsma, Brandsma, Bruinsma, Engwerda, Ettema, Faber, Galama, Galema, Hettinga, Hollander, Van den Oever, Popma, Rollema, Symonsma, Teppema, Terpstra, Tolsma, van der Werf, Witteveen, Zeinstra, Van der Zweep en Ypma die allen in Friesland leefden.

Daar de kwartieren niet “buiten” Fryslân geraken en er zeer veel gegevens zijn verzameld uit het beschikbare historisch materiaal bij Tresoar, vormen ze voor Friese families en genealogen een belangrijke bron van informatie!
De opmaak en uitvoering geschiedt door Drukkerij v.d. Eems in Easterein.
Het is de bedoeling een beperkte oplage te realiseren van ongeveer 150 exemplaren. Donateurs van de Hettinga Stichting genieten voorrang bij de aanschaf. Het is een waardevolle aanvulling op het boek “Hettinga, Friese families”, zeker als in de familie een of meerdere van de vermelde Friese families voorkomen.
Voor 1 oktober 2016 kunt u het boek bij voorintekening met korting bestellen. De intekenprijs bedraagt € 89,-. Na 1 oktober is de prijs € 99,-. Alle prijzen zijn exclusief eventuele verzendkosten, deze bedragen binnen Nederland € 10,-, voor de rest van de Europese Unie € 25,- en voor alle overige bestemmingen € 35,-.
U kunt op het boek intekenen door onderstaande strook in te vullen en deze per post of e-mail te verzenden. Uw intekening is definitief, nadat het verschuldigde bedrag inclusief eventuele verzendkosten, zijn ontvangen.
Het boek kan worden afgehaald op 6 december aanstaande bij de presentatie in Tresoar te Leeuwarden. Na 6 december op afspraak in Kimswerd of Dronrijp. Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met Tsjebbe Hettinga, Kimswerd tel. 0517-641958 of Wietske Hettinga-Gerlsma, Dronrijp tel. 0517-231741.
Met vriendelijke groet, familie Hettinga


Onderstaande strook duidelijk leesbaar invullen en per post sturen naar:
Wietske Hettinga-Gerlsma, Hatsum 17, 9035 VK Dronrijp of per e-mail aan: wietske.hettinga@kpnmail.nl
__________________________________________________________________________________
Ondergetekende:
Adres: huisnummer postcode
Woonplaats: tel.nr.
e-mail:
Bestelt hierbij …. exempla(a)r(en) van het boek “Sible Hettinga, Friese kwartieren”
En maakt per omgaande € …….. (incl. verzendkosten) over op bankrekeningnummer
NL48INGB0000 0002 23 t.n.v. erven Mr. S.S.N. Hettinga
Onder vermelding van “Sible Hettinga, Friese kwartieren”.

Cor3
Berichten: 39
Lid geworden op: dinsdag 8 jul 2014 5:48 pm

Re: Kwartierstaat boek Sible Hettinga 1946-2015

Bericht door Cor3 » zondag 24 jul 2016 9:31 am

Hallo Maikel,

In hoeverre overlappen deze twee boeken elkaar ??.
"Hettinga, Friese families" heb ik in bezit.
En voor dat boek heeft Sible H. voor 2010 mede het initiatief genomen.

Groeten,
Cor Seinstra

Gebruikersavatar
Maikel Galama
Berichten: 3118
Lid geworden op: dinsdag 6 dec 2005 2:31 pm
Locatie: Workum

Re: Kwartierstaat boek Sible Hettinga 1946-2015

Bericht door Maikel Galama » zondag 24 jul 2016 11:45 am

Hoi Cor,

er is maar een kleine overlap en die betreft slechts de Hettinga Kwartieren.
En zelfs daar kan ik van zeggen dat er tussen het verschijnen van het Hettinga boek in 2010 en eind 2015 nog veel aanvullend onderzoek is gedaan, met name naar de oudere generaties!
De familie noemt in haar schrijven al een aantal familienamen maar dat is vnl. van de laatste generaties.
Sible was vooral bezig met de oudste generaties, vaak zonder familienamen.
En daarnaast had hij een bijzondere interesse voor de adel en gegoede families in Friesland.
Ik denk dat menigeen daar aan zijn trekken zal komen.

Voor de volledigheid geef ik nog een link naar de Hettinga-site waar de eerste 63 kwartieren van Sible vermeld worden.

Zie: http://www.hettingastichting.nl/kwHettingaSible.html

Ook was Sible een verwoed verzamelaar van foto's van de personen in zijn kwartierstaat.
Hiervan komen er ook veel in het boek, zowel foto's van de jongste generatie als foto's van schilderijen van de oudere generaties..........
Voor het overige kan ik zeggen dat het ook voor mij ook onbekend is hoe het boek er uiteindelijk uit zal zien............
Jan Rein Hettinga heeft Sible zijn computerbestand ''uitgave klaar'' gemaakt, de familie heeft samen met de uitgever de verdere regie.
En de Hettinga Stichting heeft een subsidie gegeven om een boek in een kleine oplage als het onderhavige mogelijk te maken!
Het wordt een collectors item, dat durf ik nu al te zeggen.............

Groetjes, Maikel

Gebruikersavatar
Maikel Galama
Berichten: 3118
Lid geworden op: dinsdag 6 dec 2005 2:31 pm
Locatie: Workum

Re: Kwartierstaat boek Sible Hettinga 1946-2015

Bericht door Maikel Galama » zondag 24 jul 2016 12:15 pm

Hoi Cor e.a.,

ik ben nog iets vergeten te vermelden:

De omvang van het boek is vergelijkbaar met het Hettingaboek.
Zowel wat de lay-out betreft als het formaat.
De kleur van het Hettingaboek was rood, het kwartierstatenboek wordt blauw.
Kortom, ze passen heel goed naast elkaar in de boekenkast :)

Groetjes, Maikel

Cor3
Berichten: 39
Lid geworden op: dinsdag 8 jul 2014 5:48 pm

Re: Kwartierstaat boek Sible Hettinga 1946-2015

Bericht door Cor3 » zondag 24 jul 2016 12:19 pm

Ha Maikel,

Bedankt voor het antwoord.
Met mij zullen er wel meerdere aan een overlap gedacht hebben.
Dit is nu duidelijk voor de Tresoar lezers met interesse voor dit boek.

Groeten Cor

Plaats reactie