Pagina 2 van 12

Re: Wilt u meehelpen met het invoeren van de Volkstelling 17

Geplaatst: dinsdag 26 jun 2012 9:13 pm
door Ristcard
Nog een vraagje:

Bij het vermogen staat 1/2 ofwel 0,5. Als we dat in stuivers moeten omrekenen, hoeveel nemen we dan per gulden? 20?
Ik zet nu 0,5 bij de guldens.

Groeten van Richard

Antwoord: 20 stuivers in de gulden, bij de eindopsomming staat er een bedrag met 10 stuivers, zie ik nu (bij Oppenhuisen). Ik zal bedragen aanpassen.

Re: Wilt u meehelpen met het invoeren van de Volkstelling 17

Geplaatst: dinsdag 26 jun 2012 10:42 pm
door JW Kooistra
Ik stel me beschikbaar voor Dantumadeel !

Jan Willem

Re: Wilt u meehelpen met het invoeren van de Volkstelling 17

Geplaatst: dinsdag 26 jun 2012 10:50 pm
door Andrys
@Hinke Westra: de door jullie ingevoerde bestanden zitten bij de groene gebieden, de gemeenten die al klaar zijn, dus.

@Ristcard: het fotonummer moet in ieder record worden opgenomen om straks de koppeling tussen de database en de scan te kunnen maken.

Over de andere vragen ga ik morgen even overleggen met mijn collega's. Ik neem aan dat de aanmelders voor Achtkarspelen en Dantumadeel ook al een mail naar Aly hebben gestuurd?

Re: Wilt u meehelpen met het invoeren van de Volkstelling 17

Geplaatst: dinsdag 26 jun 2012 11:06 pm
door Hinke Westra
Andrys, moet de lijst van in de voeren gemeentes dan nog aangepast worden? Ik dacht dat ik Aengwirden ook gedaan had maar misschien is die nog niet compleet.

groet, Hinke.

Re: Wilt u meehelpen met het invoeren van de Volkstelling 17

Geplaatst: dinsdag 26 jun 2012 11:19 pm
door Andrys
De gemeentes die er nu staan heb ik van Tjerk gekregen. Die is nu met vakantie, daarna zal ik hem vragen of er nog meer is.

Re: Wilt u meehelpen met het invoeren van de Volkstelling 17

Geplaatst: dinsdag 26 jun 2012 11:33 pm
door Hinke Westra
Kan best zijn dat Tjerk die gegevens nog niet had. Ik heb alles wat ik had (behalve Leeuwarderadeel) vanavond naar Aly gestuurd. En mijn vriendin het verhaal over de volkstelling gestuurd met de vraag om haar bestanden ook naar Aly te sturen. Zal ze één dezer dagen wel doen denk ik. Want dubbel werk is natuurlijk zonde van de tijd :D

groetnis, Hinke

Re: Wilt u meehelpen met het invoeren van de Volkstelling 17

Geplaatst: dinsdag 26 jun 2012 11:35 pm
door Maikel Galama
Hoi Andrys of Aly,

nog een simpel vraagje:

noteren we precies wat er staat ?
Of krijgen we een klein beetje vrijheid.
Bij de Y en IJ zit ik soms te twijfelen of er nu puntjes op staan of niet en ben dan geneigd om alles maar onder de IJ te plaatsen.

Groetjes, Maikel

Re: Wilt u meehelpen met het invoeren van de Volkstelling 17

Geplaatst: woensdag 27 jun 2012 12:13 am
door JW Kooistra
Andrys schreef:... Ik neem aan dat de aanmelders voor Achtkarspelen en Dantumadeel ook al een mail naar Aly hebben gestuurd?
Ummmm......eeehhhh.... nou....eeehhhh....nee, eigenlijk... :oops:
Had er compleet overheen gelezen, maar heb het nu hersteld en de mail is verstuurd! :D

Re: Wilt u meehelpen met het invoeren van de Volkstelling 17

Geplaatst: woensdag 27 jun 2012 12:38 am
door Andrys
@Maikel, citaat uit onze veel gestelde vragen (FAQ):

Puntjes op de ij of niet?
Vroeger werd de letter ‘ij’ in grote delen van het land uitgesproken als ‘ie’, tegenwoordig als ‘ei’. Eigenlijk moet je het omdraaien, de ‘ij’ werd tot in de negentiende eeuw gebruikt om de ‘ie’-klank weer te geven. Bij de meeste woorden in het Nederlands is de spelling in de loop der tijden aangepast aan de uitspraak. Er zijn nog enkele uitzonderingen; zo wordt ‘bijzonder’ uitgesproken (althans nu nog) als ‘biezonder’. Bij persoonsnamen is de kans op versteende schrijfwijzen veel groter, omdat ze buiten spellingherzieningen vallen en vaak nauwkeurig worden overgeschreven uit oudere officiële bronnen, zoals geboorteregisters. Bij plaatsnamen komt dit verschijnsel ook wel voor, zoals bij Wijckel in Gaasterland en Wijchen bij Nijmegen. Bijna alle persoonsnamen (voornamen en familienamen) waarin een ‘ij’ voorkomt kennen ook de variant met een ‘ie’, bijvoorbeeld Sijbinga en Siebinga.
De geschetste klankverschuiving kan verwarring teweeg brengen inzake correcte uitspraak en schrijfwijze van de eigen naam. Sommigen spreken ‘Sijtsma’ ten onrechte uit als ‘Seitsma’, anderen laten de puntjes weg en schrijven Sytsma, Wybenga, enz. In de databases van Tresoar worden namen met een "ij" vaak geschreven met een "y" om het aantal varianten te beperken. Dit zegt dus niets over de schrijfwijze in de originele akte. Houdt u hiermee rekening bij het zoeken.

Re: Wilt u meehelpen met het invoeren van de Volkstelling 17

Geplaatst: woensdag 27 jun 2012 1:50 pm
door Maikel Galama
Hoi Andrys,

iets concreter, ik houd dus zoveel mogelijk de tekst aan en ga niet standaardiseren ?
Eigenlijk lees ik ook: maak overal maar een y van.

Graag iets duidelijker richtlijn :)

Groetjes, Maikel

Re: Wilt u meehelpen met het invoeren van de Volkstelling 17

Geplaatst: woensdag 27 jun 2012 3:03 pm
door Andries Koornstra
Waarom niet dezelfde systematiek als bij de DTBL-database: precies overnemen wat er staat en ontsluiten met een index met de gestandaardiseerde namen. Volgens mij zijn we daar in Friesland koplopers mee voor archievenland. In de rest van het land kun je eigenlijk alleen zoeken met ingewikkelde wildcards-zoekopdrachten, terwijl je bij ons met een geringe inspanning (je moet namelijk even weten dat PIETER de grondvorm is voor Pytter, Pyter, Pieter, Pietter, Pitter, Pijt, etc.) op een geweldig doelmatige manier (bijna) alles tevoorschijn kan toveren.

groet, Andries.

Re: Wilt u meehelpen met het invoeren van de Volkstelling 17

Geplaatst: woensdag 27 jun 2012 3:06 pm
door Andries Koornstra
Heb het even gecheckt: zo is het bij de quotisatie ook gedaan!!!

Re: Wilt u meehelpen met het invoeren van de Volkstelling 17

Geplaatst: woensdag 27 jun 2012 3:17 pm
door Hinke Westra
Wij nemen de namen exact zo over als ze er staan. Nu heb ik dat samen met mijn vriendin steeds rechtstreeks uit de originele boeken gedaan (ook specie kohieren waar we mee bezig zijn geweest) en dat maakt het wel iets gemakkelijker dan van foto. Maar ij is ij en geen y, tenzij er dus nergens puntjes te bekennen zijn dan is het y (vind ik :) ). Maar houd er rekening mee dat die puntje soms niet echt boven de ij staan maar iets verderop boven de tekst zweven. :D
En het blijft vaak puzzelen, handig is als je er niet uitkomt om de naam te checken in de quotisatie en/of DTB, geeft even wat extra werk maar ook meer zekerheid dat je in de goede richting zit. Want is het nu Wobbe Eckes, of Eekes, Jan Solkes, Lolkes? En letters vergelijken, komt die S of L van Solkes/Lolkes meer voor bij een naam die duidelijk niet met een S kan?, werkt vaak ook prima.
Maar misschien zijn het allemaal overbodige tips. In ieder geval wens ik iedereen veel puzzel plezier, ik ga verder met mijn meubelmakers.

groet, Hinke.

Re: Wilt u meehelpen met het invoeren van de Volkstelling 17

Geplaatst: woensdag 27 jun 2012 3:50 pm
door Andries Koornstra
In dit ene specifieke geval, dus ij of y zou ik gewoon maar voor y kiezen, geloof ik. De eigentijdse schrijver/lezer kende het verschil waarschijnlijk niet eens. Met andere woorden, de één is destijds preciezer in het punten zetten geweest dan de ander. En als je de fonetische indexering toepast maakt het ook niet uit - en vind je dan ook alles op dezelfde plaats, bij de "ie" dus!

gr, Andries.

Re: Wilt u meehelpen met het invoeren van de Volkstelling 17

Geplaatst: woensdag 27 jun 2012 5:54 pm
door Maikel Galama
Hoi allemaal,

ik houd het voorlopig maar op een weergave zoals het er staat.

Bij T. Weeshuis mag ik weer twijfelen: is dit een instituut of hoofd van de familie ?
Vul het maar bij familienaam in........

Groetjes, Maikel