Digitaliseringswens uitgevoerd

Boeken, software, handige links, bijeenkomsten, beurzen, CD's/DVD's enz.
Gebruikersavatar
Admin
Site Admin
Berichten: 395
Lid geworden op: maandag 28 nov 2005 3:27 pm
Contacteer:

Re: Digitaliseringswens uitgevoerd

Bericht door Admin » maandag 7 mei 2012 1:37 pm

Met dank aan Jan Willem hebben de vier delen nu op gemeenteniveau een inhoudsopgave gekregen. In deel 1 ben ik nog iets verder gegaan, door Idaarderadeel, één van de kleinere gemeenten, ook op dorpsniveau te ontsluiten. Dat zou ik graag ook voor de rest willen doen, maar daarvoor hebben wij wel wat hulp nodig. Vandaar deze oproep: wie wil er meehelpen om de index compleet te maken. Geef aan ons de afbeeldingnummers van één of meer dorpen door (zie voorbeeld hieronder), zodat wij die in de database kunnen invoeren. Dat kan hier in het forum, maar ook per email aan webmaster@tresoar.nl.

Het lijstje van Idaarderadeel ziet er bijvoorbeeld als volgt uit:

232 Ydaard
233 Aegum, Roordahuisum
234 Roordahuisum
235 Roordahuisum, Friens
236-243 Grou
244 Grou, Warga
248-250 Wartna
251 recapitulatie
webmaster Tresoar

Litsehimmel
Berichten: 864
Lid geworden op: dinsdag 17 jan 2006 1:51 am
Locatie: Lioessens, Frysl

Re: Digitaliseringswens uitgevoerd

Bericht door Litsehimmel » maandag 7 mei 2012 6:00 pm

Transcriptie van blz 228, 229 en 230 van Franeker, deel 4 v.a. blz 196 (op zoek naar familieleden van "de molenaar"):

blz 228/476

(links)

reinder jelles
willem lieuwes
jacob douwes
neeltje meinderts
tibbe harmens
jans heins
anderijs hoijtes
greult wijtzes
maieke barteles
claas jans
aukje tabes
broer clasen
trijntie lieuwes
pijtter lieuwes
pijtter harings
douwe rintjes
harmen jans
ijppe douwes
jetske piers

(rechts)

agge sjerps (?)
gerrijt sijtzes
sitske rijners
evert joeckes
sjouckjen jacobs
eeltje hotses
hessel jarigs
doede jetses
sibbeltje sickes
pijtter johans
willem harmens
durck lieuwes
tiete harmens
rinske jacobs
douwe haukes
jantje gerrijts
eeltje jochems
gerlof classen
hotse eeltjes

blz 229/476

(links)

douwe johannes
dirck wijgers
jentje pijtters
jetse douwes

(rechts)

minne auckes
antje tjeerds
ittje haijes
jacob jans
willem jans
beernd gerrijts
aucke wijtjes
ippe jacobs
auke jans
claas jetses
grijttje romkes
hotse pijtters
arendt luitjens
pijtter ruirds
pijtter harmens


blz 230/476

(links)

agge anderijs
tjallingh ales
sijberen anes
ijppe jelles
claas gerrijts
pijtter roelofs
rinse rintjes
sijtske clases
lieuwe fransen
sijtske dircks
cornelis theunis
sjerp jentjes
wijtse dircks
jelle willems
pijtter wijtzes
dirck sijberens
jan willems
sijberen rintjes
sijcke rennerts
jancke rennerts
jentje sjerps

(rechts)

job pijtters
adam claases
evert cornelis
sijtse alberts
douwe mincks
frans rijners
johannes clases
sijmon jansen
claas ennes
pijtter annes
jan gerrijts
pijtter wouters
wijbe everts
sieds gerbens
pijtter clasen
yemme melles
antje wouters
luitjen sibbeles
marten ulbes
tjeerd clasen

Fouten etc voorbehouden, maar ik hoop dat ik genoeg weet van de cursus paleografie om het meeste goed te hebben.

groetjes, LH
Welsh/Fries/Franse voorouders; geen wonder dat ik in de war ben!

JW Kooistra
Berichten: 97
Lid geworden op: dinsdag 28 sep 2010 12:10 am

Re: Digitaliseringswens uitgevoerd

Bericht door JW Kooistra » maandag 7 mei 2012 8:34 pm

Deel 1 Dantumadeel:

137 Driesum
139 Wouterswoude
140 Damwoude
141 Murmerwoude ("Mormwoude")
142 Akkerwoude
144 Rinsumageest
146 Sybrandahuis
147 Janum
147 Birdaart
148 Roodkerk
149 Veenwouden
151 Zwaagwesteinde
153 Recapitulatie


Is er een soort standaard template hiervoor? Als iedereen dan dezelfde lay-out gebruikt dan maakt dat het geheel overzichtelijk.
Wat ik hier gedaan heb is steeds de eerste bladzijde waar een bepaald dorp op staat vermelden.

Soms staan er drie dorpen op 1, bijv. blz 147: een restje Sybrandahuis (vervolg van blz 146), geheel Janum, en het begin van Birdaert.

144-145 Rinsumageest
146 Rinsumageest, Sybrandahuis
147 Sybrandahuis, Janum, Birdaert
148 Birdaert, Roodkerk

lijkt me dan wat verwarrend vergeleken met :

144 Rinsumageest
146 Sybrandahuis
147 Janum
147 Birdaart
148 Roodkerk

Maar dat is hoe ik er naar kijk. Het is maar een voorzetje.
Hoor graag hoe verder.

JW Kooistra
Berichten: 97
Lid geworden op: dinsdag 28 sep 2010 12:10 am

Re: Digitaliseringswens uitgevoerd

Bericht door JW Kooistra » maandag 7 mei 2012 8:48 pm

een andere versie :

137-139 Driesum
139 Wouterswoude
140-141 Damwoude
141-142 Murmerwoude
142-144 Akkerwoude
144-146 Rinsumageest
146-147 Sybrandahuis
147 Janum
147-148 Birdaart
148-149 Roodkerk
149-151 Veenwouden
151-152 Zwaagwesteinde
152 Recapitulatie

Litsehimmel
Berichten: 864
Lid geworden op: dinsdag 17 jan 2006 1:51 am
Locatie: Lioessens, Frysl

Re: Digitaliseringswens uitgevoerd

Bericht door Litsehimmel » maandag 7 mei 2012 9:29 pm

Laatste blz van Franeker (blz 231/476); op 234 begint Sneek.

(links)

albert pijtters
sicke pijtters
doetje jans
jan jacobs
anderis meines
antje luitjens
bartele watzes
pijtter hansen
jancke jans
johannes timmel
jan sijmons
uiltje hendriks
(Uitbuuren)
murck gerlofs
durck wijbes
baucke abrahams
hepke sierds
sicke intes
jurjan rinses
hoite barteles

(rechts)

johannes sipkes
baucke jurjens
gerrijt jochums
ruird jans
rintje pijtters
jan lieuwes
freerck auckes
luitjen douwes
harmen clases
beernt jacobs
sjoerd pijtters
ijppe tanes


Groetjes, LH
Welsh/Fries/Franse voorouders; geen wonder dat ik in de war ben!

Gebruikersavatar
Hinke Westra
Berichten: 563
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 6:52 pm
Contacteer:

Re: Digitaliseringswens uitgevoerd

Bericht door Hinke Westra » maandag 7 mei 2012 10:32 pm

Andrys, samen met een vriendin ben ik bezig geweest met het indexeren van de volkstelling. Ik dacht dat ik daar al delen van naar Tjerk had gestuurd en dat er ook al een aantal gemeentes gedaan waren voor wij er mee begonnen. Ik heb nog wat in Excel staan, kan ze jou ook mailen. Door omstandigheden zijn we helaas al maanden niet meer naar Tresoar geweest. Wordt waarschijnlijk pas weer in de herfst.
Ik heb: Aengwirden, weet niet of die compleet is.
Haskerland nog niet klaar.
Leeuwarderadeel
Utingeradeel
En ik kan mijn vriendin vragen wat zij heeft.

groet, Hinke.

Litsehimmel
Berichten: 864
Lid geworden op: dinsdag 17 jan 2006 1:51 am
Locatie: Lioessens, Frysl

Re: Digitaliseringswens uitgevoerd

Bericht door Litsehimmel » maandag 7 mei 2012 11:08 pm

Beginpagina Franeker; sommige onderdelen kon ik niet lezen (tijdstip, leeftijd, combinatie daarvan ... :?

blz 196/476

(links)

ruird wijtses
johannes pive
de R.J. Piebinga wed.
taco piebinga
wouter de backer
jacob meinderts
jan ruvenstein (?)
sijbe jelmers wed.
jacob riencks
pijtter tjommes
de kock

(rechts)

pijtter pollius
ontfanger a. altena wed.
wijbren meinders
(onleesbaar)
pijtter willems wed.
hilbert suiringa
johannes sijtses
c.h.tjensma
j. ennema
(?) tjeerds wed.
sijtse broers
douwe bacheragh
goslingh lases
huibert hendricks wed.
pijtter huiberts
pijtter saackes


LH
Welsh/Fries/Franse voorouders; geen wonder dat ik in de war ben!

Gebruikersavatar
Andrys
Berichten: 69
Lid geworden op: maandag 28 nov 2005 5:24 pm
Locatie: Burgum
Contacteer:

Re: Digitaliseringswens uitgevoerd

Bericht door Andrys » maandag 7 mei 2012 11:24 pm

Voordat iedereen nu driftig aan het transcriberen gaat: morgen gaan we op Tresoar overleggen hoe we dat gestructureerd kunnen aanpakken. Ik denk zelf dat we daarvoor een simpel invoerscherm met een duidelijk formulier gaan maken, waarmee de gegevens rechtstreeks in een database kunnen worden ingevoerd. De basis daarvoor is al aanwezig, zoals Hinke al aangeeft. Een aantal vrijwilligers heeft voor de FAF al een paar gemeenten ingevoerd.

Waar we op dit moment vooral behoefte aan hebben is de inhoudsopgave per dorp. In deel 1 zijn Idaarderadeel (als voorbeeld) en Tietjerksteradeel al gedaan.
Vriendelijke groeten / Freonlike groetnis,

Andrys Stienstra
Burgum

Litsehimmel
Berichten: 864
Lid geworden op: dinsdag 17 jan 2006 1:51 am
Locatie: Lioessens, Frysl

Re: Digitaliseringswens uitgevoerd

Bericht door Litsehimmel » maandag 7 mei 2012 11:43 pm

Hoi Andrys,

Ik tik gewoon de lijst terwijl ik hem doorspit op zoek naar ...
Als je wil kan ik Franeker wel afmaken, gewoon hier houden en als het invoerformulier is vastgesteld de gegevens alsnog invoeren. Is dan gewoon een kwestie van knippen/plakken. Ik heb - behalve de molenaar - zo veel familie in Frentsjer zitten dat ik die bladzijdes wel meerdere malen zal doorspitten. Idee?

Grûtnis, LH
Welsh/Fries/Franse voorouders; geen wonder dat ik in de war ben!

Gebruikersavatar
Andrys
Berichten: 69
Lid geworden op: maandag 28 nov 2005 5:24 pm
Locatie: Burgum
Contacteer:

Re: Digitaliseringswens uitgevoerd

Bericht door Andrys » maandag 7 mei 2012 11:47 pm

Prima. Alleen denk ik dat we straks meer gegevens willen hebben. In ieder geval de gegevens over de gezinsgrootte.
Vriendelijke groeten / Freonlike groetnis,

Andrys Stienstra
Burgum

Litsehimmel
Berichten: 864
Lid geworden op: dinsdag 17 jan 2006 1:51 am
Locatie: Lioessens, Frysl

Re: Digitaliseringswens uitgevoerd

Bericht door Litsehimmel » dinsdag 8 mei 2012 12:17 am

Is goed, plempen we dat er ook nog bij :-)

LH
Welsh/Fries/Franse voorouders; geen wonder dat ik in de war ben!

JW Kooistra
Berichten: 97
Lid geworden op: dinsdag 28 sep 2010 12:10 am

Re: Digitaliseringswens uitgevoerd

Bericht door JW Kooistra » dinsdag 8 mei 2012 12:25 am

Wat een Twitter-actie toch allemaal niet teweeg kan brengen!
1200 bladzijden, 30 grietenijen, 11 steden : als je 20-30 man "zo gek" kan krijgen om mee te doen dan ben je in 2-3 weken klaar.

Benijdt jullie niet trouwens:
Hoe ga je om met "Popke Rijkles weduwe" (Rinsmageest, blz 145 deel 1), en is het nou Claases met een C (Trijntie Claases, Rinsmageest blz 147 deel 1) of Klaases met een K (Dirk Klaases, Birdaert, blz 147 deel 1) ?
En wie gaat het allemaal controleren?
Maar daar weten jullie vast een oplossing voor.

Oh, en ik wil wel Janum transcriberen, dat zijn 12 families...... :wink:
Maar als ik Dantumadeel toegewezen zou krijgen dan zou ik helemaal blij zijn, da's uiteindelijk "mijn vaderland". :D

Litsehimmel
Berichten: 864
Lid geworden op: dinsdag 17 jan 2006 1:51 am
Locatie: Lioessens, Frysl

Re: Digitaliseringswens uitgevoerd

Bericht door Litsehimmel » dinsdag 8 mei 2012 1:00 am

Ik ben blij dat ik myn heitelân niet hoef te transcriberen; mijn voorouders komen werkelijk uit alle windstreken van Fryslân :? Ik begin mijn familie steeds meer als een zeer geslaagd virus te zien dat zich overal heeft vastgezet :wink:

LH
Welsh/Fries/Franse voorouders; geen wonder dat ik in de war ben!

Gebruikersavatar
Hinke Westra
Berichten: 563
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 6:52 pm
Contacteer:

Re: Digitaliseringswens uitgevoerd

Bericht door Hinke Westra » dinsdag 8 mei 2012 8:43 am

JW Kooistra schreef:
Benijdt jullie niet trouwens:
Hoe ga je om met "Popke Rijkles weduwe" (Rinsmageest, blz 145 deel 1), en is het nou Claases met een C (Trijntie Claases, Rinsmageest blz 147 deel 1) of Klaases met een K (Dirk Klaases, Birdaert, blz 147 deel 1) ?
Transcriberen is het letterlijk overnemen. Popke Rijkles weduwe blijft Popke Rijkles weduwe. Claeses is Claeses en Klaases is Klaases. Als wij als invoerders de namen aan zouden passen, wat wordt dan wat? Het standaardiseren van de namen laten we graag aan de FAF en Tresoar over. :D

groet, Hinke.

Gebruikersavatar
hans
Berichten: 333
Lid geworden op: maandag 12 feb 2007 3:34 pm
Locatie: Amsterdam
Contacteer:

Re: Digitaliseringswens uitgevoerd

Bericht door hans » woensdag 16 mei 2012 12:15 am

Mooie actie van Tresoar :-) Bij Dokkum blijken ook nog veel beroepen vermeld te zijn. Dat zie je vreemd genoeg bij andere steden niet.

Plaats reactie