Er zijn 3903 resultaten gevonden

door Andries Koornstra
dinsdag 31 jul 2007 3:34 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: RK Oosterwierum/Wytgaard: Sjouke Gerbens
Reacties: 106
Weergaves: 34963

Oei, Dat is dus geen spoor. Maar wel een brug naar de Jongema's. Ik heb hier niet genoeg gegevens bij de hand (ik ben op het "werk"), maar ik zal proberen wat overwegingen op papier te zetten. Al gauw blijkt dat er op een geveven moment twee Reiner Tiesses als tijdsgenoten in Idaarderadeel rondlopen...
door Andries Koornstra
dinsdag 31 jul 2007 12:34 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: RK Oosterwierum/Wytgaard: Sjouke Gerbens
Reacties: 106
Weergaves: 34963

Aha, Die arme oude dominee. Maar ik ben hem er, zo'n 235 jaar later zeer dankbaar voor. Ondertussen krijgt dit onderwerp voor mij iets obsessioneels. Want nu ben ik weer bezig met de antecedenten van Tjitske Gerbens, die in mijn (lucht)bespiegelingen een dochter van Gerben Gerbens en Antje Reins (in...
door Andries Koornstra
dinsdag 31 jul 2007 11:47 am
Forum: Dopen en begraven
Onderwerp: RK Roodhuis dopen: klein foutje
Reacties: 1
Weergaves: 1336

RK Roodhuis dopen: klein foutje

Hallo, Ik weet niet of ik het hier op de juiste plek meld, maar deze aantekening zal van 1 7 21 zijn: Hennaarderadeel, dopen, doopjaar 1821 Dopeling: Itje Gedoopt in juli 1821 in Roodhuis Kind van Johaen Hoites en Hiltie Pieters Meter: Ytje Hoites, gehuwd met Pieter Kuyper Gestandaardiseerde namen (...
door Andries Koornstra
dinsdag 31 jul 2007 10:07 am
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: RK Oosterwierum/Wytgaard: Sjouke Gerbens
Reacties: 106
Weergaves: 34963

Bedankt Margreet, Ik heb ze ook in het Jierboekje van 1991 gevonden, in het artikel van de Garijpster Wiarda's. Daar wordt meteen ook duidelijk dat we met twee Willem Meynerts hebben te maken. Die van "ons" te Bozum en de andere te Akkrum en Irnsum, die rond 1660 met Teth Saeckes trouwt (blz.121). L...
door Andries Koornstra
maandag 30 jul 2007 6:43 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: RK Oosterwierum/Wytgaard: Sjouke Gerbens
Reacties: 106
Weergaves: 34963

Nog een paar dingetjes over Willem Meynerts. Authorisatie Baarderadeel 19 mrt 1725. Lutien Jans, huisman te Bozum, curator "ad certum actum" over Ytie (in het 20e jaar) en Meinert (13e), twee kinderen en erfgenamen van Willem Meinerts, in leven huisman te Bozum. Noot: de manier van formuleren, "twee...
door Andries Koornstra
maandag 30 jul 2007 5:35 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: RK Oosterwierum/Wytgaard: Sjouke Gerbens
Reacties: 106
Weergaves: 34963

Margreet, Prachtig, de Berber-naam erin. Dat klopt mooi zo. Ik sta te popelen om deze afstamming met de kroontjespen aan mijn eigen kwartieren vast te calligraferen. Ja, die grondvormen van de voornamen, daar ga ik wel eens even de mist mee in. Je dankt dan bij Meindert helemaal niet dat de hoofdvor...
door Andries Koornstra
maandag 30 jul 2007 1:00 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: RK Oosterwierum/Wytgaard: Sjouke Gerbens
Reacties: 106
Weergaves: 34963

Margreet, Helaas, mijn kast is -wat dit onderwerp betreft- zo'n beetje leeg. Ik moet zeggen dat ik wel heel veel plezier heb beleefd aan dit vraag-en- wedervraag-spel. In ieder geval zit dit stuk familie nu in een veel breder perspectief. Ik heb het idee dat er nog wel meer uit te halen valt, maar d...
door Andries Koornstra
zondag 29 jul 2007 8:57 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: RK Oosterwierum/Wytgaard: Sjouke Gerbens
Reacties: 106
Weergaves: 34963

Hallo Margreet en eventuele anderen. Je hebt (natuurlijk) weer helemaal gelijk met die opmerking over dat tijdsverschil. Het is in het meest extreme geval zo goed als een generatie. Het bracht me wel op een idee. Ik heb namelijk een CHRONOLOGISCH OVERZICHT GERBENS GERBENSEN IN OOSTERWIERUM opgesteld...
door Andries Koornstra
vrijdag 27 jul 2007 4:50 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: RK Oosterwierum/Wytgaard: Sjouke Gerbens
Reacties: 106
Weergaves: 34963

Wederom bedankt Margreet. Het moet wel zo zijn geweest, ik vind het in ieder geval prima totdat het tegendeel wordt bewezen. Eén ding omtrent Akke Bouwes' man is duidelijk: het was de betrokkenen niet meer helder hoe hij precies heette. En dat is niet verwonderlijk, want Akke was -voor die tijd zek...
door Andries Koornstra
donderdag 26 jul 2007 11:40 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: RK Oosterwierum/Wytgaard: Sjouke Gerbens
Reacties: 106
Weergaves: 34963

Margreet, Wat een gegevens schenk je me weer. Het is zo veel informatie dat ik me nu tot twee dingetjes beperk waar ik al mee bezig ben geweest, maar ik kom er zeker nog verder op terug "in due course". Baarderadeel overlijden/begraven 1780 Overleden: Akke Bouwes, oud 83 jaar, Rooms Kath. In leven w...
door Andries Koornstra
donderdag 26 jul 2007 10:58 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Lourens Willems Fockingh
Reacties: 5
Weergaves: 1619

Margreet, dat ik zo maar eens iets terug kan doen ! Ik denk dat ik één van de getuigen ken: Johanna van Peima, ofwel Johanna Catharina van Peyma. Ze is een zuster van mijn voormoeder Agatha Maria van Peyma, die naar Groningen is gegaan en aldaar op 23 augustus 1701 met Hermannus Schultens, brouwer...
door Andries Koornstra
woensdag 25 jul 2007 9:53 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: RK Oosterwierum/Wytgaard: Sjouke Gerbens
Reacties: 106
Weergaves: 34963

Hallo Margreet, Jouw uitgebreide antwoord heeft me weer zeer geïnspireerd. Sjouke Gerbens afkomst eerst maar weer even bekijken. Ik heb ook wel eens naar die Gerben Gerbens gekeken, maar kon er toen niet veel van maken. Maar doopsgezind ...., tja dat is een hele andere invalshoek. Het boek van Krom...
door Andries Koornstra
woensdag 25 jul 2007 12:41 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: Folsgare/Oosthem: Hidde Heins/Willem Heins/Hein Willems
Reacties: 0
Weergaves: 935

Folsgare/Oosthem: Hidde Heins/Willem Heins/Hein Willems

In een boedelacte van het Gerecht van Wymbritseradeel (O1, 27 mei 1675) komen de volgende personen voor. Ouders: wijlen Heyn Willems en Tryn Sybrens, in tijden echtelieden te Folsgare. Als ik het uittreksel van de acte goed begrijp zijn er van dit echtpaar vier kinderen: 1. Willem Heins 2. Hidde Hei...
door Andries Koornstra
woensdag 25 jul 2007 10:08 am
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: RK Oosterwierum/Wytgaard: Sjouke Gerbens
Reacties: 106
Weergaves: 34963

Hallo, wie dit interesseert. In vervolg op mijn eigen reactie op Margreets speurwerk nadere bevindingen. De Albert Hessels die met Vaaske Cornelis trouwt moet een naamgenoot van de Albert die met Gatske Wopkes trouwt zijn. Deze conclusie trek ik na het bestuderen van de hervormde lidmatenregistratie...
door Andries Koornstra
dinsdag 24 jul 2007 3:17 pm
Forum: Algemeen / Algemien (genealogie)
Onderwerp: RK Oosterwierum/Wytgaard: Sjouke Gerbens
Reacties: 106
Weergaves: 34963

Hallo Margreet, Dat was nachtwerk, maar je schoten waren dan ook zeker niet mis ! Om maar met Sjouke Gerbens te beginnen. Het is een bizar geval zo langzamerhand. Op de huwelijksdag gedoopt: een teruggehaalde verloren zoon ? Of een onwettig kind ? Dan toch wel van een Lysbet hoop ik. Ik begin een be...